sunnuntai 5. helmikuuta 2012

Aikakauslehti ja -julkaisut 1796-1917         

Puhuttu sana katoaa, painettu jää.

1796:  Italialaisen oopperan sävelmien levitystä varten aletaan Pietarissa julkaista lehteä Giornale musicale del Teatro italiano di S. Pietroburgo.
1797:  Aikakauslehti Le courier de l'egalité ilmestyy Pariisissa.
1798:  Justin Bertuch julkaisee Weimarissa poliittista lehteä London und Paris.
1798:  Saksalainen Achim von Arnim ja muut toimittavat aikakauslehteä Zeitung für Einsiedler.
1798-1801:  Napoleonin egyptiläinen propagandamedium on La Décade égyptienne, joka käsittelee pääasiallisesti kirjallisuutta, politiikkaa ja kauppaa.
1798-1800:  Saksalaisen AW von Schlegelin lehti Athenaeum ilmestyy.
1798-1848:  Saksalainen Gottfried Christoph Härtel julkaisee musiikkilehteä Allgemeine musikalische Zeitung.  Hän perustaa 1812 kirjallisuuslehden Leipziger Literaturzeitung.
1790-luvun loppu:  Saksalaisten Goethen ja Schillerin lehdet Die Propyläen ja Die Horen ilmestyvät.
1800-luvun alkupuoli:  Saksassa perustetaan tai yritetään perustaa 3800 aikakauslehteä.  Niitä ilmestyy 1848 saksankielisellä alueella 688, 1867 lähes kaksinkertaisesti 1217 ja 1875 jo 1961 lehteä.
1800:  Tieteellisiä aikakauslehtiä ilmestyy noin sata nimekettä maailmassa.
1800-03:  Suomen Talousseura toimittaa Turussa taloudellista julkaisua Utdrag ur Kongl Finska Hushållnings-Sällskapets Dagbok, joka on rajatapaus talouslehden ja julkaisusarjan välillä.  Jatkossa seura julkaisee 1807 alkaen vuosikirjaa Underrättelser från Kongl (1809 Kejserliga) Finska Hushållnings-Sällskapet 1826 asti.
1801:  Ruotsissa ilmestyy neljä aikakauslehteä, 1833 jo 20 ja 1853 niitä ilmestyy 33, joista suurin osa Tukholmassa.  Suomessa on 1850 neljä aikakauslehteä.
1802:  Huomattava kulttuurilehti Edinburgh Review perustetaan Skotlannissa.  Muita kulttuurilehtiä ovat Revue des deux mondes 1829, Nouvelle Revue de Paris 1866, Neue deutsche Rundschau 1874 ja La Cultura 1881.
1803:   FM Franzénin Allmän Litteratur-Tidning alkaa ilmestyä Turussa, mutta sensuuri lakkauttaa sen samana vuonna, sillä Kustaa IV Aadolf oli rajoittanut painovapautta.  Lehti on Suomen ensimmäinen oppinut aikakauslehti eli tieteellinen lehti.
1803-05:  Saksalainen Friedrich von Schlegel julkaisee Pariisissa Europa-aikakauslehteä
1810:  Almanakkain tuonti Ruotsista Suomeen kielletään.  Aleksanteri I antaa Turun akatemialle tehtäväksi toimittaa ja julkaista maassa käytettävät suomen- ja ruotsinkieliset almanakat sekä valtiokalenterin.
1810-11:  Saksalainen Heinrich von Kleist on Berliner Abendblätterin toimittajana.
1810-13:  Ruotsin romantikot julkaisevat lehteä Phosphoros.  Heidän pää-äänenkannattajansa seuraavina vuosina on Svensk Literatur Tidning, joka on kirjallinen lehti.
1811:  Bogotassa Kolumbiassa Antonio Nariño perustaa kriittisen lehden Bagatelli.
1811:  Turun akatemia julkaisee ensimmäisen valtiokalenterin Finlands Statscalender.
1814-20:  Justin Bertuch julkaisee Weimarissa lehteä Nemesis.  Hän julkaisee 1817 lehteä Oppositionsblatt, joka kielletään 1820.
1814-32:  Saintsimonistien aikakauslehti Le Globe - Maapallo ilmestyy Pariisissa.
1815:  Islannin kirjallisuusseuran aikakauskirja Skírnir alkaa ilmestyä.
1817-18:  Runoilija ja historioitsija AI Arwidsson julkaisee kalenteria Aura, joka on lähinnä runojulkaisu.
1818-19:  Italiassa romantikkojen äänenkannattaja on aikakauslehti Il Conciliatore - Sovittaja.
1819-23:  JG Linsénin ja JF Bergbomin Mnemosyne ilmestyy Turussa.  Siinä ilmaistaan auraseuralaisten suomalainen kansallinen itsetietoisuus muutamissa kirjoituksissa.  Lehti on kulttuuripoliittinen.
1820-luku:  Charles Dickens julkaisee satunnaisesti satiirisen lehden Pickwik Papers kuvitettuja numeroita.
1820-84:  Kaunokirjallinen ja poliittinen aikakauslehti Otetshestvennyje Zapiski - Isänmaalliset kirjoitukset ilmestyy Pietarissa.  Sitä avustavat muun muassa Belinski ja Herzen.  Lehti siirtyy 1863 Nekrasovin ja Saltykov-Shtshedrinin käsiin.  Lehti on jatkuvien sensuurivainojen kohteena, ja tsaarihallitus lakkauttaa 1884 sen.
1820:  Turun Wiikko-Sanomat alkaa ilmestyä.
1820-25:  Englantilainen Charles Lamb (1775-1834) julkaisee London Magazinessa Elian esseitään - Essays of Elia.
1820-74:  Saksassa ilmestyy Polytechnische Journal, 1874-1931 Dinglers Polytechnische Journal.
1821:  USAn Georgiassa Sequoya eli George Gist kehittää omat kirjoitusmerkit cherokeiden kielelle, esittelee saavutuksensa cherokee-neuvostolle, ja muutaman vuoden päästä suurin osa heimosta osaa lukea ja kirjoittaa äidinkieltään.  Osa raamatusta ilmestyy cherokeeksi 1824.  Heimo perustaa kirjapainon, ja 1828 alkaa ilmestyä sekä englannin- että cherokeenkielinen viikkolehti Cherokee Phoenix.  Päätoimittaja Elias Boudinot murhataan 1830, kun hän asettuu kannattamaan cherokeiden muuttoa Mississipin länsipuolelle.
1821:  Unkarilainen kirjailija Károly Kisfaludy (1788-1830) muodostaa Aurora-piirin, joka julkaisee Aurora-kalenteria.  Sen seuraaja 1837-43 on Athenaeum-aikakauslehti, jonka toimittajina ovat kirjailijat Jozseph Bajza, Mihály Vörösmarty ja Ferenc Toldy.
1821:  Wiburgs Mancherley zum Nutzen und Vergnügen alkaa ilmestyä.
1823-24:  Ranskassa ilmestyy La Muse Francaise romantikkojen Arsenal-ryhmän (Victor Hugo,  Alfred de Vigny ja Nordier) äänenkannattajana.
1823:  Gentin taideyhdistys alkaa julkaista lehteä Messager des Sciences et des Arts.  Se lakkaa 1896.
1823:  George Churchill ryhtyy julkaisemaan lääketieteellistä lehteä The Lancet.
1824:  Venäläinen runoilija Denis Davydov (1784-1839) kertoo Suomesta sotamuistelmissaan, jotka ilmestyvät almanakassa Mnemosyne.  Hän huomaa Suomen kansan tavat, jotka ovat karun ja synkän asuinpaikan kaltaiset.  Davydov joutuu valloitetussa Turussa huvitilaisuuksiin, mutta arvelee, ettei olisi kannattanut lähteä sotaan tanssiakseen kömpelösti hyppelevien pikkutshuhnattarien kanssa, vaikka he ovat pulskan ja nätin näköisiä.
1825-30:  Lontoon käsityöläisammattikunnat julkaisevat yhteistä lehteä The Trades Newspaper.
1826:  Saksassa aloitetaan lähdejulkaisusarja Monumenta Germaniae Historica.  Sitä julkaistaan edelleen.
1827-29 ja 1831:  Suomen Talousseuran sihteeri CC Böcker julkaisee vuosikirjaa Tidning för Landthushållare - Sanomia Maanviljelijöille.  Ruotsinkielistä painosta ilmestyy neljä numeroa ja suomenkielistä kaksi.
1828:  Ranskalainen Emile de Girardin (1802-81) perustaa ystävänsä kanssa viikkolehden Le Voleur - Varas.  Se painaa uudestaan muissa lehdissä viikon aikana ilmestyneet parhaat artikkelit, ja säästää toimituskulut.  Lehti tuottaa hyvin.  Girardin perustaa 1829 toisen viikkolehden La Mode, josta tulee aristokraattisen Pariisin ääni.  Lehteen kirjoittavat Balzac ja Dumas, ja sitä kuvittaa Gavarni.  Kuvat painetaan kivipainossa.  Girardin haluaa 1836 ostaa Armand Dutacqilta konservatiivisen sanomalehden Le Journal général de la France.  Kun miehet eivät pääse yhteisymmärrykseen neuvotteluissa, he perustavat uudet sanomalehdet La Presse ja Le Siècle, joita myydään puoleen hintaan muihin sanomalehtiin verrattuna.
1828:  Philadelphiassa alkaa ilmestyä englantilaissyntyisen luonnontieteilijän Thomas P Jones toimittama Franklin Journal and American Mechanic's Magazine.
1830:  Ranskalainen litografi Charles Philipon (1800-62) perustaa poliittiset lehdet ensimmäiseksi satiiriseksi pilalehdeksi mainitun La Caricature - Pilakuva (1830-35), jossa hän yhdistää tekstin ja kivipiirroksen poliittisen taistelun välineeksi, ja Le Charivari - Ivahuudot, rähinä (1832-1916), joka ilmestyy päivittäin nelisivuisena (yksi kuvasivu) ja jossa apuna on Honoré Daumier.  Viimeksi mainittu innoittaa 1841 pilalehden Punch, or the London Charivari perustamisen.  Karikatyyri tulee italiasta càricare - liioitella, värittää liiaksi.  Karikatyyrejä oli egyptiläisissä reliefeissä ja roomalaisten piirtokirjoituksissa.  La Caricaturen valtaapitäviin kohdistama iva tuo 1832 Philipponille vapausrangaistuksen.
1830-33:  Saksalainen kirjailija Ludwig Börne (1786-1837) on aikakauslehden Briefe aus Paris toimittajana.
1830:  Ranskalaiset julkaisevat Algerian sotaretkellään lehteä l'Estafette d'Alger, jonka alaotsikko on sotilaallis-historiallis-poliittinen aikakauskirja.
1830-80:  Suomessa ilmestyy kaikkiaan 110 aikakauslehteä, ja niitä painetaan 15 kaupungissa.  Lähes puolet eli 53 lehteä ilmestyy Helsingissä ja 19 Turussa.  Lehtiä aloitetaan 94 ja lopetetaan 72 eli 22 lehteä jatkaa ilmestymistään.  Lehdistä 46 elää alle kaksi vuotta ja 31 elää 3-5 vuotta.  Aikakauslehdistön töissä on 136 toimittajaa.  Useimpia lehtiä tekee yksi toimittaja, mutta 30 toimittajaa hoitaa yksin kahden tai kolmen lehden ja neljä vähintään neljän lehden toimituksen.  39 toimittajaa tekee myös sanomalehtiä tai on perustamassa niitä.  Aikakauslehdistä puolta kustantaa toimittaja, lähes neljännestä kirjapaino ja lähes viidennestä yhteisö.  Toimittajista 63 prosenttia on suorittanut akateemisen loppututkinnon.
1831:  Sosialistinen painaja Henry Hetherington perustaa viikkolehden The Poor Man’s Guardian.  Hallitus pidättää ja rankaisee lehdenmyyjiä, ja Hetherington luopuu lehden julkaisemisesta pitkän kamppailun jälkeen.
1831-65:  Yhdysvaltalainen orjuutta vastustava pasifisti William Lloyd Garrison (1805-79) julkaisee Bostonissa lehteä Liberator, joka vaatii orjuuden poistamista.
1831-39:  Figaro in London tuo pilalehdistöön kokosivun poliittisen puupiirroskarikatyyrin ja siihen liittyvän johtoartikkelin.
1832:  Charles Philipon ei käytä Le Charivarissa henkilönimiä, vaan hän tekee Honoré Daumierin kanssa pilaa kuninkaasta Louis Philippe muotoilemalla tämän kasvot päärynän muotoon.  Tästä tulee lehden tavaramerkki.
1832:  Englantilainen William Clowes painaa Applegath- ja Cowper-painokoneilla Penny Magazine-lehteä, jossa käytetään kasvatuksellista puupiirroskuvitusta.  Kustantaja on Charles Knight (1791-1873), joka perusti 1826 seuran The Society for the Diffusion of Useful Knowledge.  Lehden painos nousee 1832 jo 200 000 kappaleeseen.  Knight julkaisee myöhemmin Penny Cyclopedia -sarjaa.  Penny Magazinea kuvittavat Cruikshank, Doyle, Leech, Tenniel ja muut.  Samana vuonna Saturday Magazine, Punch 1841 ja London Illustrated News 1842 ottavat puupiirroksen käyttöön.  Knight julkaisee kirjat Picture Museum of Animated Literature, Pictorial Sunday Book ja Pictorial Gallery of Arts lukutaidottomien käyttöön.  Katukaupustelijat keräävät niiden tilauksia.
1833:  Saksassa Johann Jacob Weber alkaa julkaista Pfennig- tai Hellermagazin-lehteä.
1833:  Pariisissa La Chevardière alkaa julkaista pennilehteä Magasin Pittoresque.
1833:  Englantilainen Charles Dickens (1812-70) julkaisee Monthly Magazinessa lontoolaiskuvauksiaan Sketches by Boz.
1833-77:  Irlannissa ilmestyy kirjallinen lehti Dublin University Magazine.
1833-37:  Saksalainen lähetyssaarnaaja Karl Gutzlaff julkaisee Kantonissa kiinankielistä kuukausilehteä Tung-hsi-yang k'ao mei-yüeh t'ung chi chuan - Eastern and Western Monthly Magazine.
1834:  Braunschweigissa alkaa ilmestyä Journal für Buchdruckerkunst, Schriftgiesserei und die verwandten Fächer - Kirjapainotaidon, kirjakevalimon ja samankaltaisten alojen lehti, jonka perustaa saksalainen tohtori Heinrich Meyer (1812-63).  Se lakkaa 1919.
1834:  Kirjakauppalehtiä perustetaan: Saksassa Börsenblatt für den deutschen Buchhandel ja Hollannissa Nieuwsblad voor de boekhandel.
1834:  Ruotsissa alkaa ilmestyä Läsning för folket, jota toimittaa kristillis-siveellisessä hengessä kansanvalistusseura Sällskapet för Nyttiga Kunskapers Spridande.
1834-35:  Suomen ensimmäinen erikoisalan tieteellinen lehti on kasvatusopillinen Veckoblad för Uppfostran och Undervisningen, jota pedagogi Odert Gripenberg julkaisee.  Lehteä ilmestyy 27 numeroa.
1835:  Aleksandr Pushkin (1799-1837) julkaisee länsislaavien kansanrunoutta ja saa luvan ruveta julkaisemaan Pietarissa kaunokirjallista ja yhteiskunnallis-poliittista aikakauskirjaa.  Sovremennik alkaa ilmestyä 1836 aluksi 2400 kappaleen painoksena.  Painos supistuu numero numerolta vuoden viimeisen eli neljännen numeron 900 kappaleeseen, joista satakunta jää myymättä.  Nuoruudessaan 1817-20 Pushkin kirjoitti poliittisesti ja siveellis-uskonnollisesti provokatiivisia runoja, jotka kiersivät käsikirjoituksina.  Pyhä synodi kiinnitti huomiota näihin runoihin, mutta tsaari päästi hänet pälkähästä.  Lehden toimittajiksi tulevat 1847 Nekrasov ja Panajev.  Lehteä avustavat Belinski, Dobroljubov ja Tshernyshevski.  Sovremennik lakkaa 1866.
1835:  Railway Magazine alkaa ilmestyä Lontoossa.  Sen nimi on myöhemmin Railway Journal.
1836:  Englantilainen Edward Lloyd alkaa julkaista Penny Bloods -sarjaa, joka kertoo kuuluisien varkaiden elämästä, eri kansojen merirosvojen tarinoita ja kauhugalleriajuttuja.  Hän julkaisee myös lehtiä The Penny Sunday Times ja The Police Gazette.
1836-38:  Ruotsissa LJ Hierta julkaisee lauantailehteä Lördags-Magasinet.
1836:  Ruotsissa alkaa ilmestyä kirjallisuuslehti Freja.  Sitä avustaa myös JV Snellman 1839-42.
1836:  Ruotsissa alkaa ilmestyä liikennelehti Tidskrift i Sjöväsendet.
1836-37:  Elias Lönnrot julkaisee Oulussa painettavaa suomenkielistä lehteään Mehiläinen.  Se ilmestyy 1839-40 Helsingissä Waseniuksen kirjapainossa painettuna.
1837:  Kustantamo Sampson Low alkaa julkaista lehteä The Publishers' Circular.  Nimi muutetaan 1959: British Books.
1838:  Venäläinen kriitikko Vissarion Grigorjevitsh Belinski (1811-48) julkaisee artikkelin Fonvizinista ja Zagoskinista Moskovski nabljudatelissa.  Belinski hyökkää ranskalaista kritiikkiä vastaan.
1838:  Saksassa vakuutusyhtiöt alkavat julkaista asiakaslehtiä.
1839:  Norjalainen Henrik Wergeland perustaa viikkolehden For Arbeidsklassen kansanvalistuksen edistämiseksi.
1840-46:  Tanskassa Aron Meïr Goldschmidt (1819-87) julkaisee satiirista viikkolehteä Corsaren.
1840:  Suomen Tiedeseura alkaa julkaista sarjaa Acta Societatis Scientiarum Fennicae.  Sarja ei ilmesty säännöllisesti aikakauslehtenä.  Sarja Notiser ur Sällskapets pro Fauna och Flora Fennica förhandlingar alkaa 1848 ilmestyä.  Tiedeseura alkaa 1853 julkaista sarjaa Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar.  Se ilmestyy 1922 saakka, jolloin sen seuraajiksi muodostetaan viisi sarjaa.  Sarja Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik alkaa ilmestyä 1857 ja 1858 Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk.
1840:  Kirjailija C von Burghausen ja HG Piponius julkaisevat kirjallis-ajanvietteellistä lehteä Vanadis puoli vuotta.
1841:  Englantilainen Henry Mayhew perustaa pilalehden Punch, or the London Charivari.  William Thackeray (1811-63) julkaisee 1846 siinä keikarisatiirinsa Snob Papers.  Lehti asettuu 1850 mennessä vastaamaan victoriaanisen keskiluokan arvostuksia ja aatteita sekä tukemaan englantilaista maailmanvaltaa.  Punchin kansikuvista cartooneista tulee esikuva englantilaisille 1800-luvun karikatyristeille.
1841-56:  Pogodin julkaisee Moskovassa kaunokirjallista kuukauslehteä Moskvitjanin, joka on sotakannalla demokraattisia julkaisuja vastaan.
1841-48:  KA Gottlundin Suomi arvostelee suuriruhtinas- ja keisarikunnan takapajuisuutta.
1841:  Suomessa alkaa ilmestyä toinen erikoisalan tiedelehti Finska Läkare-Sällskapets Handlingar.  Lönnrot kirjoittaa siihen avaustekstin.  Vuosikirja sisältää tieteellisiä tutkimuksia.  Sarjan täydennykseksi perustetaan 1849 kerran kuussa ilmestyvä Notisblad för Läkare och Pharmaceuter.
1842:  Venäläinen lapsille kirjoitteleva Aleksandra Ishimova (1804-81) vierailee Helsingissä ja Porvoossa sekä julkaisee toimittamassaan nuorisolehdessä Zvjozdotshka - Pikku-tähti matkavaikutelmansa.
1842:  Herbert Ingram perustaa The Illustrated London News -kuvaviikkolehden, joka on viihteellisen kuvituksen pioneeri.  Siinä käytetään puupiirroksia kuvitukseen, joka käsittää ensimmäisessä numerossa kymmeniä puukaiverroskuvia.  Levikki on aluksi 60 000 kappaletta, 1851 jo 125 000 ja 1863 peräti 300 000 kappaletta.  Lehteä jäljitellään muissa maissa.
1842:  Bulgarialainen Konstantin G Fotinov painattaa Turkissa Smirnassa (Izmir) koepainoksen kerran kuussa ilmestyvää lehteä Ljuboslovije - Filologia.
1843:  Pariisissa alkaa ilmestyä L’Illustration-lehti, ja saksalainen Johann Jakob Weber perustaa Leipzigissa kuvalehden Illustrierte Zeitung.
1844:  Deutsch-Französische Jahrbücher - Saksalais-Ranskalaiset Vuosikirjat julkaistaan Pariisissa Karl Marxin ja Arnold Rugen toimittamina saksaksi ainoana numerona yhtenä kaksoisvihkona.  Siinä julkaistaan muun muassa Friedrich Engelsin kirjoitus.  Pääsyynä julkaisun lakkaamiseen ovat Marxin ja porvarillisen radikaalin Ruge erimielisyydet.
1844:  Saksassa alkaa ilmestyä pilalehti Fliegende Blätter, jossa on mukana muun muassa taiteilija Wilhelm Busch.  Perustajat ovat taiteilija puupiirtäjä Kaspar Braun ja müncheniläinen kirjakauppias Friedrich Schneider.  Pääpiirtäjä on Adolph Oberländer.  Muita piirtäjiä ovat Wilhelm Diez, Edmund Harburger, Fritz Steub, Franz von Pocci, Karl Spitzweg, Moritz von Schwind, Hermann Dyck, Eduard Ille, Max Heider, Karl Steuber ja Karl August Reinhardt.  Oppositiolehti muuttuu 1850-luvulla neutraaliksi perhepilalehdeksi.  Tanskassa aletaan julkaista lehteä Flyvende Blade.
1844:  Saksalainen kirjailija Gustav Freytag (1816-95) alkaa toimittaa viikkolehteä Der Grenzbote - Rajasanansaattaja.  Hänen huvinäytelmänsä Die Journalisten 1852 käsittelee ajan lehdistökysymyksiä.
1844:  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura alkaa julkaista sarjaa Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen, joka on Elias Lönnrotin perustama.
1845:  Venäläinen Fjodor Dershau perustaa aikakauskirjan Finskij Vestnik.
1845-48:  Saksassa ilmestyy pikkuporvarillisten "tosi sosialistien" kuukausilehti Das Westphälische Dampfboot - Westfalenin Höyrylaiva.
1845:  USAssa alkaa ilmestyä Scientific American.
1845-49:  Turkulainen proviisori Fredrik W Langhoff julkaisee lehteä Teknologen, Vetenskaplig och industriel tidning, i populär syftning, joka on tarkoitettu maanviljelijöille, kaivosmiehille, kauppiaille, tehtailijoille ja käsityöläisille.  Sitä toimittaa farmaseutti Johan Gustav Hammardahl.
1846:  Pietarilainen Sovremenik-lehti siirtyy kirjailija N Nekrasovin omistukseen.  Kriitikot VG Belinski (1811-48), N Tshernyshevski (1828-89) ja N Dobroljubov (1836-61) esiintyvät sen kirjoittajina.  Belinski oli toiminut lehtimiehenä ja kriitikkona Teleskopissa, Tarkkailijassa - Moskovski Nabljudatel ja 1839 alkaen Isänmaan Aikakirjassa - Otetsertvynnyje Zapiski.  Kun Sovremenik lakkautetaan 1866, Nekrasov siirtyy Isänmaan Aikakirja -lehteen.
1846:  Leipzigilainen Ernst Keil perustaa pilalehden Leuchtturm - Majakka.  Saksilaiset viranomaiset lopettavat 1849 sen, mutta Keil julkaisee toisilla paikkakunnilla lehtiä Spitzkugeln, Schildwacht ja Deutsche Reichsbremse - Saksan valtionjarru.
1846:  JV Snellman julkaisee Saiman kirjallisuusliitettä Kallavesi.
1846:  Viipurissa Cederwallerin paino julkaisee viikkolehteä Romanen, Veckoskrift för den sköna litteraturen.  Se jakaa liitteenä luettavaa muun muassa sensuurin kieltämän romaanin Eugène Sue, Den vandrande juden.
1847:  Ensimmäinen valokuvalehti The Daguerrotype alkaa ilmestyä Bostonissa.
1847:  Brysselissä ilmestyy yksi numero aikakauslehteä Kommunistische Zeitung.  Adalbert von Bornstedt alkaa julkaista Brysselissä kahdesti viikossa lehteä Deutsche Brüsseler Zeitung.  Marxista tulee sen avustaja.
1847-51:  Münchenissä kustantaja Wolff julkaisee pilalehteä Leuchtkugeln, mutta se kielletään 1851.
