maanantai 6. helmikuuta 2012

Puhe ja kieli -2009         

Algusa oli Sana.  P. Johannexen Evangelium 1. Lucu 1, Biblia 1642

Tansanialaisen tarinan mukaan alussa oli sana.

Ihmisen ääni ilmaisee koko elämän, ilon, tuskan, rakkauden, kaiken.  Eläinten ei tarvitse ymmärtää ihmisen puhetta tajutakseen, mitä hän tarkoittaa.  Henri Langlois

Ihminen elää vain puhuessaan.  Tuntematon

Nomina numina - Nimet ovat jumalia tai enteitä eli sanat ovat jumaluuksia - Numina nomina - Jumalat ovat nimiä

3,9-3,8 miljardia vuotta eaa:  Elämä syntyy yksinkertaisista orgaanisista molekyyleistä tumattomina yksisoluisina eliöinä.
3,5 miljardia:  Tumattomilla prokaryooteilla on geneettinen ja solunsisäinen informaatio.
2,8-2,5 miljardia:  Sinilevät kehittävät fotosynteesin eli yhteyttämisen.
1,8-1,45 miljardia:  Tumalliset yksisoluiset eliöt kehittyvät.  Niistä kehittyy monisoluisia eliöitä.
1 miljardi:  Tumallisilla eukaryooteilla on solujen välinen kommunikaatio.
700-600 miljoonaa:  Monisoluisilla eläimillä on monisoluisten yksilöiden välistä kommunikaatiota.
570-500 miljoonaa:  Paljaalla silmällä nähtävät eläimet kehittyvät.
500-450 miljoonaa:  Selkärankaisilla eläimillä on keskushermosto ja kuuloelin.
414 miljoonaa:  Vanhimmat maaeläimet kehittyvät.
400 miljoonaa:  Sammakkoeläimillä on keuhkot ja äänijänteet.
220 miljoonaa:  Nisäkkäiden kehitys alkaa.
200 miljoonaa:  Tasalämpöisillä eläimillä aivot kasvavat ja elintoimintojen säätely kehittyy.
60-36 miljoonaa:  Apinoilla on ele- ja äänielesymboleja.
35 miljoonaa:  Ihmisapinoiden varhaismuodot kapeanenäiset kehittyvät.
20 miljoonaa:  Ihmisapinoiden kognitio (tajunta) kehittyy sekä välineiden muokkaus ja käyttö.
6-4 miljoonaa:  Afrikan savanneilla ja metsissä elää Australopithecus afarensis - etelänapina.  Aikuinen kävelee kahdella jalalla ja voi kantaa käsissään lapsiaan, ruokaansa, alkeellisia työkalujaan ja muita tavaroitaan.  Aivojen tilavuus on sama kuin nykyisten simpanssien noin 400 kuutiosenttimetriä.
2,8 miljoonaa:  Eläinsolujen erästä pintasokeria tuottava Neu5Cg-geeni muuttuu ihmisen kantamuodolla toimimattomaksi.  Muutos aiheuttaa osaltaan aivojen kehittymisen.
2,5 miljoonaa:  Afrikan hautavajoaman tulivuoren kraaterissa liikkuu ihmisiä, joiden jalanjäljet säilyvät.  Syntyy Olduvain kulttuuri.
2,2 miljoonaa:  Etelänapina kehittyy ja jakaantuu kolmeksi lajiksi: Australopithecus boisei, Australopithecus robustus ja Homo habilis - kätevä ihminen.  Tämän aivojen tilavuus on 600-800 kuutiosenttimetriä.  Homo habilis valmistaa työkaluja.  Etelänapinat katoavat seuraavien miljoonan vuoden kuluessa.
2 miljoonaa:  Homo habilis oppii kivien käytön työkaluna.  Työkalujen keksiminen sysää ihmisapinoiden evoluution kohti nykyihmistä.
2-1,5 miljoonaa:  Hadarissa Etiopiassa, Omossa ja Koobi Forassa Turkanajärven rannalla Keniassa sekä Olduvaissa Tansaniassa Homo habilis valmistaa esineitä.  Metsästys tapahtunee ryhmissä, jonka jäsenet kommunikoinevat kuvailevin äännähdyksin ja käsimerkein.  Symbolinen kommunikaatio ja alkeellinen semioottinen käsitteistö ovat iduillaan.  Homo habilis valikoi kultakin alueelta tietyn esineen valmistukseen parhaiten soveltuvan kivilajin.  Tämä osoittaa varautumista tulevaan ja siten jonkinlaista symbolista ajattelua.  Ihminen oppii operoimaan esineillä, sitten esineitä koskevilla ajatuksilla ja vihdoin kielellisillä merkkijärjestelmillä, joiden avulla voidaan ilmaista esineisiin liittyviä ajatuksia.
1,9 miljoonaa:  Homo erectus kommunikoi pääasiallisesti eleisiin perustuvalla kehittyneellä symbolikielellä.
1,8 miljoonaa:  Homo ergasterilla on suuret aivot.  Afrikan pystyihminen ymmärtää eläimen jäljen, joka on merkki, ja osaa tehdä päätelmiä ympäristöstä.  Homo ergaster tekee käsikirveitä, ymmärtää toisia ihmisiä ja toimii yhteistyössä.  Hän käyttää ääntä.
1,5 miljoonaa:  Homo habilis vaihtuu Afrikassa Homo erectus-välilajiksi, jonka aivojen koko kasvaa 250 000 vuodessa 915 kuutiosenttimetristä 1140 kuutiosenttimetriin.  Viestintäkäyttäytyminen, kuten asennot, liikkeet, eleet ja ilmeet, edeltää ääntelyä ja puhetta.  Homo erectus leviää Afrikasta Eurooppaan ja Aasiaan.
800 000-500 000:  Sinanthropus - Pekingin ihminen käyttää tulta.
500 000:  Heidelbrgin ihminen elää Euroopassa.
500 000-200 000:  Homo helmei kehittyy, josta nykyihminen Homo sapiens kehittyy noin 200 000 vuotta sitten Afrikassa tummaihoisena.  Varhaiset nykyihmiset lähtevät Eurooppaan ja Aasiaan 125 000-60 000 vuotta sitten.  Pohjoisemmilla seuduilla väestössä alkaa yleistyä vaaleampi ihonväri.  Peukalo on kädelliseksi poikkeuksellisen pitkä, ja koura muuttuu työkalujen käsittelyyn erikoistuneeksi.  Ihmismieli syntyy.  Aivot muotoilevat käsitteellisen symbolikielen ja merkitysmuistin aivokuoren pitkälle kehittyneiden puhekeskusten avulla.   Ääni-ilmaukset saavat ylivallan.  Ääntelystä kehittyy puhetaito ja edelleen kieli.  Kieli on sekä ilmaisemista että ilmaisutapa, väline jolla viestejä tuotetaan, välitetään ja vastaanotetaan.  Puhe säilyy muistissa ja välittyy seuraaville sukupolville perimätietona.  Luova ajattelu syntyy.
230 000:  Neandertalin ihminen elää Euroopassa.  Hänellä on käytössään tuli.  Neandertalin ihmisillä on 100 000-30 000 kyky symboliseen ilmaisuun ja ajatteluun.
200 000-100 000:  Puhekykyyn vaikuttava FOXP2-geeni muuttuu.  Se ehkä auttaa ääntelemään tehokkaammin ja viestimään tarkemmin.  Puheen kehitys alkaa, ja ihmiset viestivät puhutuin sanoin.
120 000-100 000:  Kristiinankaupungin ja Karijoen rajamaastossa sijaitsevassa Susiluolassa oleskelee ihmisiä.  Luolasta on löydetty esineitä, kiviesineiden iskoksia, nuotiokiviä ja hiiltä sekä punapyökin siitepölyä.  Punapyökkiä ei kasva Suomessa viime jääkauden jälkeen.
100 000-30 000:  Neanderthalin ihminen pystyy reflektiiviseen ja symboliseen ajatteluun sekä valmistaa työkalujen lisäksi koruja.  Neanderthalin ihmisellä lienee puhekyky.
75 000:  Etelä-Afrikassa ihminen tekee simpukkahelmikorun.  Se löytyy luolasta 2004.
50 000:  Puhe ja spekulatiivinen ajattelu syntyvät.  Ihmisellä on mielikuvitus.  Kieli kehittyy.
50 000-25 000:  Aasiasta tulee Eurooppaan Cro-Magnonin ihminen.
40 000:  Nykyihmisen homo sapiens sapiens kielijärjestelmä on "valmis".  Nykyihminen saapuu Lähi-Itään.
30 000:  Nykyihminen tulee Keski-Eurooppaan.
30 000-10 000:  Ihminen leviää Amerikkaan Beringin salmen kautta.
10 000:  Ihminen valmistaa kalastukseen koukkuja ja verkkoja sekä alkaa viljellä villejä viljakasveja ja kesyttää koiria.
9000:  Kaksoisvirtainmaassa aletaan rakentaa maailman ensimmäisiä kaupunkeja.
500:  Alkmaion Krotonilainen määrittelee ihmisen luonteen: "Ihminen eroaa muista eläimistä siinä, että hän yksin ymmärtää, kun taas muut kyllä aistivat, mutta eivät ymmärrä".
300:  Aristoteles korostaa, että ihminen on zoon politikon - yhteiskunnallinen eläin.

Mistä sanat saatanehen?
Suusta Antero Vipusen,
vatsasta Vipusen vanhan;
sillä on suussa suuri tieto,
mahti ponneton povessa,
vatsassa varat väkevät...
Vaka vanha Väinämöinen
läksi saamahan sanoja...
toi tuolta sanoja kolme...

Kaarle Krohn, Suomen muinaisrunoja

100 000 eaa:  Berkeleyn yliopiston slaavilaisten kielten professori Johanna Nicholas on laskenut, että yksi yhteinen kantakieli (jos se oli olemassa) alkaa erkaantua eri kieliksi.
100 000-80 000:  Australian mantereella on useita satoja heimoja, joista jokaisella on oma kielensä.
5000-4000:  Uralilaisia kieliä puhuttaneen Volgalta Itämerelle asti.
2500-1-luku jaa:  Assyrian ja Babylonian kieli akkadi muodostaa itäseemiläisen ryhmän.
2100 eaa:  Baabelin torni (...) siellä HERra secoitti coco maan kielen (...) (1. Moos 11:9).  Laskemalla 1. Moos 10:1 sukutauluista vedenpaisumus eli tulva, jossa selviävät Noah vaimoineen ja poikineen Seem, Haam ja Jaafet sekä miniöineen, kaikkiaan kahdeksan henkeä (1. Moos 7:13), tapahtuu noin 2250 eaa ja Baabelin torni rakennetaan 2140-2100 eaa.  Hämmästyttävää on, että Nooan arkin kahdeksan ihmistä ennättää lisääntyä runsaassa sadassa vuodessa kansoiksi, jotka saavat oman kielen.
