sunnuntai 5. helmikuuta 2012

Kirjainmuodot ja typografia -1500         

Typographia, ars artium omnium conservatrix - Painaminen, kaikki taiteet säilyttävä taide.

Litterae non erubescunt - Kirjaimet eivät punastele.

Painokirjain muistuttaa aluksi suuresti kirjoitettua kirjainta, joka piirretään hanhensulalla.  Gutenbergin seuraajien jälkeen kirjain muotoillaan painotekniikan rajoitusten ja mahdollisuuksien mukaan.  Kaivertajan stikkelin terävä jälki täsmentää kirjainten yksityiskohdat, ja jokaisesta kirjaimesta tehdään vain yksi muoto.  Typografia tarkoittaa laajassa mielessä painotuotteen koko painoasua.  Saksassa die schwarze Kunst - musta taito ja latinassa ars typographica tarkoittaa kirjapainotaitoa.  Käsite kirjataide lienee peräisin 1890-luvulta.  Kirjanpainajat jättävät aluksi tyhjää tilaa otsikkojen ja alkukirjaimien kohdalle.  Rubrikaattorit kirjoittavat rubriikit (latinassa ruber - punainen) eli otsikot käsin, ja koristemaalarit maalaavat initiaalit ja mahdolliset reunuskoristeet marginaaleihin.  1400-luku on käsintehdyn kuvituksen ja siirtymäkauden aika.  Aluksi kirjoissa ei ole nimiösivua eikä tietoa painopaikasta, -vuodesta eikä painajasta.

1224:  Japanissa Kyotossa buddhalaiset munkit painavat tekstin Butsumo daikujaku myoo-gyo, joka on To-ji-painatusta.  Kolofonissa on päiväys, suojelijan - ganshu, kopioijan ja laatan leikkaajan nimi.
1227:  Japanissa Narassa buddhalaiset munkit painavat tekstin Daihannya-kyo, jossa on kolofoni.  Teos on eräs harvoista, joissa on painettu päiväys.
1445:  Sibyllan ennustuskirjassa käytetään goottilaisia bastardakirjaimia.  Ensimmäiset tunnetut päivätyt painatteet ovat paavin Nikolaus V anekirjeet, Mainz 1454 ja 1455.
1452-55:  Gutenbergin 42-rivisessä raamatussa käytetään tekstuuraa, joka jäljittelee käsinkirjoitettua tekstiä.  Se syrjäytyy 1500-luvun alkupuolella.  Gutenbergillä on 290 erilaista merkkiä, kun myöhemmin käytetään 60-80 merkkiä.  Esimerkiksi pieniä e-kirjaimia on kymmenen erilaista ja r-kirjaimia kuusi.  Eri levyisten kirjainten avulla saadaan rivit yhtä pitkiksi.  Lisäksi on kirjainyhdistelmiä ligatureja esimerkiksi p-alkuisia 13 ja lyhennyksiä.
1457:  Varhaisin länsimaissa tunnettu kolofoni - colophon (Vähä-Aasialaisen kaupungin nimen mukaan) eli loppukirjoitus sisältää nimekkeen Psalmorum codex, painajien nimet Johannes Fust ja Peter Schöffer, painopaikan Mainz ja painoksen valmistumispäivän 14.8.1457.  Kolofoni on peräisin käsikirjoituskaudelta.  Kolofoni yleistyy 1500-luvun alussa.  Fust ja Schöffer käyttävät metalli- ja puupiirroskirjakkeita initiaalien ja koristeversaalien painamiseen.  He painavat 1459 initiaalit eri värillä yhdellä painokerralla yhdessä muun tekstin kanssa.  Alkukirjainten erillinen värjääminen on niin hankalaa, että he luopuvat menetelmästä.
1457:  Vanhin tunnettu kirjanpainajanmerkki on kaksikilpinen eli Fustin ja Schöfferin sukuvaakuna.  Se esiintyy ensi kerran heidän painamassaan psalttarissa.  Tämä tyyppi on vallitseva 1400-luvun lopulla.  Myös lyypekkiläispainaja Johan Snell käyttää kahta kilpeä.  Kirjanpainajan- tai kustantajanmerkki on tavallisesti kolofonin alla.
1460:  Gotico-antiikva eli semi-gotico on painokirjaimena sanakirjassa Catholicon, Gutenberg, Mainz, mutta esiintyi 1459 ensimmäisen kerran painokirjaimena.  Sitä käytetään vain 1400-luvulla.