1847-49:  JV Snellman toimittaa lehteä Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning - Kirjallisuuslehti yleistä kansalaissiviststä varten ruotsalaisen Freja-lehden, jota hän avusti 1839-42, mallin mukaan ja uudestaan 1855-63.  Lehti on jatkoa Saiman kirjallisuusliitteille Litteraturblad ja Kallavesi sekä muokkaa mielipiteitä.  Muodollinen julkaisija on Elias Lönnrot.  Snellman seuraa lehtiä: saksalainen Jahrbücher der Gegenwart, ranskalainen Revue des deux Mondes sekä ruotsalaiset Läsning för folket ja Läsebiblioteket.  Snellman syyttää kotimaisia sanomalehtiä ikäviksi, hengettömiksi ja hedelmättömiksi.  Ruhtinas Menshikov toteaa lehden käännyttävän ylioppilaita vallankumousoppien kannalle, sillä Litteraturblad tuo esille kirjakatsauksissaan ranskalaisia sosiaalisia ja kommunistisia virtauksia.  Lehteä toimittaa 1850-54 yliopiston kirjaston amanuenssi Sven Gabriel Elmgren.  Lehti lakkautetaan 1863.
1847-49:  Yliopistomiehet AA Laurell, BO Lille ja FL Schauman toimittavat Turussa teologis-pedagogista lehteä Väktaren, tidskrift för läroståndet.
1847-48:  Turun koulunopettajien yhdistyksen GE Eurén, GF Helenius ja CR Forsman toimittavat ammattilehteä Skol-Tidning.
1848:  Berliinissä Stephan Born perustaa lehden Arbeiterverbrüderung.  Sen painaminen siirretään samana vuonna Leipzigiin Brockhausille ja 1849 työväenyhdistyksen painoon.
1848:  Ranskan helmikuun vallankumouksessa Baudelaire ryhtyy julkaisemaan vallankumouksellista aikakauslehteä Le salut public - Yhteiskunnan hyöty, joka lopettaa pian toimintansa.
1848-1944:  Saksassa berliiniläinen humoristi David Kalisch julkaisee pilalehteä Kladderadatsch, joka joutuu Bismarckin sensuurissa julkaisemaan vaaratonta huumoria.  Karikatyristejä ovat Wilhelm Scholz, Albert Wolff, Herbert König, Ludwig Loeffler, F Trützel ja F Schroeder.  Bismarck valjastaa pilalehdet palvelemaan saksalaisen kansallisvaltion ja sen johtavien ryhmien tarpeita.  Yhteiskunnalliset ongelmat tulee sivuuttaa.  Pikkuporvarillisuus viehättää lukijoita.
1848:  Islannissa perustetaan viikkolehti Thjódólfur.
1848:  Puolalainen runoilija Adam Mickiewicz (1798-1855) perustaa Pariisissa lyhytikäisen La Tribune des Peuples -lehden.  Hän toimitti maanpakolaisuudessa Pielgzym Polski -aikakauslehteä.
1848-1916:  Torinossa ilmestyy satiirinen lehti Il Fischietto.  Siihen piirtävät Enrico Sachetti, Filiberto Scarpelli, Cinirin Golia, Alberto Martini ja Petrella.
1848:  Venäläinen historiallisten romaanien tekijä Grigorij Danilevskij (1829-90) laatii reportaasin Suomesta lehteen Politsejskaja Gazeta - Poliisisanomat.
1848:  Pohjalaisen osakunnan albumi Joukahainen ilmestyy ensi kerran.
1849:  Turkulainen farmaseutti Johan Gustav Hammardahl (-1849) ja Åbo Tidningarin toimittaja NH Pinello julkaisevat lehteä Tidning för Landtbrukare och Näringsidkare.  Se on Teknologenin jatko.
1849-50:  Maanmittari Pietari Hannikainen toimittaa Viipurissa Lukemisia Maamiehille.
1849:  Suomen Lääkäriseura alkaa julkaista kuukausittain lehteä Notisblad för Läkare och Pharmaceuter.  Tappiollinen lehti liitetään 1869 vuosikirjaan.
1849:  Viipurilainen osakunta julkaisee käsinkirjoitettua lehteään Tidskrift för Wiborgska Afdelningen ja 1852 Wiborgska Smällen.  Ylioppilastiedekunnat julkaisevat käsinkirjoitettuja lehtiä.
1850-luku:  Tanskassa perustetaan ensimmäinen kirjakaupan lehti.
1850-luku:  Teollisuus alkaa julkaista asiakaslehtiä.
1850-luvun alku:  Saksalaisella kielialueella leviää kirjallisuuslehti Allgemeine Litteratur Anzeiger 46 000 kappaleena.
1850:  Robert Schumannin perustamassa lehdessä Neue Zeitschrift für Musik ilmestyi artikkeli heprealaisesta taidemausta.  Richard Wagner vastaa siihen salanimellä Karl Freigedank kirjoituksellaan Das Judentum in der Musik.  Tässä hänen kaunansa Meyerbeeriä vastaan sekoittuu sekaviin järkeilyihin juutalaisten musiikista, joka hänen mukaansa kääntyy ylelliseen, triviaaliin ja hahmottomaan.
1850:  Tieteellisiä aikakauslehtiä ilmestyy noin tuhat nimekettä maailmassa.
1850:  USAssa Harper & Brothers perustaa lehden Harper's.
1850:  Yhdysvalloissa ilmestyy 486 aikakauslehteä.
1850:  Englantilaisen lehden Family Herald levikki on 147 000.
1850:  Italialainen jesuiitta Carlo Maria Curci perustaa Napolissa pyhän istuimen epävirallisen äänenkannattajan La Civiltà cattolica.  Se ilmestyy kerran kuukaudessa italiaksi.
1850:  Suomessa ilmestyy neljä aikakauslehteä, kun Ruotsissa 1801 ilmestyi neljä aikakauslehteä.
1851:  Englantilainen romaanikirjailija George Eliot eli Mary Ann Evans (1819-80) toimii Westminster Reviewin toimitussihteerinä ja kirjoittajana.
1851:  Vassili Timms perustaa lehden Russkii Hudozhestvennyi Listok - Venäjän taidelehti, joka on ensimmäinen venäläinen kuvalehti.  Se lakkaa 1862.
1851:  Komissioonineuvos räätäli Heinrich Klemm (1823-86) perustaa Dresdenissä Europäischen Modenzeitung -aikakauslehden.
1851-70:  Saksassa ilmestyy noin 30 lehteä, jotka seuraavat pelkästään teatteria ja oopperaa.
1851:  Leipzigissa perustetaan pilalehti Dorfbarbier - Kyläparturi, jota kirjailija Ferdinand Stolle toimittaa.  Lehden piirtäjiä ovat Karl August Reinhardt, Ludwig Loeffler ja Herbert König.
1851-53:  Lehtori GE Eurén toimittaa Suomen Talousseuran maatalouslehteä Suomen Huoneenhallitusseuran Sanomia.
1851:  Uusmaalaiset ylioppilaat perustavat käsinkirjoitetun lehden Nylands Dragon.
1851-55:  Pietistinen lehti Kristillinen Huvittaja ilmestyy.
1852:  J Arrhenius toimittaa Porvoossa ruotsalaisen maatalouslehden rinnakkaispainoksena neljä numeroa lehteä Tidskrift för Landtmanna- och Kommunalekonomien.
1853:  Saksassa Ernst Keil perustaa otsikolla Illustriertes Familienblatt lehden Die Gartenlaube, joka on suosittu kuvitettu perhelehti.  Sen painos on 1863 jo 157 000 ja 1875 jopa 382 000 kappaletta.  Tällaisia lehtiä lukee porvarillinen keskiluokka, jolla on idealistinen käsitys perheyhteisöstä.  Lehteä julkaistaan 1916 saakka ja 1938 asti nimellä Neue Gartenlaube.  Lehden suosio perustuu sentimentaalisiin kertomuksiin.  Saksassa otetaan 1850-luvulla käyttöön tilauspalkkiot kuten värilitografiat, kirjasarjat ja korut.  Kaupallistumisen seurauksena aletaan pitää arpajaisia tilaajille.
1853-54:  SP Dahlbeck toimittaa Helsingissä lehteä Teknisk Tidskrift, jota hän jatkaa vuoden 1855 lehdellä Mönsterblad för Handtverkare, En tidskrift för Industriidkare af alla slag.
1854-55 ja 1857:  Agronomi Petter Östring julkaisee Helsingissä lehteä Tidskrift för Landthushållare.
1854-67:  Turussa ilmestyy lastenlehti Eos, Tidning för barn Zachris Topeliuksen ideoimana.  Yrityksen taustalla on Turun lukion kielten opettaja Edvin Titus Feodor Reuter.  Lehteä julkaisee kuresaarelaissyntyinen litografi Julius Schorning.  Eos on Suomen varhaisin kuvallinen lehti.  Se on kristillis-moraalinen ja isänmaallis-ihanteellinen.  Åbo Tidningar pitää yllättävänä, että koko Pohjolassa tunnettu nimimerkki ZT tarjoaa Eoksessa "Walterin tarinoissa" lukijoille sellaista hölynpölyä.
1854-1977:  Suomessa ilmestyy kaikkiaan 737 lasten- ja nuortenlehteä.
1855-62: Aleksandr I Herzen (1812-70) ja Nikolai Ogarjov julkaisevat kirjallis-poliittista julkaisua Poljarnaja Zvezda - Pohjantähti kahdeksan kirjaa Lontoossa paitsi viimeinen Genèvessä.  Se on venäläinen sensuuritta ilmestyvä aikakausjulkaisu, joka on kokonaan omistettu kysymykselle Venäjän vapauttamisesta ja vapaan ajatustavan levittämisestä Venäjällä.
1855:  The Illustrated London News alkaa ensimmäisenä maailmassa julkaista säännöllisesti värikuvia.  Ne painaa George Cargill Leighton (1826-95), joka oli George Baxterin oppilaana.  Musta väri painetaan puulaatalta ja muut värit syövytetyiltä metallilaatoilta.  Kuvat miellyttävät viktoriaanisia lukijoita.  Kivipainokuvat tulevat 1880-luvulla näiden tilalle.
1855:  Ruotsissa perustetaan Illustrerad Tidning ja 1865 sille kilpailijaksi Ny Illustrerad Tidning.
1856-60:  Slavofiilien aikakausjulkaisu Russkaja Beseda ilmestyy Moskovassa.
1856:  Lasten Suometar (toimittaja Rietrikki Polén) ja Lukemista Nuorisolle (toimittaja Erik Rudbeck kirjailijanimeltään Eero Salmelainen) alkavat ilmestyä.  Lasten Suometar ja Lukemista Nuorisolle yhdistetään 1857, jolloin jälimmäinen nimi siirtyy lehden alaotsikoksi.  Lehdissä on kuvia.
1856:  JW Lillja julkaisee ajanvietteellistä viikkolehteä Aura, Veckoskrift för Skönlitteratur.
1856:  Insinööriupseeri, Helsingin reaalikoulun opettaja ja senaatin rahapajan johtaja AF Soldan toimittaa lehteä Industriföreningens Tidskrift puoli vuotta.
1857-67:  Venäläinen Aleksandr I Herzen (1812-70) ja Nikolai Ogarev (Ogarjov) julkaisevat poliittista aikakauslehteä Kolokol - Kello Lontoossa ja 1865-67  Genèvessä tunnuslauseella Vivos voco! - Elossa olevia kutsun! Herzenin perustamassa Vapaassa venäläisessä kirjapainossa.  Kolokol aloittaa vallankumouksellisen lehdistön.  Lehden Venäjälle salakuljetetut numerot herättävät virkamiehissä kauhua ja keisarin Aleksanteri II salaista kiinnostusta.  Kolokol paljastaa itsevaltiuden mielivaltaisuuksia, virkamiesten saaliinhimoa ja kruununvarkautta, tilanherrojen harjoittamaa armotonta talonpoikien riistoa, julkaisee vallankumouksellisia kehotuksia ja auttaa nousemaan taisteluun tsaarin hallitusta ja hallitsevia luokkia vastaan.  Herzenin ja Ogarevin salaisten kirjeenvaihtajien verkko Venäjällä on laaja.  Lehden satiirinen liite on Saristok.
1857:  Puolalainen tiedemies Wojciech (Adalbert) Bogumil Jastrzebowski (1779-1882) julkaisee lehdessä Natur und Industrie - Luonto ja teollisuus artikkelin Grungriss der Ergonomie, Wissenschaft oder Lehre von der Arbeit - Ergonomian, työtieteen tai työopin peruste.  Hän keksii sanan ergonomia.
1857:  USAssa Bostonissa perustetaan kirjallisuus- ja kulttuurilehti The Atlantic Monthly.
1857:  Monacossa perustetaan lehti Eden, jonka nimi kolmannesta numerosta lähtien on Journal de Monaco.
1857:  Maanmittari Pietari Hannikainen perustaa kustantajan Johannes Alfthan värväämänä Viipurissa lastenlehden Aamurusko, Sanaisia lapsille.  Lehteen liitetään 1858 Hannikaisen toimittama Sanan-Lennätin.  Aamurusko lopettaa 1859.
1858-59:  Nykyajan historian, kritiikin ja kirjallisuuden aikakauslehti Atenei ilmestyy Moskovassa.  Lehteä avustavat Tshernyshevski ja Saltykov-Shtshedrin.
1858:  Pietarissa ilmestyvä Russkij illjustrirovannyj aljmanah julkaisee V Tolbinin matkakuvauksen Tallinna ja Helsinki.  Sitä kuvittaa puupiirros Tshuhnojen tanssi.
1858-1935:  Saksalainen konservatiivinen kuukausijulkaisu Preussische Jahrbücher - Preussin Vuosikirjat ilmestyy Berliinissä.
1858:  Saksassa alkaa ilmestyä perhelehti Über Land und Meer.
1858:  Länsisuomalaiset ylioppilaat perustavat käsinkirjoitetun lehden Veritas et Jocus, joka saa oppositiolehden XYZ.  Fennomaanilehti Muurahainen perustetaan 1862.
1859-1924:  Tanskassa ilmestyy Illustreret Tidende.
1859-63:  Fredrik (Rietrikki, Riekko) Polén julkaisee kuvalehteä Mehiläinen.  Sen alaotsikko on Kuvallinen kuukauslehti sivistykseksi ja huviksi, mutta 1861 Lukemista sivistyneille suomalaisille.  Mehiläinen luopuu 1861 kuvaliitteistä "kivipiirteistä".  Hän toimittaa lastenlehteä Warpunen, Sanaisia Suomen lapsille.
1859-60:  Kuopion Hippakunnan Sanomia ilmestyy sanomalehden muotoisena.
1850-luvun lopusta alkaen:  Ruotsissa saksalainen perhelehti Gartenlaube saa seuraajia: Illustrerad Familj-Journal, Illustrerade Familjevännen, Hemvännen, Svenska Familj-Journalen.  Niitä yhdistää porvarillinen perheidylli.  Svenska Familj-Journalenin julkaisija CE Gernandt järjestää lehtensä tilaajille arpajaisia, jotka edistävät myyntiä. 
1860-luku:  Ruotsissa lukijoille aletaan tarjota ilmaiskuvia.
1860-70-luvut: Unkarilainen kirjailija János Arany (1817-82) perustaa ja toimittaa aikakauslehdet Tähystäjä  ja Seppele.
1860-70-luvut:  Ranskalaisia pilapiirtäjiä ovat Edouard de Beaumont, Constantin Guys, Alfred Grévin, Clément Auguste Andrieux ja Emile Planat, joka julkaisee piirroksensa nimimerkillä Marcelin.  Hän on bulevardilehden La Vie parisienne perustaja ja kustantaja.
1860-70-luvut:  Pohjalaiset ylioppilaat julkaisevat käsinkirjoitettuja lehtiä ruotsinkielinen Sampsa Pellervoinen ja suomenkielinen Tellervo.
1860:  Saksalaiset Moritz Lazarus ja Hermann Steinthal perustavat lehden Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft - Kansainpsykologian ja kielitieteen aikakauskirja.  Se ilmestyy vuoteen 1890.
1860:  Aikakauskirjassa Nashe Vremja ilmestyy kirjoitus, jossa asetetaan venäläistä saamattomuutta, likaa ja sivistymättömyyttä vastaan suomalaisten asiallisuus, puhtauden ja kulttuurin harrastus.  Siinä kuvataan Pietarin kuvernementista aliselle Volgalle muuttavia tshuhnoja, mutta nimitystä käytetään kansatieteellisesti.
1860-85:  Pilalehti Frankfurter Latern ilmestyy.  Sen edeltäjä Latern lakkautettiin 1850.  Lehtien piirtäjiä ovat Friedrich Pecht, A von Boddien, E Schalk, R de Baux, Gonzenbach, R Kretschmer ja D Winter.  Lehden myynti on eräissä Saksan valtioissa kielletty.
1860-61:  Yliopiston konsistorin amanuenssi kirjailija ja 1862 kirjapainonomistaja Claes Theodor Sederholm (1832-81) julkaisee lehteä Från nära och fjärran, Litteraturblad för Finlands qvinnor, joka sulautetaan 1861 Helsingfors Dagbladiin.
1860:  Uusmaalaisessa osakunnassa tehdään käsinkirjoitettua pilalehteä Myggan, joka ilmestyy vielä 1870-luvun alussa.  Muita ovat Fastlagsnarren ja Friskytten.  Lehtiä kuvittavat Bernft Lindholm, Albert Edelfelt ja Gunnar Berndtson.  Myggan julkaisee ensimmäiset Venäjän-vastaiset pilakuvat.
1860:  Kuopiossa P Aschan kustantaa ja opettaja KE Roos toimittaa Lukemisia Lapsille.
1860-63:  Tammisaaressa ilmestyy Barnvännen ja sen lähes samanlainen suomenkielinen vastine Lasten Ystävä.
1861-99:  Ruotsissa Carl Anton Wetterbergh julkaisee lastenlehteä Linnea.  Esikuvana on turkulainen Eos.
1861-67:  Ottokar Franz Ebersberg julkaisee Wienissä pilalehteä Kikeriki.
1862:  Leo Tolstoi perustaa pedagogisen aikakauslehden Jasnaja Polnaja.
1862:  Japan Punch ilmestyy.
1862-1924:  Ruotsin ensimmäinen pilalehti Söndags-Nisse ilmestyy.  Se lainaa useimpien skandinaavisten pilalehtien tapaan piloja saksalaisesta pilalehdestä Fliegende Blätter.
1862-63:  Ylioppilaat Juhana August Hagman ja Kaarle Jaakko Gummerus julkaisevat lehteä Luonnotar, Kuukauslehti kansan hyödyksi ja huviksi.
1863:  Ruotsissa alkaa ilmestyä Svensk Bokhandels-Tidning.
1863-66:  Kuvitettu lehti Maiden ja merien takaa (aluksi Yli maiden ja merien saksalaisen kuvalehden Ûber Land und Meer mukaan) ilmestyy Theodor Sederholmin kustantamana ja dosentin Julius Leopold Fredrik Krohn (1835-88) toimittamana.  Suomalainen puunkaivertaja Oscar Patrick Sederholm valmistaa lehdelle muutaman kuvan.
1863:  Helsingissä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa alkaa ilmestyä oppilaiden käsinkirjoitettu lehti Hyttynen.  Lehteä ilmestyy 17 numeroa.  Saman painon ruotsinkielisten oppilaiden lehti Eleven ilmestyy lyhyen aikaa.
1864-66:  Russkii vestnik julkaisee Tolstoin Sodan ja rauhan.
1864:  Venäläisen nuorisolehden Semejnye Vetshera toimittaja Marja Rostovskaja (-1872) esittää lehdessään vaikutelmiaan matkasta Viipuriin ja Imatralle.  Epäkäytännöllisten ja hemmoteltujen pietarilaisen yläluokkaperheen 15-16-vuotiaiden lasten ihailtavaksi vastakohdaksi hän asettaa heidän suomalaisen tuttavansa Alman, joka on toimelias ja käytännöllinen tyttö sekä talvella töissä Viipurissa.
1864:  Englannissa julkaistaan Wisden Cricketers' Almanack.  Siitä tulee vuotuinen instituutio.
1864:  Josef Mikulásh alkaa Prahassa julkaista ensimmäistä tshekinkielistä painoalan lehteä Veleslavin.
1864:  Otto Janke alkaa julkaista Berliinissä viikkolehteä Deutsche Roman-Zeitung.
1864:  Bulgariassa aletaan Rustchukissa julkaista lehteä Dounav bulgariaksi ja turkiksi.  Smyrnassa julkaistiin 1844 bulgarialaista lehteä Liouboslovie.
1864:  Juridiska Föreningen i Finland - Suomen Lainopillinen Yhdistys aloittaa aikakauslehden Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland ruotsalaisen esikuvan Juridiska Föreningens Tidskrift tapaan.
1864:  Kasvatusopillinen Aikakauskirja aloittaa nimellä Tidskrift utgiven af Pedagogiska Föreningen i Finland ja 1893 kaksikielisenä.  Lehti perustetaan Helsingin yliopiston kasvatustieteen professorin ZJ Cleve aloitteesta.
1864-66:  Suomessa ilmestyy Litterär Tidskrift.  Sen takana ovat dosentit JG Frosterus ja JJ Chydenius, lehtori Karl Collan ja maisteri AH Chydenius.
1864:  Finsk Bokhandels-Tidning alkaa ilmestyä.  Sitä toimittaa Suomen Kustannusyhdistyksen sihteeri Theodor Sederholm.  Se lakkaa seitsemän numeron jälkeen.  Lehti vaihtaa monta kertaa nimeään, mutta ilmestyy 1917 nimellä Suomen Kirjakauppalehti - Finsk Bokhandelstidning.
1864-66:  Koti ja Koulu, Sanomia lasten kasvattajille ilmestyy Jyväskylässä.  Lehti syntyy Uno Cygnaeuksen aloitteesta.  Lehti lakkaa paikallisen kirjanpainajan kuolemaan.
1864-66:  Agronomi Jakob Alfthan julkaisee lehteä Tidskrift för Finlands Landtbruk och Skoghushållning sekä 1867 kolme numeroa K Finska Hushållningssällskapets Tidskrift.
1864:  Länsisuomalaisessa osakunnassa ilmestyy runsaan vuoden käsinkirjoitettu pilalehti Bytingen.  Hvarannan Veckans Nisse ilmestyy 1865 lainaten nimen Ruotsin ensimmäiseltä pilalehdeltä Söndags-Nisse.
1864:  Savokarjalaiset ylioppilaat julkaisevat käsinkirjoitettua lehteä Savo-Karjalainen.
1865:  Berliinissä Bazar-muotilehden painos on 100 000 kappaletta.  Se ilmestyy kymmenellä kielellä.
1865:  Roomassa oikeustieteilijä Pietro Avanzini perustaa Vatikaanin pyhän istuimen lehden Acta ex iis decerpta, quae apud Sanctam Sedem geruntur, kuudennesta numerosta alkaen Acta Sanctae Sedis in compendium opportune redacta et illustrata.  Paavi Pius X ottaa 1904 sen viralliseksi julkaisuksi, jonka nimeksi 1909 tulee Acta Apostolicae Sedis.  Lehti ilmestyy kahdesti kuussa.
1865:  Juridiska Föreningen i Finland alkaa julkaista lehteä Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland.
1865:  Mielikki, Illustrerad tidning för barn och ungdom ilmestyy Helsingissä vuoden.
1865-67:  Theodor Sederholm julkaisee kaunokirjallista lukemistoa Vecko-biblioteket, Läsning för hemmet.
1866-1918:  Porvarillis-liberaalinen historiallis-poliittinen ja kaunokirjallinen kuukausilehti Vestnik Jevropy - Euroopan Sanansaattaja ilmestyy Pietarissa.  Lehdessä julkaistaan kirjoituksia marxilaisia vastaan.
1866:  Prahassa perustetaan pilalehti Humoristicke Listy, johon piirtävät K Nejedly ja Josef Lada.
1866:  Suomen Historiallinen Seura alkaa julkaista Historiallista Arkistoa.
1866-80:  Jungfennomaanit Agathon Meurman ja Yrjö Koskinen julkaisevat Kirjallista Kuukauslehteä.  Suomenkieliset kirjoittajat Aleksis Kiveä myöten kirjoittavat lehteen.  Kivi julkaisee lehdessä katkelman Kankureista, 12 runoa, Kihlauksen ja muuta.  Lehti arvostelee Casimir von Kothenin johtamaa kouluhallitusta, joka suhtautuu nurjamielisesti suomenkielisiin kouluihin.  Seuraaja on 1881 Valvoja.
1866:  Hämäläis-Osakunnan käsinkirjoitettu lehti Hälläpyörä alkaa ilmestyä.
1867-92:  Porvarillis-liberaalinen aikakausjulkaisu Juriditsheski Vestnik - Juridinen Sanansaattaja ilmestyy Moskovassa.
