keskiviikko 1. helmikuuta 2012

Televisio -2009         

Minusta televisio on sangen kasvattava.  Joka kerran kun joku käynnistää television, menen toiseen huoneeseen lukemaan kirjaa.  Groucho Marx (1890-1977)

Olemme menettäneet näkemisen kykymme vain television, TV-mainosten vaikutuksesta.  Ne pakkaavat sanomansa kymmeneen, viiteentoista sekuntiin, ja seuraukset ovat tuhoisat.  Voi hyvin nähdä tuhoisat vaikutukset lapsissa, jotka katselevat televisiota tunteja päivittäin - viisi tuntia päivässä.  He menettävät mielikuvituksensa, heistä tulee yksinäisiä ja surullisia.  Meistä kaikista tulee yksinäisiä ja surullisia kun katsomme televisiota liian pitkään.  En ymmärrä kuinka voimme jatkaa näin... (...)  Lapsenlapsemme tulevat syyttämään meitä siitä ettemme heittäneet käsikranaatteja päin televisioasemia mainosten takia.  Werner Herzog (1942-)

1602:  Suutari ja osa-aikainen alkemisti Cascariolo huomaa Bolognassa, että bariumsulfidi eli Bolognan kivi loistaa valotuksen jälkeen pimeässä.
1817:  Ruotsalainen kemisti paroni Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) eristää seleenin huomaamatta, että se on valoemittoiva eli valon vaikutuksesta elektroneja lähettävä.  Nimi tulee kreikasta: selene - kuu.
1839:  Ranskalainen Alexandre-Edmond Bequerel (1820-91) huomaa valosähköisen ilmiön, että jotkut aineet vapauttavat eletroneja valon vaikutuksesta.
1852:  Englantilainen George Stokes (1819-1903) selittää ensimmäisenä pimeässä loistavien mineraalien ilmiön ja nimeää sen fluoresenssiksi  fluorisälvän mukaan.
1878:  Portugalissa Oporton polyteknisessä oppilaitoksessa professori A de Paivan valmistaa television suuntaa antavan mallin.
1884:  Saksalainen Paul Nipkow (1860-1940) muuttaa liikkuvaa kuvaa sähköiseksi pyörivällä levyllä, jossa on spiraalin muodossa rei'ityksiä, ja takaisin kuvaksi.  Levy on linssin ja sähköpiiriin kytketyn seleenikennon välillä.  Sähkövirta yhdistettynä sarjaan valoja muodostaa kuvan, kun valo kulkee tahdistetusti pyörivän levyn läpi.  Kun levy pyörii vähintään 15 kierrosta sekunnissa, mekaanisen television kuva ei välky.
1897:  Englantilainen Joseph John Thomson (1856-1940) esittelee valosähköistä ilmiötä.  Hän arvelee atomin osan aiheuttavan ilmiön ja kutsuu hiukkasta elektroniksi Johnston Stonen ehdotuksesta.
1897:  Saksalainen Ferdinand Braun (1850-1918) rakentaa katodisädeputken CRT Strassburgin yliopistossa ja parantaa Crookesin putkea.  Siinä on elektronien kiihdytin, ja elektronisuihkua ohjataan joko sähkö- tai magneettikentällä.  Hän rakentaa katodisädeputkioskilloskoopin.
1899:  Venäläinen insinööri Konstantin Persky (-1906) saa Pietarissa kuvansiirron patentin.  Hän käyttää 1900 englanninkielisessä esityksessään neljännessä kansainvälisessä sähköteknisessä kongressissa Pariisissa sanaa television.
1905:  Venäläinen Boris Lvovitsh Rosing (1867-1933) laskee perustan teorioille, joiden mukaan voidaan välittää televisiokuvaa.  Hän keksii elektronisädeputken käyttöön perustuvan televisiokuvan vastaanottoperiaatteen.  Rosing työskentelee Pietarin polyteknisessä instituutissa.
1906:  Saksalainen Max Dieckmann (1882-1960) patentoi järjestelmän, jossa on Nipkowin levy lähettimessä ja katodisädeputki vastaanottimessa.
1907:  Boris Rosing patentoi Lontoossa, Berliinissä ja Pietarissa täysin sähköisen television katodisädeputkivastaanottimen.  Lähettimessä on Nipkowin levy.  Rosing vastaanottaa 1911 Pietarin Teknologisen instituutin laboratoriossa yksinkertaisen kuvan: neljä vaaleata juovaa tummalla taustalla.  Hänen oppilaansa Vladimir Zvorykin muuttaa Yhdysvaltoihin.
1908:  Skotlantilainen fyysikko AA Campbell-Swinton (1863-1930) hahmottelee Nature-lehdessä elektronisen television periaatetta.  Hän ehdottaa kameraksi Braunin putkea, jossa on pienillä valosähköisillä rubidiumkuutioilla päällystetty pinta.  Kun sille tarkennetaan kuva, elektroneja irtoaa kennopinnalta kuvan valoisuuden suhteessa.  Kun pinnan takaosaa pyyhkäistään elektronisuihkulla, elektronit palauttavat varauksen normaalitilaan, mutta samalla syntyy kuva-alkioiden valoisuuden ilmaiseva virta.  Kyseessä on ikonoskoopin periaate.
1909:  Saksalainen Ernst Ruhmer käyttää Nipkowin tekniikkaa.
1914:  Englantilainen luonnontieteilijä tohtori Archibald Low (1888-1956) esittelee Lontoossa laitteen, jolla on mahdollista välittää valokuvia pitkien välimatkojen yli.  Low selittää tämän ensimmäisen televisiovastaanottimen toimintaa: "Laitteen kehittely ei perustu uuteen periaatteeseen, vaan äänen ja kuvan välittämisen yhtäläisyyteen.  Se on siis lähinnä sukua puhelimelle".  Laitteella voi esittää 25 kuvaa sekunnissa.
1920-luku:  Nipkowin levyä parannetaan asentamalla reikiin linssit.
1920-luku:  USAssa tehdään televisiokokeiluja.
1923:  Venäläinen Vladimir Kosmitsh Zvorykin (1888-1982) patentoi täysin sähköisen televisiojärjestelmän, joka käsittää sähköisen kameran.  Siinä magneeteilla poikkeutetaan piste liikkumaan edestakaisin ja ylös alas.  Kameraputkessa eli ikonoskoopissa on keesiumilla päällystetty levy.  Vastaanottimessa elektronisädettä poikeutetaan vastaavasti sähkömagneeteilla.  Zvorykin kehittää myös kineskoopin.  Rosingin oppilas Zvorykin muutti 1920 Venäjältä toisen kerran Yhdysvaltoihin ja sai tällä kertaa töitä Westinghouselta.
1924-35:  Saksassa kokeillaan televisiota.
1925:  Skotlantilainen insinööri John Logie Baird (1888-1946) lähettää Lontoossa Selfridgen tavaratalossa mekaanisesti televisiokuvaa, jossa on kahdeksan juovaa.  Hän esittelee 1926 Sohossa televisorin.  Hänen yrityksellään on 1928 mekaanisesti pyyhkivä järjestelmä, jossa on 30 juovan kuva ja kuvataajuus 12,5 kuvaa sekunnissa.
1925:  Yhdysvaltalainen elokuvakameroiden suunnittelija Charles F Jenkins (1867-1934) esittelee mekaanisen televisiojärjestelmän, jonka kuvassa on 48 juovaa.  Valonsäde tulee Nipkowin levyn läpi ja pyyhkiessään lentävän valopisteen periaatteella kuvan pintaa heijastuu valokennoon.
1926:  Yhdysvaltalainen radiopioneeri Lee DeForest (1873-1961): Teoreettisesti ja teknisesti televisio on mahdollinen, mutta kaupallisesti se on mahdottomuus.
1927:  Herbert E Ives (1882-1953) ja muut Bellin laboratoriossa esittelevät television, joka on toteutettu mekaanisesti pyyhkimällä eli skannaamalla lentävällä valopisteellä.  AT&T käyttää tähän aikaan 12,5x17,5 neliösenttimetrin kokoisen kuvan faksimilesiirtoon mekaanisella pyyhkimisellä 350 000 kuvapistettä.  Siirto kestää seitsemän minuuttia.  Heidän väritelevisionsa lähettää 1929 selviä 50-juovaisia värikuvia.
1927:  Yhdysvaltalainen Philo T Farnsworth (1906-71) patentoi sähköisen televisiokameran putken kuvadissektorin.  Se tuottaa vakaamman, terävämmän ja suuremman kotrastin kuvan kuin ikonoskooppi.
1928:  Daven Corporation Newarkista New Jerseystä tarjoaa Television-lehdessä ensimmäistä kaupallisesti valmistettua televisiovastaanotinta.  Se pystyy vastaanottamaan 24-, 36- ja 48-juovaisia kuvia.
1928:  Baird lähettää mekaanista väritelevisiokuvaa käyttämällä Nipkowin levyssä kolminkertaisia reikiä ja kolmivärisuotimia.  Eriväriset juovat lähetetään vuorotellen.
1928:  Ruotsalainen Ernst Alexandersson (1878-1975) rakentaa 48-juovaisen mekaanisen televisiolaitteiston.  Ensimmäinen televisionäytelmä esitetään.
1928:  RCA lähettää mekaanisella televisiolla Felix-kissan kuvan, jossa on 60 juovaa.
1928-29:  Berliinin radionäyttelyssä esitellään mekaanista televisiota muun muassa unkarilaisen fyysikon Dénes von Mihály (1894-1953) 30-juovaisia televisioita.
1928:  USAssa WGY aloittaa säännölliset televisiolähetykset Schenectadyssa.
1929:  BBC aloittaa kokeilut Bairdin mekaanisen television 30-juovaisella järjestelmällä studiossa.  Lontoossa järjestetään ensimmäinen julkinen televisiolähetys.
1929:  Yhdysvalloissa on 15 mekaanista televisiosignaalia lähettävää koeasemaa.
1929:  Berliinin Witzlebenin Telefunken lähettää ensimmäisen kerran televisiokuvia.  Ohjelma koostuu elokuvakohtauksista.  Koelähetykset otetaan vastaan Tempelhofissa Saksan postilaitoksen keskusvirastossa.  Nämä ovat maailman ensimmäiset julkisen elimen suorittamat televisiolähetykset.
1929:  Suomessa harrastajat pystyvät ottamaan vastaan omatekoisilla vastaanottimillaan televisiokuvia.
1930-luvun alku:  Martti Selin seuraa Oulussa televisiovastaanottimellaan 24x32 neliömillimetrin kuvaruudustaan Englannin televisiolähetyksiä.  Radioasemien teknikot rakentavat Nipkowin levyllä toimivia televisiovastaanottimia.
1930:  Englannin Southamptonissa tehdään television historian ensimmäinen haastattelu, kun paikallisen sanomalehden toimittaja haastattelee näyttelijää Peggy O'Neil televisioon.
1931:  Neuvostoliitossa kokeillaan televisiolähetyksiä Moskovan yleisradioaseman kautta.
1931:  Ranskalainen René Barthélemy (1889-1954) kokeilee televisiokuvan välitystä.  Hänen televisiossaan 1935 on 180 juovaa.
1931:  Saksalainen paroni Manfred von Ardenne (1907-97) esittelee Berliinin radionäyttelyssä täysin sähköisen televisiojärjestelmän, jossa on 60 juovaa.  Liikkuvalla pisteellä pyyhitään elokuva tai kuva sähköisesti ja lähetetään katodisädeputkivastaanottimeen.
1931:  Television ensimmäinen urheilulähetys tapahtuu Japanissa.  Tokiossa siirretään baseball-ottelu kaapeliteitse yliopiston laboratorioon.
1931:  Lontoossa tapahtuu ensimmäinen televisiolähetyksen siirto kotivastaanottimiin.
1932:  Zvorykin rakentaa herkän televisiokameran ikonoskoopin.  Tahdistuspulssit saadaan vielä pyörivältä levyltä.  Parin vuoden sisällä tahdistuspulssit saadaan sähköisesti aikaan.  Kuvataajuus on 60 kuvaa sekunnissa.  Zvorykinin kamera tuottaa 240 juovaa.
1932:  BBC aloittaa säännölliset televisiolähetykset.
1933-34:  RCA rakentaa Zvorykinin televisiojärjestelmän, jossa juovaluku on 343 ja kuvataajuus 30 hertsiä.  RCA aikoo rakentaa lopullisen järjestelmän 1935, mutta Zvorykinin patenttihakemus hyväksytään 1938.  RCA joutuu sopimaan Philo T Farnsworthin kanssa, jolla on samantapaisen kameraputken patentti.  Täydellinen laitteisto on 1939 New Yorkin maailmannäyttelyssä.  Siinä on 441-juovainen kuva.
1934:  Neuvostoliitossa tehdään ensimmäinen äänitetty kuvalähetys.
1934:  Englannissa Rosingin oppilas Isadore Schoenburg päättää rakentaa televisioputken, joka tuottaa 405 juovaa.
1935:  Berliinissä lähetetään säännöllisesti televisiokuvaa Deutscher Fernseh Rundfunk -yhtiön laitteilla.  Siinä käytetään Bairdin patenttia elokuvan lähetykseen 180 juovalla ja 25 kuvaa sekunnissa.  Ensimmäinen lähetin nimetään Paul Nipkowin mukaan.  Vastaanottimia on 500, joista suurin osa Berliinissä.  Vain joillain korkeilla natsivirkamiehillä on oma vastaanotin.  Monet postin televisiotuvat ovat ilmaisia.  Television päämääränä on istuttaa Führerin kuva pysyvästi saksalaisten sydämiin.  Viihdeohjelma Kattopuutarha alkaa 1935.  Se tarjoaa kansallissosialistisilla lauluilla tuettuja revyyesityksiä.  Uutiskatsauksissa esitellään muun muassa 1936 natsien puoluekokousta, Mussolinin vierailua Berliinissä ja natsien virallista virkistysohjelmaa Voimaa ilosta.  Myös elokuvia lähetetään.  Olympialaisissa 1936 televisio on toiminnassa.  Berliinin ja Nürnbergin välillä toimii 1938 videofonilinja, joka käyttää 180-juovaista mekaanista pyyhintää.  Sota-aikana television tehtävänä on joukkojen hoito.  Televisio lakkaa 1945 ennen natsi-Saksan tappiota.
1935:  Ranskassa lähetetään säännöllistä televisio-ohjelmaa.
1936:  Bairdin yhtiö pääsee mekaanisen television kuvassa tasolle 240 juovaa ja 25 kuvaa sekunnissa.  BBC aloittaa sillä Lontoossa yleiset televisiolähetykset, mutta elektroninen televisio on jo niin kehittynyt, että lähetykset lopetetaan.
1936:  Natsi-Saksassa Berliinin olympialaiset televisioidaan ja käytetään ensi kertaa ulkolähetystä.  Lähetyksiä seurataan televisiotuvissa, joita on 33.  Suurimmissa on tilaa 300 katsojalle.  Noin 190 000 katselijaa seuraa 16 päivän aikana 48 eri televisiolähetystä.  Lisäksi on käytössä kotivastaanottimia.
1936:  Radio Times -toimittaja Rex Lambert: Televisio ei merkitse mitään teidän elinaikananne eikä minun.  Television merkitys jää vähäiseksi meidän itsekunkin elämässä.
1937:  Philo T Farnsworth suunnittelee sähköisen valomonistinputken.
1938:  Moskovassa ja Leningradissa kokeilutelevisiokeskukset aloittavat toimintansa.
1938:  Ranskalainen insinööri George Valensi ehdottaa väritelevisiota, keksii ja patentoi värikuvan lähetyksen.
1938:  Saksalainen insinööri W Fleschig ajattelee värillistä katodisädeputkea, jonka pinnalla olisi punaisia, vihreitä ja sinisiä fosforipisteitä.  Ne olisi yhdistetty ohuella johdinverkolla, joka aktivoisi pisteen.  Periaate on sama kuin Lumièr-veljesten  autochromefilmissä.  RCAn insinöörit ehdottavat, että elektronisäde kulkisi reikälevyn läpi pisteisiin.  CBS rakentaa 1940 kilpailevan järjestelmän.  Unkarilaisen insinöörin Peter Carl Goldmark (Goldmark Péter Károly) (1906-77) johdolla siirretään 343 juovaa.  Käytössä on pyörivä levy sekä lähetyksessä että vastaanotossa, mutta levyä käytetään luomaan väri.
1938:  Natsi-Saksassa esitetään maanantaina 31.1 televisiossa SA marschiert - SA marssii suorana lähetyksenä ja katkelma elokuvasta Triumph des Willens - Tahdon voitto natsien puoluejuhlasta ja sitten ohjelman uusinta.
1938:  Englannissa BBC lähettää maailman ensimmäisen televisionäytelmän Spelling Bee.  Kyseessä on aikuisten englannin sanojen tavaamiskilpailu.
1938:  USAssa venäläinen David Sarnoff (1891-1971) toteaa, että kotivastaanottimien valmistaminen on teknisesti mahdollista.
1939:  Neuvostoliitossa alkavat säännölliset televisiolähetykset ultralyhytaaltolähettimillä.
1939:  Telefunken esittelee erittäin herkän ikonoskooppitelevisiokameran, joka tuottaa 441 juovaa.
1939:  Natsi-Saksassa televisiolähettimet suljetaan väliaikaisesti, sillä ultralyhyet aallot varataan ilmavoimien Luftwaffe käyttöön Puolaan suunniteltua hyökkäystä varten.  Berliinin radiomessuilla esitellään televisiovastaanotin E1.  Televisiota käytetään 1939-43 henkisen sodankäynnin välineenä Saksassa ja miehitetyssä Ranskassa.
1939:  Pohjois-Amerikassa alkaa ensimmäinen televisiolähetys.
1939:  New York Times kirjoittaa television mallikappaleen Maailmannäyttelyssä esittelyn jälkeen: Television ongelma on siinä, että ihmisten täytyy istua ja tuijottaa ruutua; keskimääräisellä yhdysvaltalaisella perheellä ei ole siihen aikaa.
1939:  Sveitsiläinen professori Fritz Fischer kehittää Eidophor-laitteen, jolla voidaan televisiokuva projisoida suurelle valkokankaalle.  RCA esittelee 1941 jo 5x7 neliömetrin kankaan, joita asennetaan joihinkin elokuvateattereihin.
1941:  CBS lähettää New Yorkin televisioasemalta kaksi 15 minuutin uutislähetystä päivittäin.  Myös NBC aloittaa lähetykset.  Vuoden aikana tulee mukaan kahdeksan muuta asemaa, joista kuusi jatkaa lähetyksiä koko II maailmansodan ajan.
1941:  Yhdysvalloissa Federal Communications Commission FCC asettaa television standardiksi 525 juovaa ja taajuudeksi 30 hertsiä.  Yhdysvalloissa on myönnetty 18 lupaa lähettää televisio-ohjelmaa.  Kaupallinen televisio hyväksytään.
1941:  USAssa esitetään baseball-ottelun lomassa ensimmäinen televisiomainos, joka kauppaa rannekelloja.  Sittemmin kalleimmat televisiomainokset ovat yhdysvaltalaisen jalkapallon loppuottelun eli Super Bowlin lähetyksessä.
1943-45:  Natsi-Saksassa televisiosta koetetaan luoda ihmease ihmisten mielikuvissa.
1944:  Baird suunnittelee väritelevisiota USAssa.
1945:  Moskovan televisiokeskus aloittaa ensimmäisenä Euroopassa sodan keskeyttämät lähetykset.
1945:  RCA alkaa rakentaa 25 senttimetrin televisiovastaanottimia 630 TS.
1946:  USAssa aloittaa kaupallinen televisio.
1946:  20th Century Foxin johtaja Darryl F Zanuck: Televisio ei kykene pitämään markkinoita, jotka se saa ensi puolessa vuodessa.  Ihmiset väsyvät pian tuijottamaan vanerilaatikkoa joka ilta.
1947:  USAssa aloitetaan vakinainen televisiotoiminta.
1948:  Moskovan televisiokeskus tekee koelähetyksiä, jolloin kuvan juovien luku on 625.  Moskovan keskus lähettää ohjelmaa kolmella kanavalla, joista yksi on kokeilumielessä värillistä.
1948:  Yhdysvalloissa Pennsylvaniassa pikkukaupungin Mahanoy City kauppias John Walston vie vuoren huipulle antennin ja tuo parikaapelin alas kaupunkiin.  Kun television näkyvyys paranee, Walstonin televisiomyynti vilkastuu.  Hän parantaa kuvan laatua siirtymällä koaksiaalikaapeliin ja käyttämällä itse tekemiään vahvistimia.  Kaapelitelevisio Community Antenna Television CATV syntyy.  Lyhennys tarkoittaa myöhemmin kaapelitelevisiota Cable TV.
1948:  Yhdysvalloissa Pennsylvaniassa sähköinsinööri Milton Jerrold Shapp (1912-94) korvaa kerrostalon antennimetsän pääantennilla, josta hän johtaa koaksiaalikaapelit vahvistimia käyttäen asuntoihin.  Näin syntyy kaapelitelevisio.
1948-76:  USAssa on 16 televisioasemaa (suluissa 1976: 710).  Televisioryhmiä on kolme (119), jotka omistavat kuusi (415) asemaa.  Niiden osuus on 37,5 (58,0) prosenttia.
1948:  USAssa on vuoden alussa tuhat vastaanotinta ja lopussa 102 000 vastaanotinta, joista 65 000 New Yorkin alueella.
1948-52:  USAssa Federal Communications Commission FCC jarruttaa televisiotoiminnan kehitystä, koska käytettävissä ei ole riittävästi taajuusalueita, eikä uusille asemille myönnetä toimilupia.  Kanavataajuuksista varataan 12 prosenttia opetustelevision käyttöön.
1948-71:  Ed Sullivan Show kuuluu yhdysvaltalaiseen televisiohistoriaan.  Ohjelmaa esitetään CBS-verkossa.
1949:  Kehitetään järjestelmä, jolla siirretään krominanssi- ja luminanssisignaalit yhdessä kanavassa.
1949:  Yhdysvalloissa on noin sata televisioasemaa.
1949:  Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos VTT esittää televisiokokeilujen aloittamista.
1950-luvun alku:  Pelätään, että televisio korvaa painoviestinnän.
1950:  Yhdysvalloissa CBS ja NBC alkavat tuottaa televisiota varten omia uutiselokuvia.
1950:  Yhdysvalloissa Pennsylvaniassa Summit Hilliin rakennetaan televisioantennitorni, josta vedetään kaapeli Panther Valleyhin.
1950:  Yhdysvaltalainen radio- ja televisiokoomikko Fred Allen (1894-1956): Televisio on uusi medium.  Sitä kutsutaan mediumiksi, koska mikään ei ole kunnolla tehty.  (Medium - tiedotusväline, media - tiedotusvälineet.)
1950:  Helsinkiläisessä tavaratalossa Stockmann nähdään alkeellinen televisiolähetys kymmenestä televisiosta.  Yhdysvaltalainen General Electric edustajineen Anglo Nordic järjestää näköradioesitykset olympiakisojen aikaisia lähetyksiä silmällä pitäen.
1951:  Englannin ensimmäinen kaapelitelevisio toimii Gloucesterissa.
1951:  Argentiinassa televisio aloittaa.
1951:  Näyttelijä Red Skelton (1913-97) aloittaa televisio-ohjelman radio-ohjelmien jälkeen.
1951:  USAssa tapahtuu 7.7 ensimmäinen väritelevisiolähetys New Yorkissa.  USAssa on 1,5 miljoonaa televisiota.
1952:  Zenith ehdottaa maksutelevisiojärjestelmää, joka käyttää reikäkortteja.
1952:  Englannissa on vajaa kolme miljoonaa televisiovastaanotinta.
1952:  Dominikaanisessa Tasavallassa aloittaa hallituksen televisio, 1959 kaupallinen ja 1964 väritelevisio.
1952:  Uruguayssa alkavat televisiolähetykset.
1952:  Tukholman radiokonferenssissa jaetaan ULA-asemien aallot ja Suomenkin televisioasemien taajuudet.
1952:  Yleisradiolla on magnetofoneja, mikrofoneja ja liikkuvaa kalustoa olympialaisia varten.  Tunnuksena on Radio tuo kisat kotiin ja Med radion på stadion.
1952:  Helsinkiläiset radioamatöörit Cederqvist ja Haavisto kokeilevat televisiokaapelilähetystä rakentamillaan laitteilla.
1953:  USAn Houstonissa aloittaa epäkaupallinen opetustelevisioasema, jota tukee Ford Foundation.
1953:  Elisabetin kruunajaisissa, jotka ovat ensimmäiset televisioidut kruunajaiset, Margaretin intiimi pölynpyyhkäisy Peter Townsendin kaulukselta riehaannuttaa Englannin lehdistön etunenässä keltaiset lehdet repostelemaan Margaretin suhdetta mieheen.
1953:  Tshekkoslovakiassa aloitetaan televisiolähetykset.
1953:  Tanskan televisio aloittaa säännölliset lähetykset.
1953-57:  Belgiassa kokeillaan televisiolähetyksiä.
1953:  Venezuelan televisio perustetaan.
1953:  Filippiinien televisiolähetykset alkavat.
1953:  Japanissa televisio alkaa lähettää ohjelmia, ja monistuslaite toshaban eli gariban häviää.
1954:  Federal Communications Commission FCC hyväksyy standardin NTSC televisolähetyksiin USAssa.
1954:  Ruotsin ensimmäinen televisio-ohjelma lähetetään Tukholman koelähettimellä Kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta KTH.
1954:  Bulgariassa kokeillaan televisiota, jonka säännölliset lähetykset alkavat 1959.  Väritelevisotoiminta alkaa 1977.
1954:  Espanjassa aloitetaan television koelähetykset.
1954:  Radiotelevisione Italiana RAI aloittaa televisiolähetykset.
1954:  Paavi Pius XII varoittaa Italian televisiotoiminnan aloittamisen aattona television vaaroista perheelle.  Italiassa alkavat televisiolähetykset.  Muutaman vuoden kuluessa italialaisten henkiset erot alkavat tasoittua, sillä he näkevät ja kuulevat samat asiat.  Näin Italia homogenisoituu eli tasapäistyy kuten muut maat.
1954:  Euroopan ensimmäiseen televisio-ohjelmien vaihtohankkeeseen Eurovisio osallistuvat Saksan liittotasavalta, Hollanti, Englanti, Ranska, Italia, Belgia, Tanska ja Sveitsi.
1954:  Marokossa alkavat televisiolähetykset.
1954:  Thaimaassa televisio aloittaa toimintansa.
1954:  Kolumbiassa aloitetaan televisiolähetykset ja 1978 värillisenä.
1954:  Itävallassa aloitetaan television koelähetykset.
1954:  Englannin ilmatieteen laitoksen George Cowling (1920-2009) on ensimmäinen sääennusteen esittäjä Englannin televisiossa.
1954:  Englannissa perustetaan Independent Television Authority ITA.
1954:  Englannissa sallitaan kaupallinen televisiotoiminta.