1460:  Ilmestyy ensimmäinen painettu lakikokoelma Constitutiones, jonka laatija on paavi Clemens V.  Kirjanpainajat Fust ja Schöffer sijoittavat huomautukset tekstin vierustoille reunamerkinnöiksi, joita tästä lähtien yleisesti ruvetaan nimittämään marginaaleiksi.
1462:  Mainzin raamatussa on Fustin ja Schöfferin painajanmerkki.
1463:  Peter Schöfferin painamassa bullassa turkkilaisia vastaan Bul zu deutsch on varhaisin tunnettu nimiösivu kaksi riviä: Bulla cruciata sanctissimi do-/mini nostri Pape contra turchos.  Varhaiset kirjat alkavat kuten käsikirjoitukset: Incipit... - tästä alkaa...
1463:  Veronalainen taidehistorioitsija Felice Feliciano suunnittelee geometrisen antiikvan.
1464:  Strassburgilainen Adolf Rusch painaa ensimmäisillä tunnetuilla valetuilla antiikvakirjaimilla.
1465:  Mainzista lähteneet Conrad Sweynheim ja Arnold Pannartz yhdistävät Subiacossa isänmaansa goottilaisen muodon italialaiseen humanistiseen kirjoitukseen ja luovat puoliantiikvan tai puoliromaanisen kirjainmuodon.  Sitä käytetään 1909 CH St John Hornbyn painoksessa Dante, Inferno mallina Ashendene-painossa.
1465:  Schöfferin ja Fustin kirjassa Cicero, De Officiis et Paradoxa on painettuna kreikan kieltä.
1465-69:  Saksalainen kirjanpainaja Peter Schöffer julkaisee uusia painoksia Ciceron teoksista.  Nämä kirjat otetaan myöhemmin vertailukohteeksi rivien pituutta mitattaessa siten, että määrätty määrä mittayksiköitä on vastaava luku ciceroita.  Näin saa alkunsa cicero-nimitys.  Toinen selitys on, että teokset on painettu suunnilleen tätä astetta (cicero on 12 pistettä) vastaavaa kirjainkokoa käyttäen.  Järjestelmän kehittää täydelliseksi ranskalainen Francois Didot.
1467:  Augsburgista kotoisin oleva Ulrich Hahn (Han) käyttää rotundaa Roomassa.  Antiikva syrjäyttää rotundan 1500-luvun alkupuolella.
1467:  Sweynheim ja Pannartz muotoilevat antiikvan, jota he käyttävät Cicero-kirjassaan.
1467:  Strasbourgissa Adolf Rusch leikkaa ensimmäisen suoran antiikva-kirjaintyypin.  Antiikvan suuraakkosista käytetään nimitystä versaalit (latinassa versus - runo, säe), sillä runojen säkeet aloitetaan suuraakkosilla.  Pienaakkosten nimitys on gemena (latinassa geminus - kaksois-, molemmat) viitaten molempien kirjainmuotojen rinnakkaiskäyttöön.
1468:  Ranskalainen rahaleimasimen leikkaaja Nicolaus Jenson (1420-80) perustaa Venetsiaan painon ja täydentää humanistisen käsinkirjoituksen täydelliseksi antiikvaksi.  Kuninkaansa Kaarle VII lähettämänä hänen piti opiskella kirjapainotaitoa 1458 Mainzissa, mutta ei palannut Ranskaan, vaan oleskeli Frankfurt am Mainissa.  Jenson on ensimmäinen merkittävä kirjainmuotoilija.  Hänen antiikvansa on monelle esikuva:  William Morriksen Golden Type 1890, Cobden-Sandersonin Doves-painon antiikva 1900 ja Bruce Rogersin Riverside-painon Montaigne ja Centaur.  Morris Fuller Benton leikkaa 1926 antiikvan Cloister Old Style.  Jenson leikkaa 1471 kreikan kirjaimet ja 1473 goottilaiset kirjaimet, joita hän käyttää lääketieteen ja historian kirjoissa.  Hän perustaa 1475 kirjakauppayhtiön Nicolaus Jenson sociique, jossa ovat mukana frankfurtilaiset Peter Ugelheimer ja Johann Rauchfass.  Kirjakauppayhtiö 1480 on Johannes de Colonia, Nicolaus Jenson et socii.  Jenson testamenttaa punssinsa frankfurtilaiselle kirjakauppiaalle Peter Ugelheimer (Ugelleymer) Venetsiassa.  Tarvikkeet siirtyvät Aldo Manuzion apelle Torresano.