1867:  Lehden Tipografitsheski Zhurnal - Kirjapainolehti ensimmäinen numero ilmestyy.  Lehden organisaattori ja toimittaja on pietarilainen kirjanpainaja R K Shneider (1834-84).  Lehteä (vuodesta 1868 nimellä Tipografski Zhurnal) julkaistaan kaksi kertaa kuussa, sittemmin epäsäännöllisesti.  Sen painos vaihtelee 250-300 kappaletta.  Lehdessä on rinnan venäjän- ja saksankielinen teksti.  Siinä julkaistaan aiheita: Pietarin mielenkiintoisia painoprosesseja, otteita kirjapainoa koskevista laeista, kirjeenvaihtoa keisarikunnan eri kolkilta, bibliografiaa ja muuta.  Lehti esittelee monenlaista graafista tuotantoa Venäjällä ja Euroopan maissa.  Joka numerossa käsitellään teknisiä ja teknologisia uutuuksia.  Lehti kertoo Knjagininskin latomakoneautomaatista ja Jakobin galvaanisesta tuotantomenetelmästä.  Julkaistaan käytännöllistä aineistoa kuten graafisen alan taulukoita, pikapainokoneen kehilön tasoitus, lämpötilan vaikutus painoväriin ja muuta.  Käsitellään sosiaalisia ongelmia ja kirjapainotyöläisten elinolojen ja tilan kysymyksiä.  Tämä määrittää lehden kohtalon: kahden vuoden kuluttua se lopetetaan sensuurin allekirjoittamisessa vitkastelun vuoksi.
1867:  Ruotsissa alkavat ilmestyä Svensk Handels-Tidning ja liikennelehti Sveriges Kommunikationer.
1867-73:  Kustantaja Theodor Sederholm saa luvan julkaista lasten- ja nuortenlehteä,  jolle Zachris Topelius ehdottaa nimeksi Trollsländan.  Topelius avustaa sitä ja muita lastenlehtiä.  Lehden kuolemisen syynä on kuvituksen laiminlyönti.
1867:  Helsingissä Sederholmin kirjapainon oppilaat toimittavat käsinkirjoitettua lehteä Eleven.
1868:  Englannissa alkaa ilmestyä Vanity fair - Turhuuden markkinat, johon Carlo Pellegrini ja Leslie Ward piirtävät.
1868:  Norjassa perustetaan Allers Familie-Journal -viikkolehti.  Muita perhelehtiä perustetaan 1887 Illustrert Familieblad ja 1909 Hjemmet.
1868-70:  Pilalehti Der Industrielle Humorist ilmestyy Saksassa.  Lehteen piirtävät Gustav Annemüller, Christian Förster ja Robert Schönborn.
1868-88:  Pilalehti Berliner Wespen - Berliinin ampiaiset ilmestyy.  Sen piirtäjiä ovat Heyl ja Allers.
1868:  Singaporessa alkaa ilmestyä satiirinen aikakauslehti Straits Produce.
1868:  Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuosikirja Suomi alkaa ilmestyä.
1868-71:  Merikapteeni ja Turun merenkulkukoulun opettaja BH Ljunggren toimittaa lehteä Tidskrift i Sjöväsendet.
1869:  Luonnontieteellinen kuvitettu viikkolehti Nature - Luonto alkaa ilmestyä Lontoossa.
1869-1919:  Pilalehti Floh ilmestyy Wienissä.  Sitä toimittaa tshekki Karel Václav Klíc.  Lehti on ensimmäinen itävaltalainen aikakauslehti, joka käyttää väripainatuksen mahdollisuutta.
1869:  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura alkaa julkaista lehteä Novellikirjasto.  Aleksis Kiven Seitsemän veljestä ilmestyy vihkosina sen romaanisarjassa.
1869:  Ruotsalainen kirjanpainaja JG Nordin perustaa Tukholmaan Pohjoismaita varten tarkoitetun lehden Nordisk Boktryckeri-Tidning.  Lehden asiamiehenä Helsingissä toimii kirjanpainaja, maisteri Theodor Sederholm.
1869:  Kalastuksen- ja kalavesientarkastaja tohtori AJ Malmgren perustaa Helsingissä lehden Tidskrift för Fiskenäring och Aquikultur.  Suomen ensimmäisessä kalastuslehdessä on neuvoja kalastajille ja kalavesien omistajille sekä kertomuksia kalastuksen historiasta.  Lehti ilmestyy yhtenä 96-sivuisena numerona.
1860-luvun loppu:  Yhdysvalloissa aloittaa ensimmäinen kirjakaupan lehti.
1860-luvun loppu:  Näyttelijät Gustaf Mallander ja Herman Martinsson toimittavat joulupilalehteä Pikku, joka aloittaa 1870 myös pääsiäispilalehtien perinteen.  Se on ensimmäinen pilalehtinumero, joka joutuu sensuurin kynsiin arvosteltuaan prokuraattorin viranhoitoa.
1870-1918:  Historiallinen kuukausilehti Russkaja Starina - Venäjän muinaisuus ilmestyy Pietarissa.
1870:  USAssa perustetaan naistenlehti Mc Call's.
1870-79:  Pilalehti Kurre, Illustrerad skämt-tidning ilmestyy.  Sitä julkaisevat entiset uusmaalaiset ylioppilaat.  Kurre ja Veitikka käyttävät puunpiirtäjän Viktor Nordling (-1871) palveluja, mutta tämän kuoltua ovat pulassa.
1871:  Englannissa alkaa ilmestyä osuustoimintalehti Cooperative News.
1871:  Kayum Nasyri alkaa julkaista vuotuista almanakkaa Tatarstanissa.
1871-75:  August Ahlqvist toimittaa suomenkielen lehteä Kieletär.  Hän luopuu 1875 toimitustyöstä.
1871-1902:  JE Swan ja August Fabritius toimittavat Helsingissä pikakirjoituksella julkaistavaa lehteä Tidning för Stenografi.  Saksassa ilmestyy 1880 peräti 49 alan julkaisua.  Suomen Pikakirjoitusyhdistys perustaa 1888 Pikakirjoituslehden.
1871:  Emilie Bergbomin aloitteesta alkaa fennomaaninaisten lastenlehti Pääskynen ilmestyä Helsingissä.  Sitä opettajat levittävät ympäri Suomea.  Lehti lakkaa 1880.
1871-72:  Pilalehti Veitikka ilmestyy julkaisten kaksi jatkokertomusta.  Lehti nauraa naurettavaa, pilkkaa pilkattavaa, moittii moitittavaa ja toruu toruttavaa.  Fennomaanisen lehden kohteita ovat ruotsinmieliset, liberaalit ja byrokratia.  Yliopistosta karkotettuna maaseudulla oleskeleva AA Granfelt auttaa joskus Veitikkaa puupiirrosten teossa.  Sensuuri käy lehden kimppuun.  Painoasiamies CR Lindberg esittää lehden julkaisuluvan peruuttamista, johon painoasiain ylihallitus yhtyy, ja numero 8/1872 jää viimeiseksi.  Painettu numero yhdeksän ei tule lukijoille.
1872:  Pilalehti Ulk - Ilveily alkaa ilmestyä Berliner Tageblattin liitteenä.
1872:  Suomeen tilataan Svenska Familj-Journalenia lähes tuhat vuosikertaa.  Luultavasti tilataan Ny Illustrerad Tidningiä.
1872-73:  Agronomi T Forssell toimittaa Maanviljelyslehteä.
1873:  Ruotsissa alkaa ilmestyä vakuutusalan lehti Svensk Försäkringstidning.
1873:  Karl August Reinhardt alkaa julkaista pilalehteä Doktor Eisenbart - Tohtori Rautaparta.
1873-80:  Julius Krohn julkaisee ja toimittaa Suomen Kuvalehteä (entinen Maiden ja Merien takaa).  Balkanin sodasta 1877-78 julkaistut kuvat nostavat lehden levikkiä yli 1600 kappaleen.
1873-1914:  Kaarle Jaakko Gummeruksen suomenkieliselle rahvaalle tarkoitettu Kyläkirjasto, lukemisia Suomen kansalaisille erinäisissä aineissa ("... kirjoituksia jumaluusopin ja kirkkohistorian alalta...", "... siveellisiä kaunokirjallisia tuotteita...") ilmestyy ja sen pari Kyläkirjaston Kuvalehti ("... päätarkoituksena aina on oleva kristillisyyden, siveellisyyden, raittiuden, tietojen ja hyvien tapojen edistyttäminen...") ilmestyy 1878-1918.  Malli on Ruotsista: Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande -kansanvalistusseuran 1834 perustama Läsning för folket, joka taas on englantilaisen massoille kohdennetun Penny-Magazinen jäljitelmä.
1873:  Teatterilehti Affischen alkaa ilmestyä Helsingissä.  Lehti ilmestyy vuosittain 60-70 näytäntöpäivänä kahdeksan vuotta.
1874:  Kööpenhaminassa alkaa ilmestyä Typograf-Tidende, joka on kirjaltajayhdistyksen ammattilehti.
1874:  Islannissa perustetaan viikkolehti Isafold.  Nimi on Islannin runollinen nimitys.
1874:  Japanissa alkaa ilmestyä lehti Meiroku Zasshi - Meiji 6.
1874-77:  Ruotsissa CF Gernandt tarjoaa Svenska Familj-Journalenin kylkiäisenä ranskalaisen kaivertajan Gustav Dorén kuvittamaa raamattua.
1874:  Opettaja LL Laurén julkaisee Vaasassa lastenlehteä Wasa kolme numeroa.
1874:  Kun höyrylaivat alkavat liikennöidä Kallavedellä, niin muun muassa Suomen kuvalehteä myydään matkustajille.
1875:  Sveitsiläinen huumori- ja satiirilehti Nebelspalter alkaa ilmestyä Zürichissä.  Sillä on samantapainen asema kuin pilalehdellä Punch Englannissa.
1875-81:  Kansakoulu, Kasvatusopillinen sanomalehti ilmestyy Jyväskylässä.  Sitä toimittaa lehtori Olai Wallin.
1875:  KJ Gummeruksen Kyläkirjasto painetaan Göösin painossa ja 1878 alkaen omassa painossa.
1876-1918:  Kuukausijulkaisu Russkoje Bogatstvo - Venäjän rikkaus ilmestyy Pietarissa.  Lehti siirtyy 1890-luvun alussa liberaalisille narodnikeille ja 1906 puolikadettilaiselle Kansansosialistiselle Työväenpuolueelle eli enessille.
1876-1916:  Empiriokriitikkojen aikakauslehti Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche  Philosophie - Tieteellisen Filosofian Neljännesvuosijulkaisu ilmestyy Leipzigissa.  Lehden nimi vuodesta 1902 on Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche  Philosophie und Soziologie - Tieteellisen Filosofian ja Sosiologian Neljännesvuosijulkaisu.
1876:  Ranskalainen psykologi Théodule Ribot perustaa Pariisissa aikakauslehden Revue philosophique de la France et de l’étranger - Ranskalaisen ja Ulkomaisen Filosofian Katsaus.
1876:  Lontoossa alkaa ilmestyä idealistinen aikakauslehti Mind - Ajatus.
1876:  Norjassa alkaa ilmestyä Typografiske meddelelser-ammattiyhdistyslehti.
1876:  Saksalaisen perhekuvalehden Die Gartenlaube levikki on 382 000 kappaletta eli 25 kertaa niin suuri kuin suomalaisten aikakauslehtien yhteislevikki.  Suurin osa eurooppalaisista aikakauslehdistä leviää tuhannen parin tuhannen kappaleen painoksena, ja suomalaiset muutaman sadan painoksena.
1876:  Leipzigissa alkaa ilmestyä taantumuksellinen pilalehti Puck, joka kamppailee sosialidemokratiaa vastaan.
1876:  Finsk Tidskrift alkaa ilmestyä CG Estlanderin julkaisemana.  Lehti on vanhin pohjoismainen yhä ilmestyvä kulttuurilehti.  Lehdessä keskustellaan 1800-luvun lopulla luonnontieteen perusteista ja darwinismista.  Kenraalikuvernööri NI Bobrikov lakkauttaa 1902 lehden kolmeksi kuukaudeksi Arvid Mörnen 1901 julkaiseman artikkelin johdosta.  Hän pohti nuorison tehtävää Suomessa, ja Bobrikov tulkitsi sen yllytyksenä vastarintaan.
1876-77:  Kansakoulunopettaja Abraham Ruoranen julkaisee Jyväskylässä lastenlehteä Lasten ja nuorukaisten ystävä.
1876-88:  Ruotsinkieliset opettajat julkaisevat toveripiirin käsinkirjoitettua lehteä Föreningsbladet.
1877-78:  Sosiaalireformistinen aikakauslehti Die Zukunft - Tulevaisuus ilmestyy Berliinissä kaksi kertaa kuussa.  Sitä avustaa muun muassa Eduard Bernstein.  Die Zukunft alkaa täydentää sanomalehteä Vorwärts.  Lehteä rahoittaa frankfurtilainen Höchberg.
1877:  Tanskalainen Carl Allers alkaa julkaista Illustreret Familie Journal -lehteä.
1877:  USAssa Farm Journal alkaa ilmestyä.
1877:  Japanissa aletaan julkaista huumorilehteä Marumaru Chinbun (marumaru - sensorin merkintä ja chinbun - outo uutinen, shinbun - sanomalehti) esikuvana Lontoon Punch (1841-1992).  Kuvituksesta käytetään nimitystä ponchi-e - Punch -pilakuva.  Levikki on jopa 259 000 kappaletta.
1877-79:  Uudenmaan ja Hämeen läänin maanviljeysseura julkaisee kaksikielistä lehteä Maamies, Tietosanomia Suomen maanviljelystä ja sen sivuelinkeinoja varten, jonka ruotsinkielinen painos on Landtmannen.
1877:  Itä-Suomessa ilmestyy Lentävät Lehdet saksalaisen mallin Fliegende Blätter mukaan.  Savonlinna-lehden toimittaja Aleksander Ramstedt yrittää turhaan saada pilalehteään leviämään.
1878:  Pietarilainen RK Shneider alkaa julkaista uutta lehteä Obzora grafitsheskih iskusstv - Graafisen taidon katsauksia.  Hän on sen toimittajana seuraavat neljä vuotta.  Lehti muovautuu edeltäjänsä mukaiseksi.  Sen julkaiseminen lopetetaan 1885.
1878:  Säveltäjä Richard Wagner (1813-83) perustaa lehden Bayreuther Blätter, joka on musiikkijuhlien propagandan lisäksi antisemitistien äänitorvi.  Lehdessä ehdotetaan 1880 juutalaisten kansalaisoikeuksien riistämistä.
1878:  Kyproksen Larnicassa aletaan julkaista aikakauslehteä.
1878:  Saksassa alkaa ilmestyä pilalehti Schalk - Koiranleuka, jossa työskentelevät taiteilijat Ludwig Knaus, Paul Meyerheim, Franz Skarbina, Paul Thumann ja Anton von Werner.
1878:  Kirjailija ja kustantaja KJ Gummerus alkaa julkaista Suomen ensimmäistä merkittävää aikakauslehteä Kyläkirjaston Kuvalehti.  Sen näytenumeron 1877 ohjelmassa lehden kerrotaan sisältävän kirjoituksia, joiden päätarkoituksena aina on olewa kristillisyyden, siweellisyyden, raittiuden, tietojen ja hywien tapojen edistyttäminen.  Kuvia luvataan kussakin numerossa useampia.  Gummerus hankkii halpoja kuvalaattoja Ruotsista ja Saksasta.  Lehden tilaajat saavat ilmaiseksi Lasten Kuvalehden.  Kuvalehden painos 1885 ylittää 10 000.  Gummerus myy 1896 Kuvalehden IK Inhalle ja Väinö Wallinille (1906 Voionmaa).  WSOY julkaisee lehteä 1916-18.
1878:  Kristiinankaupungissa alkaa ilmestyä viikkolehti Ahti, aaltojen kuningas.
1878-87:  Raittiuden Ystävä ilmestyy.
1878:  Suomen sotaväen keskuudessa julkaistaan lehtiä Finsk Militär Tidskrift ja Lukemisia Suomen sotamiehille, joka on kaksikielinen.  Lehdet lakkaavat 1901 sotaväen hajoittamisen myötä.
1879-81:  Sosiaalireformistinen aikakausjulkaisu Jahrbuch für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik - Yhteiskuntatieteiden ja sosiaalipolitiikan vuosikirja ilmestyy Zürichissä kolmena kirjana.  Aikakauskirjan Jahrbuch für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik ensimmäinen numero ilmestyy.  Sitä toimittaa kolme Sveitsiin emigroitunutta saksalaista: Höchberg, Karl Schramm ja revisionismin perustaja Eduard Bernstein.  1879 perustetaan Der Sozialdemokrat -lehti, jonka päätoimittajaksi Bernstein ryhtyy.
1879:  Englannissa uskonnollinen yhdistys Religious Tract Society alkaa julkaista pojille aikakauslehteä Boy’s Own Paper.  Se saavuttaa pian puolen miljoonan kappaleen levikin ja ilmestyy 1967 saakka.  Yhtä menestykselliseksi osoittautuu Girl’s Own Paper.  Lehtiä julkaistaan kaupallisten ala-arvoisten julkaisujen vastapainoksi.
1879-80:  Oulun työväen iltaseura julkaisee käsin kirjoitettua lehteä Väkinäinen.
1879-83:  Suomen Historiallinen Seura julkaisee Biografista nimikirjaa, joka saa aineistoa Krohnin lehtien henkilöesittelyistä.
1879-1917:  Finska Forstföreningens Meddelanden ilmestyy.  Suppea suomenkielinen painos ilmestyy 1913 alkaen.
1879:  Pastori KR Malmström ja maisteri Rafael Hertzberg perustavat lastenlehden Sylvia, Sagor, sånger och skildringar för barn och ungdom.  Se ilmestyy kaksi vuotta Helsingissä.
1879:  Ensimmäinen suomenkielinen joululehti Betlehemin tähti alkaa ilmestyä.  Siinä on JL Runebergin kertomus Jouluilta luotsimajassa.
1870-luvun loppu:  Norjassa aloittaa kirjakaupan lehti.
1880-luku:  Gummerus tarjoaa Kyläkirjaston Kuvalehden lukijoille ilmaiskuvia.  Hän tilaa Ruotsista ja Venäjältä uskonnollisaiheisia tai keisariperhettä esittäviä kuvatauluja, jotka suuriruhtinaanmaassakin ovat suosittuja.  Gummerus tarjoaa 1885 monivärisen Suomen kartan neljässä osassa, yksi osa vuodessa.  Seuraavina vuosina hän jakaa kuusiosaisen Euroopan kartan.  Gummerus kauppaa 1890-93 neljässä osassa Kodin Kuvaraamattua kolmen markan vuosittaista maksua vastaan.  Hän ryhtyy 1895 painamaan tilaajille Pohjois-Amerikan seinäkarttaa useassa osassa.
1880-1918:  Kaunokirjallinen ja poliittinen kuukausilehti Russkaja Mysl - Venäjän Ajatus ilmestyy Moskovassa.  Liberaalis-narodnikkilaisesta lehdestä tulee 1905 jälkeen kadettipuolueen oikeistosiiven äänenkannattaja.
1880-90:  Thomas Gibson julkaisee lehteä Vanity Fair.
1880-98:  Maatalouslehti Biet, Tidskrift för Finlands Landthushållning ilmestyy agronomin Johannes Jernström toimittamana.  Lehden toimitus julkaisee 1883-85 Maanviljelyskirjaa Suomenmaalle suomen kielellä.  Bietin lisälehtenä ilmestyy 1892-95 Trädgårdsvännen, jota voi tilata myös erikseen.  Jernström ryhtyy 1898 toimittamaan lehteä Landtbrukaren.
1880-1958:  Tekniska Föreningen i Finland julkaisee sarjaansa Förhandlingar.
1880:  Nuorsuomalaiset yliopistomiehet perustavat Valvojan.  Mukana ovat JR Danielson, EG Palmén, Valfrid Vasenius, OE Tudeer ja muut.  Valvoja alkaa ilmestyä 1880 lakanneen jungfennomaanien Kirjallisen Kuukauslehden seuraajana.  Lehdestä tulee vuosisadan vaihteessa konservatiivi ja kansallinen.  Valvojassa hahmotellaan 1920 itsenäisen Suomen tärkeimpiä tavoitteita: bolshevismin ja Neuvosto-Venäjän vastustaminen sekä Ahvenanmaan pitäminen Suomella ja kaukokarjalaisten alueiden liittäminen Suomeen.  Lehti lakkaa 1922.
1880:  Svenska Litteratursällskapet i Finland ryhtyy julkaisemaan toimituksia Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet i Finland.  Siinä on kielitieteen ja kirjallisuuden lisäksi historiaa.
1880:  Pilalehti Suomen Poika ilmestyy kolme kertaa.  Se ilmestyy silloin kun suinkin ennättää ja saapi sitä tilata siitä mistä sattuu oleman.
1880:  Suomessa julkaistaan 37 aikakauslehteä, 1900 ilmestyy 144, mutta 1920 jo 350 lehteä.
1881-1920:  Puolalaisten sosialistien ryhmä julkaisee poliittista aikakauslehteä Przedswit - Aamunkoitto.
1881-1903:  Idealistinen aikakauslehti Philosophische Studien - Filosofisia Tutkielmia käsittelee etupäässä psykologian kysymyksiä.  Lehteä julkaistaan Leipzigissa. Se ilmestyy 1905 alkaen nimellä Psykologische Studien - Psykologisia Tutkielmia.
1881:  Octave Maus perustaa lehden L'Art Moderne.  Hän on yhdistyksen Société des Vingt perustaja.  Yhdistys esittelee näyttelyssä kirjoja, jotka on kuvittanut Herbert Horne (1864-1916) ja Selwyn Image (1849-1930).
1881:  George Newnes alkaa julkaista lehteä Tits-Bits.  Se kerää sanomalehdistä ja kirjoista aineistoa, joka ei vaadi lukijalta keskittymistä, ja aloittaa halpahintaisen journalismin to interest, to amuse, to elevate.  Alfred Harmsworth seuraa 1888 lehdellään Answers, ja C Arthur Pearson 1890 lehdellään Pearson's Weekly.
1881:  Taiteilija Rodolphe Salis perustaa lehden Chat noir.  Siinä julkaistaan Henri Toulouse-Lautrecin töitä.
1881-82:  JH Erkko julkaisee Viipurissa kulttuurilehteään Ilmiö.
1881:  Kansanvalistusseuran Kustannustoimi alkaa julkaista Kalenteria.  Sitä myydään 1911 mennessä yli 550 000 kappaletta.
1881:  Kyläkirjaston Kuvalehden mukana aletaan jakaa Lasten Kuvalehteä joka toisen numeron liitteenä.  Kaarle Jaakko Gummerus (1840-98) vastaa Lasten Kuvalehden toimituksesta.  Häntä avustaa Zachris Topelius.  Lehdet siirtyvät 1898 veljenpojalle Jaakko Gummerus.  Lehti loppuu 1918 päälehden mukana.
1881-83:  Faktorin David Halonen kirjapainosta ilmestyy Oskar Wilhon perustama Pilkkakirves, joka on ensimmäinen ja iloisin.  Lehti ilmoittelee sanomalehdissä.
1881-95:  Helsingissä ilmestyy Sporten.
1882:  Zürichissä ilmestyy ensimmäinen numero Schweizer Graphischen Mitteilungen -ammattilehteä, jonka perustaja on Rudolf H. Schneider.
1882:  Argosy Magazine perustetaan USAssa.
1882:  Ruotsissa alkavat ilmestyä ensimmäinen pankkialan lehti Stockholms Intecknings-Garanti-Aktiebolags Månads-Cirkulär sekä kaupanlehdet Manufakturisten ja 1883 Tidning för Sveriges Minut-handlare.
1882:  Saksassa alkaa ilmestyä sosialistinen pilalehti Süddeutscher Postillion.
1882:  Uusikaarlepyyssä ilmestyy viikkolehti Mellersta Österbotten.
1882:  Suomen Teollisuuslehti alkaa ilmestyä.
1882-83:  Helsinkiläinen Tidning för Finlands Handel och Industri ilmestyy.
1882-83:  Kirjailija Paul Tanninen toimittaa lastenlehteä Ljungblomman.
1882-89:  Pilalehti Spets ilmestyy.  Aloitteentekijä on insinööri CH Nummelin.
1883-1923:  Saksan Sosialidemokraattisen Puolueen teoreettinen aikakauslehti Die Neue Zeit - Uusi Aika ilmestyy Stuttgartissa.  Lehti julkaisee muutamia K Marxin ja F Engelsin tuotteita.  Engels auttaa lehden toimitusta, mutta hänen kuolemansa jälkeen lehdessä aletaan julkaista revisionistien artikkeleja muun muassa Eduard Bernsteinin sarja Sosialismin ongelmia.
1883:  Tukholmassa ilmestyy Tidning för Boktryckarkonst, jonka kirjoittajana esiintyy helsinkiläinen faktori V Pettersson.
1883:  USAssa alkaa ilmestyä Ladies Home Journal.
1883:  Taiteilija ja kirjainmuotoilija Georges Auriol (Jean Georges Huyot) (1863-1938) liittyy pilalehden Chat Noir toimitukseen.  Hän muotoilee 1901-04 tyypin Auriol.
1883-84:  Emil Hagelberg ja Arvo Liljestrand kustantavat ja toimittavat Tampereella Työmiehen Toveria.  Lehdellä ei ole tekemistä työväenasialla, vaan suomalaisuuden asialla.
1883:  Turussa perustetaan Kansakoulun Lehti.
1883:  CH Nummelin panee alulle pilalehden Ta-tsien-lu (ruotsiksi pilsmeden), josta käytetään nimeä Ta-sig-en-lur.  Hufvudstadsbladetin eli Hyvobladetin sekundantti pilalehti lakkaa 1884.