1800-1700:  Arjalaiset tuovat Intiaan uudet kielet indoarjalaiset kielet.  Arja tarkoittaa ylhäistä.  Muinaisindoarjan eri kirjoitettujen ja normitettujen muotojen yhteisnimitys on sanskriitti, jota ei sellaisenaan ole puhuttu.
1500-400:  Sanskriitin muinaisin muoto on pyhien veda-tekstien kieli.
1300-1100:  Rigvedan hymnit ovat muinaisindoarjaksi.
1000:  Sumeri sammuu latinan tapaisena sivistyskielenä.  Puhekielenä se syrjäytyi seemiläisen akkadin tieltä lähes tuhat vuotta aikaisemmin.
700-476 jaa:  Kreikassa ero puhutun ja kirjoitetun kielen välillä on suuri.  Luodaan perusteet diglossialle - kaksikielisyydelle.  Lähes jokaisella kirjallisuudenlajilla on oma kielensä ja tyylinsä.  Vanhin epiikan kieli on Homeroksen eeposten kieli.  Attikan kieli muodostaa pohjan Aleksanteri Suuren valloitusten myötä syntyvälle yleiselle maailmankielelle koinee.  Makedonian puhuttu kieli ei säily.
700-300:  Etruskin kieli on vallitseva Pohjois-Italiassa, mutta sitä on puhuttu 1000-luvulta lähtien.  Etruskia puhutaan 476 jaa saakka uskonnollisissa piireissä.
600-1000 jaa:  Sanskriitista kehittyy useita prakriitteja.  Prakrit < prakrtam on luonnonmukainen ja kansanomainen.
500-luku:  Arameaa puhutaan Lähi-Idässä ja Egyptissä.
500-luvun loppu:  Herakleitoksen (540-480) logos on yht'aikaa luonnon ja ihmisten laki ja myös sana, ihmisten kokemusten välittäjä ja heidän yhdistäjänsä.
486:  Buddha kuolee Kusinagarassa.  Varhaisten suutrien dharma-kokoelma alkaa välittyä suullisesti.
400:  Intialainen oppinut grammaatikko Panini laatii sanskriitin (samskrita) kieliopin.  Sitä sanotaan parhaaksi yhtä kieltä käsitteleväksi teokseksi.  Sanskriittia puhutaan tiukkaa normia seuraavan oppineen yläluokan kesken.  Sanskriitti säilyy kirjakielenä.  Samskrtam tarkoittaa sivistynyt, puhdistettu ja kieliopin mukainen.
400:  Sanskriitin puhekielenä alkavat syrjäyttää keski-indoarjan eli prakritin (prakrita) muodot.
300-1000 jaa: Klassista sanskriittia käytetään Mahabharata- ja Ramayana-eepoksissa.  Sanskriitti on merkittävimpiä kulttuurikieliä.  Sillä kirjoitetun klassisen kirjallisuuden määrä ylittää huomattavasti antiikin kreikan- ja latinankielisen kirjallisuuden yhteismäärän; säilymisosuus lienee parempi.  Sanskriitti on yhä käytössä liturgia-, filosofia- ja teologiakielenä, eräänlaisena Intian latinana, jota eri äidinkieliä puhuvat brahmaanit saattavat käyttää keskustelukielenä.  Se on yksi Intian 15 virallisesta kielestä.
250:  Keisarin Ashoka eri puolille Etelä-Aasia hakkauttamat kallio- ja pylväsediktit on yleensä kirjoitettu eri prakrit-murteilla.
200:  Raamatun heprea kuolee puhuttuna kielenä.  Juutalaiset käyttävät joko arameaa tai heprean myöhempää kehitysmuotoa Mishnan hepreaa.
100-luku eaa:  Intian dravidakielten klassisin kieli tamil on tärkeä kirjallinen kieli.  Dravidakieliä todennäköisesti puhuttiin Intian alueilla ennen arjalaisten saapumista.  Portugalilaisten Malabarin lähetysasema painaa Intian kirjoitusjärjestelmistä ensimmäisenä tamilinkielellä 1577.

1-luku jaa-500-luku:  Kantasuomi hajaantunee tytärkielikseen suomi, karjala, vatja, vepsä, viro ja liivi.  Suomalaiset alkanevat siirtyä noin 100 Suomenlahden pohjoispuolelle.
100-luku:  Telugu on laajimmalle levinnyt Intian dravidakieli.  Sen kielioppi on 1200-1300-luvuilta.
100-luku:  Lääkäri Galenos sekä monet antiikin filosofit ja kirjailijat haaveilevat kaikille yhteisestä neutraalista kielestä.
200-luku:  Mishna-heprea kuolee puhuttuna kielenä, kun Bar-Kokhban kapinan kukistamisen jälkeen Juudean juutalaisväestö joutuu siirtymään arameankieliseen ympäristöön muualle Palestiinaan.  Heprea säilyy pyhänä kielenä.  Klassista hepreaa tunnetaan raamatusta noin 7000 sanaa.
300-luku:  Kelttiläinen kieli gaeli syrjäyttää Skotlannissa puhutun kielen pikti kristinuskon levittämisen yhteydessä.
400-luku:  Gruusia eli georgia tulee kirjakieleksi omin aakkosin.
400-luku:  Juutteja, angleja ja sakseja saapuu Englantiin.  He tuovat germaaniset kielensä mukanaan.
400-500-luvut:  Hepreankieltä aletaan käyttää uuden runouden ja sitten proosan kirjoittamiseen.
500-luku:  Arabialainen suullisesti periytynyt runous kehkeytyy.  Ilmeisesti runoudella on monisatavuotinen perinne.  Tekstejä ei ole säilynyt.  Arabia, Etiopian kielet kuten amhara ja eteläarabialaiset kielet kuuluvat eteläseemiläisiin kieliin.  Läntiseen ryhmään kuuluvat heprea, foinikia ja aramea.
500-luku:  Dravidakielestä brahui erkanevat kurukh ja malto.
600-luku:  Sanskritiin pohjautuva marathi syntyy.
600-luku:  Tiibetinkielen kirjallinen perinne eri murteineen alkaa.
600-luvulta alkaen:  Arabian kieli leviää Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan.  Kirjakielenä arabia leviää islamin valta-alueelle.
600-1000:  Keski-indoarja muuttuu uusindoarjaksi, josta tärkeimpiä ovat hindi ja urdu.  Hindiä lähellä ovat rajasthani, bihari ja nepali.  Pohjois-Intian reuna-alueilla puhuttuja kieliä ovat assami, bengali ja oriya, marathi ja gujarati sekä sindhi ja punjabi.  Sri Lankassa puhutaan sinhalia ja sille sukua olevaa divehiä Malediiveillä.  Pohjois-Pakistanissa puhutaan kieliä kashmiri, shina, khowar ja kohistani.  Keski- ja Etelä-Intiasta tunnetaan dravidalaisia heimokieliä kuten kui, gondi, kolami, tulu, toda ja kota.  Etelä-Intian neljä valtakieltä ovat tamil, jolla on 2000-vuotinen kirjallinen perinne, malayalam (itsenäistyy noin 800), kannada ja telugu, jota alettiin kirjoittaa noin 500.
700-luku:  Muslimikauppiaita asettuu Afrikan sarven rannikolle.  Rannikon kieli suahili alkaa muodostua.  Arabiassa sahil tai suahil tarkoittaa rannikkoa.
765-75:  Varhaisin saksankielinen kirjallinen muistomerkki Abrogans kirjoitetaan.
800-luku:  Suahili eli  swahili alkaa kehittyä kauppakielenä, ja siitä tulee vähitellen koko Itä-Afrikan lingua franca.  Sawáhilien - rannikkotasangon asukkaiden bantujen kieli syntyy afrikkalaisten ja arabimerenkulkijakauppiaiden keskinäisen ja pitkäaikaisen vuorovaikutuksen tuloksena.  Suahili on bantukieli, jossa on runsaasti arabialaisia lainasanoja.  Suahilin runous ja klassinen kirjallisuus alkaa 1600-luvulta.
842:  Ranskan aikaisin käyttö erillisenä kielenä taltioidaan: Strasbourgin valat.
900-luku:  Persia saavuttaa arabian jälkeen jälleen valtakielen aseman Persiassa sekä siihen pohjoisessa ja idässä rajoittuvilla alueilla.
1000-luku:  Kopti katoaa puhekielenä.
1066:  Normannit valloittavat Englannin.  Englannin kuninkaat puhuvat ranskaa kolme sataa vuotta.  Ranska on 1731 saakka virallinen lakikieli.
1100-luku:  Islanninkieli on Pohjolan vanhin kulttuurikieli.  Sitä viljellään kirjallisuudessa jo 1100- ja 1200 luvulta lähtien.
1100-luku:  Nykyiiri alkaa.
1100-luku:  Unkarinkielisiä tekstejä kirjoitetaan.  Ne ovat vanhimmat muistot löydetyistä suomalais-ugrilaisista kirjoituksista.
1100-1200-luvut:  Provensaali on trubaduurilyriikan pääkieli.  Etelä-Ranskan liittäminen Ranskan kuningaskuntaan lamauttaa 1500-luvulla provensaalin kirjakielen.
1150:  Hildegard von Bingen kehittää keinotekoisen kielen lingua ignota.
1200-luku:  Muinaisfriisi sekä hollanti ja flaami ovat käytössä kirjakielenä.
1200-luku:  Tshekin kirjakieli on länsislaavilaisten kielten vanhin.
1200-luku:  Toiseksi vanhin suomalais-ugrilaisen kielen teksti on Novgorodin tuohikirjoituksessa 292.  Se on kirjoitettu kyrillisin kirjaimin.  Kieli on luultavasti karjalaa tai vepsää tai sammunutta tshuudien kieltä Peipsin koillis- ja itäpuolelta.  Kirjoitusta sanotaan salaman tai ukkosen loitsuksi.
1300-luku:  Urdu, hindin sisarkieli kehittyy.  Urdu kiteytyy kirjakieleksi 1600-luvulla.  Se on perinteisesti Intian muslimien kieli.
1300-luku:  Venäjänkieli muotoutuu erikoisuuksineen.
1300-1600-luku:  Bulgariaa käytetään Romaniassa ja Moldaviassa kanslia- ja kirkkokielenä.
1323:  Pähkinäsaaren rauhansopimuksessa on kirjoitettuja karjalankielisiä sanoja.
1362:  Englannin parlamentti avataan ensi kerran englanniksi.
1366:  Kilkennyn asetuksilla irlantilaisilta riistetään kieli, vanhat tavat ja maa.
1400-luku:  Kanarian saarten La Gomerassa viestitään viheltämällä kielellä silbo.
1450:  Vanhin tunnettu muistiinmerkitty suomenkielinen virke on matkakertomuksesta, jota säilytetään Nürnbergin kaupunginkirjastossa.  Turun piispa lausui saksalaiselle vieraalleen: “Mÿnna thachton gernast spuho somen gelen Emÿna daÿda” - Minä tahdon kernaasti puhua suomen kielen, en minä taida.