1468:  Keisari Fredrik III myöntää saksalaisille kirjanpainajille vaakunan, joka tulee olla kullakin ammattikunnalla.  Vaakunassa kotka pitää kynsissään tenaakkelia eli käsikirjoituksen pidintä ja latomahakaa.  Kruunun päällä aarnikotka pitää kynsissään väripalloja.
1468:  Ensimmäisessä Oxfordissa painetussa kirjassa on vuosiluku 1468.  Syntyy The Oxford University Press.
1469:  Veljekset Johann ja Wendelin da Spira eli Speyerilaiset painavat Venetsiassa kolme teosta antiikvalla muun muassa Ciceron Epistolae familiares.
1469-72:  Heprealaisia painokirjaimia käytetään.  Ensimmäinen päivätty painate on 1475 Reggio di Calabriosta.  Euroopan eri maissa painetaan 1400-1600-luvuilla heprealaisin kirjaimin.
1470-luku:  Lienhard Holl (Holle) painaa schwabachilla Ulmissa.  Sitä käytetään Suomessakin 1700- ja 1800-luvuilla fraktuuran rinnalla.
1470:  Kölniläinen painaja Arnold Therhoernen tai ther Hoernen käyttää nimiölehteä teoksessa Werner Rolewinck, Sermo in festo praesentationis beatae Mariae semper virginis tai Sermo ad populum predicabilis.  Kirjassa on myös lehtinumerointi oikean marginaalin keskellä.  Nimiö eli nimiölehti alkaa yleistyä 1475-80.  Ennen nimiötä kirjanpainajat alkoivat jättää ensimmäisen lehden tyhjäksi kirjakauppiaiden ja sitojien vaatimuksesta, sillä varastoitaessa ensimmäinen lehti saattoi likaantua.  On tarkoituksenmukaista lisätä tyhjälle lehdelle teoksen nimi, sillä siitä näkee, mikä teos on kyseessä.  Yksinkertainen nimiö on etikettinimiö.  Lehtien numerointi tulee tavaksi 1400-luvun lopulla ja sivunumerointia alkaa esiintyä rinnan lehtinumeroinnin kanssa 1500-luvun alussa.  Myös palstojen numerointia käytetään.
1470:  Roomalainen Epistolae Hieronymin painaja luultavasti Sixtus Riessinger käyttää ensimmäisenä luetteloa Inchoationes quinternorum, jossa on koottavien arkkien ensimmäinen sana.  Luettelon yleisnimi on registrum.
1470:  Ulrich Han käyttää ensimmäisenä painettua arkin tunnuketta eli signatuuria kirjassaan Turrecremata, Expositio Psalterii.  Hän sijoittaa sen jokaisen arkin ensimmäisen sivun alalaitaan auttamaan sitojaa ja helpottamaan tarkistusta.  Arkintunnukset ovat peräisin käsikirjoituskaudelta, mutta ne leikattiin sidontavaiheessa pois.  Kirjanpainajat merkitsivät aluksi arkit käsin.  Arkkivihkoille annetaan yleensä kirjaintunnus A, B, C ja niin edelleen.  Lehden sijainti vihkossa ilmaistaan kirjaimen jälkeisellä numerolla joka Ai, Aii, Aiii tai A1, A2, A3.  Ennen varsinaista tekstiä olevat lehdet, joilla on esipuhe, sisällysluettelo ynnä muuta, merkitään tavallisesti erikoismerkeillä &, *, ? ja niin edelleen.  Kirjan lopussa on 1500-luvun loppuun arkintunnusten luettelo, jossa ilmoitetaan, montako lehteä vihkoon kuuluu.  Johann Köllhof käyttää tunnuketta 1472 Kölnissä.
1470:  Ulrich Han jäljittelee Roomassa ensimmäisenä Italiassa Fustin ja Schöfferin painajanmerkkiä.  Muita kahden kilven käyttäjiä ovat Baselissa Bernard Richel ja Nicolaus Kesler, Goudassa Gerard Leeu, Kölnissä Conrad Winters ja Leipzigissa Martin Landsberg.
1470:  Ensimmäinen tunnettu kirjainnäyte.
1471:  Arnold Therhoernen käyttää painajanmerkkiä, jossa on yksi kilpi eli sukuvaakuna ja nimikirjaimet a.h.  Hän käyttää painettuja otsikkoja kirjassa.