1884:  Arthur Heygate Mackmurdo ja Herbert P Horne alkavat toimittaa yhdistyksen Century Guild lehteä The Hobby Horse.
1884:  Wilhelm Blos toimittaa Stuttgartissa työväen satiirista pilajulkaisua Wahrer Jakob.  Sillä on vuosisadan vaihteessa 250 000 tilaajaa ja vappunumeroita myydään jopa 400 000 kappaletta.  Lehti on saksalaisten sosialidemokraattien tärkeä agitaatioväline.  Lehti lakkaa 1923.
1884-1914:  Finlands Kommunikationer - Suomen Kuluneuvot ilmestyy ja Finlands Nya Kommunikationer 1899 ja 1904.
1884-86:  Weilin & Göös kustantaa lastenlehteä Tilhi, jossa julkaistaan Topeliuksen kertomuksia.
1884-99:  Suomenmielinen pilalehti Matti Meikäläinen ilmestyy.  Sen perustaja on AJ Mela ja serkkunsa AH Petander.  Lehteä kuvittaa 1894 jälkeen opettaja Aapo Kohonen sekä satunnaisesti Alex Federley, Uno Zeipel, Albert Gebhard ja Antti Favén.  Litografi Kaarlo Kari kuvittaa lehteä 1898 lähtien.  Bobrikov lakkauttaa lehden 1899.
1884-87:  Raittiuslehti Raittius ja Siveys ilmestyy.
1885-98:  Venäläisen Dmitri Mereshkovskin Severnyi Vestnik - Pohjoinen Sanansaattaja ilmestyy.
1885:  Ranskan työväenpuolueen teoreettinen viikkolehti Le Socialiste - Sosialisti alkaa ilmestyä.
1885-98:  Englantilainen draamasatiirikko GB Shaw (1856-1950) toimii aikakauslehtien Pall Mall Gazette, World, Star ja Saturday Review kirjallisuus-, kuvataide- ja musiikkiarvostelijana.
1885:  Kaivertaja, kirjainmuotoilija ja heraldikko Otto Hupp (1859-1949) alkaa julkaista heraldista vuosikirjaa Münchener Kalender.  Hän muotoilee 1900 kirjaimen Neudeutsch.
1885:  Hollantilainen Jan C de Vos perustaa lehden Lantaarn, johon Jan Holswilder piirtää.
1885-1906:  Laulaja Aristide Bruant julkaisee lehteä Mirliton - Ruokohuilu.  Hän julkaisee siinä laulujaan.
1885:  Duodecim-seura alkaa julkaista lääketieteellistä aikakauskirjaa Duodecim.  Lehti julkaisee myös sanastoa, jota kasvatetaan jatkuvasti, ja julkaistaan myöhemmin kirjoina.
1885:  Lastenlehti Nya Trollsländan alkaa ilmestyä Helsingissä.  Avustajana on Topelius, ja lehteä toimittavat hänen tyttärensä Toini ja sihteerinsä Alexandra Gripenberg ja 1891 lähtien Alta Dahlgren.  Lehden kertomuksia julkaistaan 1886-87 suomeksi lehdessä Sirkka.  Kustantaja helsinkiläinen kirjakauppias GW Edlund lopettaa lehden 1892.
1885:  Pilalehti Lördags-Nisse ilmestyy.  Lehti on Venäjän-vastainen.
1885:  Suomen 44 aikakauslehden yhteislevikki on 60 000 kappaletta.
1885-1917:  Suomessa ilmestyy yhteensä 20 kulttuuripoliittista keskustelulehteä.
1886:  Saksassa ilmestyy perhepilalehti Lustige Blätter.  Sitä toimittaa Venäjän Puolassa syntynyt kirjailija Alexander Moszkowski.
1886:  Saksalaiseen pilalehteen Meggendorfer Blätter piirtää Lothar Meggendorfer.
1886:  Tohtori F Tipton Alabamasta kirjoittaa New York Medical Journalissa, ettei lääketiede eikä hyväntekeväisyys voi pelastaa mustia kuolemasta kaksi kertaa niin nopeasti kuin valkoiset.
1886:  Suomalais-ugrilainen Seura ryhtyy julkaisemaan Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirjaa, 1890 Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia ja 1898 Suomalais-ugrilaisen Seuran Kansatieteellisiä Julkaisuja.  Näillä on myös ranskankielinen nimi.
1886:  Helsingissä alkaa ilmestyä Svenska Folkskolans Vänners Kalender.
1886:  Åbo Underrättelserissä ilmestyy neljä kertaa liite Trädgårdsvännen.
1886-87:  Urheilulehti Uljas ilmestyy.
1887-1936:  Uskonnollinen aikakauslehti The Open Court - Julkinen Tuomioistuin ilmestyy Chicagossa.
1887:  Kokumin no Tomo - Kansalaisen ystävä alkaa ilmestyä Japanissa.
1887:  Japanilainen Miyatake Gaikotsu (1867-1955) alkaa julkaista lehteä Tonchi Kyokai Zasshi - Äly-yhdistyksen lehti.  Hän joutuu 1889 vankilaan Meiji-perustuslain julkaisemisen herjaamisesta.
1887-90:  Pekka Juhani Hannikainen (1854-1924) eli Juhani H perustaa ensimmäisen suomalaisen musiikkilehden Säveleitä.
1887:  Pikakirjoituslehti perustetaan.
1887-98:  Agronomit T Forssell ja August Vartiainen julkaisevat Suomen Maanviljelyslehteä.
1887:  Rautatievirkamiesten lehden Järnvägsmannabladet näytenumero julkaistaan.  Lehden nimeksi tulee 1907 Rautatieläislehti - Järnvägsmannabladet.
1887-91:  Raittiuslehti Nykterhetsvännen ilmestyy.
1888:  Työn Vapautus -ryhmän julkaisu Sotsial-Demokrat ilmestyy Genèvessä yhtenä nidoksena.
1888:  USAssa National Geographic Magazine alkaa ilmestyä.
1888:  Japanissa perustetaan lehti Nihonjin - Japanilainen.
1888:  Suomen Maantieteellinen Yhdistys alkaa julkaista lehteä Geografiska Föreningens Tidskrift, joka tulee 1905 kaksikieliseksi Maantieteellisen Yhdistyksen Aikakauskirja.  Se muuttuu 1914 vuosikirjaksi Terra.  Tieteelliseksi sarjaksi tulee 1893 Meddelanden af Geografiska Föreningen i Finland.
1888:  Weilin & Göös alkaa julkaista almanakkoja ja kalentereja.  Se sai 1887 niihin yksinoikeuden Helsingin yliopistolta.
1888:  KJ Gummerus perustaa Kyläkirjaston Kuvalehden B-sarjan.  Gummerus myy 1897 lehden Väinö Voionmaalle ja Into Inhalle.  Lehti lopetetaan 1918.
1888-94:  Metsänhoitaja PW Hannikainen (Pietari Hannikaisen poika) toimittaa metsälehteä Suomen Metsänhoitolehti.
1888:  Hufvudstadsbladetin kirjapainon faktori Viktor Pettersson saa luvan julkaista kuvalehteä Lördagsqvällen, familjeläsning för alla.  Arbetaren-lehden päätoimittajana (1888-89) Petterssonilla on suhteet wrightiläiseen työväenliikkeeseen, ja Lördagsqvälleniä levitetään aluksi "työväenlehden" mukana.  Tehtailija Ferdinand von Wright pitää palstaa Från arbetarens fält.  Lehden suomenkielinen painos Lauantai 1892-93 ei menesty.  Pettersson nimittää 1899 lehtensä Lördageniksi.  Siinä aloitetaan 1902 urheiluosasto.  Marxilaiseen työväenliikkeeseen lehti suhtautuu torjuvasti.  Lördagen lakkaa 1920.
1889-1918:  Idealistinen aikakauslehti Voprosy Filosofii i Psihologii - Filosofian ja Psykologian Kysymyksiä ilmestyy Moskovassa.
1889:  Sanomalehtimies, runoilija, poliittinen johtaja ja vapaustaistelija José Julián Martí Pérez (1853-95) toimittaa lapsille tarkoitettua lehteä La Edad de Oro.  José Martí perustaa 1892 lehden La Patria perustamansa Kuuban vallankumouspuolueen äänenkannattajaksi.  Runokokoelma Ismaelillo ilmestyy 1882 ja Versos sencillos - Yksinkertaiset säkeet 1891.
1889:  Cambridge Universityn opiskelijat perustavat kirjallisuuslehden Granta.
1889:  Piirtäjä Jean-Louis Forain perustaa Pariisissa satiirisen lehden Le Fifre - Poikkihuilu.
1889:  Ruotsalainen Anna Wikström alkaa julkaista lehteä Ny Tidskrift för Blinda.
1889:  Maailman ensimmäinen puhelinluettelo ilmestyy New Yorkissa.
1889:  Suomen Maantieteellinen Seura aloittaa tieteellisen julkaisusarjan Fennia.
1889:  Duodecim alkaa julkaista Suomen Terveydenhoitolehteä, 1896 Terveydenhoitolehti ja 1975 Kotilääkäri.
1889:  Kirjaltajayhdistys alkaa julkaista ensimmäistä suomalaista kirjapainajien ammattilehteä Kirjapainolehti - Typograftidning.  Se lakkaa ilmestymästä 1890 lopussa.
1889-90:  Minna Canth (1844-97) ja opettaja AB Mäkelä julkaisevat Kuopiossa radikaalia lehteä Vapaita Aatteita.  Se arvostelee kirkkoa ja yhteiskunnallista eriarvoisuutta sekä esittelee suomalaisille kehitysoppia, tolstoilaisuutta, sosialismia ja työväenkysymystä.  Lehden avustajana on sosialisti tohtori NR af Ursin.  Lehti ilmoittaa 1890, että se antaa kansalle tietoja, joita vanhoillaan olijat tahtoisivat pitää siltä salassa.  Sensuuri vaikeuttaa lehden toimitusta niin, että se lopetetaan 1890.
1889-92:  Uusmaalainen osakunta ja Svenska Folkskolans Vänner julkaisevat kuvalehteä Land och stad.
1889:  Suomen Naisyhdistys alkaa julkaista kirjailijan Alexandra Gripenberg toimittamaa lehteä Koti ja Yhteiskunta.  Lehdessä aletaan 1893 julkaista puutarhaosastoa ja 1894 liitteenä mallilehteä Käsitöitä ja Pukuja, joka jatkaa itsenäisenä, kun päälehti lakkaa 1911.
1889-94:  Hemmet och Samhället käsittelee myös naiskysymystä.  Sitä toimittaa opettaja Alli Trygg (myöhemmin Trygg-Helenius).
1889:  Kauppias Fredrik Thure Wessman toimittaa Jyväskylässä maakauppiaille tarkoitettua lehteä Suomen Kauppalehti, joka ilmestyy vuoden ajan Keski-Suomen liitteenä.
1889:  Suomessa ilmestyy 53 uskonnollista aikakauslehteä, kun niitä 1879 ilmestyi 20.  Niitä ei käsitellä lähemmin epätieteellisinä taikauskon ja huuhaan äänenkannattajina.
1880-luvun loppu:  Työväen Kalenteri alkaa ilmestyä.  Sosialistisen Aikakauslehden toimitus herättää 1908 sen uuteen eloon.
1890-luvun alku:  Islannissa perustetaan kaupan ensimmäinen lehti.
1890-luku: Suomalaisiin kuvalehtiin tulee runsaasti ilmoituksia.  Eniten ilmoittelevat vakuutus- ja tupakkayhtiöt, pankit, erilaiset kone- ja alkoholiliikkeet, asianajotoimistot ja vaatturit.  Jokamiehen Viikkolehti alkaa julkaista haastatteluja, kihlautuneiden ja avioliiton solmineiden nimiä, viikon ruokalistan, tapahtumakalenterin, käsityömalleja ja muuta ennen kokematonta.  Se aloittaa muodin esittelemällä naisten ja lasten pukimia.
1890-luku:  Suomessa perustetaan 17 maatalouslehteä ja ammattiryhmien lehtiä kuten Vaatturi, Jalkineseppä 1898 ja Ilmarinen 1899-1901.  Jalkinesepässä suutari Eetu Salin puhuu luokkataistelukielellä, ja julkaisulupa estyy.  Työläisten Vaatturi julistautuu 1905 työnantajalehdeksi.
1890-luku:  Suomessa ilmestyy noin 40 joululehteä.  Uskonnollisten lisäksi on aatteellisia lehtiä: kulttuurilehtiä, lastenlehtiä ja pilalehtiä.  Lehtiä julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi.
1890-1925:  Saksan työläisnaisten liikkeen ja sitten kansainvälisen naisliikkeen äänenkannattaja kerran kahdessa viikossa ilmestyvä Die Gleichheit - Tasa-arvoisuus ilmestyy Stuttgartissa.  Sitä toimittaa 1892-1917 Clara Zetkin.
1890:  Saksassa ilmestyy aikakauslehti Deutsches Kolonialblatt  - Saksan siirtomaalehti.  Siirtomaissa ja Saksassa ilmestyy useita siirtomaa-aiheisia lehtiä.
1890-1913:  Ranskalaisten uuskriitikkojen L'Année Philosophique - Filosofinen Vuosikirja ilmestyy Pariisissa.
1890:  Yhdysvaltalaiset lentokoneenrakentajaveljekset Wilbur (1867-1912) ja Orville Wright (1871-1948) toimivat lehtialalla julkaisemalla pientä viikkolehteä.  Aluksi he suunnittelivat ja rakensivat painokoneita.
1890-1936:  Yhdysvaltalainen idealistinen aikakauslehti The Monist - Monisti ilmestyy Chicagossa.
1890:  Unkarilainen kirjailija József Kiss (1843-1921) perustaa aikakauslehden Hét - Viikko.  Sen linjaa jatkaa 1908 aikakauslehti Nyugat - Länsi arvostelijanaan ja myöhemmin päätoimittajana Mihály Babits (1883-1941).
1890-91:  Saksalainen kirjainmuotoilija ja typografi Friedrich Bauer (1863-1943) on lehden Graphischer Beobachter toimittaja.
1890-91:  GW Wilen julkaisee Turun Kuva-Lehteä.
1890:  Länsi-Suomen rahvaalle 1881 perustettu Turun Lehti julkaisee lisälehteä Suomi.  Lehti jatkaa 1907 Suomi-kuvalehden jakamista tilaajilleen kuukausittain.  Suomi lakkaa 1919 emolehden mukana.
1890-1903:  Kulttuurilehti Uusi Kuvalehti ilmestyy Kuopiossa.  Se on lähellä sanomalehteä Uusi Savo.  Hankkeen taustalla ovat Pekka ja Kaarlo Brofeldt, Kasper Järnefelt ja Savon toimittaja AB Mäkelä sekä pian Juhani Aho.  Lehden avustajia ovat Minna Canth, JH Erkko, Eero Järnefelt, Kauppis-Heikki, Santeri Alkio, Kustaa Killinen ja myöhemmin Santeri Ingman (Ivalo), Larin Kyösti, Samuli Paulaharju ja Eino Leino.  Vastuu lehden teknisestä valmistuksesta ja taloudesta on faktorilla Emil Vainio, joka on Kuopion Uuden Kirjapainon johtaja 1900 asti.  Lehdessä valokuvien julkaiseminen kasvaa tasaisesti.  Bobrikov karkottaa 1903 Pekka Brofeldtin maasta.
1890:  Kirjailija ja toimittaja Santeri Alkio perustaa  lehden Pyrkijä, josta tulee nuorisoseuraliikkeen äänitorvi.
1890:  Räätäleiden lehti Fackmannen - Ammattimies ilmestyy.
1890-1931:  Åbo Teknici ja Finska Kemistsamfundet julkaisevat lehteään Teknikern.
1890-91:  Tidskrift för Shack ilmestyy.
1890:  Oulussa ilmestyy pilalehti Markkina-Matti.
1890:  Suomessa ilmestyy 78 aikakauslehteä.
1891:  Saksassa alkaa ilmestyä Berliner Illustrierte Zeitung - BIZ.
1891:  Saksan ammattiyhdistysten keskuskomitean lehti Correspondenzblatt alkaa ilmestyä.
1891:  George Newnes alkaa kustantaa ja Unwin Bros painaa lehteä Strand Magazine.  Siinä on puupiirroksia, valokuvaamalla tehtyjä viivapiirroksia ja rasterikuvia.  Kun Conan Doylen Sherlock Holmes alkaa ilmestyä lehdessä, se saavuttaa levikin 400 000 kappaletta.
1891:  Jyväskylässä ilmestyy kuukausilehti Tasa-arvoinen Työmies.  Se ei pohdi yhteiskunnallisia epäkohtia.
1891-1903:  Juhani Aho ja toiset Brofeldtin veljekset julkaisevat lehteä Uusi Kuvalehti, johon saadaan kuvalaattoja Saksasta, Tilgmannilta, Weilin & Göösiltä ja Lilius & Herzbergiltä.  Lehden ensimmmäisessä numerossa julkaistaan rasterilaatalla painettu kuva Eero Järnefeltin maalauksesta Pesurannassa.  Numerossa 6/1891 julkaistaan ensimmäinen valokuva Daniel Nyblinin näkymä Kuopiosta.  Painolaattojen valmistaja on Angerer & Göschlin kuvalaattalaitos Wienissä.
1891-93:  August Vartiainen julkaisee Porvoossa Peltomiehen Kotikoulua.
1891:  Kyläkirjaston Kuvalehti julkaisee ensimmäisen valokuvan virolaisilta laulujuhlilta.  Painolaatta on ilmeisesti lainattu.
1891-1949:  Vuosikirja Nuori Suomi ilmestyy.
1891:  Maitotalouden Lehti - Tidning för Mjölkhushållning alkaa ilmestyä.  Lehti ilmestyy 1905 asti.
1891:  Suomen Kalastusyhdistys alkaa julkaista Suomen Kalastuslehteä, jonka ruotsinkielinen painos on Fiskeritidskrift för Finland.
1891-92:  Lehtori KG Göös toimittaa Helsingissä lehteä Tidning för Finlands Bokhandel.
1891:  Ruotsissa perustetaan Pohjoismaiden ensimmäinen päällystölehti Svenska Maskinistlogens Tidning.
1891:  Faktorit R Ahlstedt ja J Pehkonen alkavat julkaista Suomen Kirjapainolehteä.  Kumpikin toimittaja oli saanut sanomalehtimieskokemusta Helsingin Työväenyhdistyksen Työmies-lehden toimitustyössä.  Suomen Kirjapainolehti lakkaa ilmestymästä 1894.
1891:  Suomessa Nya Pressenin painon faktori A Finander alkaa julkaista Typografbladet-lehteä.  Se lakkaa ilmestymästä 1900.
1891:  Suomen Matkailuliitto perustaa Suomen Kulkuneuvot -oppaan eli Turistin.  Edita alkaa 2000 kustantaa Turistia.
1892-1909:  Legaalinen kirjallinen tieteellispopulaarinen ja yhteiskuntapoliittinen kuukausijulkaisu Obrazovanije - Sivistys ilmestyy Pietarissa.
1892-1906:  Liberaalinen kuukausijulkaisu Mir Bozhi - Jumalan Valtakunta ilmestyy Pietarissa.  Lehden nimi on 1906-18 Sovremennyi Mir - Nykymaailma.
1892:  José Martí alkaa julkaista lehteä Patria.
1892-99:  Kuukausijulkaisu Natural Science - Luonnontiede ilmestyy Lontoossa.
1892:  Ruotsissa alkavat ilmestyä Köpmanstidningen ja 1893 Specerihandlaren.
1892:  Ruotsissa Stina Quint alkaa julkaista lastenlehteä Folkskolans Barntidning.
1892:  Italiassa alkaa ilmestyä sosialistinen pilalehti l'Asino, johon piirtää Gabriele Galantara.  Hän allekirjoittaa piirrokset "Ratalanga".
1892:  Finska Kemistsamfundet - Suomen Kemistiseura ryhtyy painattamaan kokoustensa tiedonantoja julkaisuna Finska Kemistsamfundets Meddelanden.  Vuosikirja alkaa kaksikielisenä 1916 ilmestyä aikakauslehtenä.
1892:  Suomen Farmaseuttinen Yhdistys alkaa julkaista aikakauskirjaa Acta Pharmaceutica Fennica.
1892:  Helsingin teatteri- ja konserttimenoista tiedottaa Programbladet.  Lehdestä tulee 1909 kaksikielinen.
1892:  Faktori Viktor Pettersson yrittää julkaista lehteä Lauantai Lördagsqvällenin rinnakkaispainoksena, mutta ei onnistu.
1892-96:  Tampereella ilmestyy Kodin-Ystävä, Lukemista kodille ja kansalle, joka on käytännössä tamperelaiselle työväestölle tarjottu wrightiläinen "työväenlehti".
1892:  Valokuvausliikkeen omistaja KE Ståhlberg julkaisee lehteä Cameran (näytenumero 1891 ja yksi numero 1893).
1892-1904:  Sortavalassa ilmestyy Peltomies.  Sitä toimittaa maisteri Taavi Lehtinen.
1892-95:  Biet-lehden kanssa ilmestyy Trädgårdsvännen.
1892:  Suomen Kalastuslehti alkaa ilmestyä.
1892:  Ammatti- ja järjestölehti Tidskrift för Abnormskolorna i Finland - Suomen Aistivialliskoulujen Lehti alkaa ilmestyä.  Nimenmuutosten jälkeen sen nimeksi tulee 1956 Kuurojen- ja sokeainkoulu.
1892:  Helsingin sokeainkoulussa ilmestyy Fredrik von Zansenin toimittamana käsin pisteille kirjoitettu konventtilehti Tomten.  Suomenkielinen Peikko alkaa 1893 ilmestyä.  Sitä toimittaa ensimmäisen suomenkielisen luokan oppilas Jenny Selroos.  Konventtilehden alullepanijat muodostavat 1900 yhdistyksen Käsitysten.  Kutakin numeroa jäjennetään kolme kappaletta; yksi jää Sokeainkotiin ja kaksi muuta lähtevät kiertämään maaseutua.  Suomenkielistä lehteä Aamunkoitossa toimittaa Jalmari Grönsten (sitten Törmä).  Ruotsinkielistä lehteä I morgongryningen toimittaa Anna Friman.  Käsitysten julkaisee 1911 kaksi suomen- ja ruotsinkielistä tervehdystä Påskhälsning till medlemmarna i föreningen "Hand i hand" ja Vid årsskiftet sekä Tervehdys "Käsitysten" yhdistyksen jäsenille.
1892:  Uusi Kuvalehti julkaisee ensimmäiset kotimaiset autotypiat, joiden valmistaja on F Tilgmann.  Kaksi kuvaa esittävät Imatran ja Vuoksen siltoja.
1893:  Tanskassa ilmestyy Johannes Jörgensenin Taarnet.
1893:  Pariisissa perustetaan pilalehti l'Escarmouche.  Sen avustajiin kuuluu Henri de Toulouse-Lautrec.  Porvarillinen yleisö provosoituu hänen teatterikarikatyyreistään ja boikotoi lehteä.
1893-95:  Pariisissa Gerault-Richard johtaa lehteä Le Chambard socialiste - Sosialistinen kolina.
1893:  Vuosikirja Työväen Kalenteri alkaa ilmestyä.
1893-94:  Teatteri- ja taidenäyttelylehti  Affischen ilmestyy.
1893:  Uusfilologinen yhdistys ryhtyy julkaisemaan tieteellistä sarjaa Mémoires de la Société Néophilologique à Helsingfors ja 1899 aikakauslehteä Neuphilologische Mitteilungen.
1893:  Geologinen toimikunta alkaa julkaista tiedotuslehteä Bulletin de la Commission Géologique de Finlande.
1893:  Finska Veterinärföreningen alkaa julkaista lehteä Finsk Veterinärtidskrift.  Siihen saa lähettää kirjoituksia myös suomeksi.  Lehden nimeksi 1917 tulee Finsk Veterinärtidskrift - Suomen Eläinlääkärilehti ja 1923 Suomen Eläinlääkärilehti - Finsk Veterinärtidskrift.
1893-1915:  A Hintze toimittaa metsästys- ja kalastuslehteä Tidskrift för Jägare och Fiskare.
1893:  Alli Trygg perustaa raittiuslehdet Eos ja Koitto.
1893:  Tampereella maisteri Matti Helenius ja hänen tuleva vaimonsa Alli Trygg perustavat Kansan Lehden ajamaan kansanopisto-, nuorisoseura- ja raittiusasiaa.  Lehti on wrightiläishenkinen ja uskonnollissävyinen.  He julkaisevat 1895-96 samannimistä viikkopainosta, ja 1896 toinen puoli lehdestä muodostaa Työväen Lehden.  Lehti yhdistyy 1897 Raittiuden Ystävien Aamunairueeseen, ja jatkaa ilmestymistään nimellä Kylväjä.
1893-94:  Hufvudstadsbladetin toimituksen piirissä syntynyt kuvalehti Tiden ilmestyy.
1893-96:  Vakuutusyhtiön Suomi asiamies tamperelainen oppikoulunopettaja EV Emeleus julkaisee vakuutusalan lehteä Sampo.  Yhtiö Suomi tukee sitä ilmoituksillaan ja tilaa sitä asiamiehilleen.
