sunnuntai 5. helmikuuta 2012


Laattakirja ja kirja 1796-1917        

1800-luku:  Länsimaissa saatetaan painaa librettoihin ja muihin pikkukirjoihin vielä nuotit puulaatoilta.
1819:  Japanilainen sokea Hanawa Hokiichi julkaisee 41 vuoden kokoamisen jälkeen japanilaisen kirjallisuuden kokoelman Gunsho Ruiju.  Se sisältää aluksi 1270 nimekettä ja 666 osaa ja laajennuksen jälkeen 2103 nimekettä ja 1185 osaa.  Kirsikkapuisia painolaattoja tarvitaan 17 200 kappaletta.  Kokoelma julkaistaan 1997 kolmella CD-ROM -tallenteella.

Kirja 1796-1917

... faciendi plures libros nullus est finis/frequensque meditatio carnis afflictio est ... - ... sillä ei ole loppua kirjain tekemisest/ ja ylönpaldinen ajatus waiwa ruumin ...  Saarnaaja 12:12, käännös Biblia 1642

Kirjaa on arvostettava, on lähestyttävä kunnioittavasti tuota ajatusten temppeliä.  AI Herzen

Kirja on ihminen.  Tai sitten se ei ole mitään!  George Sand

1796-1800:  Renatus Gotthelf Löbel ja Christian Wilhelm Franke julkaisevat Leipzigissa neliosaisen kirjan Friedrich August Leopold, Conversationslexikon mit vorzüglicher Rücksicht auf die gegenwärtigen Zeiten.
1798:  Hans Friedrich Vieweg julkaisee Berliinissä kirjan Taschenbuch für Frauenzimmer von Bildung, jossa on Chodowieckin kuvitus.  Goethen Hermann und Dorothea esiintyvät ensi kertaa.
1798:  Edward Jenner kertoo julkaisussaan An Inquiry into the Causes and Effects of Variolae Vaccinae... isorokon ja lehmärokon yhteydestä, joka johtaa rokotteella immunisointiin.
1798:  Teos Thomas Malthus, An Essay on the Principle of Population ilmestyy.
1798:  Veljekset Pierre ja Firmin Didot julkaisevat Vergilius-kirjan.  Siinä on yksi painovirhe: pilkku puuttuu yhden j-kirjaimen päältä.
1798:  Kuubalainen kronikoitsija Buenaventura Pascual Ferrer (1772-1851) kirjoittaa, että tanssivillitys alkaa hipoa jo hulluutta.  Havannassa järjestetään päivittäin viidet kymmenet tanssiaiset.
1799:  Lääkäri Charles White kertoo kirjassaan An Account of the Regular Graduations in Man, Lontoo, väitteitä mustista afrikkalaisista käymättä koskaan Afrikassa.
1799:  Saksalainen filosofi JA Bergk julkaisee teoksen Die Kunst, Bücher zu lesen - Kirjojen lukemisen taidosta.  Hän vastustaa lukuvimmaa - Leselust.  Bergk arvelee, että huonoa kirjallisuutta lukevat ihmiset sairastuvat henkisesti ja ruumiillisesti kirjojen saasteesta.
1799:  Jacob Tengström julkaisee uskonnollis-moralistisen lukukirjan Tidsfördrift för Mina Barn, joka suomennetaan 1836.
1700-luvun loppu:  Uusia kirjanimekkeitä ilmestyy 1700-luvulla 175 000 eli yli kaksi kertaa niin paljon kuin edellisellä vuosisadalla.
1800-luvulla:  Painetaan noin 8 miljoonaa kirjaa.  Lehtien määrä lisääntyy Euroopassa tuhannesta 13 tuhanteen, kun väestö kolminkertaistuu.  Kiinankielinen kirjallisuus 1800-luvun alkuun asti on määrällisesti maailman suurin.
1800-luku:  Intiassa Bengalissa uusien kirjapainojen julkaisemat käännökset, aikakauslehdet ja kirjalliset kerhot tutustuttavat bengalilaisen lukeneiston eurooppalaiseen kirjallisuuteen ja länsimaisiin ajatuksiin, joista otetaan oppia.  Tätä kulttuuritoimintaa kutsutaan Bengalin renesanssiksi.  Hindi-kirjallisuuteen länsimaiset vaikutteet tulevat enimmäkseen bengalin välityksellä.  Gujaratin- ja marathinkielisessä kirjallisuudessa englantilaisvaikutus on suuri.  Urdunkielisessä kirjallisuudessa proosa kohoaa merkittävään asemaan.  Etelä-Intian dravida-kielten alueella ei eurooppalainen vaikutus ole voimakas.
1800-luku:  Suomessa katsotaan, että lukeminen ajankuluksi on hukkaan heitettyä aikaa.
1800:  Saksalainen Johann Gottlieb Fichte hahmottelee oman ihannevaltionsa teoksessaan Der geschlossene Handelsstaat - Suljettu kauppavaltio.
1800:  Frankfurtissa ja Leipzigissä painetuista kirjoista enää neljä prosenttia on latinankielisiä.  1650 niitä oli 71 prosenttia.  Yliopistokaupungeissa painetaan vielä runsaasti latinankielisiä kirjoja.
1800-25:  Englannissa julkaistaan vuodessa keskimäärin alle 600 kirjanimekettä.
1800-50:  Irlannin maaseutupainoissa painetaan 5000 teosta, kun niitä 1700-luvulla painettiin 1500.
1801:  Ranskalainen Francois-René de Chateaubriand (1768-1848) kirjoittaa Amerikan matkansa innoittamana kertomukset Atala ja 1802 René.  Atala suomennetaan 1912 ja 2003.
1801-02:  Ruotsalaisen everstin Anders Fredrik Skjöldebrand kuvitettu matkakertomus Voyage pittoresque au Cap Nord ilmestyy Tukholmassa vihkoina.
1803:  Utopistisosialisti Claude Henri de Rovroy, Saint-Simonin kreivi (1760-1825) julkaisee kirjan Geneven asukkaan kirjeitä aikalaisilleen.  Hän haluaa vapauttaa työväenluokan.
1803:  Lääkäri Thomas Winterbottom julkaisee teoksensa An Account of the Native Africans in the Neighbourhood of Sierra Leone.  Englantilainen tiedemies kirjoittaa ensi kerran antropologisen kirjan, joka perustuu kenttätutkimukseen.
1804:  Italialainen luonnontieteilijä Giuseppe (Joseph) Acerbi (1773-1846) julkaisee Pariisissa matkakirjan Nord Kapista ja Suomesta.  Teoksen kartassa on paikat, joissa Acerbi ja Bernardo Bellotti kävivät.  Acerbi julkaisi teoksen 1802 Lontoossa nimellä Travel through Sweden, Finland, and Lapland to the North Cape in the years 1798 and 1799.
1808:  Utopistisosialisti Francois Marie Charles Fourier (1772-1837) julkaisee anonyymisti Lyonissa teoksen Théorie des cuatre mouvements et des destinées générales.
1808:  Friedrich Arnold Brockhaus (1772-1823) julkaisee Leopoldin tietosanakirjan nimellä Konversationslexicon 2000 kappaleen painoksena.  Uudelleen toimitettu painos ilmestyy 1812.  Sitä toimitetaan ja painetaan yhä uudelleen ja uudelleen.  Brockhaus käsittää 1820 kymmenen osaa ja sivumäärä on nelinkertainen.  Kirjaa painetaan kahdeksassa painossa 30-40 painokoneella.  Seitsemäs painos 1827-29 painetaan pikapainokoneessa.  Painosmäärä 1839 on 180 000 kappaletta, kun käännöksiä ei lasketa mukaan.  Vuosisadan loppuun mennessä ilmestyy 14 painosta.
1809:  Ivan Andrevitsh Krylovin (1768-1844) Faabeleita ilmestyy, joka tekee hänet kuuluisaksi.
1809:  Venäläinen runoilija Konstantin Batjushkov (1787-1855) kirjoittaa Katkelman venäläisen upseerin kirjeestä Suomesta.  Se kuuluu venäläisten koululasten rautaiseen annokseen.
1809-55:  Suomessa ilmestyy 425 ensipainosta, 1856-65 enemmän kuin 46 vuodessa eli 481, 1866-75 jo 574, mutta 1876-85 peräti 1299 teosta.
1810-luku:  Arwidsson, Gottlund, von Becker, AJ Sjögren ja Abraham Poppius keräävät runoja.  Niiden nähdään heijastavan suomalaisten muinaisia tapoja, tekoja ja luonnetta.
1811:  Venäläinen Pjotr Lobysevitsh kirjoittaa oodin Haminan rauhan johdosta.
1812-22:  Saksalaiset Grimmin veljekset julkaisevat satukokoelmansa Kinder- und Hausmärchen ja 1816 Deutschen Sagen.  Jakob Grimm on kirjojen Deutschen Grammatik 1819-37, Deutschen Mythologie 1834 ja Geschichte der deutschen Sprache 1848 tekijä ja saksan sanakirjan 1852 perustaja.
1813:  Utopistisosialisti Robert Owen (1771-1858) kirjoittaa teoksen A New View Of Society - Uusi käsitys yhteiskunnasta.  Hän muuttaa 1825 Yhdysvaltoihin ja ostaa utopiayhteiskunnan Rappin Harmonia Indianasta, jonka nimeää New Harmonyksi.  Sen saavutuksia ovat USAn ensimmäisen lastentarhan, kauppakoulun, yleisen kirjaston ja ilmaisen kansakoulun perustaminen.
1813:  T Egerton julkaisee Lontoossa kolmessa osassa tekijän nimettä kirjan Jane Austen, Pride and Prejudice - Ylpeys ja ennakkoluulo 1922.
1815:  Faktori Anders Cederwaller painaa ensimmäisenä tuotteenaan kirjapainossaan Jaakko Juteinin Uusia Sanan Laskuja.  Juteini muodosti kirjapaino-sanan präntin tilalle.
1815:  Heikki Kukkonen, sittemmin Henrik Renqvist (1789-1866) julkaisee ensimmäisen kirjansa Yxi Sangen Merkillinen Historia Jumalan Hengen Suuresta Armotyöstä kolmen Judan tytärlapsukaisen tykönä.  Kukkonen tulee 1815 ylioppilaaksi ja suorittaa 1817 papintutkinnon.  Hän kirjoittaa toistakymmentä hartauskirjaa ja kiistakirjoitusta sekä joukon virsiä.  Hän suomentaa kuutisenkymmentä hartauskirjaa ja arkkiveisua sekä harjoittaa kirjojen kustannus- ja levitystoimintaa.  Kukkosen pojanpoika Alvar Renqvist (1868-1947) on Otavan monivuotinen toimitusjohtaja.
1816:  Ciudad de Méxicossa ilmestyy ensimmäinen latinalaisamerikkalainen romaani.  Kolmessa niteessä José Joaquín Fernández de Lizardi kertoo Periquillo Sarnienton seikkailuista.  Varakuningas kieltää neljännen niteen julkaisemisen.
1816:  Käkisalmen kontrahtirovasti Johan Stråhlman julkaisee suomen kieliopin Finnische Sprachlehre für Finnen und Nicht-Finnen.
1817:  Aleksandr Pushkin arvostaa Radishtshevia ja kirjoittaa hänen innoittamanaan Oodin Vapaudelle.
1818:  George Gordon Byron (1788-1824) kirjoittaa Mazeppan ja aloittaa Don Juanin.
1818:  Ranskassa kustantaja Henri Nicolle julkaisee Lamartinen toksen Méditations, joka myydään niin pian loppuun, että vuoden sisällä siitä otetaan kuusi lisäpainosta.  Nicollen seuraaja Charles Gosselin painaa 1832 kirjasta kahdeksannen lisäpainoksen, jolloin kokonaispainos on 20 000 kappaletta.
1818:  Senefelderin teos Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerey ilmestyy.  Seuraavana vuonna sen kääntää englanniksi ja julkaisee saksalaissyntyinen Rudolf Ackermann nimellä A Complete Course in Lithography.
1818:  Ensimmäinen serbiankielen sanakirja Srpski Rjecnik ilmestyy.  Sen tekijä on serbokroatian kirjakielen perustaja Vuk Karadzic (1787-1864).
1818:  Virolainen pappi Otto Wilhelm (Willem) Masing julkaisee teoksen Pühhapäewa Wahhe-Luggemissed - Pyhäpäivän lukemista, joka on todellinen talonpoikien tietosanakirja.
1818:  Englantilainen Mary Wollstonecraft Shelley (entinen Godwin) (1797-1851) kirjoittaa tarinan Frankenstein, or, the Modern Prometheus.  Aiheesta tehdään useita elokuvia.
1818-89:  Leipzigilainen kustantaja Friedrich Gelditsch julkaisee 167 osaa tietosanakirjaa Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste.  Sen alullepanijat ovat oppineet JS Ersch ja JG Gruber.  Se jää kesken, sillä kirjaimet L ja P jäävät vajaiksi ja kirjaimet Q-Z käsittelemättä.  Jos se olisi valmistunut suunnitelman mukaan, siinä olisi 295 osaa, vaikka tavoite oli 30 osaa.  FA Brockhaus ostaa Gleditschin kustantamon, mutta hänenkään voimansa eivät riitä.  Goethella ei ole varaa hankkia teosta.
1818:  Kaarle Aksel Gottlund (1796-1875) julkaisee ensimmäisen suomalaisen kansanrunousjulkaisun Pieniä runoja Suomen pojille ratoxi.
1819:  Leipzigissa julkaistaan kirja Arthur Schopenhauer (1788-1860), Die Welt als Wille und Vorstellung - Maailma tahtona ja mielteenä.  Toinen osa ilmestyy 1844.
1819:  Italialainen lääkäri John Polidori (1795-1821) kirjoittaa pienen tarinan Vampyyri.  Englannissa New Monthley Magazine julkaiseen kertomuksen The Vampyre.
1820:  Aleksandr Pushkinin runoelmassa Ruslan ja Ljudmila näyttelee huomattavaa osaa kaksi suomalaista taikuria Finn (venäjäksi suomalainen) ja Naina (Pletnjovin otaksuman mukaan suomen nainen).  Ruhtinas Aleksandr Shavoskoj (1777-1846) laatii 1824 siitä Finn-nimisen taikatrilogian, joka saavuttaa menestystä.  Mihail Glinkan (1804-57) oopperaan 1842 sisältyvä Finnin aaria perustuu suomalaisen kansanlaulun säveleeseen, jota Glinkan suomalainen kyytipoika lauleskeli 1828 matkalla Viipurista Imatralle.  Pushkinin runossa Venäjän parjaajille mainitaan Suomen kylmät kalliot.  Pushkinin Vaskinen ratsastaja 1833 sisältää suomalaisen epiteetin luonnon surullinen poikapuoli.
1820:  Venäjän Hamlet Jevgenij Boratynskij (1800-44), jota Pushkin nimittää Suomen neidon laulajaksi, kirjoittaa runon Suomi.  Vuoden lopulla hän julkaisee madrigaalin Suomen kaunottarille, joka osoittaa, että hän on kiinnittänyt huomionsa naispuolisiin alkuasukkaisiin.  Boratynskij kirjoittaa 1824 runon Eda, jonka epilogin sensuuri takavarikoi.  Se löytyy 1861 Venäjän yleisesikunnan arkistosta ja julkaistaan 1883 aikakauskirjassa Russkaja starina.
1820-52:  Yhdysvaltain itärannikon suurissa kaupungeissa julkaistaan 24 tuhatta kirjanimekettä.
1821:  Suomessa julkaistaan kirja Varoitus juopumusta vastaan.  Sitä seuraa raittiuskirjoja: Varokaa vaaroja 1829, Viinan kauhistus 1835, Juopumuksen erinomaiset edut 1839, Viinan myrkystä surullinen tarina 1844, Viina seppä 1849, Sangen tarpeellinen puhe raittiuden seuralta 1853, Rampa Lauri 1854, Viina ja Murha 1857 ja Hyvää tarkoittavia varoituksia viinaa vastaan 1859.
1822:  Ranskalainen kustantaja Charles Ladvocat julkaisee ulkomaisen näytelmäkirjallisuuden mestariteoksia.