1462:  Ensimmäinen tunnettu albaniankielinen teksti kastekaava kirjoitetaan.
1479:  Turkkilaiset valloittavat Albanian ja kieltävät albaniankielen julkisen käytön.  Kirjat joudutaan itsenäistymiseen asti painamaan ulkomailla ja salakuljettamaan maahan.
1497:  Saksalainen matkailija merkitsee muistiin muutamia kymmeniä albanian sanoja käsittävän sanaston.
1500-luku:  Englantia puhutaan nykymuodossaan.
1500-luku:  Gaelin kielen puhujista scottis aletaan käyttää nimitystä erse - irlantilaiset.
1500-luku:  Tagalogista ei ole kirjoitettuja lähteitä ennen espanjalaisten tuloa Filippiineille.
1500-luku:  Ensimmäinen keinotekoinen kieli balai-balan kehitetään.   Tuntematon muslimioppinut koostaa sen arabiasta, persiasta ja turkista.
1500-luku:  Suomessa kieltä tarvitaan papiston ja hallinnon tarpeisiin.  Tuomarien ja virkamiesten on osattava jonkin verran suomea.  Lakikieltä käännetään tuomarien tarpeisiin.  Tekstejä ei paineta, vaan ne leviävät käsin kirjoitettuina kopioina.  Mikael Agricola (1507-57) kehittää pohjan suomen kirjakielelle.  Hän on suomen kirjakielen isä.
1532:  Inkavaltiossa luodaan yhteinen kieli kaikille maan asukkaille.  Valloituksen jälkeen lähetetään maan kaikkiin kansankerroksiin opettajia, jotka opettavat asukkaille inkojen kieltä quetchuaa.  Viisaat miehet amantat antavat aatelisten pojille suullista opetusta.
1539:  Ranskan kuningas Francois I eli Frans I julistaa ranskan latinan sijaan hallinnon ja hovin viralliseksi kieleksi.  Ranska syrjäyttää latinan.  Ranskan kieli alkaa levitä Pariisista maaseudulle, mutta vielä 1800-luvun alussa puhutaan maalaiskieliä enemmän kuin ranskaa.  Television aluelähetyksissä puhutaan muun muassa korsikaa, katalaania ja elsassia.  Pieniä lehtiä ilmestyy vanhoilla kielillä.
1541-42:  Espanjalaiset Coronadon retkikunnan tutkimusmatkailijat huomaavat Pohjois-Amerikan eteläisillä tasangoilla, että intiaanit käyttävät merkkikieltä.
1550:  Slovenialla on oma kirjakieli.
1559:  Varhaisin tieto romaneista Suomessa on Ahvenanmaalta.  Romanikieli on hindin, urdun ja marathin kanssa sanskritin tytärkieliä.
1600-luku:  Englantilaiset murskaavat iirinkieltä puhuvan ylimystön ja korvaavat sen englantia puhuvilla siirtolaisilla.
1600-luku:  Egyptinkieli koptinkielen muodossa häviää puhuttuna.  Koptia käytetään arabian ohella yhä koptilaisen kirkon jumalanpalveluksen kielenä.
1600-luku:  Sikhiläisyyden pyhien kirjojen kieli on pandzhabi eli punjabi.
1600-luku:  Tunguusikansa valloittaa Kiinan.  Heidän kielensä mantshu on virallisena kielenä kiinan ohella vuoteen 1912.  Eräitä Kiinan kirjallisuuden teoksia on säilynyt vain matshunkielisinä käännöksinä.  Mantshun kirjoitus on muunnettu mongolilaisesta.
1600-luku:  Suomen perussanaston ohella Mikael Agricolalta periytyy nykykieleen uskonnollista sanastoa.  Lakeja ja asetuksia laaditaan lisää, joten kieleen tulee hallinnollista sanastoa.  "Kirja" esiintyy Agricolan aapisen Abckiria 1542 nimessä, mutta kansankielessä kirja sitä ennen tarkoitti raamattua.
1634:  Richelieu perustaa Ranskan akatemian huoltamaan ranskankieltä.
1648:  Westfalenin rauhassa latina menettää asemansa lingua francana eli yleiskielenä.
1649:  Englannissa englanninkieli korvaa latinan lakitekstissä.
1668:  Piispa John Wilkins (1614-72) kehittää tutkielmassaan An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language filosofisen kielen, jolla luonnontieteilijä Robert Hooke julkaisee kirjoitelman 1676.  Kieli paisuu kuitenkin hallitsemattoman monimutkaiseksi.
1700-luku:  Suomen elämää leimaa taloudellinen toimeliaisuus.  Tulee uusia mausteita, kankaita ja muuta, jolloin kulutukseen liittyvä sanasto alkaa lisääntyä.
1701:  Latina hallitsee yli 40 prosenttia kirjatuotannosta, 1765 noin 18 prosenttia ja 1800 vain vajaa neljä prosenttia.
1720-luku:  Pohjoissaame tulee kirjakielenä käyttöön.
1732:  Saksassa nimimerkki Carbophorophilus kehittää yksinkertaistetun latinan.
1746:  Gaelinkieli alkaa syrjäytyä Cullodenin taistelun jälkeen.
1749:  Portugalilainen Gaicobbo Pereire keksii kuuroille merkkikielen.  Eri maissa syntyy omat viittomakielensä.
1770:  Unkarilaiset János Sajnovics ja myöhemmin 1799 Sámuel Gyarmathi osoittavat teoksissaan suomalais-ugrilaisten kielten historiallisen sukulaisuuden kieliopillisten yhtäläisyyksien perusteella.
1770:  Cook kirjoittaa muistiin Australian aboriginaalien sanoja: kangaroo, boomerang, corroboree, dingo, nulla-nulla, waddy, koala ja wallaby.
1773:  Norjan puolella saamenkieli korvataan tanskalla.
1775:  Ranskalainen pappi Charles Michel d’Epée ottaa kuuromykkäinkoulussaan käyttöön opetustarkoituksiin soveltamansa viittomakielen.  Kieli leviää moniin maihin.  d’Epée ajattelee kielensä soveltuvan myös kuulevien kansainväliseksi apukieleksi.  Pohjois-Amerikan tasankointiaaneilla on viittomakieleksi katsottava merkkikieli.
1775:  Ensimmäinen tsheremissin kielioppi ilmestyy.
1775:  Ensimmäinen votjakin eli udmurtin kielioppi ilmestyy.
1780:  Suomalainen Kristfrid Ganander käsittelee kilpakirjoituksessaan Undersökning om De så kallade TATTARE eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens, Deras härkomst, Lefnadssätt, språk m.m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige? romanikieltä.
1786:  Intianenglantilainen William Jones osoittaa tutkimuksessaan Intian pyhän kielen sanskriitin sukulaisuuden kreikan ja latinan kanssa.
1786:  Venäjän keisarinna Katarina II tilaa saksalaiselta matkailijalta PS Pallas kielten kokoelman.  Linguarum totius orbis vocabularia comparativa käsittää 285 sanaa kahdella sadalla kielellä, 149 aasialaisella ja 51 eurooppalaisella kielellä.  Myöhemmässä laitoksessa on lisäksi 80 afrikkalaista ja amerikkalaista kieltä.
1794:  M Condorcet (1743-94) koettaa teoksessaan Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain - Luonnos inhimillisen hengen edistyksen historialliseksi malliksi luoda geometrisen varma kieli.  Teoksessaan hän yhdistää viestinnän tekniset muutokset intituutioiden toimintaan ja analysoi kirjapainotaidon vaikutusta tieteelliseen kehitykseen, ilmaisuvapauden muodostumista ja tasa-arvon ihanteen leviämistä.  Fysiokraatti Anne Robert Jacques Turgot (1727-81) tähdensi Sorbonnessa esitelmässään Tableau philosophique des progrès successifs de l'esprit humain - Filosofinen hahmotelma inhimillisen hengen asteittaisesta edistyksestä ajatusten eri välittämistapojen kieli, kirjoitus, kirjapainotaito merkitystä sille, mikä on erilaisten yhteiskuntien paikka valistuksen viitoittaman edistyksen kulussa.
1700-luvun loppu:  Makedonian kielen kirjallinen käyttö alkaa.
1700-luvun loppu:  "Lehti" tulee suomenkieleen Lizeliuksen Tietosanomissa, mutta Renvallin sanakirjassa ovat vielä bladi, pladi ja lati.  Kirjan lehdet Agricolan Rucouskiriassa oli merkitty G-arkin neljännestä lehdestä alkaen Plati I, Plati II ja niin edelleen.
1700-luvun loppu:  Kemin kirkkoherra Zimmerman leimaa saamen pirunkieleksi - djävulspråket.  Norjalainen hengenmies toteaa, että saamea ei ymmärrä jumalakaan.
1800-luvun alku:  Ranskalainen musiikinopettaja Francois Sudre kehittää solresol-apukielen, jossa sanat muodostetaan yhdistelemällä laulusävelasteikon tavuja do, re, mi, fa, sol, la ja si (so, la, ti).  Kieltä on tarkoitus voida yhtä hyvin soittaa, laulaa ja viheltää kuin puhua ja kirjoittaa.  Kieltä harrastaa kohtalainen joukko.
1800-luku:  Koptinkieli häviää Qous- ja Nagada-saarilta.
1800-luku:  USAn tasankointiaaneilla on yhteinen merkkikieli, jota useimmat ymmärtävät.
1800-luku:  Suomen kieleen keksitään paljon uudissanoja ja luodaan termistöä.  "Sivu" tulee käyttöön, mutta sen kanssa kilpailevat tauspuoli (Turun Wiikko-Sanomat 1827) ja puolisko (Gottlund), joka pääsee sanakirjoihin.  Florinuksen Nomenclatura 1689 esitti sanan pagella ja 1700-luvulla tuli käyttöön sivukas.  Jaakko Juteinin ansiosta painaminen ja kirjapaino tulevat käyttöön viipurilaisen Cedervallerin kirjapainon tuotteissa, kun aikaisemmin puhuttiin pränttäämisestä.  Kuitenkin Agricolan Rucouskirian loppusivuilla on merkintö: Painettu Stockholmissa Amund Lauritzanpojalta a.D. 1544.  Kilpisen mielestä kirjapainio on kookas moni-koneinen laitos, jossa kirjoja painetaan ja kirjapaino vähäläntä painava esine, joka pidetään kirjoitusten päällä.  Gottlundilla on kirjanpaja sekä myöhemmin hänellä, Kilpisellä ja Tikkasella kirjapaja.
1800-05:  Espanjalainen Hervas julkaisee kieliluettelonsa Catálogo de las Lenguas.
1806-17: Saksalainen JC Adelung julkaisee isä meidän rukouksen lähes 500 kielellä.
1809:  Vanhan kirjasuomen aika päättyy, kun Suomi irtaantuu Ruotsista ja liitetään Venäjän yhteyteen.  Kielen voimakas kehittäminen käynnistyy.