1894:  Italialainen sosialisti Giuseppe Canepa pyytää Friedrich Engelsiä valitsemaan uutta viikkolehteä L'Era nuova varten moton, joka ilmaisisi tulevan aikakauden perusaatteen vastakohtana vanhalle aikakaudelle.  Siitä Dante sanoi, että toiset ihmiset hallitsevat, toiset kärsivät.  Engelsin moton mukaan vanhan porvarillisen yhteiskunnan ja sen luokkien ja luokkavastakohtien tilalle tulee yhteisö, jossa kunkin yksilön vapaa kehitys on kaikkien vapaan kehityksen edellytyksenä.
1894-97:  Kaunokirjallinen, kirjallisuustieteellinen ja poliittinen kuukausilehti Novoje Slovo - Uusi Sana ilmestyy Pietarissa.  Sitä julkaisevat aluksi liberaalit narodnikit ja sitten "legaaliset marxilaiset".  Viimeinen numero takavarikoidaan lehden lakkauttamisen yhteydessä.
1894-1909:  Belgiassa ilmestyy katolisen filosofisen yhdistyksen aikakauslehti Revue Néo-Scolastique - Uusskolastinen Katsaus.
1894:  Berliinissä perustetaan Saksan taiteen ja kirjallisuuden lehti Pan.  Taiteilijaryhmän johdossa on Julius Meier.
Kreivi Harry Kessler, joka vaikutti Pan-lehden syntyyn, perustaa oman painon Cranach Presse.
1894:  Yhdysvaltalainen idealistinen aikakauslehti The Philosophical Review - Filosofinen Katsaus alkaa ilmestyä.
1894:  Ranskalainen perhepilalehti le Rire ilmestyy.
1894:  Muinaismuistoyhdistys aloittaa lehdet Suomen Museo ja Finskt Museum, jotka yhtyvät 1903 lehdeksi Suomen Museo. Finskt Museum.
1894-95:  Sivistyneistölle tehty perhelehti Suomen Kuvalehti ilmestyy.  Tohtorin O Relander ja Kasimir Leinon yritys on juhlallinen, akateemis-kirjallinen lehti, jossa kuvat ovat sivuseikka.   Lehteä kustantava Weilin & Göös haluaa siinä näyttää kemigrafisen laitoksensa työn laatua, mutta lehti epäonnistuu taloudellisesti.
1894:  Tampereella alkaa ilmestyä Rautatien-Lehti.
1894:  Ruotsinkieliset opettajat alkavat julkaista lehteä Tidskrift för Folkskolan och Folkhögskolan, jonka nimeksi tulee 1897 Tidskrift för Folkskolan.  Lehden nimeksi muutetaan 1965 Skolnytt.
1894:  Toimittaja Uno Stadius ja postinhoitaja Constance Ullner perustavat eläinsuojelulehdet Oikeutta kaikille ja Rättvisa mot alla.  Nimiksi otetaan 1896 Eläinsuojelus ja Finlands Djurskydd.  Ne ilmestyvät 1921 alkaen vuosikirjoina.
1894:  Eläinsuojeluyhdistykset perustavat lapsille lehdet Pieni Eläinystävä ja Den Lilla Djurvännen.  Ne korvataan 1895 kaksikielisellä eläinsuojelulehdellä Sylvia, mutta niitä aletaan 1897 julkaista uudelleen.  Sylvia lopetetaan 1901.
1894-96:  Finska Filatelisten ilmestyy.
1894-98:  Helsinkiläinen Läroverket för gossar och flickor julkaisee vanhinta painettua toverikuntalehteä Vänner emellan.  Hämeenlinnan lyseon lehdet Wasama ja Joci Baccalaureus sekä Helsingin reaalilyseon Toveri ja Veitikka ilmestyivät epäsäännöllisesti ja käsinkirjoitettuina.
1894:  Pilalehden Fyren näytenumero ilmestyy.
1894:  Suomen Metodistikirkko alkaa julkaista Rauhan Sanomia ja myöhemmin Lasten Ystävää.
1895-1931:  Saksalainen idealistinen aikakauslehti Archiv für Philosophie - Filosofian Arkisto ilmestyy Berliinissä, 1925 alkaen nimellä Archiv für Philosophie und Soziologie - Filosofian ja Sosiologian Arkisto.  Sen ensimmäinen osasto on Archiv für Geschichte der Philosophie - Filosofian Historian Arkisto ja toinen osasto on Archiv für systematische Philosophie - Systemaattisen Filosofian Arkisto.  Lehti ilmestyy 1925 lähtien nimellä Archiv für systematische Philosophie und Soziologie - Systemaattisen Filosofian ja Sosiologian Arkisto.
1895-1900:  Saksalaista taantumuksellista aikakauslehteä Zeitschrift für immanente Philosophie - Immanenssifilosofian Aikakirja julkaistaan Berliinissä.
1895:  Illustrated American palkkaa englantilaissyntyisen valokuvaajan Jimmy Hare kokopäiväiseksi valokuvaajaksi.  Hän siirtyy 1898 Collier's-lehteen.  Ensimmäinen päätyö on Espanjan ja Yhdysvaltojen sotakuvaus.
1895:  Berliinissä alkaa ilmestyä taiteellinen ja kirjallinen Pan-aikakauslehti.  Jugend-tyylisessä lehdessä julkaistaan kirjailijoiden artikkeleita, kivipiirroksia, etsauksia ja puupiirroksia.  Mukana on kirjailija Richard Dehmel (1863-1920).  Muotoilija on Otto Theodor Eckmann (1865-1902), joka suunnittelee myös kirjaimia.  Eckmann muotoilee lisäksi muita lehtiä kuten Jugend.
1895:  AW Penrosen Process Work Year Book ilmestyy Bradfordissa.  Se on Penrose's Annual aikakauskirjan edeltäjä.
1895:  Japanissa aloittaa ilmestymisensä lehti Taiyo - Aurinko.
1895-1917:  Taidemaalari ja kirjailija Helena Westermarck (1857-1938) alkaa toimittaa Unioni Naisasialiiton aikakauslehteä Nutid, Tidskrift för sociala frågor och hemmets intressen.  Hän luovuttaa 1898 vastaavan toimittajan tehtävän Adelaïde Ehrnroothille ja Maikki Fribergille.  Lehti ilmestyy 1916 nimellä Samtid.  Lehteä jatkaa 1919 Astra.
1895:  Kirjailija Saima Grönstrand julkaisee lehteä Kalevatar, joka sanoutuu irti naisasialiikkeestä.
1895:  Suomen Terveydenhoitolehti aloittaa.
1895-99:  Pyöräilylehti Hjulsporten ilmestyy.
1895-1907:  Suomen metsänhoitoyhdistys julkaisee kansantajuista aikakauskirjaa Metsänystävä.
1895:  Raittiuslehti Balder perustetaan.  Sitä jatkaa 1911 raittius- ja nuorisoseuralehti Fram!.
1895:  Topeliuksen tuella alkaa ilmestyä lastenlehti Sländan, jota toimittavat Toini Topeliuksen ystävättäret, Alta Dahlgren ja opettaja Vera Hjelt.  Lehdestä julkaistaan 1895-96 suomenkielistä painosta Sirkka.  Sländanin toimitus sopii ruotsalaisen Stina Quintin kanssa aineiston vaihtamisesta lehden Folkskolans Barntidning kanssa.  Sländan lakkaa 1899.
1896-99:  Venäläisten Sosialidemokraattien Liitto kustantaa ja ryhmä Työn Vapautus toimittaa ulkomailla lehteä Rabotnik - Työmies.
1896:  Saksassa Georg Hirth alkaa julkaista lehteä Jugend - Nuoriso, joka antaa nimen jugendtyylille.
1896-1944:  Kuvalliseen satiiriin keskittynyt pilalehti Simplicissimus ilmestyy Münchenissä.  Sitä julkaisevat Albert Langen ja Thomas Theodor Heine päätoimittajana Ludwig Thoma.  Satiirikon TT Heine johdolla kritisoidaan preussilaista militarismia, keisarikulttia, byrokratian valtaa ja yhteiskunnallista hätää.  Avustajia on kirjailijoita Emile Zolasta Björnstjerne Björnssoniin, Knut Hamsunista Marcel Proustiin.  Piirtäjiä ovat Bruno Paul, Wilhelm Schulz, Eduard Thöny ja norjalainen Olaf Gulbransson.
1896:  Suomessa ilmestyy yleisradikaali lehti Humanitas.  Sen perustaa juristi Jean Boldt (1865-1920) ajamaan rauhanaatetta.  Boldtin aloitteesta 1898 pidetään Helsingissä rauhanyhdistyksen perustava kokous, mutta sen toiminta sammuu kohta samoin kuin lehti, jonka lopettamisesta ilmoitetaan 1899.
1896:  Professori Gustaf Heinricius ryhtyy omalla kustannuksellaan julkaisemaan Kätilölehteä Ruotsin, Tanskan ja Norjan lapsenpäästötaitolehtien esikuvan mukaan.  Lehdestä tulee 1919 Suomen Kätilöyhdistysten Keskusliiton (myöhemmin Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund) äänenkannattaja.
1896-1900:  Maatalouslehti ilmestyy Kuopiossa ja 1899 lähtien Kemissä.
1896-1909:  Siipikarjanhoito-lehti ja Tidning för Fjäderfäskötseln ilmestyvät Turussa.  Lehti ilmestyy 1909-18 nimellä Siipikarjan- ja Mehiläishoitolehti myös ruotsinkielisenä.
1896:  Näytenumero Finlands Hönstidning ilmestyy.
1896:  Finska Kennelklubbens Tidskrift perustetaan.
1896-1917:  Pilalehti Velikulta ilmestyy (näytenumero 1895).  Perustamisanomuksen allekirjoittaja on AB Mäkelä.  Velikullan poliittisista katsauksista vastaa 1901-05 Emil Vainio, joka kirjoittaa nimimerkillä Taavetti.  Häntä seuraa Helsingin Uuden Kirjapainon faktori KJ Mandelin.  Kuvitus alkaa 1905 lisääntyä.  Kuvittajia ovat Alexander Federley, L Ylönen, H Löfving, FG Ålander, Jalmari Ruokokoski, Ilmari Alpola, Arvo Murén, Bertel Nordström, V Puro, Aarno Karimo ja Alvar Aapo Kangasmaa.  Kirjoittajia ovat Larin Kyösti, Aarni Kouta ja Kaarlo Terhi.  Vainio ryhtyy 1911 vastaavaksi toimittajaksi luopuessaan omistamastaan Helsingin Kaiusta.  Vainio saa syytteen majesteettirikoksesta Velikullan julkaistua Simplicissimuksesta otetun norjalaisen Olof Gullbranssonin Suomen sortamista paheksuvan piirroksen.  Vainio tuomitaan vapausrangaistukseen, mutta hän pakenee Tanskaan.  Velikulta yhdistetään 1917 Tuulispäähän.
1897-1901:  Venäläisen V Brjusovin aikakauslehti Vesy - Vaaka ilmestyy.
1897-1901:  Venäläisen Vladimir Possen kirjallinen, tieteellinen ja poliittinen aikakauslehti Zhizn - Elämä ilmestyy Pietarissa.  Maksim Gorki on sen kirjallisena voimana, ja sen palstoilla eräät hänen romaaninsa julkaistaan.
1897:  Georgi Plehanov kirjoittaa artikkelin Tshernyshevskin esteettinen teoria.  Plehanov mainitsee, kuinka Tshernyshevski viittaa daguerrotypiakuviin: "Niiden joukossa on paljon paitsi virheettömiä myös täydellisesti kasvonilmeet kuvaavia muotokuvia, mutta pidämmekö niitä arvossa?  Tuntuisi jopa omituiselta kuulla puolustettavan daguerrotypiakuvia".  (...)  "Kaiverrus ei tietenkään ole parempi kuin maalaus, taiteellisesti se on paljon huonompi.  Samoin taideteoskaan ei milloinkaan saavuta todellisuuden kauneutta eikä sen suurenmoisuutta.  Mutta maalaus on yksi, sitä voivat ihailla vain taidegalleriaan saapuneet henkilöt; kaiverrus taas leviää satoina kappaleina kautta maailman ja sitä voi ihailla jokainen milloin haluaa, asunnostaan poistumatta, leposohvaltaan nousematta ja kotinuttuaan riisumatta."
1897:  Bulgarian sosialidemokraattien vallankumouksellinen siipi perustaa aikakauslehden Novo Vreme - Uusi Aika.
1897-1933:  Saksalaisten opportunistien ja revisionistien aikakauslehti Sozialistische Monatshefte - Sosialistiset Kuukausivihkot ilmestyy Berliinissä.  Lehti on revisionistinen.
1897-1944:  Uuskantilaisten aikakauslehti Kantstudien - Kant-tutkielmia ilmestyy Hampurissa, Berliinissä ja Kölnissä.  Lehteä aletaan julkaista uudelleen 1954.
1897:  Egyptissä perustetaan lehti al-Manar - Majakka.
1897:  Norjassa alkaa ilmestyä osuustoimintalehti Kooperatören.
1897-1924:  Ruotsissa ilmestyy Albert Engströmin pilalehti Strix, joka yrittää seurata Simplicissimuksen mallia.
1897:  Kotikielen Seura alkaa julkaista lehteään Virittäjä.
1897-99:  Veljekset Kasimir ja Eino Leino toimittavat Nykyaikaa.  Esikuvina ovat lehdet kuten norjalainen Kringsjaa, joihin poimitaan ja käännetään kirjoituksia useista lehdistä englantilaisen lehden Review of Reviews mallin mukaan.  Nykyaika rakentaa yhteyksiä suuriin sivistysmaihin hyläten Ruotsin.  Suomi nähdään eurooppalaisena, ja tunnuksena on ikkunoita auki Eurooppaan.
1897:  KM Levanderin perustama Luonnon Ystävä alkaa ilmestyä.  Vanamo-seura ottaa sen äänenkannattajakseen.
1897:  Tamperelainen opettaja Aaku Mäki perustaa Wäinämöisen ajamaan kasvatus- ja koulutuskysymyksiä.  Lehti ottaa 1899 ohjelmaansa rauhanaatteen, ja lehden julkaisijapiiri perustaa 1907 Tampereella Suomen Rauhanliiton.  Väinämöinen ei ilmesty 1907-09, ja lakkaa 1910 taloudellisista syistä.
1897-1910:  Ruotsinkielinen nuorisoseuralehti Ungdomen ilmestyy.
1897-90:  Länsisuomalaiset ylioppilaat julkaisevat Länsi-Suomen Kansanlehteä.
1897:  Kirjakauppa-apulaiset Erik Engström ja Alvar Lindgrén julkaisevat lehden Bokhandelstidning för Finland näytenumeron.  Lehdestä tulee kaksikielinen, ja myöhemmin suomenkielinen nimen osa siirtyy ensimmäiseksi: Suomen Kirjakauppalehti - Finsk Bokhandelstidning.  Yhdistymisten ja nimenmuutosten jälkeen lehti ilmestyy 1971 alkaen nimellä Kirjakauppalehti.
1897-98:  Pohjanmaalla julkaistaan lehteä Folkskolans Tidning.
1897:  Purjehtijoiden lehti I storm och stiltje ilmestyy, ja sen seuraaja Frisk Bris 1899, joka toimii 1910-luvulla myös moottoriveneilijöiden lehtenä ja Suomen Purjehtijaliiton äänenkannattajana.
1897-1902:  Vakuutusyhtiön Suomi kamreeri WA Lavonius julkaisee Vakuutuslehteä.
1898:  Berliinissä alkaa ilmestyä Die Woche.
1898:  Saksalaiset miljonääri Alfred W von Heymel, hänen serkkunsa runoilija Rudolf A Schröder ja Otto J Bierbaum perustavat kulttuurilehden Die Insel - Saari.  Sen kolmannessa numerossa 1900 Emil R Weiss hylkää Jugend- eli art nouveau -tyylin.  Julkaisun laitoksista muotoutuu kustantamo Insel Verlag, joka erikoistuu korkealaatuiseen työhön.  Insel kysyy Emery Walkerilta typografista neuvoa, ja Walker suosittelee Johnstonia, Grailey Hewittiä ja Eric Gilliä.  Tohtori Anton Kippenbergin johdolla nämä taiteilijat  luovat sarjan saksalaisia klassikoita (laitos suurherttua Wilhelm Ernst), jonka Walker painaa ja Douglas Cockerell sitoo.  Insel Bücherei 1912-62 käsittää 800 nimekettä ja 50 miljoonaa kirjaa.
1898:  Saksassa perustetaan pilalehti Narrenschiff.  Siihen piirtävät Julius Klinger, Ernst Heilemann, itävaltalainen Franz Christophe, Emil Erk, Maximilian Vanselow, Edmund Edel ja saksalais-yhdysvaltalainen Lyonel Feininger.
1898-1903:  Kansainvälinen kuvitettu kirjallis-, taiteellis- ja yleisluontoinen Ateneum ilmestyy kirjakauppiaan sanomalehtimiehenäkin toimineen Wentzel Hagelstam (1863-1932) toimittamana.  Taustahahmona on taiteilija Axel Gallén (1902 Gallen-Kallela), joka ihastui Berliinissä taidelehteen Pan.  Sen lisäksi esikuvina ovat ruotsalainen Ord och Bild sekä taide- ja kirjallisuuslehdet Blätter für die Kunst, Jugend ja The Studio.  Lehdessä yhdistetään kuva ja teksti.  Ateneum on merkittävä suomalaisen kirjan tyylihistorian kannalta.  Lehden somisteet, lakiot, alkukirjaimet ja vinjetit ovat Helene Schjerfbeckin, Akseli Gallen-Kallelan, Hugo Simbergin, Erik Ehrströmin ja Albert Gebhardin piirtämiä.  Kannen suunnittelusta vastaavat usein Albert Edelfelt tai Axel Gallén.  Ateneum painetaan kivipainossa.  Hagelstam kustantaa Ahon, Canthin ja Strinbergin teoksia, jotka ahdasmielinen Strindberg hylkäsi siveyssyistä.  Bobrikov karkottaa 1903 Wentzel Hagelstamin maasta tämän poliittisen toiminnan eli kansallisen puolustustaistelun vuoksi.
1898:  Viktor Taipale perustaa Lukutuvan ja toimittaa sitä.  Sen tarkoituksena on vaikuttaa lukijassa henkiseksi ja siveelliseksi vaurastukseksi, virittää heissä luku- ja tiedonhalua ja olla vastapainona siveellisesti tärvelevälle roskakirjallisuudelle.  Lehti siirtyy 1905 Antti Rytkösen vastattavaksi ja muuttuu perhelehdeksi sivistyneitä koteja varten.  Tilaajille jaetaan 1910 lahjalehtenä Kodin Kuvalehteä, jota ei voi erikseen tilata.  Lukutupa liitetään Helsingin Kuvalehteen.
1898:  Graafinen aikakauslehti Kirjaltaja perustetaan.  Se lakkaa ilmestymästä 1904.
1898:  Maatalouslehti Puutarha alkaa ilmestyä.
1898-1907:  Maamies ilmestyy Helsingissä.
1898:  Hangossa julkaistaan lehteä Suomen Meijerilehti.
1898:  Ammattilehti Vaatturi perustetaan.
1898-99:  Miina Sillanpään (Vilhelmiina Riktig) (1866-1952) Palvelijatarlehti ilmestyy hajanumeroina.
1898-1900:  Vaasalainen kauppias Gustaf Svanljung kustantaa Pohjanmaan Raivaajaa.
1898:  Ivar Wilskman perustaa Suomen Urheilulehden, josta tulee 1910 Kisakenttä ja 1912 liiton SVUL lehti.  Se on maailman kolmanneksi vanhin edelleen (1980-luvulla) ilmestyvä urheilulehti.  Vanhin on englantilainen Sporting Life (perustettu 1859) ja toiseksi vanhin italialainen La Gazzetto dello Sport (perustettu 1896).
1898:  Suomen Liikemies-Yhdistys perustaa Kauppalehden ja julkaisee näytenumeron.  Lehti ilmestyy 1899 alusta kerran viikossa.  Kustantajaksi perustetaan 1907 Kauppalehti Oy.  Kauppalehti alkaa 1919 ilmestyä sanomalehtenä kuudesti viikossa.
1898:  Suomen ruotsinkielisen rahvaan perhelehti Familjebladet ilmestyy.
1898-1922:  Ruotsinmielinen pilalehti Fyren ilmestyy.  Se on esplanadien ja kahviloiden herraväen äänitorvi.  Lehden piirtäjä Federley pitää esikuvanaan Eduard Thönyn ja Rudolf Wilken Simplicissimus-tyyliä.  Liike-elämä ilmoittelee lehdessä.
1899-1902:  Venäläisten Sosialidemokraattien Ulkomaisen Liiton aikakauslehti Rabotsheje Delo - Työväen Asia ilmestyy Genèvessä.  Lehti on opportunistinen.  Lehteä julkaistaan 12 numeroa.  Lehden toimitus on ekonomistien ulkomainen keskus ja kannattaa bernsteinilaisuutta.
1899-1902:  Narodnikkilainen kuukausijulkaisu Nakanune - Aattona ilmestyy Lontoossa 37 numerona.
1899-1904:  Venäläisen Sergei Diagilevin Mir Iskusstvo - Taiteen Maailma ilmestyy.
1899:  Maxim Gorki työskentelee lehden Zhizn - Elämä kirjallisuustoimittajana.
1899-1911:  Itävaltalainen satiirikko Karl Kraus (1874-1936) toimittaa aikakauslehteä Die Fackel - Soihtu.  Hän oli 1892 alkaen useiden wieniläisten ja saksalaisten aikakauslehtien avustajana.
1899:  W Drugulin alkaa painaa Leipzigissa lehteä Die Insel.  Sen perustajat ovat Rudolf Alexander Schröder, Alfred Walter Heymel ja Otto Julius Bierbaum.
1899-1933:  Ruotsissa ilmestyy Hvar 8 Dag Bonnierin kustantamana.
1899:  Suomessa aletaan julkaista lehteä Neuphilologische Mitteilungen.
1899:  Virittäjä alkaa ilmestyä.
1899:  Muurari Eduard Valpas perustaa lehden Vuossadan kynnyksellä.
1899:  Jean Boldtin kulttuuri- ja rauhanlehti Humanitas lakkaa.
1899-1900:  Johannes Jernström toimittaa maatalouslehtiä Landtbrukaren ja Landtbrukarens Annonsblad.
1899-1905:  Viipurissa ilmestyy Kodin Ystävä.  Aurora Olin toimittaa lehteä, vaikka lehdestä vastaa miehensä Kaarlo Olin.
1899:  Ammattilehdet Ilmarinen ja Jalkineseppä perustetaan.
1899:  Pellervo-Seura ottaa lehtensä Pellervo näytenumerosta painoksen 100 000 suomekielistä ja 25 000 ruotsikielistä kappaletta.  Suomen sanomalehtien kanssa tehdään sopimus niiden levittämisestä lehtien liitteenä ympäri maata.  Ensimmäisenä vuonna Pellervon levikki on 27 000 suomen- ja 3000 ruotsinkielistä kappaletta.  Päätoimittaja on aluksi seuran sihteeri Väinö Axelsson, mutta 1901-17 professori Hannes Gebhard.  Ruotsinkielinen painos ilmestyy 1900-20. ja sitä toimittaa Hedvig Gebhard.
1899-1901:  Maisterit Eeli Granit ja E Wirkki toimittavat Porissa Iltapuhdetta.
1899:  Sorvari Otto Tiuppa julkaisee puoli vuotta työväenhenkistä pilalehteä Kompia.  Sen tärkein avustaja on AB Mäkelä, joka liittyi Työmiehen toimitukseen.  Hän eli Kaapro Jääskeläinen tuottaa piloja.  Sensuuriviranomaisten kanssa tulee vaikeuksia, ja painoviranomaiset eivät uusi julkaisuoikeuksia.
1899:  Helsingin Uuden yhteiskoulun (Lucina Hagmanin 1899 perustama) koululehti Sarastus ilmestyy.  Lehteä aletaan 1957 monistaa.
1800-1900-lukujen vaihde:  Abessiniassa aletaan painaa lehteä Aemiro - Intellekti.  Aikaisemmin lehti oli käsinkirjoitettu ja jaettiin keisarin Menelik II hovin jäsenille.
1900-luvun alku:  Norjassa syntyy maaseudun kauppiaiden lehti.
1900-luvun alku:  Suomen suurimmista kuvalehdistä tulee liikeyrityksiä.  Lukijoille tarkoitetut palkintokilpailut yleistyvät.  Houkuttimina ovat laivamatkat, gramofonit, kellot tai puhdas raha.  Aletaan julkaista joululehtiä ja niiden jälkeen pääsiäis-, kevät-, juhannus- ja uudenvuoden numeroita.
1900:  Tieteellisiä aikakauslehtiä ilmestyy noin 10 000 nimekettä maailmassa.
1900:  Bulgarian Sosialidemokraattisen Puolueen opportunistit alkavat julkaista aikakauslehteä Obshtsho Delo.
1900:  Aikakauskirja Klimsch Jahrbuch alkaa ilmestyä.  Sitä julkaistaan 1940 asti.