1822-31:  Pohjois-Ossetiasta kotoisin oleva Aleksandr Sergejevitsh Pushkin (1799-1837) valmistelee eepostaan Jevgeni Onegin.  Venäläinen arvostelija Belinski sanoo, että se on venäläisen elämän tietosanakirja.  Pushkin viittaa Oneginissa sensuuriin: (...) mut korjaella tahdo en,/ vaan sensuurille jätän sen./ Myös lehtimiesten pöytään kannan/ työn heelmät, (...) ja romaaneihin Samuel Richardson, Clarissa Harlowe 1748 ja Sir Charles Grandison 1753, Cottin, Mathilde ou Memoires, tirées de l'histoire des croisades 1805, Krüdner, Valerie 1802, kauhu- ja seikkailuromaaneihin.  Pushkin on kansalliskirjallisuuden luoja.  Hän saa 1830 tsaarin Nikolai I luvan julkaista Boris Godunov -näytelmän.  Nikolain mielestä 1827 näytelmä olisi pitänyt kirjoittaa romaaniksi Walter Scottin tapaan.  Nikolai I oli Pushkinin sensori, eivätkä alemmat virkamiehet voineet ryhtyä sensuuri- ja valvontatoimiin Pushkinia vastaan.  Tsaari antoi Pushkinille armon elää, vaikka kirjailijan ystävät osallistuivat dekabristien vallankumousyritykseen.  Kun Pushkin kuolee kaksintaistelussa ranskalaisen emigrantin Dantesin kanssa saamiinsa haavoihin, tsaari maksaa omista varoistaan runoilijan velat ja määrää hänen perheelleen eläkkeen sekä määrää julkaistavaksi Pushkinin kootut teokset valtion kustannuksella.  Pushkinin äidin isoisä oli Etiopiasta tsaarille lahjoitettu prinssi.  Pushkin on venäjänkielen luoja.  Hän yhdistää runoissaan, näytelmissään, novelleissaan ja romaaneissaan kansankieltä, yläluokan kieltä ja kirkkoslaavia.
1823:  Venäläinen isä Ivan Venianov saapuu Alaskan Unalaskaan.  Lähetyssaarnaajan toimien lisäksi hän opettelee aleutien kielen, laatii kieliopin ja sanakirjan aleutien kielen paikalliselle murteelle.
1823-24:  Venäläisen upseerin Carl von Kügelgen teoksessa Vues pittoresques de la Finlande on ikuistettu suomalaisia maisemia.
1823:  Yhdysvaltalaisen kirjailijan James Fenimore Cooper (1789-1851) nahkasukkasarja alkaa ilmestyä USAssa.
1824:  Ranskalainen Jean-Francois Champollion (1790-1832) tulkitsee egyptiläisen kuvakirjoituksen Rosettan kivestä teoksessaan Précis du système hiéroglyphique des anciens égypties - Vanhojen egyptiläisten hieroglyfijärjestelmän oppikirja.  Hän huomaa, että Ptolemaios-nimi on suljettu kartussiin hieroglyfitekstissä ja arvaa erään toisen nimen oleva Klaiopadra eli Kleopatra.
1824:  Ensimmäinen bulgarialainen aapinen kirjoitetaan ja painetaan.  Sen tekijä on bulgarialainen opettaja, pedagogi ja lääkäri Petar Berovitj Beron.  Aapinen painetaan Brasovissa Itävalta-Unkarissa Antonov Ioannovitjin avulla.  Aikaisemmin käytettiin venäläisiä ja serbialaisia aapisia ja lukukirjoja.  Aapista kutsutaan Kala-aapiseksi - Ribnijat (Riben) bukvar, sillä kuvituksessa esiintyy myös kala.  Petar Beronin aapinen on tietosanakirjamainen, ja se antaa lapsille tietoja heidän omasta ympäristöstään ja kulttuuristaan.  Aapiskirja vaikuttaa suuresti bulgarialaisten kansalliseen identiteettiin.
1824-36:  Altenburgilainen kustantajakirjakauppias Johann Friedrich Pierer (1767-1832) ja poikansa Heinrich August (1794-1850) kustantavat 26-osaisen tietosanakirjan  Universal-Lexikon.  Toinen painos 1840 alkaen sisältää 34 osaa.
1824-25:  Saksalainen psykologi Johann Herbart (1776-1841) kirjoittaa teoksen Psychologie als Wissenschaft 1-2.
1825:  Ranskalainen jesuiitta Abbé Jean Antoine Dubois (1765-1848) julkaisee kaksi vuotta Intiasta paluunsa jälkeen kuvauksen Intian kansojen tavoista ja uskonnoista.  Käsikirjoituslöydön mukaan teoksen todellinen tekijä on isä Gaston-Laurent Coeurdoux (1691-1779), jonka kuoltua Intiassa tykistöupseeri N-J Desvaulx toimitti siitä lyhyemmän laitoksen.  Desvaulxin kuollessa Dubois otti kirjan Ranskaan painettavaksi, mutta sieppasi sen omiin nimiinsä.
1826:  James Fenimore Cooper päästää valloilleen romaanillaan The Last of the Mohicans - Viimeinen mohikaani "kansansa viimeinen edustaja" -romantiikan, joka heittää lumoavan hohteen koko ajan käynnissä olevan kansanmurhan ylle.
1826:  Ranskalainen Henri Grégoire (1750-1831) julkaisee teoksensa De la noblesse de la peau...  Hän toteaa, että Intialla on kastijärjestelmä, feodalismilla aateli ja rahvas sekä kolonialismilla ihon aateluus.
1826:  Stuttgartissa ja Tübingenissä ilmestyy teos Ludwig Hain, Repertorium Bibliographicum ad annum 1500.  Neljäs osa ilmestyy 1838.  Teoksessa on 16 299 inkunaabelia.  Walter Copinger julkaisee 1895-1902 kolme osaa, joissa hän korjaa  7000 kirjan tiedot ja esittää 6619 lisäinkunaabelia.
1826:  Barth julkaisee teoksen Carl Friedrich Naumann, Grundriss der Kristallographie.
1827:  Venäläinen kirjailija Fjodor Glinka (1786-1880) on dekabristiyhteyksistä syytettynä karkoitettuna Petroskoihin ja saa JA Sjögreniltä tämän tutkimuksen Über die finnische Sprache und ihre Literatur.  Tästä Glinka kääntää vapaasti venäjäksi runon kilpalaulannasta Vejnamena i Jukovajna, joka on ensimmäinen venäjäksi ilmestynyt Kalevalan runo.  Glinka julkaisee 1830 runoelman Karjala eli Marfa Ivanovna Romanova vankeudessa.
1827-38:  Haitilaissyntyisen lännen kuvaajan John J Audubon (1785-1851) pääteos Pohjois-Amerikan linnuista The Birds of America ilmestyy sarjana Englannissa, sillä yhdysvaltalaiset kustantajat eivät halunneet julkaista teosta.
1827:  Englantilaisten lordi Broughamin, Charles Knightin ja muiden perustama Society for the Diffusion of Useful Knowledge - Yhdistys hyödyllisen tiedon levittämiseksi julkaisee kokoelman Library of Useful Knowledge.  Se on tieteellinen ja hyödyllinen sarja kuuden pennin hintaisia 32-sivuisia kirjasia, jotka on ladottu pienellä kirjainkoolla vastaten noin sataa sivua.  Yhdistys julkaisee myöhemmin toista sarjaa Library on Entertainig Knowledge yleisistä kulttuuriaiheista.  Sama yhdistys julkaisee vielä Penny Cyclopaedia -tietosanakirjan ja Penny Magazine -lehteä.
1827:  Freiburgilainen kustantaja Benjamin Herder (1818-88) julkaisee kuvatietosanakirjan Systematische Bilder Gallerie zur allgemeinen deutschen Real-Encyclopädie.
1828:  Barth julkaisee teoksen Otto Linne Erdmann, Lehrbuch der Chemie.
1828:  Hezekiah Howe painaa New Havenissa sanakirjan Noah Webster, An American Dictionary of the English Language.
1829:  Ranskalaisen kirjailijan Honoré de Balzac (1799-1850) teos Les Chouans - Kapina ilmestyy.  Balzac nimittää itseään yhteiskuntatieteiden tohtoriksi.
1830:  Saksalainen Leopold von Ranke (1795-1886) julkaisee teoksen Geschichte und Philosophie ja 1854 Über die Epochen der neueren Geschichte.  Hän aloittaa historiallisten lähteiden tarkan ja kriittisen tutkimuksen ja koettaa osoittaa, miten asiain laita todella on ollut asettaen ihanteekseen täydellisen objektiivisuuden.
1830:  Englantilainen S Bannister kirjoittaa teoksessaan Humane Policy, or Justice to Aborigines of New Settlements, Lontoo, että on mahdotonta puolustella suuntausta tappaa kaikkialta kansat, joiden ainoa rikos on ollut omistaa maat, joihin me nyt haluamme yksinoikeuden.
1830:  Ranskalainen kirjailija Charles Augustin Sainte-Beuve (1804-69) kirjoittaa runoteoksen Les Consolations.  Hän järjestää 1868 pitkäperjantaina illalliset, joiden huhutaan olleen orgiat.
1830-49:  Costa Ricassa painetaan 97 nimekettä kirjoja ja virallisia painotuotteita.  Joukossa on aritmetiikan, maantiedon, lääketieteen, oikeustieteen, lakitieteen ja historian kirjoja.
1830-50:  Suomalainen maaseurakunnan kappalainen pastori Henrik Renqvist, alkuaan Heikki Kukkonen (1789-1866) on ajan merkittävin  uskonnollisen kirjallisuuden julkaisija ja kustantaja.  Hän käyttää kirjapainoja Helsingissä, Kuopiossa ja Sortavalassa, mutta ei omista kirjapainoa eikä kirjansitomoa.
1830:  Johan Ludvig Runeberg (1804-77) kirjoittaa runon Saarijärven Paavosta.
1830-70-luvut:  Suomessa ilmestyy 2042 suomenkielistä teosta.
1831:  Johann Wolfgang von Goethen (1749-1832) teoksen Faust toinen osa ilmestyy.  Ensimmäinen ilmestyi 1808).  Goethen mielestä arvokkainta maailmassa on keskustelu.
1832:  Carl von Clausewitzin (1780-1831) teos Vom Kriege - Sodankäynnistä ilmestyy.  Sitä myydään 20 vuotta, vaikka painos on 1500.
1833:  Elias Lönnrotin Runokokous Väinämöisestä ilmestyy.  Siinä on 16 laulantoa ja 5052 säettä.
1834:  John Howison julkaisee teoksen European Colonies inVarious Parts of the World Viewed in their Social, Moral, and Physical Condition, Lontoo.  Se käsittelee siirtomaiden historiaa kriittisesti.
1834:  Faddej Bulgarin laatii humoristisen kuvauksen Pietarilaisesta tshuhnalaisesta keittäjättärestä, jossa ivailee suomalaisten pyrkimystä esiintyä ruotsalaisina ja heidän kahvinjanoaan.
1834:  Vienalainen kalastaja, kaskenkaataja ja runonlaulaja Arhippa Perttunen tapaa Elias Lönnrotin ja vaikuttaa Kalevalan muotoutumiseen.
1834:  Helsingissä ilmestyy keittokirja Hyväntahtoisia neuvoja katovuosina taikka Opetuksia maatiaisten, enimmittäin viljelemättä kasvavien, ainetten valmistamisesta leiväksi ja muiksi ruviksi.  Kirjoittaja on ruotsalainen Gustava Schartau ja kääntäjä Elias Lönnrot.  Kirja on ensimmäinen naisen tekemä kirja Suomessa.
1835:  Romaanikirjallisuus alkaa kasvaa nopeasti.  Jännitys- ja rikos- sekä sosiaaliset ja historialliset romaanit ilmestyvät usein ensin jatkokertomuksina eli följetongeina sanomalehdissä.
1835:  Elias Lönnrotin Kalewala taikka Wanhoja Karjalan Runoja Suomen kansan muinosista ajoista julkaistaan.  Siinä on 32 runoa ja 12 078 säettä.  Kalevalaa painetaan 500 kappaletta, ja niitä myydään 12 vuotta.
1836:  Aleksandr Pushkin kirjoittaa Radishtshevin ensimmäisen elämäkerran.
1836:  Venäläisen Aleksandra Ishimovan Kertomuksia Venäjän historiasta lapsille ilmestyy ensimmäisen kerran.
1836:  Yhdysvaltalaisen kirjailijan Washington Irving (1783-1859) Astoria ilmestyy.
1836:  Englantilaisen kirjailijan Charles Dickens Pickwick Papers alkaa ilmestyä jatkokertomuksena.  Dickens julkaisee 1837 ensimmäisen teoksensa Pickwick-kerhon jälkeen jääneet paperit romaanimuodossa.  Sitä myydään yhden shillingin hintaan, kun yleensä pehmeäkantiset kirjat maksavat viidestä kymmeneen shillinkiä.  Viisi shillinkiäkin on liian korkea hinta jopa valkokaulustyöläisille.
1837:  Saksalainen Friedrich Tiedemann kirjoittaa tutkimuksen Das Hirn des Negers mit dem des Europäers und Orang-outangs verglichen, Heidelberg.  Hänen mukaansa aivo-ontelon koko ei riipu ihmisen ihonväristä tai asuinpaikasta.
1838:  Lontoon työväenyhdistys julkaisee ohjelmansa People's Charter - Kansan vapauskirja.
1838:  Pariisilaisen mielisairaalan Salpêtrièren lääkäri Jean Esquirol käyttää teoksessaan Des maladies mentales piirroksin kuvitettuja tapauskertomuksia.
1838:  Englantilainen runoilija William Howitt paljastaa teoksessaan Colonization and Christianity: A Popular History of the Treatment of the Natives by the Europeans in all their Colonies, Lontoo, suurimman ja järjestelmällisimmän rikoksen, mitä maailma on koskaan kokenut.
1838:  Lääkäri Elias Lönnrotin Suomalaisen talonpojan Koti-Lääkäri ilmestyy.  Lönnrot kirjoittaa Lukialle: Jo wuonna 1832 pyysi herra kirjanpainaja Frenckelli meitä jonkunlaista lääkärinkirjaa suomenkielellä kirjoittamaan.  Kirja on ladottu fraktuuralla paitsi latinankieliset tekstit antiikvalla.
1839:  Merirosvosieluinen rahamies Carl Joseph Meyer (1796-1856) julkaisi Brockhausin innoittamana tietosanakirjan, jonka kuudennessa painoksessa on 20 osaa.  Meyer muuttaa 1828 Gothasta Hildburghauseniin välttääkseen oikeusjutun.  Sinne hän perustaa kirjatehtaan, jossa on 70 käsipainokonetta ja kymmenen mekaanista painokonetta.  Välttääkseen takavarikkoja hän alkaa lähettää 1839 kirjansa 46-osaisen Das grosse Conversations-Lexicon für die gebildeten Stände postitse suoraan asiakkailleen, joita on pian 70 000.  Meyer käyttää runsaasti kivi- ja kuparipiirroksia.
1839:  Ranskalainen kirjailija Marie-Henri Beyle, kutsumanimeltään Stendahl (1783-1842) julkaisee romaanin La Chartreuse de Parme - Parman kartusiaaniluostari.
1839:  Henry G Bohn julkaisee kirjan Charles H Timberley, Encyclopaedia of Literary and Typographical Anecdote.  Toinen painos ilmestyy 1842.
1839:  Robert Hunt, The Art of Photography on ensimmäinen englanninkielinen alan käsikirja.
1839:  Edinburghissa ilmestyy Peter Lecount, A Practical Treatise on Railway.
1839:  Painaja Edwin O Hall käy Idahossa Nez-Percé -heimon parissa.  Hän painaa kahdeksansivuisen vihon Nez-Percés First Book, Clear Water, Mission Press.
1839:  Yhdysvaltalainen Samuel Morton (1799-1851) julkaisee kallomittauksistaan kirjan Crania Americana..., Philadelphia ja Lontoo.  Hänen mukaansa valkoisten kallot ovat suurimpia.  Vertaamalla pienikasvuisten khoi- eli "hottentotti"naisten kalloja suurikokoisten englantilaismiesten kalloihin hän "todisti", että mustat ovat tyhmiä ja alemmalla kehitystasolla.
1840:  Painamisen 400-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistaan 143 muistoteosta.
1840:  Ranskalainen Alexis de Tocqueville (1805-59) kirjoittaa Pohjois-Amerikan matkaltaan kirjan De la démocratie en Amérique intiaanien kohtalosta.  "Kukaan ei olisi voinut tuhota näitä ihmisiä tuntematta suurempaa kunnioitusta ihmisyyden lakeja kohtaan."
1840:  Ranskalainen anarkisti ja filosofi, nuoruudessaan toimittaja ja kirjanpainaja, Pierre Joseph Proudhon (1809-65) kirjoittaa teoksen Qu'est ce que la propriété? - Mitä on omaisuus?.