1820:  Turun Wiikko-Sanomissa nähdään "sanomalehti", kun siihen asti puhuttiin sanomista, sanomakirjoista, tietosanomista ja aviiseista.
1828:  Kaarle Aksel Gottlund (1796-1875) johtaa sanan kirjasto.
1829:  Kreikan vapauduttua Turkin vallasta otetaan oppineiden kehittämä vanhahtava kirjakieli katharevusa - puhdas kieli eli puhdistettu uuskreikka viralliseen käyttöön vastapainoksi puhekielelle dimotiki - kansankieli.  Sotilasvallan
1967-74 jälkeen dimotiki on virallinen kieli.  Katharevusalla on käyttöä tietyissä hallinnollisissa ja juhlallisissa yhteyksissä, ja sillä ilmestyy hieman kirjallisuutta.
1831:  Piirilääkäri Elias Lönnrot (1802-84) ottaa käyttöön sanan kirjallisuus Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toisen kokouksen pöytäkirjassa 23.2.1831, kun viikkoa aikaisemmin perustavan kokouksen pöytäkirjassa Keckman käytti sanaa kirjakeino.  Muita hänen muotoilemiaan sanoja ovat romaani, muste, käsite, tiedekunta, nuoriso, penni, laskimo, valtimo, solu, hede ja emi.
1834:  Ingman kehittää sanan kirjain.
1835:  "Kirjain" esiintyy Vanhan Kalevalan esipuheessa, jossa Elias Lönnrot käyttää sitä puustaavin asemesta.
1837:  "Kirjasto" on Kilpisen keksimä ja Gottlundin johtama.  Tähän asti käytettiin sanoja biblioteekki, kirjakammio, kirjahuone ynnä muita.
1840-luku:  Suomalainen AJ Sjögren julkaisee osseetin kieliopin ja sanakirjan.  Osseetit käyttävät kyrillistä aakkostoa.
1840-luku:  "Rivi" alkaa esiintyä Samuel Roosin ja Antero Wareliuksen käyttämänä (ennen radi ja rati).
1842:  Piirilääkäri Wolmar Styrbjörn Schildt eli W Kilpinen (1810-93) johtaa sanat tiede, 1844 kirje, 1845 kirjailija ja tieteellinen.  Hänen sanojaan ovat taide ja yleisö.
1844:  Lääkäri ja kielimies EA Ingman julkaisee Suomi-aikakauslehdessä suomentamisohjeet.  Osa nimistä on säilynyt kuten Alpit, Siperia, Englanti ja Saksa.  Osa on hauskoja kuten Luorita - Florida, Portoo - Bordeaux, Pulonja - Bologna, Vilipin saaret - Filippiinit, Niu-Jorkki - New York ja Kyöttipori - Göteborg.
1845-46:  Engels ja Marx esittävät Saksalaisessa ideologiassa kielikäsityksen: "... ajatukset ja kieli... ovat vain todellisen elämän ilmauksia".
1850-luku:  Norjassa muotoutuu maakieli landsmål (nynorsk uusnorja 1929) puhuttujen murteiden pohjalta.  Toinen kielimuoto on valtakunnan kieli riksmål (bokmål kirjakieli 1929).
1850-luku:  Färsaarten kieli fääri muotoutuu kirjakielenä.
1850-luku:  Ghanan pääkieli akan eli twi on kirjakielenä.  Nigeriassa tärkeimmät kielet joruba ja igbo kehitetään kirjakieleksi Englannin lähetystön tarpeisiin.  Ne ovat nykyään vilkkaassa käytössä kaunokirjallisuudessa ja viestinnässä.
1850-luku:  Kirjojen "julkaiseminen" tulee käyttöön, kun tähän asti kirjoja Agricolan aikana julistettiin, 1600-1800-luvuilla ulosannettiin ja publiseerattiin.
1850:  Kroatian älymystön edustajat, serbialaiset runoilija ja yliopistomies Vuk Karadzhic sekä Dura Danicic allekirjoittavat Wienin kirjakielisopimuksen.  Siinä hyväksytään Kroatian kirjakielen pohjaksi Karadzhicin luoma shtokaaviin pohjautuva kielioppi ja ortografiset periaatteet.  Karadzhic standardisoi 1800-luvun alussa serbian kirjakielen.
1851:  Helsingin yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden ensimmäiseksi professoriksi nimitetään Matias Aleksanteri Castrén, jota seuraa kohta Elias Lönnrot.
1858:  Julkistetaan ehdotus apukieleksi pantos-dîmou-glossa - kaikkien kansojen kieli.  Sen kehittäjä on ranskalainen filosofi Lucien de Rudelle.
1863:  Tsaari Aleksanteri II antaa asetuksen suomenkielen tasavertaisuudesta ruotsin kanssa.
1863:  Suomessa annetaan julistus, joka sallii sen, että Helsingin yliopistossa saa luennoida suomen kielellä.
1868:  Ehdotetaan käyttöön yleiskieli universalsprache.
1877:  Byrokraatit ja kristilliset herrasmiehet käyvät tavan takaa  nez-percéiden luona Intiaaniterritoriossa lausuen myötätuntoisia sanoja  ja kirjoitellen loppumattomia raportteja eri järjestöille.  Nez-percé-heimon päällikön Heinmot Tooyalaket eli Nuori Joseph sallitaan käydä Washingtonissa, jossa hän tapaa kaikki hallituksen suuret päälliköt.  Joseph kertoo: "He sanovat kaikki olevansa ystäviäni, ja että saan vielä oikeutta, mutta samaan aikaan kun heidän suunsa puhuvat oikeita sanoja, niin en ymmärrä miksi mitään ei tehdä kansani hyväksi..."  "Olen kuullut puhetta ja puhetta, mutta mitään ei tehdä.  Hyvät sanat eivät kestä kauan, ellei niillä ole mitään merkitystä.  Sanat eivät korvaa kuollutta kansaani.  Ne eivät korvaa maatani, jonka valkoiset miehet nyt ovat tallanneet... Hyvät sanat eivät anna kansalleni hyvää terveyttä eivätkä estä heitä kuolemasta.  Hyvät sanat eivät rakenna kansalleni kotia, jossa se voisi elää rauhassa ja pitää huolta itsestään.  Minä olen kyllästynyt puheeseen, josta ei tule mitään.  Sydämeni tuntuu väsyneeltä, kun muistan kaikki hyvät sanat ja rikotut lupaukset..."  Joseph kuolee 1904, ja intiaaniaseman lääkäri ilmoittaa kuolinsyyksi "särkynyt sydän".
1879:  Eliezer Ben-Jehuda (oikeastaan Perelman) (1858-1922) julkaisee artikkelin Painokas kysymys, jossa hän tuo esille ohimennen ajatuksen hepreasta puhuttuna juutalaisten kansalliskielenä.  Theodor Herzlin sionistisessa teoksessa Der Judenstaat puhuttu heprea esiintyy sivuosassa.  Ben-Jehuda muuttaa 1881 Palestiinaan ja ryhtyy kehittämään hepreaa puhutuksi kieleksi.  Palestiinaan eri maista muuttavat juutalaiset miehet osaavat yleisesti kirjallista hepreaa, joten puhutusta hepreasta tulee yhteinen kieli.
1880-luku:  Suomessa perustetaan kuurojen yhdistyksiä, joissa käytetään viittomakieltä.  Kuurojenkouluissa kuurot pikkulapset oppivat viittomakielen vanhemmilta oppilailta, mutta viittomakieltä käytetään salaa, koska useimmissa kouluissa viittominen on kiellettyä myös vapaa-ajalla.
1880:  Saksalainen kieltenharrastaja pappi Johann Martin Schleyer (1831-1912) julkaisee keksimänsä keinotekoisen kansainvälisen apukielen maailmankieli - volapük (vol englannista world - maailma, genetiivi -a ja pük englannista speak - kieli).  Sanasto on etupäässä otettu englannista, jonkin verran sanoja on saksasta ja romaanisista kielistä.  Substantiivitaivutuksen mallina on saksan neljä sijamuotoa.  Säännöllinen verbitaivutus ja johto-oppi on osaksi koottu lukuisista kielistä tai Schleyerin itse kehittämää.  Volapükistejä on 1880-luvun lopulla noin miljoona, ja heillä lähes 300 kielen opintokerhoa.  He pitävät kansainvälisiä kongresseja, perustavat oman akatemian, yhdistyksen ja sanomalehden.  Oppikirjoja on julkaistu yli 300.  Ranskalainen tiedemies August Kerckhoffs (1835-1903) kirjoittaa volapükin sanakirjoja ja kieliopin.  1890-luvulla kieli menettää yht’äkkiä suosionsa, sillä kielioppi on liian monimutkainen ja sanasto mielivaltainen.  Schleyer haluaa itselleen määräysvallan kielen kehittämiseen.
1883:  Northern Pacific-rautatie juhlii viimeisen kiskonaulan iskemistä Pohjois-Amerikan poikki kulkevaan rataansa.  Eräs juhlamenoista vastuussa oleva virkailija saa päähänsä, että olisi sopivaa jos paikalla olisi intiaanipäällikkö pitämässä tervetuliaispuhetta Suurelle Isälle ja muille merkkihenkilöille.  Valitaan Tatanka Yotanka eli Istuva Härkä ja määrätään siouxien kieltä ymmärtävä nuori armeijan upseeri avustamaan päällikköä puheen valmistamisessa.  Puhe pidetään siouxien kielellä, ja upseeri kääntää sen.  Juhlassa Istuva Härkä ja nuori sinitakki ratsastavat Bismarckissa paraatin kärjessä ja istuutuvat puhujalavalle.  Kun Istuva Härkä esitellään, hän nousee ylös ja alkaa pitää puhettaan siouxien kielellä.  Nuori upseeri kuuntelee typertyneenä.  Istuva Härkä on muuttanut korusanaisen tervetuliaistekstin.  "Vihaan kaikkia valkoisia ihmisiä", hän sanoo.  "Te olette varkaita ja valehtelijoita.  Te olette ryöstäneet maamme ja tehneet meistä kodittomia."  Tietäen että vain armeijan upseeri pystyy ymmärtämään, mitä hän sanoo, Istuva Härkä pitää tämän tästä tauon suosionosoituksia varten, hän kumartaa, hymyilee ja lausuu taas muutaman solvauksen lisää.  Vihdoin hän istuutuu, ja hämmentynyt tulkki tulee hänen paikalleen.  Upseerilla on vain lyhyt käännös, muutamia ystävällisiä lauseita, mutta lisäämällä monia intiaanien käyttämiä vertauskuvia hän saa yleisön peräti jaloilleen osoittamaan seisaaltaan suosiota Istuvalle Härälle.  Hunkpapain päällikkö on niin suosittu, että rautatievirkailijat vievät hänet St Pauliin toisia juhlamenoja varten.
1885:  Maakieli landsmål (uusnorja - nynorsk 1929) hyväksytään toiseksi viralliseksi kieleksi.  Norjassa oli 1380-1814 tanska kirjakielenä.  1800-luvulla kehittyi valtakunnan kieli riksmål (kirjanorja - bokmål 1929).