1472:  Baselilainen sinetinkaivertaja Joost Burnhart valmistaa kirjaintyyppejä painajalle Bernhard Richel.
1472:  Günther Zainer (-1478) käyttää Augsburgissa antiikvaa, joka on ensimmäisiä Saksassa leikattuja.  Muotoilija on mahdollisesti augsburgilainen kalligrafi Heinrich Molitor.  Teos Leben der Heiligen sisältää 120 puupiirrosta.  Zainer on toinen Schöfferin jälkeen, joka käyttää erityisesti muotoiltuja alkukirjaimia.  Yleensä tila jätetään tyhjäksi, ja rubrikaattori tekee alkukirjaimet.  Günther Zainer käyttää puupiirrosalkukirjaimia, jotka aluksi ovat ääriviivapiirroksia.  Ne lienevät tarkoitetut väritettäväksi.  Hän käyttää ensimmäisenä puupiirroslistoja almanakassa.
1472:  Johann Kölhoff alkaa ensimmäisenä käyttää painettua signaturia sivun alalaidassa.
1473:  Aalstalainen kirjanpainaja Dierik Martens Hollannissa varustaa ensi kerran painotuotteensa vuosiluvulla, painopaikalla ja kirjanpainajan nimellä.
1474:  Tomaso Ferrando julkaisee Bresciassa päiväämättömän teoksen Batrachomyomachia ensimmäisenä täydellisenä kreikkalaisena tekstinä.
1474:  Jenson leikkaa rotunda-tyypin.
1474:  Kölniläinen Nikolaus Goetz käyttää joka sivun numerointia kirjassa Fasciculus temporum.
1475:  Kirjan koristeet alkavat olla painettuja.  Pergamentille painetuissa arvoteoksissa koristemaalauksen perinnettä jatketaan.  Painetut koristeet otetaan seuraavassa järjestyksessä käyttöön: initiaalit ja koristeversaalit, reunuskoristeet kuten listat, kehykset ja otsikkokoristeet, ladotut sarjakoristeet, vinjetit ja viivakoristeet.  Koristeiden suunnittelijoita ovat Hans Burkmair, Hans Schäufelein ja Hans Holbein vanhempi Augsburgissa, Albrecht Dürer Nürnbergissä, Hans Holbein nuorempi ja Urs Graf Baselissa, Hans Baldung Grien Strassburgissa ja Lucas Cranach vanhempi Wittenbergissä.  Italialainen mestari on Ottavio (dei) Petrucci, joka ensimmäisenä keksii mensuraalinuottien painamisen kirjakkein.  Ranskassa vaikuttaa Geoffroy Tory.  Italialaisia koristelijoita ovat Leonardo da Vinci, Mantegna ja Rafael.
1475:  Johannes de Westfalia käyttää Louvainissa painajanmerkkiä, jossa soikiossa on hänen päänsä kuva.  Tämä on ensimmäinen painajanmerkki Belgiassa.
1475:  Englantilainen William Caxton (1420-91) muotoilee ensimmäisen kirjaintyyppinsä ja viidennen 1489.
1476:  Pariisissa suunnitellaan goottilainen kursiivi kirjaintyyppi lettre Batarde.
1476:  Milanossa Diogini da Paravicino painaa kreikkalaisin kirjaimin ensimmäisen tunnetun päivätyn kreikan kieliopin, jonka tekijä on Constantine Laskaris.  Kreetalainen Demetrios Damilas on kirjainten muotoilija.  Aldus Manutius aloittaa 1490-luvun lopulla Venetsiassa kreikankielisen klassisen kirjallisuuden painamisen.
1476: Erhard Ratdolt käyttää ensimmäisenä painettuja ornamentteja ja erillistä nimiösivua kehysten, otsikkokoristeiden ja initiaalien muodossa Königsbergiläisen Johann Müllerin eli Regiomontanuksen kalenterissa Venetsiassa.  Kirjanpainajan- tai kustantajanmerkki siirretään kolofonista nimiösivulle.  Lisäksi sille painetaan kirjanpainajan tai kustantajan nimi, painopaikka ja -aika.  Latinan- ja italiankieliset kirjat ovat ensimmäiset, joissa päiväys on arabialaisin (Intiasta omaksutuin) numeroin.  Nimiösivu yleistyy 1480-luvulla.
1476:  Michael Wenssler käyttää ensimmäisenä Sveitsissä Baselissa painajanmerkkiä, jossa on kaksi kilpeä.  Toinen on sukuvaakuna.