1840-55:  Joseph Meyer julkaisee tietosanakirjan Das grosse Conversations-Lexikon für die gebildeten Stände.  Se käsittää 52 osaa, 55 000 sivua ja 1800 teräspiirrosta tekstikuvien lisäksi.  Teos ilmestyy tuhantena vihkona.
1840:  Saksalaisperäinen venäläistynyt Jakov Grot (1812-93) julkaisee aikakauskirjassa Sovremennik kirjoituksen O Finnah i ih narodnoj poezii - Suomalaisista ja heidän kansanrunoudestaan, johon sai aineistoa Lönnrotiltakin.  Grot on vuoteen 1917 voimassa olevan venäläisen oikeinkirjoituksen vakiinnuttaja.
1840:  Venäläinen fennofiili kirjailija Jakov Ozeretskovskij (1801-64) julkaisee romanttisen jännityskertomuksen Beata, Suomalainen tosikertomus.  Sen juoni perustuu Sortavalassa kuultuihin kertomuksiin ja toiminta tapahtuu Jaakkiman seuduilla.  Beata eli Piatta on nuori ja kaunis, mutta ujo.
1840:  Pietarissa julkaistaan erillisenä kokoelmana suomalaisvitsejä.
1840:  Suomen ensimmäinen romaani Fredrika Wilhelmina Carstensin Murgrönan ilmestyy ruotsiksi Waseniuksen kustantamana.
1841:  Saksalainen Moses Hess julkaisee teoksensa Die europäische Triarchie - Eurooppalainen kolmen miehen valta.
1841-45:  Edgar Allan Poe (1809-49) keksii dekkarihahmon Auguste Dupin.  Tämä synnyttää salapoliisikertomuksen.
1842-3:  Kuuluisin följetongiromaanikirjailija Eugène Sue (1804-57) julkaisee Pariisin salaisuudet.  Suen Vaeltava juutalainen ilmestyy 1844-5, ja se julkaistaan 1846 Viipurissa ruotsiksi kolmessa osassa.
1842:  Elias Lönnrot julkaisee Suomen Kansan Sanalaskuja, 1844 Suomen Kansan Arwoituksia ja 1880 Suomen kansan muinaisia loitsurunoja.
1843-4:  Ranskalainen Alexandre Dumas vanhempi (1802-70) julkaisee romaanin Le comte de Monte Cristo - Monte Criston kreivi jatkoromaanina ja Les trois mousquetaires - Kolme muskettisoturia.
1843:  Ranskalainen runoilija Francois Ponsard (1814-67) kirjoittaa näytelmän Lucrèce.  Hänet tunnetaan helppotajuisista runoistaan nimellä Poète du commun sens.  Gustave Flaubert ivailee: ainoa tervejärkinen runoilija.
1843:  Ranskalainen markiisi Astolphe de Custine (1790-1857) julkaisee Venäjän-vastaisen teoksen La Russie en 1839 - Venäjä vuonna 1839, joka ilmestyy 1843 saksaksi: Russland im Jahre 1839.  Kirja käännetään englanniksi 1953 nimellä Journey for Our Time.
1844-45:  Ranskalainen kirjailija Eugène Sue (1804-57) kirjoittaa följetongin (feuilleton - jatkokertomus) Le Juif errant - Vaeltava juutalainen.
1844:  Bulgarialaisen munkin Paisi Hilandarilainen 1750-luvulla kirjoittama Bulgarian historia painetaan.
1844:  Frankfurtilainen lääkäri Heinrich Hoffmann (1809-94) piirtää ja sanoittaa vihkoon pojalleen satukirjan.  Siitä ilmestyy 1845 kivipainettu ensimmäinen painos 1500 kappaletta nimellä Drollige Geschichten und lustige Bilder für Kinder von 3-6 Jahren.  Toisessa painoksessa on tekijä  Heinrich Kinderlieb, mutta viidennessä Dr Heinrich Hoffmann.  Neljännen painoksen 1847 nimi on Struwwelpeter.  Jörö-Jukka rikkoo biedermeier-idyllin.  Runsaan kymmenen vuoden kuluttua otetaan 28. painos.  Hoffmannin 1858 piirtämät uudet kuvat ovat nyt puupiirroksia.  Rütten & Loening julkaisee 1995 kuvakirjasta Struwwelpeter - Jörö-Jukka 540. painoksen, jonka kansi on sadannesta painoksesta.
1844:  Saksalainen Max oikeastaan Johann Kaspar Stirner (1806-56) kirjoittaa kirjan Der Einzige und sein Eigentum.
1845:  Friedrich Engelsin (1820-95) teoksen Työväenluokan asema Englannissa julkaisee Otto Wigand Leipzigissa.
1845:  Venäläinen Nestor Kukoljnik (1809-68) julkaisee romaanin Jegor Ivanovitsh Siljvanovskij eli Suomen valloittaminen Pietari Suuren aikana.  Siinä Erik Silvanuksesta tulee Jegor Siljvanovskij ja venäläinen upseeri.
1845:  Lääketieteen tohtori Samuel Roos julkaisee kirjansa Mintähden ja sentähden.  Hän esittää ensiksi sanan sähkö, joka tulee sähkökipinän kyvystä sähähtää säkenöimällä.
1845-52:  Zacharias Topelius (1818-98) toimittaa teoksen Finland framstäldt i tekningar - Suomi piirroksin, joka esittelee suomalaisia maisemia.  Kuvittajia ovat muun muassa Johan Knutson, PA Kruskopf ja Magnus von Wright.  AC Öhmanin kuoleman 1848 jälkeen JE Öhman kustantaa teoksen.  Topelius julkaisee 1872-74 kuvateoksen En resa i Finland - Matkustus Suomessa ja 1875 Boken om vårt land.
1846:  Michel Lévy frères julkaisee Pariisissa novellin Prosper Mérimée, Carmen.
1847:  Emily Brontën (1818-48) Wuthering Heights - Humiseva harju ilmestyy Ellis Bellin salanimellä.  Lontoolainen TC Newby julkaisee romaanin.
1847:  Lääkäri H Hoffmann julkaiseen kirjan Struwwelpeter - Jörö-Jukka.
1847:  Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura kustantaa Cedervallin painossa CH Ståhlbergin oppikirjan Uusi Aapis-kirja, jota painetaan 1903 mennessä 450 000 kappaletta.
1847:  Pietari Hannikainen toimittaa Viron sadut.
1847-52:  Petter Widerholm kustantaa 31-osaisen ja 16 000 sivun laajuisen romaanisarjan Läsebibliothek för Finland.
1848:  Heinrich Karl Marxin (vanha juutalainen sukunimi Mardochai) (1818-83) ja Friedrich Engelsin (1820-95) Manifest der Kommunistischen Partei - Kommunistinen manifesti ilmestyy Lontoossa ensin saksaksi.  Painotiedot: Gedruckt in der Office der "Bildungs-Gesellschaft für Arbeiter" von JE Burghard, 46 Liverpool St Bishopsgate.  Manifesti on kansainvälisen Kommunistisen liiton - Bund der Kommunisten ohjelma.  Manifesti käännetään heti puolaksi, mahdollisesti ruotsiksi ja ranskaksi vähän ennen kesäkuun 1848 kapinaa.  Manifesti ei ehdi mukaan Ranskasta alkaneisiin vallankumouksiin.  Manifesti käännetään englanniksi 1850, ja pian tanskaksi.  Se käännetään myöhemmin kaikille merkittävimmille kielille.  Suomeksi manifesti ilmestyy vasta 1906 suurlakon jälkeen ja uudelleen 1998.  Manifestista tulee maailman toiseksi käännetyin kirja.
1848:  Unkarissa kansan valloittamassa kirjapainossa  julkaistaan vallankumouksen ensimmäisenä päivänä 15.3 Sándor Petöfin (1823-49) Nemzeti dal, Talpra, magyar - Kansallislaulu, Nouse, magyar.  Petöfin myöhäisempi runo Taistelulaulu 1848 lopulla tunnetaan nimellä Unkarilainen marseljeesi.
1848:  Englantilainen John Stuart Mill (1806-73) kirjoittaa teoksen Principles of Political Economy - Poliittisen talouden periaatteet, joka joutuu 1856 kiellettyjen kirjojen luetteloon Index Librorum Prohibitorum.
1848:  Ranskalainen Gustave Havard julkaisee teoksen Manon Lescaut puupiirroksin kuvitettuna vain 20 sentimen hintaan.
1848:  Alexandre Dumas nuorempi (1824-95) kirjoittaa teoksen La dame aux camélias - Kamelianainen.
1848:  Suomalainen papin tytär Wendla Randelin - Wendela (1823-) julkaisee ainoan romaaninsa Elisabet (Den Fallna - Langennut).  Jopa JV Snellman suhteutuu siihen suopeasti.
1848:  Ensimmäiset Grimmin veljesten kansansatujen suomennokset ilmestyvät.
1848:  Zachris Topeliuksen esikoissatukokoelman suomennos ilmestyy.
1849:  Venäläinen kirjailija Fjodor Mihailovitsh Dostojevski (1821-81) pidätetään poliittisesta vehkeilystä ja hän saa kuolemanrangaistuksen.  Hänet valeteloitetaan 1850 ja rangaistus lievennetään.  Rikos ja rangaistus ilmestyy 1866.
1849:  Pierre Larousse (1817-75) julkaisee teoksen Lexicologie des écoles primaires omalla kustannuksellaan.  Tavattuaan toisen opettajan Augustin Boyerin he julkaisevat 1856 sanakirjat Nouveau Dictionnaire de la langue francaise, joka on Petit Laroussen edeltäjä, ja 1866-77 Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, jossa on 17 osaa.
1849-50:  Englantilainen kirjailija Henry Mayhew (1812-87) haastattelee ihmisiä kirjaansa London Labour and the London Poor - Lontoon työ ja Lontoon köyhä.
1849:  Elias Lönnrotin Kalevala ilmestyy 1250 kappaleen painoksena.  Siinä on 50 runoa ja 22 795 säettä.  Kalevalaa painetaan suomeksi 1996 mennessä noin 900 000 kappaletta.  Kalevala on eniten käännetty suomalainen teos, 47 kieltä ja 250 painosta.  Seuraavassa käännöskielet ja ensimmäisen käännöksen vuosiluku: amerikan (USA) englanti 1988, arabia 1991, armenia 1972, bulgaria 1992, englanti 1868, espanja 1944, esperanto 1964, fulani 1983, fääri 1993, gruusia 1969, heprea 1930, hindi 1990, hollanti 1905, islanti 1957, italia 1906, japani 1937, jiddish 1954, kannada/tulu 1985, katalaani 1994, kiina 1962, komi 1980, kreikka 1992, latina 1986, latvia 1924, liettua 1922, moldova 1961, norja 1967, persia 1999, puola 1958, ranska 1845, romania 1942, ruotsi 1841, saksa 1852, serbokroaatti 1935, slovakki 1962, sloveeni 1961, suahili 1991, tamili 1994, tanska 1907, tshekki 1894-95, turkki 1965, ukraina 1901, unkari 1871, valkovenäjä 1956, venäjä 1847, vietnam 1986 ja viro 1883.  Käännökset mariin, nenetsiin, portugaliin, udmurtiin ja uzbekkiin alkavat 1999.
1849:  Turussa ilmestyy Kokki-Kirja, elikkä Neuwoja tarpeellisempien Joka-aikasien- ja Pito-ruokien Laitokseen, niin myös monellaisiin leipomisiin ja juotawien panoin ynnä Tarpeellisia tietoja ruokien ja ruoka-aineiden korjusta ja säästystä j.n.e.  JC Frenckellin ja Pojan kirja-painossa.  Ensimmäinen Suomessa julkaistu keittokirja on JF Granlundin kääntämä.
1849:  Ensimmäinen Suomessa ilmestynyt lasten kuvakirja lienee H Hoffmannin Jöröjukka, jonka toimitti Emilie Topelius ja kustansi turkulainen JW Lillja nimellä Julbocken eller (Den finska Drummelpetter).
1850-luku:  Virossa ilmestyy 60-80 kirjaa vuosittain.  1800-luvun lopussa kirjoja julkaistaan vuosittain jo 200-300.
1850-luku:  Saamelainen pappi Anders Fjellner - saamelaisten Lönnrot - pyrkii luomaan saamelaisille kansalliseepoksen Päivän pojat.  Sitä hän ei saa valmiiksi, vaan siitä julkaistaan osia.
1850:  Skottilainen anatomi Robert Knox ylistää kirjassaan The Races of Man eurooppalaisten valloituksia, vaikka niiden hintana olisi kaikkien värillisten rotujen katoaminen.  "Lait on laadittu heikkojen pitämiseksi aloillaan ja vahvojen rikottaviksi.  Ainoa todellinen oikeus on fyysinen väkivalta."  Hän on toinen nykyaikaisen rasismin isä.
1850:  Yhdysvaltalainen Charles Anderson vastustaa teoksellaan An Address on Anglo-Saxon Destiny, Cincinnati, oppia anglosaksisesta herrakansasta ja sen väitetystä tehtävästä maan päällä.  Hänen mielestään Yhdysvaltain kansa takertuu puolueeseen katsomatta käsitykseen, joka filosofian kannalta on erehdys, historian kannalta epätotuus ja uskonnolliselta kannalta karkeaa jumalattomuutta - nimittäin uskoon anglosaksisen rodun ylemmyydestä muihin rotuihin nähden sekä siihen, että jumala on valinnut sen tekemään mainetekoja.
1850-52:  Ruotsalainen vallankumouslammas Johan Gabriel Carlén julkaisee teoksen Svenska familjeboken. Läsning för hvar dag under året.
1851:  Yhdysvaltalainen John Campbell kirjoittaa teoksessaan Negro-Mania, Being an Examination of the Falsely Assumed Equality of the Various Races of Men, Philadelphia, että on päästävä eroon neekereistä joko siirtämällä heidät jonnekin tai muuten - mutta eroon heistä on pakko päästä.
1851:  Suomalainen Ahvenanmaalla syntynyt orientalisti, tutkimusmatkailija ja professori Georg August - Yrjö Aukusti Wallin - Abd al-Wali (1811-52) julkaisee Lontoossa teoksensa Notes taken during a journey through part of northern Arabia in 1848 - Muistiinpanoja matkalta halki Pohjois-Arabian.  Englannin maantieteellinen seura Royal Geographical Society palkitsi 1850 Wallinin kultamitalilla, ja seura on teoksen julkaisija.  Suomalainen Arabian Lawrenceen verrattava tutkimusmatkailija on ensimmäinen länsimaalainen pyhien islamilaisten paikkojen kävijä.  Siitä julkaistaan 1854 kertomus matkasta Kairosta Medinaan ja Mekkaan - Narrative of a journey from Cairo to Medina and Mecca by Suez, Araba, Tawila, Al-Jauf, Jubbe, Hail and Nejd, in 1845.  Wallin käyttää arabian aakkosia salakirjoituksena kirjoittamalla niillä ruotsia.
1852:  Grimmin veljekset Jacob Ludwig Carl (1785-1863) ja Wilhelm Carl (1786-1859) aloittavat saksan kielen sanakirjan Deutsches Wörterbuch.  He kokoavat sanat A - Forsche.  Valmistuessaan 1971 siinä on 32 osaa ja noin 33 800 sivua.
1852:  Yhdysvalloissa Harriet Elizabeth Beecher Stowe (1811-96) julkaisee romaanin Uncle Tom’s Cabin; or, Life among the Lowly - Setä Tuomon tupa.  Se ilmestyy ensin jatkokertomuksena washingtonilaisessa orjuuden vastaisessa lehdessä National Era.  Teoksen kuvittaa bostonilainen puupiirtäjä ja arkkitehti Hammat Billings (1818-74) ja kustantaa John P Jewitt Bostonissa.
1852-66:  Eero Salmelainen julkaisee teoksen Suomen kansan sadut ja tarinat.
1853-55:  Ranskalainen nykyaikaisen rasismin isä Arthur de Gobineau (1816-82) on teoksellaan Essai sur l'inégalité des races humaines, Pariisi, rasistisen ideologian ensimmäisiä teoreetikkoja.  Hän katsoo, että eurooppalaisten laajentumispolitiikka johtaa arjalaisen rodun tuhoon, koska sen veri sulautuu voitettujen rotujen vereen.
1853:  Ranskalainen Renard julkaisee valokuvin kuvitetun kirjan Paris photographié, joka on valokuvauksen inkunaabeli eli kehtopainos.