1900:  Ranskalainen historian tutkija Henri Berr (1863-1954) perustaa aikakauslehden Revue de synthèse historique, jossa julkaistaan historioitsijoiden kannalta kiinnostavia artikkeleita erilaisista historiallisista kysymyksistä.
1900:  Saksalaisen sosialidemokraatin G Rau kirjapainossa Leipzigissa painetaan Leninin lehden Iskra - Kipinä ensimmäinen numero.  Myöhemmin tästä maanalaisesta ja salaisesta painosta ilmestyy lentolehtinen Iskran toimituksen julistus.  Lenin kutsuu toisinaan toimitustaan Itsenäiseksi kirjallisuusyritykseksi.  Leninin laatimassa julistuksessa esitetään toimituksen toimintasuunnitelma.  V I Lenin jättää 1903 toimituksen.  Iskra julkaistaan 51 kertaa (alussa lehti ilmestyy kerran kaksi kuukaudessa, mutta numerosta 24 alkaen säännöllisesti kaksi kertaa kuussa).  Lisäksi julkaistaan neljä kertaa marxilais-teoreettista aikakauslehteä Zarja - Koitto, kymmeniä lehtisiä ja eripainoksia Iskran ja Zarjan tärkeimmistä artikkeleista, satamäärin lentolehtisiä ja ohjelmajulistuksia.  Leninin johtama toimituksen müncheniläinen osasto joutu 1900-03 vaihtamaan kolmasti toimitilojaan.  Tätä useammin tulee välttämättömäksi vaihtaa kirjapainoa.  Paitsi Leipzigiä, toimii Iskran kirjapaino eri aikoina Münchenissä, Lontoossa, Genevessä, Kishinjovissa, Umanissa, Bakussa ja Nizhni Novgorodissa.  Toimitus keksii mitä erilaisimpia tapoja salakuljettaa kiellettyjä painotuotteita, toteuttaa maan alla toimivien iskralaisten kirjapainojen perustamisen Venäjällä.  Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen II puoluekokous julistaa Iskran pää-äänenkannattajakseen.
1900-39:  Ranskalainen idealistinen aikakauslehti Revue de Philosophie - Filosofian Katsaus ilmestyy Pariisissa.
1900-14:  Romain Rolland (1866-1944) ja Charles Peguy (1873-1914) perustavat ja julkaisevat aikakauskirjaa Les Cahiers de la Quinzaine.
1900:  Tanskassa aloittavat osuustoimintalehti Andelsbladet ja säästöpankkilehti.
1900-18:  Yhdysvaltalainen revisionistinen kuukausijulkaisu The International Socialist Revue - Kansainvälinen Sosialistinen Katsaus ilmestyy Chicagossa.
1900-05:  Yöterpeläiset kulttuurisnobit julkaisevat Helsingissä ruotsinkielistä lehteä Euterpe.  Sen perustaa säveltäjä ja kriitikko Karl Flodin (1858-1925) musiikkilehdeksi, joka laajenee 1902 kirjallisuuden ja yleisten kulttuurikeskustelujen suuntaan, ja johon filosofi Rolf Lagerborg ja muut kulttuuriradikaalit kirjoittavat.  Euterpeläiset ovat väsyneitä runebergilaiseen isänmaallisuuteen ja Suomen pikkuporvarillisuuteen.
1900:  Arvi A Karlssonin (Karisto) Nuorison Joulu ilmestyy.
1900-66:  Koululaisille suunnattu joululehti Joulupukki ilmestyy.
1900:  Suomessa Lördagen alkaa tarjota vuosikertojaan lahjakortilla.
1900:  Lukutupa arpoo asiamiestensä kesken matkan Pariisin maailmannäyttelyyn.  Lehdet järjestävät asiamieskilpailuja, joissa palkintoina jaetaan kelloja, kameroita, astiastoja ja kirjoja.
1900:  Suomessa ilmestyy 144 aikakauslehteä.  Kuvalehdet ovat Eurooppa- ja Pohjois-Amerikka-keskeisiä, siellä asuu sivistys, valistus ja siveellisyys, muualla barbaria, taikausko ja raakuus.  Perhe on pyhä.  Vältetään poliittista, tieteellistä ja uskonnollista väittelyä ja keskustelua.  Työväenkysymys sivuutetaan asettamalla ihanteeksi isänmaallinen, siveellinen, raitis, säästäväinen ja siistin kodin omistava työmies.
1900 mennessä:  Suomessa ilmestyy 112 nimekettä ammattilehtiä, joista 30 käsittelee teollisuutta, ja vajaassa kymmenessä näkyy työntekijöiden ammatillinen itsenäistyminen.
1900:  Suomeen tilataan ulkomailta eniten aikakauslehteä Allers Familj-Journal, jonka levikki Suomessa on tuhannen luokkaa.  Muita tilattuja lehtiä ovat Ny Illustrerad Tidning ja pilalehdet Kasper, Strix, Söndags-Nisse ja Triumf.  Muista maista tilataan lehtiä Illustrirte Zeitung, Illustrated London News, L'Illustration, Fliegende Blätter, Simplicissimus ja Graphic.  Tilataan muoti- ja käsityölehtiä Allers Mönstertidning, Barngarderoben ja Modenwelt.  Joitakin vuosikertoja tilataan kulttuurilehtiä ja tieteellisiä lehtiä.
1900:  Helsingin puhelinluettelon mukaan voidaan puhelimitse tavoittaa vain 12 aikakauslehden toimitusta.  Lähes kaikkiin toimituksiin voidaan soittaa 1917 paitsi pienimpiin yhdistyslehtiin.
1901-02:  Marxilainen tieteellis-poliittinen aikakauslehti Zarja - Sarastus ilmestyy julkisesti neljänä numerona.  Sitä julkaisee Iskran - Kipinän toimitus Stuttgartissa.  Lehti arvostelee kansainvälistä ja venäläistä revisionismia.
1901-05:  Illegaalinen aikakauslehti Vestnik Russkoi Revoljutsii. Sotsialno-polititsheskoje obozrenije - Venäjän Vallankumouksen Viestintuoja. Yhteiskuntapoliittinen katsaus ilmestyy ulkomailla neljänä numerona.  Lehti on toisesta numerosta alkaen eserrien äänenkannattaja.
1901-02:  "Vallankumouksellis-sosialistinen" ryhmä julkaisee Sveitsissä aikakauslehteä Svoboda - Vapaus kahtena numerona.  Svoboda-ryhmä kannattaa ekonomismia ja terrorismia.
1901-21:  Positivistinen aikakauslehti Annalen der Naturphilosophie - Luonnonfilosofian Vuosikirjat ilmestyy Leipzigissa.
1901:  Saksassa perustetaan viikkolehti Die Zeit - Aika.  Julkaisija on Friedrich Naumann.
1901:  Ranskassa alkaa ilmestyä sosialistinen satiirinen pilalehti Assiette au beurre - Voilautanen.
1901:  Ruotsissa perustetaan kapitalisteja ja yhteiskunnallisia epäkohtia arvosteleva sosialistipilalehti Karbasen.
1901:  Tshekkiläinen Jaroslav Hashek (1833-1923) aloittaa kirjailijanuransa julkaisemalla aikakauslehdissä kertomuksia, yhteensä noin 1200 kertomusta.
1901:  Suomalais-ugrilaisen Seuran Kaarle Krohn ja EN Setälä perustavat sarjan Finnisch-Ugrische Forschungen.
1901-06:  Hämeenlinnassa työväenyhdistyksen puheenjohtajana toiminut August Boman kustantaa lehteä Kanerva, Kaunokirjallinen kansanlehti, joka kallistuu sosialismiin.  Lehti joutuu 1904 ylioppilaspiirin Veljeys käsiin.  Toimittajista insinööri Severi Alanne ja ylioppilas Wäinö Jokinen haluaisivat 1905 tehdä lehdestä puoluelehden, mutta kannatusyhdistys ei tätä hyväksy  Alanne siirtyy 1906 Sosialistisen Aikakauslehden toimitukseen.
1901-05:  Rakennusteollisuus julkaisee lehtiä Rakentaja ja 1902 Kotitaide Suomen Teollisuuslehden liitteenä sekä itsenäisenä 1905- Rakennustaito.
1901-06:  Helsingissä julkaistaan talouslehteä Juridiska Meddelanden, notiser från rätts- och affärslivet.
1901:  Oulussa julkaistaan näytenumero Tidskrift för Sjuksköterskan.
1901-02:  Kirjailija ja toimittaja Tyko Hagman julkaisee Hämeenlinnassa lastenlehteä Koulu-Toveri.
1901:  Teollisuuskoulun lehtori Jonatan Reuter ja Valtionrautateillä palvellut Arthur Sjöblom julkaisevat näytenumeron Sydväst, Illustrerad veckoskrift.  Heidän puolestaan maisteri Ernst Häyrén saa hylätyn hakemuksen jälkeen 1903 julkaisuluvan.  Nimeksi tulee 1904 Veckans Krönika.  Lehteen yhdistyy 1914 kilpaileva lehti Tiden.
1901-05:  Fotografiamatörklubben julkaisee Helsingissä lehteään Fotografiskt Allehanda.
1902-05:  Venäjän liberaalisen porvariston kerran kahdessa viikossa ilmestyvää lehteä Osvobozhdenije - Vapautus julkaistaan ulkomailla.
1902-04 ja 1908-10:  Puolalaisten sosialidemokraattien aikakauslehti Przeglad Socjaldemokratiszny - Sosialidemokraattinen Katsaus ilmestyy Krakovassa.  Sitä avustaa puolalaissaksalainen vasemmistopoliitikko Rosa Luxemburg.
1902:  Hollannissa alkaa ilmestyä sosialistisen puoluelehden Het Volk - Kansa liitteenä pilalehti De Notenkraker - Pähkinänsärkijä.  Siihen piirtävät karikatyyrejä Leendert Jordaan, Tjerk Bottema ja Albert Hahn.
1902:  Irakin ensimmäinen aikakauslehti Iklil al Ward - Ruususeppele alkaa ilmestyä Mossulissa, ja sitä seuraa 1905 Bagdadissa Sahrat Baghdad - Bagdadin kukka.  Ne ovat kirjallisia lehtiä.
1902:  USAssa Popular Mechanics alkaa ilmestyä.
1902-06:  Työmiehen Illanvietto sisältää pääasiassa kaunokirjallista aineistoa.  Sitä julkaisee Työväen Sanomalehti-Oy, ja sen toimittajat V Palomaa ja AB Sarlin työskentelevät Työmiehen toimituksessa.
1902-04:  Konni Zilliacus ja Axel Lille toimittavat Tukholmassa Skandinavian maissa tilattavaa lehteä Nordisk Revy, jossa käsitellään Suomen kysymystä ja Venäjän oppositioliikkeiden toimintaa.
1902:  Kansanvalistusseura ryhtyy julkaisemaan sarjaa Arvosteleva luettelo suomenkielistä kirjallisuutta apuneuvoksi kansankirjastojen hoidossa.
1902:  Marttaliitto perustaa Emäntälehden ja lehden Husmodern.
1902-18:  Suomen Teollisuuslehden erikseen julkaistuna osastona lehti Kotitaide käsittelee sisustusta, rakennustaidetta ja taideteollisuutta.
1902:  Suomen vanhin sähkölehti Sähkö ja Voima alkaa ilmestyä.
1902-14:  Vakuutusyhtiön Suomi konttoripäällikkö Heimo Helminen toimittaa lehteä Vakuuttaja.
1902:  Helsingissä Suomen Teollisuudenharjoittajain Keskinäinen Palovakuutusyhtiö aloittaa asiakaslehden Industriidkarnes i Finland Ömsesidiga Brandförsäkringsbolag. Meddelanden från Direktionen - Suomen Teollisuudenharjoittajain Keskinäinen Palovakuutusyhtiö. Johtokunnan Tiedonantoja.  Lehti jaetaan 1925 suomen- ja ruotsinkieliseksi laitokseksi.  Ilmestyminen jatkuu 1941-43 keskeytyksen jälkeen.  Nimiksi 1952 tulee Teollisuus-palon Tiedonantoja ja Meddelanden från Industribrand.  Lehdet yhdistetään 1979 yhtiön tapaturmalehden kanssa nimillä Teollisuusvakuutus ja Industriförsäkring.
1902:  Ammattiaikakauskirja Rautatie saa julkaisuluvan.  Työntekijät arvostelevat sitä virkamiehiseksi, sillä lehdellä on suomettarelainen linja.  Lehti muutetaan 1905 Uudeksi Rautatielehdeksi.
1902:  Sokeain Ystäväin Kuopion Haaraosasto julkaisee joululehden Joulutervehdys.  Ina Hoffrén julkaisee sitä 1938 saakka ja ruotsiksi lehteä Julhälsning 1937 asti.
1902-04:  Opettaja Alli Nissinen toimittaa lastenlehteä Tuulikki.
1902-03:  Pilalehti Uusi Tasku-Matti ilmestyy.
1902:  Helsingissä ilmestyy Idrott kahtena numerona.
1903-04: Venäläinen kuukausilehti Novyi Put - Uusi Tie ilmestyy.
1903:  Ranskalainen lehti Le Velo - Polkupyörä julkaisee Dreyfusia puolustavan kirjoituksen, josta lehden rahoittaja paroni de Dion ei pidä.  Hän perustaa L'Auto-lehden, jonka mainonnassa hän ottaa avuksi Ranskan ympäripyöräilyn - Tour de France.  Nykyään kilpailun järjestää Société du Tour de France, joka kuuluu samaan yritysryhmään kuin päivittäin ilmestyvä urheilulehti L'Équipe - Joukkue.  Pyöräkilpailun aikana sanomalehden levikki nousee 20-30 prosenttia.
1903:  Ruotsissa alkaa ilmestyä osuustoimintalehti Kooperatören.
1903:  Historiallinen Aikakauskirja alkaa ilmestyä.  Sen päätoimittaja on Gunnar Suolahti.
1903:  Arkitekten aloittaa ilmestymisensä irtautumalla TFiF Förhandlingarista.  Arkitekten lopetetaan 1919.
1903-06:  Suomen Teollisuuslehden liitteenä ilmestyy kyläsepille suunnattu Seppo.
1903:  Suomalainen Lakimiesyhdistys alkaa julkaista lehteä Lakimies.
1903-16:  Helsingin Sanomien sisar Helsingin Kaiku ilmestyy.  Siinä on runsaasti kuvia, sillä puupiirroksen sijaan käytetään klisheitä.  Emil Vainio sai 1902 lehdelle julkaisuluvan ja hahmottelee sille ohjelman.  Lehteen palkataan valokuvaaja, joka vuodesta 1904 on Harald Rosenberg, ja lehdellä on eri puolilla Suomea kuvia lähettäviä kirjeenvaihtajia.  Lehti järjestää vuosittain amatöörivalokuvaajille kilpailuja.  Kaiun esikuva on ruotsalainen Har 8 Dag.  Helsingin Kaiun novellikilpailun voittaa 1909 FE Sillanpää.  Lehti julkaisee 1905 ja 1910 erillistä kuukauskuvalehteä, johon on koottu parhaat palat viikkonumeroista.  Otavan Alvar Renqvist ostaa 1916 lehden, mutta Otava ei jatka sen julkaisemista, sillä Otavalla on päätös Suomen Kuvalehden perustamisesta.
1903-57:  Nuorsuomalainen pilalehti Tuulispää ilmestyy, kun Bobrikov hyväksyy sen perustamisanomuksen.  Sähköteknikko Wilfrid Nenonen anoi 1901 lupaa, mutta luvan myöntäminen viipyi 1902 loppuun.  Lehteä ryhtyy toimittamaan Onni V Tuisku Nenosen jälkeen ja piirtäjä Kaarlo Kari.  1910-luvulla tulilinjalle joutuvat sosialistit.  Lehti nälvii sosialidemokraatteja, bolshevikkeja ja kieltolakia.  Antikommunistisen Tuulispään vaalitunnus 1930 on: Suomen karhu murskaa kommunismin lohikäärmeen.
1903:  Noin puolet Kyläkirjaston Kuvalehdestä painetaan fraktuuralla ja puolet antiikvalla.  Valokuvakuvitus on jo vakiintunut.
1904-06:  Moskovassa ilmestyy menshevikkien aikakauslehti Pravda - Totuus, joka on sosialidemokraattinen kuukauslehti.
1904:  VI Lenin ja VD Bonch-Brujevitsh alkavat Genevessä julkaista Vperjod - Eteenpäin -lehteä.
1904-05:  Ruotsissa Torkel Thomasson julkaisee lehteä Lapparnas Egen Tidning.
1904:  Suomen Hammaslääkäriseura ryhtyy julkaisemaan aikakauskirjaa Suomen Hammaslääkäriseuran Toimituksia.
1904:  Puuhaajana Kaarlo Forsman (myöhemmin Koskimies) aletaan julkaista vanhasuomalaisten ylioppilaiden viikkolehteä Raataja kritiikkinä Valvojaa ja suomalaisen puolueen sosiaalipoliittista linjaa vastaan.  Päätoimittajaksi valitaan 1906 dosentti Gunnar Palander (myöhemmin Suolahti), jonka mukana Raatajasta kehittyy suomalaisuusliikkeen äänenkannattaja.  Avustajana on runoilija VA Koskenniemi.  Raatajasta tulee vanhasuomalaisen ylioppilasyhdistyksen Suomalainen Nuija äänitorvi.
1904:  Helsingissä perustetaan Säästöpankki - Sparbanken, joka 1905 jakautuu kahdeksi lehdeksi Säästöpankki ja Sparbanken.
1904:  Palovakuutus-Osakeyhtiö Pohjolan virkailija maisteri Hugo Korkeakoski alkaa toimittaa Vakuutussanomia.
1904:  Pilalehden Fyren toimitusvastuu siirtyy Helsingin yliopiston kirjaston amanuenssille maisteri Rafael Linqvist.  Lehti alkaa ajaa jyrkkää ruotsalaiskansallista nationalismia, ja sen satiirin kohteita ovat raittiusliike, suomalaisuusaate, sosialismi ja juutalaiset.  Lehden kuvittajia ovat Alexander Federley, Uno Zeipel, Oscar Furuhjelm, FG Ålander, Edwin Lydén, Rafael Rinfell, Carolus Lindberg ja Sigurd Wettenhovi-Aspa.
1904:  Viipurissa ilmestyy Sport.
1904:  Finskt Idrottsblad perustetaan Uno Westerholmin aloitteesta.  Siitä tulee 1912 Finlands Svenska Gymnastik- och Idrottsförbundin äänenkannattaja.  Nimeksi tulee 1919 Idrottsbladet.
1905:  Bolshevikkien illegaalinen viikkolehti Vperjod - Eteenpäin ilmestyy Genèvessä.
1905:  Bolshevikkien illegaalinen viikkolehti Proletari - Proletaari ilmestyy Genèvessä.  Lehden vastaavana toimittajana on Lenin.
1905:  Kustantaja Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) alkaa julkaista lehteä Poesia.  Pariisilainen Figaro julkaisee hänen futuristisen manifestinsa.  Marinetti on 1911 kirjeenvaihtajana Libyassa.
1905-27:  Wienissä ilmestyy pilalehti Muskete.
1905:  Venäläinen kriitikko Georgi Plehanov käy Venetsian kuudennessa kirjallisessa taidenäyttelyssä, johon hän tutustui etukäteen lehdestä Il Divenire sociale - Sosiaalinen tulevaisuus.  Näyttelyssä on lehtimiehiä varten erikoissali lähellä posti- ja lennätinlaitosta.
1905-08:  Sosialistisen Aikakauslehden perustavat Otto Wille Kuusisen, joka toimitti osakuntalehteä Hälläpyörä ja ryhtyy toimitussihteeriksi, johdolla marraskuun sosialistit Edvard Gylling, joka ryhtyy päätoimittajaksi, Yrjö Sirola ja Sulo Wuolijoki, jotka ovat sivistyneistöä.  Kuusinen sanoo: "Se aloitettiin kevytmielisesti, ilman mitään varoja, ilman rahankeräyksiä ja ilman selvää suunnitelmaa tulevasta menestyksestä ja taloudellisesta kannattavuudesta".  Toimitus seuraa Karl Kautskyn julkaisemaa Die Neue Zeitia ja ranskalaista La Vie Socialistea sekä kääntää venäläisten sosialistien artikkeleita.  Lehti edustaa jyrkän luokkataistelun punaista kantaa.  Lehti hyväksytään puoluekokouksessa 1906 puoluelehdeksi.
1905:  Kommunistinen manifesti ilmestyy ensi kerran suomeksi NR af Ursinin kääntämänä hänen toimittamassaan Koitar-albumissa.
1905:  Palvelijatarlehti alkaa koota työväenluokan naisia.  Lehden tilapäisiä numeroita ilmestyi 1898-99.  Lehti yhdistetään 1906 Sosialidemokraattisen Naisliiton Työläisnaiseen, joka ilmestyy 1914 saakka päätoimittajanaan Miina Sillanpää.
1905-10:  Eduskuntauudistus synnyttää aktivistien lehden Framtid, ja puolueen suomenkielisenä lehtenä ilmestyy 1906-07 Vastaisuus.  Framtidiä toimittaa aluksi maisteri Herman Gummerus, ja toisena toimittajana 1907-08 on faktori Filemon Tiderman, joka passitetaan 1908 Siperiaan, sekä 1909-10 varatuomari Johannes Gummerus apunaan ylioppilas Karl Mannelin.  Framtid saa syytteitä majesteettirikoksista ja yllytyksestä kapinaan.  Johannes Gummerus tuomitaan 1913 yli vuoden ja Herman Gummerus 1914 puolen vuoden vankeusrangaistukseen.  Framtid muodostaa sillan vanhan aktivismin ja jääkäriliikkeen välille.
1905:  Yhteiskunta-Taloudellinen Aikakauskirja (1929 Kansantaloudellinen Aikakauskirja) alkaa ilmestyä.
1905:  Sosiaalinen Aikakauskirja aloittaa ilmestymisensä.
1905:  Naisasialiiton Union vaikutuksesta aloittaa Naisten Ääni, jota nuorsuomalainen Suomalainen Naisliitto alkaa julkaista 1907 tavoitteena naisten vapauttaminen ja yleisen onnellisuuden edistäminen.  Lehden ensimmäisenä toimittajana on Maikki Friberg.
1905-07:  Nuorsuomalaiset ylioppilaat perustavat äänenkannattajansa Nuori Suomi, joka on Ylioppilaiden Keskusteluseuran lehti.  Lehden toimitus hajoaa 1907 riitelyyn ja lehti lakkaa.
1905:  Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskunta SOK ryhtyy julkaisemaan asiakaslehteään Yhteishyvä kerran kuussa.  Lehti ilmestyy 1906 viikoittain.  Samarbeten alkaa ilmestyä 1909.
1905:  Lounais-Suomen osuuskaupat alkavat julkaista asiakaslehteään Auta Itseäsi.  Nämä osuuskaupat liittyvät SOKn jäseniksi, ja Auta Itseäsi lakkaa 1906.
1905:  Amos Anderson aloittaa vakuutuslehden Försäkrings Tidskrift.
1905:  Suomen Rakennusmestarien Liitto alkaa julkaista ammattilehteä Rakennustaito.
1905-07:  Finsk musikrevy ilmestyy.
1905-54:  Sosialidemokraattien pilalehti Kurikka ilmestyy (näytenumero 1904).  Toimittajaksi nimitetään sorvari Otto Tiuppa.  Kurikan pilat ovat satiiria, jonka tarkoituksena on maalata pirua seinille kaikissa mahdollisissa tapauksissa.  Kurikan vitsit ja kaskut osoittavat, että kapitalistit, herrat ja porvarit ovat kaiken pahan alku ja juuri.  Vastakkain asetetaan johtajat ja työmiehet, kapitalistit ja riistetyt, papit ja kansa, porvarit ja sosialistit, pääoma ja palkkatyö, lahtarit ja lakkolaiset.  "Eikö työn ja pääoman pitäisi työskennellä sopusoinnussa?  Pitäisipä kyllä!  Mutta pääoma ei halua työskennellä ollenkaan.  Nauttia vaan."  Kurikka ilmoittaa olevansa "kaikkien kaupungin viskaalien kauhu, Senaatin ainoa ja oikea arvostelija, suomettarelaisten syöjä ja perustuslaillisten potkija..., ilkeitten poliisien suuntukkija, Stolypinin ja Bulykinin vallan ja voiman vähentäjä...".  AB Mäkelä eli Kaapro Jääskeläinen tulee 1907 toimittajaksi.  Senaatin oikeusosasto langettaa 1912 lehden vastaavalle toimittajalle Albin Karjalainen puolen vuoden vankeustuomion erään pilan johdosta.  Maisteri Sulo Wuolijoki tulee 1913 toimittajaksi.  Hän arvostelee puolueessaan esiintyvää revisionismia suoraan.  Uutena toimittajana 1916-18 on Työmiehen toimittaja Emil Elo.  Hänen kaudellaan Kurikka on kannattavin suomalainen pilalehti.  Luokkasodan jälkiselvittelyt katkaisevat Kurikan ilmestymisen, mutta sitä aletaan 1919 julkaista.  Toimittajaksi valitaan Suomen Sosialidemokraatin toimitussihteeri Yrjö Räisänen eli Sasu Punanen.  Hän jättää 1934 lehden.
