torstai 2. helmikuuta 2012

Sensuuri 1918-2009        

Jos haluat lehdistönvapautta, sinun täytyy omistaa lehdistö.  AJ Liebling

1918:  Leninin kirjoituksessa Proletaarinen vallankumous ja luopio Kautsky: Painovapaus ei enää ole ulkokultaisuutta, sillä kirjapainot ja paperi otetaan pois porvaristolta.
1918:  Espanjantaudin leviämistietoja sensuroidaan sotia käyvissä maissa.
1918:  Saksalainen dramaatikko Ernst Toller (1893-1939) haavoittui 1917 I maailmansodassa, osallistuu sosialistina vallankumoukseen ja on Baijerin hallituksessa erään neuvoston johtaja.  Vallankumouksen nujertamisen jälkeen Toller tuomitaan kuolemaan, mutta pääsee viiden vuoden vankeudella.  Vankeudessa hän kirjoittaa ensimmäiset runonsa ja näytelmän Masse-Mensch - Joukkoihminen.  Hitlerin noustessa valtaan Toller lähtee ensin Espanjaan ja sitten Yhdysvaltoihin.
1918:  Yhdysvaltain posti polttaa James Joycen (1882-1941) Odysseuksen 1922 varhaisia otteita.  Se ilmestyy 1922 Pariisissa.  Odysseuksen maahantuodut kappaleet poltetaan 1922 Yhdysvalloissa, Irlannissa ja Kanadassa.  Se kielletään 1929 Englannissa.  Odysseus on USAssa kielletty 1918-33.
1918:  Kansanvaltuuskunta estää porvarillisten lehtien ilmestymisen Suomessa ja lakkauttaa 2.2 "toistaiseksi"  vastavallankumoukselliset lehdet.  Sekä valkoiset että punaiset sensuroivat omia lehtiään ja estävät vastapuolen lehtiä ilmestymästä omilla alueillaan.  Työväenlehdet ilmestyvät vielä 4.2 Jyväskylässä, Vaasassa ja Oulussa.  Ylipäällikön Mannerheim esikunta määrää 6.2 sosialistiset lehdet lakkautettavaksi - tosin käytännössä ne oli valkoisella alueella jo lakkautettu.  Valkoisten edetessä punaiset lehdet lakkautetaan ja porvarilliset lehdet alkavat ilmestyä.  Luokkasodan aikana lähes kaikki painot suljetaan: Helsinki 22, Turku viisi, Viipuri seitsemän, Tampere kuusi, Pori ja Hämeenlinna neljä, Porvoo ja Kotka kolme, Jyväskylässä lakkautetaan helmikuussa työväenlehti Sorretun Voima sekä muita kaupunkeja.  Käynnissä on lähinnä sosialidemokraattien kirjapainoja.  Helsingissä toimii Työväen Kirjapaino, jossa painetaan Työmies.  Sen viimeinen numero ilmestyy 12.4 Algot Untolan (Maiju Lassila) toimittamana, ja valkoiset vangitsevat hänet.  Suomen Kansanvaltuuskunnan Tiedonantoja painetaan Työväen Kirjapainossa ja myös muissa painoissa.  Helsinkiin perustetaan kirjatyöntekijöiden komppania, jota johtaa Väinö Isola.  Tampereella toimii Tampereen Työväen Kirjapaino, joka painaa Kansan Lehteä.  Aamulehti ei ilmesty 29.1-7.4.  Turkulainen Sosialistin Kirjapaino-osuuskunnan paino, porilainen Kehityksen Kirjapaino ja Viipurin Työväen Sanomalehti- ja Kirjapaino-osuuskunta toimivat.  Valkoiset takavarikoivat ne kunkin paikkakunnan valtauksen jälkeen.  Helsingin kirjapainojen kartelliorganisaatio Kirjapainokonttori pitää ovensa auki koko luokkasodan ajan.
1918:  Uusi Päivä kirjoittaa 25.1 jutusaan Punakaartilaisten sotaretket, että porvarilehtien takavarikointi junasta tuntuu "pimeiden voimien" hyökkäykseltä.
1918:  Oikeistososialistiset Työn Valta ja Itä-Suomen Työmies lakkautetaan, mutta valkoisten voiton jälkeen ne saavat ilmestyä.  Kosonen kirjoittaa Työn Vallassa Eduard Bernsteinin ja muiden revisionistien kirjoituksista.  Itä-Suomen Työmies lakkaa.
1918:  Suomen graafisessa teollisuudessa 26.1 työskentelee 3897 kirjatyöntekijää, mutta 2.2 vain 907.  Maamme 137 graafisesta laitoksesta 87 kärsii luokkasodasta niin, että 74 laitoksessa toiminta pysähtyy joksikin aikaa tai kokonaan.  Punaiset ottavat takavarikkoon 22 Etelä-Suomen painoa, mutta käytännössä 18 painoa ja kemigrafista laitosta, joista 14 laitoksessa aloitetaan tuotanto.  Valkoisten puolella kirjapainot toimivat.  Vaasalaiset kirjapainot käyttävät hyväkseen valkoisen hallituksen tarjoamia lisätöitä.  Keski- ja Pohjois-Suomessa ei ilmesty sosialistisia lehtiä.  Valkoiset sulkevat 4.2 Vaasassa Osakeyhtiö Kirjapaino Aktiebolagin "Vapaan Sanan kirjapainon", mutta avaavat sen myöhemmin painamaan lehteä Valkoinen Suomi.  Kuopiossa ilmestyy 1.2 Savon Työmiehen viimeinen numero, jonka jälkeen Savon Työväen Sanomalehti- ja Kirjapaino-osuuskunnan paino suljetaan ja useita sen johtokunnan jäseniä vangitaan.  Jyväskylässä suljetaan Keski-Suomen Työväen Sanomalehti-, Kirjapaino- ja Kirjakauppaosuuskunnan "Sorretun Voiman kirjapaino", Karjalan Työväen Kirjapaino-osuuskunnan paino Sortavalassa, Mikkelin Työväen Sanomalehti- ja Kirjapaino-osuuskunnan paino ja Oulun läänin Työväen Kirjateollisuuden paino Oulussa.  Valkoiset takavarikoivat ne kaikki.  Valkoiset tekevät tuhoa Turussa Sosialistia ja Arbetetia julkaisevan Sosialistin Kirjapaino-osuuskunnan painossa, mutta valkoiset lähteet eivät kerro siitä.
1918:  Suomen Graafillisen Teollisuudenharjoittajain Liiton ja Suomen Kirjansitomo-omistajain Liiton Tiedonantoja kertoo johtokunnan toiminnasta kapinan aikana, raakalaistöistä liiton jäsenten liikkeissä ja punaisten väkivallasta jäsenten liikkeissä.  Inventaario on pikkutarkka.  Uuden Auran kirjapainossa etukonttorissa on kassanhoitajan pöytä kaadettu, laatikot rikottu ja niissä olleet paperit sirotettu ympäri huonetta.  Pöydällä ollut mustepullo oli rikki ja oli muste tahrannut ikkunan edessä kylmyyttä vastaan suojana olleen suojusverhon.  Siviililatomossa ei ole tehty muuta vahinkoa kuin mustepullo rikottu.  Koneita on rikottu ja muuta ilkivaltaa tehty ainakin seuraavissa paikoissa: Turussa Ota Osakeyhtiön Turun Sanomain toimituksessa ja konttorissa (lehden toiminta keskeytetään 75 päiväksi, punakaarti valvoo ja takavarikoi kirjoituskoneita, puhelimia ja parlografeja sekä hävittää painoa) sekä Kirjapaino Polytypoksen konttorissa, siviili- ja sanomalehtilatomossa, J.A. Salmisen Kirjapainossa ja  Åbo Tryckeri och Tidnings Aktiebolagissa; Uudessakaupungissa Uudenkaupungin Sanomalehti- ja Kirjapainossa, Helsingissä Kemigrafinen Osakeyhtiössä, jonka kuvalaattalaitoksen punaiset pakottavat toimimaan; Porissa Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n kirjapainossa, Björneborgs Tidningin kirjapainossa ja Otto Andersinin kirjapainossa; Tampereella Tampereen Sanomain kirjapainossa.  Helsingissä joukko työläisiä ottaa haltuunsa Hufvudstadsbladetin kirjapainon, ja joukko aseellisia miehiä tunkeutuu Kauppalehden kirjapainoon ja rikkoo ladoskehilöitä.  Punakaartilaiset tunkeutuvat Kauppakirjapainoon ja pakottavat työntekijät sulkemaan painon.  He kaatavat latomossa ladelman kirjakekasteihin.  Punakaartilaiset käyvät myös Frenckellin ja Lindbergin kirjapainoissa, Lilius & Hertzbergillä, Tidnings- och Tryckeri-Aktiebolagetissa sekä Weilin & Göösillä.  Yleensä omistajat keskeyttävät työt vapaaehtoisesti ja panevat ovet lukkoon aloittamalla työsulun.  Kirjapaino Sana toimii punaisten edustajien valvonnassa, sillä omistaja Arthur Granroth pakotetaan pitämään painonsa auki.
1918:  Tampereella punaiset päättävät sulkea porvarillisten lehtien toimitukset.  Kansan Lehden viimeinen numero painetaan sähköttä punakaartilaisten pyörittäessä käsivoimin painokonetta.  Valkoiset puolestaan valtaavat Kansan Lehden toimitalon, josta saadaan 30 000 markkaa rahaa sekä suuri määrä tupakkaa ja karamelleja.  Nautintoaineet jaetaan miehistölle ja raha pannaan menemään upseerijohdon hoideltavaksi.  Aamulehti alkaa ilmestyä jälleen.
1918:  Tampereen pommitus tuhoaa Sammon kirjapainon.  Tampereen Sanomat aletaan painaa komendantin luvalla vallatussa entisen Kansan Lehden Tampereen Työväen kirjapainossa, sillä Tampereen Sanomien paino tuhoutuu Tampereen pommituksissa.
1918:  Turussa yöllä 11-12.4 Sosialistin kirjapainon paino- ja latomakoneet hakataan rikki ja kirjakkeet kaadetaan lattialle.  Kirjapaino julistetaan myymis- ja hukkaamiskieltoon, joka peruutetaan 1919.
1918:  Oulussa Kansan Tahdon painokoneet murskataan kappaleiksi, kastit ja regaalit paiskellaan nurin narin, ja vasta keväällä 1919 paino voidaan käynnistää uudelleen.
1918:  Saksalaisten tykkituli jylisee 12.4 Helsingin yllä.  Sanomalehtipoikien Työmiehen ja Tiedonantajan irtonumeroiden myynti sujuu huonosti luotien viheltäessä pitkin katuja.  Latomojen ja painosalien työt pysäytetään, ja työläiset lähetetään kotiin.  Työmiehen toimitiloihin majoitetaan 13.4 saksalaista sotaväkeä.  Kuukausi myöhemmin saksalaissotilaat lähtevät pois, ja sinetöidään Työväen Sanomalehti Osakeyhtiön konttorin ja toimituksen huoneistot.  Senaatti pakkoluovuttaa 27.5 yhtiön valtion tarpeisiin, ja painossa painetaan saksankielistä lehteä Suomi - Finnland, joka ilmestyy kuudesti viikossa.  Yhtiö saa 1.9 jälleen käyttöönsä kirjapainon.
1918:  Porilaiset valkokaartilaishuligaanit murhaavat kansanedustajan ja entisen päätoimittajan Jussi Rainio.  Hän erosi 1917 päätoimittajan virasta ja siirtyi Osuusliike Kansan johtajaksi.
1918:  Valkoisten puolella Gunnar Salin kuolee 12.4 Helsingin valtauksessa.
1918:  Porvarilehtiä alkaa ilmestyä 13.4 Helsingissä heti valtauksen jälkeen.
1918:  Valkoiset takavarikoivat Osuuskunta Saimaan Kirjapainon (Kansan Ääni) Lappeenrannassa.  Syksyllä tulipalo polttaa painon maan tasalle.
1918:  Hämeenlinnalainen Hämeen Voiman Kirjapaino on toiminnassa siihen asti, kunnes saksalaiset joukot 26.4 valtaavat kaupungin.  Numero 25.4 on Hämeen Voiman viimeinen.
1918:  Kotkalainen Kyminlaakson Työväen Kirjapaino joutuu sulkemaan 4.5 ovensa kaupungin valtauksen jälkeen.
1918:  Sosiaalidemokraattien uuden lehden Suomen Sosialidemokraatti näytenumero 6.5 takavarikoidaan 10 000 kappaleen levittämisen jälkeen.  Päätoimittaja Matti Paasivuori, Väinö Tanner ja JW Keto sekä Kirjapaino Sanan johtaja varatuomari Granroth pidätetään kuulusteluja varten.  Aluksi lehdelle ei saada ilmestymislupaa.  Lehti alkaa ilmestyä muutaman kuukauden kuluttua.  Lehti ei jatka Työmiehen linjaa.  Suomen Sosialidemokraatti lakkautetaan marraskuussa suojeluskuntien vaatimuksesta.  Korkein hallinto-oikeus muuttaa lakkautuksen kuukauden pituiseksi, ja osan siitä ajasta ilmestyy Uusi Sosialidemokraatti.