1885:  Ratsuväen kapteeni William P Clark julkaisee kirjan The Indian Sign Language - Intiaanien merkkikieli.  Hän oppi kielen tiedustelijoilta, jotka kuuluivat moniin kansoihin: pawnee, shoshone, arapaho, cheyenne, crow ja sioux.  Merkkikieli syntyi, koska heidän puhumansa kielet ovat niin erilaisia, etteivät he ymmärrä toistensa puhuttua kieltä.
1885:  Esitetään internationale néo-latine - kansainvälinen uuslatina ja pasilingua-apukieli.
1887:  Julkistetaan käyttöön weltsprache - maailmankieli.
1887:  Juutalainen silmälääkäri Ludwik Zamenhof (1859-1917) elää Venäjän alaisessa Puolan osassa.  Hän uskoo yhteisen neutraalin kielen voivan liennyttää kansojen ristiriitoja ja edistää maailmanrauhaa.  Hän julkaisee venäjäksi kirjasen Kansainvälinen kieli salanimellä Doktoro Esperanto - Tohtori Toiveikas.  Nimimerkki vakiintuu pian kielen nimeksi.  Sanaston pohjana on latinalaisperäinen sanasto.  Kielioppi on mahdollisimman säännöllinen ja helppo.  Esperanton harrastajat väittävät määränsä miljoonaksi.  Esperantoksi julkaistaan eri maissa turistiesitteitä ja kongressiohjelmia sekä kirjallisuutta.  Seitsemän maan yleisradioyhtiöt lähettävät ohjelmia esperantoksi.  Aleksis Kiven pääteos on esperantoksi Sep fratoj.
1894:  Suomessa annetaan asetus, että Helsingin yliopiston opettajien on osoitettava kykynsä suullisesti ja kirjallisesti käyttää suomen kieltä.
1894:  Polyteknikoiden esperantokerho Dancanta esperantoklubo - Tanssiva esperantokerho perustetaan.
1895-1945:  Taiwanissa Japanin miehityksen aikana kiinankieli on kielletty.
1896:  Ehdotetaan apukieleksi veltparl.  Sen kehittäjä on Wilhelm von Arnim.
1900-luku:  Apukielten kehittely jatkuu vilkkaana: 1902 idiom neutral (muunnos volapükistä), 1907 ido (esperantosta muokattu) ja lingwo internaciona (myöhemmin nimeksi muutetaan antido), 1922 occidental (myöhemmältä nimeltään interlingue), 1928 novial ja 1951 interlingua.  Vähemmän tunnettuja ehdotuksia ovat adamitik, ao, ariadna, corintic, eo, ile, luftlandana, orba, panskrit, sermo, unita ja viva.
1900-luvun alku:  Albania on lähinnä suullinen kansankieli.
1901:  Ensimmäinen painettu Suomen romanikielen sanakirja on Arthur Thesleffin (1871-1920) Wörterbuch des Dialekts der finnländische Zigeuner.
1903:  Uusi Saksan kielen oikeinkirjoitussääntö tulee voimaan Itävallassa, Sveitsissä ja Saksassa.
1903:  Italialainen matemaatikko Giuseppe Peano kehittää helppoon kielioppiin perustuvan latinan latino sine flexione - taivutukseton latina.
1903-17:  Suomessa katukilvet ovat kolmikieliset: venäjä, suomi ja ruotsi.
1907:  Louis de Beaufront julkaisee esperantosta kehitetyn apukielen ido.
1918:  Saksan ja Suomen välinen rauhansopimus, kauppa- ja merenkulkusopimus sekä kumpaakin sopimusta täydentävät pöytäkirjat allekirjoitetaan 7.3.  Vastoin kansainvälisiä oikeusnormeja kaikki nuo asiakirjat laadittiin vain toisen osapuolen kielellä eli saksankielellä.
1905:  Norja luopuu virallisesta kielestään tanskasta.
1906:  Vienan Karjalassa maakuntapäivät ilmaisevat tahdon käyttää karjalankieltä.  Karjalaisilla ei ole kirjakieltä.
1911:  Kiinan tasavaltaisen vallankumouksen jälkeen kehitetään puhepohjainen kiinan yleiskieli.  Sen käyttöönoton estää pitkä sisällissota, ja vasta kommunistihallitus saattaa Pekingin murteeseen pohjautuvan putonghuan koko maan yleiskieleksi.
1920-luku:  Neuvostoliitossa kehitetään kymmenille kansoille, joiden kieliä ei siihen asti ollut kirjallisesti käytetty tai vähän ja hajanaisesti, opetuksen ja kirjallisuuden tarpeisiin normitettu kirjakieli.  Niillä julkaistaan oppimateriaalia, lehtiä, tieto- ja kaunokirjallisuutta.  1930-luvun lopulla pienistä kirjakielistä tehdään loppu.
1920-30-luvut:  Neuvosto-Karjalassa on virallisesti kaksi valtion kieltä: suomi ja venäjä.  Suomenkieli on valmis kirja- ja sivistyskieli.
1921:  Venäjän Kommunistisen Puolueen (bolshevikit) VKP(b) X edustajakokous hyväksyy päätöslauselman korenizatsija- eli juurruttamispolitiikan aloittamisesta.  Huomio kohdistetaan kansankielisen koulun ja kulttuurilaitosten sekä lehdistön kehittämiseen.
1921:  Iiriä aletaan yrittää elvyttää itsenäisen Irlannin kieleksi ja siitä tehdään kansallinen ja virallinen kieli.  Toinen virallinen kieli on englanti.
1922:  VKP(b)n keskuskomitean orgbyro velvoittaa Karjalan osoittamaan suomenkieliseen koulutyöhön kolmasosan valistustyön budjetista.  Se vahvistaa suomenkielen tasaveroisen aseman venäjän kanssa.
1924:  Moldavian ASNTn kieleksi valitaan Bessarabian moldavialaisten puhuma kieli.
1924:  Karjalan toimeenpanevan komitean puhemiehistö hyväksyy päätöksen, jonka mukaan karjalan kieltä tulee käyttää kaikissa karjalaisissa kihlakunnissa hallinto- ja opetuskielenä niille karjalaisille, jotka eivät hallitse venäjän- tai suomenkieltä.
1925-26:  Neuvostoliitossa syntyy suuri määrä kirjakieliä, jotka käyttävät useita kirjoitusjärjestelmiä: kyrillitsaa, latinalaisia aakkosia, arabialaisia, mongolialaisia, gruusialaisia, armenialaisia, heprealaisia ja muita aakkosia.
1925:  Karjalan kansankomissaarien neuvosto päättää, että Karjalan hallinto velvoitetaan ottamaan käyttöön karjalan- ja suomenkielet.
1926:  Tshekinkielestä tulee virallinen kieli Tshekkosslovakiassa.
1926:  Punainen Karjala-lehdessä ehdotetaan karjalaisten ja venäläisten nimien suomentamista.  Markov olisi Markkanen, Kononov Kononen, Teppojev Tepponen, Tikkojev Tikkanen ja etunimet: Pjotr olisi Pekka, Mihail Mikko ja Georg Yrjö.
1927:  Ukrainalainen Mykola Skrypnik kannattaa Neuvostoliiton kansallisuuksien neuvoston istunnossa ehdotusta, että Venäjän hallituksen olisi käytettävä Karjalan kirjapainoja ja kansanvalistuksen henkilöresursseja myös Pihkovan ja Novgorodin karjalaisten parissa tehtävässä työssä.
1927:  Harkovissa kielitieteilijöiden konferenssi esittää ukrainan kirjoitustavan muuttamista kyrillisestä latinalaiseksi.  Ukrainassa hyväksytään ukrainankieli tasaveroiseksi venäjän- ja muiden kielten kanssa.
1927-32:  Neuvostoliitossa korenizatsija-politiikan huippuvuosina kansallisen tasavallan nimikkokieli on määrä nostaa hallitsevaan asemaan.  Tässä epäonnistutaan Gruusiaa (Georgia) ja Armeniaa lukuunottamatta.
1928:  Pohjois-Kaukasian autonomiset alueet määrätään muuttamaan koko hallinnollinen työskentely kansankieliseksi osana stalinilaista kulttuurivallankumousta.  Uzbekistanissa kielletään muiden kuin uzbekistaninkieltä osaavien henkilöiden palkkaaminen valtion virkoihin.  Komia kehotetaan 1929 toteuttamaan täydellinen komilaistaminen.
1928:  Tanskalainen Otto Jespersen luo keinotekoisen kielen novial.
1929:  Neuvosto-Karjalassa päätetään virastoissa suullisten asioiden käsittelyssä ja koulujen oppitunneilla käytetty karjala korvata suomenkielellä.  Karjalan hallitus lähettää Jukka Vihkon Tveriin järjestämään suomenkielistä opettajankoulutusta ja opettajia sen karjalaisiin kouluihin.
1930-luvun alku:  Neuvostoliiton kielipolitiikan mukaan pienten uusien kielten kirjoitustapa vaihdetaan latinalaisesta kyrilliseen kirjaimistoon ja venäläisperäisiä uusia lainasanoja omaksutaan vähemmistökansojen kieliin.  Eurooppalaisia lainasanoja korvataan venäjänkielisillä vastineilla.  Tarkoituksena on lähentää vähemmistökansoja kulttuurisesti Venäjään ja helpottaa uuden yhteisen teknisen ja yhteiskunnallisen sanaston omaksumista kielialueesta riippumatta.
1930:  Kominkielen pohjana on Syktyvkarin murre.
1930:  Englantilainen kielentutkija Charles K Ogden kehittää supistettuun sanavarastoon perustuvan kielen basic english - perusenglanti.  Hän valitsee 850 keskeistä perussanaa, joiden joukossa on vain 18 verbiä.  Basic englishin merkitys hiipuu 1950-luvulla, sillä kielellä on vaikea esittää käsitteitä.
1930:  Venäjän valistusasiain kansankomissariaatissa päätetään tveriläisille ryhtyä luomaan DV Bubrihin esityksen mukaan omaa Tolmatshun murteeseen ja latinalaiseen kirjaimistoon perustuvaa kirjakieltä.  Päätös on kielitieteellisesti perusteltu.  Karjalaan tieto tulee leningradilaisen Krasnaja Gazetan välityksellä.  Punainen Karjala ihmettelee: "Tverin karjalaisilleko oma kirjakieli?"
1930:  Valko-Venäjällä valmistunut Neuvostoliiton ja Puolan valkovenäläisten hyväksymä esitys kieliuudistuksesta jätetään julkaisematta, ja monet sen laatijoista vangitaan tai karkotetaan nationalisteina.  Uusi päätös julkaistaan 1933, jolloin valkovenäjän oikeinkirjoitusta ja kielioppia lähennetään venäjään.