1854:  Sosiologi George Fitzhugh näkee kirjassaan Sociology for the South luonnonlakina sen, että siellä missä englantilaiset asettuvat asumaan alempien rotujen keskelle, heistä tulee maan ainoita omistajia ja he hävittävät alkuperäiset omistajat sukupuuttoon.  Hänen mielestään luonnonlaki pakottaa vahvemman rodun sortamaan ja tappamaan heikompaa.  "Neekeri voi pelastua tuholta pysyttelemällä valkoisten omaisuutena, sillä yksikään kansa ei rakasta omaisuuttaan niin kuin anglosaksit."
1854:  Yhdysvaltalainen herrakansaoppi saa "tieteellisen" ilmauksen antropologian hakuteoksessa JC Nott, George R Gliddon, Types of Mankind or Ethnological Researches, Philadelphia.  "Kansoilla ja roduilla on, kuten yksilöilläkin, omat kohtalonsa ja tehtävänsä: toiset ovat syntyneet hallitsijoiksi, toiset hallittaviksi."  Yhdysvaltojen perustuslaki koskee valkoisten synnynnäistä tasa-arvoisuutta.
1854:  Henry David Thoreau (1817-62) julkaisee kirjan Walden tai Life in the Woods - Elämää metsässä 2000.  Hän kirjoitti 1849 Civil Disobedience - Kansalaistottelemattomuudesta.
1855:  New Yorkissa Walt Whitman (1819-92) maksaa kustantajan puutteessa runokokoelmansa Leaves of Grass - Ruohoa painatuskulut omasta kukkarostaan.  Brooklynilainen Rome Brothers painaa 12 runoa 800 kappaletta.  Teoksen viimeinen Whitmanin koostama laitos ilmestyy 1892.  Teoksen suomentavat 1954 Viljo Laitinen, 1965 Arvo Turtiainen ja 2007 valikoiman Markus Jääskeläinen.
1855:  Brockhaus alkaa julkaista huokeaa rautatielukemistoa Eisenbahnbibliothek.
1855:  Yhdysvaltalainen antropologi EG Squier kirjoittaa kirjassaan Notes on Central America, New York, että Yhdysvaltojen menestyksen salaisuus on väestön rotupuhtaus ja hallitsevan germaanisen rodun sitkeä ja järkähtämätön kieltäytyminen sekoittumasta alempiin ja alistettuihin ihmisrotuihin.
1855:  Richard Lepsius julkaisee teoksensa Das allgemeine linguistische Alphabet, jossa hän esittää foneettiset aakkoset.  Niiden leikkaaja on berliiniläinen Theinhardt.  Kirja painetaan Berliinissä englanniksi samana vuonna.
1855:  Pietarissa julkaistaan anonyymi Razskaz tshuhonskoi koshki, ... - Kesällä 1854 englantilaisten sotavankina olleen tshuhnalaisen kissan kertomus. Tshuhnalainen kissa kertoo seikkailuistaan.  (Kissa on englantilaisten ainoa sotavanki.)
1855:  Ruotsalainen August Sohlman julkaisee kirjasen Det unga Finland.  Hänen mukaansa Suomessa asuu kaksi kansallisuutta: indogermaaniset jalopiirteiset ruotsalaiset ja pienempikasvuiset tsuudilaiset eli suomalaiset.
1856:  Ranskalainen kirjailija Gustave Flaubert (1821-80) julkaisee romaanin Madame Bovary - Rouva Bovary.  Se ilmestyi jatkokertomuksena lehdessä Revue de Paris.
1856:  Tyynenmeren rannikon topografistin luutnantin George Horatio Derby (1823-61) kokoelma Phoenexiana ilmestyy New Yorkissa.  Derby lähetti salanimellä kirjoituksia ja pilakuvia Kalifornian lehtiin.
1856-57:  Helsingin yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitajan Fredrik Wilhelm Pipping (1783-1868) bibliografia Luettelo suomeksi präntätyistä kirjoista luetteloi vain suomenkieliset painatteet.  Suomen ruotsinkielinen kirjallisuus luetaan Ruotsin kirjallisuuteen ja kirjataan sikäläiseen kansallisbibliografiaan.
1857:  New York Daily Tribunen toimituspäällikkö Charles Dana pyytää Karl Marxia yhdysvaltalaisen tietosanakirjan New American Cyclopaedia avustajaksi.  Kirja on Tribunen kirjallisuustoimittajan Charles Ripley keksintö.  Kirjaan tulee 16 osaa ja sillä on yli 300 avustajaa.  Tietosankirjassa julkaistaan 67 Marxin ja Engelsin artikkelia.
1857:  Poulet-Malassis et de Broise julkaisee runoteoksen Charles Baudelaire (1821-67) Les Fleurs du Mal - Pahan kukkia, joka aiheutti syytteen epäsiveellisyydestä.
1857:  Englantilainen valokuvaaja John Pouncy (-1894) julkaisee teoksensa Dorsetshire, joka on ensimmäinen englantilainen valomekaanisessa kivipainossa painettu kirja.
1857:  Viron sankarieepoksen Kalevipoeg ensimmäinen vihko ilmestyy.  Se valmistuu 1861 lopullisesti 20-runoisena.  Kalevipoegin kokooja on lääkäri Ristmetsän Vidri eli Friedrich Reinhold Kreutzwald (1803-82), joka sai 1853 valmiiksi 12 runoa.  Kalevanpojan kansanpainos painetaan 1862 Kuopio linnas, Soome maal eli Kuopion kaupungissa Suomessa.  Helmer Winterin suomennos ilmestyy 1957, ja se pohjautuu M Nurmikin 1930 lyhentämään Kalevipoeg-laitokseen.
1857:  Venäläinen Nikolaj Suslov (1811-76) julkaisee kokoelman runoja ja kertomuksen Tshuhnan mökki.  Suslovia suututtaa ja ärsyttää kaikki suomalainen, muun muassa etteivät erämaan asukkaat ymmärrä venäjää ja molottavat yhtämittaa omaa järjetöntä tshuhnan kieltä, joten täytyy turvautua kuuromykkien kieleen saadakseen viinaa.
1857:  Englantilainen eläintieteilijä ja fundamentalisti Philip Henry Gosse julkaisee teoksensa Omphalos: An Attempt to Untie the Geological Knot - Napa: Yritys ratkaista geologinen solmu.  Hänen mielestään Aatamilla ja Eevalla ei ollut napaa ja maailma luotiin kuudessa päivässä noin 6000 vuotta sitten.
1858:  Fredrika Runebergin Fru Katarina Boije och hennes döttrar julkaistaan.  Teos on kirjoitettu 1843.  Sitä on pidetty ensimmäisenä suomalaisena romaanina.
1858:  Rietrik Polén julkaisee ensimmäisen suomenkielisen väitöskirjan Johdanto Suomen kirjallisuushistoriaan.  Sen painaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino hintaan 12 ruplaa arkilta.  Painos on tuhat kappaletta.  Kirjailijat joutuvat näihin aikoihin kustantamaan itse teoksiaan.
1858-63:  Yhdysvalloissa ilmestyy Appletonin 16-osainen tietosanakirja New American Cyclopaedia.
1859:  Englantilainen luonnontieteilijä Charles Darwin (1809-82) julkaisee evoluutiota käsittelevän teoksensa On the Origin of Species - Lajien synty.  Darwin pelkää omia ajatuksiaan ja käsittää, miten niitä käytetään väärin.  Siksi teoksen julkaiseminen viivästyy.
1859:  Englantilainen John Stuart Mill (1806-73) kirjoittaa teoksen On Liberty - Vapaudesta.
1959:  Charles Dickens kirjoittaa kirjan A Tale of Two Cities - Kaksi kaupunkia.
1859:  Ruotsalainen Georg Brandes kehittelee värikuuloaistin runossaan Vokalfarvene - Vokaalien värit.
1859:  JW Lilljan Bibliographia hodierna Fenniae III ilmestyy.
1860-luku:  Venäjällä ilmestyy ja levitetään illegaalista kirjallisuutta kuten julistukset Isovenäläinen, Nuorelle sukupolvelle ja Nuori Venäjä.
1860-68:  Englannissa veljekset William ja Robert Chambers kustantavat kymmenosaisen tietosanakirjan Encyclopaedia.
1860:  Saksalainen psykofysiikan perustaja Gustav Theodor Fechner (1801-87) kirjoittaa teoksen Elemente der Psychophysik, jonka Breitkopf & Härtel julkaisee, ja 1871 Zur experimentellen Ästhetik.
1860:  Bengalilaisen Dinabandhu Mitran (1829-74) indigoviljelijöiden ahdinkoa käsittelevä näytelmä Nilaparna saa aikaan poliittisen myrskyn ja teatterisensuurilain.
1860:  Elias Lönnrotin Flora Fennica - Suomen Kasvisto ilmestyy.  Kokelma on ensimmäinen suomeksi kirjoitettu kasvitieteellinen ja varsinainen luonnontieteellinen teos.  Avustajana on nurmijärveläinen opettaja Malakias Costiander.
1861:  Sven Gabriel Elmgrenin katsaus Suomen kirjallisuuteen Ofversigt af Finlands litteratur ifrån år 1542 till 1770 ilmestyy.  Osa ifrån 1771 till 1863 ilmestyy 1865.
1862:  Ranskalainen kirjailija Victor Marie Hugo (1802-85) julkaisee romaaninsa Les Misérables - Kurjat brysseliläisen kustantajansa painattamana.  Kurjat ilmestyy Pariisissa, Brysselissä, Leipzigissä, Lontoossa, Milanossa, Madridissa, Rotterdamissa, Varsovassa, Pestissä ja Rio de Janeirossa.  Hugo lähti 1855 maanpakoon Englannin Kanaalin Guernseyn saarelle.   Hän sanoo romaanista: Tämä tapahtui aikana, jolloin vanha klassillinen romaani tuli yhä rivommaksi, sytytti Pariisin ovenvartijattarien rakastavat sydämet ja ulotti tuhoisan vaikutuksensa aina esikaupunkeihin ja läheiselle maaseudulle asti.  Rouva Thénardierillä oli juuri tarpeeksi älyä lukeakseen tämmöisiä kirjoja.  Hän ruokki itseään niillä.  ...  Sillä kukaan ei lue rankaisematta typeryyksiä.  Hugo toteaa sanomalehdistä: ... erikoiskielellään, joka on pitkät ajat kuulunut lakimiesten kaunopuheisuuteen ja jota nykyään, kun se on tullut klassilliseksi, suosivat vain viralliset puhujat sen arvokkaan sointuvuuden ja sen ylhäisen sävyn takia.  Se oli kieltä, missä .. sanotaan ... sanomalehtien hairahduksia parjaukseksi, joka vuodattaa myrkkyänsä erinäisten äänenkannattajien palstoille, ...  Mutta on kauheaa ajatella, että kaiken pahan saavat aikaan teidän sanomalehtenne.  Te tahdotte saada kynäniekkoja, lörpötelijöitä, puhujia, väittelyitä, edistystä, valistusta, ihmisoikeuksia, painovapautta, ja katsokaa, missä tilassa teidän lapsenne tuodaan sitten teidän luoksenne!
1862:  Ivan Sergejevitsh Turgenjev (1818-83) julkaisee teoksen Ottsy i deti - Isät ja pojat 1906.
1862:  Arthur B Stoutin kirjanen Chinese Immigration on lääketieteellisten ja kansatieteellisten kuvitelmien sekoitus.  Kiinalaiset ovat uhka vuosituhansien paheellisuuden myötä saamiensa perinnöllisten tautien takia, eikä niitä voi hoitaa länsimaisen lääketieteen keinoin.  Kiinalaiset myrkyttävät salakavalasti elämän pulppuilevaa lähdettä.
1862:  Karl Marx tahtoo laajentaa Pääomaa, koska saksalaiset koirat arvioivat kirjat kuutiotilavuuden mukaan.  Joku vuosi myöhemmin hän sanoo tuntevansa itsensä koneeksi, joka ahmii kirjoja ja syytää niitä muodoltaan muuntuneina historian tunkiolle.  Marxilla on tapana sanoa: "Kirjat ovat minun orjiani ja niiden on palveltava minua niin kuin haluan".  Marxin kirjojen sivut ovat täynnä reunahuomautuksia ja alleviivauksia.  Monen nurkka on taivutettu koirankorvalle.
1862:  Lasalle julkaisee teoksen Arbeiter-programm - Työväen ohjelma.
1862:  Saksanjuutalainen ajattelija Moses Hess (1812-75) julkaisee sionistisen kirjan Rom und Jerusalem.
1863:  Mitä on tehtävä? -otsikolla julkaistaan Nikolai Tshernyshevskin yhteiskunnallinen romaani (suomennos 1982). Teos tekee syvän vaikutuksen Aleksandr Uljanoviin ja hänen nuorempaan veljeensä Vladimiriin eli Leniniin.
1863:  Ranskalainen kustantaja Pierre-Jules Hetzel (1814-86) julkaisee Jules Vernen teoksen Cinq semainesa en ballon - Viisi viikkoa ilmapallossa.
1863:  Slavofiilien johtomies Ivan Aksakov (1823-86) kirjoittaa Suomen valtiopäivien avaamisen johdosta: "... Suomi riemuitsee ja juhlii, mutta Venäjäkin iloitsee sydämestään kunniallisen, järkevän, terveen Suomen kansan mukana. ... Suomi lienee ainoa Euroopan kolkka, missä ihmiset näyttävät tyytyväisiltä ja onnellisilta, missä yhteiskunta ei ole valheen ja turhien haaveilujen läpitunkema, missä nuori sukupolvi ei ole kuin sairas, voimaton, hermostunut ja ärtyisä lapsi."
1863:  Suomalainen Carl Henrik Alopaeus (1825-92) toimittaa Lukukirjan sokioille ja painattaa moonilla seitsemän lehden laajuisena Manilla-koulussa Tukholmassa.  Hän ottaa Ruotsista tuoduilla painolevyillä lisäpainokset Turussa 1864 ja 1866.
1864:  Librairie Larousse alkaa julkaista Pariisissa tietosanakirjaa Grand Dictionnaire Universel du XIXe Siècle.  Sitä syntyy 17 osaa ja kaksi täydennysosaa 1878 ja 1888.  Pierre Larousse ryhtyy 1869 painajaksi.
1864:  Saksalainen Gustav Freytag julkaisee romaanin Die verlorene Handschrift - Kadonnut käsikirjoitus.  Se kertoo 30-vuotisen sodan aikana 1637 ruotsalaisten ja suomalaisten sotajoukkojen tieltä turvaan siirretyn, mutta sille tielleen jääneen Tacituksen käsikirjoituksen jäljittämisestä.
1864:  Aleksis Kiven näytelmä Nummisuutarit ilmestyy omakustanteena.  Siinä mainitaan käsite "vihapuhe".
1865:  Macmillan kustantaa Lontoossa kirjan Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson), Alice's Adventures in Wonderland - Liisa ihmemaassa.
1865:  Ensimmäinen suomenkielinen lasten kuvakirja runokertomus Kaisa rouva ja hänen kissansa ilmestyy.  Mustavalkoinen kuvitus on sarjakuvamaisesti etenevä.  Kustantaja on PT Stolpe, ja vihkonen on saksalaista alkuperää.
1866:  Venäläinen Jasnaja Poljanassa syntynyt kirjailija Leo Lev Nikolajevitsh Tolstoi (1828-1910) väittää romaanissaan Voina i mir -  Sota ja rauha, että tietämättömyyden tehokkain moottori on painetun sanan leviäminen.  Teoksen ensimmäisen osan julkaisee Russkii vestnik 1864-66 ja se julkaistaan Moskovassa kirjana Vuosi 1805.  Osat 3-4 julkaistaan 1868 ja osat 5 ja 6 vuotta myöhemmin.  Tolstoi muokkaa 1867-69 teosta ja laajentaa sitä tähän asti tunnetuksi versioksi.  Ensimmäinen versio ilmestyy 2000 Venäjällä.
1866:  Venäläinen Moskovassa syntynyt kirjailija Fjodor Mihailovitsh Dostojevski (1821-81) julkaisee romaaninsa Rikos ja rangaistus.  Dostojevski pidätettiin 1849, sai kuolemanrangaistuksen ja valeteloitettiin 1850.  Hänen rangaistustaan lievennettiin nelivuotiseksi Omskissa.
1866-75:  Suomenkielellä julkaistaan 574 nidettä.