1918:  Valkoiset teloittavat painajan Otto Rantanen, joka työskentelee Toveri-lehdessä, mutta ei osallistunut luokkasotaan.
1918:  Toimittaja U Hannula julkaisee kaksi valkoista terroria vastustavaa artikkelia Pohjolan Sanomissa.  Paikallisen suojeluskunnan vaatimuksesta nämä numerot takavarikoidaan ja toimitusta varoitetaan tiukasti tuonkaltaisten kirjoitusten julkaisemisesta.
1918:  Senaatti määrää 17.5 kaikkien työväenyhdistysten, yhtiöiden ja muiden työläisten yhteenliittymien kiinteän ja irtaimen omaisuuden takavarikkoon ja hukkaamiskieltoon.  Tilat ovat joko suljettuina ja sinetöityinä tai valkoisen hallituksen käytössä.  Laki 29.5 antaa valkoiselle hallitukselle laajennetun oikeuden panna toimeen takavarikoita ja kotietsintöjä.
1918:  Vahtisotilas ampuu 21.5 Työmiestä viimeiseen asti yksin toimittaneen kirjailijan Algot Untola (Maiju Lassila) (1868-1918), kun punavankeja siirretään Helsingin Katajanokalta laivalla Santahaminaan teloitettavaksi.
1918:  Työn toimittajat K Kinanen ja O Niinipuro ammutaan Viipurissa.  Lehden 28 asiamiestä ammutaan ja kolme kuolee vankileirillä.  Monet toimivat myös lehden avustajana tai kirjeenvaihtajana.
1918:  Kansalaissodan jälkeen tynkäeduskunta, jonka enemmistönä ovat kuningasmieliset, rajoittaa painovapautta.  Ammattiyhdistyslehdet Suomen Ammattijärjestö ja jäsenlehdet lakkautetaan.  Toimintaoikeudet palautetaan 1919.  Rikoslakiin otetaan sosialismipykälä, joka kieltää yhteiskunnanvastaisen kiihoituksen.  Sosiaalidemokraattiset sanomalehdet lakkautetaan.  Monet sosiaalidemokraattien lehdet vaihtavat nimeä: Österbottens Folkblad - Folkbladet, Työ - Kansan Työ, Savon Työmies - Savon Kansa, Hämeen Voima - Hämeen Kansa, Sorretun Voima - Työn Voima, Rajavahti - Kansan Voima, Kansan Tahto - Pohjan Kansa ja Sosialidemokraatti - Uusi Aika.  Neljä lehteä palaa myöhemmin alkuperäiseen nimeensä: Sosialisti - Demokraatti, Vapaa Sana - Työläinen, Kansan Lehti - Kansan Sana ja Eteenpäin - Työn Oikeus.  Mikkeliläinen Vapaus säilyttää koko ajan nimensä.
1918:  Työväenlehden Viesti tilaaminen Tukholmasta Suomeen on kielletty, ja lehden levittämisestä saa vankilatuomion.
1918:  Vaasalainen Oy Kirjapaino Ab saa aloittaa toimintansa 22.7 ja helsinkiläinen Työväen Kirjapaino 1.9.  Vuodenvaihteessa käynnistetään jyväskyläläinen Keski-Suomen Työväen Sanomalehti-, Kirjapaino- ja Kirjakauppaosuuskunta sekä Viipurin Työväen Sanomalehti- ja Kirjapaino-osuuskunta.  Hämeenlinnalainen Osuuskunta Hämeen Voima, kuopiolainen Savon Työväen Sanomalehti- ja Kirjapaino-osuuskunta sekä lappeenrantalainen Osuuskunta Saimaa joutuvat lopettamaan toimintansa.  Kuopiossa pidetään 25.10 Savon Kansan Kirjapainon perustava kokous.
1918:  Suomessa hävitetään lukuisia työväenkirjastoja.  Helsingin työväentalon kirjat kuljetetaan pois, arkistot ja muut paperit hävitetään.
1918:  Kirjailija Konrad Lehtimäki (1883-1937) kerää Tampereen taisteluista aineistoa kirjalliseen työhön ja on Kansan Lehden toimittajana.  Myöhemmin hänet pidätetään, tuomitaan kuolemaan, mutta vapautetaan Juhani Ahon vetoomuksesta.  Häneltä takavarikoidaan käsikirjoitusluonnoksia ja muistiinpanoja, jotka ilmeisesti tuhotaan, sekä kirjoituskone.
1918:  Faktori Emil Enok Vainio (1867-1918) kuolee Tanskassa Holtessa.  Hän toimitti ja kustansi Velikulta-pilalehteä (1896-1917) ja Helsingin Kaiku-viikkolehteä (1902-1916), jonka perustamisen pani alulle Eero Erkko.  Vainio tuomittiin erään julkaisemansa pilakuvan takia majesteettirikoksesta vankeusrangaistukseen.  Lääkärit kehottivat häntä menemään ulkomaille, koska hänen terveytensä ei olisi kestänyt vankilassa oloa.  Hän haki ensin parannusta Norjasta ja sitten Tanskasta.  Vainio määräsi jälkisäädöksellään osan omaisuudestaan rahastoksi nuorten ammattimiesten ulkomaisia opintoja varten.
1918-44:  Suomessa on esillä useita jumalanpilkkajuttuja.
1918 jälkeen:  Tunisiassa perustetaan lehtiä, jotka ranskalaiset kieltävät moneen kertaan: Le Liberale, As Sawab - Oikeus, Al Nahda - Herääminen, Al Bayan - Julistus, Al Liwa 'at Tunisi - Tunisian Lippu ja Al Burhan - Todistus.  Destour-puolueen ranskankielinen lehti La Voix du Tunisien alkaa 1930 ilmestyä päivittäin.
1919:  Lenin Pravdassa: Nykyinen "kokoontumis- ja painovapaus" Saksan "demokraattisessa" (porvarillis-demokraattisessa) tasavallassa on petosta ja ulkokultaisuutta, sillä todellisuudessa se on rikkaiden vapautta ostaa ja lahjoa lehdistöä, rikkaiden vapautta humalluttaa kansaa porvarillisten lehdistövalheiden sikunalla, ...
1919:  Lenin kirjoituksessaan Teesit ja alustus porvarillisesta demokratiasta ja proletariaatin diktatuurista kommunistisen internationaalin 1. kongressissa 4. maaliskuuta: "Painovapaus" on niin ikään "puhtaan demokratian" päätunnuksia.  Ja taaskin työläiset tietävät ja kaikkien maiden sosialistit ovat miljoonia kertoja myöntäneet, että tämä vapaus on petosta, niin kauan kuin parhaat kirjapainot ja mitä suurimmat paperivarastot ovat kapitalistien hallussa ja niin kauan kuin lehdistö on pääoman vallan alainen, mikä ilmenee kaikkialla maailmassa sitä näkyvämmin, sitä räikeämmin, sitä kyynillisemmin, mitä korkeammalle on kehittynyt demokratismi ja tasavaltainen järjestelmä, kuten on laita esim Amerikassa. ... Painovapaudeksi kapitalistit sanovat rikkaiden vapautta lahjoa lehdistöä, vapautta käyttää rikkauksiaan niin sanotun yleisen mielipiteen muokkaamiseen ja väärentämiseen.
1919:  Unkarilainen kommunistinen Vörös Ujság-lehti ilmestyy viimeistä kertaa.
1919-22:  Italiassa monet kuninkaallisen kaartin työläisiin ampumat luodit ovat samaa lyijyä kuin se, jota käytettiin Gaetano Salveminin (L'Unità-lehden perustaja ja päätoimittaja 1911-20) artikkelien painamiseen.
1919:  Monessa Amerikan maassa takavarikoidaan Marcus Garveyn (1887-1940) lehden The Negro World numeroita.  Bureau of Investigation (FBIn edeltäjä) kerää tiedot Garveystä.  George Tyler koettaa ampua Garveyn, joka haavoittuu.  Tyler tekee itsemurhan vankilassa.  The Negro World takavarikoidaan ja kielletään 1922 Afrikassa.
1919:  Suomessa perustetaan Etsivä keskuspoliisi EK, joka muutetaan 1937 Valtiolliseksi poliisiksi Valpo.  Se lakkautetaan 1948 ja sen sijaan perustetaan Suojelupoliisi.  EKlla on oikeus kuunnella puhelimia, avata postia ja valvoa painotuotteiden tilauksia.  EK maksaa työmiehen vuosiansion suuruisen palkkion kommunistijohtajien pidättämiseen johtaneista tiedoista.  EK muun muassa takavarikoi suuren määrän kirjoja.  EKn johto lähettää 1933-34 tietoja Yhdysvaltoihin.  EK-Valpo aloittaa Italian ja Unkarin jälkeen yhteistyön Saksan Gestapon kanssa.
1919:  Turun, Tampereen, Porin, Kotkan, Mikkelin, Oulun ja Sortavalan työväen kirjapainot pääsevät jatkamaan toimintaansa.
1919:  Ensimmäinen painokanne painovapauslain säätämisen jälkeen nostetaan sosiaalidemokraattisen vaalijulisteen Sorron yöstä nouskaa johdosta.
1919:  Savon Kansa saa kolme painokannetta, kuukauden lakkautuksen ja päätoimittaja Kaarlo Luoto  puoli vuotta vankeutta.  Lehti saa lisää lakkautuksia ja ilmestyy nimillä Savon Kansa, Uusi Savon Kansa, Työväen Vaalilehti, Kansa ja Vapaa Kansa.
1919:  Suomen sisäministeriö antaa ohjeen, että ulkomailta tulevat epäilyttävät kirjapaketit on tarkastettava ja tarvittaessa takavarikoitava.  Neuvostoliitosta tulevilta matkustajilta takavarikoidaan kirjoja vielä 1930-luvulla.
1919:  Luulajassa ilmestyvä suomenkielinen sanomalehti Revontulet kertoo, että Tukholmassa ilmestyvän lehden Viesti salakuljetuksesta Suomeen joutuu vankeuteen.  Kirjaltaja Yrjö Henrik Kajava tuomitaan vankeuteen siksi, että hän toi veneestä Turun satamassa maihin 54 Viesti-leheteä.
1919:  Elokuvateatterimiehet kääntyvät Suomen Biografiyhdistyksen nimissä valtioneuvoston puoleen, jotta koko maata varten toimisi yksi yhteinen elävien kuvien lautakunta.  Valtioneuvosto päättää, että elokuvien ennakkotarkastusta varten asetetaan tarkastuselin, joka Valtion filmilautakunta aloittaa toimintansa.  Se on Biografiyhdistyksen elin.
1920-luvun alku:  Suomessa sosialistilailla kielletään punaisten puolta kuvaavia näytelmiä: Valkoinen kosto, Taistelun uhreja, Voitetut sankarit, Sovittamattomat ja Valkoisen vallan vankina.  Kirjoittajat ja ohjaajat saavat muutaman kuukauden vankeustuomioita.
1920-30-luvut:  Yhdysvalloissa kielletään Giovanni Boccaccion (1313-75) Decamerone 1348-53.
1920-40-luvut:  Yhdysvalloissa tulli saa tuhota DH Lawrencen teoksia parinkymmenen vuoden ajan.
1920-30-luvut:  Turun hovioikeudessa tuomitaan 39 toimittajaa vankeuteen tai kuritushuoneeseen.  Vasemmistolaiset lehdet saavat yli 350 painokannetta.  Sananvapaus Suomessa toteutuu 1944 Suomen ja Neuvostoliiton välirauhansopimuksessa ja vahvistetaan 1947 Pariisin rauhansopimuksessa.
1920-30-luvut:  Tiukin elokuvasensuuri kohdistuu "bolsevistiseen neuvostopropagandaan".
1920:  Lenin teeseissä kommunistisen internationaalin toisen kongressin perustehtävistä: Työväenlehdistön tila kehittyneimmissä kapitalistimaissa osoittaa muuten erittäin havainnollisesti, kuinka valheellista porvarillisen demokratian aikana on vapaus ja tasa-arvoisuus, samoin kuin senkin, kuinka välttämätöntä on legaalisen ja illegaalisen toiminnan järjestelmällinen yhdistäminen.  Sekä voitetussa Saksassa että voittaneessa Amerikassa turvaudutaan porvariston valtiokoneiston koko voimaan ja finanssikuninkaiden kaikenlaisiin vehkeilyihin, jotta työläisiltä saataisiin riistetyksi heidän lehdistönsä: pannaan syytteeseen ja pidätetään (tai murhataan palkkamurhaajien avulla) toimittajia, kielletään postitus, jätetään paperitta ym jne.  Sitä paitsi päivälehdille välttämätön informaatioaineisto kuuluu porvarillisille uutistoimistoille ja ilmoitukset, joita ilman suuri lehti ei ole kannattava, ovat kapitalistien "vapaassa" määräysvallassa.  Tuloksena on, että porvaristo yrittää petoksella, pääoman ja porvarillisen valtion painostuksella riistää vallankumoukselliselta proletariaatilta sen lehdistön. ... Puolueen kaikki sanoma- ja aikakauslehdet siirretään yksinomaan kommunististen toimitusten käsiin.
