sunnuntai 5. helmikuuta 2012

Latominen -1500         

Latomon kastien lyijy on muuttanut maailmaa enemmän kuin pyssyjen lyijy.

Aluksi ladotaan kirjakekasteista suoraan alustalle koko sivu.  Koska tämä on hankalaa, otetaan käyttöön puinen latomahaka, jossa on rivin pituinen tila.  Siihen ladotut rivit siirretään latomalaivaan, jossa sivut muodostetaan.  Ne siirretään painoalustalle, jossa sivut kiristetään kehilöksi kehyksen sisään.  Regaalin kirjakekasteissa on lokerot jokaista kirjaketta, ligatuuria ja yleisimpiä merkkejä varten.  Lisäksi on typografisia koristeita, jotka ovat puisia tai kuparisia.  Myös viivakkeita ja sokeistoa tarvitaan.  Pienaakkoset j ja u ovat käytössä, mutta niiden käyttö vakiintuu 1600-luvun alussa.  Suuraakkosten J ja U sijaan käytetään kirjaimia I ja V.  J ja U yleistyvät 1660-luvun loppupuolella.  Ligatuureja ja lyhenteitä käytetään tilan säästämiseksi ja latomisen nopeuttamiseksi.  William Caxton käyttää monia ligatuureja muun muassa ad, be, ce, ch, co, de, en, in, ll, pa, pe, po, pp, re, ro, te ja niin edelleen.  Ligatuurit säästävät yksittäisiä kirjakkeita.  Pitkät kirjaimet yhdistettyinä ligatuuriksi ovat vahvoja.  Siksi tavallisesti pitkä s ja f yhdistetään esimerkiksi: fi, fl, ff, ffi, ffl.  Kirjanpainajat ottavat kirjurien tavalliset lyhenteet käyttöön.  Latinankielessä on paljon lyhenteitä.  Gutenbergillä on samoja kirjaimia eri levyisinä kirjakkeina, jotta rivit saadaan ladottua yhtä pitkiksi.  Lyhenteet ja ligatuurit auttavat rivien tasaamisessa.  Englantilaiset latojat liittävät usein ylimääräisen e-kirjaimen sanan loppuun, jolloin nes- ja les-pääte muuttuu nesse- ja lesse-päätteeksi.  Latomalaivassa sivuihin lisätään sivunotsikot, sivunumerointi, arkintunnukset ja siirtymäsanat.
1403:  Korean dynastia Yi perustaa hallituksen kirjakevalimon turvaamaan hovin kirjaosaston työn.
1450-1500:  Patriisien, matriisien ja kirjakkeiden valmistus on yleensä kirjanpainajien työ.  Kirjainkuvio kaiverretaan terästangon päähän kohokuvioksi.  Patriisi karkaistaan ja sillä isketään pehmeään metalliin kupariin syvennykseksi matriisi.  Sillä valetaan valinlaitteessa kirjakkeita.  Kirjakemetalli on aluksi lyijyn ja sinkin seosta.  Sinkki korvataan antimonilla ja tinalla.  Kirjakkeita aletaan kaupata 1480-luvulla.
1457:  Fust ja Schöffer alkavat korvata rubrikaattorin alkukirjaimen puuhun leikatulla kirjaimella.
1475:  Strassburgissa mainitaan painaja Martin Flach Chalcographus, jolla tarkoitetaan kirjaimen leikkaajaa ja kirjakevalajaa.
1478:  Kirjanpainaja Gabriel Peter pyytää venetsialaisessa lehdessä anteeksi painovirheitä: "Lukija, älä loukkaannu painovirheistä, joita emme voi millään välttää".
1479:  Mainzissa vaeltava painaja Johann Numeister valmistaa hiekkavalulla kirjakkeita.
1482:  Münchenissä vaikuttaa punssin leikkaaja Hans Schaur.
1483:  Ripolin paino perii kolme floriinia arkilta Ficinon kääntämän Platonin Keskustelujen latomisesta ja painamisesta.  Käsinkopioija perii yhden floriinin arkilta kirjoittaessaan kappaleen samaa teosta.  Ripolin paino tuottaa 1025 kappaletta, kun taas kopioija vain yhden kappaleen.  Painetun kirjan hinta muodostuu pääasiassa pergamentti- tai paperikustannuksista.
1483:  Ruotsissa valetaan kirjakkeita.  Toiminta jatkuu keskeytyksettä.
1484:  Georg Stuchs painaa Nürnbergissä, ja hänellä on luultavasti kirjakevalimo.
1493:  Saksalainen Nicolas Wolf perustaa kirjakevalimon Lyoniin.  Hän alkaa painaa 1498.
1496:  Punssinleikkaaja, kirjakevalaja ja painaja Hendrik Pieterzoon painaa Antwerpenissä, 1501 Rotterdamissa ja 1508-11 Delftissä.  Hän on ensimmäinen kirjakevalaja Hollannissa, joka toimittaa painajille kirjakkeita.  Hän leikkaa vain goottilaisia kirjaimistoja, joita sanotaan Lettersnijder-kirjaimiksi.
1496:  Michel de Toulouze painaa ensimmäisen tunnetun nuotteja sisältävän kirjan L'art et instruction de bien dancer irtokirjakkeilla.
1498:  Ottaviano dei Petrucci (1466-) saa Venetsiassa privilegion painaa musiikkinuotteja keksimillään kirjakkeilla.  Hän muutti 1490 Fossombronesta Venetsiaan tutustumaan painamistekniikkaan tarkoituksella kehittää nuottien painatus irtokirjakkeilla.  Hänen ensimmäinen kirjansa Harmonice musices odhecaton A julkaistaan 1501.  Koska painojäljessä viivasto on yhtenäinen, niin siitä päätellen Petrucci painaa arkit kahteen kertaan eli erikseen nuotit ja viivaston.  Petrucci palaa 1511 Fossombroneen, jossa punssinleikkaaja Francesco Griffo työskentelee hänen kanssaan, ja jatkaa nuottien painamista 1520 saakka kulunein kirjakkein.
1499:  Puupiirrosjäljennöksessä latojalla on kädessään latomahaka.

Stereotypointi -1500

1200-luku:  Kivitaulujen jäljennöksiä valmistetaan puristamalla kuvapintaan kosteata papyrusmassaa ja antamalla sen kuivua siinä.  Stereotypia tulee kreikasta stereos - kiinteä ja typos - jäljennös.