1867:  Filosofian tohtorin, kirjailijan ja toimittajan Karl Heinrich Marx (1818-83) Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band - Pääoma. Poliittisen taloustieteen arvostelu, ensimmäinen osa ilmestyy 1000 kappaleen painoksena Leipzigissa painettuna.  Kustantaja on hampurilainen Meissner ja Behre.  Marx allekirjoitti 1865 sopimuksen Otto Meissnerin kanssa.  Marx kirjoitti teostaan 20 vuotta.  Kestää neljä vuotta ennen kuin painos loppuu.  Marxin toimittama toinen painos ilmestyy 1873 Hampurissa.  Engelsin toimittama kolmas painos ilmestyy 1883 ja neljäs painos 1890 Hampurissa.  Karl Marxin Pääoman II osa ilmestyy 1885 Friedrich Engelsin toimittamana Hampurissa ja toinen painos 1893.  Karl Marxin Pääoman III osa ilmestyy 1894 Friedrich Engelsin toimittamana Hampurissa.  Pääoma ilmestyy 1913-18 suomeksi OW Louhivuoren kääntäminä vihkoina.
1867:  Englantilainen Charles Bradlaugh julkaisee teoksensa Vapaa-ajattelijan käsikirja.  Hänen mielestään ei voi kieltää jumalaa, koska ei voi kieltää mitään, mistä ei ole minkäänlaista mielikuvaa.
1867:  Yhdysvaltalainen Horatio Alger (1832-98) alkaa julkaista kirjasarjaansa Ragged Dick, sarjaa Luck and Pluck 1869 ja sarjaa Tattered Tom 1871.  Hän myy New Yorkissa miljoonin kappalein unelmia, että köyhästä ryysyläisorvostakin voi tulla rikas johtaja.  Yhdysvaltalainen yhteiskunta uskoo satuun vapaasta kilpailusta.  Alger on American Dream -ajatuksen paras myyjä.
1867:  Saksassa alkaa ilmestyä yleiskirjasto Reclams Universalbibliothek.  Kukin nide maksaa 20 pfennigiä.  Sarjassa julkaistaan 75 vuoden aikana 8000 nimekettä yhteispainokseltaan 275 miljoonaa kappaletta.
1867:  Norjalaisen Henrik Ibsenin näytelmä Peer Gynt ilmestyy.
1867:  Brysselissä julkaistaan Charles de Coster, La Légende d'Ulenspiegel, jonka kuvittajat ovat Félicien Rops ja muut.
1867:  Kytäjän emännän Marie Linder (1840-70) teos En qvinna af vår tid - Aikamme nainen julkaistaan nimimerkillä Stella, jolla hän kirjoitti lehteen Veckobibliotek.
1868:  JH van Evrie väittää kirjassaan White Supremacy and Negro Subordination, että mustien sivistäminen on fysiologisesti mahdotonta.  Jos mustalle antaa valkoisen aivot, musta ei enää kykene seisomaan pystyssä.
1869:  Dostojevskin Idiot - Idiootti ilmestyy.
1869:  Saksalaisen sosialismin filosofin Joseph Dietzgen (1828-88) teos Das Wesen der menschlichen Kopfarbeit - Ihmisen aivotyön luonne ilmestyy.  Ajattelu on hänen mukaansa yleisen ja yksityisen dialektiikkaa.
1869:  Historioitsija Edward A Freeman julkaisee kirjan Old English History for Children, Lontoo.  Hänen historiankäsityksensä rakentuu rasismille, ja hän halveksii juutalaisia, mustia, kiinalaisia ja irlantilaisia.  Freemanin mukaan englantilaiset ovat saksalaisia angleja ja sakseja, jotka tappoivat kelttiläiset lähes sukupuuttoon.  Oppi saa suuren menestyksen Yhdysvalloissa Freemanin luentokiertueen jälkeen 1882, ja siellä pidetään luonnollisena intiaanien kohtelua kuten aikaisemmin kelttien exterminate-käsittelyä.
1869:  Suomenkielinen Jöröjukka ilmestyy nimellä Lasten Joulu Tauluja eli opettavaisia juttuja kuvinensa.  Samana vuonna julkaistaan Oskar Pletschin Pienokaiset.
1870-luku:  Suomessa ilmestyy parikymmentä suomenkielistä lasten kuvakirjasta.  Niistä yksi on täysin kotimaisin voimin tehty Ur lifvets vår 1875, joka ilmestyy samana vuonna suomeksi Lapsien elämästä.
1870:  Arthur Rimbaud kirjoittaa sonetin Voyelles - Vokaalit, jossa hän kuvailee eri vokaalien värit ja muita ominaisuuksia.
1870:  Raphael Pumpelly julkaisee teoksensa Across America and Asia - Notes of a Five Years Journey Around the World and of Residence in Arizona, Japan and China, Lontoo.  Hänen mielestään kiinalaiset ovat ahkeruudellaan, lahjakkuudellaan ja taitavuudellaan tulleet toimeen liian pienellä alueellaan.
1870:  Aleksis Kiven (Alexis Stenvall) (1834-72) Seitsemän veljestä ilmestyy neljänä vihkona Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Nowelli-Kirjastossa.  Kiven rakkaimpia kirjoja on Don Quijote ruotsalaisena käännöksenä.  Seitsemän veljestä on ensimmäinen suomenkielinen suomalainen romaani.  Muodollisesti ensimmäinen on KJ Gummeruksen Ylhäiset ja alhaiset.  Sarjalla on vain 134 tilaajaa, ja 500 kappaleen painoksesta kustantaja päästää loput kirjakauppoihin vasta 1873 August Ahlqvistin arvostelusta säikähtäneenä.  Vihkot sidotetaan tavallisesti kirjoiksi.  Seitsemää veljestä painetaan 1996 mennessä noin 1,2 miljoonaa kappaletta.
1871:  Karl Marx ryhtyy neuvottelemaan Joseph Royn kanssa Pääoman I osan kääntämisestä ranskaksi.  Ensimmäinen yrittäjä Elie Reclus luopui pian, ja viisi muuta yritti aloittaa kääntämisen.  Teoksen katkelmia lähetellään Lontoon ja Bordeauxin välillä.  Marx joutuu itse korjaamaan käännöstä ja saa kirjoittaa uudestaan kokonaisia virkkeitä ja sivuja.  Ranskannos Le Capital ilmestyy 1875.
1871:  Charles Darwin (1809-82) julkaisee teoksen Descent of Man.
1871:  Itävaltalainen August Rohling propagoi traktaatissaan Talmudjude - Talmudjuutalainen vanhaa syytöstä juutalaisten harrastamista rituaalimurhista.
1872:  Karl Marxin Pääoman I osa ilmestyy venäjänkielellä.  Herman Lopatin aloitti 1870 käännöksen Lontoossa ja pietarilainen Nikolai Danielson jatkoi käännöstä.
1872:  Pjotr Jefremov toimittaa ja painaa Radishtshevin kootut teokset, joihin kuuluu Matka Pietarista Moskovaan.  Viranomaiset takavarikoivat ja tuhoavat painoksen ennen sen levittämistä.
1872:  Yhdysvalloissa alkaa ilmestyä tietosanakirja National Encyclopaedia.
1872-74:  Ruotsalainen kirjailija August Strindberg (1849-1912) työskentelee toimittajana Tukholmassa.  Hän kirjoittaa draaman Mäster Olof.
1872-83:  Suomalainen kirjailija ja kääntäjä Waldemar Churberg (1848-1924) kääntää useita teoksia muun muassa 1879-80 Charles Dickens, David Copperfieldin nuoremman elämänkertomus ja kokemukset, edellinen ja jälkimmäinen osa.
1873:  Engelmann julkaisee psykologian instituutin perustajan Wilhelm Wundt (-1920) teoksen Grundriss der physiologischen Psychologie ja 1896 Grundriss der Psychologie
1873:  Pariisissa J Hetzel julkaisee kirjan Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 Jours - Maailman ympäri 80 päivässä.
1873:  William Moon julkaisee kirjansa Light for the Blind.  Moon yksinkertaistaa tavallisten aakkosten muodon, ja ne painetaan koholle.
1874:  Englantilainen J Langfield Ward kysyy kirjassaan Colonization in its Bearing on the Extinction of the Aboriginal Races, Leek, onko Euroopalla oikeus tappaa muiden mannerten alkuasukkaat sukupuuttoon?  Hänen mielestään muiden kansojen tappaminen sukupuuttoon on väärin.
1875:  Fjodor Dostojevskijn (1821-81) romaanissa Podrostok - Keskenkasvuinen esiintyy epäystävällinen kippuranenäinen tshuhnalainen keittäjätär.
1875-94:  Ruotsalaiset N Linder ja CE Gernandt julkaisevat tietosanakirjan Nordisk familjebok, jossa on 18 osaa ja kaksi täydennysosaa 1895-99.  Tuloksena on konkurssi.  Kuitenkin toinen painos ilmestyy 38-osaisena 1904-26.
1875:  Zacharias Topelius julkaisee alaluokkien lukukirjaksi Maamme kirjan.  Sen Matti tulee suomalaisen miehen stereotyypiksi.
1876:  Virolaissyntyinen Aleksandr Sheller-Mihajlov (1838-1900) kehittää runoelmassaan Luonto ja ihmiset ajatusta, että ihminen synkässäkin ympäristössä, Suomen köyhän ja karun luonnon keskellä, joka on ikäänkuin tyly äitipuoli (kuva Pushkinilta), saattaa olla onnellinen, jos hänellä on sydämen hyvyyttä, rehellisyyttä ja valistusta.
1876-80:  Julkaistaan valokuvin kuvitettua havaintomateriaalia mielisairauden ilmenemismuodoista Iconographie photographique de la Salpêtrière ja myöhemmin 1887 Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière.
1876:  Painaja Albert Quantin hankkii painon Imprimerie Claye, jossa hän työskenteli faktorina.  Hän alkaa julkaista lehteä Monde Moderne ja julkaisee 1877 oman kirjansa Les Origines de l'imprimerie et son introduction en Angleterre.
1876-77:  KJ Gummerus julkaisee kahdessa osassa Otto Henrik Cleven Kuvauksia kristillisen kirkon vaiheista.
1876:  Suomessa ilmestyy peräti 170 suomenkielistä teosta: oppikirjoja, sanakirjoja, kielioppeja, kaunokirjallisuutta ja yleistajuista perustietokirjallisuutta.
1876-85:  Suomenkielellä julkaistaan 1299 nidettä.
1877:  Düsseldorfilainen professori Ernst Kapp julkaisee teoksen Grundlinien einer Philosophie der Technik.  Kapp tulkitsee organismi-idean mukaisesti tekniset keksinnöt ihmisten elinten laajentumiksi ja toisinnoiksi: silmälasit jäljittelevät silmän linssiä, teräskonstruktiot ihmisen luurankoa, vipu käsivartta ja sähköjohdot hermostoa.
1878:  Friedrich Engels kirjoittaa teoksen Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft - Anti-Dühring: Herra Eugen Dühring tieteen mullistajana (Valtion kustannusliike Kirja, Leningrad 1932).
1878:  Leo N Tolstoin Anna Karenina ilmestyy Moskovassa kolmessa osassa.  Sofia Andrejevna syntyään Behrs Tolstaja laatii Tolstoin suppean elämäkerran Venäläiseen kirjastoon.
1878:  Unkarilainen Benjamin von Kallay kirjoittaa serbien historiassaan Geschichte der Serben von den ältesten Zeiten bis 1815: "Bosnia on serbialainen maa, sen asukkaat ovat kansallisuudeltaan serbialaisia ja itse muslimitkin ovat serbejä".
1878:  Werner Söderström kustantaa ensimmäisen kirjansa novellin JO Åberg, Pohjanmaan helmi.  Sen painos on 1200 kappaletta.
1879:  Norjalainen Henrik Ibsen (1828-1906) kirjoittaa näytelmän Et dukkehjem - Nukkekoti 1913.
1879:  Painaja Henry George julkaisee San Franciscossa teoksen Progress and Poverty - Edistys ja köyhyys.
1879:  Berliiniläinen lehtimies Wilhelm Marr julkaisee kirjan Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum - Von nicht confessionellen Standpunkt aus betrachtet.  Hänen mielestään juutalaiskysymys on samoin kuin neekerikysymys rotukysymys.  Marrin kirjasta otetaan 12 painosta.  Nykyaikaisen antisemitismin isä toteaa: "Juutalainen on valkoinen neekeri".
1879:  Kirjailija ja sanomalehtimies AF (Antti) Jalava (entinen Almgren) (1848-1909) julkaisee teoksensa Kirjapainosta.
1880-luku:  Suomeen tuodaan ensimmäiset pistekirjat ulkomailta.
1880-luku:  Suomenkielisiä lasten kuvakirjoja ilmestyy 30, joiden joukossa on kaksi kotimaista kuvakirjaa.  Barnens sommar på landet (ilmestyi 1878) julkaistaan 1882 suomeksi nimellä Lasten kesäinen elämä.  Joulun alla 1882 ilmestyy ensimmäinen täysin alkuperäinen suomalainen kuvakirja Kuvia Suomen lasten elämästä ja myös ruotsiksi Finsk bilderbok.  Kuvien piirtäjä on Rudolf Waldemar Åkerblom (1851-1925) ja runojen kirjoittaja Juhani H eli Pekka Juhani Hannikainen (1854-1924).  Molemmat laitokset on painettu Tilgmannin kivipainossa Helsingissä viisivärisenä litografiana GW Edlundin kustantamana.  Oululainen Kaiku-lehti kertoo: “Kuwat owat wärillisiä, taitawan taideniekan tekemiä, ja niihin liitetyt sanat owat warsin sowitetut nuorten lukijain käsitykseen ja älynwoimaan”.
1880:  Friedrich Engelsin kirjoitus Sosialismin kehitys utopiasta tieteeksi (Kansankulttuuri 1973) ilmestyy.
1880:  Leipzigissa julkaistaan teos Konrad Duden, Orthographische Wörterbuch der deutschen Sprache.  Hän julkaisee 1903 kirjan Rechtschreibung der Buchdruckereien deutscher Sprache eli Kirjanpainajaduden.
1880:  Elias Lönnrotin Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja sisältää yli 200 000 sanaa.  Agricolan arvioidaan käyttäneen 6000-8000 sanaa.  Nykysuomen sanakirjassa 1960-luvulla on 210 000 sanaa.
1881:  Karl Marx alkaa lukea yhdysvaltalaisen antropologin Lewis H Morgan (1818-81) teosta Ancient Society.  Myös Friedrich Engels lukee sen.
1881:  Yhdysvaltalainen G Beard kirjoittaa kirjan American Nervousness.  Siinä hän valittaa, että laaja ja liiallinen täsmällisyyden korostus saa ihmiset pelkäämään, että muutaman hetken viivästys voisi tuhota elämänikäiset toiveet.
1881:  Yhdysvaltalainen Helen Maria Hunt Jackson (syntyjään Fiske) (1830-85) väittää kirjassaan A Century of Dishonor - A Sketch of US Government's Dealings with some of the Indian Tribes, Boston - Häpeän vuosisata, että intiaanien kohtelu on ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa.  Huntia sanotaan intiaanien Beecher-Stoweksi ja kirjaa "punaisen miehen setä Tuomon tuvaksi", mutta Hunt ei kirjoita yksittäisen ihmisen vaan kokonaisen kansan kärsimyshistoriaa.  Huntin mielestä tehtyjä sopimuksia täytyy kunnioittaa.
1881-88:  Emile Montegut toteaa kirjassa Cyclopedia of Political Science, Chicago, että historia sen varsinaisessa mielessä kuuluu vain valkoisille, jotka ovat ottaneet maailman omistukseensa.
1881:  Leaders of Modern Thought-sarjassa julkaistaan Karl Marxille omistettu teos.  Sen kirjoittaja on lehtimies Ernest Belfort Bax.
1882:  Venäläisen kirjailijan Leo Nikolajevitsh Tolstoin (1828-1910) teos Ispoved - Tunnustus saa painokiellon.  Hänen teoksensa Vlast tmy - Pimeyden valta saa 1887 näytäntökiellon.  Tolstoi kieltäytyy 1901 Nobelin kirjallisuuspalkinnosta.
1882:  Ranskalainen Eugène Gellion-Danglar väittää kirjassaan Les Sémites et le Sémitisme aux points de vue ethnographique, religieux et politique, Pariisi, juutalaisten kuuluvan intiaanien ja mustien tavoin kuolevaan rotuun.
1882:  Ruotsissa ilmestyy ensimmäinen täysin ruotsalainen lasten kuvakirja.
1882:  Kommunistisen manifestin toinen venäjänkielinen painos ilmestyy.
1882:  Romanialainen toimittaja, kirjailija, kirjapainon omistaja ja typografi Petre Ispirescu (1830-87) julkaisee kokoamansa teoksen Legendele si basmele românilor - Romanialaisten legendat ja tarinat.