1920:  Fasistit hajoittavat Avanti-sanomalehden roomalaisen kirjapainon.
1920:  Yhdysvaltalainen toimittaja John Reed pidätetään Turussa Oihonna-laivan kolipoksista ja viedään virumaan Brinkkalan talon poliisiputkaan 12 viikoksi.  Reedin käyttämä reitti on kommunistien tuntema The Traditional Coalbox Route.
1920:  Suomessa valtiopäiville annetaan komitean mietintöön perustuva hallituksen lakiesitys, jonka mukaan kaikkien elokuvien maahantuonti ja jakelun valvonta tulisi valtion monopoliksi.  Se äänestetään lepäämään ja tulee seuraavilla valtiopäivillä hylätyksi.  Valtiopäivät kieltää kabaretti- ja varieteeohjelmat elokuvaesitysten yhteydessä.
1921:  Carl Einstein joutuu Saksassa oikeuteen näytelmänsä Die schlimme Botschaft vuoksi.  Häntä ja kustantajaa Ernst Rowohlt syytetään jumalanpilkasta.
1921:  Iranissa Riza Khan Pahlavi ottaa sotilaskaappauksella vallan ja julistautuu 1925 shaahiksi.  Sensuurin vuoksi syntyy hallitusmielinen lehdistö.  Lehdistä puuttuvat poliittiset artikkelit ja karikatyyrit.
1921:  Suomen  Työmies -lehteä vastaan nostetaan 89 painokannetta, parhaana päivänä 39, ja toimittaja saa kolmen vuoden ja kuukauden vankeusrangaistuksen sekä lehti lakkautetaan kolmeksi kuukaudeksi.  Tuomioita saavat muun muassa Arvo Tuominen, Emil Tuomi, HE Eklund ja Eero Meriluoto.  Lehden lakkautuksen aikana ilmestyy Suomen Työläinen, jonka kustantaja on Kirjatyö.  Kuopiolainen Vapaa Kansa lakkautetaan neljä kertaa ja lehden painokset takavarikoidaan seitsemän kertaa sekä lehden vastaava toimittaja tuomitaan 19 painokanteen johdosta neljäksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen.  Kajaanin Työväenlehti ilmestyy lakkautuksen johdosta uusilla nimillä: Kainuun Työväenlehti, Työn Voitto, Työn Valta ja Toveri.  Toimittaja tuomitaan yhden vuoden ja yhdeksän kuukauden ajaksi vankilaan ja sakkoihin.  Vaasan Vapaa Sana saa painokanteen 21 kirjoituksesta.  Toimittajalle tulee vankeutta kymmenen kuukautta.  Oulussa Pohjan Kansa saa 25 painokannetta, toimittajalle tuomitaan kolme vuotta ja viisi kuukautta vankeutta ja lehteä sakotetaan sekä lakkautetaan kolmeksi kuukaudeksi, mutta se ilmestyy uudella nimellä.  Ruotsinkielinen Folkbladet saa viisi painokannetta, toimittaja kolme kuukautta vankeutta ja lehti sakkoja.  Sosialistisen Aikakauslehden toimittaja Emil Tuomi saa seitsemän kuukauden vankeustuomion.  Punikin Joulun johdosta J Kivi saa vuoden tuomion.  Majesteettirikokset tulevat käytäntöön.  Kaarlo Luoto tuomitaan kirjoituksistaan kahdeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.  Vasemmistolehtien toimittajat saavat sakkoja ja vankeustuomioita.  Radikaaleja lehtiä lakkautetaan määräaikaisesti.  Bobrikovilais- ja seyniläiskausi jää jälkeen Suomen tasavallan yhden vuoden saavutuksista.
1921:  Savon Kansan kirjapainoa kielletään julkaisemasta mitään lehteä.  Toiminta siirretään sisaryhtiölle Kansan Kustannusliike, joka julkaisee lehtiä Sanantuoja ja Vapaa Kansa.
1921:  Oulussa Pohjan Kansan lakkautuksen aikana julkaistaan Köyhälistön Työtä.  Lehden nimeksi 1923 vaihdetaan Uusi Pohjan Kansa.
1921:  Viipurissa lakkautetaan Kansan Työ määräajaksi, jolloin ilmestyy Karjalan Kansan Työ.  Lehti saa painokanteita.
1921:  Valtion 10-jäseninen filmilautakunta korvataan kolmijäsenisellä Valtion Filmitarkastamolla.  Se on Biografiliiton elin.
1922-24:  Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948) on vankilassa kirjoitustensa takia.  Gandhi sanoo kirjoituksessaan Suuri oikeudenkäynti, että ihmisen pitäisi saada ilmaista mielipiteensä täysin vapaasti niin kauan kuin hän ei haudo eikä edistä väkivaltaisia toimia eikä yllytä niihin.
1922:  Keisari Wilhelmin aikaista Saksaa arvostellut Maximilian Harden pahoinpidellään Berliinissä.  Hän saa tuntemattomien miesten tekemässä hyökkäyksessä pysyviä henkisiä ja ruumiillisia vammoja.
1922:  Yhdysvalloissa poliisi pysäyttää Giovanni Boccaccion (1313-75) Decameronen 1348-53 lähetyksen, ja kirjakauppiasta sakotetaan.
1922:  Saksassa säädetään laki tasavallan suojaksi.  Sitä käytetään vasemmistolaisia kirjailijoita vastaan ja 1926 lähtien vastenmielisiä kirjailijoita vastaan.  Lakia terävöitetään 1930 ja 1931 voidaan ilman oikeuskäsittelyä takavarikoida painokirjoituksia ja keskeyttää sanoma- ja aikakauslehtien ilmestyminen kahdeksan kuukauden ajaksi.
1922:  Hanna Malm, Otto Vilmi ja Arvo Tuominen saattavat julkisuuteen rauhanjulistuksen.  Sen julkaisseiden lehtien vastaavat päätoimittajat vangitaan.
1922:  Kaarlo Kosunen (Kalle Kajava, alias Kalle Filt) (1899-1937?) toimii Pohjan Voiman vastaavana toimittajana, ja hänet tuomitaan kuritushuoneeseen maanpetosrikoksesta.  Hän palaa 1925 lehteen toimittajaksi.
1923-56:  Yhdysvaltain tulli kieltää ja tuhoaa muistelmien James Thomas 'Frank' Harris (1856-1931), My Life and Loves 1923-27 - Elämäni ja rakkauteni painoksen ja painolaatat.  Harris on irlantilaissyntyinen lehtimies.
1923:  Saksalaisen karikatyristin George Grosz (1893-1959) kuvateos Ecce Homo ilmestyy Berliinissä kustantajana Malik.  Teos johtaa oikeusjuttuun muka pornografisena töherryksenä.  Natsien hyökkäyksen pääkohde on ekspressionismi edistyksellisen taiteen muotojen joukossa.  Osa painolevyistä takavarikoidaan, ja Grosz saa sakkoja.  Grosz muuttaa Yhdysvaltoihin 1933 samoin kuin monet muut taiteilijat natsi- ja fasistidiktatuureista.
1923-30:  Espanjalaisen El Sol -lehden pilapiirtäjä Bogaria vastustaa epäkohtia, ja hänet pidätetään ja hakataan usein.  Kun Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (1870-1930) on diktaattori, Bogarian piirroksia sensuroidaan.  Tällöin Bogaria julkaisee ompelutyömallin.
1923:  Italiassa fasistivallankaapparit lakkauttavat työväen sanomalehdet, polttavat työväentalot, teurastavat ja vangitsevat tuhansia työläisiä.
1923:  Egyptissä sensuurin kieltäminen takaa lehdistön vapauden, mutta 1930 palataan 1881 sensuuriin.
1923:  Suomen Työmies ja Sosialistinen Aikakauslehti  lakkautetaan.
1923:  Suomen hallitus eli Kyösti Kallion ministeristö lakkauttaa Suomen Työväenpuolueen (entinen Suomen Sosialistinen Työväenpuolue) ja määrää sen puoluelehtien toimittajat, kansanedustajat, toimitsijat ja muut (yli 200 henkeä) pidätettäväksi, lakkauttaa sen lehdet sekä sulkee ja takavarikoi työväen kirjapainot.  Pidätettyjä syytetään maanpetoksellisesta toiminnasta.  Toimenpiteiden kohteeksi joutuvat helsinkiläinen Työn Kirjapaino, joka julkaisi puolueen pää-äänenkannattajaa Suomen Työmies, vaasalainen Oy Kirjapaino Ab (Vapaa Sana ja Folkbladet), kuopiolainen Savon Kansan Kirjapaino (Sanantuoja), kajaanilainen Kainuun Työväen Kirjapaino (Kainuun Työmies) ja oululainen Oulun läänin Työväen Kirjateollisuus (Uusi Pohjan Kansa).  Nuori Työläinen ja Työläisnainen lakkaavat.  Kirjapainojen ja kustannusliikkeiden takavarikointi ei ole oikeudellisesti kiistaton toimi.  Lakimiehet ovat erimielisiä siitä, onko tämä sallittua.  Oikeusministeri O Åkesson selittää rikosoikeuden periaatetta, että jos rikollista tarkoitusta varten käytetään jotakin välinettä, niin se rikoksen estämiseksi voidaan panna takavarikkoon.  Åkesson perustelee sitä vanhalla kalastussäännöllä, jonka mukaan laiton pyydys menetetään valtiolle, jos kalastetaan toisten kalavedessä tai metsästetään toisten mailla.  Dagens Nyheter lausuu: Sanomalehtien lakkauttaminen ja takavarikoiminen, ei siksi että niissä olisi ollut rikollinen sisältö, vaan siksi että ne kuuluvat puolueelle, jota ei siedetä, lyö kaikki Suomen entisen venäläisen hallituksen ennätykset.  Kirjapainot päästään 1924 ottamaan käyttöön, kun oikeus vapauttaa ne.  Kommunistilehdistössä otetaan käyttöön kustantajajärjestelmä, ja aletaan käyttää yksityishenkilöitä bulvaaneina.
1923:  Suomen Työväen Järjestönuorten Liitto (perustettu 1917) lakkautetaan Helsingin raastuvanoikeuden päätöksellä.  Perusteena on muun muassa valtiopetoksen tunnusmerkit täyttävän Herää! Käy taisteluun -julisteen levittäminen.
1923:  Suomen Työmies selostaa toisessa numerossaan 22.9 Suomen työväenliikkeen johtomiehen Yrjö Mäkelin surmaa 18.9 Helsingin valtiollisen poliisin pidätyssellissä.
1923:  Suomen Työmiehen tilalla painetaan Työväenjärjestöjen Tiedonantajaa Verneri Varjorannan painossa kahdella pienellä pikapainokoneella.  Suomen Suojelusliiton painostuksesta kirjapaino häätää lehden.  Se painetaan sitten Hämeen Kansan painossa kunnes Työn paino vapautuu.
1923:  Pietarin kävijöitä muun muassa Pohjan Kansan toimittajaa filosofian kandidaatti KV Salonen, toimittajaa Jalmari Kuusela, toimittajaa Emil Tuomi, kirjaltajaa Paavo Nyström ja toimittajaa Kalle Summanen syytetään Turun hovioikeudessa osallistumisesta Suomen kommunistisen puolueen neljänteen edustajakokoukseen ja sitä edeltäneeseen Kommunistisen Internationaalin edustajakokoukseen.  Oikeudessa ei esitetä mitään näyttöä syytteiden tueksi, mutta syytetyt tuomitaan valtiopetoksen valmistelusta.  Ohranan salaiset lausunnot riittävät suomalaiselle oikeudelle.
1924:  Mussolini määrää lehtien johtajat prefektien tarkkailun alaiseksi, vaikka muodollista sensuuria ei ole.  Mussolinin määräys lopettaa lehdistön vapauden.  Fasismin vastaisten puolueiden lehdet eivät saa enää ilmestyä.  Eräänlainen kilta ordine rekisteröi toimittajat.
1924:  Turkissa kielletään kurdikulttuuri, kurdien kieli ja kurdinkieliset paikannimet.  Mustafa Kemal Atatürk tulkitsee kaiken turkkilaisesta poikkeavan separatismiksi.
1924:  Sosialistiset kirjapainot, jotka aikoinaan julistettiin takavarikoiduiksi Suomen valtiolle, ovat nyttemmin vapautetut takavarikosta.
1924:  Maria Jotunin Tohvelisankarin rouva (Otava) synnyttää kirjasodan.  Eduskuntakeskustelussa sanotaan olevan outoa, että kirjailijattaren sairaalloisen rujoja mielenkuvatuksia kustannetaan painosta.