1478:  Giovanni ja Alberto Alvise painavat Veronassa Dominico Capranican kirjan Arte di bene morire, jossa ensimmäisenä käytetään puu- tai metallikirjakkein painettuja pieniä ornamentteja.
1478:  Kirjassa Juvenalis, Enarrationes saturarum Juuenalis... käytetään tiettävästi ensi kertaa errataa eli virheluetteloa kirjan lopussa.  Painaja on venetsialainen Gabriele di Pietro.
1479:  Lääkäripainaja Johann Schall painaa Mantuassa kirjan Eusebius Pamphilius Caesariensis, Historia ecclesiastica, jossa on joka sivulla vartija eli kustos.
1480-luku:  Kirjan varustaminen nimiösivulla alkaa yleistyä.
1480:  Saksassa käytetään Schwabacher-painokirjainta.
1481:  Brun & Posa aloittelee moniväripainatusta.
1482:  Lyypekkiläinen Johann Snell painaa Tanskassa schwabachia muistuttavilla sekatyylisillä kirjakkeilla.  Hän painaa 1483 Tukholmassa tekstuurakirjakkeilla.  Pohjoismaihin omaksutaan schwabachmuodot, joita käytetään 1800-luvulle.  Latina painetaan antiikvalla.  Myöhemmin Pohjoismaihin saapuu fraktuura, josta tulee Suomessa lähes kansalliskirjain.
1482:  Ulmissa painetun Ptolemaioksen Cosmographian kirjaintyyppi perustunee teoksen toimittajan Nicolaus Germanuksen käsialaan.  Sen mukaan valmistetaan kirjain Ptolemy, jota St John Hornby käyttää 1894 Ashendene Pressissä.
1482:  Pariisissa Jean Dupré painaa kirjan Missale Virdunense, jonka nimiösivulla on tietoja sisällöstä ja tekijän nimi.
1483:  Johann Otmar painaa Reutlingenissä ensimmäisen kunnollisen nimiön Saksassa teokseen Gruner, Officii Missae sacrique canonis expositio.
1483:  Nicolaus Philippi käyttää Lyonissa ensimmäisenä Ranskassa painajanmerkkiä.
1483:  Johann Snell painaa Tukholmassa kirjan Dialogus Creaturarum Moralizatus, joka on Ruotsissa ensimmäinen painopaikalla ja ilmestymisvuodella merkitty kirja.  Painoksesta on jäljellä kolme täydellistä tunnettua kappaletta.
1484:  Peter Schöffer käyttää Mainzissa täydellistä nimiösivua.  Se sisältää teoksen kuvauksen, painopaikan ja -ajan sekä painajanmerkin.
1484:  Louis Martineau käyttää Pariisissa ensimmäisenä painajanmerkkiä.
1485:  Kirjakauppias Jean Alexandre käyttää ensimmäisenä Ranskassa kustantajanmerkkiä.  Siinä on puu ja kolme kilpeä sekä motto Laus honor virtus et gloria.
1485:  Englannissa tuntematon koulumestari käyttää ensimmäisenä painajanmerkkiä.
1485:  Friedrich Kreussner käyttää Nürnbergissä Schwabacher-kirjaintyyppiä.
1485:  Erhard Ratdolt (1447-1527) julkaisee kirjasinnäytteen Augsburgissa.  Se on Saksan varhaisin näyte.  Ratdolt somistaa kirjojaan painamalla niihin puulaatoilla alkukirjaimia, vinjettejä ja ornamenttikehyksiä.  Hän painaa myös useammalla värillä.
1486:  Augsburgilainen Erhard Ratdolt painaa Venetsiassa Italian ensimmäiset puupiirrosinitiaalit.
1489:  Typografian uranuurtaja Erhard Ratdolt painaa Augsburgissa Johannes Müllerin Königsbergistä eli Regiomontanuksen teoksen Calendarium.  Siinä on liikkuvia osia mobileja, jotka toimivat astronomisina välineinä.
1490:  Aldo Manuzio teettää kapean puolilihavan antiikvan.
1490:  Elävä sivuotsikko on Albertus Magnuksen teoksessa Philosophia pauperum.  Kirjan sivun ylin otsikkorivi ilmaisee jotain luvun tai sivun sisällöstä.  Viimeksi mainitussa tapauksessa otsikko vaihtuu joka sivulla.  Julkaisija on Baptista Farfengus Bresciassa.