1905:  Aseellista toimintaa kannattavien aktivistien Suomen aktiivinen vastustuspuolue julkaisee salaisia lehtiä Frihet ja Vapaus.
1905:  Viikkolehti Nyyrikki alkaa ilmestyä.  Sen perusti 1904 oululainen kirjanpainaja HV Marjamaa.  Suomessa syntyy täysin viihteellinen lehdistö.
1906-18:  Kirjallinen, tieteellinen ja poliittinen kuukausijulkaisu Sovremennyi Mir - Nykymaailma ilmestyy Pietarissa.
1906-07:  Menshevikkien julkaisu Sovremennaja Zhizn - Nykyelämä ilmestyy Moskovassa.  Samana aikana ilmestyy menshevistisiä kirjoituskokoelmia Otkliki - Vastauksia Pietarissa.
1906:  Pietarissa ilmestyy poliittinen viikkolehti Bez Zaglavija - Otsikotta.
1906:  Malakkalainen lehti al-Imam - Imaami perustetaan.
1906-68:  De Hollandsche Vereeninging (sitten Dutch Burgher Union of Ceylon) julkaisee Ceylonissa (Sri Lanka) lehteä Journal of the Dutch Burgher Union of Ceylon 58 numeroa.
1906:  Otto Wille Kuusinen kirjoittaa Kanervassa, että helposti johdutaan ... "toiselta puolen yksipuoliseen taiteenpalvelukseen, toiselta puolen velttoon arkuuteen elämän vaatimusten edessä".  Varottavana esimerkkinä niistä huonoista tuloksista, mihin estetisen sivistyksen yleisempi harrastus nykyään voi viedä, on tuollainen sairasta kirjallisuutta ahmiva, estetiseraava, toimintaan, vieläpä terveen taiteen nauttimiseenkin kykenemätön ja elämään kyllästynyt yleisö, jonka luullakseni voi tavata useampainkin maiden keskisäädyssä.  Kuusinen jatkaa, että tiedämme, varsinkin suurten taiteilijain omista kertomuksista ja mielenpurkauksista, kuinka äärettömän kelvoton taiteen vaalija nykyinen rahavaltainen luokkayhteiskunta todella on; kuinka monta neroa on suorastaan nälkään tapettu ja kuinka moni on pakotettu alentamaan taiteensa tilapäisen ostokykyisen poroporvarijoukon maun ja mauttomuuden mukaiseksi kauppatavaraksi; ...
1906:  Työläisnaisliitto alkaa julkaista lehteä Työläisnainen, Sosialidemokraattisen naisliiton äänenkannattaja, myöhemmin Suomen köyhälistön naisten äänenkannattaja.  Toimittajana on Miina Sillanpää.  Lehden liitteenä ilmestyy 1908-14 sosialidemokraattinen lastenlehti Ihanne.  Lehti lakkaa 1914.
1906:  Suomessa alkaa ilmestyä Venäjän sosialidemokraattisen puolueen Vestnik Kazarmy ja sosiaalivallankumouksellisten Nastuplenije 1906-07, jotka leviävät venäläisille sotilaille.
1906-07:  Nuorsuomalaiset julkaisevat valtiollis-yhteiskunnallista viikkolehteä Kansanvalta.
1906-11:  Säveletär ilmestyy.
1906:  Vaasassa ilmestyy Till nytta och nöje.
1906-07:  Vienan Karjalaisten Liitto julkaisee sen sihteerin toimittamana Karjalaisten Pakinoita.  Sitä jatkaa 1907-09 Karjalan Kävijä.
1906:  Mikkelissä alkaa ilmestyä viihdelehti eli Suomen kotien kaunokirjallinen viikkolehti Vipunen.
1906:  Suomen Meijerilehti - Finlands Mejeritidning alkaa ilmetyä.
1906:  Finska Trädgårdsodlaren aloittaa.  Sen nimeksi tulee 1922 Trädgårdsodlaren, joka loppuu 1942.  Lehti jatkaa 1947 nimellä Trädgårdsnytt.
1906:  Eversti Viktor Barander alkaa toimittaa metsästyslehteä Finsk Jakttidning.  Se ilmestyy 1924-61 nimellä Finlands Jakt- och Fisketidskrift.  Suomen Metsästyslehti ilmestyy 1906-11.
1906:  Koneteollisuus suunnataan koneinsinööreille.
1906-08:  Ruotsinkielinen nuorisoliitto julkaisee lehteä Kamrat ja sen seuraajaa Till Storms 1912-30.
1906-07:  Suomalaismielinen lehti Vastaisuus ilmestyy.
1906:  Pika- ja kuorma-ajurien ammattilehti Ajuri alkaa ilmestyä.  Lehdessä pohditaan, liittyvätkö ajurit sosialidemokraattiseen puolueeseen.
1906:  Suomen Teollisuuslehden liiteosaksi otetaan Kutoma- ja Paperiteollisuus.
1906:  Yleistaloudellinen ruotsinkielinen lehti Mercator perustetaan.  Sen päätoimittajaksi valitaan Amos Anderson.  Sitä julkaistaan 1910 alkaen englanniksi (-1917) ja saksaksi (-1914), venäjäksi 1912-17 ja 1915-17 ranskaksi.
1906:  Norjalainen valokuvaaja Daniel Nyblin (1853-1923) aloittaa Helsingissä asiakaslehden Nyblinin Tietolipas, joka ilmestyy ruotsiksi nimellä Nyblins Magasin.  Nyblin muutti 1905 valokuvaamonsa yhtiöksi Suomen Valokuvaustarpeiden Kauppa ent Daniel Nyblin.  Lehdestä ryhdytään 1908 perimään postimaksua ja 1909 tilausmaksua.  Niinpä lehden ilmestyminen päättyy 1910.
1906:  Ammattilehti Postimies alkaa ilmestyä.  Se kannetaan suoraan tilaajalle.  Sen rinnakkaislehti on 1906-10 Postilainen.
1906:  Puutyöntekijöiden ammattilehti Lastu alkaa ilmestyä.
1906:  Turun liikeapulaisten yhdistys alkaa julkaista lehteä Tiskimies.  Liiton lehden Liikeapulainen ensimmäinen numero ilmestyy 1906.  Lehti ilmestyy 1934 nimellä Liikeväki.
1906:  Kansakoulunopettajain Oy Valistus alkaa kustantaa opettajien ammatti- ja järjestölehteä Opettaja.
1906:  Pohjantähti alkaa innostaa opiskelijoita raittiuteen.
1906:  Uudenmaan läänin eläinsuojeluyhdistykset perustavat lehden Eläinten Ystävä, joka siirtyy 1908 valtakunnalliselle järjestölle.
1907:  Suomen Kirjansitojaliitto alkaa julkaista järjestölehteä Kirjansitoja.  Se lakkaa ilmestymästä 1910.  Hajanumeroita ilmestyi 1897 ja 1902.
1906-35:  Otava julkaisee lastenlehteä Pääskynen.  Lehti saa alkunsa kirjailijoiden Helmi Krohn-Setälä ja Anni Swan toimittamasta lehdestä Joulukontti.
1906:  Helsingissä ilmestyy Työväen Kirjapainossa kolmena kuukautena painettu vironkielinen pilalehti Kaak, piltdega naljaleht, jota toimittaa sosialidemokraatteja lähellä oleva Suomessa asuva kirjailija Eduard Wilde.  Kaak - Häpeäpaalu hyökkää Viron venäläisiä vallanpitäjiä ja Baltian saksalaista aristokratiaa vastaan.  Poliisi takavarikoi Virossa levitetyt lehdet, ja viranomaiset tiedustelevat Työväen kirjapainolta Kaakin painamisesta, joka loppuu.
1907-14:  Ranskalainen sosialisti Jules Guesde toimittaa ja kustantaa Pariisissa aikakauslehteä Le Socialisme.
1907-34:  Itävallan sosialidemokraattien kuukausijulkaisu Der Kampf - Taistelu ilmestyy Wienissä.  Lehti on opportunistinen.
1907:  Saksassa ilmestyy Kolonie und Heimat - Siirtomaa ja kotimaa.
1907:  Suomessa ilmestyy tohtorin Arvid Neovius perustama Politik och Kultur, mutta se lakkaa alkuunsa, kun kilpailijoiksi tulevat Argus ja Päivä.
1907-10:  Suomessa Argus ilmestyy päätoimittajana kemisti Gustaf Guss Mattsson, joka pakinoi Helsingfors-Postenissa ja Dagens Tidningissä.  Lehteen kirjoittaa muun muassa Rolf Lagerborg.  Argus joutuu vaikeuksiin, kun sitä julkaistaan luvatta, ja sen julkaiseminen kielletään 1911.  Nya Argus jatkaa.  Toimittajat näkevät lehtensä majakkana länttä kohti ja vahtitulena itään.  Luokkasota lisää konservatiivisuutta, ja Gunnar Castrén vaatii turvallisuuden lujittamista Saksan tuella, vahvaa poliisivoimaa sekä vallan keskittämistä porvarilliselle hallitukselle.
1907-10:  Poliittinen lehti Folktribunen, sosialdemokratisk månadsskrift ilmestyy Suomessa.  Sen perustaja on konttoristi Ivar Hörhammer.
1907-11:  Nuoren Suomen toimituksesta eronnut ryhmä perustaa viikkolehden Päivä, viikkolehti suomalaista kulttuuria varten.  Eino Leinon ympärille ryhmittyneet nuorsuomalaiset kirjailijat ja taiteilijat seurustelevat Helsingin Erottajalla Päivän toimituksessa.  Yhteiskunnallisissa vaatimuksissaan Päivän toimitus on valmis yhtymään vasemmiston uudistusvaatimuksiin.  Kirjoituksissa vaaditaan kirkon ja valtion erottamista, uskonnonvapautta ja siviiliavioliittoa.
1907:  Wiwi Nordberg toimittaa lehteä Dagen - Päivä.
1907-22:  AV Forsmanin (myöhemmin Koskimies) ja Gunnar Suolahden aloitteesta perustetaan kulttuurilehti Aika (näytenumero 1906).  Sen ensimmäinen päätoimittaja on Suolahti.  Toimitussihteeri Yrjö Tuomikoski ja kirjallisuuskriitikko VA Koskenniemi ovat Raatajan ylioppilaspiiristä kuten kirjailija Kyösti Wilkuna.  Aika samaistetaan toimittajiensa ja tukiryhmänsä kautta vanhasuomalaiseen puolueeseen.  Suomen itsenäistyminen terävöittää Ajan suomalaiskansallista ohjelmaa, jota Koskenniemi perustelee: Kulttuurityö on ainoa ala, jossa meidän pienuutemme ei tee esteitä menestykselliselle kilpailulle suurten kansojen kanssa.  Sillä alalla voimme valloittaa enemmän kuin Vienan ja Aunuksen.
1907:  Helsingin Kustannusosakeyhtiö alkaa julkaista Jokamiehen - ja joka naisen - Viikkolehteä, joka tarjoaa hyvää ja hyödyllistä virkistyslukemista jokaiselle kansalaiselle ikään ja yhteiskuntaluokkaan katsomatta.  Lehdessä uutta Suomessa ovat intervjuuit eli henkilöhaastattelut.  Julkisuuden henkilöihin tutustutaan intervjuuien tai muiden tiedustelujen kautta ja heistä kertominen lukijoille tulee olemaan erityisen huomion esineenä.  Lehti lopetetaan 1914.
1907:  Taidekasvatuslehti Stylus alkaa ilmestyä.
1907-14:  Finna Esperantisto ilmestyy.  Sen seuraaja Esperanta Finnlando alkaa 1918 ilmestyä.
1907:  Ruotsalaisen Kansanpuolueen ensimmäinen aikakauslehti on helsinkiläinen nuortenklubin perustama Vårbrytning.
1907:  Maatalous aloittaa.  Sen rinnalla aletaan julkaista 1912 lehtiä Karjanhoitolehti ja Hevoshoitolehti.  Maatalous siirtyy 1922 WSOYlle, ja Agronomien Yhdistys ottaa 1926 sen äänenkannattajakseen.  Lehti siirtyy 1940 yhdistykselle.
1907-17:  Suomen Rautatieläisten Liitto julkaisee sanomalehtimuotoista lehteä Juna.
1907:  Ammattilehdet Metallityöläinen, muurarien Peruskivi ja Maalarien Viesti alkavat ilmestyä.
1907:  Ammattilehti Satamatyömies siirretään Turusta toimitettavaksi sanomalehden Raivaaja yhteydessä Lahdessa.  Satamatyömies ylittää 2000 tilaajan määrän ja painaa sen kunniaksi lehden punaiselle paperille, kuten työväen sanomalehdillä on tapana juhliessaan merkkipäivää tai vappua.  Satamatyömies tuomitaan majesteettirikoksesta ja pyhäinpilkasta, kun lehti julkaisee Ilmari Kiannon kertomuksen Aabraham ja Saara.
1907:  Maakauppias alkaa ilmestyä Helsingissä.
1907:  Suomen Yleinen Työnantajaliitto perustaa työväenlehdistön vastapainoksi lehden Työnantaja - Arbetsgivaren.  Se tekee teollisuuspolitiikkaa, seuraa tarkasti työväenliikkeen tapahtumia, ja keskeinen aihe on sotilaspolitiikka.  Lehteä suunnataan myös työjohtajille, "joille voisi olla terveellistä, että saisivat jonkinlaista vastapainoa sosialistilehtien yksipuolisia ja vinoja kuvauksia vastaan".
1907:  Suomen Sosialidemokraattinen Nuorisoliitto perustaa lehden Tuohus, jonka nimeksi muutetaan 1911 Työläisnuoriso.  Se lakkautetaan 1914 julkaisuluvan puuttuessa, ja seuraajaksi perustetaan Nuoriso.  Työläisnuoriso jatkaa 1918, mutta nimeksi 1952 tulee Vihuri, joka lakkaa 1977.  Toimittajina ovat 1938-42 Rafael Paasio ja 1954-56 Kalevi Sorsa.
1907-08:  Koulujen oppilaskuntien kattojärjestö Svenska Skolungdomsförbundet julkaisee lehteä Fria Blad.
1908:  Menshevistissuuntainen aikakauslehti Nautshnaja Mysl - Tieteellinen ajattelu ilmestyy Riiassa.
1908-43:  Saksalaisten finanssimiesten aikakauslehti Die Bank ilmestyy Berliinissä.
1908:  Partioliikkeen aikakauslehti Scouting for Boys ensimmäinen numero ilmestyy.
1908:  Giuseppe Prezzolini ja Giovanni Papini perustavat ja johtavat kirjallisuuskritiikkiin ja kulttuuripolitiikkaan erikoistuvan julkaisun La Voce - Ääni, joka ilmestyy 1916 asti.
1908:  USAssa Ford Motor alkaa julkaista asiakaslehteä Ford Times.  Sen ilmestyminen keskeytyy 1918-43.  Sillä on lähes kahden miljoonan levikki.
1908:  Kirjapaino- ja kirjansitomoalojen työnantajaliittojen yhteinen järjestölehti Tiedonantoja perustetaan.  Lehden nimeksi tulee 1935 Graafikko.
1908-11:  Luonto tieteen valossa ilmestyy vihkoina, joista sidotaan neljä nidettä.
1908:  Nuori Voima -lehti perustetaan.  Sen avustajia ovat Uuno Kailas, Viljo Kajava, Katri Vala, Saima Harmaja, Oiva Paloheimo, Mika Waltari, Helvi Hämäläinen, Toivo Pekkanen ja Pentti Haanpää.
1908-10:  Kuriren aloittaa Helsingissä sanomalehtenä, mutta jatkuu ruotsinmielisenä aikakauslehtenä.
1908:  Sosialistisen Aikakauslehden toimitus herättää Työväen Kalenterin uuteen eloon.  Edvard Gyllingin Työväen Kalenterin kirjoituksen mukaan porvaristoon kuuluvat talolliset, kruununtilanhaltijat, muun elinkeinon kuin maanviljelyksen itsenäiset harjoittajat, koroillaan eläjät, konttoripalvelijat, työnjohtajat ja muut käskyläiset perheineen.  Köyhälistön muodostavat torpparit, lampuodit, teollisuuden ja maatalouden vakinaiset työmiehet sekä työttömät.
1908:  Kananhoitaja ilmestyy.
1908:  Tapio, Suomen metsänhoidon ystävien seura alkaa julkaista lehteä Tapio.
1908:  Ammattilehti Suomen Ammattijärjestö perustetaan Saksan mallin mukaan.
1908:  Leipurien ammattilehti Tähkä alkaa ilmestyä.
1908-17:  Ammattilehti Tullimiesten lehti - Tullmannabladet ilmestyy.  Se perustetaan 1929 uudelleen nimellä Tullimies ja muuttuu 1973 lehdeksi Tulli-73.
1908:  Helsingin postinkäsittelijöiden Posti - Post alkaa ilmestyä, mutta se sulautuu 1910 Postimieheen.
1908:  Kirurgisen sairaalan ylihoitajan Sophie Mannerheim aloitteesta ja johdolla perustetaan sairaanhoitajien liiton lehti Epione.  Se lakkaa 1966.
1908:  Tehtailija Viktor von Wright perustaa Käsityö- ja Teollisuuslehden.
1908:  Ihanneliiton lehtenä alkaa ilmestyä sosialidemokraattinen lastenlehti Ihanne päätoimittajanaan Miina Sillanpää.  Se ilmestyy aluksi Työläisnaisen liitteenä, mutta itsenäistyy 1909.  Ihanne lopetetaan 1914 julkaisuluvan puuttuessa.
1908:  Koulujen oppilaskuntien kattojärjestö Suomen Koulunuorison Liitto alkaa julkaista lehteä Nuori Voima.  Se siirtyy 1910 WSOYlle ja alkaa kehittyä nuorten kulttuuriharrastajien lehdeksi.
1908-10:  Perhepilalehti Hyvätuuli ilmestyy Onni V Tuiskun toimittamana.
1909:  Suomalainen Tiedeakatemia alkaa julkaista sarjaansa Annales Academiae Scientiarum Fennicae.  Akatemia toimittaa vuosikirjaa Esitelmät ja Pöytäkirjat, josta julkaistaan saksalais-englantilainen tiivistelmä.  Nimeksi tulee 1977 Vuosikirja - Yearbook.  Akatemia julkaisee 1910 lähtien Folklore Fellows -yhdistyksen sarjaa FF Communications
1909:  Suomessa alkaa ilmestyä keskustelulehti Ad lucem.
1909:  Kansanvalistusseura perustaa tietokalenterin.
1909:  Osuusliikkeen SOK asiakaslehti Samarbete alkaa ilmestyä.
1909:  Suomen Osuustoimintalehti perustetaan.
1909-12:  Maanviljelijä - Jordbrukaren ilmestyy.
1909:  Kuopiolainen agronomi Vilho Hirvonen alkaa julkaista lehteä Maitotalous.  Se muutetaan 1912 meijeriliittojen äänenkannattajaksi, ja Suomen Meijerilehti liitetään Maitotalouteen uudella nimellä Suomen Meijerilehti - Maitotalous.  Lehti loppuu 1917.
1909:  Metsämies alkaa ilmestyä.  Se on Evon metsäkoulun käyneiden teknikkojen yhdistyksen ammattilehti, joka korvaa metsänvartijoiden Metsänystävän.  Metsämiehestä tulee 1950-luvulla Metsämiesten liiton tiedotuslehti, johon Skogsmannen yhdistetään 1964 vaihtosivuiksi.
1909-14:  Hermes ilmestyy.  Se on kuukauslehti liikemiehille, isännille ja apulaisille.
1909:  Ruotsinkieliset rautatievirkamiehet perustavat lehden Signalen, jota kustantaa Organ för Svenska Kamratförbundet vid Finska Statsjärnvägarna.
1909:  Eläinten Ystävän Lastenlehti perustetaan.  Sen nimeksi 1910 muutetaan Nuorison Eläinten Ystävä.  Lehti yhdistetään 1927 aikuisten lehteen Eläinten Ystävä (perustettu 1906).
1909:  Oulussa Kansan Tahdon ja Yrjö Mäkelinin ympärille ryhmittyneet sosialidemokraatit julkaisevat vuoden pilalehteä Jätkä.
1909-14:  Ensimmäinen Helsingin Kuvalehti ilmestyy.  Se julkaisee 1910 kuukausipainosta Kansan Kuvalehti, jolla yrittää hankkia maaseututilaajia.
1909:  Henkivakuutusyhtiö Fennia alkaa julkaista Turussa suomeksi ja ruotsiksi Tiedonantoja Fennian Vakuutetuille.
1909-14:  Sanomalehtimäinen Finlands Sjöfartstidning ilmestyy.
1909:  Valistuksen Lastenlehti syntyy joululehden seuraajana.  Sitä toimittaa opettaja Alpo Noponen, opettaja Immi Hellén 1928-1936 ja 1937-1956 lehden loppumiseen saakka opettaja Eero Salola.  Lehti vaalii Topeliuksen henkistä perintöä.  Nöyrät, ahkerat, jumalaa pelkäävät ja isänmaataan rakastavat lapset korotetetaan esikuviksi.
1910-14:  Likvidaattori-menshevikkien kuukauslehti Nasha Zarja - Sarastuksemme ilmestyy Pietarissa.  Sitä jatkaa 1915 Nashe Delo - Asiamme Nasha Zarjan lakkautuksen jälkeen.
1910-luku:  Helsingin Kuvalehti jakaa vuosikertatilaajilleen Suomen liikennekartan.
1910:  Naistenlehteä Oihonna, Nordisk Damtidning ilmestyy 12 numeroa.
1910-13:  Daniel Mortenson perustaa saamenkielisen lehden Waren Sardne - Tunturin puhetta.  Se ilmestyy vielä 1922-25.
1910:  Tamperelainen Kansan Lehti perustaa lehdelle työväenhenkisen kuukausijulkaisun Uusi Aika, jota voi tilata erikseenkin.  Se elää vuoden.
1910:  Suomen ensimmäinen elokuvalehti Bio ilmestyy parina näytenumerona.
1910-14:  Mikkeliläiset kansanvalistajat julkaisevat Sanaa.  Lehteä julkaisee Valonvalta, jonka takana on toimittaja Otto Orasmaa.  Lehteen liitetään 1912 Helsingissä ilmestynyt viikkolehti Varpunen ja 1913 näytenumeroina ilmestynyt hämeenlinnalainen Viikon Viesti.  Ristiinalainen agronomi Kaarlo Kaslin julkaisee 1915-17 samannimistä lehteä.
1910:  Kuriren ilmestyy.
1910-13:  Arvi A Karisto julkaisee yleisölle tarkoitettua taidelehteä Näyttämötaide.
1910:  Terveys perustetaan.  Se lakkaa 1932.
1910-18:  Suomen maanvuokraajain liitto julkaisee lehteä Maanvuokraaja, joka on luokkataistelun kannalla.
1910-14:  Maalaisliittolainen Frans Korpi toimittaa lehteään Pellonpoika, Viikkolehti opiksi ja huviksi "kansallisessa, järjelliseen itsetajuntaan ja itsekasvatukseen kaikkia opettavassa hengessä".  Lehden nimi 1913 on väliaikaisesti Pohjan Soihtu.  Korpi on myöhemmin lehtien Tyrvää ja Lalli päätoimittaja.
1910-19:  Uppsatser i Skogsbruk ilmestyy.
1910:  Suomenkielisten Teknikkojen Seura perustaa lehtensä Teknillinen Aikakauslehti.
1910:  Ammattilehti Veturimies - Lokomotivmannen alkaa ilmestyä.
1910-27:  Pilalehti Ampiainen ilmestyy Viipurissa.  Sen perustavat Karjalan Kirjapainon faktori C Löfgren ja eräät sanomalehden Karjala ystävät ja toimittajat.  Karjalan mukana Ampiainen siirtyy 1918 kokoomuksen lehdeksi.  Vaasan Jaakkoon (JO Ikola) johdolla uudet nimimerkit ja kuvittajat hyökkäävät bolshevikkeja, Neuvosto-Venäjää, ruotsinkielistä nationalismia ja kieltolakia vastaan.  Ampiainen lopetetaan 1923, mutta ilmestyy 1927 vuoden.
1910:  Perhepilalehti Uusi Mehiläinen ilmestyy.
1910-16:  Suomessa ilmestyy Tidning för Musik.
1910:  Suomessa ilmestyy 83 uskonnollista lehteä.  Niitä ei käsitellä lähemmin epätieteellisinä taikauskon ja huuhaan äänenkannattajina.
1910:  Rautatiekirjakauppa perustetaan.  Se pyrkii pitämään suomalaisia viikko- ja pilalehtiä esillä asemilla ja junissa.
1911-14 ja 1917:  Bolshevikkien teoreettinen kuukausijulkaisu Prosveshtshenije - Valistus ilmestyy julkisesti Pietarissa.
1911:  Moskovalainen taiteen ja näyttämön aikakauslehti Studija ilmestyy.
1911-46 ja 1949-62:  Kodansha julkaisee Japanissa yleisaikakauslehteä Kodan Club.
1911:  Ruotsissa perustetaan eläinlääkärilehti Skandinavisk Veterinärtidskrift ja sen jatkoksi 1949 Nordisk Veterinärmedicin.
1911:  Edward Steichen ottaa muotivalokuvia Art et Décoration -lehdelle.