1925:  Mussolinin Italian fasistinen hallitus lakkauttaa lehdistön vapauden ja 1926 oppositiopuolueet.
1925:  Yhdysvalloissa tennesseeläinen opettaja John Scopes tuomitaan evoluutioteorian opettamisesta koulussa vastoin osavaltion lakia.  Säädetään laki, joka kieltää opettamasta raamatun kertomuksen kieltävän teorian mukaan.  Laki on voimassa 1967 asti.  1980-luvulla Charles Darwin (1809-82), The Origin of Species 1859 - Lajien synty joutuu fundamentalistisen liikkeen hyökkäysten kohteeksi.
1925:  Tshekkiläisen kirjailijan Jaroslav Hashek (1883-1923) kirjan Kunnon sotamies Shvejkin seikkailut maailmansodassa lukeminen kielletään Tshekkoslovakian armeijassa, puolankielinen käännös takavarikoidaan kaupoista 1928, Bulgaria kieltää teoksen 1935 ja sitä poltetaan 1933 Saksassa natsien kirjarovioilla.  Suomessa teos aiheuttaa 1930-luvulla jumalanpilkkasyytteen.
1926:  Neuvostoliitossa kirjastojen ohjeiden mukaan uskonnon hylly saa sisältää vain uskonnonvastaisia teoksia.  Uskonnollisesti dogmaattiset kirjat poistetaan pienistä kirjastoista.  Raamatun maahantuontia ei sallita.
1926:  Saksassa säädetään laki nuorten suojelemiseksi loka- ja likakirjoituksilta.  Valtion lokalista johtaa kiellettyihin kirjoihin.  Lokaa ja likaa sovelletaan myös poliittisiin kirjoihin.
1926:  Poliisi vangitsee parlamentaarisesta immuniteetista huolimatta marxilaisen kansanedustajan ja toimittajan Antonio Gramsci.  Hänestä Mussolini sanoi 1923: "Siinä on harvinainen äly".  Oikeusistunnossa virallinen syyttäjä toteaa: "Meidän on pysäytettävä noiden aivojen toiminta 20 vuodeksi".
1926:  Kössi Kaatra (1882-1928) kirjoittaa runon Ja jälleen eteenpäin Tiedonantajan päästessä kahden kuukauden lakkautustuomion jälkeen ilmestymään: "ja taas hän nostavi piestyn ja pilkatun päänsä/ ja eespäin ponnistaa yhä kirkkaammin aivoin".
1926-28:  Romain Rollandin Lumotun sielun 1924-27 painaminen keskeytetään WSOYssä, koska Suomen erikoisaseman vuoksi aatteellinen pasifismi on meille sopimatonta.
1926:  Osakeyhtiö Työn talo kokee tuhopolttoyrityksen Helsingissä osoitteessa Kotkankatu 9.  Siellä on tai on ollut monen lehden toimitus: Suomen Työmies, Tuisku, Paukku, Työväenjärjestöjen Tiedonantaja, Liekki ja muita.
1927:  New Yorkissa tulli pidättää 500 tuontikappaletta kirjaa Tuhat ja yksi yötä.  1931 kielletään sen Burtonin laitos 1885-88.
1927:  Saksassa kirjakauppiaita Rudolf Reimann ja Fritz Domning syytetään vallankumouksellisen kirjallisuuden (Becher, Kurt Kälber, Berta Lask) myymisestä.
1927-1950-luku:  Yhdysvalloissa ja Kanadassa postiviranomaiset sensuroivat ja polttavat Vladimir I Leninin (1870-1924) teoksia.
1927:  Suomessa säädetään laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä.
1927-33:  Suomen Naisten Kansallisliitto tekee useita yrityksiä naisjäsenen saamiseksi Valtion Filmitarkastamoon.
1928:  Yhdysvalloissa lyhennellään ja muutellaan Geoffrey Chaucerin (1342-1400) teosta The Canterbury tales 1378-1400 - Canterburyn tarinat.
1928:  Yhdysvaltain tulli takavarikoi Ovidiuksen Ars amatorian.  Se julistetaan 1929 pannaan San Franciscossa.
1928:  Toimittaja Väinö Vuorio pidätetään, ja hänen kotonaan oleva Idän ja Lännen toimitushuoneisto tarkastetaan.  Vuorio tuomitaan tekosyistä 4,5 vuodeksi vankeuteen.  Itä ja Länsi lakkautetaan 1930 muiden kommunistilehtien kanssa.
1929:  Irlanti luetteloi kielletyt kirjat.  Niitä on 1970 yli 4000 nimekettä.
1929:  Kiinassa kielletään teokset Karl Marx (1818-83), Kommunistisen puolueen manifesti 1848 ja Pääoma 1867-95.
1929:  Venäläinen toimittaja ja kirjailija Varlam Shalamov (1907-82) kuuluu Stalinin vastaiseen oppositoon, ja hänet pidätetään.  Shalamov tuomitaan kolmeksi vuodeksi vankileirille, mutta vapautuu parin vuoden kuluttua ja työskentelee toimittajana, kunnes pidätetään 1937.  Hän pääsee vasta 1955 palaamaan Moskovaan.
1929:  Neuvostoliitossa Arthur Conan Doylen (1859-1930) Sherlock Holmesin seikkailut 1892 kielletään okkultismin ja spiritualismin vuoksi.
1929-80:  Ernest Hemingwayn (1898-1961) teoksia kielletään monissa maissa.  Elokuvaversio Jäähyväiset aseille sensuroidaan 1929.
1929:  Yhdysvaltain tullissa kielletään teos Jean-Jacques Rousseau (1712-78), Confessions - Tunnustuksia, L'Oeuvre du Marquis de Sade ja Voltaire, Candide, ou l'optimisme 1759 - Candide eli optimismi.
1929:  Italiassa kielletään Jack Londonin (1876-1916) teoksen The call of the wild 1903 - Erämaa kutsuu halvat laitokset ja Jugoslaviassa kaikki teokset.
1929:  Jugoslaviassa kielletään kaikki Émile Zolan (1840-1902) teokset.
1929:  Jugoslavian kuningas Alexander pystyttää diktatuurin, lakkauttaa puolueet ja määrää sensuurin.  Kommunistiset lehdet Borba ja Kommunist menevät maan alle.
1929:  Itävallassa sotilaita kielletään lukemasta teosta Erich Maria Remarque (1898-1970), Im Westen nichts Neues - Länsirintamalta ei mitään uutta.  Kirja poistetaan Tshekkoslovakian sotilaskirjastoista.
1929-39:  Neuvostoliitto takavarikoi ja polttaa koraaneja Keski-Aasiassa.
1929-60:  Englannissa DH Lawrencen Lady Chatterleyn rakastaja on kielletty.
1929:  Työmies Veikko Henrik Pöysti (1909-42) levittää kiihoituskirjallisuutta joukko-osastoihin.  Viipurin hovioikeus tuomitsee 1930 hänet neljäksi ja puoleksi vuodeksi kuritushuoneeseen valtiopetoksen valmistelusta.  Hänen isänsä Matti ja veljensä Einar tuomitaan myös Tammisaaren pakkotyölaitokseen.  Veikko Pöysti kuolee 1942 tulitaistelussa poliisien kanssa.  Lehdet otsikoivat: Gangsterikommunisti Pöysti sai pidätettäessä surmansa.
1929:  Suomessa pidetään mustia listoja, joihin merkitään vasemmistolaisiksi tiedetyt, ne joille tulee työväenlehti tai joiden nimi näkyy vapputervehdyspalstoilla.  Kun suuren laman vaikutukset alkavat tuntua, ensimmäisinä erotetaan kommunistit.
1930-luku:  Neuvostoliitossa ammutaan Pravdan toimittaja Nikolai Buharin, Lev Kamenev ja Aleksei Rykov.
1930-luku:  Elli Tompurin runoillasta Kaunis Saksa - poltettua runoutta tehdään ilmianto Valpolle.  Katri Valan Aseettomuuden voima -runoa käytetään kahdesti valtiopetossyytteen aiheena.  Eräs urheiluseura lakkautetaan Katri Valan Uhrijuhla-runon vuoksi, koska sitä pidetään epäisänmaallisena ja maanpetoksellisena.
1930:  Yhdysvalloissa Aristofaneen Lysistratea kohtaan nostetaan kanne.
1930:  Yhdysvaltain tulli asettaa tuontikieltoon teokset Daniel Defoe (1660-1731), Moll Flanders 1722 ja Roxana 1724.
1930:  Saksassa virallinen lehti ilmoittaa, mitä kansallista kirjallisuutta julkisissa kirjastoissa tulee olla.
1930:  Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSDAP käsikirjassa lukee: "Me harjoitamme terroria kaikkialla, missä meillä on vastassamme terrori".
1930:  Maltassa lakkautetaan kirkonvastaiset lehdet Daily Malta Chronicle ja Ix-Xemex - Aurinko.  Tämän julkaisija perustaa päivälehden Il-Berqa.
1930:  Avellanedassa Argentiinassa senaattorin Alberto Barcelón kätyrit polttavat kirjastoja ja murskaavat kirjapainoja.
1930:  Dominikaanisessa Tasavallassa kenraali Trujillo ottaa vallan, ja lehdet näyttävät ystävällisiltä hallitukselle, koska yritys oppositioon johtaa lehden kieltoon.
1930:  Painovapauslain muutosesitys tähtää julkaisujen lakkauttamis- ja takavarikointimenettelyn helpottamiseen Suomessa.  Samalla yritetään koventaa rikoslain rangaistuksia painovapauslain "väärinkäytöksistä".  Muutoksia ryhdyttiin valmistamaan 1928-1929-vuodenvaihteessa, mutta eduskunta ei hyväksy esityksiä.
1930:  Lapuanliikkeen kannattajat tuhoavat 28.3 vastaisena yönä kommunistien lehden Työn Ääni kirjapainoa Vaasassa rikkomalla koneita ja kalusteita.  Toiminta ei keskeydy, vaan Työn Äänen, Nya Folkbladetin ja tamperelaisen Työväen Lehden painaminen jatkuu.  Kirjapainon särkijöitä juhlitaan Vaasassa.  Heille tarjotaan päivälliset Vaasan klubilla, ja kun he palaavat Vaasasta, heidät otetaan vastaan valtakunnan lippujen liehuessa.  Vastuullisiksi hävitystyöhön ilmoittautuu 9.4 jopa 72 henkilöä.  Seuranneessa oikeudenkäynnissä lapuanliike rikkoo käräjärauhaa.  Kirjapainon faktori Eino Nieminen riisutaan ja pahoinpidellään sekä asianomistajan asiamies hovioikeuden auskultantti Asser Salo kyyditetään Lapualle.  Poliisi pelastaa hänet lynkkaukselta.  Maakuntien kansalaiskokouksissa on hyväksytty julistus:  kommunistiset kirjapainot ja lehdet ovat heti lakkautettavat, ...  Helsinkiin kokoontunut Suomen Lukon johto esittää presidentille uhkavaatimuksen: tilanteen kehittymisestä ei voitaisi enää vastata, ellei vaatimuksia toteutettaisi.
1930:  Hallitus valmistelee kesällä uusia lakiehdotuksia kommunistien ja heidän lehtiensä kuriin saamiseksi.  Kallio taivutellaan antamaan 13.6 Kuopion, Oulun ja Uudenmaan läänien maaherroille poikkeusvaltuudet  estää kommunistilehtien julkaiseminen.  Laki painovapauslain muuttamisesta pidentää rikollisen tai hyvän tavan vastaisen julkaisun enimmäislakkautusajan kolmesta kuukaudesta vuodeksi ja mahdollistaa myös vastikkeen lakkauttamisen ja takavarikoinnin.  Kommunistilait käsittävät kahdeksan lakiehdotusta, joita ovat painovapauslain ja rikoslain säädösten muuttaminen.  Kommunistiset järjestöt murskataan.  Hallitus kieltää 16 kommunistisen lehden ilmestymisen (muun muassa nuortenlehti Liekki (1923-30), kaunokirjallinen lehti Revontulet (1926-30), Työläis- ja talonpoikaisnaisten Lehti (1925-30), kuvalehti Itä ja Länsi (1924-30), lastenlehti Punalippu (1923-30) ja Uusi Sosialistinen Aikakauslehti) vuoteen 1945 saakka lakeja uudelleen tulkitsemalla tai, vaikka tälle ei ole laissa perustetta eli lain tuetta.  Kommunistien kirjapainot takavarikoidaan.  Suomen Ammattijärjestön SAJ ja sen jäsenammattiliittojen  lehdet julistetaan laittomiksi.  Viranomaiset pitävät näitä lehtiä kumouksellisten ammattiliittojen myrkkyhampaina.  Hallitus saa äänin 112-69 luottamuslauseen porvarien pakokauhun vuoksi kommunistilehtien lakkauttamiskysymyksessä.  Tästä huolimatta Kallion hallitus eroaa.  Jotkut Kosolassa olevista Lapuan liikkeen johtajista haluavat kaikesta huolimatta räjäyttää oululaisen Pohjan Voiman kirjapainon.  Kosola soittaa Ouluun ja antaa Martti Pihkalan selittää, miksei kirjapainoa saa moukaroida.