1883:  Olive Emilie Albertina Schreiner (1855-) julkaisee esikoisteoksensa The Story of an African Farm.  Hänen mielestään naiset ja miehet sekä eri rodut ovat samanarvoisia.  Schreinerin kirjassa Trooper Peter Halket of Mashonaland 1897 Halket vapauttaa mustan vangin ja ampuu itsensä.
1883:  Skotlantilainen Robert Louis Stevenson (1850-94) kirjoittaa kirjan Treasure Island - Aarresaari ja 1886 Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde.  Aiheista tehdään useita elokuvia.
1883:  Karl Marxin vävy Paul Lafargue (1841-1911) julkaisee kirjan Le droit à la paresse - Oikeus laiskuuteen 1981.
1883-90:  Agathon Meurman julkaisee teoksen Sanakirja yleiseen sivistykseen kuuluvia tietoja varten.  Siinä on 12 vihkoa, 945 sivua ja noin 12 000 hakusanaa.  Kustantaja GW Edlund halusi Meyerin tapaisen konversatsionileksikonin, joka suppein laitos ilmestyi 1870-72.  Siksi moralisti Meurman unohti Kiinan, joka Meyerin kirjassa alkaa C-kirjaimella.  Meurmanin mielestä Emile Zola kertoo ruokottomuuksia.
1883-93:  Gösta Sundmanin Suomen kalat on maamme hienoin kalakirja.
1884:  James Murray (-1915), Henry Bradley, WA Craigie ja CT Onions alkavat toimittaa sanakirjaa A New English Dictionary on Historical Pinciples, joka tunnetaan nimellä Oxford English Dictionary.  Sen 12. osa valmistuu 1933.
1884:  Seikkailijan ja kirjailijan Mark Twain (1835-1910) The Adventures of Huckleberry Finn - Huckleberry Finnin seikkailut ilmestyy New Yorkissa ja painetaan Lontoossa.  Samana vuonna ilmestyy toinen painos Yhdysvalloissa.  Hänen kuolemaansa surraan ympäri Eurooppaa.  Hän toimi muun muassa lehtimiehenä Hawaijilla, Euroopassa ja Palestiinassa sekä perusti kustannusliikkeen, joka teki konkurssin.  Hänen teoksiaan ovat Missisippi-virralla 1883, Tom Sawyerin seikkailut 1876 sekä postuumi teos Salaperäinen vieras 1916.
1884:  WSOYn kirjapainossa painetaan Tanskassa valmistetuilla painolevyillä sokeiden lukukirja Läsebok för blinda latinalaisilla kohokirjaimilla.  Kaksi jatko-osaa ilmestyy 1886.  Opetuksessa kirja otetaan käyttöön Helsingin, mutta ei Kuopion sokeainkoulussa.
1885:  Runoilija George Cable (1844-1925) julkaisee kirjan The Silent South, jossa hän vetoaa etteivät valkoiset vaieten antaisi rasistien ottaa valtaa maassa.  Sanomalehdet sanovat häntä petturiksi.  Cable pakotetaan muuttamaan pohjoisvaltioihin.
1885:  Karl Marxin Pääoman II osa ilmestyy Friedrich Engelsin toimittamana Hampurissa ja toinen painos 1893.
1886:  Leo Tolstoi kirjoittaa teoksen Mitä meidän on siis tekeminen? (suomennos 1908).  Tolstoita kummastutti kaupunkilainen köyhyys, kun hän vuonna 1881 muutti asumaan Moskovaan: ei voi päästä kadun päähän tapaamatta kerjäläisiä ja omituisia kerjäläisiä, jotka eivät ole maalaisten kerjäläisten näköisiä.  Hän pohti kerjäämisen moraalisia ja sosiaalisia ongelmia.
1886:  Albanian kansallisrunoilija Naim Frasheri (1864-1900) julkaisee Bukarestissa runoteoksen Bageti e bujqesija - Paimenrunoja ja Georgican kirjoja Vergiliuksen tyyliin.
1886:  Sotilaslääkäri Carl Ferdinand Wahlbergin (1847-1920) ruotsinkielinen ensiapukirjanen ilmestyy suomeksi nimellä Ensi apu onnettomuuden kohtauksissa ja tappelutantereella.
1886:  Ranskalainen Edouard Drumont tekee antisemitismistä kaupallisen menestyksen kirjallaan La France juive.  Tekijän eläessä siitä otetaan 200 painosta.  Hän perustaa tekijänoikeustuloillaan sanomalehden, joka päivittäin yllyttää kansaa juutalaisia vastaan, ja antisemitistisen järjestön.
1886:  Marxin Pääoman I osa ilmestyy Lontoossa Engelsin toimittamana englanniksi The Capital. A Critical Analysis of Capitalist Production.
1886:  Werner Söderström ajattelee kustannustoiminnasta: nykyajan monessa suhteessa vastenmielinen realismi hyljäten jumalan ja etsien ainoastaan ihmiskunnan varjopuolia jääköön tunkeutumatta kirjallisuuteemme.
1888:  Pietarilainen Aleksei Suvorin julkaisee Radishtshevin Matkan Pietarista Moskovaan, mutta painos on sata kappaletta.
1888:  Yhdysvaltalainen kirjailija Edward Bellamy kirjoittaa utopiaromaanin Vuonna 2000.
1888:  Ruotsalainen Johan August Strindberg (1849-1912) kirjoittaa näytelmän Fröken Julie - Neiti Julie.
1890-luku:  Arthur Conan Doyle tekee läpimurron Suomeen.
1890:  Georges Vicairen Bibliographie gastronomique ilmestyy.  Se sisältää 2500 keittokirjaa tai keittotaitoon liittyvää teosta.
1890-1906:  Venäjällä ilmestyy 41-osainen Brockhaus-Efron -tietosanakirja Entsiklopeditsheskij slovar.
1890:  Yhdysvaltojen ensimmäinen todellinen toimittaja-valokuvaaja tanskalaissyntyinen Jacob Augustus Riis (1849-1914) julkaisee teoksen How the Other Half Lives - Kuinka toinen puoli elää, josta tulee menestyskirja.  Hänet palkattiin 1874-75 lehteen South Brooklyn News, jonka hän osti.  Riis palkattiin 1877 toimittajaksi New York Tribuneen, jossa hänestä tuli rikostoimittaja.  Hän alkoi 1888 käyttää itse kameraa, hankki taikalyhdyn ja esitti sata kuvaa puhuen pari tuntia aiheesta Toinen puoli, kuinka se elää ja kuolee New Yorkissa.  Riis siirtyy 1890 Evening Suniin ja julkaisee 1892 teoksen Children of the Poor - Köyhien lapset.  Hän alkaa 1894 julkaista säännöllisesti varsinkin lehdissä The Century ja The Outlook sekä aktivoituu 1895-97 poliittisesti.  Riisin monien julkaisujen joukossa The Making of an American tulee 1901 kansalliseksi menestykseksi.
1890:  Norjalainen kirjailija Knut Hamsun (1859-1952) kirjoittaa teoksen Sult - Nälkä 1919.  Hän hurahtaa myöhemmin natsismiin ja lahjoittaa Nobel-mitalinsa Joseph Goebbelsille.
1890-1939:  Jack Londonin teoksia ilmestyy suomeksi sata laitosta.  Sir Arthur Conan Doyle on toisena 73 ja Shakespeare kolmantena 71 laitoksella.
1890:  Eino Leinon (Armas Einar Leopold Lönnbohm) (1878-1926) ensimmäinen runo Kajaanin linna ilmestyy 26.9, kun veljensä Kasimir Agathon Lönnbohm alias Leino (1866-1919) vei sen Hämeen Sanomiin.  Ille faciet - hän on sen tekevä, Kasimir sanoo.
1890:  Juhani Ahon (1861-1921) teos Yksin ilmestyy.  Agathon Meurman sanoo sitä Uudessa Suomettaressa hävyttömäksi roskakirjaksi ja väittää sen olevan pornograafillista laatua.
1891:  New Yorkissa José Martí kirjoittaa: Espanjalaisamerikkalaiseen arvoitukseen ei löytynyt vastausta eurooppalaisten tai jenkkien kirjoista...
1891:  William Morris (1834-96) julkaisee Englannissa kirjan News from Nowhere - Ihannemaa 1900-01, jossa koneteollisuus on korvattu käsi- ja taideteollisuudella.
1891:  George Kennanin teos Siberia and the Exile System ilmestyy.  Siperiasta tulee nyt sorron, julmuuden ja epäinhimillisyyden symboli.
1891:  Ruotsalainen kirjailija Selma Lagerlöf (1858-1940) julkaisee teoksen Gösta Berlings saga - Kyösti Berlingin taru 1902.  Hän saa 1909 ensimmäisenä naiskirjailijana kirjallisuuden Nobel-palkinnon.
1891:  Irlantilainen kirjailija Oscar Wilde (1854-1900): Ei ole moraalisia tai epämoraalisia kirjoja.  Kirjat ovat joko hyvin tai huonosti kirjoitettuja.
1892:  Aleksei Maximovitsh Peshkov (1868-1936) julkaisee kertomuksen Makar Tshudra nimellä Gorki - Karvas.
1892:  Young J Pentland kustantaa Edinburghissa lääketieteen kirjan William Osler (1849-1919), Principles and Practice of Medicine.
1892:  Pietarissa julkaistaan Bysanttilaisen emaljin historia ja muistomerkit.  Sitä varten valetaan kirjakkeet ja valmistetaan hieno paperi.  Kirja julkaistaan pienenä painoksena venäjän-, ranskan ja saksankielellä ja lähetetään lahjana Euroopan kirjastoille, museoille ja tiedekeskuksille.
1893:  Ranskalainen Anatole Leroy-Beaulieu (1842-1912) ottaa teoksessaan Les juifs et l'antisémitisme esille kamppailun ranskalaista antisemitismiä vastaan.
1893:  Sanomalehti San Francisco Call julistaa kirjoituskilpailun, jonka voittaa Jack London ensimmäisellä kaunokirjallisella tuotteellaan Story of a Typhoon off the Coast of Japan - Pyörremyrsky Japanin rannikolla.
1893:  Werner Söderström julkaisee EW Wretlindin teokset Miesten siitinelo ja Naisten siitinelo.
1894:  Leninin kirja Mitä ovat "kansan ystävät" ja miten he taistelevat sosialidemokraatteja vastaan? valmistuu.  Kirjaa julkaistaan erillisinä vihkoina.  Paikalliset järjestöt monistavat teosta eri menetelmin: erillisiä vihkoja monistetaan kirjoittamalla ne käsin ja kirjoituskoneella, painamalla hektografilla ja muin keinoin.
1894:  Karl Marxin Pääoman III osa ilmestyy Friedrich Engelsin toimittamana Hampurissa.
1894:  Venäläinen filosofi Vladimir Solovjov (1853-1900) käytyään Turussa kirjoittaa runon Turun ympäristössä, jonka luonnon kauneutta kuvaavien säkeiden joukossa on yksi kukaties poliittinen: Ma siellä vaiti vaelsin/ Ja jumalaani rukoilin:/ Nyt Suomen rantakallioon/ Tää sorron tulva murtukoon!
1894:  Englantilainen taiteilija Charles Ricketts (1866-1931) kuvittaa Oscar Wilden teoksen The Sphinx.  Sen kustantaa John Lane Bodley Headissa Lontoossa.
1894:  Krishjanis Baronsin keräämiä latvialaisia kansanrunoja dainoja aletaan julkaista.
1894:  Venny Soldan-Brofeldtin ja Juhani Ahon Suomalaista kuvakirjaa (myös samanaikaisesti ruotsinnettu) pidetään yleisesti ensimmäisenä kokonaan suomalaisena lasten kuvakirjana, vaikka ensimmäinen on 1882 ilestynyt Kuvia Suomen lasten elämästä.
1895:  Leninin ensimmäinen julkisten kanavien kautta ilmestynyt teos on Narodnikkilaisuuden taloudellinen sisältö ja sen arvostelu hra Struven kirjassa.
1895:  Nenetsin kielen ensimmäinen aapinen ilmestyy.
1895:  William D Babington  kirjoittaa teoksessaan Fallacies of Race Theories as Applied to National Charasteristics, Lontoo, kriittisesti "kansanluonteista".
1895:  Herbert Georg Wells (1866-1946) julkaisee romaaninsa The Time Machine - Aikakone ja 1897 The Invisible Man - Näkymätön mies. 
1896:  Vakuutustilastotieteilijä Frederick L Hoffman selittää kirjassaan Race Traits and Tendencies of the American Negro, että mustien korkea kuolleisuus johtuu synnynnäisistä heikkouksista: huonommasta elimistöstä, heikosta ruumiinrakenteesta ja moraalittomuudesta.
1896:  Itävaltalaisunkarilainen juutalainen Theodor Herzl (Herzl Tivadar, Binjamin Ze'ev) (1860-1904) julkaisee pamfletin Der Judenstaat - Juutalaisvaltio (Savukeidas Kustannus 2010).  Se on sionismi-imperialismin käsikirja.
1896:  Runoilijan Eino Leino (1878-1926) esikoiskokoelma Maaliskuun lauluja ilmestyy.  Helkavirret ilmestyvät 1903.  Leino kirjoittaa ja julkaisee lähes 70 teosta.
1896:  Suomalainen taiteilija Hugo Simberg (1873-1917) kuvaa teoksessaan Elämän virralla valkopukuista hahmoa, joka ohjaa kirjoilla lastattua venettä.  Hahmon edessä veneen kokassa on avoin kirja.
1897:  Irlantilainen Abraham Bram Stoker (1847-1912) kirjoittaa romaanin Dracula.  Sen esikuva on Transilvanian seuduilla elänyt valakkiruhtinas Vlad Seivästäjä Tepes Dracula (1431-76).  Nimi Dracula on isältä.  Vlad tuli 1456 Valakian hallitsijaksi ja puolusti maataan turkkilaisia vastaan.  Turkkilaisen miekka päätti voivodin elämän.  Romaanista tuotetaan useita elokuvia.
1897:  Emile Durkheim (1858-1917) julkaisee teoksen Le suicide: Etude de sociologie - Itsemurha: Sosiologinen tutkimus 1985.
1897:  Venäläis-ranskalainen sosiologi Jacques Novicow (1849-1912) erittelee keltaisen vaaran pelkoa teoksessaan L'Avenir de la race blanche - Critique du pessimisme contemporain, Pariisi.
1897:  Mary Kingsley julkaisee teoksensa Travels in West Africa, Lontoo, ja West  African Studies, Lontoo 1899.  Hän on ensimmäisiä, jotka oivaltavat, ettei "neekeriä" ole olemassa.
1898:  Maksim Gorkin kertomukset ilmestyvät kaksiosaisena teoksena, jota myydään parissa viikossa 100 000 kappaletta.  Vain Leo Tolstoin kirjoja myydään enemmän.  Moskovan taiteellisen teatterin esittämät Gorkin ensimmäiset näytelmät Pikkuporvareita ja Pohjalla 1902 ovat menestyksiä.  Ne käännetään pian monille kielille.
1898:  Henri de Toulouse-Lautrec kuvittaa litografioin Georges Clemenceaun Au Pied du Sinaï-teoksen Itä-Euroopan juutalaisista.  Kustantaja on Henry Floury Pariisista.
1898:  KJ Gummerus kustansi 28 vuoden aikana neljää aikakauslehteä ja 167 teosta, joista ensipainoksia oli 129.
1899:  VI Leninin läpimurtoteos Razvitije kapitalizma v Rossij - Kapitalismin kehitys Venäjällä ilmestyy.
1899:  Puolan juutalainen tohtori Rosa Luxemburg (1871-1919) kirjoittaa teoksen Sozialreform oder Revolution? - Yhteiskunnallinen uudistustyö vai vallankumous 1971, jolla arvostelee reformistia Eduard Bernstein.
1899:  Edinburghilainen lääkäri Theophilus Scholes väittää teoksessaan The British Empire and Alliances or Britains Duty to her Colonies and Subject Races, Lontoo, että kulttuurien kehto on Afrikassa.  Hänen mielestään tulee vapautua järjettömästä väärinkäsityksestä, että äly ja moraalinen ajattelu ovat ihossa.  Scholes ottaa lähtökohdakseen yhdysvaltalaisen vitsin, että maan ongelmat ratkeaisivat, "jos jokainen irlantilainen tappaisi yhden neekerin ja joutuisi siitä hirteen".
1899:  Leo Tolstoin Voskresenie - Ylösnousemus ilmestyy.
1899:  HG Wellsin kirja The Sleeper Awakes tai When the Sleeper Wakes - Kun nukkuja herää 1907 on dystopia.