1954:  Englantilaiset televisiokatsojat esittävät vastalauseita siitä, että Orwellin romaanin 1984 filmatisoinnissa täydelliseen kansalaisten valvontaan perustuva yhteiskunta esitetään liian realistisesti.
1954:  Suomen Teknillisen Seuran STS Radioinsinööriseura perustaa Teknillisen korkeakoulun tukemana televisiokerhon.  Teekkaritelevision rahoittajaksi tulee Tekniikan Edistämissäätiö TES, jonka kautta STS osallistuu hankkeeseen.  Ensimmäinen televisiokoelähetys, jossa ei ole ääntä, tapahtuu 20.4.1955, kun Teknillisen korkeakoulun sähkölaboratorion opiskelijat kokeilevat.  Ensimmäinen julkinen televisiolähetys on 24.5.1955.  Televisiovastaanottimia on Suomessa 15.  Näköradio tulee Suomeen.  Teekkaritelevision taustavoimat perustavat 1959 yhtiön Tesvisio.
1954:  Matti Otala (1939-) rakentaa 15-vuotiaana koulupoikana itse television.
1955:  Tallinna aloittaa televisiolähetykset.  Nämä näkyvät Suomen etelärannikolla ja vastaanottimia aletaan hankkia.
1955:  Luxemburgissa alkaa televisiotoiminta.
1955:  Independent Television News ITN perustetaan osaksi Englannin kaupallista televisiota ITV.
1955:  Yhdysvalloissa alkavat väritelevisiolähetykset.  USAssa on 573 televisioasemaa ja 33 miljoonaa televisiovastaanotinta.  1960 mennessä asemia rakennetaan 80 ja vastaanottimia myydään 3,5 miljoonaa kappaletta.
1955:  Diktaattorin Tachito Somoza perhe perustaa Nicaraguaan televisioyrityksen.
1955:  Ranskan radion ja television johtaja V Perché ilmoittaa, että olisi turhaa ummistaa silmänsä siltä tosiasialta, että kirja ei enää ole tärkein kulttuuriväline laajoille joukoille.
1955-60:  Tanskan television lähetinverkko kattaa koko maan paitsi Färsaaret ja Grönlanti.
1955:  Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön UNESCO raportin mukaan maailmassa 58 maalla on joko televisiolähetyksiä tai juuri valmistumassa oleva televisiolähetysjärjestelmä.
1955:  Yleisradion vuosikertomuksessa on otsikko Televisio näköradion sijasta.  Yleisradion menoarviossa on ensimmäisen kerran määräraha televisiosuunnittelulle.
1955:  Turun televisiokerho perustetaan.
1955:  Ensimmäinen harrastajien julkinen televisiokoelähetys järjestetään Helsingissä, kun Teknillisen korkeakoulun TKK, Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen VTT, Radioinsinööriseuran televisiokerho ja Tekniikan edistämissäätiö TES lähettävät televisio-ohjelman Teknillisen korkeakoulun sähköosastoon Albertinkatu 40-42 rakennetusta studiosta.  Ensimmäinen julkinen lähetys tapahtuu 15 vastaanottimeen eri puolilla pääkaupunkiseutua.  Ensimmäiset televisiomainokset lähetetään 1956 kuvaruutuun.
1955:  Helvar valmistaa ensimmäisen Suomessa tehdyn teollisen television.
1956:  Saksan Demokraattisessa Tasavallassa DDR aloitetaan televisiolähetykset.
1956:  Valko-Venäjän televisiotoiminta käynnistyy.
1956:  Jugoslaviassa aloitetaan televisiolähetykset.
1956:  Ruotsissa säännöllinen televisiolähetystoiminta alkaa Tukholman alueella.
1956:  Puolassa alkavat säännölliset televisiolähetykset.
1956:  Espanjan televisio TVE aloittaa.  Francisco Francon aikana lähetetään "massoille" runsaasti jalkapalloa ja härkätaisteluita.  Televisiossa on Francon hallituksen propagandaa.
1956:  Algeriassa aloitetaan television koelähetykset.
1956:  Irakissa alkavat televisiolähetykset.
1956:  Nicaraguassa televisio aloittaa.
1956:  El Salvadorissa alkavat televisiolähetykset.
1956:  Australiassa alkaa televisiotoiminta.
1956:  Tshekkiläinen animaatio Krtek - Myyrä aloittaa televisiossa.  Sen luoja on kuvittaja Zdenek Miler (1921-).  YLE TV2 esittää 1974 Myyrää ruotsinkielisessä ohjelmassa (myöhemmin FST) ja TV1 1975.
1956:  USAssa käytetään  televisiossa 1/300 sekunnin pituisia alitajuntaan ohjelmoituja mainossanomia Syökää popcornia ynnä muuta.
1956:  Yleisradion johtokunnan muistio Televisiotoiminnan aloittaminen Suomessa valmistuu toukokuussa.
1956:  Tekniikan Edistämissäätiön TES-TV, myöhemmin Tesvisio, saa televisio-ohjelmien lähetysluvan kokeilu- ja opetustarkoituksiin 1958 loppuun.  Säännöllisiä lähetyksiä on kolmena iltana viikossa.  Mukaan otetaan mainostajien, kuten Amer-Tupakka, Fennia-Patria ja Paulig, kustantamia ohjelmia.  Ensimmäinen televisiomainos lähetetään 10.4.  Studio hankkii ensimmäisen varsinaisen studiokameran Pye.
1956-61:  Television ensimmäisenä ruokatoimittajana TES-TVssa työskentelee talousopettaja Seija Pukonen (syntyjään Telama) (1930-2010).  Hän jatkaa 1961-63 Suomen Televisiossa ja 1963-65 Mainostelevisiossa.
1956:  Turun TES-aseman ensimmäiset lähetykset alkavat.
1956:  Asa ja Helkama tuovat television Suomen markkinoille.
1957:  Ruotsissa säännölliset televisiolähetykset alkavat kolmen vuoden koelähetysten jälkeen.
1957:  Itävallassa alkavat televisiolähetykset ja 1969 värillisenä.
1957:  Portugalissa aloitetaan televisiolähetykset.
1957:  Kyproksen televisio aloittaa kolmikieliset lähetykset.
1957:  Saudi-Arabiassa Arabian American Oil Company aloittaa televisiotoiminnan Aramco TV.  USAn sotilasasemat (Armed Forces Radio and Television Service) lähettävät ohjelmaa.
1957:  Japani aloittaa television ohjelmavaihdon Ruotsin kanssa.
1957:  Hongkongissa alkavat televisiolähetykset.
1957:  Englannin kuningatar välittää ensimmäisen televisioidun joulusanomansa.
1957:  Dick Clark (1929-) aloittaa Philadelphiassa televisio-ohjelman American Bandstrand.  Juontajan tunnus: "Täytyy heijastaa tapahtuvaa tarpeeksi aikaisin, jotta sillä voi tehdä rahaa".
1957:  Yleisradio aloittaa television koelähetykset.  Ensimmäinen lähetin on Stadionin tornissa, ja näkyvyys Helsingin ympäristössä noin 50 kilometriä.  Väitetään: kun Yleisradio sai tietää, että Tallinnan televisioaseman tehoa lisätään jotta saadaan Etelä-Suomi Neuvostoliiton näkyvyysaseman piiriin, niin se ryhtyi varaamaan määrärahoja omalle televisiotoiminnalle.  Teija Sopanen (1933-2011) aloittaa televisiokuuluttajana, jatkaa 17 vuoden kuluttua Monalisan päätoimittajana ja 17 vuoden ajan Seuran toimittajana.  Henkilökuntaa on 14 ja käytössä on kaksi kameraa.
1957:  Mainostajat eli 80 liike- ja teollisuusyritystä sekä pankki- ja vakuutuslaitosta, 19 mainostoimistoa ja 11 filmiyhtiötä perustavat yhtiön Mainos-TV-Reklam vuokraamaan ohjelma-aikaa Yleisradiolta.  Se on Euroopan kolmanneksi vanhin kaupallinen televisioyhtiö.
1957:  TES-TVn toimilupaa jatketaan 1963 loppuun.  TES-TV ottaa helsinkiläistytön Lenita Airisto (1937-) kuuluttajaksi.  Toiminnanjohtaja Erkki Larkka palkkaa hänet, kun Airisto luki sujuvasti testinä paperilta Deutsche Grammophon Gesellschaft.  TES-TVn lähettämä Kansallisoopperan Joutsenlampi on ensimmäinen televisioitu koko illan balettiesitys Suomessa.  Se kuvataan kolmella kameralla.  Koulutelevisiota kokeillaan Helsingin Lapinlahden kansakoulussa.
1957:  Tampereen televisiokerho perustetaan.  Koelähetykset saadaan aikaan joulukuun lopulla.  Ohjelmana on pelkkiä äänettömiä mainoksia.
1957:  Salora alkaa valmistaa televisioita.
1958:  Unkarin Magyar Rádió és Televízió aloittaa säännölliset televisiolähetykset.
1958:  Kiinan televisio aloittaa.
1958:  Iranin televisio aloittaa.
1958:  Perussa alkaa televisiotoiminta.
1958:  Bermudalla alkavat televisiolähetykset.
1958:  Ruotsin ensimmäinen lähetys Eurovisioon on Drottningholmsteatterin oopperaesitys.
1958:  Paavi Pius XII julistaa television ja sen henkilökunnan suojeluspyhimykseksi Pyhä Clara Assisilaisen (1194-1253), joka 1252 katselee näyssä jumalanpalvelusta sairasvuoteella maaten.
1958:  Suomessa Yleisradion Suomen Televisio aloittaa säännölliset televisiolähetykset ja Lahden televisioasema (yhdysvaltalainen RCAn lähetin) vihitään käyttöön.  Ensimmäisenä ohjelmana tasavallan presidentin Urho Kekkonen uudenvuodenpuhe esitetään televisiossa.  Teija Sopanen jatkaa kuuluttajana.  Yleisradio saa ulkolähetysauton.  Väliaikainen televisioasema rakennetaan Tampereelle Pyynikin näkötorniin.  Kotkaan perustetaan pieni asema, jossa on Telefunkenin kanavanvaihtaja.  Turkuun rakennetaan samanlainen lähetin ja antenni kuin Lahdessa.  Katsojilta vaaditaan televisiolupa, joita on 7757 kappaletta.
1958:  Lohjan Kalkkitehtaan tytäryhtiö Iskumetalli ryhtyy televisioiden tekijäksi.
1959-63:  Neuvostoliitossa televisiolähetysten määrä kasvaa lähes kuusinkertaiseksi, ja on 850 tuntia vuorokaudessa 1963.
1959:  Saksan Demokraattisessa Tasavallassa DDR Gerhard Behrendt (1929-2006) luo nuken Unser Sandmännchen - Nukkumatti (oikeastaan hiekkamiekkonen), joka esiintyy television lastenohjelmissa ja heittää lopuksi unihiekkaa silmiin.  Sitä tehdään 350 sarjaa.  Nukkumatti lännetetään 1990 ja se siirtyy satumaailmaan.
1959-63:  USAssa tehdään televisiosarja Lahjomattomat Al Caponesta, jota kieltolain valvontaviraston agentti Eliot Ness koettaa saada vankilaan.
1959:  Radiodiffusion Télévision Gabonaise perustetaan.  Télévision Gabonaise aloittaa 1963.
1959:  Intiassa alkavat televisiolähetykset.
1959:  Ranskalainen SECAM ja saksalainen PAL otetaan käyttöön.
1959:  Norja liittyy Eurovisioverkkoon.
1959:  Télé Haiti aloittaa televisiolähetykset ja 1971 värillisinä.
1959:  Tesvisio perustetaan.  Tesvisiossa teekkarit kokeilevat väritelevisiota.  Televisiomainontaan käytetään 1960 jo 562 miljoonaa markkaa.  Mainontaa on kolmen tyyppistä: kuultolevyt ja slidet, joita esitetään 15 sekuntia, mainospalat filmi- tai studiolähetyksenä tai näiden yhdistelmänä sekä kustannetut ohjelmat sopimuksen mukaan.
1959:  Yleisradion Suomen Television ensimmäiset kolmen minuutin televisiouutiset lukee Jaakko Jahnukainen.  Sisällöstä vastaa Suomen Tietotoimisto STT.  Yleisradiolla on yhdeksän televisioasemaa.  Pasilan vesitornin studio saa kaksi ortikon-kameraa ja yhden vidikon-kameran.  Syyskuun alussa siirrytään jokailtaisiin lähetyksiin, ja Mainos-TV aloittaa päivälähetykset.  Ohjelmaosaston henkilökuntaa on 45.  Yleisradio liittyy Eurovisio-verkkoon (EBU) ja ensimmäinen Eurovision ohjelma nähdään 31.12 Suomessa.  Yleisradio tekee jo viisi lyhytelokuvaa ja aloittaa televisiovisailun Ota tai jätä.
1950-luvun loppu:  Kylmän sodan vuosina ihmishalveksuntaa, raakuutta ja väkivaltaa ihannoiva roskakulttuuri levittäytyy Suomeen.
1960-luvun alku:  Kuuba kokee jazzrenesanssin pienten klubien lisäksi radiossa ja televisiossa.
1960-luku:  Englannissa taistellaan parlamenttityön televisioinnista.  Televisiokameroilla ei ole 1981 mennessä pääsyä parlamenttiin.
1960-luku:  USAssa rakennetaan tehokas televisio-ohjelmien levitysverkko.  USA hallitsee televisio-ohjelmien ja elokuvien kauppaa ja pyrkii ulottamaan vaikutuksensa myös sosialistisiin maihin.
1960-luku:  Yhdysvalloissa 88 prosenttia kotitalouksista omistaa television.
1960-luku:  Televisio näyttää voimansa: John Kennedy voittaa televisiossa Richard Nixonin ja Lee Harvey Oswald ammutaan televisiolähetyksessä.
1960-luku:  USAn Station Armed Forces Radio ja Television Service toimii Islannissa Keflavikissa.
1960-luku:  Yhdysvalloissa San Diegossa aloitetaan kaapelitelevisiotoiminta.
1960-luku:  Suomessa tehdään televisioita seitsemässä tehtaassa, kun Aga ja Fenno-radio ovat mukana kilpailussa.
1960-luku:  Suomessa keskustalaiset ärtyvät, kun televisio alkaa tuoda maailman yhä alastomampana ja raaempana tietoisuuteen ja järkyttää mielen rauhaa tyynessä kylämaisemassa.
1960:  Italian televisio lähettää viikoittain kolme ohjelmaa maan luku- ja kirjoitustaidottomille.  Niissä opetetaan lukemista, kirjoittamista ja laskentoa.  Pääosin Etelä-Italiaan on järjestetty yli 2000 julkista huoneistoa, joissa lukutaidottomat voivat seurata televisio-opetusta.  Ohjaajina toimivat kansakoulujen opettajat.
1960:  Yhdysvaltalaisten sarjafilmien valmistajille annetut vakio-ohjeet on julkistettu viihdeteollisuuden ammattilehdessä Variety: Yleisesti ottaen näytelmiemme henkilöhahmojen moraalin tulee olla suunnilleen yhteneväinen amerikkalaisen keskiluokan moraalin kanssa, sillä tavoin kuin tämä yleisesti ymmärretään.  Näytelmissä ei tule olla mitään ainesta, joka hyökkää suoraan tai välillisesti jotakin organisoitua vähemmistöryhmää tai järjestöä vastaan, instituutioita, maan jonkin osan tai osavaltion asukkaita tai mitä hyvänsä kaupallista organisaatiota vastaan.  Tämä tarkoittaa poliittisia järjestöjä, veljeskuntia, yliopisto- ja koululaisjärjestöjä, ammattiryhmiä, teollisuus-, liike- tai ammattijärjestöjä, uskonnollisia yhteisöjä, kansalaiskerhoja, veteraanijärjestöjä ja isänmaallisia yhdistyksiä, hyväntekeväisyysjärjestöjä ja uudistusyhdistyksiä (kuten Tupakanvastustamisliittoa), urheilujärjestöjä, naisjärjestöjä ja niin edelleen edellyttäen että nämä ovat hyvässä asemassa.  Sisällissotaan meidän tulee viitata varovaisesti, muistaen kuinka herkkiä Etelässä asuvat ovat tässä asiassa.  Mitään sellaista kirjallista aineistoa ei saa käyttää, joka mahdollisesti loukkaa kanadalaisia naapureitamme... Mitään sellaista aineistoa ei tule viljellä, jossa otetaan kantaa puolesta tai vastaan selvästi osoitettavissa olevissa kansallisissa tai alueellisissa kiistakysymyksissä... Missä vain mahdollista, henkilöhahmojen tulisi ymmärtää ja hyväksyä maailmantilanne, vaikkakin sotaa käsiteltäessä kirjoittajiemme tulisi pitää "kauhunäkökohdat" mahdollisimman vähissä... Univormussa esiintyviä miehiä ei tule esittää kovin roistomaisessa valossa eikä kuvata osallistumassa minkäänlaiseen rikolliseen toimintaan.  Yhdessäkään ohjelmistamme ei tule olla mitään ainesta, joka voisi millään tavoin tukea käsityksiä liike-elämästä kylmänä, juurettomana ja vailla kaikkea tunnetta tai henkistä päämäärää olevana toimintana.  (Madison Avenue's Program Taboos)
1960:  Norjassa aloitetaan televisiolähetykset.
1960:  Belgiassa on erikseen hollannin- (flaamin-) ja ranskankielinen televisio.
1960:  Albaniassa kokeillaan televisiota.
1960:  Japanissa alkavat television värilähetykset.
1960:  Syyriassa alkavat televisiolähetykset.
1960:  Egyptissä televisio aloittaa.
1960:  Televisora Costa Rica aloittaa toimintansa.
1960:  Hollannin Antilleilla alkavat televisiolähetykset.
1960:  Intervision perustetaan.  Sen välityksellä tapahtuu ohjelmien vaihto sosialististen maiden kanssa.
1960:  Yleisradiossa on toinen Eurovisiolähetys.  Yleisradio saa kuvanauhoituslaitteet.  Suomessa on 92 000 mustavalkoista televisiolupaa.  Ensimmäisiksi sivutoimisiksi uutistenlukijoiksi palkataan opettaja Kauko Saarentaus ja tiedotuspäällikkö Matti Tuura.  Heitä seuraavat muun muassa Heikki Kahila, Arvi Lind ja Eva Polttila.  Televisio-ohjelmaa lähetetään vajaa neljä tuntia päivässä, lisäksi runsaasti testikuvaa ja viritysmusiikkia.
1960:  Tesvisio lähettää ensimmäisen langattoman väritelevisiokuvan.
1961:  USAssa alkavat lääkärisarjat Ben Casey ja Tri Kildare.  Ne loppuvat 1966.
1961:  Ranskassa televisiolähetykset ulottuvat yli maan, ja värilähetykset alkavat 1963.  Ranskan toinen televisioverkko perustetaan 1964, kolmas 1973 ja kolme uutta 1984 ja 1985.
1961:  Venezuelassa Venevisión aloittaa ensimmäisen televisiolähetyksensä, Radiovisión aloittaa 1974 ja Rodven alkaa 1980 valmistaa audio- ja videolevyjä ja -kasetteja.  Televisión Latina alkaa 1982 levittää Venevisiónin tuotantoa Mercado Hispanossa USAssa.  Video- ja elokuvayhtiö Cinemakit yhdistetään 1985 ja videoyhtiö Videomovil Color 1988 Cisneros-organisaatioon, joka toimii monilla muillakin alueilla kuin media ja kasvaa nopeasti.  Venevision International avataan 1989 levittämään tuotantoa kansainvälisesti.  Univision Communications levittää 1992 USAssa espanjankielistä ohjelmaa televisiossa, radiossa ja internetissä sekä musiikkitallenteita.  Chilevisión-televisioverkko yhdistetään Cisneros-yhtiöön.  Muodostetaan 1996 Cisneros Television Group maksullisia kansainvälisiä kaapelikanavia varten.  Cisneros ja Hughes Electronics perustavat Galaxy Latinoamérican.  Siitä tulee DIRECTV Latinoamérica, ensimmäinen satelliittitelevisio Latinalaisessa Amerikassa, joka on kokonaan digitaalinen.  Cisneros Televisión Grupo hankkii 1997 argentiinalaisen Imagen Satelital-yhtiön.  Ibero America Media Partners perustetaan levittämään ohjelmia Latinalaiseen Amerikkaan, Espanjaan ja Portugaliin.  Kolumbialainen televisioverkko Caracol yhdistetään Cisneros-yhtiöön.  Cisneros-organisaatio ja America Online muodostavat 1998 yhtiön America Online Latin America.  Argentiinalainen televisiokanava MuchMusic yhdistetään Cisneros-yhtiöön.  Cisneros Television Group muodostaa liiton Playboy Enterprises, josta tulee Playboy Television International.  Cisneros perustaa Ibero-América Radio Chilen ja 1999 América Online Brasilin.  Maksullinen kanava Venevisión Continental suunnataan 2000 koko maailman espanjaa puhuvalle yleisölle.  Ibero-American Media Partners sijoittaa uuteen latinalaisamerikkalaiseen mediayritykseen El Sitio.  Perustetaan America Online México, America Online Argentina ja America Online Puerto Rico.  America Online Latin America tarjoaa osakkeitaan (Nasdaq AOLA).  DIRECTV Latinoaméricalla on yli miljoona tilaajaa Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla.  Claxson muodostetaan 2001 yhdistämällä Cisneros Television Group, Ibero American Media Holdings ja El Sitio.  Univisión hankkii 2002 USAsta yhtiön Hispanic Broadcasting ja perustaa Univisión Radion.  Venevision International ja Synapsys muodostavat Synapsys Internationalin.  Venevision International perustaa 2002 yhtiön VeneMusic.
1961:  Television Boliviana Televibol aloittaa La Pazissa.
1961:  Kambodzassa aletaan kokeilla televisiolähetyksiä.
1961:  Indonesiassa televisio aloittaa toimintansa.
1961:  Etelä-Koreassa aloitetaan televisiotoiminta.
1961:  Yhdysvaltalaisjuutalainen Allen Ginsberg (1926-97) kirjoittaa New Yorkissa runon Television Was a Baby Crawling Toward That Death Chamber.  Grossman Publishers julkaisee sen kokoelmassa T.V. Baby Poems, jonka Cape Goliard Press suunnittelee ja painaa 1968 Lontoossa.  Painos on 2500 kappaletta.
1961:  Suomi osallistuu ensi kerran Eurovision laulukilpailuihin Laila Kinnusen (1939-2000) esittämällä kappaleella Valoa ikkunassa.
1961:  Yleisradio aloittaa Koulutelevision ja perustaa Televisioteatterin.  TV1n televisioteatteri tuottaa 1969-91 yhteensä 43 elokuvaa.
1961:  Tamvision Tuki perustetaan TES-toiminnan jatkajaksi.
1961:  Tamvision tuottamana alkaa suomalainen televisiosarja Heikki ja Kaija, jossa seurataan Heikki ja Kaija Lehtisen työläisperheen elämää.  Sarja siirtyy 1965 Yleisradion ohjelmistoon.  Käsikirjoittaja on Reino Lahtinen.  Pääosissa esiintyvät Vili Auvinen ja Eila Roine.  Sarja loppuu 1971.
1961:  Erkki Ere Olavi Kokkonen (1938-2008) aloittaa ohjaajana Mainostelevisiossa.  Hän ryhtyy 1966 yhteistyöhön Spede Pasasen kanssa.  Kokkonen ohjaa yhteensä 33 elokuvaa.
1962:  Neuvostokosmonauttien A Nikolajev ja P Popovitsh ryhmälennon aikana neuvostotelevisio ensimmäisenä maailmassa suorittaa lähetyksen avaruudesta.
1962-81:  Yhdysvaltalainen televisiotoimittaja Walter Cronkite (1916-2009) toimii CBSn iltalähetyksen uutisankkurina.
1962:  USAssa Michiganissa alkaa televisio-ohjelma Suomi kutsuu - Finland Calling, jota vetää Carl Pellonpää.
1962:  USAssa on televisiovastaanottimia enemmän kuin muussa maailmassa yhteensä.
1962:  The Malta Television Service perustetaan.
1962:  Gibraltarissa aloittaa kaupallinen televisio.
1962:  Keniassa aloitetaan radio- ja televisiolähetykset.
1962:  Nigeriassa aloitetaan televisiolähetykset.
1962:  Trinidad ja Tobagon televisio aloittaa.
1962:  Taiwanilla aloitetaan televisiolähetykset.  Televisioasemat ovat yksityisiä.
1962:  Yhdysvalloissa on 1325 yhteisantenni- eli community antenna television CATV-järjestelmää, joissa on 1,2 miljoonaa tilaajaa.  1972 järjestelmiä on 2750 ja tilaajia 5,9 miljoonaa.
1962:  Saksalainen insinööri Walter Bruch (1908-90) kehittää Phase Alternate Line- eli PAL-väritelevisiojärjestelmän.
1962:  Yle tuottaa sarjan Tiedettä kansantajuisesti.  Ohjelmatuntimäärästä Suomen Television osuus on 56,4 prosenttia, Eurovision 5,8, Pohjoisvision 4,1, Intervision 0,3 ja Mainos-TVn 33,4 prosenttia.
1962:  Tesvisio saa toimiluvalleen jatkoa 1968 loppuun.  Uusiksi osakkaiksi tulevat Kulutusosuuskuntien Keskusliitto KK ja Pellervo-Seura.
1962-65:  Pertti Salolainen on Yleisradion televisiouutisten lukija ja toimittaja, 1965-66 taloudellisten ohjelmien tuottaja, 1966 BBCn toimittaja Lontoossa ja 1966-69 Yleisradion Lontoon kirjeenvaihtaja.
1963:  Jamaikassa aloitetaan televisiolähetykset.
1963:  Sudanin televisio aloittaa.
1963:  Norsunluurannikolla aloittaa televisio ja 1973 väritelevisio.
1963:  Sierra Leonen televisiotoiminta alkaa.
1963:  Ugandassa alkavat televisiolähetykset.
1963:  Zimbabwessa (Rhodesia) alkavat televisiolähetykset.
1963:  Ylä-Voltan (nykyään Burkina Faso) televisio aloittaa.
1963:  Liberian televisio aloittaa.
1963:  Singaporessa alkaa televisiotoiminta.
1963:  Televisiolähetystoimintaa on 75 maassa.  Näistä 55 maassa on televisiomainontaa.  Euroopassa 19 maassa on televisiomainontaa, mutta kymmenessä maassa ei ole, muun muassa Sveitsi, Hollanti, Tanska, Ruotsi, Belgia ja Ranska.  Pohjois- ja Keski-Amerikan 16 maasta Kuubassa ei ole kaupallisia televisiolähetyksiä.  Etelä-Amerikan kahdeksasta televisiomaasta kuudessa on televisiomainontaa.  Aasiassa yhdeksässä maassa on televisiomainontaa, mutta viidessä ei ole, esimerkiksi Kiina ja Intia.  Australiassa ja Uudessa Seelannissa on televisiomainontaa.  Afrikan viisi televisiomaata seitsemästä televisiomaasta esittää televisiomainoksia.