1930:  Lapualaiset kyyditsevät työväenlehden Savon Kansa päätoimittajan Kalle Korhonen ja taloudenhoitajan Paavo Leskinen sekä polttavat lehden kirjapainon.  Jäljet näyttävät johtavan Etsivän Keskuspoliisin päämajaan.
1930:  Oulun kaupunginviskaali vangituttaa pilalehden Tuisku toimittajan EA Grönroos Tuiskun saaman painokanteen johdosta, ja lehden julkaiseminen kielletään muiden kommunistilehtien tavoin.
1930:  Lapuanliikkeen johtajan Vihtori Kosola Aktivisti-lehti saa painokanteen kirjoituksistaan, jotka "huokuivat rikollista uhkaa lainalaista yhteiskuntajärjestystämme vastaan".  Myöhemmin 1931 Aktivisti lakkautetaan määräajaksi.  Lapualaisten lehtiä Fascisti ja Lapuan Päiväkäsky sekä Isänmaallisen Kansanliikkeen IKL nuorisojärjestön lehteä Sinimusta vastaan nostetaan painokanteita kommunisteja vastaan tehtyjen lakien nojalla.
1930:  Diplomaatti Eljas Erkko suosittelee Erkki Kivijärven romaanin Painomuste ja punaviini ilmestyttyä toimitussihteerilleen Kivijärvi eronpyynnön esittämistä.
1930-35:  Pentti Haanpää (1905-55) on kustantajien hyllyttämä, sillä Kenttä ja kasarmi 1928 loukkaa isänmaallisia piirejä ja aiheuttaa Haanpään kustannuskiellon.  Noitaympyrä valmistuu 1931, mutta se julkaistaan hänen kuolemansa jälkeen 1956 kootuissa teoksissa.  Kenttä ja kasarmi kuvasi sotilaita haukkumassa esimiehiään ja juopottelemassa.  Haanpää arvostelee keinottelua ja kapitalismia, kiihko-oikeistolaisuutta ja pappien pyssyuskoa.  Haanpää pitää kirkkoa vastenmielisenä ja inhoaa armeijan ynnä muiden väkivaltakoneistojen tapaa alistaa ihmiset.
1930-39:  Suomessa oikeusministeriö nostaa painokanteita vasemmiston aikakauslehtiä vastaan 10 kappaletta (1919-29 nostettiin 14 kannetta), äärioikeiston aikakauslehtiä vastaan 18 kannetta (1919-29 ei yhtään kannetta) ja muita aikakauslehtiä vastaan 25 kannetta (1919-29 vain kaksi kannetta).
1931:  Yhdysvallat kieltää tuomasta maahan teosta Lucius Apuleius (123-180) De asino aureo - Kultainen aasi, vaikka se on vapaasti saatavilla 1928 alkaen.
1931:  Saksassa voidaan heti kieltää sanoma- ja aikakauslehdet, jotka eivät noudata uutta suuntaa.  Tällaisia lehtiä ovat natsi- ja kommunistilehdet.
1931:  Saksassa juutalainen Salman Schocken (1877-1959) perustaa kustantamon.  Hän julkaisee 1933 jälkeen lähes kolmanneksen juutalaisista kirjoista.  Schocken pääsee pakoon kaasukammiota.
1931:  Italiassa fasistiset ylioppilaat ryöstävät Vatikaanin lehdet katumyyjiltä ja heittävät roviolle.  Jesuiittalehden Civiltà cattolica toimitus tuhotaan.
1931:  Costa Ricassa säädetään laki, joka kieltää lähettämästä postitse kommunistisia tai hajoittavia julkaisuja sekä kommunistisia propagandakirjoja.  Niitä kielletään myös piilottamasta.
1931:  Kiinassa Hunanin maakunnassa kielletään Lewis Carrollin (1832-98) Liisa ihmemaassa.  Yhdysvalloissa teosta uhataan 1986 sensuurilla.
1931:  Kun Japani valtaa Mantshurian, hallitus painostaa japanilaisten lehtien toimittajia.
1931:  Pentti Haanpää (1905-55) saa valmiiksi reaktionsa lama-Suomeen ja Lapuanliikkeeseen eli teoksensa Noitaympyrä.  Kustantajaa ei löydy, ja se julkaistaan 1956 kootuissa teoksissa.
1931:  Suomen sisäministeriö antaa luvan avata kaksi entistä kommunistipainoa vaasalainen Oy Kirjapaino Ab ja kuopiolainen Savon Kansan Kirjapaino, jotka sosiaalidemokraatit valtasivat.  Niiden yhtiökokouksessa 1930 sosiaalidemokraatit pääsivät enemmistöksi ja erottivat kommunistisen hallituksen.
1931:  Aktivisti lakkautetaan Ståhlbergin murhaan yllyttäneen numeron vuoksi, jonka vastaava toimittaja on pankinjohtaja Yrjö Nikula.  Kustantajan ura jatkuu Sinimusta-lehdessä.
1932:  Yhdysvalloissa kielletään yksi Walt Disney (1901-66), Mickey Mouse - Mikki Hiiri -sarja, koska siinä lehmä lukee sensuroitua teosta Elinor Glyn, Three Weeks.  Disney harrastaa itsesensuuria.  Sarjakuvissa ei saa viitata kuolemaan, uskontoon tai seksuaalisuuteen
1932:  Irlannissa ja Puolassa kielletään DH Lawrencen Lady Chatterley's lover 1928 - Lady Chatterleyn rakastaja.  Sen Italiassa painettu painos aiotaan tuhota 1944 Yhdysvalloissa, mutta aie kumotaan tuomioistuimessa.  Suomessa KJ Gummerus julkaisee 1950 romaanin siistittynä.  Grove Press julkaisee 1959 Yhdysvalloissa romaanin, mutta posti takavarikoi painoksen.  Oikeus kumoaa takavarikon.  Teos on 1960 Kanadassa kielletty oikeuden päätöksellä, mutta kielto kumotaan 1962.
1932:  Saksassa Völkischer Beobachter julkaisee kirjaluettelon, jonka kirjailijat ovat dekadentin sodanjälkeisen ajan edustajia.  Joukossa ovat Bert Brecht, Lion Feuchtwanger, Heinrich Mann, Ernst Toller, Carl Sternheim, Franz Werfel, Frank Wedekind, Stefan Zweig ja Carl Zuckmayer.  Luettelo ennakoi natsien kirjojenpolttolistaa.
1932:  Natsit sytyttävät julkisia kirjarovioita, joissa poltetaan juutalaisten ja natsismia vastustaneiden kirjailijain teoksia.  Juutalaiset suljetaan pois kulttuuritoiminnoista.
1932:  Tshekkoslovakia kieltää kirjan Adolf Hitler (1889-1945), Mein Kampf 1925-27 - Taisteluni.  Saksa lyhentää käännöstä ulkomaita varten.
1932-33:  Tammisaaren pakkotyölaitoksessa vankilan opettaja maisteri Laaksonen (Obskurantti - Pimentäjä) kieltää omien kirjojen saannin ja puhdistaa vankilan kirjaston kaikista vankien sinne lahjoittamista kirjoista, myös porvarillisista.  Kirjastossa revitään kirjoista pois sivuja esimerkiksi Lindeqvistin Yleisestä historiasta kaikki sivut, joissa puhutaan vallankumouksista ja työväenliikkeestä.  Omien vihkojen antaminen lopetetaan.  Vankilan vihkojen etukanteen on präntätty kielto, mitä vihkoihin ei saa kirjoittaa, ja sivut on numeroitu.  Valkoinen paperi joutuu pannaan.  Keskustelu kielletään.  Jostain ilmestyy silkkipaperia, jolle kirjoitetaan jäsennyksiä ja opintolunttia.  Ne kiertävät jokaisessa sellissä.  Aikaisemmin selleissä toimivat helposti opiskeluryhmät, kun kirjoja sai kolme kuukaudessa vankilan kirjastosta ja lisäksi omia kirjoja.  Aiheet vaihtelivat "tähtisumuista sosialismiin".
1932:  Aktivisti julkaisee Ylösnousemusnumeron, mutta lehti lakkautetaan uudestaan.  Valtioneuvosto kieltää lapuanliikkeen pää-äänenkannattajan Ajan Sana lapuanliikkeen lakkautuksen jälkeen.  Julkaisuyhtiö Ajan Sana lopettaa toimintansa, mutta sen tilalle perustetaan Kansan Sanan Oy.
1933:  Adolf Hitlerin noustua valtaan natsi-Saksassa kielletään kommunistinen ja sosiaalidemokraattinen lehdistö.  Kaikki kommunistisen puolueen lehtien kirjapainot ja toimitalot pakkoluovutetaan poikkeuslailla koko maassa.  Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen lehdet ja toimitalot takavarikoidaan.  Lehdistölaki asettaa muun lehdistön valtion valvontaan.  Toimittajien täytyy olla poliittisesti ja rodullisesti puhtaita, he eivät saa olla naimisissa juutalaisten kanssa.  Porvarillisia lehtiä lakkautetaan, jos niissä on kansallissosialismin vastaisuutta.  Propagandaministeri Joseph Göbbels tai hänen apulaisensa kokoaa Berliinin päivälehtien toimittajat ja muiden saksalaisten lehtien kirjeenvaihtajat osastoonsa, jossa tiedotetaan, mitä uutisia pitää julkaista, mistä vaieta, miten uutiset on kirjoitettava ja otsikoita, mitä kampanjoita oli aloitettava tai lopetettava.  Lehtien kielenkäyttöä säännöstellään.
1933:  Natsi-Saksassa alkaa terrori epämiellyttäviä kirjailijoita kohtaan.  Sosialistinen ja kommunistinen lehdistö kielletään.  Tuhansia vastustajia vangitaan.  Uudet vallanpitäjät kohdistavat yhdenmukaistamispolitiikkansa koko kulttuurielämän alueelle.  Berliiniläinen Nachtausgabe julkaisee polttamisenarvoisten kirjojen luettelon.  Opiskelijat keräävät juutalaisten kirjailijoiden teoksia.  Saksalaiset polttavat Alfred Rosenbergin aloitteesta julkisesti kirjarovioilla Berliinissä (noin 40 000 katsojaa ja 25 000 kirjaa), yliopistokaupungeissa ja valloittamissaan maissa juutalaista, marxilaista, pasifistista ja muuta heidän mielestään dekadenttia tai heidän näkemystensä vastaista "asfalttikirjailijoiden" kirjallisuutta 12 400 nimekettä.  Kirjaroviolla Berliinin oopperatalon edessä Opera Platzilla poltetaan ensimmäisinä Magnus Hirschfeldin Institut für Sexualwissenschaftin kokoelmat ja Freudin teokset.  Joukossa ovat Karl Marx,  VI Lenin, Josef Stalin, Leo Trotski, Maxim Gorki, Rosa Luxemburg, Henri Barbusse, Marcel Proust, Emil Zola, Voltaire, John Dos Passos, Ernest Hemingway, Jack London, Helen Keller, Albert Einstein, Sigmund Freud, Anna Seghers, Erich Kästner, Carl von Ossietzky, Ernst Glaeser, Heinrich Heine (Heine 1823:  Missä poltetaan kirjoja, siellä poltetaan lopulta myös ihmisiä), Franz Kafka, Heinrich Mann, Thomas Mann, Erich Maria Remarque, Alfred Adler, Emil Ludwig ja Bert Brecht.  Tällaiset teokset poistetaan kirjastoista ja kirjakaupoista.  Yksityisten epäilyttävien henkilöiden kirjastoja poltetaan.  Valtio ja puolue hallitsevat jyrkästi kirjailijoita, kustantajia ja kirjakauppiaita.  Preussilaisen taiteiden akatemian runouden osaston ulkopuolelle suljetaan Leonhard Frank, Georg Kaiser ja Franz Werfel.  Vapaaehtoisesti eroavat Ricarda Huch, Alfons Paquet, Alfred Döblin ja Thomas Mann.  Heidän teoksensa hävitetään ensimmäisissä puhdistuksissa yleisistä kirjastoista.  Myöhemmin katoavat kirjastoista Kurt Tucholskyn, Heinrich Mannin, Lion Feuchtwangerin, Upton Sinclairin, Arthur Schnitzlerin, Stefan Zweigin ja Bertha von Suttnerin teokset.  Saksan kirjakauppiaiden liitto Börsenverein vaatii, että sen jäsenyritykset luopuvat epäsaksalaisen kirjallisuuden myymisestä ja laatii 12 kirjailijan listan.  Kirjastoista kokonaan poistettavien kirjailijoiden listalla ovat esimerkiksi Becher, Brecht, Feuchtwanger, Glaser, Goll, Hasenclever, Kerr, Kesten, Keun, Kisch, Heinrich ja Klaus Mann, Plivier, Remarque, Seghers, Toller, Tucholsky, Wassermann, Wegner, Arnold ja Stefan Zweig.  Toisilta kirjailijoilta kielletään yksittäisiä teoksia kuten Erich Kästner, Emil und die Detektive ja Oskar Maria Graf, Kalendergeschichten.  Kieltoluettelossa on 131 kirjailijaa ja neljä antologiaa.