1899:  Saksan rotuteoreetikko englantilaissyntyinen HS Chamberlain julkaisee teoksen Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts, joka esittää slaavit germaaneja alempana, mutta laajentumishaluisena rotuna.
1899:  Egyptiläinen Qasim Amin julkaisee kirjan Tahrir al-mar’a - Naisen vapautus, jossa hän korostaa naisen oikeutta koulutukseen.
1800-luvun loppu:  Englannissa kirjoitetaan nuorille viktoriaanisille naisille romanttisia melodramaattisia romaaneja.  Tunneladattu juoni perustuu sentimentaalisen vakiomallin muunnelmille ja käsittelee pikkuporvariston romantisoituja viktoriaanisia ihanteita, haaveita ja illuusioita.  Henkilöt ovat stereotyyppisiä, juoni banaali.  Totuus ja oikeus voittavat, paha saa rangaistuksen, rehellisyys ja uskollisuus palkitaan.  Viktoriaaninen kitsch kuvaa kauniin valheen maailmaa.
1900-luvun alku:  Suomenkielistä kirjallisuutta julkaistaan nelisensataa nimekettä vuodessa.  Määrää kaksinkertaistuu 1918 mennessä.
1900:  Leipzigissa ja Wienissä ilmestyy Sigmund Freud, Die Traumdeutung - Unien tulkinta.
1900:  Leipzigissa ilmestyy kvanttiteorian kirja Max Planck, Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung in Normalspectrum.
1900:  Italialainen Paolo Orano julkaisee teoksen Psicologia sociale - Sosiaalipsykologia.
1900:  Latinan kielen sanakirja Thesaurus linguae Latinae alkaa ilmestyä.  Se esittää Rooman kirjallisuuden sanaston tekstiyhteydessään.  Sadassa vuodessa sen toimittaminen edistyy kahteen kolmannekseen.
1900:  Irokeesien kuuden kansan neuvosto hyväksyy kirjoitettuna perimätiedon Hiawatha tai Ha-yo-went'-ha, joka oli 1500-luvulla onondaga- ja mohawk-heimojen johtaja.
1900:  Eteläafrikkalainen kirjailija ja toimittaja Solomon Tshekisho Plaatje (1876-1932) kirjoittaa teoksen Boer War Diary - Buurisodan päiväkirja.
1901:  Saksalaisen kirjailijan Thomas Mann (1875-1955) romaani Die Buddenbrooks - Buddenbrookit ilmestyy.  Hän saa siitä 1929 Nobelin kirjallisuuspalkinnon, mutta perusteluissa jätetään muu kirjallinen tuotanto huomiotta muun muassa 1911 Der Tod in Venedig - Kuolema Venetsiassa 1966, 1922-23 Bekentnisse des Hochsteplers Felix Krull - Felix Krullin tunnustukset 1980 ja 1924 Der Zauberberg - Taikavuori 1957.  Buddenbrookit käännetään 1929 mennessä kaikille suurille sivistyskielille ja siitä otetaan 150 painosta.  Kirjaa myydään 2005 mennessä yli kaksi miljonaa kappaletta.  Mann kirjoitti 1898 pilalehteen Simplicissimus kahdeksan tarinaa Der kleine Herr Friedemann, joka suomennetaan 1985.
1901:  Yhdysvaltalainen Booker T Washington (1856-1915) julkaisee omaelämäkertansa Up From Slavery - Ylös orjuudesta.
1902:  Vladimir Lenin kirjoittaa teoksensa Tshto delat? -  Mitä on tehtävä?.  Se on linjanveto poliittisen taistelun ja vallan valtaamisen merkityksestä.
1902:  Weimar Gesellschaft der Bibliophilen julkaisee teoksen Rudolf Kautzsch, Die neue Buchkunst.  Sen kirjaintyypin muotoilija on arkkitehti, kuvittaja ja kirjainmuotoilija Peter Brehmens (1868-1940).
1902:  Albanialainen runoilija  Andon Zako Cajupi (1866-1930) julkaisee Kairossa runoteoksen  Baba-Tomorri - Isä Tomorri.
1902:  Arthur Conan Doyle (1859-1930) julkaisee romaaninsa The Hound of the Baskervilles - Baskervillen koira, joka filmataan monta kertaa samoin kuin muita Sherlock Holmesin ja Watsonin seikkailuja.
1903:  Jack London, The Call of the Wild - Erämaan kutsu ilmestyy.
1903:  Yhdysvaltalainen William Edward Burghardt Du Bois (1868-1963) julkaisee ensimmäisen kirjoituskokoelmansa The Souls of Black Folk - Mustien ihmisten elämä.  Hän toimittaa 1910 alkaen yhdistyksen National Association for the Advancement of Colored People NAACP lehteä The Crisis noin 24 vuotta.
1903:  Werner Söderström harkitsee tietosanakirjan julkaisemista, joka ilmoitetaan lehtiuutisessa.  Kaksi päivää myöhemmin Otava julkaisee ilmoituksen, jossa kerrotaan ryhdytyn yksityiskohtaisiin toimenpiteisiin.
1903:  Suomenkielisten Teknikkojen Seura STS julkaisee tekniikan sanaston ensimmäisen vihkon 10 painoarkin laajuisena.  Seuraavat kolme vihkoa ilmestyvät 1905, 1906 ja 1909.  Saksalais-suomalais-ruotsalainen teknillinen sanakirja ilmestyy 1918 painosta.
1904:  Englannissa julkaistaan sininen kirja julmuuksista Belgian Kongossa.
1904:  Moskovalainen Ivan Mjasnitskij, oikeastaan Baryshov (1845-1911) esittää kertomuksessaan Ilman kieltä kahden moskovalaisen kauppiaan matkan Helsinkiin ja Tukholmaan.  Kielitaidottomina ja sivistymättöminä he tekevät itsensä kaikkialla naurettaviksi.
1905:  Professori William B Smith kirjoittaa teoksessaan The Color Line, että tuho, joka odottaa neekeriä, on kaikkien alempien rotujen edessä.
1906:  Maksim Gorki kirjoitaa USAssa romaanin Matj -  Äiti ja näytelmän Viholliset.
1906-10:  Tanskalainen kirjailija Martin Andersen-Nexö (1869-1954) kirjoittaa reaalisosialistisen teoksen Pelle Erobreren - Pelle Valloittaja, josta tehdään 1987 elokuva.
1906:  Englannissa alkaa ilmestyä JM Dentin Everyman’s Library - Jokamiehen kirjasto.
1906:  WSOY:n Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille alkaa ilmestyä.  Se saa tilausilmoituksen jälkeen pian 7000 tilaajaa, ja painos on 10 000.  Toinen painos ilmestyy 1920-28.
1906:  Kaarasjokelainen opettaja, lehtimies ja kirjailija Matti Aikio (1872-1929) on ensimmäinen saamelainen kirjailija, mutta hän kirjoittaa norjaksi.  Teoksessa I Dyreskinn - Eläinten nahoissa 1912 kuvataan kahden kulttuurimuodon törmäämistä.
1906:  Sekä Otavassa että WSOYssä oli tietosanakirjan julkaisemista suunniteltu jo vuosisadan alussa, mutta hanke lähtee käyntiin vasta, kun nämä sopivat yhteistyöstä ja perustavat Tietosanakirja-Osakeyhtiön.  Esikuva on saksalainen Brockhaus.  Toimitussihteeri on maisteri Lauri Hendell.  Lipuille koottu hakusanasto kerätään 1907 yhteen ja alkaa aakkosellinen järjestely.  Saadaan lähes 50 000 hakusanaa, jotka kirjoitetaan suurille arkeille peräkkäin jättäen väliaukkoja uusia hakusanoja varten.  Arkit sidotaan kovakantisiksi kirjoiksi, joista muodostuu 16-osainen pääkirja.  Leipätekstiksi suunnitellaan fraktuuraa, mutta Hendell tukeutuu ruotsalaiseen malliin ja suomalaiset saavat antiikva-kirjaimet.  Ensimmäinen suomalainen tietosanakirja alkaa ilmestyä 1908, kun kahdeksan-osaiseksi suunnitellun Tietosanakirjan ensimmäiset vihkot ilmestyvät joulumarkkinoille.  Tilaajista 1909 on 1320 virkamiestä, 245 pappia, 1155 opettajaa, 2080 liikeapulaista ja -miestä, 1260 maanviljelijää, 845 rautatieläistä, 1690 ammattilaista ja työmiestä, 97 kirjastoa, 58 taiteilijaa  ja kirjailijaa, 230 ylioppilasta, 305 koululaista, 530 herraa,  260 rouvaa ja neitiä eli yhteensä 10 075.  Loput osat ilmestyvät 1919, jolloin kirja on 10-osainen.  Täydennysosa ilmestyy 1922.  Teossarja käsittää 66 000 hakusanaa.  Sitä myydään noin 16 000 sarjaa, kun tilaajamäärä oli korkeimmillaan 19 000.  Kannen suunnittelija on Louis Sparre ja selkämyksiin painettavan tunnusvinjetin muotoilija Akseli Gallen-Kallela.
1906-07:  Anglosaksinen kirjallisuus alkaa levitä Suomeen salapoliisikertomusten muodossa.  Ruotsi ja saksa olivat 1800-luvun lopun suomennetun kirjallisuuden vahvat maat.
1907:  Maksim Gorkin (1868-1936) romaanissa Matj - Äiti, Tammi 1976, aiotaan Nikolai opettaa latojaksi vallankumouksellisille.  He ryhtyvät julkaisemaan sanomalehteä maaseudun väestöä varten.  Sofian asunnossa oli ollut salainen kirjapaino.  Vangitun Pavelin puhe ladotaan ja eräät nuoret monistavat sitä hektografilla.  Gorkin Caprilla kirjoittamassa kirjassa Zhizn nenuzhnogo tsheloveka - Joutavan ihmisen elämä, WSOY 1973, isäntä sanoo tulevalle ohranan työntekijälle Jevsei Klimkov: "Älä lue kirjoja.  Kirja on haureutta, haureellisen järjen sikiö.  Se kajoaa kaikkeen, hämmentää ja villitsee".  Kirjassa esiintyy siivo raitis kirjansitoja.  Pietarin veristen päivien jälkeen ilmaantuu kaikkialle salaisia lehtiä.  Annetaan tiukka määräys etsiä kirjapainot, joissa lehtisiä painetaan.  Klimkov luovuttaa Makaroville useita kirjakepaketteja ja saa selville, mihin huoneistoon kirjapaino järjestetään.
1907:  Venäläinen runoilija Aleksandr Blok (1880-1921) kirjoittaa luultavasti Siestarjoella runossaan Hiekkarannalla: Suomen rajalla mietteissäni kuljin/... Maani vormuniekoille silloin nauroin:/ Suojeletteko vapaita ihmisiä orjilta/ Vai orjia vapailta?
1907:  Gummerus julkaisee Puolan kansallisuustaistelua kuvaavan Clara Viebigin teoksen Nukkuva sotajoukko.  Johtokunnan mielestä siinä on siveellisesti arkaluontoisia kohtia.  Suomentaja Keski-Suomen hovirunoilija  Irene Mendelin lieventää niitä.  Yhtiön johdon käsitykset kaunokirjallisuudesta ovat muuttumattomat.
1907:  Gummerus alkaa kustantaa Teknillistä käsikirjaa.  Insinöörin Emil Saraoja jälkeen teosta ryhtyy 1911 toimittamaan Suomen Teollisuuslehden päätoimittaja Väinö Valkola.  Käsikirja valmistuu 1914.  Toinen ajantasainen painos ilmestyy 1920.
1907:  Gummerus sopii insinöörin Axel Solitander kanssa Paperintekijän käsikirjasta, joka ilmestyy 1909.
1908:  Venäläinen aviopari Kazimir Kovaljskij (1878-) ja Oljga Kovaljskaja (1876-), jotka ovat kosketuksessa Venäjän vallankumouksellisiin, kirjoittavat asiallisesti ja realistisesti Suomen oloista teoksessaan Ilman isänmaata.  Useissa heidän teoksissaaan esitetään vallankumousyrityksen 1905 jälkeisiä pakolaisia, jotka etsivät turvaa Suomesta, ja pakolaisten elämää suomalaisissa syrjäkylissä.
1908:  Saksalainen kirjailija Heinrich Mann (1871-1950) julkaisee keisarivaltaa vastaan suunnatun teoksen Professor Unrat oder das Ende eines Tyrannen, jonka Josef von Sternberg ohjaa 1930 elokuvaksi Der blaue Engel - Sininen enkeli pääosissa Marlene Dietrich ja Emil Jannings.  Sensuuri kieltää 1918 satiirin Der Untertan - Alamainen 1920.
1908:  Jalmari Helmeen oppikirja Latomissäännöt ilmestyy.  Kirjan on tarkastanut ja hyväksynyt Suomen Kirjaltajaliiton asettama oppikirjakomitea ja Helsingin Faktoriklubi.
1908:  Jack London (John Griffith Chaney, isä lienee lehtimies William Chaney) (1876-1916)  sanoo teoksessaan The Iron Heel - Rautakorko: Mitä on Yhdysvaltojen lehdistö?  Loinen joka lihoo kapitalistiluokan palveluksessa.  Sen tehtävänä on palvella kapitalistista järjestelmää muovaamalla yleistä mielipidettä, ja hyvin se tehtävänsä tekeekin.  London on isäpuolen John sukunimi.  Jack London työskenteli nuoruudessaan muun muassa sanomalehtipoikana.
1908-11:  WSOY julkaisee teoksen Luonto tieteen valossa erillisinä vihkoina ja samannimistä kirjasarjaa 1959 alkaen.
1908:  Heinrich Schulzin suomeksi ilmestynyt teos Äiti kasvattajana, käytännöllisiä kasvatusneuvoja köyhälistön äideille sisältää luvun Lue lapsillesi, jossa todetaan: Ota hyvä kirja, ei sellaista lastenkirjallisuustörkyä, jota ennen joulua on kaikissa paperi- ja tavarakaupoissa halpaan, mutta kumminkin liian kalliiseen hintaan myytävänä.  Ota hyvä kirja, niin minä sanon, kirja, sellainen jota puoluelehti suosittelee, satukirja tai jokin muu, ja lue sitä ääneen lapsille.  Heti tulee rauha huoneeseen.
1908:  Kotiruoka - Keittokirja kotia ja koulua varten ilmestyy toimittajinaan Edit Reinilä, Sofie Kalonius ja Valma Krank.  Kirjasta otetaan 2005 juhlapainos, joka on 69. painos.
1908:  Gummerus julkaisee maantieteilijän Iivari Leiviskä Suomalaisen koulukartaston ja 1911 lisäyksineen.
1909 mennessä:  Suomenkielisten Teknikkojen Seuran sanaston tavoitesanastosta ilmestyy noin puolet.  Saksalais-suomalais-ruotsalainen teknillinen sanasto ilmestyy 1918.
1909:  Lenin kirjoittaa teoksen Materialismi ja empiriokritisismi.
1909:  Hollantilainen sosiaalidemokraattinen tähtitieteilijä Antonie (Anton) Pannekoek (1873-1960) kirjoittaa teoksen Die taktischen Differenzen in der Arbeiterbewegung - Työväenliikkeen menettelytavasta 1910.
1909:  Kirjailijoiden keskinen kustannusliike Agricola julkaisee Maria Jotunin (1880-1943) romaanin Arkielämää.
1909:  Otava alkaa kustantaa sarjaa Kuka kukin on.  Kirjan idea keksittiin 1800-luvun puolessa välissä, kun Englannissa ilmestyi ensimmäinen Who is Who? -teos.  Monessa maassa vastaavaan kirjaan voi ostaa itsensä rahalla, mutta Suomessa toimituskunta valitsee esiteltävät henkilöt.