1963:  Yhdysvalloissa 95 prosenttia ruokakunnista omistaa vähintään yhden television.  Televisiovastaanottimia on yli 60 miljoonaa kappaletta.
1963:  Englannissa aloittaa UHF-kaapelitelevisioverkko.
1963:  Yhdysvalloissa presidentin John F Kennedy murhasta puolen tunnin kuluttua tietää kaksi kolmannesta yhdysvaltalaisista, tunnin kuluttua 90 prosenttia ja alkuillasta 99,8 prosenttia.  Yli puolet saa ensimmäisen tiedon ampumisesta suullisesti.  He menevät yleensä sen jälkeen television tai radion ääreen kuulemaan tarkempia uutisia.  Yhdysvaltalaiset perheet seuraavat perjantain murhasta maanantain hautajaisiin keskimäärin yhteensä 32 tuntia television ohjelmia eli 166 miljoonaa ihmistä yli 55 miljoonassa kodissa.  Yli 18 miljoonassa kodissa seurataan enemmän kuin 11 tuntia päivässä.  Puolet kuuli tiedon kotonaan, noin kolmannes töissä ja loput lounastunnilla, matkoilla tai muualla.  Kotona olevat kuulevat uutisen lähinnä televisiosta tai puhelimesta, töissä olevat radiosta tai suullisesti ja muut monista tiedotusvälineistä.  Lehdistön osuus tässä ensimmäisen tiedon antajana on vähäinen.  Lähes 40 prosenttia kertoo uutisen edelleen muille joko puhelimitse tai henkilökohtaisesti käymällä.  Yli 10 prosenttia saa tietonsa tuntemattomalta.  CBS, NBC ja ABC kuvaavat JF Kennedyn hautajaiset, jotka välitetään satelliititse.  Televisio näyttää voimansa.
1963:  Suomen television tuontiohjelmista 70 prosenttia tulee Yhdysvalloista; toisena on Englanti 8,6 prosentin osuudella.  Saksalainen viestintätutkija Martin Esslin sanoo, että jenkkiohjelmat vapauttavat olohuoneissa katsojansa kaikesta älyllisen ponnistelun aiheuttamasta rasituksesta.
1963:  Antero Ruuhonen ohjaa Oula Näkkäläjärven käsikirjoittaman dokumentin Poazovazzi - Porosaamelainen.  Dokumentissa seurataan poroisäntää Aslak Juuso perheineen heidän jutaessaan poroineen Pohjois-Enontekiön tuntureilla.  Kuvaaja Veikko Mård onnistuu tallentamaan nyt jo kadonneen elämänmuodon viimeisen välähdyksen.
1963:  YLE esittää sarjan Tiedettä jokamiehelle ja aloittaa television Urheiluruudun.  Yle alkaa saada satelliiteitse ulkomaista uutisaineistoa.
1963-81:  Hannu Karpo (1942-) on Yleisradion toimittajana.  Hän toimittaa 1984-2007 ohjelmaansa MTV3ssa muun muassa nimellä Karpolla on asiaa.
1963:  Tesvisio alkaa julkaista omaa lehteä TV.  Tesvisio irtisanoo marraskuun lopussa sata toimihenkilöä ja supistaa ohjelmansa 28 viikkotunnista alle kymmeneen.
1964:  Härkätaistelija Manuel Benítez Pérez alias El Cordobés - Cordovalainen (1936-) esiintyy Madridin härkätaisteluareenalla Las Ventas televisokameroiden kuvaamana.  Francisco Franco käyttää propagandistisesti El Cortobésia hyväkseen tapaamalla häntä silloin tällöin ja kutsumalla luokseen.  Frankolaiset teloittivat El Cordobésin tasavaltalaisen  isän Espanjan luokkasodan aikana.
1964:  Etiopiassa aloittaa televisio.
1964:  Turkissa alkaa televisiotoiminta.
1964 alkaen:  Etelä-Vietnamissa toimii myös USAn Armed Forces Radio and Television Servicen sotilaslähetin.
1964-75:  Vietnamin sota on ensimmäinen televisiosota.  USA ja muut länsimaat alkavat valvoa sodista näytettävää aineistoa.  USAn hallitus ja Pentagon antavat ohjeet, mitä saa televisioida.  Televisioyhtiöt käsketään valehtelemaan.
1964:  Kuwaitissa alkavat televisiolähetykset.
1964:  Malaysian televisio Talivishen Malaysia aloittaa.
1964:  Tokion olympialaiset näkyvät kaikkialla televisiossa, sillä ne lähetetään satelliititse maailmalle.  Japanissa esitellään kotifaksimilelehti, joka lähetetään televisioaalloilla.  A4-kokoisen sivun lähettämiseen kuluu 30 sekuntia.
1964:  Yhdysvalloissa myydään 1,3 miljoonaa väritelevisiota.
1964:  USAssa alkaa television tietovisailu Jeopardy.
1964:  Esso käynnistää kansainvälisen bensiinin markkinointikampajan Pankaa tiikeri tankkiin.  Tiikeri symbolisoi ihmisen aggressiivisia mielihaluja ja uskottelee, että Esson bensiinistä saa voimaa.  Sitten mainostajat saavat yleisön puolustamaan tiikeriä, kun muka joku sydämetön mainosjohtaja uhkaa poistaa tiikerin kuvaruuduista, lyhytfilmeistä ja mainospalstoilta.  USAssa yleisöä pyydetään äänestämään, saako tiikeri jäädä henkiin.  Äänestäneitä on yli 60 miljoonaa eli yhtä paljon kuin maan presidentinvaaleissa.
1964:  Yli 15-vuotias ranskalainen katsoo televisiota keskimäärin 55 minuuttia päivässä, mutta 1981 jo 132 minuuttia.  Tällöin radiota kuunnellaan keskimäärin 163 minuuttia päivässä.  Televisiosta huolimatta Ranskan kirjojen kustantaminen voi erittäin hyvin 1950-80 välisenä aikana.
1964:  Yleisradio ostaa yhtiöt Tesvisio ja tamperelainen Tamvisio, kun Tamvision Tuen osakekanta siirtyy Tesvisiolle ja välillisesti Yleisradiolle, sekä perustaa niiden toiminnan pohjalle toisen valtakunnallisen kanavan TV 2, joka aloittaa 1965 itsenäisenä yksikkönä Tampereella.  Suomessa televisiolupia on 600 000 eli 45 prosentilla ruokakunnista on televisiovastaanotin.
1964:  Suomi osallistuu väritelevisiokokeiluun, jonka järjestävät Euroopan yleisradioliitto EBU ja Itä-Euroopan maiden yleisradioliitto OIRT.  Vertaillaan järjestelmiä yhdysvaltalainen NTSC, ranskalainen SECAM ja saksalainen PAL.  Värilaitteita käytetään teknisen henkilökunnan koulutukseen.
1964:  Turun radiolinkkitorni on harjakorkeudessa 102 metriä.  Teräsbetonitornin päälle rakennetaan teräksinen Valberg-masto.  Kansainvälistä televisio-ohjelmaa siirretään linkillä 1967 alkaen.  Televisioasemia ja kanavanvaihtajia on 43.
1965:  Neuvostoliitossa on 678 televisiokeskusta ja -välitysasemaa sekä väestöllä 15,7 miljoonaa televisiota.
1965:  Yhdysvallat vie televisio-ohjelmia muihin maihin kaksi kertaa niin paljon kuin kaikki muut maailman maat yhteensä.
1965:  Early Bird -satelliitin välityksellä lähetetään ensimmäinen televisio-ohjelma Atlantin yli.
1965:  Ranskassa on televisiovastaanottimia kuusi miljoonaa kappaletta, mutta 1983 jo 20 miljoonaa kappaletta.
1965:  Grönlannissa valtion radion lisäksi toimii USAn ilmavoimien Armed Forces Radio and Television Servicen kaksi radio- ja kaksi televisioasemaa.
1965:  Mauritiuksen televisiotoiminta alkaa.
1965:  Israelissa alkavat koetelevisiolähetykset ja säännölliset lähetykset 1967.
1965:  Dakarissa aloittaa Télévision du Sénégal ennen kaikkea kouluohjelmilla UNESCOn tuella.
1965:  Kongon Demokraattisessa Tasavallassa aloitetaan televisiolähetykset.
1965:  Surinamissa alkavat televisiolähetykset.
1965:  Englannissa kielletään tupakan televisiomainonta.
1965:  Filosofian kandidaatti Eino S Repo (1919-2002) tulee Yleisradion pääjohtajaksi.  Hänen Reporadion kaudellaan 1965-69 televisiosta tulee tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttaja.  Yhteiskunnallinen näkemys syrjäyttää psykologisen näkemyksen ohjelmien tekotavassa.  Yleisradiotoiminnassa siirrytään kohti järjestelmällistä suunnitelmallisuutta ja informatiivista ohjelmapolitiikkaa.  Suomessa on 731 986 televisiolupaa.  Suomi siirtyy kahden kanavan järjestelmään: Tesvisiosta ja Tamvisiosta tulee TV-ohjelma 2 ja Suomen Televisiosta TV-ohjelma 1.
1965:  Yleisradioon perustetaan oma uutistoimitus ja uutispäällikön toimi, jota hoitamaan valitaan Ralf Friberg.  Yleisradion ulkomainen kirjeenvaihtajaverkosto luodaan.
1965-75:  Toimittaja Hannu Matti Kusti Taanila (1939-) aloittaa Yleisradion freelance-kulttuuritoimittajana.
1965-68:  Seppo Huhtala perustettuaan Mainostelevisioon filmitoimituksen esitti Eisensteinin Iivana Julman, 1967 Lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen 50-vuotisjuhlana Eisensteinin Lokakuun ja 1968 Resnaisin Viime vuonna Marienbadissa.  MTVn kaupallinen johto syytti Lokakuuta käsittämättömyydestä.
1965:  Leena Kaskela (sittemmin Rousek) aloittaa Mainostelevision kuuluttajana.
1965:  Helvar vie Ruotsiin noin 12 000 televisiota.  Helvar toimitti 1964 Ruotsiin 2500 televisiota.
1966:  Neuvostoliitossa valmistetaan 4,4 miljoonaa televisiota.
1966:  Saksan Demokraattisen Tasavallan DDR television Sandmänchen - Nukkumatti saa Technicolor-värit.
1966:  Yhdysvalloissa myydään viisi miljoonaa väritelevisiota.
1966:  Länsi-Berliinin ja Länsi-Saksan välille rakennetaan suora linkkiyhteys, jota käytetään kaukovalintaisen puhelinliikenteen ja televisio-ohjelmien välitykseen.
1966:  Islannissa aloitetaan säännölliset televisiolähetykset.  Keskimääräinen lähetysaika on kolme tuntia päivässä kuutena viikonpäivänä.  Televisiotoimintaa rahoitetaan osittain televisiomainonnalla.  Tähän asti islantilaiset seurasivat vain Keflavikin NATO-tukikohdan televisiolähetyksiä.
1966:  Kreikassa televisio aloittaa koelähetykset.
1966:  Tunisian pohjois- ja keskiosissa näkyvät televisiolähetykset.
1966:  Madagaskarin hallitus päättää perustaa valtion television.
1966:  Pakistanissa televisio aloittaa.
1966-69:  Star Trek kertoo tähtilaivasta Enterprise.  Sarjan ensimmäisen kauden esittää TV2 jo 1970-luvun alussa.
1966:  Toimittaja Eero Silvasti (1932-2006) tulee Yleisradioon.  Hän työskentelee TV2ssa eläkkeelle siirtymiseensä asti.
1966:  Kokoomuksen Raimo Ilaskivi kiittelee televisio-ohjelmien tasoa alkuvuodesta.
1966:  Lahdesta alkavat TV2-lähetykset 10 kilometrin näkyvyysalueella.
1966:  Yleisradion tekniset toimihenkilöt ovat lakossa.
1966:  Televisioteatteri esittää Orvokki-kabareen, jossa Ylioppilasteatteri pistää koulun, armeijan ja kirkon uuteen uskoon.  Ohjaaja Kalle Holmberg saa televisioesityksen jälkeen kirjeen, jossa on hänen oma kuvansa takapuoleen pyyhittynä.
1966:  Dokumentti Musta Helsinki kertoo asunnottomista alkoholisteista.  Suomen television uutistoimittajat Erkki Vihtonen ja Eero Tuomikoski tekevät sen omalla ja vapaalla työajallaan.
1966:  Suomen televisiossa esitetään Reino Paasilinnan ohjelma Vakuutus on sydämenasia, jossa arvostellaan vakuutustoimintaa.  Ohjelma herättää poikkeuksellisen kiivaan keskustelun, ja sitä syytetään sosialismin suosimisesta.  Dokumentissa on välillä sketsejä, ja Yleisradion johtoa syytetään Paasilinnan faktan ja fiktion yhdistämisestä niin ankarasti, että tyylilaji joutuu johdon erityistarkkailuun.  Muista Paasilinnan dokumenteista mainittakoon Joutukaa sielut 1966 ja On aikamme kallis 1967.
1966:  Porvareista ohjelmat alkavat tuntua vaarallisilta ja kumouksellisilta.  He näkevät salaliiton: sosialistivoittoinen hallitus panee sosialismiin kallistuvat toimittajat esittämään ohjelmissa sosialistisia ajatuksia liian sallivan pääjohtajan Eino S Repo siunaamina.  Taloudellisen vallankäytön kritiikki osoittautuu suomalaisessa yhteiskunnassa lähes tabuksi.  Vietnamin sodan uutiset mielletään vasemmistolaisuudeksi.  Ohjelmia syytetään uskonnonvastaisuudesta ja moraalittomuudesta.  Mitä oikeistolaisempi henkilö on, sitä todennäköisemmin hän havaitsee Yleisradiossa loukatun isänmaallisia, uskonnollisia, moraalisia tai siveellisiä arvoja tai lähetetyn lasten kasvatukselle vahingollisia ohjelmia.
1967:  Romaniassa televisio aloittaa.
1967:  Saksan Liittotasavallassa alkavat väritelevisiolähetykset.
1967:  Ranskassa televisio aloittaa värilähetykset.
1967:  Ghanassa televisio aloittaa toimintansa.
1967:  The Beatles -yhtyeen kappale All You Need Is Love lähetetään studiosta satelliititse 26 maahan.  Yleisöä on 400 miljoonaa.
1967:  Yleisradio luopuu päivittäisestä tietojen kokoamisesta ohjelmien seuraamisesta ja alkaa tehdä vastaavia tutkimuksia 3-4 viikkona vuosittain.  YLE suuntaa eri väestöryhmien kuuntelu- ja katselutapatietojen pohjalta näille väestöryhmille tarkoitetut ohjelmat oikeaan aikaan oikealta kanavalta.  YLE pyrkii tyydyttämään kohdeyleisön objektiivisia tiedontarpeita.  Mainostelevisio teettää tällaisia tutkimuksia jokaiselta vuoden päivältä, sillä sen ohjelmapolitiikka ja mainosten hinta määräytyy katsojaluvuista.
1967:  Tampereella TV2 hankkii ensimmäisen ulkolähetysauton UL-5.  Lahdessa televisio- ja ULA-lähetystoiminta siirretään Tiirismaalle.  Väritelevisiokokeilut käynnistyvät.  On valittava järjestelmä.  Skandinavian ja useat Keski-Euroopan maat käyttävät PAL-järjestelmää.  Neuvostoliitto ja Ranska käyttävät Secam-järjestelmää.  Suomessa valmistetaan 74 000 televisiota, kun 1982 niitä tuotetaan 355 000.
1967:  Kaunispään ULA-aseman yhteyteen mastoon sijoitetaan televisioalilähetin, jolla pyritään kattamaan Ivalo ja Saariselkä.  Kuvan laatu ei ole riittävä, sillä kuva otetaan releoimalla Ylläksen mastosta 120 kilometrin päästä.  Kunnollinen maston paikka löytyy 1971 Inarin Tuulispäältä.  Sieltä saadaan jatkoyhteys Karigasniemelle.  Saariselän televisioissa kuva huononee, sillä Saariselkä on katveessa, mutta kun Kaunispään mastosta poistettu alilähetin palautetaan, kuvan laatu paranee.  Kuva releoidaan Tuulispään asemalta.
1967:  Yleisradion pitkän tähtäyksen suunnittelu julkaistaan kirjana.  Ihanteeksi tulee informatiivisuus.  Eino S Repo kirjoittaa: "Yleisradiotoiminnan eräänä päätavoitteena on pidettävä oikeisiin tietoihin ja tosiasioihin perustuvan maailmankuvan tarjoamista, kuvan, joka muuttuu sitä mukaa kuin maailma muuttuu ja kuin tietomme siitä lisääntyvät, muuttuvat tai täydellistyvät.  Kuten viitattiin, radion ja television ei tule pyrkiä istuttamaan jotakin tiettyä maailmankatsomusta yleisöönsä, vaan tarjoamaan persoonallisten katsomusten rakennusosia.  Erilaisia, jopa vastakkaisia maailman- ja elämänkatsomuksia voidaan ja pitääkin ohjelmassa esittää, mutta katsomusten muodostaminen ei ole yleisradiotoiminnan, vaan yhteiskunnan kunkin jäsenen oma tehtävä.
1967:  Reporadiota arvosteleva porvarillinen Suomen Kotien Radio- ja Televisioliitto perustetaan. Liitto ilmoittaa vaativansa radio- ja televisio-ohjelmilta tasapuolisuutta, totuutta sekä kristillisiä, isänmaallisia ja kansallisia arvoja.  Puheenjohtajaksi tulee hovioikeudenneuvos Paavo Hiltunen, joka lausuu: "Sananvapautta ei saa käyttää Jumalan pilkkaan, moraalisääntöjen ja isänmaallisuuden häpäisemiseen".  Johtokunnassa ovat muun muassa Margit Borg-Sundman, Georg C. Ehrnrooth ja Kauko Kare.
1968:  Haydeé Santamaría (1922-80) järjestää Kuubassa Amerikoiden talossa Casa de las Américas protestilauluesityksiä, jotka usein televisioidaan.  Santamaría on Moncadan hyökkäykseen 1953 osallistunut vallankumousveteraani ja musiikinharrastaja.
1968:  USAssa televisio alkaa tiedottaa Vietnamin sodasta Tet-hyökkäyksen jälkeen eri tavalla kuin aikaisemmin.  CBSn Walter Cronkite esittelee Tet-hyökkäystä ja toteaa, että sota päättyy umpikujaan.
1968:  USAssa erään elektroniikkayrityksen johtaja lupaa osakkeenomistajilleen kehittää kolmiulotteisen holografisen television.
1968:  Oslon alueella toimiva kaapelitelevisioyhtiö Janco Kabel-TV perustetaan välittämään rajan yli Ruotsin kahden televisiokanavan lähetyksiä.
1968:  YLE esittää televisiossa Forsytein tarun.  Jatkoaika alkaa.
1968:  Yleisradion seminaarissa edustaa porvarillista Suomen Kotien Radio- ja TV-liittoa kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Vuokko Juhola, joka sanoo: "En ole uskovainen, mutta en salli uskonnollisia arvoja ohjelmissa pilkattavan".  Hän vaatii sittemmin syytettä vasemmistoradikaalille punapapille Terho Pursiainen (1945-).
1968:  Suomessa alkavat värilähetykset PAL-järjestelmällä: Tasavallan presidentin Urho Kekkonen uudenvuodenpuhe on ensimmäinen värilähetys.  Esitetään televisiokabaree Oma.  Väritelevision katselusta kerätään erillinen maksu.  Mustavalkolupia on noin miljoona ja värilupia tuhannen paikkeilla.  Värilupia 1970 on nelisentuhatta.  Pitkän tähtäyksen suunnittelun toinen kirja julkaistaan ja kolmas 1969.  Informatiivisiin ohjelmapoliittisiin tavoitteisiin pyritään nelikohtaisesti: ohjelmiston rakenteen varovainen muuttaminen, Yleisradion uutistoiminnan kehittäminen, alueellisen ohjelmatoiminnan kehittäminen sekä yhteiskunnallisen aineksen varovainen lisääminen ohjelmistoon.  Ennen Revon kautta 15 vuoden aikana Yleisradion ohjelmapolitiikka vakiintui rutiininomaiseksi, kaavamais-sovinnaiseksi ja vallitsevaa ajattelutapaa, hegemoniaa kritiikittömästi heijastavaksi.
1968-72:  Suomen televisiossa (TV1, TV2 ja MTV) esitetään 61 neuvostoelokuvaa eli 6,6 prosenttia kokonaistarjonnasta.  Yhdysvaltalaisia elokuvia esitetään 345 eli 37,1 prosenttia kokonaistarjonnasta.  MTV esittää 1965-72 yllättäen 19 neuvostoelokuvaa ja 119 yhdysvaltalaista elokuvaa.
1968:  Oulun yliopiston sähköinsinööriosastolla otetaan käyttöön Suomen suurin opetustelevisiojärjestelmä, jonka suunnittelija on elektroniikan professori Matti Otala.
1968:  Maailmassa on noin 200 miljoonaa televisiota, joista 78 miljoonaa on USAssa.
1969:  Televisiovastaanotinten määrä 1000 asukasta kohti: Afrikka 3,2, Pohjois-Amerikka 397, Etelä-Amerikka 54, Itä-Aasia (ei Kiina) 138, Etelä-Aasia 2,3, Eurooppa 188, Oseania 175 ja Neuvostoliitto 128.
1969:  Saksan Demokraattinen Tasavalta DDR siirtyy väritelevisioon.
1969:  USAssa ABCn puheohjelman vetäjän Dick Cavett vieraana on Jimi Hendrix.
1969:  Neil Armstrong lähettää 16-24.7 Kuusta kuvajaksoja.  Neil Armstrongin kävelyä Kuussa katsoo noin 500 miljoonaa ihmistä, joka on ihmiskunnan historian tähän asti suurin yleisömäärä.  Satelliittien maapallon laajuinen verkosto yhdistää Intianmeren, Tyynenmeren ja Atlantin alueet.
1969-72:  Tiedetoimittaja diplomi-insinööri Pertti Jotuni (1931-2007) selostaa YLEn radio- ja televisioohjelmissa Apollon lentoja.
1969:  Ruotsissa alkavat säännölliset TV2-lähetykset.
1969:  Suomessa on yli miljoona televisiolupaa.
1969:  Yleisradion ohjelmatoiminnan tarkkaajat Joan Harms, Max Rand ja Keijo Savolainen laativat raportin Yleisradion ja Mainos-Television sarjafimiohjelmisto 2.2.-17.5.1969.  Esitetyt sarjafilmit ovat lännensarjat Bonanza, Karjatila High Chaparral, Uudisasukkaat ja Virginialainen; jännityssarjat Etsivä Ironside, Itse teossa, Mr Rose, Notre-Damen varjossa, Pelin henki, Pimeä numero, Poliisin kansio, Syyttäjän oikeus ja Tintoc ei häikäile; historialliset seikkailusarjat ja klassikkofilmatisoinnit Kolme muskettisoturia, Kolmen muskettisoturin uudet seikkailut, Vidocq seikkailija ja Naisen muotokuva; perhesarjat ja lastensarjat Belle ja Sebastian, Doris Day, Julia, Kummitus ja rva Muir, Perhejuttu, Magnus, Tom Sawyerin seikkailut, Viidakkotohtori, Teskedgumman, Cirkeline ja Ihmeellinen satumaailma; tilannekomediat Kiviset ja Soraset, Lucy-show ja Salainen agentti; melodraama Peyton Place sekä kotimaiset sarjafilmit Hanski, Heikki ja Kaija, Herra Kenonen, Hilma, Kiurunkulma, Lyyli ja aikamiespoikansa Anselmi, Me Tammelat, 30-luvun mies, Tarinatalo ja Tehtaan varjossa.  Ulkomaisten sarjafilmien koko ohjelma-ajasta (YLE ja MTV) 59,4 prosenttia kuului yhdysvaltalaisille sarjafilmeille (raporttiaikana 66,6) ja anglosaksisille sarjafilmeille 82,4 prosenttia.  Mainos-Television ulkomaisten sarjafilmien ohjelma-ajasta kuului yhdysvaltalaisille sarjoille 94 prosenttia.  Sarjafilmiohjelmistossa esiintyvät ympäristöt, asenteet, arvostukset, ristiriidat ja niiden ratkaisutavat ovat yleensä voimakkaasti yksinkertaistettuja ja hyvin pitkälle vakioituja.  Harvoissa sarjoissa oli pyrkimystä oikeisiin tietoihin ja tosiasioihin perustuvan maailmankuvan välittämiseen.  Todellisuuden erittelyn sijasta niissä pyritään todellisuuden tiettyjen huolellisesti rajattujen osien esittelyyn.  Yhteiskunnalliset ongelmat joko rajataan sarjafilmin kuvaaman maailman ulkopuolelle tai ne esitetään yksilöiden välisinä ongelmina.  Yhteiskunta hahmottuu näissä sarjoissa yksityiskohtien summaksi, joka ei muutu, vaikka yksityiskohdissa tapahtuisikin muutoksia.  Tähän yhteiskunnan kuvaamiseen muuttumattomana, staattisena, liittyy vahvasti todellisuuspakoinen piirre.