1933:  Tshekinjuutalainen lehtimies Egon Erwin Kisch (1885-1948) vangitaan syytettynä Berliinin valtiopäivätalon tuhopoltosta, mutta Tshekkoslovakian asiaan puuttuminen pelastaa hänet.  Hänen kirjansa poltetaan natsien katuroviossa.
1933:  Natsi-Saksassa säädetään laki, jonka mukaan ilman valtionkulttuurikamarin suostumusta ei saa julkaista mitään teosta.  Jokaisen kirjallisuuden kanssa tekemisissä olevan kirjailijan, kustantajan, painajan ja kauppiaan tulee liittyä jäseneksi valtionkirjallisuuskamariin.
1933-45:  Saksalaisilla antifasistisilla karikatyristeillä on vaikea aika natsi-Saksassa.  Thomas Theodor Heine pakenee Prahaan.  Karl Holtz, Willibald Krain ja Willi Steinert saavat kiellon harjoittaa ammattiaan.  Paul Simmel tekee 1933 itsemurhan.  EO Plauen hirttäytyy 1944 Gestapon vankilassa.  Josef Hegenbarth saadaan kiinni, samoin pidätetään Fritz Koch-Gotha, Albert Schäfer-Ast ja Franziska Bilek.  Simplicissimuksen Bruno Paul joutuu jättämään Berliinin yhdistettyjen valtionkoulujen johtajuuden ja eroamaan "vapaaehtoisesti" akatemiasta.  Jugendin Willi Geiger ja Eulenspiegelin Georg Scholz menettävät ammattinsa ja oikeuden asettaa töitään näytteille.  Valtionkuvataidekamari kieltää Hans Baluschekilta ja Leo Putzilta ammatin harjoittamisen.  Alfred Frank, Fritz Schulze, Kurt Poltiniak, Ernst Jazdzewski ja Günther Strupp vangitaan.  Gestapo saa 1934 Herbert Sandbergin kiinni ja tuomitsee hänet neljäksi vuodeksi kuritushuoneeseen ja 1938 Buchenwaldin keskitysleirille, josta hän vapautuu 1945.  Gestapo noutaa 1936 Otto Nagelin ja 1940 Hans Grundigin.  Rote Fahnen piirtäjä Helen Ernst saadaan Hollannissa kiinni, viedään Ravensbrückin keskitysleiriin ja vapautetaan, pidätetään 1941 Pariisissa ja kuolee 1943 Brandenburgin kuritushuoneessa.  Natsit murhaavat kuparipiirtäjän Johannes Wüsten, jonka fasistit saavat 1942 Pariisissa kiinni, Brandenburgin kuritushuoneessa.  Emil Stumpp tapetaan 1941 kuritushuoneessa.  Ranskassa ilmestyvän Deutsche Volkszeitungin karikatyristi Heinz Kiwitz taistelee vapaehtoisena Kansainvälisessä prikaatissa ja kuolee 1938 Madridin edustalla.  Fritz Schulze ja vaimonsa Eva Schulze-Knabe liittyvät vuorikiipeilijäosastoon, joka käyttää Saksissa Satanskopfin luolassa salaista kirjapainoa ja salakuljettaa Prahassa painettuja lehtiä Der Gegenangriff - Vastahyökkäys, Rote Fahne ja Arbeiter-Illustrierte-Zeitung AIZ.  Gestapo jäljittää 1941 vastarintataistelijat, ja Fritz Schulze teloitetaan Berlin-Plötzenseen kuritushuoneessa.  Alfred Frank piirtää lehden Widerstand gegen Krieg und Naziherrschaft - Sodan ja natsiherruuden vastarinta otsikon ja valmistaa sabluunan Hunger! Das alles verdanken wir dem Führer - Nälkä! Kaikesta olemme kiitollisuudenvelassa Johtajalle.  Gestapo saa 1944 ryhmän kiinni, ja Alfred Frank teloitetaan 1945 muiden kanssa.  Dresdeniläinen Hans Grundig kaivertaa 1936 vaskipiirrossarjan Eläimiä ja ihmisiä.  Hänet pidätetään ja viedään Sachsenhausenin keskitysleiriin, josta hän pakenee ensi tilaisuudessa Puna-armeijaan.  Monet pakenevat Prahaan, Ranskaan, Englantiin tai Neuvostoliittoon.  Sandor Ek saa 1934 ensimmäisen palkinnon Leninin kymmenennen kuolinpäivän kunniaksi järjestetyssä julistekilpailussa, jonka järjestää neuvostoliittolainen taiteilijayhdistys.  Heinrich Vogeler elää 1931 lähtien Neuvostoliitossa ja luo 1934 satiirisen sivellinkuvan Das Dritte Reich - Kolmas valtakunta.  Unkarilainen karikatyristi Bert pakenee 1938 Ranskaan ja katoaa 1939.  Tshekkoslovakialainen Frantisek Bidlo joutuu fasistien käsiin ja kuolee muutama päivä Theresienstadtin keskitysleiriltä vapautumisensa jälkeen.  Tshekkoslovakialainen Josef Capek murhataan 1945 Bergen-Belsenissä.  Adolf Hoffmeister pakenee Yhdysvaltoihin ja palaa 1946 kotimaahansa.  Tshekkoslovakialaiset Otakar Mrkvicka ja Ondrej Sekora joutuvat natsien käsiin, mutta puna-armeija vapauttaa 1945 heidät Gestapon vankilasta.  Antonin Pelc pakenee Yhdysvaltoihin.  Hän julkaisee 1944 maanpaossa karikatyyrin Hitlerin japanilainen kilpailija.
1933:  Natsi-Saksassa perinteiset Frankfurtin kirjamessut lopetetaan.  Ne korvataan natsisaksalaisen kirjan viikolla ja Weimarin runoilijatapaamisella.
1933:  Giovanni Boccaccion (1313-75) Decameronen 1348-53 halvat painokset ovat kiellettyjä Australiassa.
1933:  Irlannissa kielletään Casanova de Seingaltin (1725-98) Memoires 1791-98 - History of my life - Casanovan vaellusvuodet.
1933:  Työläisrunoilijan Kaarlo Uskela (1878-1922) runoteoksen Pillastunut runohepo 1921 jäljellä olevat kappaleet päätetään takavarikoida ja hävittää kirkonvastaisten runojen vuoksi.  Uskelan useimmat teokset takavarikoitiin 1910-luvulla.
1933:  Hella Wuolijoen kansalaissotaa käsittelevän näytelmän Laki ja järjestys esittäminen kielletään.  Näytelmä sallitaan muutosten jälkeen.
1933:  Mika Waltari puolustaa Suomalaisessa Suomessa uuden ulkomaisen kirjallisuuden kääntämättä jättämistä, koska se on epäsiveellistä, myrkyllisen älykästä ja yhteiskunnalliseen kumoukseen yllyttävää, joten se kehittymättömän lukijan käteen joutuessaan yllyttää kiihkeään kannattamiseen tai vastustamiseen...
1933-34:  Pentti Haanpää julkaisee Tulenkantajissa Nivalan konikapinaa käsittelevät jutut Pulamiehet puhelevat ja Pulamiehet lähtevät liikkeelle.  Oikeusministeriö nostaa syytteen ja raastuvanoikeus tuomitsee, koska juttujen lausumat ovat omiansa halventamaan julkista viranomaista ja laillista yhteiskuntajärjestystä.  Haanpää ja päätoimittaja Erkki Vala saavat sakot.
1934:  Detroitissa poliisi takavarikoi Casanova de Seingaltin (1725-98) Memoires 1791-98 - History of my life - Casanovan vaellusvuodet.
1934:  Sveitsissä kielletään ulkomaisten valtiomiesten ja -laitosten moittiminen.  Vastaanhangoittelevat lehdet voidaan lopettaa.
1934:  Kansallissosialistien painostus vaikuttaa saksalaiseen lehdistöön.  150 vuotta toiminut Hamburger Correspondent lopettaa ilmestymisensä.  Kaikkien kirkollisten julkaisujen ja aikakauslehtien suut on tukittu.  Antikristillinen propaganda leviää.
1934:  Suurin juutalaisomistuksessa oleva mediayritys Ullstein arjalaistetaan natsi-Saksassa.  Natsipuolue ostaa sen kymmenesosalla todellisesta arvosta.  Nimeksi tulee 1938 Deutscher Verlag.
1934:  Saksalainen sosiaalidemokraattinen kirjailija ja poliitikko Erich Mühsam surmataan Oranienburgin keskitysleirillä.
1934:  Virossa tapahtuu vallankeikaus, kun Konstantin Päts julistaa Viron poikkeustilaan, lakkauttaa Viron vapaussoturien liiton Vapsit ja vangituttaa sen johdon.  Lehdistön vapautta rajoitetaan.
1934:  Prahassa taideyhdistys Mánes pitää näyttelyn, jossa on muun muassa John Heartfieldin fotomontaaseja.  Poliisi käskee pian avajaisten jälkeen poistamaan seitsemän Heartfieldin työtä yleisen ärtymyksen vuoksi.
1934:  Venäläinen runoilija Osip Mandelstam (-1938) pidätetään kotoaan, ja hän myöntää kirjoittaneensa vastavallankumouksellisen satiirin Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen NKP johtajaa ja koko Neuvostomaata vastaan.  Mandelstam karkoitetaan maaseudulle, mutta 1938 hänet pidätetään.  Hän saa leirituomion ja kuolee leirillä.
1934:  Yhdysvaltalaisen kirjailijan Henry Miller (1891-1980) teos Tropic of Cancer - Kravun kääntöpiiri ilmestyy Pariisissa, ja kielletään englantia puhuvissa maissa.  Se on pannassa 1964 saakka Yhdysvalloissa.  Muita Millerin kirjoja kielletään.
1934:  Suomessa säädetään kiihotuslaki eli laki valtiolle ja yhteiskunnalle vahingollisen kiihotuksen ehkäisemisestä rajoittamaan entisestään paino- ja sananvapautta.  Leimataan rikolliseksi perättömien tietojen levittäminen ja loukkaavien tai halventavien tietojen käyttäminen, sikäli kuin nämä tiedot halventavat eduskuntaa, hallitusta, julkista viranomaista tai voimassa olevaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä.  Kielletään loukkaamasta uskonnollisia arvoja, siveellisiä periaatteita ja häpäisemästä kansallisia muistoja.  Kriminalisoidaan lausumat, jotka voisivat vahingoittaa Suomen suhteita ulkovaltoihin.  Laki sisältää vasemmistoon kohdistuvia kohtia, mutta sitä käytetään myös äärioikeistoa hillitsemään.  Laki on voimassa 1936 loppuun.
1934:  Kirjailijaa ja toimittajaa Erkki Vala vastaan nostetaan kanteita, jotka koskevat lehdessä Tulenkantajat julkaistuja kaunokirjallisia tuotteita.  Ensimmäinen syyte koskee kahta Pentti Haanpään pulaliikettä koskevaa novellia, joissa on arvostelua viranomaisia, yhteiskuntajärjestystä ja kirkkoa kohtaan.  Toisen kerran Valaa syytetään jumalanpilkasta, kun hän päättää kustantaa tshekkiläisen kirjailijan Jaroslav Hashekin romaanin Kunnon sotamies Shvejkin seikkailut maailmansodassa suomeksi ja julkaisee siitä otteita Tulenkantajissa.  Seuraa syyte jumalanpilkasta.  Juttu herättää suurta huomiota Skandinaviassa.  Ruotsissa kirjailija Josef Kjellgren kirjoittaa: "Yksi asia on varma: kunnon sotamies Shvejk on vuosikymmenien kuluessa levittävä paljon iloa tässä maailmassa, joko viranomaisten avulla tai ilman heidän apuaan".  Elmer Diktonius kirjoittaa Arbetarbladetissa: "... kun seuraavan kerran tapaamme skandinaavisia ystäviämme, täytyy meidän punastua Suomen uudesta kulttuuriskandaalista vielä pahemmin kuin ennen".  Tässä jutussa korkein oikeus vapauttaa Valan rangaistuksista ja teoksen pannasta, joten Suomi ei tee seuraa Hitlerin Saksalle, ainoalle maalle, jossa teos on kielletty.  Yleensä syytteistä seuraa sakkorangaistus.
1934:  Isänmaallisen kansanliikkeen IKL Ajan Suunta lakkautetaan kahdeksi kuukaudeksi.
1934:  Teologian tohtori Paavo Virkkunen nostaa Ilkan Tompan Tuomoa eli Urho Kittilää ja päätoimittajaa Artturi Leinonen vastaan syytteen herjauksesta.  Kun kokoomuksen puheenjohtaja Virkkunen syrjäytettiin, niin Tompan Tuomo kirjoitti, että kirkkoherra Virkkusen saarnatessa kansa sulkee radionsa.  Kittilä ja Leinonen tuomitaan vankeuteen kiihotuslain nojalla.