1931:  Kansallisuuksien neuvosto ehdottaa, että Neuvostoliiton karjalaisille luodaan yhteinen karjalankirjakieli.  Kokous päättää, että kielipolitiikassa on otettava aikaisempaa enemmän huomioon karjalaisten eri murteet ja heidän vaikeutensa ymmärtää suomenkieltä.  Valistustyössä ja painotuotteissa on käytettävä enemmän karjalanmurteita.  Suomen- ja venäjänkielen opiskelua on tehostettava niin, että keskiasteen oppilaitoksista valmistuvat hallitsisivat molemmat kielet.  Suomalaiset johtavat suomenkielistä kirjapainon Kirja kustannustoimintaa, lehdistöä ja radiota.  Punaisessa Karjalassa julkaistaan jonkin verran tekstejä karjalanmurteilla ja 1934 järjestetään karjalankielisten kertomusten kirjoituskilpailu.  Sana sovetti ei korvaa neuvostoa eikä udarnikki iskurityöläistä.
1933:  Yleisliittolaisen toimeenpanevan keskuskomitean puhemiehistö vahvistaa politbyron puolitoista vuotta aikaisemmin tekemän päätöksen, että Karjalassa ei ollut tarpeellista vaihtaa suomea karjalankieleksi.  Tuolloin Tveriä varten luotu karjalankirjakielen käyttö todettiin epäonnistuneeksi.
1934:  Ukrainassa julkaistaan luettelo ukrainankieleen lisättävistä venäläisperäisistä internationalistisista sanoista.
1935:  Venäjän kielen asemaa ja arvostusta korotetaan, ja siitä tulee tärkein neuvostokansalaisuuden tunnus sekä Neuvostoliiton valtiollinen ensimmäinen kieli eli yleisliittolainen kieli.
1935:  Leningrad päättää karjalanmurteiden käyttöönotosta Etelä- ja Keski-Karjalassa.  Se velvoittaa Karjalan ratkaisemaan kysymyksen vepsäläisten koulujen opetuskielestä.  Suomenkieli marginalisoidaan suomalaisten ja vienankarjalaisten kirjakieleksi.
1935:  Karjalassa Rovion ja Gyllingin syrjäyttämisen jälkeen venäjänkielen opetuksesta ja oppimisesta tehdään neuvostoisänmaallisuuden merkki ja karjalankielen käyttöalaa laajennetaan suomenkielen kustannuksella.  Tehdään 1936 päätös aloittaa karjalankirjakielen luominen murresanakirjan valmistamisella.  Kielen luomisesta vastaavat Neuvostoliiton kielitieteelliset tutkimuslaitokset ja Tverin kirjakielen luomiseen osallistunut DV Bubrih.  Bubrihin kirjakieli on 1938-39 käytössä Karjalassa.
1936:  Afganistanin viralliseksi kieleksi otetaan pashtu.  Kirjallisuutta kirjoitetaan persianarabialaisin aakkosin 1500-luvulta.  Toinen virallinen kieli on dari eli persia.
1936:  Karjalan tieteellisen tutkimusinstituutin yhteyteen perustetaan Suomenkielen terminologinen komissio, jonka tehtävänä on vakiinnuttaa suomenkieleen sosialismin rakennustyön prosessissa syntyneitä uusia sanoja ja termejä... ja ottaa suomenkieleen karjalankielisiä sanoja.  Komissio julkaisee sanaluetteloita, joissa suositellaan uusia sanoja: demonstratsio - mielenosoitus, depo - varikko, deputaatti - edustaja, industrialisointi - teollistaminen, rajoni - piiri, resolutsio - päätöslauselma ja muita.  Vepsäläisten ja lyydiläisiä murteita puhuvien alueiden koulutyö muutetaan suomenkielisestä takaisin venäjänkieliseksi.  Komission jäsenet vangitaan 1937, sillä heidän väitetään suuntautuneen työssään fasistiseen Suomeen ja vastustaneen uusien sovettitermien käyttöönottoa.  Komissiota arvostellaan siitä, että se suositteli liian vähän venäläisiä sanoja suomenkieleen.
1937:  Kirjakielten latinalaistamista toteuttanut Yleisliittolaisen toimeenpanevan keskuskomitean uuden kirjaimiston komitea lakkautetaan.
1937:  Petroskoissa kielitieteellinen konferenssi hyväksyy periaatteeksi, että karjalankirjakieli luodaan niin sanottujen puhtaiden karjalanmurteiden eteläkarjalan ja livvinmurteiden varaan.  Muiden kielten risteymät lyydi ja Uhtuan murre jätetään taka-alalle.  Ensimmäiset kyrillisin kirjaimin kirjoitetut karjalankieliset tekstit ilmestyvät Punaiseen Karjalaan.  Fjodor Ivatshovin karjalaksi kääntämä perustuslaki julkaistaan latinalaista ja venäläistä kirjaimistoa käyttäen.  Suomenkielen käyttö päätetään lakkauttaa kokonaan 1937 loppun mennessä.  Samanlainen päätös tehdään Leningradin alueen vähemmistökansojen inkeriläisten, virolaisten, saksalaisten, vepsäläisten ja inkerikkojen suhteen.  Tammikuussa 1938 poistetaan käytöstä suomenkieliset kirjat ja lehdet ja karjalaisten koulujen 5.-10. luokat siirretään venäjänkieliseen opetukseen.
1938:  Neuvostoliitossa luovutaan N Ja Marrin luomasta teoreettisesta käsityksestä, että sosialismin maailmanlaajuisen voiton jälkeen luotava yhteinen maailmankieli rakennettaisiin kokonaan uuden synteettisen hyperkielen avulla.
1938:  Neuvostoliitossa puhdistuksen aalto vie mukanaan Bubrihin, Hämäläisen ja muita karjalankirjakielen kehittäjiä.  Heitä syytetään porvarillisiksi nationalisteiksi, jotka kehittivät karjalankielen suomen kielioppisääntöjen pohjalta.  Uusi kirjakielen oikeinkirjoitussäännöstö julkaistaan 1939 käsittelyä varten.  Ensimmäiset keskikouluille tarkoitetut karjalankieliopit ilmestyvät.  Terminologinen sanakirja sisältää 994 sanaa, joista venäläislainoja on 649.
1938:  Retoromaani kuuluu Sveitsin valaliiton kansallisiin kieliin.
1938:  Franco kieltää katalaaninkielen català ja kulttuurin, francolaiset polttavat kirjoja ja teloittavat ihmisiä.  Francon aikana 1939-75 ei saa puhua baskinkieltä euskara.
1939 mennessä:  Neuvostoliitossa 35 kielen kirjoitustapa on muutettu latinalaisesta kyrilliseksi.  Viimeiset kirjakielet muutetaan 1940 kyrillisiksi Keski-Aasian tasavalloissa.
1940-luku:  Matemaatikko Charles Bliss luo Bliss-symbolit kaikkiin kieliin sovellettaviksi olevaksi kansainväliseksi symbolikieleksi.  Hänen tavoitteensa on maailmanrauhan edistäminen kansainvälisen kielen avulla.
1940:  Filippiinien presidentti hyväksyy lain, jonka mukaan tagalog eli pilipino (nykyään filipino) tulee viralliseksi kieleksi.  Laki astuu voimaan 1946.  Toinen virallinen kieli on englanti, mutta suurin kieli on cebu.  Monilla muilla kielillä on miljoonia puhujia.
1942:  Kielentutkija Valentin Julius Alexander Kiparsky (1904-83) havaitsee esimerkiksi Petroskoissa, että nuoret venäjää puhuvat neuvostoliittolaiset eivät tunne sanaa tshuhna, vaan oppivat sen vasta suomalaisilta miehitysjoukoilta, jotka luulevat venäläisten ymmärtävän sen nimityksen parhaiten.  Alkuaan pilkkaniminä käytetyt suomensukuisten kansojen nimet häviävät, syrjääneistä käytetään heidän omakielistä nimitystään komi, tsheremisseistä mari ja niin edelleen.  Pihkovan kronikassa 1459 esiintyy tiettävästi ensi kertaa sana tshuhna (virolainen), joka on sanan tshudj (itämerensuomalainen) johdannainen.
1943:  Makedonian kansa todetaan omaksi kansallisuudeksi, jolla on oma kieli.
1948:  Yhdistyneet kansakunnat määrittelee kielellisen kansanmurhan:  ryhmän kielen käytön estäminen päivittäisessä kanssakäymisessä ja kouluissa tai ryhmän kielellä tehtyjen julkaisujen painamisen ja levittämisen estäminen.
1948:  Nykyheprea on uudelleen perustetun Israelin valtionkieli.
1950-luku:  Suomessa romanikieltä osataan hyvin.  Noin 70 prosenttia aikuisista romaneista hallitsee romanikieltä.  Romanikielen taito alkaa rappeutua nopeasti.
1950:  Albanian kirjakieleksi otetaan muokattu toski, johon lainataan sanoja ja muotoja gegistä.
1951:  Keinotekoinen kieli interlingua saadaan käyttökuntoon.
1958 ja 1959:  Neuvostoliitossa kumotaan periaate lasten oikeudesta saada omakielistä opetusta.
1959:  Neuvostoliiton väestönlaskennan mukaan Neuvostoliitossa asuu noin 120 eri kieltä puhuvaa kansaa ja kansallisuutta.
1960-luvun alku:  Vatikaanin toinen kirkolliskokous antaa liturgiauudistuksessa mahdollisuuden käyttää kansankieltä osissa messua.
1961:  Geljarevsky ja Greneve julkaisevat Moskovassa teoksen Opredelitelj jazykov mira po Pismennostjam maailman kielistä.
 1963:  Yhdysvalloissa alkaa viittomakielen akateeminen tutkimus.  Kielitieteilijät tutkivat kansallisia viittomakieliä ja osoittavat viittomakielten täyttävän luonnollisen kielen tunnusmerkit.
1964:  Michel Bréal sanoo teoksessaan Semantics: Studies in the Science of Meaning, että kieli tulvii joka puolelta logiikan rajojen yli.
1965:  Hindi julistetaan Intian kansalliskieleksi.
1965:  George Boeree kehittää keinotekoista kieltä lingua franca nova.
1967-74:  Kreikassa everstikoplan aikana katharevusa on virallinen kieli, mutta se joutuu luovuttamaan valta-asemansa dimotikille.  Katharevusa säilyy kirjoitetun sanan kielenä.
1970-luku:  Mansaaren manksinkieli kuolee sukupuuttoon, mutta kielenharrastajat ylläpitävät sitä.
1970-luku:  Suomessa aletaan opettaa romanikieltä kursseilla.
1971:  Kanadalainen työryhmä löytää Bliss-symbolit ja perustaa 1975 järjestön The Blissymbolics Institute BSI.
1971:  Uusi Suomi keventää: Joutsen Svanen, vastattiin puhelimeen apteekissa. -Täällä Waris, Kråka, hyvää päivää god dag, sanoi tohtori Wille Waris, joka tunnetaan hauskana miehenä.
1972:  Somali julistetaan Somalian kansalliskieleksi.  Kirjaimistoksi omaksutaan latinalainen.