1969:  Suomessa Peyton Placea esitetään 50 minuutin jaksoina, kun sitä USAssa esitettiin viiden vuoden aikana 514 vain 25 minuutin jaksoa.  Peyton Place on keväällä katsotuin ulkomainen ohjelma Suomessa: 1,4-1,5 miljoonaa katsojaa.  Jos sarja seuraisi Grace Metaliousin romaania Kaupunki nimeltä Peyton Place, ei sarja olisi mammuttimainen.  Alkumenestyksen innoittamina tekijät alkoivat venyttää juonta ja keksiä uusia käänteitä.  Peyton Placessa joka hetki on tapahtumassa jotain aivan kohtalokasta.  Näköharha on valmis: pienistä asioista tulee suuria, mutta se mikä yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa on keskeistä, käy Peyton Placessa merkityksettömäksi tai sitä ei ole ollenkaan.  Ohjaaja Paul Monash antaa avaimen sarjan ideologiseen taustaan Katso-lehdessä: "Me katselemme elämää lähinnä 'synteettisen realistisesti'.  Jos olemme oikein rehellisiä sanokaamme vaikkapa että todellisuutemme vastaa sitä, jota naistenlehdet jatkuvasti syytävät lukijoilleen.  Se on tarpeeksi todellista, jotta ihmisten on helppo samaistaa itsensä filmimme henkilöihin.  Mutta todella todellista, ei, sitä emme voi väittää."  Ohjelmantekijät karsivat sarjasta todella todellisen kuten maailmanlaajuiset asiat, sota, luonnon ja ilman saastuminen, tärkeät yhteiskunnalliset ongelmat ja kipeät epäkohdat.  Jäljelle jäivät kaavamaiset typistetyt ihmisten väliset suhteet.  Monash kertoo: "Peyton Placen yhteisö on keskiluokkaan tai sitä ylempään kuuluva.  Jotta siihen sopii neekeri, on hänet nostettava samalle tasolle.  Toisin sanoen neekerilääkäri sopinee kuvaan huomattavasti värillistä putkimiestä paremmin".  Päähenkilöiden ammatteja ovat: sanomalehden kustantaja ja toimittaja, paperi- ja kirjakaupan omistaja, collegen lehtori ja opiskelija, kaksi koululaista, tehtaan johtaja ja hänen vaimonsa, ylilääkäri, lääkäri, apteekkari, kalastusvälinekauppias, kauppamatkustaja, sihteeri, vastaanottoapulainen ja vankilasta vapautunut entinen itsenäinen yrittäjä.  Ruumiillista työtä tekeviä työläisiä ei ole.  (Romaanissa on muun muassa sekatyömies perheineen.)  Kaikki ovat valkoisia.  Värillisiä on ohimennen pikkurooleissa.  Tekijät tunnustavat, että Payton Place kaunistelee todellisuutta, ja että siinä kartetaan tietoisesti todellisia ongelmia ja ristiriitoja kuten työttömyyttä ja rotuerottelua, ja tarjotaan niiden asemasta näennäisongelmia.  Sarjassa yhteiskunta nähdään muuttumattomana ja tasapainoisena, tasapainottomuutta ja ristiriitoja esiintyy vain ihmisten tunne-elämässä.  Peyton Placen ihmisille sosiaalisuus on vierasta, jopa hävettävää.  Peyton Placen Constance Connie McKenzien raskaus kestää runsaan vuoden, ja hän salaa sitä, että synnyttää tyttärensä yleisessä sairaalassa.  Peyton Place tarjoaa yhteiskunnallisen todellisuuden sijasta idylliä, aitojen ihmisten sijasta yksiulotteisia klisheitä, ihmisten todellisten käyttäytymisongelmien sijasta sovinnaista keskiluokkaista moraalioppia ja tekosyvällistä filosofointia.
1969:  Televisio 1 esittää Ingmar Bergmanin näytelmän Riitti.  Se on porvarillisen Kristillisen Radio- ja TV-Liiton vuosikokouksen mukaan viimeisin ja lajissaan pahin rikkomus.  Liitto vaatii toisin ajattelevien suuta tukkoon.  Porvarillinen Suomen Kotien Radio- ja TV-Liitto tekee kantelun oikeuskanslerille kiirastorstaina esitetystä televisio-ohjelmasta Rakasta lähimmäistäsi vaistoten siinä jumalanpilkkaa.
1969:  Oma- kabaree eli poliittinen kabaree omistamisen ihanuudesta ja taloudellisesta demokratiasta esitetään Ylen kanavalla.  Sitä seuraa valitus Yleisradion ohjelmaneuvostolle, mutta se hylkää valituksen äänin 6-7.  Kabareesta jää elämään Kristiina Halkolan (1945-) esittämä Laulu 20 perheestä.
1969:  Seppo Mielo Miettinen ohjaa dokumentin Jomppa - tuulten temmeltävä kasvatti kirjailijasta Jorma Ojaharju.  Elokuva tehdään Jompan ehdoilla.
1969:  Ärräpää Etelä-Suomen Sanomissa:  "Puoliajan" nokkelin idea oli kulkulaitosministerin haastatteleminen liikkuvan junan katolla.  Kiinnostavaa ei ollut niinkään itse haastattelu kuin katsojien enemmistön piilotajuinen toivomus siitä, että Taanila taittaisi niskansa Arkadiankadun rautatiesiltaan, mutta eikös tuo sittenkin arvannut viime tingassa kumartua!
1960-luvun loppupuoli:  Pääjohtajan Eino S Repo kaudella Yleisradio pyrkii uudistamaan ohjelmapolitiikkaansa informatiivisen ohjelmapolitiikan suuntaan eli korvaamaan aiempi porvarillinen "puolueettomuus" monipuolisella ohjelmistolla, jolloin poliittinen työväenliike saa ohjelmissa sijaa.  Porvarillinen lehdistö (osuus kokonaislevikistä 90 prosenttia) suhtautuu siihen kielteisesti.  Hallintoneuvosto valitsee 1969 uudeksi pääjohtajaksi sosiaalidemokraattisen puolueen puoluesihteerin Erkki Raatikainen ja Eino S Repo saa vain kansandemokraattien äänet.
1960-luvun loppu:  Helvar vetäytyy televisioiden valmistuksesta, kun valmistaudutaan väritelevision tuloon.  Helkama kehittää oman väritelevision, mutta tulipalon tuhottua koelaitteet se lopettaa televisioiden teon.
1970-luvun alku:  Tutkijat huomaavat, että teollistuneiden maiden väestöt ovat alkaneet kuluttaa merkittävän osan vapaa-ajastaan televisiota katsellen, mikä passivoi heidän elämäänsä huomattavasti.  Länsimaissa vallitseville televisio-ohjelmapoliittisille piirteille on ominaista vakiomuotoinen viihde, vakiomuotoinen kulttuurisisältö ja suunnitteluperiaatteena yleisölukujen maksimointi.  Vauraissa Länsi-Euroopan maissa 40-60 prosenttia television ulkomaisista ohjelmista on tuotettu USAssa.  Yhdysvallat vie 150 000 ohjelmatuntia vuosittain, kun toiseksi suurin viejä Englanti vie 20 000 tuntia.  Valtaosa televisio-ohjelmien tuotannosta länsimaissa on kaupallista, jonka tuloksia ovat kulttuuripassiivisuuden lisääntyminen, lukutaidon heikkeneminen, kulutusideologia, kova aineellinen kilpailu ja humanistisen ihmiskeskeisyyden syrjäytyminen.  Kulttuurisen ylikyllästystilan ovat aikaansaaneet joukkotiedotusvälineet ja muu kulttuuriteollisuus kapitalismin ansaintamotiivien ja markkinavoimien aktivoimina.  Yksilöltä puuttuu keinoja hallita tilanne: hänellä oli joskus oma päänsä; nyt hänestä on tullut pelkkä informaation kohde.  Suomessa kaupallisten yritysten valvoma joukkotiedotus kattaa 70 prosenttia, eduskunnan 20 ja järjestöjen 10 prosenttia joukkotiedotuksen kokonaistaloudesta.
1970-luku:  Yhdysvaltalaisen ohjelmiston ylivalta lisääntyy varsinkin kehitysmaissa.  Ohjelmien virta kulkee rikkaista maista kehitysmaihin.
1970-luku:  Televisio on harvinainen Albaniassa.  Maaseudun kylien kulttuuritaloissa on televisiovastaanottimet, mutta kaupungeissa ovat yksityiset vastaanottimet yleisempiä.  Yrityksillä ja tehtailla on televisiokatseluhuoneet työläisille.  Albanialaiset voivat seurata myös italialaisia ja jugoslavialaisia televisiolähetyksiä.  Albania on yksi harvoista maista, jotka eivät osta televisio-ohjelmia USAsta.  Muut ovat Mongolia, Kiina, Korean Demokraattinen Tasavalta KDKT ja Vietnamin Demokraattinen Tasavalta.
1970-luvun alku:  Englantilainen konservatiivinen poliitikko Margaret Thatcher harjoittelee televisioesiintymistä.
1970:  Biafran nälkä on maailman ensimmäinen televisioitu katastrofi.
1970:  USAssa perustetaan julkisen palvelun televisioverkko Public Broadcasting Service PBS.  Se korvaa National Education Televisionin.
1970:  Bonanza-sarjafilmissä ei esiinny äitihahmoa, jonka rooli eri kulttuureissa on erilainen ja saattaisi vaikeuttaa tuotteen myyntiä.  Sisältö on vailla kansallispiirteitä levikkiriskien vähentämiseksi.  Pääoman vienti edellyttää ideologian, ulkomaisen pääoman toiminnalle suotuisan ajattelutavan vientiä, ja tällaisessa elämäntavan ja maailmankatsomuksen viennissä televisio on erityisen tehokas.
1970:  Ruotsissa alkaa säännöllinen väritelevisiolähetystoiminta.
1970:  YLEn kello 21 uutiset nimetään virallisesti illan pääuutislähetykseksi, joka nähdään molemmilla kanavilla samaan aikaan.  Se tulee pian television seuratuimmaksi ohjelmaksi.
1970:  YLE esittää kabareen Tuhannen ja yhden työn tarinat, jonka ohjaaja on Timo Bergholm.  Kaksiosainen kabaree kertoo työn raskaudesta.  Kabaree synnyttää vilkkaan mielipiteiden vaihdon lehtistössä.
1971-73:  Jaakko Kolmonen ja Veijo Vanamo valmistavat kotiruokaa YLEn ohjelmassa Asia on pihvi.  He jatkavat ohjelmalla Patakakkonen, jonka ensimmäinen osa lähetettiin 1970.
1971:  Suomen Lotto aloittaa.  Ensimmäinen lottotyttö Hilkka Kotamäki opettaa yleisölle loton.  Lottotyttö esittelee arvonnan tuloksen televisiossa.  Kotamäki tekee mainoksia televisioon ja lehtiin sekä vierailee tavarataloissa ja muun muassa Danny-showssa.  Yli miljoonan markan jättipotti 1973 on suuri mediatapahtuma.
1971:  Uskovainen Turun Sanomissa: Se oli herran tahto, että Peyton Place -sarja keskeytyi televisiossa keskiviikkona.  Herra antoi merkin tämän jumalattoman sarjan lopettamisesta ja sammutti sähkövirran.
1972:  Kanadan telekomissio julkaisee raportin Branching out.  Siinä todetaan: Kansan tulee olla viestinnän lähtökohta ja perusta, ja viestinnän tulee palvella kansaa.  Viittaus oikeuteen kommunikoida edesauttaa paikallisten kaapelitelevisioverkkojen perustamista sekä tekstitelevisiokokeiluja.  Kanadassa 1,3 miljoonaa kotitaloutta (lähes neljännes kaikista) on liittynyt kaapelitelevisioverkkoon.
1972:  Kannettava videokamera tulee markkinoille.
1972:  Kaapelitelevisiota koekäytetään Ranskassa  Grenoblessa, ja se asennetaan pian moniin Ranskan kaupunkeihin.
1972:  Englannissa Pamela Lonsdalen luoma lasten televisio-ohjelma Rainbow - Sateenkaari esitetään kahdesti viikossa ITV-kanavalla 1992 saakka.
1972:  Tanskassa 700 000 katsojaa 1,5 miljoonasta on liittynyt kaapelitelevisioverkkoon.  Belgiassa verkossa on miljoona kotitaloutta, Englannissa 1,9 miljoonaa ja Sveitsissä 300 000 kotitaloutta 1,3 miljoonasta.  Ruotsissa arvioidaan 40 prosentin kotitalouksista olevan verkossa.
1972:  Yhdysvalloissa Pennsylvanian Wilkes-Barressa 365 kaapelitilaajaa näkee eri maksusta jääkiekko-ottelun ja elokuvan, jota ei keskeytetä mainoksin.  Järjestelmä on Service Electricin Home Box Office HBO.  Televisiosignaali välitetään 1975 satelliititse, ja HBO alkaa levitä.  Maksutelevisiota Pay Television esiteltiin ensiksi 1931.  Pian syntyy muita maksutelevisiokanavia: kulttuurikanava Bravo, viihdekanava espanjaa puhuville Gala Vision, aikuisten kanava Playboy ja perhekanava Disney.
1972:  Digitaalitelevisio kehitetään laboratoriossa.
1972:  USAn presidentin Richard Milhous Nixon Kiinan vierailua pidetään ensimmäisenä television parasta aikaa prime-time varten rakennettuna diplomaattisena kohtaamisena.  Nixon tapaa Kiinan Kommunistisen Puolueen puheenjohtajan Mao Zedong.  Kiinan muurilla Nixon sanoo: "Tämä on suuri muuri."
1972:  Japanilainen terroristiryhmä Rengo Sekigun - Yhdistynyt puna-armeija kidnappaa Asama-vuoristossa majatalon emännän ja linnoittautuvat majataloon, jota poliisit piirittävät 10 päivää.  Asama sanso -majatalon tapauksesta tulee vuorelta suoraa uutiskuvaa, ja lähetykset saavuttavat Japanin katsojahuipun, kun poliisien hyökkäystä majalle seuraa 90 prosenttia japanilaisista.  Samaan eivät yllä Tokion olympialaiset eikä keisarilliset häät.
1972:  Kun Ruotsin televisio esittää Suomessa kielletyn elokuvan Päivä Ivan Denisovitsin elämässä, niin Ahvenanmaan relelähetin suljetaan.
1972:  Yleisradion ohjelmatoiminnan säännöstössä ei objektiivisuutta aseteta yhtiön ohjelmatoiminnan ylimmän tason tavoitteeksi.  Päätavoitteksi katsotaan "oikeisiin tietoihin ja tosiasioihin perustuvan maailmankuvan tarjoamista, kuvan joka muuttuu sitä mukaa kuin maailma muuttuu ja tietomme siitä lisääntyvät, muuttuvat ja täydellistyvät".  Asiallisuus edellyttää, että "esitettävät tiedot ovat perusteltuja ja nojautuvat tehtyihin tutkimuksiin tai riittävään kokemukseen" ja merkitsee, että "pyritään objektiivisuuteen keskittymällä käsiteltävän aiheen kannalta olennaisiin tekijöihin ja näkökohtiin".  Säännöstössä korostetaan tasapuolisuutta.
1972:  Ylen televisioteatterin sarja Kahdeksan surmanluotia esitetään.  Sen ohjaa Mikko Niskanen (1929-90), joka näyttelee pääosan.
1972:  Yleisradion PTS-elin tekee Suomen ensimmäiset järjestelmälliset tiedontarvetutkimukset.  Toisessa käsitellään suomalaisten poliittista asiantuntemusta ja toisessa kunnallista tiedontarvetta.
1972:  Tiirismaalla aloittaa lopullinen TV2-lähetin, joka on japanilainen Nippon Electric Company NEC ja ensimmäinen japanilainen televisiolähetin Euroopassa.
1973:  Tapio Varis ja Kaarle Nordenstreng tekevät UNESCOlle maailman televisio-ohjelmavirtojen kartoituksen.  Equadorilainen lehti Chasqui sanoo siitä: "Tämä tutkimus on ollut mallina myöhemmille tutkimuksille ja analyyseille".
1973:  Ingmar Bergmanin (1918-2007) televisiosarja Scener ur ett äktenskap - Kohtauksia eräästä avioliitosta esitetään kuudessa viikossa.  Sven Nykvist kuvasi sen pääosin Fårön saarella.
1973:  Englannissa alkaa televisiosarja Last of the Summer Wine - Vielä virtaa.  Sitä esitetään 25 maassa.  Sarja loppuu 2010.
1973:  Elvis Presleyn (1935-77) Aloha From Hawaii -konsertti välitetään Hawaijilta satelliititse 40 Aasian ja Euroopan maan televisiovastaanottimiin.  Katsojia on 1,5 miljardia.
1973:  Mainostelevisio MTV esittää musikaalin Silkkisukat, joka perustuu Garbo-elokuvaan Ninotshka.  Musikaali tuomitaan neuvostovastaisena.  Liikenneministeri Pekka Tarjanne ja MTV tuovat esiin, että esitys on tapaturma.
1973:  Televisio-ohjelma Kansalaisen tietolaari saa tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon.  Televisioteatteri esittää sarjan Solveigin laulu.
1973:  USAssa arvioidaan olevan 2800 kaapelitelevisiojärjestelmää.
1973:  Helsinki Televisio HTV perustetaan.
1973:  Suomessa on 11 kaapelitelevisioyhtiötä, ja 1974 perustetaan vielä yksi.
1973:  Bengt N Fagerlund sanoo Mainonnan tietokirjassa: Mainonta on nykyään osa elämäämme ja sen vaikutus ulottuu kaikkialle.  Mainonta on länsimaisen markkinatalouden symboli.  Nykypäivän kuluttaja tekee valintansa mainonnan vaikutuksen alaisena, ja tämä vaikutus on välillinen tai välitön.  Tuotteita, joita ei mainosteta, ei tunneta, ja ne häviävät markkinoilta.  Yhteiskunnan kehitykseen on mainonta vaikuttanut suuresti ja sen vaikutus saattaa tulevaisuudessa vielä kasvaakin.
1974:  Eurovisio ottaa Intervisiosta 220 aihetta, kun se 1966 otti saman määrän, vaikka Intervision tarjonta lännelle on noussut 700 aiheesta yli 3000 aiheeseen.  Intervisio käyttää lähes 3100 aihetta Eurovision tarjoamasta lähes 5000 aiheesta, kun Intervisio 1966 käytti 1200 aihetta.  Eurovision uutisaiheista uutisfilmitoimistot VIS, CBS-N ja UPITN välittävät puolet.
1974:  Yhdysvaltain kodeista 11,7 prosenttia on kaapeloitu.
1974:  Los Angelesissa muutaman kilometrin päässä Hollywoodin unelmien studioista poliisi piirittää talon, jonne kuusi Symbionese Liberation Army SLA - Symbioottisen vapautusarmeijan nuorta on kätkeytynyt.  Kaikki ammutaan tai räjäytetään ulos, ja tapahtuma filmataan.  Kyseessä on suora televisiolähetys, ja vanhemmat katsovat kotonaan omien lastensa kuoleman sillä hetkellä kun se tapahtuu.  Tunnin mittainen lähetys on parhaaseen katsoja-aikaan kello 17, ja merkitsee kultakaivosta sen Los Angelesin poliisilta tilanneelle televisioyhtiölle.
1974:  Yhdysvaltalainen psykologi Charles E Osgood kehittää kokoelman Atlas of Affective Meanings, joka sisältää 620 käsitteen merkitykselliset vastaavuudet 25 kulttuurissa ja kielessä.  Sanakirjan tietojen avulla voidaan yhden kulttuurin piirissä havaittu merkitys muuntaa mahdollisimman tarkasti 24 muun kulttuurin kieleen.  Tutkimuksella on laajat sovellutusmahdollisuudet kansainvälisessä mainonnassa ja muussa propagandassa sekä näiden vaikutusten tutkimisessa.  Monikansallisten yritysten kansainvälisten mainoskampanjoiden on entistä helpompi puhkaista kulttuureiden välinen kielimuuri.
1974-75:  Tampereelle hankitaan väriulkotuotantoauto.
1975:  Portugalin Azoreille saadaan televisiolähetykset.
1975:  Portugalissa radio ja televisio kansallistetaan Neilikkavallankumouksen Revolucão dos Cravos jälkeen.
1975:  Ranskassa lähetetään televisio-ohjelmaa vuodessa 8089 tuntia, mutta 1985 jo 13 003 tuntia.
1975:  Yhdysvaltalainen ABC-News alkaa välittää televisiouutisia.
1975:  Yle esittää televisiosarjan Myrskyluodon Maija.  Suomessa on 1 335 000 mustavalkolupaa ja 222 000 värilupaa.  Tilanne 1984 on 439 000 mustavalkolupaa ja 1 330 000 värilupaa.
1975:  Englantilainen lehtimies George Lennox käy Suomessa kertomassa, kuinka CIAn virkailijoiden henkilöllisyys voidaan yrittää selvittää.  Ajankohtainen kakkonen ryhtyy tekemään hänestä ohjelmaa, jossa hän esittäisi listan 11 Helsinkiin sijoitetusta CIAn virkailijasta.  Ohjelman lähettämisen estävät pääjohtaja Erkki Raatikainen (sos.dem) ja johtaja Pertti Pepsi Paloheimo (porv).
1975:  Helsinki Televisio HTV aloittaa ensimmäisenä Euroopassa paikallisten kaapeliohjelmien lähetyksen.  HTV tuottaa 1975-80 omia ohjelmia, mutta luopuu taloudellisista syistä niiden valmistamisesta.
1975:  Finnpanel perustetaan omistajinaan AC Nielsen Finland ja Suomen Gallup.  Finnpanel tutkii television katselua ja radion kuuntelua.  Suomessa television katselua on tutkittu vuodesta 1960.  Silloin tutkimukseen valitut paneelijäsenet pitivät päiväkirjaa 15 minuutin tarkkuudella siitä, mitä ohjelmaa kuka kulloinkin katsoi.  Tutkimuksessa otetaan 1987 käyttöön TV-mittari, jolloin tutkimukseen osallistuvien talouksien television katselua siirrytään mittaamaan elektronisesti sekunnin tarkkuudella.  TV-mittaritutkimuksessa on satunnaisesti valitut 730 taloutta.  Paneelin jäseniä ovat kaikki kolme vuotta täyttäneet perheenjäsenet yhteensä noin 1600 henkilöä.
1975:  Radio- ja Televisiotoimittajien Liitto RTTL lähettää television ohjelmaneuvostolle kirjelmän Yleisradion ja Mainos-TVn MTV ohjelmajohdon sensurointitoimista.  MTV on ostanut 14 elokuvaa, joiden esittäminen on estetty.  Poliittisista syistä on kielletty: 79 primaveras (dokumentti Vietnamin Demokraattisen Tasavallan edesmenneen presidentin Ho Tsi Minh elämästä, 1970), Arbetare i EEC (dokumentti Saksan liittotasavallan siirtotyöläisistä, 1971), Sad Song of Yellow Skin (dokumentti sodanaikaisesta Saigonista, 1971), Peter von Baghin Pockpicket (toinen esityskerta jäi käyttämättä tekijän radiopakinassaan esittämien MTVta arvostelevien mielipiteiden vuoksi) ja Nuit et brouillard - Yö ja usva (esitettiin 1967 pahasti leikattuna).  MTV on hylännyt useita näytelmiä, jotka on tehty kotimaisten romaanien pohjalta: Engström, Förräddade - Mördare; Ardelius-Bratt, Vårdaren; Salama, Kenttäläinen käy talossa; Norman, Rullaverho; Mukka, Sankarihymni; Meri, Tukikohta, Sujut ja Sata metriä korkeat kirjaimet; Korovessis, Sotilassaappaan alla; Kilpi, Kylmää kanaa ja majoneesia; Kerttula, Salaman oikeudenkäynti; Sinkkonen, Solveigin laulu; Rintala, Kekkosen aika, Paasikiven aika ja Brechtin oikeudenkäynti; Lidman, Kaivos; Nordgren, Perhoskorva; Ruuth, Korpraali Julin; Wuolijoki, Laki ja järjestys.  MTV hylkää perusteluitta: Jukka Pakkaslahden Hylätyt ja Saako Suomessa sanoa?, SPRn avustuslentoja koskeva ohjelma, Palkkapussi, Ihminen 1973, Tapaamme tiistaina, Yrittäjät, Tammikuun jälkilöyly (esiintyjät ja laulut kiellettiin, Kaj Chydenius, Kaisa Korhonen), Lapsikulttuuri: laitos - koti vai säilö, Väestörekisteri, Sunnuntai-iltapäivä -sarja.  Yleisradio TV-1 on kieltänyt lastenohjelmat Palestiinan lapset; Pioneerileiri; Rintala, Uu ja poikanen (uusintakielto) ja Keskusteluja lasten kanssa; asiaohjelmat Muuttajat 1973; Lapin maapolitiikka 1973; Työ markkinoilla 1972; Tavallisia ihmisiä 1972; Yhteiskunnallisen toimituksen työmarkkinaohjelmat 1973; Onko rehellisyys perinyt maan?; EEC; Kansalaisen tietolaarin tilannekatsausosuus; Niilo Jukkola, kansantaiteilija (Jukkolan mielestä työnantajajärjestö on työvoimanriistojärjestö); Ajassa liikkuu; Rauhankulttuuriviikko 1973; Vaihtoehtojen summa nolla; teatteriohjelmat Kuilu (ei tuotantolupaa); Sankariäiti (tuotantokielto); Myrskyn jälkeen; Laulu Amerikalleni (ohjelma Orozan perheestä esitetään ilman loppulaulun suomennosta "Kun rakennamme sosialismia, emme anna periksi"); Tietovuo; Primavera (Wuolijoki); Opettajainhuone (uusintakielto).  TV-2 on kieltänyt Ahaa-teatteri; Vuoden 1918 vankileirit; EEC ja suomalainen työntekijä; Viisari EECstä; Oikeiston yhteistyö. Vasemmiston yhteistyö; Byrokratia; Solidaarisuusmarssi; Suomalaiset yritykset Portugalissa; Aseistakieltäytyjät; Okko Kamu (uusintakielto); Ploiri; Pakkohuutokaupat; Ilottomat tytöt (uusintakielto); Mannerheim (osa 2, uusintakielto); Vain unelma jäljelle jää (uusintakielto); Metallilakko; Maakaupat; Oletko sinäkin? (homoseksuaaleista, Hannu Leminen (porv) kieltänyt "epäsiveellisenä"); Torpparit (ohjelma öljy-yhtiöiden rengeistä).
1976:  Kiinassa lähetetään ensi kertaa televisio-ohjelmaa satelliitin välityksellä: Tshou En-lain eli Zhou Enlain hautajaiset.
1976:  Etelä-Afrikan televisio aloittaa englanniksi ja afrikaansiksi.
1976-77:  Kolumbiassa konservatiivinen puolue vastustaa television historiallista sarjaa, jonka tekijä on Gabriel Garcia Márques (1927-).  Hallitus kieltää sarjan.
1976:  Yhdysvalloissa kokeillaan kaapelitelevisiossa valokuitua.  Alabaman Birminghamissa toimii 1984 ensimmäinen valokuitukaapelitelevisiojärjestelmä.
1976:  Montrealin olympialaisissa on käytössä digitaalinen järjestelmän vaihtolaite Digital Intercontinental Conversion Equipment DICE, jolla vaihdetaan televisio-ohjelma standardilta toiselle.
1976:  Englannissa BBC tarjoaa tekstitelevisio- eli teletext-palvelua Ceefax.  Koelähetykset alkoivat 1973.  Ceefax-lisälaitteilla varustettuja televisiovastaanottimia on 1979 noin 10 000 kappaletta.  Tekstisivut on tallennettu tietokoneen muistiin.  Sivulla on 24 riviä, ja riville mahtuu 40 merkkiä.  Sata sivua siirretään noin 24 sekunnissa.  ITV tarjoaa vastaavaa palvelua Oracle.
1976:  Englannissa British Post Office alkaa koekäyttää insinöörin Sam Fedida kehittämää järjestelmää Videotex - Viewdata/Prestel.  Sen käyttäjiä 1978 on 1500, ja heidän käytettävissään on 300 000 sivua.  Ranskassa kehitetään Antiope, Kanadassa Telidon ja Japanissa Captais.
1976:  Ruotsi alkaa kokeilla lähettää teletekstiä.
1976:  Tama New Town kokeilu alkaa Tokiossa.  Tarjotaan palveluita: kaksisuuntainen kaapeli, maksutelevisio, ohjelmaopas, kiinteät kuvat, kyselypalvelu ja säännöllinen televisio-ohjelma.