1934-35:  Aitosuomalaiset ja heidän järjestönsä Akateeminen Karjala-Seura AKS, Suomalaisuuden Liitto ja muut vaativat ruotsalaisomistuksessa olevien yritysten boikotointia.  Tämä olisi vaikuttanut kirjapainoteollisuuteen, sillä monen helsinkiläispainon kuten Tilgmann ja monien kaupunkien pikkupainojen osake-enemmistö on ruotsinkielisillä.
1934:  Tuomarin Ernesti Hentunen sensaatiolehti Totuuden Torvi lakkautetaan useiden sakkojen jälkeen.  Hentunen saa lopulta vankeutta jatketusta järjestelmällisestä törkeästä viranomaisten halventamisesta.  Hentunen aloittaa lehtensä uudelleen sotien päätyttyä.
1935:  Natsi-Saksassa kirjastonhoitaja Wolfgang Hermann kokoaa kiellettyjen kirjojen luettelon, jossa on 524 kirjailijan 3601 teosta.
1935:  Natsi-Saksassa voi vielä julkaista, jos esittää arjalaistodistuksen ja antaa uskollisuudenlupauksen.  Juutalaiset ja toisinajattelevat toimittajat ja kirjailijat syrjäytetään.  Juutalaiset kustantamot arjalaistetaan.
1935:  Sveitsiläisen Baseler Nachrichten -sanomalehden tuonti natsi-Saksaan kielletään.  Sveitsi vastaa kieltämällä kolmen natsisaksalaisen lehden tuonnin.
1935:  Fasistisessa Italiassa Mussolini kieltää Casanova de Seingaltin (1725-98) Memoires 1791-98 - History of my life - Casanovan vaellusvuodet.
1935:  Erkki Vala julkaisee Tulenkantajissa otteita Jaroslav Hasekin romaanista Kunnon sotamies Shvejkin seikkailut maailmansodassa.  Vala saa sakkoja.  Kun Vala julkaisee eurooppalaisten lehtien otteita Antikais-oikeudenkäyntikirjoittelusta, Vala joutuu 1936 Katajanokan lääninvankilaan kuukaudeksi.
1935:  Joel ja Silja Mäntykoski asuvat Helsingissä Aleksis Kiven kadun numerossa 40, jonka kellarissa on Suomen Kommunistisen Puolueen SKP salainen kirjapaino.  Heidän yhteytensä painoon paljastuvat, ja molemmat pidätetään.  Kirjapainon tuotteita löytyy seitsenvuotiaan Anna-Liisan (sittemmin Hyvönen) lelulaatikosta.  Kun äiti pääsee Etsivästä keskuspoliisista EK kotiin lasten luo, hän kuljetuttaa koko painon eräänä yönä kuorma-autolla pois ennenkuin poliisit ehtivät löytän sen.
1935:  Elokuvasensuurin tarkastusohjeisto annetaan.  Valtion Filmitarkastamon tarkastajien lukumäärä lisätään kolmesta neljään.  Asetetaan toinen tarkastuselin Valtion Filmilautakunta, johon tarkastamon päätöksestä voi valittaa.  Siihen kuuluu viisi varsinaista ja kolme varajäsentä.
1936:  Natsi-Saksassa propagandaministeri Joseph Goebbels kieltää kaiken kirjallisuus- ja taidearvostelun.  Puolen miljoonan diktatuuria pakenevan ihmisen joukossa on tuhansia taiteilijoita, yli 1800 kirjailijaa ja koko juutalainen älymystö.  Fritz Helke on Hitler-Jugendille sopivan kirjallisuuden tarkastaja Referent im Kulturamt der Reichsjugendführung, ja hänen arvonsa Hitler-Jugendissa on Bannführer im Stabe.
1936-45:  Fasistisen Japanin lehdistö on valvonnan alaisena, sillä Japanin hallitus perustaa oman tiedotuskomitean.  Se ja valtion uutistoimisto Domei manipuloivat lehdistöä II maailmansodan loppuun.
1936:  Gottfried Bermann-Fischer -kustantamo pyrkii natsi-Saksasta turhaan Sveitsiin ja muuttaa Wieniin.  Natsisaksalaisten Itävaltaan marssin jälkeen 1938 sen kirjavarastot takavarikoidaan, ja Bermann pakenee Italiaan.  Kustantamon Albert Bonnier avulla perustetaan 1939 kustantamo Ruotsiin.  Sodan alettua Bermann menee Yhdysvaltoihin, josta johtaa tukholmalaista kustantamoa.  Hän palaa 1948 Eurooppaan ja yhdistyy Amsterdamissa Querido-kustantamoon.
1936:  Isänmaallisen Kansanliikkeen IKL nuorisojärjestön lehti Sinimusta lakkautetaan.
1936:  Aikakauslehti Meidän kesken (perustettu 1934) lakkaa, kun toimittaja saa sakot julkaisun epäsiveellisyydestä.
1936 mennessä:  Suomen itsenäisyyden aikana on lehdille langetettu 350 painokannetta ja lähetetty 38 toimittajaa vankeustuomioita kärsimään.
1937:  Jugoslaviassa Walt Disney (1901-66), Mickey Mouse - Mikki Hiiri -sarja kielletään, koska siinä esitettiin kunigaskuntaan kohdistuva salajuoni.  Politika-lehti alkoi julkaista sarjaa 1935 kolmantena Euroopassa.  Mikki palaa 1994 lehteen.
1937:  Rio de Janeirossa sensuuri kieltää Monteiro Lobaton kirjan Öljyskandaali.  Kirja suututtaa kansainvälisen öljytrustin, joka valehtelee, ettei Brasiliasta löydy öljyä.  Kirjoittaja joutui perikatoon yrittäessään luoda brasilialaista öljy-yhtiötä.  Sitä ennen hän epäonnistui kirjapainoalalla, koska hän sai idean myydä kirjoja kirjakauppojen ohella myös apteekeissa, basaareissa ja sanomalehtikioskeissa.
1937:  Turkkilainen runoilija Nazim Hikmet (-1963) tuomitaan 28 vuodeksi vankilaan, koska hän on kirjoittanut Espanjan tasavaltalaisten taistelua tukevan runon.  Hänet vapautetaan 1950 yleisen mielipiteen painostuksen ansiosta.  Hikmet muuttaa Moskovaan, jossa kuolee.
1937:  Baskimaalainen toimittaja, runoilija ja runonlausuja Lauaxeta eli Esteban Urkiaga (1905-37) murhataan Espanjan sisällissodassa.
1937:  Francolaisten ja falangistien liittolaiset natsit pommittavat maan tasalle Baskimaan Guernican, jossa kuolee yli 1500 siviiliä. Baskien kansallisarkisto ynnä muuta kulttuuriperintöä tuhoutuu.
1937:  Natsi-Saksassa on vielä 27 juutalaista kustantamoa ja 61 kirjakauppaa.  Tämän mahdollistaa juutalaistähden käyttö.
1937 alkaen:  Neuvosto-Karjalassa hävitetään suomalaista kirjallisuutta.  Komin suomensukuinen kirjailijaliitto likvidoidaan Suomen vakoilujärjestönä.  Yksi jäsen kuolee luonnollisesti.  VKP(b)n Karjalan aluekomitea ryhtyy poistamaan julkisesta käytöstä ideologisesti vääräoppista suomenkielistä kirjallisuutta.  Toisen ryhmän muodostavat nationalistisiksi määritellyt teokset kuten Suomalaisten muistoja Leninistä 1925, Otto Johanssonin Edvard Gyllingiä ja Kustaa Roviota ylistävä kirja, Matti Airolan suomen kielioppi ja Rovion kielipolitiikkaa käsitelleet artikkelit sensuroidaan.  Virheeksi luetaan, että Rovio ja Lauri Letonmäki määrittelivät eräässä teoksessa karjalaiset osaksi Suomen kansaa.
1937:  Suomen puolustusvoimat alkavat järjestää kertausharjoituksia tuleville tiedottajilleen puolustusministeriön sanomatoimiston tehtyä alustavia suunnitelmiaan sotapropagandaa varten.  Kaikkiaan 68 lehtimiestä, kirjailijaa ja mainostoimittajaa saa ennen sotaa koulutusta valistus- ja propagandatyöhön joukko-osastoissa.
1937:  Yksityiset kertausharjoituksissa mukana olleet henkilöt perustavat Propagandaliiton, jonka tarkoituksena on kohottaa kansan puolustustahtoa ja kansalaisten maanpuolustushenkeä.
1938:  Fasistisessa Espanjassa Francon hallitus säätää sensuurilain.
1938:  Kolonialistinen Ranska lopettaa Tunisian kansallismieliset lehdet, mutta Habib Bourguiban L'Action Tunisienne saa ilmestyä.
1938:  Fasistisessa Italiassa todetaan, että Walt Disney (1901-66), Mickey Mouse - Mikki Hiiri -sarja työskentelee Mussolinin fasismia vastaan ja on sopimaton.
1938:  Budapestissä syntynyt kirjailija Arthur Koestler (1905-83) työskentelee toimittajana Espanjan sisällissodassa.  Fasistit vangitsevat hänet ja tuomitsevat kuolemaan.  Kansainväliset vetoomukset pelastavat hänen henkensä.  II maailmansodan syttyessä hän joutuu Ranskassa keskitysleiriin, mutta pakenee Englantiin.
1938:  Tukholman Dramatiska Teatern ei hyväksy Bertolt Brechtin (1898-1956) näytelmää Leben des Galilei uskonnollisena (raamatussa Galilea).  Sitten Saksa kieltää Brechtin esittämisen.
1938:  Natsi-Saksan propagandaministeriön alaan kuuluvat sanomalehdistö, kirjallisuus ja viralliset julkaisut sekä kirjastot.  Kiellettyjen kirjojen luetteloa laajennetaan maanpakolaiskirjailijoihin, jotka kirjoittavat diktatuurin vastaisesti: Thomas Mann, Annette Kolb ja dekadentit kirjailijat Robert Musil, Arthur Schnitzler ja Joseph Roth.  Pakolaiskustantamojen kirjat kielletään: Malik, Bermann-Fischer Tukholmassa sekä Allert de Lange ja Emanuel Querido Amsterdamissa.  Saksan valloitettua Hollannin 1940 lähetetään Emanuel Querido (1871-1943) keskitysleirille, jossa hän kuolee.
1938:  Natsi-Saksan vainoyön 9-10.11 jälkeen juutalaisten kirjakauppojen aika on ohi.
1938:  Puolan lehdistön vapautta rajoitetaan ja säädetään Puolan ensimmäinen lehdistölaki.
1938:  Romanian kuningas Kaarle II lopettaa puolueet ja niiden lehdet.  Sotasensuuri kohdistuu jäljelle jääneisiin lehtiin.  Fasisti Ion Antonescu kaappaa 1940 vallan, luo propagandaministeriön ja toimikunnan valvomaan julkaisuja sekä terävöittää lehtisensuuria.
1938:  Etelä-Afrikka kieltää kaikki Francois Rabelaisin kirjat.
1938:  Sisäministerin Urho Kekkonen aloitteesta hallitus tekee päätöksen Isänmaallisen Kansanliikkeen IKL ja sen 18 sanoma- ja aikakauslehden lakkauttamisesta.  Liikkeen painot helsinkiläinen Kirjapaino ja Kustannus Liike, viipurilainen Karjalan Painotyö, turkulainen Varsinais-Suomen Kirjapaino, tamperelainen Kirjapaino Pirkka, seinäjokelainen Lakeuden Kirjapaino ja kuopiolainen Yhtyneiden Lehtien Kirjapaino suljetaan.  Helsingin raastuvanoikeus katsoo, ettei sisäministeriöllä ole laillista syytä lakkauttaa Isänmaallista Kansanliikettä, estää sen lehtiä ilmestymästä eikä sulkea painoja.  Samalla lakkautetaan Hämeen Sanomat, jonka kokoomus saa haltuunsa, ja Uusimaa, joka julistautuu sitoutumattomaksi.  Muut äärioikeistolaiset lehdet selviävät lakkautusuhasta.  Liikkeen lehdet ilmestyvät taas joulukuun alusta lähtien.
1939:  Irlantilainen työläiskirjailija Brendan Behan (1923-64) on Irlannin tasavaltalaisarmeijan Irish Republican Army IRA jäsen ja saa tuomion pommiattentaatin valmistelusta englantilaisia vastaan.
1939:  Yhdysvalloissa St Louisissa yleinen kirjasto polttaa kolme kirjaa John Steinbeck (1902-68), The Grapes of Wrath 1939 - Vihan hedelmät.  FBI tarkkailee kirjailijaa, joka kirjoittaa 1942 FBIlle: "Voisitteko karistaa Edgarin pojat kannoiltani?"