1974:  Sveitsin retoromaanista käytetyn viiden eri kirjakielen sijaan saadaan yhteinen normi.
1974:  Guinea-Bissau itsenäistyy Portugalista.  Guinea-Bissaussa puhutaan 38 kieltä.  Portugali on vallan, lehdistön ja koulutuksen kieli, mutta harva ajattelee portugaliksi.  Guineabissaulaiset mandinkat, balantet ja fulat puhuvat kriuloa, kreolikieltä, jolla eri etniset ryhmät kommunikoivat keskenään.  Kriulon murretta puhutaan Kap Verden saarella.  Angolassa, Mosambikissa sekä São Tomé ja Príncipessä ei syntynyt kreolikieltä.  Angolassa käytetään paikallisesti yli 50 kieltä.  Nkumbia puhuu noin 150 000 ihmistä, ja kwanyamaa Namibian puolella vajaa puoli miljoonaa angolalaista.  Viranomaiset nostavat 2000-luvulla Angolassa portugalin rinnalle kielet kikongo, kimbundo, umbundu, chokwe, mbunda ja kwanyama.
1975:  Pertti Hemánuksen (1934-) mukaan kieli on väline, jolla ihmiset kuvaavat objektiivista todellisuutta.  Kielessä tehdään ero ilmaisun ja sisällön (kielitieteessä signifiant ja signifié) välillä.  Ilmaisun erojen takana ovat usein sisällön erot.  Eri ideologiset ryhmät jäsentävät maailman eri tavoin, toiset näkevät siinä sellaista mitä toiset eivät näe.  Kaarle Nordenstrengin (1941-) mukaan kielellä (myös puheella ja yksittäisellä sanalla) on kuvaileva eli signatiivinen aspekti, arvostava eli appraisiivinen aspekti ja ohjaava eli preskriptiivinen aspekti.  Kuvaaminen on kuvan antamista todellisuuden jostakin osasta; sanan denotatiivinen merkitys on juuri kuvausta.  Arvostaminen viittaa sanan konnotatiivisen merkityksen arvostusulottuvuuteen.  Kielen ohjaava aspekti on toimintaohjeiden antamista.  Kieltä on tarkasteltava myös vaikutuksen kannalta.  Kuvaileminen ja vaikuttaminen eivät sulje toisiaan pois, vaan myös kuvaileva esitys, josta ei löydä arvostavia tai ohjaavia aspekteja, saattaa vaikuttaa vastaanottajiin.
1976:  Espanjassa Katalonia saa autonomisen alueen statuksen, joka mahdollistaa kielen ja kulttuurin elpymisen 37 vuoden sorron jälkeen.
1978:  Maailmassa lasketaan olevan 5103 elävää kieltä.  Kuolleita kieliä lienee muutamia satoja.  Intiassa puhutaan 1652 kieltä, Etelä-Amerikassa ja Afrikassa kummassakin yli tuhatta kieltä.  Euroopassa on vain alle 70 kieltä.  Sadan suurimman kielen  (kielistä vajaa kaksi prosenttia) puhujat muodostavat yli 90 prosentin osuuden maailman väestöstä.  Elävistä kielistä vain 13 prosenttia myös kirjoitetaan.  Kaikkia valtakieliä kirjoitetaan, ja niiden puhujia on yli 60 prosenttia maailman väestöstä.  Kiinan, englannin, espanjan, venäjän, hindin ja saksan kielen puhujia on noin puolet väestöstä.  Kirjoitettavia kieliä on ollut ja on vielä noin 660.
1978:  Hyväksytään pohjoissaameen perustuva saamen yhteinen kirjakieli.  1970-luvulla luodaan koltansaamelle kirjakieli.
1970-luvun loppu:  Euskal Herrian eli Baskimaan kieli euskera ja baskikulttuuri olivat kielletyt Francon diktatuurin aikana, joka aiheutti yli 30 vuoden katkon taiteissa ja tieteissä.  Baskinkielen standardit saadaan luotua vasta Francon kuoleman 1975 jälkeen.
1980:  Jamaikalaissyntyinen Stuart Hall (1932-) sanoo: "Todellisuus on olemassa kielen ulkopuolella, mutta sitä välitetään alituiseen kielen avulla ja lävitse..."
1981:  Esitetään apukieliehdotus glosa ja 1986 uropi.
1982:  Arabiankieli hyväksytään YK:n turvallisuusneuvoston ja yleiskokouksen viralliseksi kieleksi.
1982:  Euroopan unioni perustaa Länsi-Euroopan kielitoimiston Western European Language Bureau, joka tukee vähemmistökieliä.
1983:  Suomessa saamenkieli saa lakisääteisen oikeuden äidinkieleen peruskoulussa ja romani vasta 1994 samaan aikaan kuin maahanmuuttajien ja paluumuuttajien äidinkieli.
1985:  Suomessa perustuslaki antaa mahdollisuuden käyttää viittomakieltä, mutta ei velvoita siihen.  Suomessa on noin 8000 kuuroa, joista 5000 käyttää ensikielenään viittomakieltä.
1989:  Yhdistyneitten kansakuntien alkuperäiskansa- ja heimosopimus ILO 169 takaa alkuperäiskansoille oikeuden ylläpitää omaa kulttuuria, kieltä ja perinteisiä elinkeinoja.  Suomi ei onnistu 2009 mennessä täyttämään sopimuksen ehtoja.
1980-luvun loppu:  Suomessa romanikieltä opetetaan joissain peruskouluissa.
1990-luvun alku:  Saamelaiset löytävät maorien kehittämän kielipesämallin.  Alle kouluikäisille annetaan kielikylpy siten, että päiväkodissa puhutaan vain omaa vähemmistökieltä.
1990:  AD Dulitshenkon venäläinen hakuteos luetteloi keinotekoisia apukieliä 912 kappaletta.
1990:  Nigerialainen kirjailija Ken Saro-Wiwa perustaa Ogonien eloonjäämisliikkeen MOSOP.  Niger-joen suistossa asuu 250 pientä heimokansaa, ja alueella puhutaan 250 eri kieltä.
1991:  Rangaistus kurdin puhumisesta poistetaan Turkin lainsäädännöstä.
1992:  Valtion teknillinen tutkimuskeskus on kehittämässä viittomakielen elektronista prototyyppiä.
1993:  Nigerialainen Ken Saro-Wiwa esittää puheessaan, että Ogonikansan eloonjäämisliikkeen MOSOP eräänä tavoitteena on heidän kieltensä eleme, gokana ja khana opiskelu.
1994:  Myanmarissa (entinen Burma) puhutaan vielä 121 kieltä.
1994:  Suomi hyväksyy Euroopan neuvoston vähemmistökieliä koskevan peruskirjan.
1994:  Viljo Koiviston laatima Romani-suomi-englanti-sanakirja valmistuu.
1995:  Suomessa saamenkielen oikeudellinen asema säädetään.  Saamelaisilla on 1996 alkaen kotiseutualueillaan kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto.  Viittomakielen asema turvataan laissa.
1997 alkaen:  Suomessa esitetään radiossa kerran viikossa romanikielinen uutisohjelma Romano miritsh.
1998:  Suomen kielen tuhannen yleisimmän sanan joukossa on 65 prosenttia sanoista peräisin Mikael Agricolalta ja vain 11 sanaa on tullut kieleen 1900-luvulla.  Kieliopillista sanastoa - kuten ja, se, että ja jälkeen - on noin neljännes.  Agricolan koko tuotanto käsittää noin 2500 sivua ja 8500 sanaa.
1998:  Suomi sitoutuu Euroopan neuvoston alueellisia tai vähemmistökieliä koskevaan eurooppalaiseen peruskirjaan.
1999:  Kanarian saarten Gomeralla viheltäminen otetaan koulujen opetusohjelmaan, koska viheltäminen on saarella vanha tapa viestiä.  Vihellyskieli silbo on ollut vaarassa kuolla.  Sitä osaavat jotkut paimenet ja maanviljelijät.
1999:  Bliss-kielellä on yli 3000 Bliss-symbolia ja suomeksi pari tuhatta.  Puhevammaisten korvaava kieli on käännetty 17 kielelle.
1999:  Suomessa asuvista alle kahdeksan prosenttia puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea.  Suomenruotsalaisia on 292 500 eli 5,7 prosenttia väestöstä, kun 1880 heidän osuutensa oli 14,3 prosenttia.  Venäjänkieltä puhuu 26 000 asukasta eli liki 0,5 prosenttia väestöstä.  Seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat romaninkieli ja saamenkielet.  Saamelaisia asuu Norjassa 40 000 - 45 000, Ruotsissa 15 000 - 20 000, Suomessa 5000 -7000 ja Venäjällä noin 2000 henkeä.  Yleisin kieli on pohjoissaame, jota 70 prosenttia Suomen saamelaisista puhuu.  Suomessa 15 prosenttia puhuu inarinsaamea ja 15 prosenttia koltansaamea.
1999:  Suomessa romanikieltä voidaan opettaa lukiossa.  Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos järjestää romanikielen peruskurssin opettajana Viljo Koivisto.
1900-luvun loppu:  Maailman englanninkielen tilalle alkaa kehittyä eräänlainen esperanto: Marlboro, Adidas, Madonna, Coca-Cola, Big Mac, CNN, BBC, MTV, IBM.  Tämäntapaisilla sanoilla selviää.
2000:  Entisissä siirtomaissa äidinkieli tukahdutetaan koulutuspoliittisesti.  Esimerkiksi Mauritiuksella on englantilaiseen malliin rakennettu koulujärjestelmä, jossa opetetaan englanniksi.  Yli 90 prosenttia lapsista puhuu äidinkielenään kreolia, joka pohjautuu ranskaan, sillä Mauritius on kuulunut myös Ranskan valtiolle.  Siksi ranskaa opetetaan kouluissa.  Kolmantena vieraana kielenä opetetaan uskonnollisen vakaumuksen mukaisesti hindiä, tamilia, urdua, arabiaa, mandariinikiinaa, marathia tai telegua.  Afrikan valtioissa koulutetaan siirtomaa-ajan perintönä englanniksi, ranskaksi tai portugaliksi.
2000:  Lontoossa puhutaan yli 300 kieltä.
2000:  Ruotsissa hyväksytään Tornionjoen laaksossa puhuttu meänkieli vähemmistökieleksi.  Meänkieli kehittyi, kun Suomi liitettiin Venäjään 1809, mutta rajaa ei vedetty suomen- ja ruotsinkielen rajalle, vaan osa suomenkielisestä alueesta jäi Ruotsiin.
2000:  Kanarian saarten La Gomerassa vihellyskieli silbo tulee pakolliseksi oppiaineeksi.
2000:  Elokuvassa Charlien enkelit suomenkieltä puhutaan salakielenä.
2000:  Suomen perustuslaki turvaa saamelaisten, romanien ja muiden ryhmien oikeuden ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.  Saamelaisten oikeudesta käyttää saamenkieltä viranomaisessa säädetään lailla.  Viittomakieltä käyttävien ja vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla.