1976:  Pasilan televisiostudio 3 parannetaan värilliseksi.
1976:  Suomessa värilupia on 237 000 eli 18 prosenttia mustavalkoluvista.  Väritelevisioita myydään 136 000, kun niitä 1973 myytiin 30 000 ja 1970 vain 3000.
1976:  Helsingin Puhelinyhdistys HPY aloittaa kaapelitelevisioverkon rakentamisen.
1976:  Aiheutuu pieni myrsky, kun Elanto hankkii itselleen yhden Helsingin Kaapeli-television 150 osakkeesta.
1976:  McQuail kumppaneineen: Television katselu tarjoaa tekemistä silloin, kun ei olla työssä...  Mutta sen lisäksi se on toimintaa, joka tyypillisesti on irtautunut muista sosiaalisista rooleista - vanhemman, aviopuolison, ryhmän tai yhdistyksen jäsenen rooleista.  Viestimien seurannassa... on tyypillisesti kysymys vapaasta henkilökohtaisesta valinnasta, johon liittyy hyvin vähän velvollisuuksia viestinnän lähettäjää tai yleisön tai sosiaalisen ryhmän kanssajäseniä kohtaan.
1977:  Intervision laulukilpailut järjestetään Sopotissa.  Siellä Puolan valtion televisio järjesti 1961 ensi kerran Sopotin laulufestivaalit.  Myös 1980 nimenä on Intervision laulukilpailut.  Festivaalit ovat avoimet Euroopan ulkopuolisille maille kuten Kuuba ja Mongolia.
1977:  BBC alkaa kokeilla elektronista uutisten keräilyä - Electronic News-Gathering ENG-laitteistolla.  Se otetaan 1980 säännölliseen käyttöön.
1977:  Tom Burns (The BBC: Public Institution and Private World), Grace Wyndham Goldie (Facing the Nation, Television and Politics) ja Michael Tracey (The Production of Political Television) antavat BBCn objektiivisuudesta tai sen lähisukuisista ominaisuuksista vähemmän mairittelevan kuvan.
1977:  USAssa on 984 televisioasemaa, joista 256 on opetusasemia.
1977:  Warner-Amex Cable aloittaa kaksisuuntaisen tiedonvälityksen kokeellisessa järjestelmässä Columbuksessa Ohiossa.
1977:  Warner Brothersin ja American Expressin kaapelitelevisioyritys Warner-Amex Satellite Entertainment Company WASEC aloittaa Ohiossa kaapelikanavan Sight on Sounds, joka esittää konserttitaltiointeja ja musiikkiohjelmia. Katsojat voivat äänestää suosikkimusiikkiaan.
1977:  Yhdysvalloissa Ted Turner, joka omistaa Atlantassa paikallisen televisioaseman, vuokraa satelliittiaikaa ja lähettää kaapeliin ilmaiseksi vanhoja televisiosarjoja ja elokuvia.  Hän rahoittaa lähetykset myymällä mainosaikaa.
1977:  BBCn toimittaja David Frost haastattelee USAn entistä presidenttiä Richard Nixon.  Haastattelu lähetetään USAssa sarjana.
1977-85:  Münchenissä kuvataan Vanhaa Kettua.  Hauptkommissar eli rikoskomisario Erwin Kösteriä esittää näyttelijä Siegfried Lowitz.
1977:  YLE siirtää uutistoimintaa värikauteen.
1977:  Yleisradio aloittaa tekniset tekstitelevision koelähetykset.
1977:  Suomessa radiolupamaksu poistuu.
1977:  Televisiomainostajien kärjessä Suomessa ovat Unilever, Kesko, OTK, SOK, Orion, Huhtamäki, Valio, Fazer, Vaasan Höyrymylly, Trans-Meri, Philips, Farmos, Procter & Gamble, Tuko, Tuottajain Liha, Astra-Wallco, Sanoma, Postipankki, Veikkaus ja Paulig.
1978:  Neuvostoliitossa on tuhat radioasemaa ja 123 televisioasemaa.
1978:  USAssa on 4001 kaapelitelevisiojärjestelmää.
1978:  Muhammad Ali on Dick Cavettin vieraana.
1978-91:  CBS lähettää USAssa saippuasarjaa Dallas.
1978:  Televisiosarja Holocaust - Polttouhrit alkaa.
1978:  Yhdysvalloissa Viacom perustaa Showtime-kanavan ja Warner 1979 The Movie Channel -kanavan.  Ne ovat maksullisia tilattavia kanavia.
1978:  Suomessa alkaa televisiosarja Sodan ja rauhan miehet.
1978:  YLE vakiinnuttaa pääuutislähetyksen alkamisajaksi 20:30, ja TV2 esittää alkuillan uutislähetyksen.
1978:  Helsinki Televisio HTV on ensimmäinen USAn ulkopuolinen kaapelitelevisioyhtiö, joka aloittaa maksutelevisiopalvelut Euroopassa kuten Viihdekanava.  HTV-verkon varrella on 44 000 kotia ja 90 000 katsojaa.  HTV aloittaa 1982 ensimmäisenä Euroopassa satelliittikanavan Sky Channel välittämisen.
1978:  Suomessa aloitetaan Telset-järjestelmän koekäyttö.  Sen perustajat ovat Helsingin Puhelinyhdistys, Nokia ja Sanoma.  Järjestelmässä on tietokone PDP 11, johon puhelinverkoitse on liitetty väritelevisiovastaanottimia tai näyttöpäätteitä.
1978:  Italialainen ohjaaja Pier Paolo Pasolini (1922-75) sanoo televisiosta: "Siihen verrattuna fasistiset lehdet ovat (...) naurettavia" (...) "Yhdessä tavaraestetiikan hedonismin kanssa televisio on aiheuttanut kulttuurisen mutaation".
1979:  USAn suurin televisioyhtiö ABC tavoittaa keskimäärin 16 miljoonaa katsojaa ja viikkolehti TV Guide saavuttaa keskimäärin 20 miljoonan levikin.
1979:  Mannheimissä Bibliographisches Institut kokeilee kuvaruututekstiä Bildschirmtext BTX henkilöhakemistollaan Meyers Personenlexikon.
1979:  Japanin Higashi Ikomassa vihitään Optical Visual Information Hi-OVIS -projekti, jossa käytetään kuituoptiikkaa eli valokuitua kaksisuuntaiseen tiedonsiirtoon.
1979:  Japanissa kokeillaan teletekstiä.
1979:  British Telecom ottaa ensiksi käyttöön Englannissa videotexin nimellä Prestel.
1979:  Ruotsissa teleteksti aloittaa.
1979:  Iranin radio ja televisio korvataan Iranin islamilaisen tasavallan äänellä ja näyllä.
1979:  Malaysiassa siirrytään väritelevisioon.
1979:  USAssa on 990 televisioasemaa.
1979:  Pasilan televisiostudio 2 muutetaan värilliseksi.
1979:  YLE esittää televisioteatterin Elämänmenon, Sodan ja rauhan miehet sekä televisio-oopperan Juha.
1979:  Nalle Luppakorva saa ensi-iltansa Suomen televisiossa Pikku Kakkosessa.
1979:  Helsingin Telset aloittaa videoteksti- eli teletietopalvelun Euroopan toisena kaupallisena palveluna.
1979:  Lohja (Finlux) ostaa Asan.
1979:  Saksalainen porvarillinen tarkkailija Michael Schwarze kirjoittaa Frankfurter Allgemeine Zeitungissa: "Televisio on sekaantunut suorastaan aavemaisella tavalla ihmisten elämäntapoihin.  Se on muuttanut heidän havaintojaan ja sosiaalista käyttäytymistään.  On syntynyt uusi ihmistyyppi: joukkoerakko.  Ihminen ei enää mene maailmaan, maailma tulee asuinhuoneisiin".  Hän kutsuu televisiota kaikkivaltiaaksi välineeksi.
1970-luvun loppu:  Kehitteillä olevia videotex-järjestelmiä: Japanissa Captain, Kanadassa Telidon, Itävallassa Viatel ja Länsi-Saksassa Bildschirmtext.
1980-luku:  Australialainen Rupert Murdoch perustaa Englantiin satelliittitelevisoyhtiön BSkyB.
1980-luku:  Intiassa aletaan tehdä saippuaoopperoita.  Perhe- ja yhteisösarjoja (Ham log, Buniyad) seuraavat populaarielokuvan estetiikkaa noudattavat suurtuotannot Ramayana- ja Mahabharata- eepoksista.  Jälkimmäinen eepos kerää esityskautenaan 1988-90 kaikkien aikojen suurimmat katsojaluvut.
1980-luku:  Yleisradio käyttää uutisfilmilähteinä toimistoja Visnews ja UPITN, joka on 1985 WTN ja yhdistetään 1998 APTN-yhtiöön.  Myöhemmin Yleisradio käyttää yhä enemmän Euroopan yleisradioyhtiöiden liiton EBU uutisfilmivaihtoa Eurovisio.
1980:  Kuuban televisio lähettää päivittäin ohjelmaa kahdella kanavalla.
1980:  Ted Turner aloittaa USAn ensimmäisen kaapelitelevisiouutisverkon Cable News Network CNN.
 Sanomalehtiketjut hankkivat runsaasti kaapelitelevisiojärjestelmiä.
1980:  CNN aloittaa 24 tunnin uutispalvelun.
1980:  Mainos-TV esittää animaatiostudion Film Polski sarjaa Muumilaakson tarinoita.
1980:  Helsingin Telset käynnistää kaupallisen toimintansa.  HS-Tele tuottaa Telsetille tietosivuja.
1980:  Suomessa väritelevisioiden määrä ohittaa yksiväristen televisioiden määrän.
1980:  Imatran kuvaputkitehtaan toiminta päättyy.  Valco perustettiin 1976 ja FinnValco 1979.
1980:  Saksalainen filosofi Günther Anders sanoo televisiosta, että informaatiosta tulee konformaatiota eli yhdenmukaistamista.
1981:  Musiikkikanava Music Television MTV aloittaa lähetyksensä Yhdysvalloissa, mutta alussa kanavaa pystyy seuraamaan miljoonan yleisö.  Ensimmäinen kanavalla esitetty kappale on The Bugglesin Video Killed The Radio Star ja toinen Pat Benatarin You Better Run.  MTV aloittaa Euroopassa 1987.  Nykyään 330 miljoonaa ihmistä 140 maassa voi seurata jotain 19 eri kanavasta.  Suomen MTV aloittaa 2005.  Pohjoismaissa MTV tavoittaa 6,8 miljoonaa kotitaloutta.
1981-82:  Ranskassa perustetaan videotex-järjestelmä TELETEL.
1981:  Englannissa kokeillaan maksullisia kaapelitelevisiolähetyksiä Pay-TV.
1981:  Länsi-Saksassa ryhdytään lähettämään stereoääntä televisiossa.
1981:  Ruotsissa julkaistaan tutkimus kanavien TV1 ja TV2 uutisten yhdenmukaisuudesta ja erilaisuudesta Hur lika är Rapport och Aktuellt?.
1981:  Norjassa ei enää pelätä, että televisio tiedonvälittäjänä koituisi vaaraksi painetulle sanalle.
1981-87:  USAssa esitetään uudenlaista poliisisarjaa Hill Street Blues, jossa on kymmenkunta päähekilöä.  Heidän yksityiselämäänsä seurataan myös.
1981:  Suomessa YLEn tekstitelevisio Teksti-TV aloittaa.
1981:  YLEn televisioteatteri esittää ohjaajan ja näyttelijän Jukka Sipilä (1936-2004) sarjan Kukkivan roudan maat.  Se perustuu Eino Säisän romaaniin .
1981:  Suomen televisio tekee ensimmäisen tositelevisio-ohjelman Aikapommi, jossa kymmenen ihmistä viettää kaksi vuorokautta suljetussa tilassa.
1981:  Elokuvakriitikko ja ohjaaja Eero Tuomikoski (1935-2009) ohjaa Yleisradiolle Leo Hurstin kanssa käsikirjoittaman näytelmäelokuvan Suvi.
1981:  Suomessa Mainostelevisio saa perustaa omat uutiset.  Mainostajat pettyvät uutisiin, sillä hinnat eivät vastaa katsojamääriä.
1981:  Aamulehti käynnistää koeprojektin Telset ja jatkaa Tampereen Tietoverkon koelähetyksiä.  Tampereen kaupunki antaa rahaa Aamulehden kaapelitelevisiolle ostamalla yhtiön osakkeita.
1981:  Katso-lehti saa kilpailussaan TV2n ohjelman Uurnilla tavataan vuoden parhaaksi televisio-ohjelmaksi.  Ohjelma on uhka eräille yhteiskunnan organisaatiomuodoille, sillä ohjelmaneuvostossa se tuomitaan ohjelmatoiminnan säännöstön vastaiseksi, toimittajat esa Toijonen, Eero Ojanperä ja Erkki Saksa asetetaan erikoisvalvontaan eikä ohjelmaa nähdä uusintana.  Ohjelma pureutuu politiikkaan ironialla ja epäsovinnaisuudella.
1981:  Risto Sinkko toimittaa Viestintätutkimuksen seuran kirjan Televisio ja suomalainen.
1981:  Suomessa väritelevisio on lähes joka toisessa kotitaloudessa.
1982:  Sveitsissä käynnistetään maksulliset kaapelitelevisiolähetykset.
1982:  Kuvaputken kehittäjältä venäläiseltä televisiotekniikan pioneerilta Vladimir Zvorykin (1889-1982) kysytään mielipidettä television kehityksestä.  Hän toteaa, että teknisesti hyvä, mutta ohjelmistoltaan katastrofaalinen.
1982-86:  NBC esittää USAssa sarjaa Knight Rider - Ritari Ässä.  Jukka Sihvonen määrittää sankaria: "Ritari Ässän, Michael Knightin (Mikael Ritari; vrt myös englannissa night - yö) taustalla on hyvin pitkä ja moninainen myyttinen rakennelma (jota omalta osaltaan korostaa esim mustan värin runsas käyttö; ritarin asun toistuvin piirre on musta nahkatakki, auto on musta, samoin Säätiön rekka jne).  Tuon struktuurin yhteisenä nimittäjänä on arkkienkeli Mikael, Taivaallisten Sotajoukkojen Johtaja."
1982:  YLE esittää Kalle Holmbergin ohjaaman ja Paavo Haavikon käsikirjoittaman Rauta-ajan, viihdeohjelman Hukkaputki ja komediasarjan Reinikainen.
1982:  Suomessa päivälehteä kustantavia lehtiyhtiöitä toimii Telsetin parissa.  Telsetyhtiöt ovat Helsingin Telset, Tampere Telset, Turun Telset, Keski-Suomen Teletietopalvelu (Jyväskylä), Päijät-Visio (Lahti), Wastel (Vaasa), Kotkan Tietoruutu, Ruutusavo (Kuopio), Tietovisio (Kuopio, Kajaani ja Joensuu), E-P Visio (Seinäjoki), Porin Videotieto ja Lounais-Hämeen Teletieto (Forssa).
1982:  Visusek rakentaa ohjaimen PTL-Telen videoneuvottelutiloihin.  Tilat ovat Suomen ensimmäiset.
1982:  Mainos-TV-Reklam ottaa nimekseen MTV.
1983:  USAssa Knight-Ridder Newspaper aloittaa kaupallisen videotexpalvelun Floridassa nimellä Viewtron, mutta se lopetetaan kolmen vuoden kuluttua.
1983:  Hearst hankkii kolme kaapelitelevisioverkkoa Kaliforniasta.
1983:  Musiikkitelevisio MTV esittää ensimmäistä kertaa, näin sanotaan, mustan artistin videon: Michael Jacksonin Beat It.
1983:  YLE lähettää viihdeohjelman Velipuolikuu.
1983:  Lahdessa ensimmäiset satelliittilähetykset vastaanotetaan Riihelän alueen kaapelitelevisioverkkoon.
1983:  Espoon Olarissa Olarin Huolto perustaa Olarin Kaapelitelevision, joka joutuu kiistaan Helsinki-Television HTV kanssa.  Olari-Seura välittää kiistassa.  Vantaalla Myyrmäen ja Martinlaakson huoltoyhtiöt tekevät laskelmia olarilaiseen tapaan.
1983:  Helsingin yleisurheilun MM-kisat tuo Espoon Otaniemeen kaapeliverkon.  Otaniemessä aloittaa Ota-TV.  Tätä ennen on OtaRadio, joka perustettiin 1950-60-lukujen vaihteessa keskusradiona, ja se sai nimekseen Otaniemi Underground Broadcasting System OUBS.  Kun OtaRadio ja Ota-TV yhdistyvät, nimeksi otetaan OUBS.
1983:  Nokia ostaa Saloran (perustettu 1928) ja ruotsalaisen Luxorin (perustettu 1923).
1983:  Connell tuumii, että se, mitä katsojilta television edessä odotetaan tai vaaditaan, ei ole ollenkaan samaa kuin mitä vaaditaan tai odotetaan työssä tai luokkahuoneessa...  Osa television katselun nautinnosta syntyy juuri tästä erosta ja siitä, mikä voi tuntua kaikkien velvollisuuksien tai kieltojen täydelliseltä puuttumiselta.
1983:  Matti Hämäläinen kirjoittaa Sanomalehtimiehessä: "Kaapelitelevisiosta länsiviihteen tehoverkosto".  Helsinki Television HTV viihdekanavan elokuvien alkuperämaa oli 1981 USA 58,4 prosenttia ja Englanti 31,8, mutta 1982 USA 69,8 ja Englanti 13,8 prosenttia.  HTVn osake-enemmistö siirtyi 1981 Sanomalle.  HTVn jakeluverkossa 1983 on yli 78 000 taloutta ja 12 kanavaa.
1983:  Tiedotusopin professorin Pertti Hemánus (1934-) mukaan kaapelitelevisio voisi toimia merkittävänä paikallisena viestintävälineenä tutkimalla paikallista ja alueellista todellisuutta tavalla, joka paljastaa paremmin kuin muut tiedotusvälineet lähitodellisuuden ilmiöitä ihmisille tiedoksi.  Kaapelitelevisio voisi keskittyä sellaisille elämänalueille, joita muut tiedotusvälineet hoitavat huonosti tai laiminlyövät.  Näin uusi väline täyttäisi tiedotuskentässä aukon ja lisäisi lähidemokratiaa toimialueellaan.
1983:  Teknillisen korkeakoulun TKK radiotekniikan professori ja kansanedustaja Martti Tiuri kirjoittaa Puhelin-lehdessä 1/83: "Suomessa on nyt hyvät mahdollisuudet laajentaa kaapelitelevisiotoimintaa, koska täällä ei ole sitä rajoittavia säännöksiä kuten useissa muissa Euroopan maissa".
1984:  Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen johtajan Tapio Varis (1946-) johdolla tehtiin 1983 uusi tutkimus maailman televisio-ohjelmavirroista kahden viikon ajalta yli 50 maasta.  Merkittäviä muutoksia ei ole verrattuna edelliseen tutkimukseen 1972-73.  Silloin UNESCOlle todettiin kaksi tendenssiä: 1) yksisuuntainen tiedonkulku suurista ohjelmia vievistä maista muuhun maailmaan ja 2) viihteellisten ohjelmien hallitsevuus viestintävirroissa.  Tuloksia: Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos, B-julkaisuja No 14, 1984.
1984:  Yhdysvaltalainen sarjakuvapiirtäjä, käsikirjoittaja ja televisiotuottaja Matt Groening (1954-) alkaa USAssa tehdä sarjaa Simpsonien perhe.
1984:  Musiikkitelevisio MTV esittää Madonnan kappaleen Like A Virgin.
1984:  Yli 160 länsisaksalaista sanomalehteä perustaa televisioyhtiön Aktuell Presse-Fernsehen APF.
1984:  Englannissa koomikko Tommy Cooper (1921-84) romahtaa ja kuolee sydänkohtaukseen miljoonien televisiokatsojien edessä.
1984:  Suomessa alkaa Ritari Ässä tietokoneistettuine autoineen KITT.  Sarja jatkuu 1987 asti.  Samoihin aikoihin esitetään toista tietokoneaiheista sarjaa Tietokonejengi.
1984:  Hufvudstadsbladet ryhtyy välittämään omia ohjelmia Helsinki-television HTV kaapeliverkossa.
1984:  Suomessa on 14 Telset-yhtiötä.  Perustajia ovat lähinnä sanomalehdet.
1984-2004:  Suomessa toimii Posti- ja Telelaitoksen videotex, joka saa 1988 nimen TeleSampo.
1984:  Maalaisvallesmanni Suomen Sosialidemokraatissa:  Keväällä lupatarkastaja kierteli täälläkin.  Kymmenkunnassa yksityisasunnossa oli luvaton televisio.  Yhdessä tapauksessa katseltiin väriteeveetä mustavalkoluvalla, kun sen värit olivat niin huonot.
1985:  Yli 120 maata lähettää televisio-ohjelmaa.  Televisiovastaanottimia on 600 miljoonaa.
1985:  BBC1 aloittaa saippuaoopperan EastEnders.
1985:  General Electric GE ottaa Radio Corporation of American RCA kokonaan haltuunsa.  Televisioyhtiö National Broadcasting Corporation NBC on RCAn osa.
1985:  Musiikkitelevisio MTV tuottaa 17-tuntisen hyväntekeväisyyskonsertin Live Aid, jolla maailman tähdet keräävät rahaa Etiopian nälkää näkeville.  MTV perustaa kanavan VH1 (Video Hits One).
1985:  Dallasin ja Dynastian menestys on vahvistanut tshekkiläisen kirjailijan Milan Kundera (1929-) huomautuksen: "Kaikkien maailman ihmisten veljeys voidaan perustaa vain kitschiin".  "Näiden tapaisten televisiosarjojen joukkoihin kohdistuva vetovoima ylittää perinteiden, ideologioiden, uskontojen ja kulttuurien erot", Kundera sanoo, "joukkotiedotusvälineiden estetiikasta tulee kitschin estetiikkaa, ja kun tiedotusvälineet yhä enemmän tunkeutuvat elämäämme, kitschistä tulee meidän esteettinen ja moraalinen koodimme".
1985:  Yleisradio, MTV ja Nokia perustavat Kolmostelevision, jolle hallitus myöntää toimiluvan.  Se harjoittaa 1987-92 televisiotoimintaa.
1985:  Miehet seuraavat enemmän kuin naiset (vähintään 10 prosenttiyksikön ero) sarjafilmejä Benny Hill Show, Ritari Ässä, Taistelupari ja Maanalainen armeija iskee jälleen sekä elokuvia tai näytelmiä Muukalaisia junassa, Julma maa, Hirvikeikka, Kuudes mies, Taksikuski, Vääpeli Sadon tapaus eli Ihmiskoirat ja Aidankaatajat eli Heidän jälkeensä vedenpaisumus.  Naiset seuraavat miehiä enemmän sarjafilmejä Dynastia, Dallas, Neiti Marplen mysteerit, Sairaala kaupungin laidalla, Liisan seikkailut ihmemaassa, Lemmenlaiva, Kuningattaren jalokivi, Lellikki, Serkkuni Raakel ja Fame sekä elokuvia tai näytelmiä Valkoiset ruusut, Pekka Puupää kesälaitumella, Katariina ja Munkkiniemen kreivi sekä Hätävalhe.  Naiset seuraavat televisiosta romanttisia elokuvia ja saippuaooppera-sarjafilmejä.
1985:  Suomessa on 166 000 taloutta kytkettynä kaapeliverkkoon, joita on 27.
1985:  Sanomalehtien Liittoon kuuluvat kaapelitelevisio- ja videotex-yhtiöt ovat Helsinki Televisio, Kotkan Tietoruutu, Keski-Suomen Puhelin, Kuopion Kaapelitelevisio, Posti- ja Telelaitos, Päijät-Visio, Tampereen Kirjapainon sähköinen viestintä, Tampereen Tietoverkko, Sanoman Startel Uudet Viestimet, Tietovisio, Turun Sanomien Turun Telset.
1986:  Neuvostoliiton televisioverkostoon kuuluu 117 televisiokeskusta.  Tietoliikennesatelliiteilla Orbita, Ekran ja Moskva televisiolähetyksiä välitetään kaikkiin maan kaupunkeihin ja lähes kaikille maaseutualueille.
1986:  Noin 500 miljoonaa katsojaa seuraa töllöstä, kun prinssi Andrew nai Sarah Fergusonin Westminster Abbeyssä.
1986:  Suomen hallitus antaa toimiluvan Kolmostelevisiolle.  Se merkitsee elokuvien määrän lähes kaksinkertaistamista runsaasta 300 elokuvasta 600 elokuvaan vuodessa.
1986:  Ensimmäiset kevyet videokasettijärjestelmät Sonyn U-matic otetaan käyttöön liikkuvassa televisiotuotannossa, myöhemmin Sonyn Betacam ja sitten Betacam SP.
1986:  Helsinki Televisio HTV tuo Eurooppaan osoitteellisen kotipäätetekniikan.
1986:  Sanoma ostaa norjalaisen kaapelitelevision Janco Kabel-TV.
1987:  Belgiassa 84,3 prosenttia kotitalouksista on kaapelitelevision piirissä.  Hollannissa luku on 70,4, Sveitsissä 67,3, Luxembourgissa 66 ja USAssa 50 prosenttia.  Ranskassa 0,5 prosenttia kotitalouksista on kaapeloitu.
1987:  Satelliittikanava Scandinavian Television aloittaa lähetyksensä Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa.  Kaupallista televisiota voivat katsella kaapeliyhtiöiden asiakkaat.
1987:  MTV Europe aloittaa.
1987:  Animaatioperhe Simpsons - Simpsonit esiintyy USAssa ensi kerran osana Tracey Ullman Showta piirtäjänään Matt Groening.  Sarja alkaa 1989 ilmestyä itsenäisenä Fox-kanavalla.
1987:  Kolmostelevisio aloittaa.  Tiirismaalle rakennetaan tilat TV3-lähettimelle.  Uutisten valmistelussa siirrytään teleprintereistä eli kaukokirjoittimista BASYS-järjestelmään.  Uutistoiminnassa siirrytään kokonaan Betacam SP -laitteisiin.
1987:  Suomessa aloittaa Helsingin Puhelinyhdistyksen HPY videotex-järjestelmä Infotel.
1987:  Nokia ostaa saksalaisen televisiotehtaan Standard Elektrik Lorenz ja ruotsalaisen tietokoneyhtiön Ericsson Information Systems.  Nokia Data myydään 1991 yritykselle ICL ja televisiot 1996 Semi-techille.
1987:  Yleisradio auttaa Mainostelevisiota MTV alentamalla lähetysajan vuokraa.  YLE alentaa 1988 vielä entisestään vuokraa.
1987:  Uusi Suomi televisiokuuluttajasta Saara Karlsson: Saara on luonteeltaan puhelias ja lähetystoiminnan pojat ovat palkinneet hänet vuoden 1987 Pulisen-palkinnolla.
1988:  Kansallisten televisioiden mainoskielto poistetaan Tanskassa.