1490:  Paulus (Pablo) Hurus käyttää ensimmäisenä Espanjassa Zaragozassa painajanmerkkiä.
1492:  Aldo Manuzio leikkauttaa venetsialaisella kaivertajalla Giovanni Rosso kreikan kirjaimet.  Ne muotoillee kreetalainen kalligrafi Johannes Gregoropoulos.
1492:  Rotterdamilainen kaivertaja Henric Pieterszoon de Lettersnijder leikkaa kirjaintyyppejä antverpenilaiselle painajalle Mathias van der Goes.  Pieterszoon kaivertaa viisi tyyppiä, joista hän käyttää joitain 1496-1511 painamissaan kirjoissa.  Tyypit ovat käytössä Hollannissa 1580 saakka.  Poikansa Cornelis työskentelee 1517 Delftissä patriisinleikkaajana.
1493:  Ensimmäinen kirjallinen viittaus hollantilaiseen punssin- eli patriisinleikkaajaan on painajan Gheraert Leeu kuolema.  Hänen työmiehensä letterstekere eli kirjainten leikkaaja Henric van Symmen lyö hänet riidassa kuoliaaksi.
1495:  Bolognalainen maalari Francesco Griffo (da Bologna) (1450-1518) suunnittelee ja leikkaa Aldo Manuziolle kreikan kirjaimet ja 1501 kursiivin - cancelleresca corsiva, englanniksi italics, saksaksi Kursiv, espanjaksi letra grifa, latinaksi currere - juosta.  Hän leikkaa 1496 kirjaimiston, jolla painetaan Pietro Bembon De Aetna.  Griffo leikkaa 1503 kursiivin painajalle Gershom Soncino, avaa 1516 oman painon Bolognassa ja leikkaa kolmannen kursiivin itselleen.
1498:  Andreas Torresanus (Aldo Manuzion appi) painaa ensimmäisenä kirjakeasteella bourgeois (borgis) eli 9 pistettä.
1499:  Aldo Manuzio käyttää kirjassa Nicolaus Perottus, Cornucopiae sivunumeroinnin lisäksi rivinumerointia.
1400-luvun loppu:  Vartija eli kustodi eli custos on siirtymäsana, joka ladotaan sivun alle.  Se on sama sana tai sanan osa, jolla seuraava sivu alkaa.  Vartija on peräisin käsikirjoituskaudelta.  Vartija helpottaa sitojaa tarkistamaan arkkien järjestyksen.  Vartija varmistaa, että sivut sijoitetaan kehilöön oikein.  Vartija katoaa 1700-luvun loppuun mennessä.
1400-luvun loppu:  Kirjanpainajan merkki alkaa yleistyä.  Nürnbergiläispainaja Johann Sensenschmid (viikateseppä) käyttää kahta ristiin asetettua viikatetta kilvessään.  Speyerilaispaninaja Petrus Drach (lohikäärme) ottaa merkkiinsä lohikäärmeen.  Firenzeläinen kirjanpainajasuku Giunta (lilja) käyttää tunnuksenaan liljaa.  Pariisilaispainaja Galliot Du Prés omaksuu merkkiinsä purjealuksen (galiote).  Leipzigilaispainaja Conrad Kachelofen käyttää kaksoisvaakunansa toisess kilvessä alkukirjaimia CK ja toisessa Leipzigin vaakunaa.
1400-luvun loppu:  Joidenkin kirjojen tekstin päättää viiniköynnöstä muistuttava kiehkura.  Siitä tulee nimitys vinjetti - vignette ranskaksi.
1400-luvun loppu:  Aldus Manutius ja muut kirjanpainajat laativat sääntöjä pilkun käyttämisestä välimerkkinä.  Manutius vakiinnuttaa pisteen merkin käytön välimerkkinä virkkeen lopussa.
1400-luvun loppu:  Leonardo da Vinci (1452-1519) muotoilee harpilla antiikvan majuskeleja eli isoja kirjaimia.  Samoin tekee parmalainen Damianus Moyllus (1439-1500).
1500:  Wolfgang Stöckel, joka painaa Leipzigissa 1495-1526, käyttää ensimmäisenä täydellistä nimiösivua, jossa on nimeke, kustantajan nimi, painajan nimi, päiväys ja painopaikka.  Teos on Textus Summularum Petri Hispani.
1500:  Kursiivi esiintyy ensi kertaa nimiölehdellä Aldo Manuzion kirjan puupiirroksessa.