1911:  Työläisnuoriso alkaa ilmestyä viikoittain.
1911:  Naistenlehteä Helsingitär ilmestyy neljä numeroa.
1911:  Liikelehti Rautatiekirjakauppa alkaa ilmestyä.
1911:  Teknillinen Aikakauslehti alkaa ilmestyä.
1911:  Kalastaja alkaa ilmestyä.  Se sulautetaan 1913 Suomen Kalastuslehteen.
1911:  Metsästys ja Kalastus alkaa ilmestyä. Yhtyneet Kuvalehdet julkaisee 1968 lähtien lehteä.
1911-17:  Severi Nuormaa julkaisee Turussa Kodin Kuvastoa.  Se välittää Suomen koteihin sivistävää, huvittavaa ajanvietettä, esittämällä lukijoille kuvia, tapahtumia ja kertomuksia läheltä ja kaukaa, mailta ja meriltä, koti- ja ulkomailta.  Lehden ilmoitetaan 1917 sulautuvan Suomen Kuvalehteen.
1911-16:  Hanna Rönnberg toimittaa perhelehteä Hemma och ute.  Lähes joka numerossa tarkkaillaan naisen asemaa.
1911-12:  Amos Anderson julkaisee lehteä Report of the Timber, Pulp and Paper Trades.
1911:  Liikemies alkaa ilmestyä Helsingissä.  Lehti yhtyy kolmen näytenumeron jälkeen Maakauppiaaseen.
1911:  Vakuutusyhtiön Suomi virkailija Harry Wegelius perustaa lehden Vakuutus.
1911:  Suomen Urheilulehden 1909-10 naistenpalsta itsenäistyy Anni Collanin johdolla Kisakentäksi.  Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton Kisakenttä on maailman vanhin naisille tarkoitettu liikuntalehti.
1911-13:  Helsingissä ilmestyy Viator.  Se on pirteä ja viihteellinen bulevardilehti eli ranskalaismallinen sensaatioilla elämöivä lehti.  Pilapiirroksia piirtävät Alex Federley, Eric Vasström ja Onni Borg-Muusaari.
1911:  Suomessa opiskelijoiden Studentbladet, organ för Finlands Svenska studenter alkaa ilmestyä.
1911-14:  Turussa ilmestyy pilalehti Tuhkimus.
1912:  Kirjailija Francois Mauriac (1885-1970) perustaa kiihkokatolisen Cahiers-aikakauslehden.
1912-13:  Porissa ilmestyy sosialistinen kuukausilehti Uusi Yhteiskunta.
1912:  Tamperelainen Työväen Kuvalehti sanoo näytenumerossaan, että oman kuvalehden puutteessa ovat sadat työläishenkilöt olleet pakoitetut tilaamaan muita sille vieraita lehtiä, jotka yleensä ovat toimitetut poroporvarilliseen henkeen ja johon ruumiillisella työllä elävän ihmisen sielu ei voi mukautua eikä vastaa sen pyrkimyksiä.
1912:  Työväen Joululehti julkaisee Jukka Pohjolan (1878-1948) runon Työttömäin laulu.
1912-20:  Otavan kuvallinen aikakauskirja Otava, Kuvallinen kuukauslehti ilmestyy.  Sitä toimittaa Julius Krohnin tytär Helmi Krohn.
1912:  Turussa ilmestyy vanha- ja nuorsuomalaisten Suomen Kuvalehti.
1912-28:  Uudessakaupungissa ilmestyy Kodin Lehti.
1912:  Suomalaisen Puolueen aikakauslehti on Suomen Nainen.
1912:  Kemissä alkaa ilmestyä viihdelehti Kylänlehti.
1912-14:  Luonnonparantaja ilmestyy.  Sitä seuraa Parantaja.
1912:  Etelä-Karjalan nuorisoseura alkaa julkaista kirjallista äänenkannattajaa Nuorisoseura.
1912-16:  Kekri ilmestyy Otavan julkaisemana.  Se on siipikarjan, mehiläisten ja pikkukarjan hoitajille tarkoitettu lehti.
1912-17:  Mercatorin ja Kauppalehden yhteinen venäjänkielinen versio Ekonomist Finljandii ilmestyy.
1912-14:  Guy Topelius toimittaa lehteä Tiden, joka yhdistetään Veckans Krönikaan.
1912:  Grafia ilmestyy muutamana näytenumerona.
1912:  Finska Apotekareföreningens Tidskrift - Suomen Apteekkariyhdistyksen Aikakauslehti alkaa ilmestyä.  Lehden nimeksi 1956 tulee Apteekkarilehti - Finlands Apotekaretidning.
1912:  WSOY alkaa julkaista Kotikasvatusyhdistyksen Kotia.
1912-17:  Kodin Kasvitarha ilmestyy Otavan julkaisemana.
1912-13:  Perhepilalehti Huvittaja ilmestyy.
1912-15:  Perhepilalehti Kulkuri ilmestyy.
1912:  Helsingin Kaiku julkaisee automobiili- ja moottorinumeron.
1913-14:  Menshevistinen kansalliskiihkoinen kuukausijulkaisu  Dzvin - Kello ilmestyy ukrainaksi Kiovassa.
1913-14:  Kansallismielinen Ukrainan ylioppilasliiton äänenkannattaja Shljahi - Tiet ilmestyy Lvovissa.
1913:  Muotilehti Vogue alkaa julkaista paroni A De Meyerin ottamia valokuvia.
1913:  Benedetto Croce perustaa lehden La critica - Arvostelu, joka erikoistuu historiaan ja filosofiaan.  Se ilmestyy 1943 asti.
1913:  Sveitsissä syntyy vähittäiskaupan asiakaslehti Schweizerisches Wirtschaftliches Volksblatt.
1913:  Ruotsissa Kooperativa Förbundet KF alkaa julkaista asiakaslehteä Konsumentbladet.
1913:  Suomen Metsätieteellinen Seura ryhtyy julkaisemaan sarjaa Acta Forestalia Fennica ja 1926 aikakauslehteä Silva Fennica.
1913:  Ekonomiska Samfundet i Finland julkaisee ensi kerran lehtensä Ekonomiska Samfundets Tidskrift.
1913:  Ornamo liittyy Kotimaisen Työn Liittoon Suomalaisen viikon aikana.  Yhteistyönä alkaa ilmestyä lehti Kotitaide, joka kaatuu pian rahapulaan.  Lauri Kuoppamäki perustaa lehden Käsiteollisuuslehti, johon Ornamolla on suhteet.
1913:  Yleistaloudellinen aikakauslehti Kotimainen Työ alkaa ilmestyä.
1913:  Metsätaloudellinen Aikakauskirja alkaa ilmestyä.
1913:  Suomen Maanviljelijä - Finska Jordbrukaren syntyy.  Maatalous-lehden edustajat pakottavat 1914 kirjapainon olemaan painamatta Suomen Maanviljelijää, sillä lehdet painetaan samassa painossa.  Finska Jordbrukaren lakkaa 1917.
1913:  Suomen Ammattijärjestön samannimisen lehden lisäksi ilmestyy jäsenlehtiä Puutyöntekijöiden Liitto: Lastu, Sahateollisuustyöväen Liitto: Sahatyöläinen, Leipurityöntekijäin Liitto: Tähkä, Metallityöntekijäin Liitto: Metallityöläinen, Kirjaltajain Liitto: Gutenberg, Tehdas- ja Sekatyöväen Liitto: Tiedonantolehti, Muurarien Liitto: Peruskivi, Kuljetustyöväen Liitto: Kuljetustyöläinen ja Maalarintyöntekijäin Liitto: Maalarien Viesti.
1913:  Suomen Vakuutusyhdistys päätti ostaa ja lopettaa siihenastiset vakuutuslehdet ja alkaa julkaista 1914 lehtiä Suomen Vakuutusyhdistyksen Aikakauslehti ja Försäkringsföreningens i Finland Tidskrift.  Vakuuttaja ilmestyy 1914 asti, ja Vakuutussanomia pitempään.  Yhdistys lopettaa 1917 lehtensä.
1913:  Koulutarpeiden Keskusliike aloittaa asiakaslehtensä Opetusväline.  Se lakkaa 1914.
1913:  Uusi Säveletär perustetaan.
1913:  Ylioppilaslehti alkaa ilmestyä.
1913-14:  Perhepilalehti Veitikka ilmestyy.
1913:  Suomen Urheilukalenteri alkaa ilmestyä.
1914:  Trotski julkaisee aikakauslehteä Borba - Taistelu Pietarissa.
1914-18:  Sveitsin sosialidemokraattisen nuorisojärjestön lehti Freie Jugend - Vapaa Nuoriso ilmestyy Zürichissä.
1914-18:  Saksalaisten sosiaalishovinistien viikkojulkaisu Internationale Korrespondenz - Kansainvälinen Kirjeenvaihto ilmestyy Berliinissä.
1914:  Yhteispohjoismainen kirjahistoriallinen lehti Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekväsen perustetaan.
1914:  Miljonäärin Strait perhe perustaa Washingtonissa liberaalisen viikkojulkaisun The New Republic - Uusi Tasavalta. 
1914:  Itävaltalainen kirjailija Robert Musil (1880-1942) toimii Neue Rundschaun ja sotavuosina Soldatenzeitungin toimittajana.
1914:  Ranskassa perustetaan J'ai vu... - Minä näin...
1914-15:  Oululainen työväenlehti Joutohetki ilmestyy.
1914-25:  Högforsin sosialidemokraattinen nuoriso-osasto toimittaa käsinkirjoitettua lehteä Valistaja.  Ruukkilaisen poika Lennart Berghäll (1896-1929) on lehden ensimmäisiä toimittajia.
1914:  Lahdessa alkaa ilmestyä viihdelehti Juttu-Tupa.
1914:  Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskunta SOK alkaa julkaista Kauppatietoja.  Sen nimeksi 1915 tulee Osuuskauppalehti, jonka ruotsinkielinen versio Handelslaget aloitetaan 1925.
1914-17:  Konemestariliitto julkaisee lehteä  Voima ja Käyttö. Aikakauslehti Koneenkäyttäjille  ja Veturimiehille kahteen osaan jaettuna suomeksi ja ruotsiksi.  Veturimiehet eivät enää ole lehdessä, mutta heitä ei uskalleta poistaa nimestä julkaisuoikeuksien menettämisen pelossa.  Neljästä lehdestä jää 1918 Voima ja Käyttö jatkamaan.
1914-17:  Tampereella olevat ammattiliitot alkavat julkaista lehtiään Vaatetustyöläinen, Kutomatyöläinen ja Paperityöläinen.
1914:  Valo pyytää lukijoitaan lähettämään ystäviensä osoitteita, joille lehti lähetetään tervehdyksenä tältä tilaajalta.
1914:  Maatalousalan ensimmäisiä asiakaslehtiä ovat Agros ja Konekauppa Aatran samanniminen lehti.
1914-15:  Erotettu rataesimies EJ Pelkonen Vainikkalasta toimittaa perhepilalehteä Ovela ja mainostaa siinä teostaan Rautatieoloista ja -elämästä I, jonka arvostelevuus aiheutti erottamisen.
1914:  Perhepilalehti Sanomia Hölmölästä ilmestyy.
1915:  Venäjällä julkaistaan kymmeniä maanalaisia aikakauslehtiä.
1915:  Likvidaattori-menshevikkien kuukausijulkaisu Nashe Delo - Meidän Asiamme alkaa ilmestyä 1914 suljetun Nasha Zarjan asemesta.
1915-25:  Sosiaalishovinisti Parvus (Aleksandr Lazarevitsh Helphand) julkaisee aikakauslehteä Die Glocke - Kello aluksi Münchenissä, sitten Berliinissä.
1915:  Leninin perustama puolueen VSDTP(b) maanalainen aikakauslehti Kommunist ilmestyy Genèvessä yhtenä kaksoisnumerona lehden Sotsial-Demokrat toimituksen julkaisemana.
1915-20:  Ranskalaisten anarkosyndikalistien sanomalehti La Bataille - Taistelu ilmestyy Pariisissa suljetun La Bataille Sindicaliste - Ammattiyhdistystaistelu asemesta.
1915-17:  Sveitsin Sosialidemokraattinen puolue julkaisee Bernissä kuukausilehteä Neues Leben - Uusi Elämä.
1915:  Yhdysvaltalainen kirjailija Upton Sinclair (1878-1969) toimii dokumentaaristen aikakausjulkaisujen The Cry for Justice, 1918-19 Upton Sinclair’s ja muiden toimittajana.  Hänen tuotantonsa 1949 mennessä on lähes sata teosta eli 20 000 sivua.  Hän kirjoittaa romaaninsa ja pamflettinsa journalismin hengessä.
1915-17:  Maksim Gorki julkaisee Pietarissa Letopis - Aikakirja -lehteä, joka taistelee sotakiihotusta vastaan.
1915:  Rosa Luxemburg ja Franz Mehring perustavat aikakauslehden Die Internationale.  Sen ympärille ryhmittyy Saksan vasemmiston joukko.  Ryhmä alkaa 1916 julkaista lain vastaisesti ja levittää Poliittisia kirjeitä, joiden allekirjoituksena on Spartakus.
1915-18:  Lukemistotyyppinen Viikko on lähellä työväenliikkeen aatemaailmaa.
1915-18:  Sunnuntai ilmestyy.  Lehden perustajina ovat viikkolehden Päivä takana olevat henkilöt.  Eino Leino on Sunnuntain päätoimittaja ja L Onerva toimitussihteeri.  Leino kirjoittaa 1917 keväällä innostuneesti Venäjän vallankumouksesta, mutta muuttuu kielteisemmäksi bolshevikkivallankumouksen jälkeen.  Leino kehottaa luokkasodan jälkeen rakentamaan valkoista Suomea.
1915:  Kustantaja Amos Anderson perustaa Biograafilehden ja Biograftidningenin, jotka yhtyvät 1916 suomen-, ruotsin- ja venäjänkieliseksi lehdeksi Bio, mutta se ei menesty.
1915-17:  Kristiinankaupungissa ilmestyy viihdelehti Hemmet.
1915-19:  Luonnonparannusmenetelmien kannattaja Sampsa Luonnonmaa eli Aaku Mäki julkaisee lehteä Parantaja.  Muita hänen lehtiään ovat 1923-26 Uusi Parantaja, 1927-29 Parantaja ja 1930-45 Terveyden Ystävä.
1915:  Suomen maatalousseurojen edustajisto alkaa julkaista lehteä Maa.  Se ilmestyy 1948 asti kuten 1940 perustettu Maatalousnainen.
1915:  Käsityöläisten ja pienteollisuusyrittäjien lehti Käsityö ja Teollisuus alkaa ilmestyä.
1915:  Helsingissä ilmestyy talouslehti Sampo kahtena numerona.  Turussa jatkaa seuraajana samana vuonna Uusi Sampo.
1915:  Yrjö R Halme perustaa Ilmarisen, jonka nuorten liikemiesten lehti Ilmarinen alkaa ilmestyä.  Sen  nimeksi tulee 1923 Liiketaito.  Siihen yhdistetään 1948 Liikemaailma (perustettu 1931).  Lehti lakkaa 1956.
1915:  WSOY alkaa julkaista oettajille lehteä Työkoulu.
1915:  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja alkaa ilmestyä.  Se ja Finska Kennelklubbens Tidskrift yhtyvät 1950 nimensä säilyttäen.
1916:  Sveitsissä alkaa ilmestyä aikakauslehti Predvestnik - Enne, johon Lenin kirjoittaa.
1916-19:  Ranskalaisen kirjailijan ja lehtimiehen Henry Guilbeaux perustama aikakauslehti Demain - Huomispäivä ilmestyy ensin Genèvessä, sitten Moskovassa.
1916:  Englannin 12. pataljoonan sotilaat perustavat Belgian Ypresissä rintamalehden Wipers Times.  Kersantti, joka on siviilissä painaja, painaa lehteä hylätyssä kirjapainossa.  Lehti lakkaa 1918.
1916:  Yhdysvaltalainen lehti Vogue tulee Ison-Britannian markkinoille.  Sitä seuraa 1922 Good Housekeeping ja 1929 Harper’s Bazaar.
1916-19:  Taiteilija Pierre Albert-Birot (1876-1967) julkaisee 41 numeroa lehteä SIC (Sons, Idées, Couleurs).
1916:  Etelä-Afrikassa perustetaan afrikaansinkielinen Huisgenoot, joka on tarkoitettu valkoisille ja värillisille afrikaansin taitajille.
1916:  Osuusliikkeen asiakaslehti Elanto alkaa ilmestyä.  Elannon nimi on aluksi Tiedonantoja Elannon jäsenille.  Siihen kirjoittaa 1930-luvulla Elmer Diktonius ja 1950-luvulla Pentti Saarikoski.  Elannon ruotsinkielinen vastine perustetaan 1917.
1916:  Suomen Faktoriliitto ryhtyy toimittamaan lehteä Suomen Faktoriliiton Tiedonantoja.  Sen nimi on vuodesta 1950 Faktori.
1916:  Historisk Tidskrift för Finland aloittaa ilmestymisensä.
1916:  Kirjailija Hilda Tihlän (1870-1944) romaanissa Ihmisiä perustetaan aikakauslehti Väljät Vedet.
1916-17:  Samtid ilmestyy Suomessa.
1916-20:  Söderström julkaisee ruotsinkielistä lehteä Arena.  Ruotsinkieliset yleisölehdet eivät saa kannatusta kilpaillessaan Ruotsissa julkaistujen lehtien kanssa.
1916:  Otava alkaa julkaista Suomen Kuvalehteä.  Toimitus lupaa kiinnittää huomiota sotakuviin.  Otavan toimitusjohtaja Alvar Renqvist ostaa Helsingin Kaiun, jonka ilmoittajat, lukijat ja avustajat saadaan kannattamaan Suomen Kuvalehteä.  Maisteri Matti Kivekäs kiinnitetään 1916 Juhani Ahon suosituksesta lehden toimittajaksi.  Kivekäs on aikakauslehdistömme ensimmäinen päätoimittaja, mutta kuolee 1918 Tampereella.  Kodin Kuvastoa tarjotaan Otavalle, ja lehti sulautetaan 1917 Suomen Kuvalehteen.  Alvar Renqvist toteaa 1917 lopulla, että "olemme Suomen Kuvalehden kanssa ainut alalla".  Renqvist valtuutetaan 1918 tutustumaan ulkomaisiin syväpainoihin tarkoituksena hankkia syväpaino Suomen Kuvalehdelle.
1916:  Suomalaisuuden Liitto (perustettu 1906) alkaa julkaista vuosikirjaa Suomalainen Suomi.
1916-25:  Viljelijäin järjestölehti Maamies ilmestyy.
1916:  Pellervo-Seura perustaa Maaseudun Tulevaisuuden aikakauslehdeksi, mutta se omaksuu myöhemmin sanomalehden luonteen.
1916:  Suomen mehiläishoitajat perustavat Mehiläisen, jota Karisto julkaisee 1919 asti.
1916:  Helsingissä aloittavat Suomen Luottolehti ja Finsk Kredittidning, jotka yhtyvät 1917 nimellä Suomen Luottolehti - Finsk Kredittidning.
1916:  Kauppalehti alkaa julkaista kaupunkien kauppiaille lehteä Vähittäiskauppias, jonka yhtiö myy helsinkiläiskauppiaiden yhtiölle.  Lehdestä tulee 1918 Suomen Kaupunkien Vähittäiskauppiasliiton äänenkannattaja.  Maakauppiasjärjestö ja liitto yhdistyvät 1921 Suomen Vähittäiskauppiasliitoksi.  Samalla niiden äänenkannattajat Maakauppias ja Vähittäiskauppias yhdistetään Kauppiaaksi.
1916-17:  Helsinkiläinen osuuskassa Runko julkaisee asiakaslehteä Runko.
1916-17:  Kodin Lehti lupaa tilaajilleen sotakarttoja.
1916-17:  Jääkäripataljoona 27 julkaisee kolme numeroa lehtiä Suomen Jääkäri ja Jäger-Bladet.  Ajatus kenttälehdistön julkaisemisesta on peräisin Saksasta siellä koulutuksensa saaneilta jääkäreiltä.
1917:  Taiteilija ja kustantaja John Heartfield (Helmut Herzfelde muutti 1916 nimensä vastalauseena kansalliskiihkoiselle propagandalle) (1891-1968) perustaa lehden Neue Jugend ja kustantamon Malik.
1917:  Ruotsissa alkaa ilmestyä pankkilehti Svensk Sparbankstidskrift.
1917:  Turussa ilmestyy Työväen Kuvalehti.
1917:  Schildtsrevy ilmestyy Suomessa.
1917:  Suomessa ilmestyy Ad interim lyhyen aikaa.  Tasavaltalaisesti värittynyt lehti ei saa kannatusta.
1917:  Otava ryhtyy julkaisemaan Suomen Kuvalehteä, johon sulautetaan Kodin kuvasto.
1917-18:  Toinen Helsingin Kuvalehti ilmestyy tarkoitettuna Helsingin Kaiun jatkoksi.
1917:  Kulutusosuuskuntien Keskusliitto KK alkaa julkaista asiakaslehteä Kuluttajain Lehti.  Se ilmestyy myöhemmin nimellä Me Kuluttajat.  Me, Kuluttajan lehti on 1994 lähtien kanta-asiakaslehti.
1917-19:  Karjalan Sivistysseura (entinen Vienan Karjalaisten Liitto) julkaisee Karjalaisten Sanomia.
1917:  Aikakauslehti Koneenkäyttäjille ja Veturimiehille sulautuu lehteen Voima ja Käyttö.
1917:  Suomen Valtionrautatieläisten Keskusjärjestö alkaa julkaista lehteä Rautatieläinen, joka aiheuttaa 1920 Rautatieläislehden kuoleman.
1917-28:  Maatalouden työnjohtajien lehti Käytännön Maamies ilmestyy.
1917:  Keskusosuusliike Hankkija alkaa julkaista asiakaslehteään Hankkija, ja Labor 1918 lehteään Labor.
1917:  Turussa alkaa ilmestyä Suomen Merenkulun Aikakauslehti - Nautisk  Tidskrift för Finland, jonka esikuva on ruotsalainen Nautisk Tidskrift.  Nimeksi tulee 1920 Suomen Merenkulku - Finlands Sjöfart.
1917-18:  Holger Schildt kustantaa lehteä Funtus, joka tarjoaa kotimaista luettavaa ruotsinkielisille lapsille.
1917-19:  WSOY julkaisee partioliikkeen lehteä Ole valmis!.
1917:  Partiolehdet Partiolainen ja Redo alkavat ilmestyä Kariston julkaisemana.  Ruotsinkielisestä lehdestä tulee 1918 Scoutposten.
1917:  Kirjataiteilija Topi Vikstedt (1891-1930) toimittaa pilalehteä Kerberos.  Sitä avustavat pilalehden Fyren kuvittajat, jotka ovat perustamassa lehteä.  Tuleva arkkitehti Alvar Aalto piirtää ja riimittelee lehteen.  Kerberos on sosialismin vastainen.
1917-24:  Pilalehti Hovnarren ilmestyy.  Sen perustaja on Eric Vasström, joka vastaa taloudesta, kirjoittaa ja piirtää.  Hän leikkaa linoleumkuvia ja säästää kaiverruskustannuksia.  Hovnarren vastustaa bolshevikkeja ja sosialisteja.  Suojeluskuntalainen Vasström kehuu järjestön toimintaa ja päämääriä.
1917-18:  Ruotsinmielinen Östsvensk Tidskrift ilmestyy Suomessa.  Lehti vaatii ruotsinkielisille omia läänejä ja laajaa vähemmistösuojaa.
1917:  Työväen Urheilulehti alkaa ilmestyä Ola Fogelbergin toimittamana.  Sen johtokuntaan kuuluvat muun muassa Edvard Valpas ja Eino Pekkala.  Lehti alkaa 1919 julkaista naisten osastoa.  Työväen Urheilulehdestä tulee 1919 Työväen Urheiluliiton perustamisen jälkeen sen äänenkannattaja.  Lehti lakkaa 1930 kommunistilakeihin.
1917:  F.F.F. Organ för Förbund för Fysisk Fostran för Finlands Kvinnor alkaa ilmestyä.  Se laajenee 1925 yhteispohjoismaiseksi lehdeksi Nordisk Kvinnogymnastik, jota julkaistaan talvisodasta alkaen Tanskassa.
1917-27:  Ruotsinkieliset mehiläishoitajat julkasevat lehteä Meddelanden från Finlands Biodlarförening.
1917-29:  Affärspraxis ilmestyy.
1917:  WSOY hankkii Kyläkirjaston Kuvalehden julkaisuoikeudet.  Lehteä ryhdytään uudistamaan maisterin Ilmari Jäämaa johdolla, mutta luokkasota 1918 lopettaa lehden.
1917:  Suomessa ilmestyy tai on ilmestynyt 1880 lähtien 799 aikakauslehteä.  Kun ennen 1880 on lakannut 196 lehteä, niin 1917 mennessä on julkaistu 995 aikakauslehteä.  Runsaat kaksi kolmannesta lehdistä on lakannut.  Suomessa on ilmestynyt 81 kuvalehteä, joista ruotsinkielisiä 21 lehteä.  Suomessa ilmestyy kuusi metsätalouslehteä.