1988:  Lohjan elektroluminenssiin perustuva litteä taulutelevisio on eräs mahdollisuus.  Finlux lupailee valmiita ratkaisuja 1995 tienoilla.  Salora uskoo perinteiseen kuvaputkeen.
1988:  YLE aloittaa digitaaliseen äänenkoodausjärjestelmään perustuvat television stereolähetykset Helsingissä ja Turussa.  Koelähetykset perustuvat Nicam-järjestelmään.  Pohjoismaat ovat tehneet yhteispäätöksen järjestelmän käyttöönotosta.
1988:  Musiikkivideo-ohjelma Yo! MTV Raps aloittaa USAssa.
1989:  Simpsonit alkavat esiintymisensä USAssa Fox-kanavalla.
1989:  YLE esittää televisio-oopperan Grand Hotel ja Jouko Turkan Seitsemän veljestä.
1989:  Mainostelevision MTV Huomenta Suomi käynnistyy kolmoskanavalla.
1989:  PTV4 aloittaa nimellä PTV.  Kaapeliverkon kanavan ohjelma koostuu valtakunnallisesta osuudesta ja paikallisesta ohjelmistosta.  Helsinki Media ostaa 1996 enemmistön Suomen Paikallis-TV -kanavista.
1990-luku:  USAssa joukkoviestimet ovat mekanismi ideologiselle johtoasemalle ja kanava militarismikulttuurille.  Pentagon-järjestelmän vaikutus yhteiskuntaan on suuri.  Oikeistodiskurssit ovat juurtuneet syvälle televisokanavilla (Fox etupäässä), kaapelitelevisiossa, radion puheohjelmissa, kirjankustannusalalla, aikakauslehdissä ja internetissä.
1990-luku:  Baltian maissa television merkitys kasvaa ja toiminta laajentuu.
1990-luku:  Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa julkisen palvelun television osuus katseluajasta vähenee.
1990:  Neuvostoliitossa on syntymässä kaapelitelevisioyhtiöitä, joista yksi on Nika TV.  Sillä on aluekeskus Karjalassa.
1990-2010:  USAssa NBC-kanava esittää sarjaa Law & Order - Kova laki.  Ylen TV2 alkaa 1991 esittää sarjaa.
1990:  Unkarissa toimii kaupallinen televisioasema.  Yksityiset hakivat lupia 20 radioaseman ja 30 televisioaseman perustamiseen.
1990:  Yhdysvaltalaisen filmintekijän Jonathan Nossiter dokumentissa Quentin Crisp tämä sanoo, että televisio on purukumia silmille.  Crisp eli Denis Pratt (1908-99) kirjoitti teoksen The Naked Civil Servant.
1990:  USAn hallitus perustaa Kuubaan suunnatun televisioaseman TV Martí.  Sen katsojaosuus Kuubassa on lähes nolla.
1990:  Sky Television ja British Satellite Broadcasting yhdistyvät yhtiöksi British Sky Broadcasting Group BSkyB.
1990:  Musiikkitelevision MTV Unplugged aloittaa akustisten konserttien esittämisen.
1990:  YLE esittää televisiosarjan Huojuva talo.  Vain TV1 esittää 20:30 uutiset.
1990:  Suomessa väritelevision omistaa 90 prosenttia kotitalouksista, kun 1981 se oli lähes joka toisessa kodissa.
1991:  Moskovassa perustetaan Venäjän valtion omistama Rossija 1 - Venäjä.
1991:  Persianlahden sota operaatio Desert Storm - Aavikkomyrsky on ensimmäinen informaatioaikakauden tiedotussota.  CNN hallitsee maailmanlaajuista uutisointia Persianlahden sodasta, joka on ensimmäinen CNN-sota.  Koska vuorokauden ympäri jatkuvien suorien uutislähetysten ajatus on uusi, asevoimat eivät ottaneet sitä täydessä mitassa suunnitelmiinsa.  Televisiossa esitetään täsmäohjusiskuja ja siistiä vihollisen neutralointitoimintaa.  Tietokonepelejä muistuttava propaganda ei näytä siviilien ja sotilaiden kuolemaa eikä kärsimyksiä.  Pyritään oikeuttamaan sotamyönteinen ilmapiiri ja levittämään USAlle myönteistä informaatiota.  USAn liittouma levittää teksti- ja kuvalentolehtisiä, joissa kehotetaan irakilaisia sotilaita antautumaan.  Lännen valtavirtamedia luo kuvaa, että yksin Saddam Hussein oli syyllinen sotaan.  Asekauppiaat hyötyvät.  Ehkä aiheutuu hajaannusta arabivaltioille.
1991:  USAssa julkinen televisioasema Public Broadcasting Service esittää ohjelman Kolumbuksesta ja "löytöjen ajasta", joka nähdään 1992 Suomessa.  Kaikki myöntävät, että Amerikan "löysivät" sen alkuperäiset asukkaat, joita sanotaan intiaaneiksi.
1991:  BBC World News perustetaan.
1991:  USAssa 75 prosenttia kotitalouksista omistaa videonauhurin.
1991:  Yhdysvaltalaisen Mike Judgen luoma piirrossarja Beavis ja Butt-Head aloittaa uustyperyyden esiinmarssin.  Sarjaa aletaan esittää 1993 Musiikkitelevisiossa MTV .
1991:  Tanskalainen Klaus Bruhn Jensen sanoo televisiouutisten raportointia pohtiessaan, että ylätasolle asettunut televisio samalla kaventaa omia vaikutusmahdollisuuksiaan, sillä kansalaiset eivät tunne itseään osalliseksi poliittisten toimijoiden ja journalismin pelissä.
1991-92:  Yleisradiolle hankitaan ensimmäiset digitaaliset kuvanauhoittimet.
1991:  YLEssä alkaa piirrossarja Muumilaakson tarinoita.
1991:  Mainostelevisio MTV käynnistää seitsemän uutiset.
1991:  Finlux perustetaan.  Nokiasta tulee pian yhtiön pääomistaja.
1992:  Englantilainen näytelmäkirjailija, käsikirjoittaja, näyttelijä, teatterinjohtaja, runoilija ja poliittinen toimija Nobel-palkittu Harold Pinter (1930-2008) kirjoittaa televisionäytelmän Party Time.
1992:  Englantilaiset elokuvantekijät Glen Ellis ja Kay Bishop tutkivat öljy-yhtiön Shell toimia kolmannessa maailmassa.  He tekevät Nigerian ogonien tapauksesta dokumentin The Heat of the Moment, jonka englantilainen Channel 4 esittää.
1992:  Kansallisten televisioiden mainoskielto poistetaan Ruotsissa ja Norjassa.
1992:  Digital alkaa julkaista Suomen ensimmäistä digitaalista sanomalehteä yrityksen sisäisessä tietoverkossa, joka ulottuu 96 maahan.  Lehti käyttää videotex-tekniikkaa.
1992:  Musiikkitelevision MTV The Real World -ohjelma sijoittaa seitsemän toisilleen tuntematonta nuorta samaan asuntoon.  Tositelevisioinnostus alkaa maailmalla viiden ja Suomessa kymmenen vuoden kuluttua.
1992:  Nokia ostaa Finluxin, jolloin televisioiden teko loppuu Salossa ja jatkuu vain Turussa.
1993:  Moskovassa perustetaan NTV.
1993:  Digitaalista teräväpiirtotelevisiota HDTV varten valitaan digitaaliseen ääneen Dolby AC-3.
1993:  Kroatian armeija lavastaa muka serbien tykistöiskun Shibenikin satamakaupunkiin Kroatian valtion television HTV ohjeiden mukaan televisiokameroiden edessä.  Hyväuskoiset katsojat saavat nähtäväkseen "serbien sotarikoksen".
1993:  Australialainen Rupert Murdoch (1931-) ostaa Aasiasta yhtiön Star Television.
1993:  Kiinan valtion omistaman satelliittiantennikaupan johtaja Zhang Zedong toteaa: "Ihmiset haluavat viihdettä.  Ei heitä BBC kiinnosta, vaan MTV..."!
1993-98:  USAssa esitetään sarjaa Tohtori tuli kaupunkiin.
1993:  Maria Guzenina aloittaa ensimmäisenä suomalaisena videojockeyna Musiikkitelevisio MTV Europessa Lontoossa.  Hän työskentelee kanavalla 1997 asti.  Guzenina toimii 2002 YLE TV2n kilpailusarjan Kova laji juontajana sekä freelancetoimittajana radioissa.
1993:  Yleisradioon perustetaan Data-TV -palvelu.
1993:  YLE esittää Kotikatsomon, Yhden illan pysäkin, Metsolat ja Kummelin.  YLE siirtää pääuutisensa alkavaksi kello 20, yleisö raivostuu, ja palataan vanhaan ohjelmakaavioon.
1993:  Mainostelevisio MTV saa oman kanavan ja toimiluvan, ja se siirtyy Kolmostelevisiolta vapautuneelle televisiokanavalle muuttaen nimensä.  MTV3 maksaa Ylelle toimilupamaksua.  MTV3 saa oikeuden osallistua Eurovisio-vaihtoon.
1994:  USAssa television ajankohtaisohjelma Nightline käyttää koko 45 minuutin lähetysaikansa Haitin kriisin vaiheiden seikkaperäiseen esittelyyn.  Yhdysvaltalaisjoukkojen Haitin miehitykseen johtanut päätöksentekoprosessi käydään läpi tarkkaan.  USA miehitti Haitia 1915-34.
1994:  Digitaalisen television Digital Video Broadcasting DVB kansainvälisen perusnormiston kehittely aloitetaan.  Omat versiot kehitetään satelliiteille S, kaapeliverkoille C ja maanpäällisille lähetyksille T.  DVB-T valmistuu 1996.
1994:  Ranskassa Minitelilla on 6,5 miljoonaa päätettä ja 25 miljoonaa palvelua.
1994:  USAssa alkavat sarjat Teho-osasto ja Chicagon lääkärit, joka loppuu 2000.
1994:  YLE esittää minisarjan Kiinnisidottu ja aloittaa Iltalypsyn.
1994:  Laki Yleisradiosta tehostaa YLEn toimintaa ja korostaa sen yritysluonnetta.
1995:  Moskovassa perustetaan Pervyi kanal 1TV - Ykköskanava nimellä ORT, joka nimi muutetaan 2002.  Venäjän valtio omistaa siitä 51 prosenttia.
1995:  Suurterävyystelevisio High Definition (resolution) Television HDTV kehitetään.
1995:  Sony esittelee litteän television.
1995:  Yhdysvalloissa 95,4 miljoonasta television omistavasta kotitaloudesta 92,2 miljonaa on yhdistetty kaapeliin tai voitaisiin yhdistää.  65,8 miljoonaa näistä kaapeloiduista kotitalouksista tilaa maksullisia kanavia.
1995:  Disney ostaa yhtiön ABC.
1995:  USAssa perustetaan Warner Brothers Television WB.
1995:  EU-komissio perustaa oman satelliittikanavan Europe by Satellite ohittamaan kansalliset mediat.  Sen toimintaa laajennetaan verkkoon.
1995:  YLE aloittaa Kotikadun ja esittää  jääkiekon MM-loppuottelun.
1995:  Tampereella perustetaan TV-Tampere.  Janton ostaa 2000 sen ja digitalisoi 2003.  Janton saa digitaalisen lähetyksen luvan.
1996:  Qatarissa Dohassa perustetaan satelliittitelevisioasema Al-Jazeera.  Kaikki ohjelmat lähetetään arabiaksi.  Al-Jazeera tavoittaa 35 miljoonaa katsojaa päivittäin.  Verkko perustetaan 2001 arabiaksi, ja myöhemmin 2003 uutisia voi lukea englanniksi.
1996:  Ranskassa ilmestyy teos Pierre Bourdieu (1930-2002), Sur la télévision - Televisiosta 1999.  Sosiologin Bourdieu mukaan journalismi ja älyllinen tiedontuotanto uhkaavat jäädä kulttuurisen pikaruoan  jalkoihin.
1996:  YKn yleiskokous julistaa päivän 21.11 maailman televisiopäiväksi.
1996:  Suomessa mustavalkovastaanottimiin sidottu televisiolupa poistuu.  Jää yleinen televisiolupa.
1996:  Nokia myy televisiotehtaansa, ja omistajia kuuden vuoden aikana ovat Semi-Tech, Grande Group ja Otrum.
1996:  Suomessa Sanoma suunnittelee aloittaa neljännen valtakunnallisen kanavan Nelonen 1.6.1997 kaapelikanavan PTV4 jatkajana.  Sen tavoite on saada 1997 jo 15 prosenttia televisiomainonnasta.
1996-97:  USAn vapaaotteluiden (free fight, no holds barred NHB, there are no rules) järjestäjät kärsivät takaiskun, kun monet kaapelikanavat taipuvat poliittisen painostuksen edessä ja poistavat ottelut ohjelmastaan.  Tuottoisa markkina pay-per-view uhkaa ehtyä.
1997:  Human Rights Watch HRW, jolla on niin tiiviit suhteet USAn hallintoon ettei sitä voi sanoa ei-valtiolliseksi Non-Governmental Organization NGO, käskee Serbian hallitusta antamaan toistaiseksi toimilupa kaikille "luvattomille mutta toiminnassa oleville televisio- ja radioasemille tehdä lähetyksiä häiriöttä".   Jugoslaviassa toimii noin 400 radio- ja televisioasemaa väliaikaisilla toimiluvilla tai luvatta.
1997:  Miljardi ihmistä seuraa televisiosta prinsessan Diana hautajaisia.
1997:  Räppitähdet Tupac Shakur ja The Notorious B.I.G. murhataan, ja MTV alkaa toimittaa aseviittaukset pois videoista.
1997:  Simpsoneita matkiva animaatiosarja South Park alkaa.  Varhaisversio tehtiin 1992.
1997:  Kanavalle BBC Two tehdään pienille lapsille sarja Teletubbies - Teletapit.  YLE TV1 alkaa 1998 lähettää sitä.  Yhdysvaltalainen saarnamies Jerry Falwell julistaa Tiivi-Taavin - Tinky-Winky homoseksuaaliseksi roolimalliksi.  Sulo Aittoniemi tekee 1998 eduskuntakyselyn turmeltuneen ohjelman tuomisesta Suomeen.
1997:  Suomessa Nelonen aloittaa lähetykset, kun Sanoma sai 1996 oman kanavan.  Tuhannen elokuvan esitys vuodessa ylittyy.  Nelonen suunnataan nuorille kaupunkilaisille.  Sanoma ei tarvitse televisiokanavaa tiedonvälitykseen, vaan se tarvitsee oman kanavan kontrolloidakseen televisiomainonnan hintaa ja sitä kautta koko median ilmoitusmarkkinoita.  Aatos Erkko haluaa typistää MTV3n mainostuloja pitämällä television mainoshinnat alhaisina ja Helsingin Sanomat mainosmarkkinoiden ykkösenä.
1997:  Kaapelitelevisiokanava Moon TV aloittaa koelähetykset.  Se lähettää kotimaisia porno-ohjelmia ja juovuksissa tehtyjä haastatteluja.  Konkurssi tulee 2003.
1997:  Yleisradio alkaa kokeilla digitaalitekniikkaa maanpäällisessä jakelussa.  Käynnistetään TV Finlandin digitaalilähetys satelliitin kautta Eurooppaan.  Ykkösen aamutelevisio alkaa.
1997:  MTV3 alkaa lähettää ohjelmaa BumtsiBum!, jota juontaa Marco Bjurström.  Se perustuu irlantilaiseen formaattiin The Lyrics Board.  Ohjelma lopetetaan 2005.
1997:  Helsingin Sanomien TV-ohjelmaa: Bon Appétit.  Herkkuja mädistä ja makeista sitrushedelmistä.
1997:  Anu Koivunen ja Veijo Hietala toimittavat kirjan Kanavat auki! Televisiotutkimuksen hakemisto.  He myöntävät esipuheessa: "Usein kuulee valitettavan, että mediatutkimuksessa korkealentoiset abstraktit teoriat ja tutkimuksen käytäntö ovat kovin kaukana toisistaan.  Opiskelija osaa teorioiden perusteesit ja käsitteet lähes ulkoa, mutta ensimmäistä harjoitustyötä laaditaan tuskanhiki otsalla".  Ehkä opettajat eivät ole opettaneet eivätkä antaneet oppilailleen valmiuksia elokuvan ja television ymmärtämiseen.
1998:  Afrikassa vieraileva USAn presidentti Bill Clinton "pyytää anteeksi" Ruandan kansalta kansainvälisen yhteisön puolesta, ettei se onnistunut pysäyttämään neljä vuotta aikaisemmin riehunutta kansanmurhaa.  Clinton ei selvitä, että USA vastusti ja jarrutti Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaoperaatiota.  Clintonin pinnallinen anteeksipyyntö on suunnattu televisiokameroille.
1998:  Kurdistan TV aloittaa lähetyksensä Etelä-Kurdistanissa.
1998:  Jugoslaviassa toimii 101 televisio- ja radioasemaa, joka on yli kaksi kertaa enemmän kuin 1992.
1998:  Englannissa BBC käynnistää säännölliset digitaaliset maanpäälliset televisiolähetykset.  BskyB aloittaa satelliititse digitaalilähetykset.  Analogialähetykset jäävät luultavasti 2013 pois.
1998:  Televisio-ohjelma Newstand: CNN & Time haastattelee amiraalia Thomas Moorer, joka kertoo, että 1970 USAn lentokoneet pudottivat sariinikaasusäiliöitä Laosissa vihollisten päälle.  Osa sariinista levisi kohti yhdysvaltalaisia sotilaita, jotka alkoivat myös oksennella rajusti.  Eräässä hyökkäyksessä tapettiin sata siviiliä ja sotilasta, joiden joukossa oli yhdysvaltalaisia loikkareita.
1998:  Ruotsalainen Strix Television tekee Robinson-formaatin.  Se lienee maailman menestynein reality-formaatti eli todellisuuskaava.  Ohjelman tekemisen 2003 aloittaa 20 maata, ja 2004 ohjelmaa esitetään 55 maassa, myös Suomessa jotain ihan muuta Nelosella.
1998:  MTV Nordic aloittaa.
1998:  Saamenkielisiä uutispalveluja lisätään tekstitelevisiotoimintaan.
1998:  Nelonen aloittaa uutistoiminnan.  Suomessa television uutispäivään mahtuu viisinkertainen määrä lähetyksiä verrattuna 20 vuoden takaiseen uutispäivään.  Eri kanavat erottautuvat sekä uutisten tyylillä että aiheilla.
1998:  Laissa radio- ja televisiotoiminnasta toimilupamaksu tehdään lakisääteiseksi.  Se koskee radioaaltojen välityksellä harjoitettavaa televisiotoimintaa 1999 alkaen ja radiotoimintaa 2004 alkaen.  Maksu koskee yhtiöitä, joiden liikevaihto ylittää 3,3 miljoonaa euroa.
1998:  Suomessa televisiolupia on 1,9 miljoonaa.
1999:  Bhutanissa Himalajalla avataan kansallinen televisioasema.  Bhutanin kansalliskokous kielsi 1992 virallisesti lautasantennien käytön.
1999:  Yhdysvaltalainen TiVo ja Philips julkistavat ensimmäisen henkilökohtaisen televisiojärjestelmän.
1999:  Englannin viranomaiset sulkevat kurdien televisioaseman MED TV (perustettu 1999) epäämällä lähetysluvan.  Sen seuraajana jatkaa Medya TV Belgiassa.  Ranskan aiheuttaman luvan menettämisen jälkeen asema jatkaa 2004 nimellä Roj TV Tanskassa.
1999:  Kurd Sat TV alkaa lähettää ohjelmaa.
1999:  Yhdysvaltalainen Viacom ostaa televisioverkon CBS.  Viacomiin kuuluu muun muassa uutiset CBS, King World Productions, Paramount Pictures, Paramount Television, Spelling Television, The Movie Channel, Music Television MTV, Nick at Nite, Show Time, Blockbuster Video, kustantamo Simon & Schuster, levy-yhtiö Famous Music ja elokuvateatteriketju International.
1999:  Espanja aloittaa digitelevisiolähetykset.
1999:  Pasilassa otetaan käyttöön kokonaan digitaalinen Uutisstudio 24.  YLEn ensimmäinen digitaalinen ulkolähetysauto hankitaan Hovimäki-sarjaa varten.
1999:  YLEn televisio-ohjelmista 54 prosenttia on kotimaista, 30 muualta Euroopasta ja 14 Pohjois-Amerikasta.  MTV3n vastaavat luvut ovat 52, 7 ja 38.
1999:  Valtioneuvosto myöntää MTV3lle kolme digitaalista toimilupaa.
1999:  MTV3 myy viihdetuotantonsa Pearson Televisionille.
1999:  Suomen televisiokanavat esittävät lähes 1400 elokuvaa vuodessa.
1999:  Suomalainen 7-15-vuotias katsoo televisiota keskimäärin 2,5 tuntia päivässä ja pelaa tunnin.  Lukemiselle jää 40 minuuttia, mutta 15-vuotiaista pojista neljännes ei ollut lukenut yhtään kirjaa viime puolen vuoden aikana.  Joka neljäs 10-15-vuotias katsoo viikonloppuna televisiota yli viisi tuntia päivässä, pojista kolmannes.
1999:  Eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen antaa MTV3-toimittajalle Jarkko Sipilä porttikiellon eduskuntaan.  Päätöksen takana on puhemies Riitta Uosukainen (kok).  Sipilä uutisoi Tampereen EU-huippukokouksesta.  Osan uutisen pohjana olevista papereista Sipilä sai suuresta valiokunnasta ja osan hankki omista lähteistään.
2000:  Televisio- ja muut toimittajat eivät voi enää liikkua vapaasti sotatoimialueilla, vaan heidät sulautetaan länsimaisiin USAn ja sen koalition (NATO ja muut) sotajoukkoihin.  Länsimaiden (lähinnä USAn) koodisto määrittää, millaisia kuvia meille näytetään.  Omien siviilien ja sotilaiden kärsimystä ei yleensä näytetä.  Sotatoimittajat ovat armeijan valvonnassa.  Lännen virallisesta sotakuvasta puuttuu sota.
2000:  Ranskan TV2-kanavan palestiinalainen kuvaaja Talal Abu Rahma kuvaa Gazassa Netzarimin tienristeyksessä, kuinka palestiinalainen isä Jalal al-Durra koettaa israelilaisten tulituksessa suojella muurin ulokkeen vieressä 12-vuotiasta poikaansa Muhammed al-Durra ja pyytää lopettamaan ampumisen.  Poika saa osuman ja valuu kuolleena isänsä päälle.  Isä haavoittuu vakavasti.  Kanavan toimittaja Charles Enderlin koostaa saamansa aineiston 55 sekuntia pitkäksi videoksi, jonka TV2 antaa ilmaiseksi maailman median käyttöön.  Israelin armeija tuhoaa taustalla olleen muurin ennen kuin tulituksen jälkiä ehditään tutkia.  Egyptissä ja Tunisiassa julkaistaan al-Durra -postimerkki, Dubain prinssi kirjoittaa hänelle muistorunon ja Osama bin Laden viittaa al-Durraan vannoessaan kostoa USAlle.
2000:  Kurdien Mesopotamia TV aloittaa Kööpenhaminassa lähetyksensä.
2000:  Japani on ainoa maa, jolla on suuren yleisön tavoittava opetustelevisio.
2000:  Maailman viihdeteollisuuden suurimmat ovat AOL Time Warner, Walt Disney, Viacom, News Media Corporation ja Vivendi Universal.  Niiden liikevaihdosta keskimäärin melkein puolet tulee televisio-ohjelmista.
2000:  Pearson Television omistaa osuuden 22 eurooppalaisesta televisioasemasta ja 18 radioasemasta.  Se tuottaa 160 ohjelmaa 35 maassa.
2000:  Ruotsi aloittaa digitelevisiolähetykset.  Sitä varten perustetaan yhtiö Boxer.
2000:  Afrikassa asuu 10 prosenttia maailman väestöstä, mutta siellä on kolme prosenttia maailman televisiovastaanottimista.  Niiden osuus muualla: Aasia 49 prosenttia, Eurooppa 23, Pohjois-Amerikka 17, Latinalainen Amerikka 7 ja Oseania 1 prosentti.
2000:  New York Times otsikoi Do You Want to Be a Millionaire?  Lehti esittelee visailuohjelman versiot muun muassa Suomesta, Israelista, Etelä-Afrikasta, Unkarista ja sen kotimaasta Englannista.
2000-02:  USAssa MTVn Jackass esittää nuorten miesten tosi-TV -ohjelmaa.
2000:  Pasilaan hankitaan 12 kameran digitaalinen ulkolähetysauto Lahden MM-esikisojen televisiointiin.  Digitaalisen televisioverkon ensimmäinen vaihe Espoon, Tampereen ja Turun asemat on valmis.
2000:  Timo Bergholm ohjaa YLElle Pesärikon, joka perustuu Orvokki Aution romaaneihin Viistotaival, Kotipesä ja Merkki päällä.
2000:  Suomen suurimmat itsenäiset televisio-ohjelmien tuottajat ovat Crea Video, Solar Films, Broadcasters, Nordisk Film & TV, Filmiteollisuus fine, Production House, Tarinatalo ja Silva Mysterium.
2000:  Suomessa ylittyy kahden miljoonan televisiomaksun raja.
2001:  HTV aloittaa laajakaistaverkossaan digitelevisiolähetykset ennen YLEä.  Yleisradion kulttuurin, tieteen ja oppimisen televisiokanava Teema aloittaa digitaalisen lähetyksensä.  Suomessa siirrytään virallisesti digitaaliseen televisioon.  Lähetyksissä käytetään eurooppalaisen digitaalisen televisiostandardin maanpäällisiä verkkoja koskevaa versiota DVB-T.  Vastaanottimeen tarvitaan lisälaitteena digisovitin eli digiboksi.
2001:  Syyskuun 11 iskujen ja tapahtumien jälkeen Yhdysvaltojen suuret televisiokanavat ovat suostuneet sotasensuuriin, eikä presidentille ja hallitukselle kielteistä informaatiota välitetä.  Rupert Murdochin Fox-yhtiön uutisankkurit siirtyvät suoraan kielenkäyttöön:  talebanit ovat jätesäkkejä, hirviöitä, terroristitolloja, noitauskoisia, vihan verkoston kätyreitä ja niin edelleen.  Uutisankkuri Brit Hume: " On sota, mutta onko ihmisten kuoleminen joku uutinen?  Välitämme vain katsojamääristä".
2001:  NTV ja Media-Most -konserniin kuuluvat muut tiedotusvälineet siirtyvät liikemiehen Vladimir Gusinski vaikutusvallasta valtion ja liikemiesten hallitsemalle kaasuyhtiölle Gazprom.  NTV:n 46 toimittajaa seuraavat päätoimittajaa Jevgeni Kiseljov TV6-kanavalle, josta Boris Berezovski lupaa tehdä itsenäisen ajankohtaiskanavan.  Venäjällä oikeus määrää TV6-kanavan lopettamaan toimintansa.  Presidentti Vladimir Putin (1952-) haluaa viimeisen riippumattoman televisiokanavan valtion valvontaan.