2001:  Maailmassa on 96 virallista kieltä, mutta kaikkiaan 3000-5000 kieltä.  Suurin osa näistä on muutaman tuhannen ihmisen käyttämiä.  Yli kaksi miljoonaa puhujaa on 190 kielellä ja yli 100 miljoonaa kymmenellä kielellä.  Eniten virallisia kieliä on Etelä-Afrikassa eli 11 kieltä.  11 maassa ei ole virallista kieltä lainkaan esimerkiksi USAssa.
2001:  Nepalissa puhutaan 71 eri kieltä tai murretta.
2001:  Unkarissa hyväksytään laki, joka kieltää mainokset ja yleisillä paikoilla nähtävät kirjoitukset, joissa on tekstiä tai iskulause vain vieraskielisenä.
2001:  Slovakialainen kielitieteilijä Mark Hucko julkaisee Sveitsissä internetissä keinotekoisen kielen slovio.  Sanasto pohjautuu slaavilaisiin kieliin.
2002:  Yhdysvaltalaisista yliopistoista valmistuu 183 kiinaa pääaineenaan lukenutta opiskelijaa ja kuusi arabiankieleen erikoistunutta.  Käytännöllisesti katsoen kukaan syntyperäinen jenkki ei puhu Iranissa ja Afganistanissa puhuttua farsia, pashtua eikä kurdien kieltä, ei myöskään Filippiinien tagalogia, Indonesian kieltä tai Etelä-Intian ja Sri Lankan tamilia.
2003:  Maailmassa puhutaan noin 6000 kieltä.  Niistä arvioidaan joka toisen kuolevan lähivuosikymmeninä, synkimpien arvioiden mukaan jopa 90 prosentin.  Viikossa kuolee yksi kieli.
2003:  Mosambikissa kieliä on lähes 20.  Virallinen kieli portugali on seitsemällä prosentilla äidinkieli.  Muita kieliä ovat suurin kieli makhuwa, ronga ja changana.  Sambiassa on englannin lisäksi muutama kymmen kieli ja niiden murre kuten bemba, nyanja ja chewa.  Nicaraguassa on monia kansoja kuten miskitot, sumu-mayangnot ja ramat, jotka lienevät Kolumbian seuduilta muuttaneiden chibchojen jälkeläisiä tai sulautuneet yhdeksi kansaksi voto-, suerre-, guetar-, kukra- ja melchora-kansoista.  Ramankielentaitoisia on muutamia kymmeniä.  Opettajan Nora Rigby ansiosta 1980-luvulla sandinistivallankumouksen jälkeen luotiin kirjoitusasu ja  tehtiin kielioppikirja.  Itä-Timorissa puhutaan ainakin 16 paikallista kieltä kuten tetum, joka on yleisin, ja viittä muuta kieltä: portugalia, indonesiaa, timorinkiinalaisten hakkaa, kantoninkiinaa ja englantia.
2004:  Iranissa kielletään pelkästään vierasta kieltä käyttävät mainokset.  Painetuissa mainoksissa on käytettävä pääasiassa persiaa.  Persiankielistä tekstiä pienikokoisempaa vierasta kieltä saa käyttää.
2004:  Blissymbolics Communication International BCI julkaisee Bliss-symbolien perussäännöt.
2006:  Viittomakieliä on suunnilleen yhtä paljon kuin puhuttuja kieliä.  Belgiassa käytetään sekä flaamilaista että belgianranskalaista viittomakieltä.  Yhdysvalloissa ja Kanadassa käytetään samaa viittomakieltä, mutta Englannissa ja Australiassa eri viittomakieltä, vaikka näissä maissa puhutaan englantia.  Quebecissa käytetään myös ranskalaista viittomakieltä.  Kehitysmaissa kuuro jää usein yksin.
2006:  Johanan Ben-Israelin mukaan arabiankieltä ovat muinaisarabia, klassinen arabia (runouden ja kieliopin kieli, qoraaninarabia ja arabian kirjakieli, jota käytetään julkaisuissa, lehdissä, uutisissa ja muussa) ja nykyarabia, joka on puhuttu kielimuoto.
2006:  USAn suurlähetystössä Bagdadissa työskentelee 1100 jenkkiä.  Heistä 36 osaa hieman arabiaa ja kuusi sujuvasti.
2007:  Suomessa asuu noin 51 000 maahanmuuttajaa.  Heistä kolmasosa puhuu venäjää ja kymmenesosa viroa.  Joka kymmenes helsinkiläinen puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia.
2008:  Englannin kielessä on syyskuussa noin 996 000 sanaa.  Kieleen syntyy uusi sana keskimäärin joka 98. minuutti.  Englannin kielen sanavaraston arvioidaan nousevan 29.4.2009 miljoonaan sanaan.
2008:  Intiassa Mumbain virastojen työkieli vaihdetaan englannista marathiksi kaupungin pormestarin päätöksellä.  Suuri osa virkamiehistä ei osaa marathia tarpeeksi.
2008:  Petroskoissa pidetään kansainvälinen konferenssi Kuuromykkien maailma ja viittomakieli.
2008:  Karjalan kirjakieltä kehitetään.  Petroskoissa termino-ortografinen komissio työskentelee sanakirjojen ja keskusteluoppaiden parissa.
2009:  Kuolassa saamelaisista on yksi Akkalan murteen puhuja ja 12 Turjan murretta puhuvaa.  Saamelaisia on Kuolassa vajaa 2000 ja saamen osaajia 500-600.
2009:  Inkeroisen ja vatjan kieliä taitaa muutama kymmen henkilöä.
2009:  Nepalin lähes 29-miljoonaisesta väestöstä yli puolet puhuu äidinkielenään muuta kuin nepalinkieltä.  Silti ensimmäisestä luokasta lähtien lapset saavat opetusta vain nepaliksi.  Suomen rahoittamassa kouluhankkeessa lapset opiskelevat äidinkielellään.
2009:  Viimeinen aito liivinkielinen Viktor Berthold (1921-2009) kuolee Latviassa.
2009:  Viron apartheidin kielipoliisi tekee iskun 20 valtion laitokseen ja yritykseen muun muassa kouluihin.  Huomautus puutteellisesta vironkielentaidosta annetaan 57 ihmiselle.
2009:  Karjalan tasavallan 48 yleissivistävässä koulussa suomea lukee noin 5000 oppilasta.
2009:  Kansainväliset karjalan kurssit pidetään Veskelyksessä Karjalan Tasavallassa.
2009:  Kiinassa asuvalle korealaiselle opettajalle An Ryong Ho myönnetään pohjoiskorealaisen kirjallisuuden tohtorin arvonimi.  Hänen erikoisalansa kiinalaisessa Yanbianin yliopistossa on koreankieli ja sen historia sekä koreankielinen runous.
2009:  Suomalais-ugrilaisten kansojen kongressi järjestetään Mordovan tasavallan pääkaupungissa Saransk.  Kongressi järjestetään kerran neljässä vuodessa.
2009:  Venäjällä perustetaan valtiollinen Russkii Mir -säätiö, jonka tehtävänä on edistää venäjän kielen ja kulttuurin harrastusta ulkomailla.

Maailmassa puhutaan yli 6000 kieltä.  Muinoin kielten määrä on ollut paljon nykyistä suurempi.  Esihistoriallisten pyyntikulttuurien aikana arvioidaan samanaikaisesti puhutun 15 000 - 50 000 kieltä.  Virallisten valtionkielten määrä on pienempi kuin itsenäisten valtioiden, koska useissa maissa on käytössä sama kieli.  Kielten ylivoimainen enemmistö on muutaman tuhannen tai sadan äidinkielisen puhujan käytössä.  Suomi on kielten joukossa suuri, sillä yli miljoonan puhujan kieliä on parisataa eli kolme-neljä prosenttia.  Näitä puhuu yli 95 prosenttia maailman väestöstä.  Kielen ja murteen välille ei voi vetää tarkkaa eroa.  Valtaosalla maailman kielistä ei ole kirjoitettua muotoa.  Primitiivistä kieltä ei ole olemassa kuten ei primitiivistä kulttuuria.  Jos äidinkielen puhumista ja kirjoittamista ei edistetä eikä suosita, oletetaan 2100 olevan jäljellä noin 600 puhuttua kieltä.  Toisen arvion mukaan kuolisi yli 3000 kieltä.

Uralilaiset kielet muodostavat itämerensuomalaiset, saamelaiset, volgalaiset, permiläiset, ugrilaiset ja samojedilaiset kielet.
Indoeurooppalaisiin kieliin kuuluvat germaaniset, itaaliset, romaaniset, kelttiläiset, slaavilaiset ja balttilaiset kielet, kreikka, albania, armenia ja tokaari, itäbalkanilaiset, heettiläiset ja indoiranilaiset kielet.
Kaukasiassa puhutaan etelä- eli kartvelilaisia, luoteis-, pohjois- ja koilliskaukasialaisia kieliä.
Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan kielet ovat hurrilaiset kielet ja seemiläis-haamilaiset eli afroaasialaiset kielet, joita ovat seemiläiset kielet, egypti, berberikielet, kuushilaiset, omoottiset ja tshadilaiset kielet.
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa puhutaan nigeriläis-kongolaisia ja nilosaharalaisia kieliä sekä khoisankieliä.  Khoi tunnetaan hottentottina ja san bushmannina.  Afrikassa kieliä on pari tuhatta.
Aasiassa on lukuisia kielikuntia: turkkilaiset kielet, mongolikielet, tunguusikielet, jeniseläiset, kamtshatkalaiset, japanilaiset ja sinotiibetiläiset kielet, miao-jao-kielet, thailaiset ja austroaasialaiset kielet, dravidakielet ja andamaanilaiset kielet.
Uudessa-Guineassa puhutaan noin 700 kieltä, jotka eivät ole austronesialaisia kieliä.  Näitä kieliä Uudessa-Guineassa puhutaan noin 300 eli yhteensä noin tuhat kieltä.
Australiassa ja Oseaniassa puhutaan austronesialaisia, australialaisia ja tasmanialaisia kieliä.  Austronesialaisia kieliä on yli 900 ja australialaisia kieliä noin 250.
Amerikassa esikolumbiaanisena aikana puhuttujen kielten määräksi arvioidaan jopa 3000.  Samanaikaisesti puhuttujen kielten määrä lienee 1500-2000.  Pohjois-Amerikassa puhutaan nykyisin noin 150 intiaanikieltä, Keski-Amerikassa noin 80 ja Etelä-Amerikassa noin 600.  Kielikunnista mainittakoon eskimo-aleuttilaiset kielet, algonkin-kielet, athabaskalaiset kielet, irokeesikielet, keresiläiset kielet, kiowa-tano-kielet, muskogilaiset, siouxilaiset ja uto-asteekkilaiset kielet, mayakielet, otomangelaiset, ketshualaiset, jaqilaiset, tupilaiset, karibialaiset ja arawakilaiset kielet.