1910-luku:  Ruotsalaisen August Strindbergin (1849-1912) 55-osainen Samlade Skrifter - Kootut teokset julkaistaan.  Sillä on 17 000 ostajaa.  Härved Ulfin nimellä 1870 julkaistun esikoisnäytelmän Fritänkaren - Vapaa-ajattelija painoksesta tekijä poltti suuren osan.   Strinbergin teosta Sagan om Herkules - Herkuleen tarina painettiin 1883 vain 13 kappaletta, mutta siitä otettiin 1883 varas- eli piraattipainos 122 kappaletta. Strindberg kirjoitti avioliitostaan suomalaisen Siri von Essenin kanssa ranskaksi romaanin, joka ilmestyi 1893 saksaksi käännettynä Berliinissä nimellä Die Beiche eines Thoren.  Se julkaistaan 1893-94 nimellä En dårens bikt - Hullun synnintunnustus ruotsiksi Budkaflen-lehdessä jatkokertomuksena.  Seuraava ruotsinnos Ett äktenskap 1903 alkoi ilmestyä vihkoittain, mutta keskeytyi Strinbergin ja kustantajayhdistyksen vastustukseen.  Tilaajat saivat vain kolme vihkoa.  Saksaksi ilmestyi 1894 Antibarbarus.  Sen ruotsinnosta painettiin 1906 inkunaabelia jäljitellen vain 299 kappaletta.  Ordalek och småkonst on tavallisesti ilman Holländarn-runon kolmatta laulua, jossa Strindberg moittii kolmatta vaimoaan Harriet Bosse.  Kun kirjailija teki taas kerran sovinnon vaimonsa kanssa, oli teos ilmestymässä, ja Strindberg pakotti kustantajan poistamaan kyseiset pari lehteä.  Muutama kappale ilmestyi sensuroimattomana.
1910:  Bengalilainen kirjailija Rabindranath Tagore (oikeastaan Thakur) (1861-1941) kirjoittaa bengaliksi ja englanniksi kuten Gitañjali: Song Offerings - Uhrilauluja, jonka Eino Leino 1917 suomentaa, ja näytelmän Raja - Punaisen kammion kuningas.
1910:  Argentiinan juutalainen Alberto Gerchunoff (1889-1950) kuvaa teoksessaan Los gauchos judios juutalaisten maanviljelijöiden yhteisöä romanttisin ja uutta "luvattua maata" ihannoivin sävyin.
1910:  Zürichissä löydetään Johann Wolfgang von Goethen Wilhelm Meisterin ensimmäisten kuuden kirjan kadonneeksi luultu käsikirjoitus.
1910:  Venäläinen kirjailija Leo Nikolajevitsh Tolstoi (1828-1910) menettää arvokkaita käsikirjoituksia tulipalossa tilallaan Jasnaja Poljanassa.  Pietarissa oikeus kieltää 1913 Tolstoin käsikirjoitusten julkaisemisen.
1910:  Venäläinen Aleksandr Kuprin (1870-1937) käytyään Helsingissä kirjoittaa innostuneen kuvauksen Suomen oloista: Hiukan Suomea.  "Niin lähellä Pietaria saattaa olla oikea eurooppalainen kaupunki!"
1910:  Venäläinen suomenmielinen runoilija Valerij Brjusov (1873-1924) julkaisee runon Suomen kansalle, joka merkitsee taisteluhaastetta tsaarinvallan politiikalle ja asettumista Suomen puolelle.  Runon suomentaa heti AV Koskimies.
1910:  Venäläinen ajanvietekirjailija Georgij Severtsev-Polilov (1862-1915) omistaa kertomuskokoelmansa Nainen on herännyt Venäjän naisille, mutta kuvaa melkein yksinomaan suomalaisten naisten taistelua oikeuksistaan.  Hän valitsi 1902 kesänviettopaikakseen Lappeenrannan.
1910:  Sosialidemokraattisen Nuorison Keskusliitto julkaisee teoksen Karl Liebknecht, Militarismi ja antimilitarismi.  Sen painaa Tampereen Työväen Kirjapaino.
1910:  Jukkasjärveläinen Johan Turi (1854-1936) kertoo kaiken saamelaisten elämästä ja tilasta teoksessaan Muittalus samid birra - Kertomus saamelaisista 1978.  Kirja julkaistaan saameksi ja tanskaksi samanaikaisesti sekä käännetään kymmenelle kielelle muun muassa ruotsiksi, englanniksi, japaniksi ja saksaksi.
1911:  Englantilainen Sylvia Pankhurst (1882-1960) kirjoittaa teoksen The History of the Women's Suffrage Movement.
1911:  Yhdysvaltalainen toimittaja, kirjailija ja runoilija Abrose Bierce (1843-1914) julkaisee teoksen The Devil's Dictionary - Saatanan sanakirja 1995.
1911:  Itävaltalainen Hugo von Hoffmanstahl (1874-1929) tuo myöhäiskeskiajalta tutun jokamies-moraliteetin näytelmätaiteeseen näytelmällään Jedermann - Jokamies, joka perustuu Englannissaa 1400-luvulla esitettyyn näytelmään Everyman.
1912:  Venäläisen runoniekan Apollon Korinfskij (1868-) Suomen jylhää luontoa ihailevat runot yhdistetään Suomen albumiksi.  Hän on suomenmielinen.
1912:  Norjansaamelainen Anders Larsen (1870-1949) kokoaa lehteensä Sagai Muittaleagje 1904-11 kirjoittamistaan katkelmista teoksen Beaivve-Alggo - Sarastus.
1912:  Tshekkiläisen kirjailijan Jaroslav Hashek (1883-1923) luoman Shvejkin hahmo esiintyy ensi kerran novellissa.  Sodan päätyttyä hän kirjoitti monarkiaa ja kirkkoa vastaan.  Hashek palaa 1919 Prahaan ja alkaa 1921 viimeistellä Kunnon sotamies Shvejkiä, mutta teos jää kesken.  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války - Kunnon sotamies Shvejkin seikkailut maailmansodassa ilmestyy 1923.
1912:  USAssa juutalaissiirtolainen Mary Antin (1881-1949) kuvaa omaelämäkerrallisessa teoksessaan The Promised Land mahdollisuuksia, jotka avautuvat USAssa juutalaissiirtolaisille.
1912:  Harrastelijakirjailija Edgar Rice Burroughs (1875-1950) saa myytyä tarinansa Tarzan of the Apes - A Romance of the Jungle kioskilehteen All Story.  Kirja julkaistaan 1914 ja sitä myydään yli miljoona kappaletta.  Burroughs kirjoittaa 25 Tarzan-kirjaa lisää, ja aiheesta tehdään elokuvia.
1912:  Ruotsalainen tutkimusmatkailija Sven Hedin julkaisee pamfletin Ett varningsord ja 1914 Andra Varningen, joiden kummankin painos on miljoona kappaletta.  Niitä jaetaan ilmaiseksi.
1913:  Wassily Kandinsky kuvittaa teoksen Klänge, jonka kustantaa Reinhard Piper Münchenissä.
1913:  Virossa ilmestyy 700 kirjaa vuosittain.  Tanskassa julkaistaan miljoonaa asukasta kohti 1212 nimekettä ja 1911 Norjassa 537 nimekettä.  Virossa on alle miljoona asukasta.
1913:  Edward Eggleston pohtii kirjassaan The Ultimate Solution of the American Negro Problem "tieteellisesti" mustien karkottamista, sterilointia ja fyysistä tuhoamista.
1913:  Marxin Pääoman ensimmäinen vihko ilmestyy suomeksi.
1914-15:  Lenin kirjoittaa Filosofian vihot.  Ne julkaistaan 1920-luvulla.
1914:  Venäläinen kirjailija Maksim Gorki saa kahdeksan vuoden maastakarkoituksen jälkeen palata Venäjälle.
1914:  Yhdysvaltalainen käytännön lakimies Edgar Lee Masters (kirjailijanimi Webster Ford) (1869-1950) alkaa kirjoittaa runoja, jotka St Louis Mirror-aikakauslehden toimittaja William Marion Reedy julkaisee 1915 mennessä.  Masters julkaisee 1916 sarjan Spoon River Anthology omalla nimellään ja 1924 täydennetyn kokoelman New Spoon River Anthology, suomentanut Kakolassa Arvo Turtiainen.  Spoon River antologia ilmestyy 1947.  Kylän runoilijatar Minerva Jones ihmettelee, menisikö joku kaupungin sanomalehden toimitukseen ja kokoaisi hänen kirjoittamansa runot.  Frank Drummer ponnistelee oppiakseen ulkoa Encyclopedia Britannican.  Runoilija Theodore istuu tuntikausia Spoon-virran rannalla.  Lynkkausuhan alainen Jack McGuire saa 14 vuotta ja oppii vankilassa lukemaan ja kirjoittamaan.  Runoilija Petit kulkee sokeana kaikelle koko elämänsä.  Jonas Keene masentuu, kun yksikään pojistaan ei pysty hoitamaan edes sanomalehtimyymälää.  Taidevalokuvaaja Penniwit yrittää antaa sielunsa kameralle vangitakseen valokuvattavien sielun.  Amos Sibley kerää kirjatilauksia.  Amelia Garrick epäonnistuu, sillä hänestä ei tule lehtien seurapiiripalstojen nimeä.  Runoilija Jonathan Swift Somers rikastuttaa henkeään kirjoilla.  Carl Hamblin julkaisee lehdessään samana päivänä, jolloin anarkistit hirtetään Chicagossa, jutun silmät sidotusta lainjumalattaresta; Spoon River Clarionin painokone rikotaan.  Toimittaja Whedon kuuluu jokaiseen leiriin - ei kauan; hänen naamionsa on kahdeksan sivuinen lehtensä, jonka taakse kätkeytyen karjuu etusivun otsikoiden kovaäänisellä.  Clarence Fawcett varastaa huopia ja rukoilee toimittajilta, ettei asiasta kirjoitettaisi sanomalehdissä.  Rosie Roberts ampuu kauppakuninkaan pojan Madame Loun luona; lehdet ostetaan ilmoituksilla skandaalin vaimentamiseksi kirjoittamaan pojan ampuneen itsensä vahingossa kotonaan.  Hortense Robbinsin nimi mainitaan usein sanomalehdissä.  Walter Simmons rakentaa poikasena puhelimia peltipurkeista.  Elliot Hawkins toivoo tulla haudatuksi hautakiven alle, johon on veistetty avoin kirja.  Kun Seth Compton kuolee, niin hänen perustamansa kiertokirjasto myydään huutokaupalla.  Alfred Moir kohoaa arvokkaammalle tasolle elämässä, hän saa kiittää siitä erästä lukemaansa kirjaa.  Perry Zoll kirjoittaa pienen kirjasen kasvien älykkyydestä.  Optikko Dippolt kysyy, mitä nyt näette; -kirjan.  Valokuvaaja Rutherford NcDowellille tuodaan suurennettavaksi uudisasukkaiden kellastuneita kuvia, ja hänen kameransa ikuistaa heidän jälkeläisiään.  Imanuel Ehrenhardt lainaa kirjoja tuomari Somersilta.  Jeremy Carlisle muistaa nesteen, jota valokuvaaja Penniwit kaataa kuvalaatoilleen.
1914:  Ranskalainen tutkija Jules Amar (1879-1935) julkaisee kirjan Le moteur humain et les bases scientifiques du travail professionel - Ihmisen liikevoima ja ammattityön tieteelliset perusteet.  Hän käsittelee energiankulutusta ja työliikkeitä, tutkii paineen vaikutusta, kuumuutta, melua, valaistusta, tärinää ja säteilyä sekä työasentoja ja työn rytmiä.
1914:  Edgar Rice  Burroughs (1875-1950) saa julkaistua ensimmäisen Tarzan-romaaninsa Apinain Tarzan.  Burroughs kirjoittaa 1914-47 kaikkiaan 23 Tarzan-romaania.  Postuumisti niitä ilmestyy muutama lisää.  Suomeksi Tarzaneita julkaisevat muun muassa Taikajousi, WSOY, Kirjayhtymä, Kauppakirjapaino ja Like.  Burroughsin Mars-, Venus- ja Pellucidar-sarjoja julkaistaan myös suomeksi.  Tarzaneista tehdään 1999 mennessä 48 filmatisointia.
1914:  Teknillinen Käsikirja ilmestyy ensi kerran.
1914:  Yhdysvaltalaisen Fredrik W Taylorin työtapojen tehokkuutta tutkiva teos The Principles of Scientific Management (julkaistu 1911) ilmestyy suomeksi.
1915:  Lenin kirjoittaa teoksen Sosialismi ja sota.
1915:  Puolan juutalainen tohtori Rosa Luxemburg (1871-1919) kirjoittaa teoksen Die Krise der Sozialdemokratie (Junius-Broschüre) - Sosialidemokratian kriisi: Junius-pamfletti 1973.  Se erittelee Toisen Internationaalin vararikkoa, kun useimmat sosialidemokraattiset puolueet kannattivat nationalistisesti valtionsa sotapolitiikkaa.
1915:  Suomensaamelainen Pedar Jalvi (1888-1916) julkaisee kaunokirjallisen kokoelman Muottacalmit - Lumihiutaleita.
1915:  JJ Söderholmin teos Työn Tiede ilmestyy.
1916:  VI Lenin kirjoittaa teoksen Imperialismi kapitalismin korkeimpana vaiheena.
1916:  Venäläinen Vasilij Brusjanin (1867-1919), joka 1897 liittyi vallankumouksellisiin, mainitsee suomalaisaiheisessa kertomuskokoelmassaan Järvien maassa piileskelleensä poliiseja Kannaksen rannikon kalastajien luona ja esittää Suomen poliittisia oloja A Kollontajn asiallisten tutkimusten mukaan.
1916:  Saksan ulkoministeriö valmistelee teoksen Kennen sie Russland - Tunnetteko Venäjän.  Käsikirjoitus toimitetaan Herman Gummerukselle, joka johtaa järjestön Die Liga der Fremdvölker Russlands Tukholman toimistoa ja joka muokkauksen jälkeen julkaisee laitoksen Ryssland sådant det är.  Kirja käännetään englanniksi, ja sitten julkaistaan Saksassa varustettuna merkinnöin, että se on käännös ruotsista ja englannista.  Kirja muokkaa suomalaisen aktivismin ja jääkäriliikkeen aatepohjaa, sillä Ryssland-kirjaa salakuljetetaan Suomeen.
1916:  Venäläisvastainen kirjoittaja Paul Rohrbach julkaisee kirjasarjaa Die russische Gefahr - Venäjän vaara.
1916:  Gummerus julkaisee Väinö Valkolan Konepiirustusopin ja Metalliteollisuuden tarveaineet.
1917:  Lenin kirjoittaa teoksen Valtio ja vallankumous.  Leninin kirjoja ja kirjasia ilmestyi Venäjällä ennen Lokakuun vallankumousta lähes yksinomaan maanalaisesti 212 kertaa yhteensä 600 000 kappaletta.  Neuvostoliitossa Leninin teoksia julkaistaan 1980 mennessä 14 000 kertaa 66 neuvostokansan kielellä ja 52 ulkomaisella kielellä yhteispainokseltaan yli puoli miljardia.  Valtio ja vallankumous sekä Imperialismi kapitalismin korkeimpana vaiheena ilmestyvät.
1917-20:  Tanskalainen kirjailija Martin Andersen-Nexö (1869-1954) kirjoittaa teoksen Ditte Menneskebarn - Ditte ihmislapsi 1945, joka filmataan 1946.
1917:  Kun englantilainen runoilija Siegfried Loraine Sassoon (1886-1967) julkaisee kirjallisen julistuksensa sotaa vastaa A Soldier's Declaration, niin hänet suljetaan mielisairaalaan.  Hän toimii sodan jälkeen sanomalehtimiehenä ja kirjailijana.
1917:  Yhdysvaltalainen sosiaalityöntekijä Grace Abbott (1878-1939) kirjoittaa teoksen The Immigrant and the Community.
1917:  USAssa siirtolaisjuutalainen Abraham Cahan (1860-1950) kuvaa teoksessaan The Rise of David Levinsky varakkaaksi liikemieheksi kohoavaa köyhää jeshiva-poikaa.  Cahan työskentelee kirjailijantoimensa ohella Forverts-lehden päätoimittajana.
1917-20:  Neuvosto-Venäjän sotakommunismin aikana on puute alkeellisimmistakin kirjoitusvälineistä kuten lyijykynistä ja musteesta; paperinnälkä vaivaa.  Laaja kirjallinen työ ja julkaisutoiminta on mahdotonta.
1917:  Kirjailija Konrad Lehtimäki (1883-1937) julkaisee sodanvastaisen romaanin Ylös helvetistä.  Siitä otetaan ilmestymisvuonna kolmas painos.  Myöhemmin teos käännetään venäjäksi nimellä Aseet pois.  Siihen kirjoittaa esipuheen Maksim Gorki.  Konrad Lehtimäki joutuu epäsuosioon Neuvostoliitossa ja teos hävitetään niin tarkoin, ettei siitä ole säilynyt edes arkistokappaletta.  WSOY julkaisee 1946 teoksen viidennen painoksen.
1917:  Nils Robert af Ursinin teos Suomen työväenliike painetaan, mutta sitomoon vietäessä arkit katoavat.  Kirjan tätä painosta on neljä tunnettua kappaletta.