2001:  Al-Jazeera julkaisee Osama bin Ladenin videoviestin.
2001:  Intiassa televisio on joka kolmannessa kodissa, mutta 2009 joka toisessa.  Köyhimmissä maissa televisio ostetaan usein ennen jääkaappia tai muuta tärkeää hankintaa.
2001:  Suomen televisiossa nähdään Korean Demokraattisesta Kansantasavallasta KDKT törkyohjelma, joka on kokoelma tarkoitushakuisia puolitotuuksia ja valheita.  Pohjois-Koreassa tulvien, kaatosateiden ja hyökyaaltojen vuoksi oli katovuosina ongelmia, mutta niitä vaikeutettiin tahallisesti kauppasaarrolla ulkoapäin.
2001:  YLE aloittaa sarjan Itse valtiaat kakkosella.
2001:  Naurun aihe Neloskanava esittää mainoksenaan Aleksandr Dovzhenkon maailman kauneimmasta elokuvasta Maa 1930 otteita, joiden välitekstit matkivat mykänelokuvan tyyliä.  Lopuksi tulee Neloskanavan teksti: "Jotain aivan muuta".  Maan otteilla viitataan nousukkaiden mielestä Yleisradion pitkäveteiseen ohjelmistoon verrattuna Neloskanavan mössöohjelmistoon.  Nelosen talousuutisten tuotanto siirtyy Taloussanomille, joka saa uutisilleen uuden jakelukanavan.
2002:  Armeniassa murhataan televisiojohtaja Tigran Nagdaljan ampumalla.
2002:  Yhdysvaltalainen televisiouutisyhtiö CNN maksaa Al-Qaeda -järjestön kymmenistä videonauhoista suuren summan, jonka CNN kieltää.
2002:  Englannissa televisioyhtiö Granada ostaa Carltonin.  Ne kilpailevat valtiollista BBC-yhtiötä ja Rupert Murdochin BSkyB-yhtiötä vastaan.
2002:  Quebecissa Quebecor käyttää rikkureita kaapelitelevisioyhtiönsä Vidéotron toiminnassa, kun sen 2200 työntekijää on lakossa.  Quebecor omistaa Mikkelissä syväpainon Helprint.
2002:  Venäjän ainoa valtakunnallinen riippumaton televisiokanava TV-6 suljetaan.
2002:  Israel tuhoaa Palestiinan yleisradion Ramallahin televisio- ja radioaseman.
2002:  Venezuelan oppositio käynnistää omistamiensa suurten tiedotusvälineiden näennäismaailman kautta maapallon ensimmäisen mediapohjaisen vallankaappauksen.  Nähdään kuinka presidentti Hugo Chávez (1954-) viedään pois presidentin palatsista.  Kansanjoukot palauttavat Chávezin valtaan.
2002:  Englannissa maksutelevisioyhtiö ITV Digital menee konkurssiin kalliiden jalkapallo- ja muiden urheilutapahtumien lähetysoikeuksien vuoksi.  Seuraajana aloittaa BBC.
2002:  Espanjassa maksutelevisioyhtiö Quiero TV ajautuu konkurssiin.
2002:  Suomen eduskunta päättää, että kaupallisten televisiokanavien toimilupamaksut puolittuvat ja sitten lopetetaan kokonaan.  Näin heikennetään YLEn taloutta.  Kaapelitelevisioverkkoihin on liitetty yli miljoona kotitaloutta eli lähes puolet televisiotalouksista.  Suomalaiset keskimäärin seuraavat televisiota 3,5 tuntia päivässä, radiota 3 tuntia, lukevat sanomalehtiä 50 minuuttia, kirjoja 30 ja aikakauslehtiä 25 minuuttia sekä käyttävät internetiä 20 minuuttia päivässä.
2002:  Suomen televisiossa esitetään ohjelma, jossa ennakkotietojen mukaan "toimittajat ovat päässeet ovelasti keksityn peitetarinan avulla vierailemaan Pohjois-Koreassa".  Lapsellista!  Ystävyysseurojen kautta viisumin saa kuka tahansa.
2002:  YLEn TV1 esittää kritiikittä USAn propagandakoneiston tuottaman ohjelman, jossa läpinäkyvästi oikeutetaan odotettavissa oleva hyökkäys Irakiin.  Suomalainen media ei kerro, että USAn presidentti yrittää esittää YKlle väärennettyjä satelliittikuvia Irakin "ydintutkimuslaitoksista".
2002:  Suomalainen pääomasijoittaja Helmet Business Mentors jatkaa Turun televisiotehtaassa valtion Teollisuussijoituksen ja Finnveran kanssa.  Tehdas ei ole valmiina digitelevision eikä litteän LCD- tai plasmamallin rakentamiseen, vaan tekee 2005 konkurssin.  Muissa Pohjoismaissa televisioiden valmistus loppui paljon aikaisemmin.
2003:  Venäjän viimeinen yksityinen televisioasema TVS lopettaa toimintansa.  Se on 2002 lopetetun kanavan TV6 seuraaja.
2003:  Saudiarabialaiset perustavat satelliittitelevision Al-Arabiya, sillä he eivät pidä Al-Jazeerasta.
2003:  Kun USAn hyökkäys Irakiin lähestyy, Pentagon värvää USAn uutismedian lisäämään pelkoa Irakissa.  CBS News lähettää raportin kaksi kuukautta ennen sodan alkua: "Siitä käytetään nimeä A-Day.  A tarkoittaa niin tuhoisia ilmaiskuja (airstrikes), että Saddamin sotilaat eivät niiden jälkeen pysty taistelemaan tai halua taistella."  Raportti on erottamaton osa puolustusministeriön Pentagon strategiaa, pelon lisäämistä.  Pentagon kutsuu viikkoa ennen hyökkäystä Washingtonin sotilaskirjeenvaihtajat  ilmavoimien Eglinin tukikohtaan seuraamaan MOABn testausta.  Virallisesti se on lyhenne sanoista Massive Ordnance Air Blast, mutta asevoimissa Mother of All Bombs.  Aluksi 28.3 pommitetaan viestintäministeriön rakennusta ja neljää Bagdadin puhelinkeskusta sekä isketään televisio- ja radiolähettimiin, jotta bagdadilaiset eivät pysty seuraamaan uutisia.
2003:  USAn varapresidentti Dick Cheney toimittaa Yhdysvaltain Radio- ja televisiovastaavien järjestölle heidän lounaalla ollessaan julkilausuman Irakin sodan johdosta: "Teitte hyvän työn - kiitokset siitä teille."  Ovatko yhdysvaltalaiset toimittajat selkärangattomia?
2003:  Yhdysvaltain miehityshallinto Irakissa miehittää televisioaseman al-Arabiya, joka myöntyy lopettamaan lähetykset.  Toimittajia uhataan vankeudella, elleivät he lopeta toimintaansa.
2003:  Al-Jazeera näyttää kuvaa Irakin sodassa USAn koalition kaatuneista ja vangituista sotilaista sekä kuolleista irakilaisista siviileistä.  Kanava perustaa verkkopalvelun ja 2006 englanninkielisen uutiskanavan.
2003:  Marylandin yliopiston tutkimuksen mukaan 60 prosenttia USAn kansalaisista ja 80 prosenttia Fox Newsin katsojista uskoo ainakin yhteen kolmesta totuudenvastaisesta väitteestä: 1) Irakista on löydetty joukkotuhoaseita, 2) on todisteita, että Irak ja Al-Qaida ovat liittolaisia ja 3) maailman julkinen mielipide tukee hyökkäystä Irakiin.  Tutkimustulos osoittaa valtavirtamedian valheellisen viestinnän vaikutukset.
2003:  Kun ryöstötavaraa museoista ja muualta kuljetetaan autonlavoilla Irakista Jordaniaan, Syyriaan ja Iraniin myytäväksi,vastaan tulee rekkoja, jotka tuovat Bagdadiin kiinalaisia televisioita, Hollywoodin DVD-elokuvia ja jordanialaisia satelliittiantenneja.  Toinen kulttuuri tuhotaan ja tilalle tuodaan toinen kulttuuri.
2003:  USAn presidentti George W Bush tekee Afrikan-matkan televisiokameroita varten.
2003:  Suomen televisiosta saa 20.3 alkaen seurata CNNn (CIAn propagandakoneiston osa) raportteja sotatoimista Irakissa.  CNN levitti valheita myös Jugoslavian sodan aikana.  Riippumatonta mediaa edustavat toimittajat häädettiin tappamisen uhalla Irakista.
2003:  Televisio ja lehdet esittävät kuvia parroittuneesta ja sekavan näköisestä Saddam Husseinista, kun hänet vedetään ylös maakuopasta Tikritin lähellä.  Kolossa on tyhjä lihasäilykepurkki.  UPI julkaisee 2004 uutisen "Julkinen versio Saddamin kiinniotosta keksitty juttu".  Saudiarabialaisen sanomalehden Al-Medina haastattelema entinen USAn merijalkaväen sotilas Nadim Rabeh kertoo, että Saddam joutui kiinni päivää aikaisemmin kuin USA virallisesti kertoi.  Hänet otettiin kiinni pienessä kylässä talosta, josta Saddam tulitti niin, että yksi sotilas kuoli.  Sotilaat kehoittivat häntä antautumaan.  Rabehin kertomus vastaa Saddamin lakimiehelleen antamaa kuvausta, että hänet otettiin kiinni ystävän talosta, ja että häntä kidutettiin ja huumattiin.  Kolo on erämaakaivo.  Siellä ollut säilykepurkki on tuote, jota ei ollut saatavana Irakissa.  Uutinen on yksi satu lisää lavastettuun Saddamin patsaan kaatamiseen, Jessica Lynch -huijaukseen ja olemattomiin joukkotuhoaseisiin.
2003:  YLEn TV1 aloittaa Helsingin Sanomien Harri Römpötin laatimalla ennakkomainostuksella Slobodan Milosevicia koskevan valheellisen parjausohjelman.  Myöhemmin TV1 kertoo uutisissaan Haagissa vangittuna olevan Seseljin valitsemisesta Serbian parlamenttiin.  Milosevic sai myös parlamenttipaikan, mutta hänen nimeään ei uutisissa mainita.
2003:  Suomessa televisiokanava Moon TV (perustettu 1997) menee konkurssiin.
2003:  Kristillinen televisiokanava Taivas TV7 alkaa lähettää ohjelmaa parissa kaapeliverkossa.
2003-04:  Ylen Teema ja TV1 tuottavat Peter von Baghin ohjaaman Sinisen laulun, joka esitetään 12-tuntisena televisiosarjana.
2004:  Afganistanin televisiossa nähdään 12 vuoden tauon jälkeen nainen.  Kabulin televisio näyttää nauhalta laulajattaren Parasto esityksen huivitta.
2004:  Viacom ostaa suurimman eurooppalaisen kilpailijansa saksalaisen musiikkikanavan VIVA.  MTV kuuluu Viacomiin, jonka omistaa elokuvateatterimiljardööri Sumner Murray Redstone (syntyjään Rothstein) (1923-).
2004:  USAssa television katseluaika on lähes puolet pienempi kuin 1980.
2004:  Tutkimuksen mukaan 40 prosenttia USAn kansalaisista uskoo, että Saddam Hussein ja al-Qaida ovat yhteistyössä ja että Irakissa on joukkotuhoaseita.  Hallituksen, Pentagonin ja CIAn sääntelemä valtamedia levittää tehokkaasti valheellista propagandaa.
2004:  Move On valmistaa USAssa presidentin vaalien aikaan mainoksen Child's Pay - Lapsen palkka, jonka mukaan lapset maksavat Bushin vajeen.  Mainos on tarkoitus esittää Superbowlin aikana, mutta CBS kieltäytyy eli sensuroi mainoksen.
2004:  Forssassa käynnistyy laitos, joka automatisoi kuvaputkien kierrätyksen.
2004:  Yhdysvaltalainen kirjailija Francine Prose (1947-) kirjoittaa Harper's-lehdelle esseen tositelevisiosta Äänestetään demokratia ulos saarelta.  Prosen mukaan ollaan lähellä retoriikkaa, jota USAssa johtavat poliitikot käyttävät.  Todellisuustelevision periaatteisiin kuuluvat itsekäs individualismi, näkemys yhteiskunnasta nollasummapelinä, vakaumus että epäitsekkyys ja myötätunto ovat heikkoutta, uskomus että yksinäinen kilvoittelu on parempaa kuin keskinäinen apu, käsitys että joissain tilanteissa petos ja valehtelu kuuluvat asiaan sekä luulo että yhteisen pahan vihollisen nimeäminen kasvattaa oman joukon solidaarisuutta.
2004:  Ranskan viranomaiset sulkevat kurdien satelliittikanavan Medya-TV.
2004:  Miamissa toimiva kuubalaisen äärioikeiston TV Martí saadaan näkymään kuubalaisissa kodeissa välittämällä ohjelmat Kuubaa kiertävällä yhdysvaltalaisella C-130 -sotilaslentokoneella, joka häiritsee Kuuban Radio Martí-televisioasemaa.  Lentokoneessa on lähetyslaitteisto.  USAsta noin 17 terroristijärjestöjen radioasemaa lähettää harhaanjohtavaa propagandaohjelmaa Kuubaan.  Toiminta on kansainvälisten tietoliikennesäännösten vastaista.
2004:  Yhdysvaltalainen kirjailija Kurt Vonnegut (1922-2007): Nykyajan harvoja hyviä puolia: jos kuolet kauhistuttavasti televisiossa, et ole kuollut turhaan.  Olet viihdyttänyt meitä.
2004:  Yhdysvaltalainen konservatiivinen televisio- ja radiojuontaja Bill O'Reilly (1949-) tukee Irakin sotaa.  Hän kannattaa aseenkantolupaa ja vastustaa aborttia nimittäen tohtoria George Tiller Vauvantappaja-Tilleriksi.  Abortin vastustaja ampuu 2009 Tillerin kirkossa.
2004:  Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen jättää poliisille tutkintapyynnön Sub-TVssa esitetystä saksalaisesta pornoelokuvasta Teinityttöraportti 1973.  Miksi Räsänen katsoo pornoelokuvia?
2004:  Kirjoituskokoelma Helimäki, L, Pavas, P, Riuttu, P (toim), Yleisön puolesta - puheenvuoroja mediakeskusteluun, PS-kustannus ilmestyy.  Siinä Neil Hardwick kirjoittaa kanavapolitiikan suhteesta kulttuurin rappioon: "Yksi asia minua ihmetyttää edelleen: eikö kukaan isokenkäinen nähnyt, että näin tulee käymään?  Kun ruvettiin tekemään liikaa kanavia, kai joku tajusi, että se tarkoittaa kulttuurista inflaatiota tai konkurssia?  Totta kai joku näki.  Ei tämä mikään onnettomuus ollut.  He ovat tehneet tämän tahallaan.  Mikään muu ei selitä sitä sietämätöntä ylimielisyyttä, sitä tyrannian arroganssia, jolla television digitalisointi on jyrätty läpi.  Se oli kaappaus, ja kaappaajien tiukka kuurous ja sokeus selville tosiasioille houkuttelee puhumaan salaliitosta.  Pahimmassa tapauksessa johtajien motiivit eivät kestä päivänvaloa."
2004:  Yhdysvaltain asettaman Irakin nukkehallituksen sisäministeriö määrää qatarilaisen uutiskanavan Al-Jazeera Bagdadin toimiston suljettavaksi kuukaudeksi.  Al-Jazeera jatkaa Irakin tilanteen tiedottamista.  Uutiskanavan lakimies saa asiakirjan, jossa käsketään Al-Jazeeran muuttaa Irakin kuvaustaan.  Samaan aikaan USAn puolustusministeri Donald Rumsfeld arvostelee Al-Jazeeraa Yhdysvaltain imagoa vahingoittavaksi.
2004:  Irakin Fallujahissa surmataan saksalaiselle ZDF-televisiolle työskennellyt kameramies Mahmud Hamid Abbas, kun hän on kuvaamassa Yhdysvaltain sotilaslentokoneita pommittamassa taloa.
2004:  USAn nimittämä Irakin hallitus varoittaa irakilaismedioita, jotka eivät noudata sen määräämää linjausta tiedottamisessa, eritoten Fallujahin tilanteen tiedottamisessa.  Tietotoimiston Mafkarat-al-Islam mukaan yhdysvaltalaisilta vaaditaan kuvien esittämistä Fallujahin eri osista.
2004:  Al-Hurra - Vapaus alkaa lähettää USAn kongressin linjaamaa televisio-ohjelmaa Irakiin ja muualle Lähi-Itään.  Al-Hurra levittää ainoana arabialaisena televisioasemana "vapautta" ja "demokratiaa".
2004:  Yhdysvaltain viestintäviranomaiset antavat 20 CBS-televisioasemalle sakot, kun ne olivat aiemmin esittäneet laulajan Janet Jackson rinnan vilauttelun.
2004:  Disney-yhtymä ostaa 75 prosentin osuuden kanavasta Fox Kids ja muuttaa sen nimeksi Jetix.  Kanavalla tavoitetaan 137 miljoonaa kotitaloutta ympäri maailman.
2004:  Italiassa television osuus mainosrahoista on 50-60 prosenttia, kun osuus Suomessa on runsas neljännes.
2004:  Kaksi ruotsalaista elokuvaohjaajaa haastaa ruotsalaisen TV4-yhtiön oikeuteen, koska yhtiö on esittänyt ohjaajien elokuvia mainoskatkoilla pätkittyinä.
2004:  Helsingin kaapelitelevisioyhtiö HTV aloittaa HDTV- eli teräväpiirtotelevision Euro 1080 testilähetykset verkossaan ensimmäisten eurooppalaisten kaapelitelevisioyhtiöiden joukossa.  Kuva muodostuu 1080 juovasta, joissa on 1920 kuvapistettä.
2004:  Suomessa kokeillaan mobiilitelevisiota.
2004:  Suomalainen kanava "jotain ihan muuta" Nelonen hyllyttää nuortenohjelman Buuster, koska sen juontaja on saanut rikostuomion lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsipornon hallustapidosta.  Millainen ohjelmisto, sellaiset juontajat.
2004:  Englannin yleisradioyhtiö BBC vähentää henkilökuntaansa vähintään 2900 hengellä.  Yhtiössä on 28 000 työntekijää.
2004:  Ranskalainen tuomioistuin määrää, että libanonilaisen Hizbollah-liikkeen satelliittitelevisiolähetykset Ranskasta on lopetettava, sillä oikeus katsoo Eutelsat-yhtiön ohjelmapakettiin kuuluvan al-Manar-kanavan yllyttävän katsojia rotuvihaan.
2004:  BBC uutisoi ankan, että Dow Chemical ottaa täyden vastuun Bhopalin 20 vuoden takaisesta onnettomuudesta.  Uutinen on liian hyvä ollakseen totta.  Dow Chemical osti 2001 Union Carbiden, jonka tehtaalla 1984 Bhopalissa kuoli myrkkyvuodossa tuhansia ihmisiä.  Intiassa tapahtuneen onnettomuuden 20-vuotispäivänä  BBC World kutsuu jeesmiehet lähetykseensä Dow Chemicalin edustajina.  He lupaavat yhtiönsä kantavan täyden vastuun.  Yhtiö sanoutuu näkyvästi irti korvauksista ja jeesmiehestä "Jude Finisterra".  Satojen uutistoimitusten vahingonilo on valtava.
2004:  Suomessa myydään liki 20 000 nestekidetelevisiota, yli 7000 plasmatelevisiota ja 360 000 digisovitinta.  Suomessa on 3,5 miljoonaa televisiota.
2005:  Kiinassa on yli 3000 televisiokanavaa (enemmään kuin USAssa), 2000 radioasemaa, yli tuhat sanomalehteä ja vähintään 7000 aikakauslehteä.  Arvioidaan yli 130 miljoonan kiinalaisen käyttävän internetiä säännöllisesti.
2005:  Irakissa ohjelma Terrorismi oikeuden otteessa on USAn rahoittaman Al Iraqiya -kanavan lähettämä suosittu televisiosarja.  Se tehdään yhteistyössä Irakin salvadorilaistettujen erikoisjoukkojen eli kuolemanpartioiden kanssa.  Vapautetut vangit kertovat, kuinka ohjelman sisältöä tuotetaan.  Vangit siepataan umpimähkään asuinkortteleihin tehdyissä ratsioissa, ja heitä hakataan ja kidutetaan sekä heidän omaisiaan uhkaillaan, kunnes vangit ovat valmiita tunnustamaan vaikka minkä rikoksen.  Videokamerat tuodaan esiin tallentamaan vankien "tunnustukset".  Irakilaiset katsovat näitä "tunnustuksia" joka ilta.  Kuolemanpartioiden johtaja Adnan Thabir sanoo, että ohjelma vaikuttaa tehokkaasti siviileihin.
2005:  Televisiokuvat New Orleansista Katrinan iskun jälkeen järkyttävät maailmaa.  Autottomat 120 000 asukasta odottavat osavaltion apua evakuointiin, mutta apua ei kuulu.  He muodostavat SOS-merkkejä ja rakentavat jääkaapinovista lauttoja.  Pidetään itsestään selvänä, että rikkaassa maassa valtio tulisi katastrofissa kansan avuksi.  Uutiskuvat New Orleansista osoittavat, että tästä ajatuksesta on luovuttu ilman julkista keskustelua.
2005:  Englantilainen The Independentin kirjeenvaihtaja Robert Fisk kirjoittaa Irakin vaaleista, että suurille televisioverkoille on annettu luettelo viidestä äänestyspaikasta, jossa niiden sallitaan kuvata.  Neljä viidestä on shiiamuslimialueilla, joilla äänestäminen on luultavasti vilkasta, ja yksi varakkaiden sunnialueella, jossa äänestys lienee kohtalaista.  Propagandassa luodaan käsitys, että vastarintaliike hyökkää äänestäjien kimppuun.  Maailmalta salataan, että islamilaisen vastarintarintaman sotilaallinen siipi Salah Al-Dinin prikaatit ilmoittaa välttävänsä hyökkäyksiä äänestyspaikkoja ja siviilejä vastaan.
2005:  BBC julkaisee armeijan propagandayksikön aineistoa uutisina.  Yhtiössä Service Sound and Vision Corporation SSVC työskentelevät toimittajat ovat lähettäneet uutisiksi naamioitua propagandaa BBClle.  SSVC on puolustusministeriön rahoittama yksikkö.
2005:  Venäjällä jopa 20 000 toimittajaa uhkaa erottaminen, kun valtion omistamat viestintäyhtiöt lopettavat paikallisia televisio- ja radioasemia.
2005:  Moskovassa käynnistyy kaupallinen televisiokanava Zvezda - Tähti.  Sen tavoitteena on luoda armeijasta ja Venäjästä myönteinen kuva ja tukea maanpuolustushenkeä ja patriotismia.
2005:  Etelä-Amerikan alueellinen televisioverkosto Televisors del Sur - TeleSUR perustetaan.  Tarkoituksena on irtautua lähinnä pohjoisamerikkalaisten uutis- ja tietotoimistojen vaikutuspiiristä.  Valtio-omisteisesta ympärivuorokautisesta uutispalvelusta omistaa Argentiina 20 prosenttia, Kuuba 19, Uruguay 10 ja Venezuela 51 prosenttia.
2005:  Afrikkaan perustetaan MTV Base.  Skandinavian maat paitsi Islanti saavat omat MTV-kanavansa.
2005:  Burman demokraattinen ääni tuottaa Oslossa televisio-ohjelmaa, joka lähetetään satelliitin kautta Burmaan, virallisesti Myanmariin.  Järjestö alkoi 1992 lähettää burmankielistä radio-ohjelmaa, kun sotilasklikki kielsi oppositiojohtajaa Aung San Suu Kyi matkustamasta Osloon noutamaan Nobelin rauhanpalkintoaan.  Oslon toimituksen muodostaa 11 Myanmarin pakolaista.  Radio tavoittaa 30 miljoonaa Myanmarin 50 miljoonasta asukkaasta ja televisio vähemmän.  Klikki häiritsi aluksi radiolähetyksiä.
2005:  Helsinki Televisio HTV aloittaa kaupallisen teräväpiirtotelevisiopalvelun, jossa on yksi eurooppalainen HD-1-kanava.
2005:  MTV3 myydään Ruotsiin Bonnierille ja Proventukselle, sillä ainoana tavoitteena on omistaja-arvon maksimointi, sanoo Alma Median hallituksen varapuheenjohtaja Kari Stadigh.  Laman aikana 1990-luvulla Helsingin Sanomien ilmoitukset vähenivät, Aatos Erkko halusi nujertaa Mainostelevision, ja Sanoma vaati neljännen kanavan käyttöönsä, johon hallitus taipui.  Nelonen aloitti hintakilpailun alentamalla mainoshinnat puoleen, ja suomalaiset totutettiin tositelevisio- ja muihin halpoihin lapsille ja nuorille tarkoitettuihin ohjelmiin.  MTV3 joutui saneeraukseen ja rationalisointiin, sen henkilökunta ulkoistettiin kortistoon, eläkkeelle ja ulkopuolisiksi yrittäjiksi.  Digitalisointi antoi kaupallisille kanaville perustelut vaatia poistamaan toimilupamaksut, jotka hallitus lupasi puolittaa, jos yhtiöt kehittävät digitaalista televisiotoimintaa.  MTV3 aloitti projekteja, mutta Nelonen siirsi yhteiskunnan huojennuksen osakkeenomistajille.  Kun 2004 päätettiin analogisten lähetysten lopettamisesta 2007, päätettiin samalla toimilupamaksujen poistamisesta.  Tästä YLElle aiheutuva tappio korvataan nostamalla katsojien televisiolupamaksua.  Yhteiskunnan helpotus kaupallisten televisioyhtiöiden osakkeenomistajille siirretään rasituksena tavallisten televisionkatsojien maksettaviksi.  Kaupalliset televisioyhtiöt vaativat rajoituksia YLEn toimintaan, eikä YLE saisi toimia alalla, jolla saattaa olla kaupallisia mahdollisuuksia.  Tällaisia ovat YLEn viihde- ja urheiluohjelmat sekä mobiiliuutiset ja muut uudet digitaaliset jakelutiet.  Analogialähetysten loppuessa 2007 kaupalliset kanavat vapautuvat toimilupamaksusta.  Mainostelevision vapautuvat miljoonat menevät uudelle ruotsalaiselle omistajalle.
2005:  Maksutelevisiokanava Canal+ aloittaa teräväpiirtotelevisiolähetykset HDTV.  Suomessa vastaanottimia on heikosti saatavana.
2005:  Kirjailija Markku Koski (1945-) näkee teoksessaan Äskeiset esseet television kirjopyykkiä vääntävänä monen rummun pesukoneena, jonka estetiikka on televisuaalisuus eli tyylittely, paisuttelu ja liioittelu.  Ohjelmat pyrkivät olemaan tapauksia.  Ei ole kysymys fiktio- tai faktaefekteistä, vaan kuvatehojen keinotekoisesta tuotannosta, jonka päämääränä ei ole todellisuusvaikutelma vaan kuvavaikutelma.  Tärkeätä kuvien ohella on moninaisten  ja räikeiden äänien tulva.  Ohjelmien välissä tulvivat kanavatunnukset ja ennakkopuffit muovaavat televisiosta visuaalis-akustisen bordellin.  Tässä löytyy rinnastus länsimaiseen sirkukseen ja tivoliin, jotka esittelevät maailman ihmeet.  Television elämänyhteys liittyy kauppaan ja kulutukseen.
2005:  Hollywoodin näyttelijöitä ja käsikirjoittajia edustavat ammattiliitot vaativat, että tuotesijoitteluun filmeille ja televisioon on saatava säännöt.  Coca-Colan mainoskuppi vilahtaa usein American Idol -ohjelmasarjassa.  Täydelliset naiset -televisiosarjassa eräs päähenkilö saa työtehtävän, jossa hänet nähdään mainostamassa Buick-autoja.  Diili-sarja The Apprentice lähettää kisaajia tehtäviin, jotka liittyvät Burger Kingiin, Home Depotiin tai Star Wars -elokuvan DVD-versioon.  Käsikirjoittajia käsketään kirjoittamaan vuorosanoja, jotka mainostavat tiettyä tuotetta sekä naamioimaan ne osaksi kertomustsa.
2005:  SanomaWSOY valjastaa koneistonsa markkinoimaan USAssa suosittua sarjaa Desperate Housewives - Täydelliset naiset Nelosella.  Sarjan avausjakso saa 578 000 katsojaa, joka panee Erkon epäilemään sekä crossmedian että ulkopuolisen mainonnan tehoa.  MTV3 esittää sarjaa Idols yli miljoonalle katsojalle.
2005:  Teatterikorkeakoulun vararehtori Erik Söderblom toteaa: Tosi-TV on vienyt tämän (arkkitehdin Juhani Pallasmaa mielipide: Nykymaailma hämärtää rajoja ja seiniä.  Maailma on teatterisoitumassa.  Ihmiset näyttelevät elämäänsä, eivät elä sitä.) äärimmäisyyksiin.  Katsoja istuu sohvalla näyttelemässä katsojaa ja katsoo ihmistä, joka näyttelee omaa elämäänsä.
2006:  Afrikan unionin tietoliikennekonferenssi pidetään Libyassa.  Tarkoituksena on yleisafrikkalaisen tietoliikenteen keskittäminen Afrikan valtioiden omiin käsiin.
2006:  Al-Jazeera English perustetaan.
2006:  France 24 perustetaan.
2006:  Israel pommittaa Hizbollahin televisioasemaa al-Manar Libanonissa.
2006:  YLE irtisanoo sopimuksen Suomen Tietotoimiston STT kanssa vuoden lopussa.  Suomessa uutistekstit ovat tulleet päivittäin kymmeniä kertoja lähes sanasta sanaan samoina kaikilta uutiskanavilta.  STT hankkii ja jakelee uutiset tarkoitushakuisen yksipuolisesti myös sanomalehdille.  STT palvoo yksisilmäisesti Washingtonia, Pentagonia ja Brysseliä eli on näihin päin rähmällään.  STT vastaa Suomen tiedotussensuurista ja porvarillisesta poliittisesta ideologiahuollosta.  Ajattelevat ihmiset hakevat todellisempaa maailmankuvaa ulkomaisesta mediasta kuten internetistä.
2006:  MTV aloittaa omat kanavat Virossa, Latviassa ja Liettuassa.  MTVn yli sata kanavaa tavoittaa yli miljardi ihmistä maailmassa.  MTV Networksiin kuuluu sisarkanavien lisäksi muun muassa Comedy Central, lastenkanava Nickelodeon ja musiikkikanava VH1.
2006:  Kanavan MTV3 uutistoimitus uutisoi Helsingissä kiinnijääneestä sarjaraiskaajasta luettelemalla tuntomerkkejä ja mainitsemalla kansalaisuus, kun taustalla on levitettynä Kenian lippu.  Toimittajan ohjeet muistuttavat, ettei kansallisuutta kuten ei etnistä alkuperääkään tule tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.  MTV3 halvensi 32-miljoonaisen Kenian kansan.  Ihmisestä riittää mainita nimi.
2006:  Lehti Markkinointi & Mainonta, Hanurista: "Kumpi dokumentti voittaa: Täydellisen peniksen metsästys (MTV3) vai Ne rinnat (4D)?  Ja jos ensimmäinen erä ei ratkaise paremmuutta, vastakkain asettuvat uusintakierroksen Mysteerinen klitoris (MTV3.doc) ja Maailman suurimmat rinnat (4D).
2007:  Georgian (Gruusia) presidentti Mikheil Saakashvili käskee käyttää väkivaltaa riippumatonta yhtiötä Imedi-TV vastaan.
2007:  Moskovassa televisiokanava NTV siirtyy Gazpromin haltuun.
2007:  Venezuelassa yhteisölliset ja vaihtoehtoiset televisioasemat saavat valtion tuen televisiotoiminnan uudelleenjärjestelyissä.  Yksityisen yhtiön RCTV toimilupaa ei uusita.  RCTV jatkaa lähetystoimintaansa satelliiteitse, kaapeliverkossa ja internetissä.  RCTV osallistui 2002 vallankaappausyritykseen.  Teknisistä syistä yhdistetään 18 televisioyhtiön toiminta.  RCTV valittaa päätöksestä, mutta Venezuelan korkein oikeus hylkää sen.
2007:  Latinalaisessa Amerikassa on TeleSUR toiminut kaksi vuotta.  Se ottaa asteittain valtioiden omiin käsiin sen radio- ja televisiotoiminnan, joka aiemmin on ollut yhdysvaltalaisyhtiöiden hallinnassa.  Uusimpana TeleSURiin kuuluu Ecuadorin hallituksen perustama julkinen televisioverkko.  Nicaragua jatkaa valtiollisen televisio- ja radioaseman Kanava 6 toimintaa.  Venezuela rahoittaa Bolivian radioasemia, jotka lähettävät nyt ohjelmia alkuperäisasukkaiden kielillä.  TeleSURiin kuuluvat Kuuba, Venezuela, Bolivia, Argentiina, Brasilia, Uruguay, Ecuador ja Nicaragua.
2007:  Latinalaisen Amerikan Bolivaarisen vaihtoehdon Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América ALBA televisiokanava ALBA-TV aloittaa toimintansa.
2007:  Kuuban presidentti Fidel Castro syyttää Espanjan entistä pääministeriä Jose Maria Aznar siitä, että hän kehotti 1999 USAn presidenttiä William Clinton pommittamaan Jugoslavian radio- ja televisioasemia.  Castron huomautuksen julkaisevat espanjalaiset lehdet ja uutistoimistot El Pais, El Mundo, EFE, Europa Press, Colpisa, SER ja Nacional de España.
2007:  Australialainen Monash University tutkii rajujen elokuvien ja televisio-ohjelmien vaikutuksia.  Ne aiheuttavat joka kolmannelle 8-16 -vuotiaalle univaikeuksia ja painajaisia.  Uudessa Seelannissa tutkitaan varhaista television katselua.  Liiallinen television katselu 5-11 -vuotiaana voi aiheuttaa levottomuutta ja tarkkaavaisuuden häiriöitä teini-iässä.  USAssa television katselu aloitetaan keskimäärin yhdeksän kuukauden iässä.  Kaksivuotiaista 90 prosenttia katsoo säännöllisesti päivittäin noin 1,5 tuntia televisiolähetyksiä tai DVD-elokuvia.  Yli kolme tuntia päivässä saattaa aiheuttaa kehitys- ja oppimishäiriöitä sekä haitata opiskelua tulevaisuudessa seurauksena huonot arvosanat ja kielteinen opiskeluasenne.
2007:  Japanissa alkaa eräällä kanavalla kolmiulotteiset 3D-lähetykset.
2007:  Arne Dahl alias Jan Arnald (1963-) kirjoittaa teoksen En midsommarnattsdröm - Juhannusyön uni 2009.  Hänen sankarinsa huomaa, mitä televisio tekee: "Oliko mahdollista, että tämä ohjasi niin monen ihmisen elämää?  Tämä paska - liian lievästi sanottu./  Oli kuin jostakin sadusta, mitä kaikkea ihmisten tajuntaan ruiskutettiin yötä päivää.  Jatkuvasti tyhmentäviä mainoksia vielä tyhmemmille ohjelmille.  Saippuasarjoja, tositeeveetä, peli- ja leikkiohjelmia, puolijulkkisten kansoittamia seksiaiheisia keskusteluja./  Niin sanottuja "formaatteja", joita ostettiin kritiikittömästi eri puolilta maailmaa."
2007:  Mobiilitelevisio saadaan matkapuhelimeen.  MTV3 aloittaa matkapuhelintelevision lähetykset, ja viikon perästä Nelonen.  Kyseessä on DVB-H- eli Digital Video Broadcasting Handheld -lähetyksestä.  Suomessa analogiset televisiolähetykset loppuvat.
2007:  YLE kehuu, että uutiset ovat hyviä, koska ne ovat tosia.  Kuitenkin YLE on välittänyt NATOn hyökkäyksestä Jugoslaviaan 1999, USAn ja sen liittolaisten hyökkäyksistä Afganistaniin 2001 ja Irakiin 2003 kritiikittä yhdysvaltalaista valheellista propagandaa.  NATO-kytkennöistä valehdellaan ja niiden olemassaolo salataan.  USAn ja NATOn Venäjään kohdistamasta uhasta ei puhuta, mutta YLEssä lietsotaan Venäjä-vastaista mielialaa samoin kuin vihamielistä propagandaa Kiinan Kansantasavallasta ja Korean Demokraattisesta Kansantasavallasta KDKT.  Kuuba, Zimbabwe ja monet muut maat eivät miellytä YLEn uutistuotannon johtoa ja/tai heidän taustallaan olevia poliittisia voimia.
2007:  YLE lopettaa television palvelun Multimedia Home Platform MHP, jota Suomessa kutsutaan supertekstitelevisioksi, kun MHP-lähetyksiin tulee tekninen vika.  Televisioon piti saada verkkopalvelut ja interaktiiviset ohjelmat sekä verkkopankki, jota ohjataan kaukosäätimellä.  MHP-digisovittimia ei tullut markkinoille, ja ainoa palveluiden tarjoaja oli YLE.
2007:  Nelosen Jotain Ihan Muuta JIM aloittaa.
2007:  Digiaika ei muuta Suomen television ohjelmatarjontaa eikä monipuolista sitä, toteaa Suomalainen televisiotarjonta 2007.  Viihteen osuus on 25 prosenttia, ulkomaisen fiktion 17, urheilun 14 ja asiaohjelmien 10.  Uusintoja on kolmannes ohjelmistosta, kun niitä 2006 oli neljännes.  Kotimaisten ohjelmien osuus vähenee.  Digitelevision piti tuoda palvelut kansalaisille, mutta paluukanava jäi pois.  Piti tulla pankkipalvelu kuten laskujen maksaminen, veikkaus, lotto ja muut rahapelit, asuntokauppiaille myytävien asuntojen esittelykanava, opetuskanava ja sähköposti.
2008:  Pentagonin video Persianlahden iranilaisten ja yhdysvaltalaisten sota-alusten välisestä väitetystä konfliktin luonteisesta tapahtumasta on väärennös.  Kyseessä on arkistofilmi, johon ääni on lisätty jälkeenpäin.  Iranin merivoimien ja rannikkovartioston alusten liikkuminen Hormuzin salmessa on tavallista eikä uutisen aihe.  Myöhemmin Pentagon peruu lausuntojaan.  Iran julkaisee oman videonsa ääninauhoineen.  Pentagon ei kiistä videon aitoutta.
2008:  Yleisradio aloittaa HD-testilähetykset.
2008:  Suomessa MTV3 esittää 16.1 ohjelmassaan 45 minuuttia kuvitteellisen ja lavastetun sepitelmän "pohjoiskorealaisen perheen paosta Etelä-Koreaan".  Ohjelma noudattaa Washingtonissa laadittua formaattia, jonka mallin mukaisia ohjelmia nähdään Suomen televisiokanavilla muutaman kuukauden välein.  Ohjelmassa esitetään väitteitä, jotka ovat jyrkässä ristiriidassa YKn raporttien kanssa.
2008:  Kiinan keskustelevisio (The China Central Television CCTV) avaa Kuubassa kolme televisiokanavaa CCTV 4, CCTV 9 ja CCTV-E.
2008:  NATO perustaa verkkoon oman televisiokanavan NATO TV.
2008:  The New York Times kirjoittaa, että Pentagon aloitti 2002 "sotilasasiantuntijaohjelmansa".  Pentagon otti yhteyttä muun muassa kanavien CNN, NBC, Fox News ja CBS 75 sotilasasiantuntijaan, joille annettiin muistioita.  He käyttivät niiden tietoja suoraan televisiolähetyksissä.
2008:  Mainostelevision varatoimitusjohtaja 1972-99 Jaakko Paavela ehdottaa, että Yleisradion toiminta rahoitetaan budjettivaroin kuten kirjastot.
2008:  Kuuban televisiossa esitetään elokuvia, joita aikaisemmin on nähty vain elokuvateattereissa tai jotka ovat joutuneet sensuurilistalle sisältönsä vuoksi.
2008:  Kuuba käynnistää uuden ympärivuorokautisen televisiokanavan Multivision.  Kuuban radio- ja televisioinstituutti kertoo ohjelmistojen toimittajina olevan muun muassa Telesur, Venezolana de Television, Television Española ja Discovery.  Kanava on osa Kuuban kansansivistys- ja kulttuurinedistämisohjelmaa.  Kuuban kansallisella televisiolla on 14 maakuntakanavaa ja 27 paikalliskanavaa.
2008:  USAn kongressissa esitetään video, jossa Israelin ilmavoimat näyttää tuhoavan ydinlaitoksen Syyriassa.  Tapahtuma on keksitty ja perustuu tietokoneella tehtyihin kuvamontaaseihin ja animaatioon.  Ydinlaitos oli muka valmisteilla Korean Demokraattisen Kansantasavallan KDKT tuella.  Videon perusteella jäädytetään Pjongjangin saatavia.
2008:  YLE lähettää Pekingin olympialähetyksen tarkkuudella 720p eli kuvassa on 720 lomittelematonta vaakajuovaa.  Osa jakelijoista muuttaa sen muotoon 1080i.
2008:  USAssa republikaanin McCain varapresidenttiehdokas Sarah Palin uhkaa televisiohaastattelussa Venäjää sodalla Georgian hyökkäyksen vuoksi ja on valmis antamaan Israelille oikeuden hyökätä Iraniin.  Kolumnisti Eric Margolis toteaa lehdessä Toronto Sun: evankelisuudesta on tullut republikaanisen puolueen virallinen uskonto ja rouva Palinista sen uusi ylipapitar.
2008:  Suomalaisesta mediasta  antaa kuvan YLEn mielipidetutkimus, jonka mukaan lähes 40 prosenttia suomalaisista sanoo Venäjän aloittaneen sotatoimet Georgiassa (Gruusia), vaikka Mihail Saakashvilin joukot hyökkäsivät ensin 7.8.
2008:  Venäjän ja Valko-Venäjän valtioliiton hallinto ilmoittaa, että valtioliiton yhteinen televisiokanava aloittaa toimintansa 24.7.2010.
2008:  Israelilainen ihmisoikeusjärjestö B'tselem on jakanut 150 videokameraa palestiinalaisille, jotta he voivat kuvata heihin kohdistettuja rikkomuksia.  Kameroilla kuvataan päällekarkauksia, ikkunoiden rikkomisia, vesiputkien katkomisia ja muuta.  Videoita esitetään televisiossa ja käytetään todisteena oikeudessa.
2008:  Israel pommittaa Gazan monien kohteiden joukossa Hamasin televisioaseman al-Aqsa.  Israel perusti Gazan sotaa varten uuden tiedotuslaitoksen ohjailemaan viestimiä.
2008:  YLE esittää televisiossa Katariina Lillqvistin animaation Uralin perhonen.  Mannerheimin osuus herättää tunteita.  Kokoomuslainen Raimo Ilaskivi vaatii kolumnissaan "Mannerheimin häpäisijöitten päät pölkylle!".  Puolustusvoimien entinen komentaja Gustav Hägglund katsoo, että siinä kuvataan Mannerheimiä kuten Puna-armeijan propagandassa.
2008:  YLE ja Helsingin Sanomat vaikenevat sotilasliitosta Collective Security Treaty Organization CSTO, jonka jäsenmaita ovat Venäjä, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Tadzikistan, Uzbekistan ja Armenia.  CSTO on syntynyt NATOn vastapainoksi.  Valtamedia salaa myös Latinalaisen Amerikan valtionyhteisön Bolivarian Alternative for Latin America and the Caribbean ALBA, jonka jäsenmaita ovat Venezuela, Kuuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras ja Dominica.
2008:  Puolue Köyhien Asialla ei ole mukana YLEn television kuntavaalikeskusteluissa.  Puolue jättää Helsingin poliisille tutkintapyynnön.  Puheenjohtajalle Terttu Savola annetaan lupa vain yhteen esiintymiseen YLEn televisioinnissa.
2008:  Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT on mukana strategisissa huippuosaamisen keskittymissä SHOK.  Tieto- ja viestintätekniikassa oli ICT-SHOK, joka aloittaa yhtiönä Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus TIVIT.  Sen ohjelmaan kuuluu myös mediateknologia.  Television osalta VTT tutkii käyttäjäprofiloituja internetprotokollaan perustuvia IPTV-palveluita, kolmiulotteista televisiota, internettelevisiota ja mobiilitelevisiota.
2009:  Venäjä järjestää Moskovassa Euroviisut-2009.  Kilpailu pidetään 54. kertaa ja niihin osallistuu 42 valtiota.  Euroviisufinaalilla on yli 122 miljoonaa katsojaa, josta Suomessa 1,3.
2009:  Kiinalainen Haier-Group keskittyy yhdessä Kuuban informaatio- ja kommunikaatioministeriön kanssa digitelevisioiden valmistamiseen.  Haier tunnetaan Kuubassa tietokoneiden ja DVD-soittimien valmistajana.
2009:  Kanadalainen Adbusters voittaa erän 20 vuotta kestäneessä oikeustaistelussaan kahta televisioyhtiötä vastaan.  Adbusters on koettanut 1989 lähtien ostaa niiltä mainostilaa siinä onnistumatta.  Vetoomustuomioistuin kumoaa Kanadan korkeimman oikeuden päätöksen kieltäytyä ottamasta Adbustersin kannetta käsiteltäväkseen.
2009:  YLEn ja Venäjän TV5-kanavan hanke on neliosainen sarja, joka kertoo Suomen ja Venäjän välisestä historiasta.  TV5 on Venäjällä valtakunnallinen yhtiö.  TV5 on esittänyt Tuomisen ohjaaman Vodkaturistit useita kertoja miljoonayleisölle.
2009:  Boliviassa ryhdytään käyttämään televisiota opetustarkoituksiin.
2009:  Nicaraguan valtiollinen televisio kertoo, että kansallinen PETRONIC käynnistää öljynjalostamon El Supremo Sueño de Bolivar ensimmäisen vaiheen.  Yksityisomistuksessa oleva lehdistö vaikenee asiasta.
2009:  USAssa miljoonilta puuttuu digisovitin.  Kongressi siirtää täydelliseen digitaalisuuteen siirtymisen määräaikaa kesäkuuhun.  Yhdysvaltalaisten piti siirtyä digitelevisioon 17.2.
2009:  Televisiokanava CNN näyttää uutisissaan Venezuelan presidentin Hugo Chávez  yhdistettynä eri kuvien kanssa.  Chávezin tilaisuudesta retusoitiin Chávez pois auton katolta ja laitettiin tilalle pari NO-julistetta.  Punalipuista poistettiin SI-tunnukset.  Tällaista länsimainen valtavirtamedia on.
2009:  Hollantilainen äärioikeiston kansanedustaja Geert Wilders julistaa tanskalaisella televisiokanavalla DR-2, että "Euroopasta pitää karkottaa ... miljoonia, jopa kymmeniä miljoonia muslimeja".  Hänen mukaansa muslimit ovat "rikollisia", jotka pyrkivät saattamaan sharia-lain voimaan Euroopassa.
2009:  Ranskan yleislakossa 29.1 valtiollinen televisiokanava lähettää uutisten sijaan musiikkia.  Työtaistelu hiljentää kouluja sekä posti- ja tietoliikennepalveluita.
2009:  Belgradin televisiokanava B92 kokoaa raportin Kosovon alueella 1999 murhatuilta serbeiltä otetuilla elimillä käydystä laittomasta kaupasta.  Haagin poliittinen "kansainvälinen sotarikostuomioistuin" tuhosi heille toimitetun asiaa koskevan aineiston.
2009:  Suomessa TV1 yltää katsojaosuuteen 24 prosenttia ja MTV3-kanava 23.  TV2 on kolmannella sijalla osuudella 17 prosenttia , "jotain ihan muuta" Nelonen 10 ja Sub kuusi prosenttia.  Eläkeläiset katsovat näköradiota keskimäärin neljä tuntia 20 minuuttia vuorokaudessa.
2009:  Nelonen esittää sarjaa Mikkosten maailma, mutta lopettaa sen katsojien vähäisyyden vuoksi.  Nina ja Timo TA Mikkosen perheen arki ei kiinnosta.
2009:  Taiteilija, dokumentaristi ja tutkimusmatkailija Markku Lehmuskallio (1938-): "Kun pienet kulttuurit katoavat maailman rikkaus katoaa.  Maailmasta tulee yksitoikkoisempi.  Monimuotoisuus häviää.  Televisio on suuri tappaja, kirous."
2009:  YLEn A-talkin toimittaja Jan Andersson kertoo ohjelman alussa, että Viron lähetystö paheksui Suomen antifasistisen komitean Safka edustajien Johan Bäckman ja Leena Hietanen ottamista suoraan lähetykseen.
2009:  Kauppalehden Talousuutiset loppuvat MTV3-kanavalla yhteistyösopimuksen irtisanomisen vuoksi.
2009:  Venezuelan media on noin 64-prosenttisesti yksityisessä omistuksessa.  Maassa toimii yli 900 radio- ja televisioasemaa.
2009:  Amnesty International syyttää NATOa rikoksista ja vaatii NATOa ottamaan vastuun siviilikansalaisten kuolemista, kun 23.4.1999 NATO-maat pommittivat  Serbian televisio- ja radiorakennusta.
2009:  YLEn TV1 esittää 11.10 huumoriohjelman Disko ja ydinsota.  Neuvosto-Virossa Suomen televisio avasi ikkunan unelmien maailmaan.  Virolaisten elämä täyttyi, kun he näkivät ohjelmat Dallas ja Ritari Ässä sekä elokuvan Emmanuelle.
2009:  Suomen televisiouutisissa todetaan, että länsimaat päättivät Afganistanin presidentin vaaleista, jotta länsimieliselle presidentille saataisiin lisää edustavuutta.  Kerrotaan myös, että ehdokas presidentti Karzai päätti hyväksyä äänestyksen tuloksen.  EU-demokratiaa sovelletaan Aasiassakin.
2009:  TeliaSonera ryhtyy Welhon kilpailijaksi kaapelitelevisiossa pääkaupunkiseudulla.  TeliaSoneran valokuituverkko kattaa lähes 200 000 kotitaloutta pääkaupunkiseudulla.  Siellä Welhon verkkoon on kytketty 326 000 kotitaloutta.
2009:  Virossa televisio-ohjelmassa Kansalaiset toimittaja Aarre Rannamäen lohdutus läsnäolijoille on, että venäläiset eivät sentään saa vielä äänestää parlamenttivaaleissa.
2009:  Englannin yleisradioyhtiön BBC tilaamassa mielipidekyselyssä lähes neljännes vastaajista pitää kapitalismia vakavasti viallisena ja uskoo, että tilalle tarvitaan jokin uusi talousjärjestelmä.
2009:  Intiassa halutaan erillinen kanava Military Channel.  Se olisi samankaltainen kuin Kiinan navigaatiosatelliittijärjestelmällä Beidou.
2009:  Venäjän suurkaupungeissa suurin osa taloista saa television digitaalisignaalin kaapelin kautta.  Venäjä siirtyy digitaalilähetyksiin 2014 mennessä.  Nyt ohjelmaverkostoa rakennetaan koko maan alueella.  Yhdessä tai yksityisesti hankittu antenni ei ole ainoa vaihtoehto.  On kaapeliyhteys tai IP-televisio, jota katsotaan internetin kautta.  Satelliittitelevisio on useilla miljoonilla talouksilla.  Ne, jotka eivät halua hankkia digisovitinta eli -boksia, voivat katsella pääkanavia analogisessa muodossa.
2009:  YLE tekee HBOn kanssa uuden kolmivuotisen sopimuksen, jonka mukaan se saa oikeudet esittää HBOn ohjelmat myös YLE Areenassa.
2009:  Yhdysvaltalainen televisiokanava Democracy Now kertoo, että presidentin Barack Obama aikana kahden ydinaseiden komponentteja valmistavan tehtaan toimintaa on laajennettu.  Washington Times arvelee ydinasepotentiaalin lisäämisen liittyvän Israelin puolustusvalmiuden tehostamiseen.
2009:  Hollantilainen televisiokanava RTL kertoo saaneensa haltuunsa aineistoa, jonka mukaan Afganistanissa toimivat hollantilaiset ISAF-joukot ovat aiheuttaneet yli sadan siviilin kuoleman.
2009:  TV-kaista on internetissä toimiva televisiokanavien tallennuspalvelu, joka tallentaa kaikki maksutta vastaanotettavat digikanavat ja josta asiakkaat voivat näitä myöhemmin katsella.  TV-kaista jakaa ohjelmia useassa eri formaatissa.
2009:  Suomessa kotimainen televisiotarjonta vähenee.  Kahdeksalla suurimmalla kanavalla suomalaisia ohjelmia on 35 prosenttia.  Vähennyksiä: TV1 59-55 prosenttia, TV2 62-51, FST5 66-46, Teema 37-25, MTV3 53-48, Subilla kasvaa 15-25, Nelonen 22-17 ja Jimillä kasvaa 2-3.
2009:  Lontoossa toimiva satelliittikanava Barada TV aloittaa hallituksen vastaiset propagandalähetykset Syyrian presidentin Bashar Assad hallinnon kaatamiseksi.  Barada TV on Syyrian oppositioon kuuluvan Oikeus- ja kehitysliikkeen omistuksessa.  USAn ulkoministeriö aloitti 2006 liikkeen rahoituksen ja aseistamisen.
2009:  Yhdysvaltalainen konservatiivinen radio- ja televisiotoimittaja Glenn Beck (1964-) syyttää presidentin Barac Obama neuvonantajia marxisteiksi, maolaisiksi ja kommunisteiksi.