1939:  Ranskassa Daladierin hallitus kieltää kommunistisen puolueen toiminnan ja lakkauttaa noin 150 sanomalehteä.
1939:  Francisco Francon fasististen kapinallisten voitettua Espanjan tiedotuslaitos joutuu ankaran valtionvalvonnan alaiseksi.  Noin 150 lehteä takavarikoidaan ja niiden painot otetaan valtiopuolueen falangin haltuun.  Keskuslehdeksi tulee Arriba - Ylös.  Falangi alkaa julkaista noin 30 uutta lehteä.  Maanalaiset lehdet los tibios vaeltavat kädestä käteen.
1939:  Fasistisessa Espanjassa Franco poistaa kaikki Johann Wolfgang von Goethen (1749-1832) teokset espanjalaisista kirjastoista, kieltää Henrik Ibsenin (1828-1906) teokset ja puhdistaa Immanuel Kantin kaltaiset häpeälliset kirjailijat kirjastoista.
1939-44:  Ruotsissa takavarikoidaan natsi-Saksan vastaisia lehtiä ja kielletään niiden kuljetus.
1939:  Vasabladet kirjoittaa johtajan uran esittelyn Adolf Hitleristä hänen 50-vuotispäivänään, ja saksalaiset lähettävät sanallisen nootin Suomeen Hitlerin kunnian loukkaamisesta.  Lehden päätoimittaja Edvin Sundquist joutuu oikeuden eteen.  Käräjät vapauttavat päätoimittajan, mutta Vaasan hovioikeus tuomitsee hänet 10 kuukaudeksi vankeuteen.
1939:  Suomen Pienviljelijä ajaa syksyllä niin pitkälle yhteistä politiikkaa vasemmiston kanssa, että hallitus lakkauttaa sen runsasta viikkoa ennen talvisodan syttymistä.
1939:  Suomen oikeusministeriö käski 1919 lähtien sanomalehden käräjille 381 kertaa.  Syyte koskee esivallan tai yhteiskuntajärjestyksen halventamista 197 kertaa.  Kiihotuslain nojalla nostettuna on 27 kannetta.  Rikokseen kehottamista koskee 48 tapausta.  Vasemmistoradikaalilla lehdistöllä on 179 kannetta, sosiaalidemokraateilla 92, mutta lapuanliikkeellä ja Isänmaallisella Kansanliikkeella IKL vain 47 kannetta.  Kommunistin vastuu oikeuslaitoksen mukaan on kollektiivinen, mutta Mäntsälän äärioikeistolaiset kapinoitsijat tuomitaan lieviin rangaistuksiin tai vapautetaan omista teoistaan vastaavina yksilöinä.
1939:  Ohjaaja Eino Salmelainen kertoo Helsingin kansanteatterin henkilökunnalle, että ulkoministeriö on kieltänyt kirjailijan Hagar Olsson (1893-1978) näytelmän Lumisota.  Kieltokirjettä tai sen kopiota ei ole löytynyt.
1939:  Helvi Hämäläisen 1938 kirjoittaman teoksen Säädyllinen murhenäytelmä ensimmäinen painos tuhotaan.  Romaani näyttää, kuinka suomalainen sivistyneistö oli selvillä Hitlerin suunnitelmista ja Suomen tulevaisuudesta.  Viittaukset Hitleriin poistetaan ja kirja ilmestyy 1941 silvottuna ja siivottuna.  WSOYn sensuuri on saksalaismielistä.
1939:  Valtioneuvoston kanslian yhteyteen perustetaan 11.10 Valtioneuvoston tiedoituskeskus VTK.  Päämajan alaiseksi perustetaan 18.10 sensuuritoimisto.  Suomen tasavallan suojelulaki 1930 antaa valtiovallalle laajat sensorin valtuudet muun muassa lehdistön valvonnassa, ja pannaan voimaan ennakkosensuuriasetus.  Painovapautta voidaan rajoittaa, painotekstiä muuttaa tai julkaiseminen kieltää.  Hallituksen ja viranomaisten kaikkinainen arvostelu halutaan estää.  Suomen Pienviljelijä ja aikakauslehti Soihtu lakkautetaan. Annetaan asetus posti-, lennätin- ja puhelinliikenteen valvonnasta.  Talvisodan sotasensuuri on päämajan johdossa, jonne perustetaan propagandaosasto.  Sotasensuuri hoitaa posti-, lennätin-, puhelin-, radio- ja muun tiedotuslaitoksen käytön sekä paino-, kuva- ja äänituotteiden julkaisemisen.  Uutistoimistojen aineisto tarkastetaan jo Helsingissä, joten se on valmista julkaistavaksi.  Kullakin lehdellä on oma sensorinsa, joka lukee lehtien korrehtuurivedokset, eli säädetty ennakkosensuuri toimii.  Talvisodan aikana ei tarvitse lukea kuin yksi lehti, koska kaikissa lehdissä on täsmälleen samat kirjoitukset.  Sensuuritehtävissä toimii talvisodan aikana noin 2000 henkilöä.  Suojelulaki on voimassa 1946 loppuun ja muutetussa muodossa 1947.
1939:  Päämajan siirryttyä Mikkeliin perustetaan Helsinkiin uusi sensuuriviranomainen, joka hoitaa koko sanomalehdistömme ennakkotarkastuksen.  Viraston johtajana on tohtori Kustaa Vilkuna.  Helsingin, Turun, Tampereen ja Vaasan sotasensuuripiireissä on paikalliset sensuuritoimistot ja sensorit.  Valvontaa ja tarkastusta hoitaa noin 2000 ihmistä.  Suurimmat sanomalehdet saavat omat sensorinsa.  Sensuurijärjestelmä on voimassa 1944 loppuun.
1939:  Soihtu takavarikoidaan talvisodan syttymisen jälkeen valtakunnan yleiseen turvallisuuteen vedoten.  Soihtua ilmestyy 1940 kolme numeroa, mutta ilmestyminen katkeaa 1945 saakka.  Soihdun sammuttavat sensuurimääräykset talvi- ja jatkosodan välisenä aikana, jotka kieltävät muun muassa hallituksen ja viranomaisten arvostelun.
1939-44:  Suomen kriittinen kirjailijakunta istuu vankilassa muun muassa Elvi Sinervo, Arvo Turtiainen, Jarno Pennanen ja Raoul Palmgren.  Iris Uurron näytelmiä ei esitetä Suomen kansallisteatterissa.
1939:  John Steinbeckin Vihan hedelmät ei ole tuoreeltaan suomalaisille sopivaa luettavaa, ja Tammi julkaisee sen 1944.  Pohjoismaiden uusin kirjallisuus pysyy kansalle tuntemattomana.
1940:  Mohandas Karamchand Gandhi käsittelee kirjoituksessaan Kansalaistottelemattomuus sananvapauden puolustamista.  Intian hallitus voi nopeuttaa kriisin syntymistä tekemällä Vinoba Bhaven (kehräämistä käsityöläisammattina käsittelevän oppikirjan tekijä, sanskritin kielen tutkija) puheen kuuntelemisesta ja kirjoitusten lukemisesta rikoksen.  On kyse oikeudesta puhua sotaa vastaan tai sotaan osallistumista vastaan.  Näiden oikeuksien käyttäminen ei voi vahingoittaa englantilaisia.  Oikeus puhua sotaan osallistumista vastaan on kielletty.
1940:  Luulajassa Norrskensflamman räjäytetään.  Fasistit, Luulajan poliisijohto ja sotilaat miinoittavat talon dynamiitilla ja valelevat bensiinillä.  Viisi toveria murhataan, kaksi haavoittuu ja kuusi pelastetaan viime hetkellä.  Ruotsin valtio kieltää kommunististen lehtien kuljetuksen junalla, linja-autolla tai laivalla.  Toverit kuljettavat lehtiä polkupyörällä ja jalan sekä salakuljettavat juniin ja linja-autoihin.  Lehdelle tulevia toimituksia estetään.  Ilmoituksia ei saa antaa Norrskensflammanille.
1940:  Saksalaiset natsit sensuroivat Tanskan lehtiä.
1940-45:  Natsisaksalaiset ylläpitävät karkeaa sensuuria valloittamissaan maissa.  Natsit polttavat Alsacessa kirjastojen ranskankieliset kirjat.  Sodan jälkeen ranskalaiset polttavat saksankieliset kirjat.
1940:  Hollannissa natsien herruus lopettaa useimmat sanomalehdet.  Maanalaisia illegaaleja lehtiä ilmestyy 1200 kappaletta yleensä pienin painoksin.  Kolme lehteä, sosialistinen Het Parool (perustettu 1941), Trouw (1943) ja kommunistinen De Waarheid (1940) saavuttavat joskus 100 000 kappaleen painoksen.  Vapautuksen jälkeen Hollannissa lehdillä on lupapakko 1947 asti.
1940:  Ranskassa natsisaksalaiset pakottavat kustantamot arjalaistamaan henkilökuntansa ja kirjailijansa, eikä esimerkiksi kirjailijaa Irène Némirovsky enää julkaista.  Juutalaiset eivät saa harjoittaa seuraavia ammatteja: päivä- ja aikakauslehtien (paitsi tieteellisten) toimittajat ja muu henkilöstö, elokuvatuottajat, elokuvaohjaajat, käsikirjoittajat, elokuvateattereiden ja teattereiden johtajat, mainostoimittajat, lehden tai radion uutistoimittajat ja kustantajat.
1940:  Natsi-Saksan miehitysvallan lehdistösensuuri olisi aloittanut Oslossa aamulla 9.4, mutta se upposi risteilijä Blücherin mukana kaupungin edustalla meren syvyyteen.  Joitakin tunteja myöhemmin kaupunki miehitetään ja sensuuri alkaa.  Seuraavana päivänä neljä Vidkun Quislingin henkivartijaa työntäytyy Norsk Telegrambyrån huoneistoon antamaan ohjeet lehdistölle.  Arbeiderbladet kielletään samana vuonna ja 1943 Dagbladet ja Morgenbladet.  Kiellettynä on kaikkiaan 38 sanomalehteä.
1940-43:  Liechtensteinissa  ilmestyy natsipiirien lehti Der Umbruch, alaotsikolla Kampfblatt der Volksdeutschen Bewegung.  Ruhtinaallinen hallitus kieltää 1943 sen.
1940-45:  Natsi-Saksan rakentamasta Auschwitzin keskitysleiristä kirjeitä saa kirjoittaa vain saksaksi.  Suojajoukot Schutzstaffel SS sensuroi kirjeitä leikkaamalla sopimattomat kappaleet pois tai tekemällä niistä muuten lukukelvottomia.  Kirjeiden pitää aina sisältää lause: Olen terve, ja minulla menee hyvin.
1940:  Neuvostovalta kieltää ja hävittää suuren joukon virolaisia kirjoja.  Viron 66 kustantamoa yhdistetään muutamaksi valtiojohtoiseksi kustantamoksi ja painovalmiista käsikirjoituksista suuri osa hylätään.  Keltainen eli viihdekirjallisuus takavarikoidaan ja tuhotaan.  Poistetaan myynnistä Neuvostoliiton vastaiset kirjat ja suurporvaristoa esittävä kirjallisuus.  Laaditaan neljä kiellettyjen kirjojen luetteloa, joissa on 800 kirjaa ja aikakauslehteä.
1940:  Neuvostoliitossa kirjailija Isaak Babel pakotetaan tunnustamaan, että hän toimii Itävallan turvallisuuspalvelun laskuun, ja teloitetaan.
1940-41:  Englannissa kommunistinen Daily Worker on 18 kuukauden ajan kokonaan julkaisukiellossa.
1940:  Ranska lakkauttaaAlger Républicain -lehden.
1940:  Fasistiset japanilaiset lopettavat korealaisen vastarintalehden Dong-A Ilbo.  Sen 20 vuoden ilmestymisaikana lehti lakkautettiin neljä kertaa määräajaksi, lehden numero takavarikoitiin 489 kertaa, myynti kiellettiin 63 kertaa ja toimitusaineistoa sensuroitiin 2423 kertaa.  Toimittajien aresti, vangitseminen, vainoaminen ja terrori oli tavallista.
1940:  Suomessa päämajan sensuuritoimisto antaa yleiskiellon, jolla estetään hallituksen ja viranomaisten toiminnan arvostelu, ja kielletään kirjoitukset, jotka viittaavat sisäisen yksimielisyyden hajaantumiseen tai rikkovat jo "saavutettua kansallista yksimielisyyttä".  Sensuuri peittää kaikki tiedot natsien rikoksista.  Hallitus päättää jatkaa sotasensuuria, joka siirtyy päämajalta sisäasiainministeriön alaisuuteen.  Aikaisemmat päätökset ovat vuosilta 1929 ja 1939.  Pääministeri Risto Ryti asettaa salaisen komitean valmistelemaan osana valtakunnan yleissuunnitelmaa sodanaikaisen  tiedotustoiminnan entistä parempaa järjestelyä.  Harkitaan saksalaismallisen propagandaministeriön perustamista, ja päämajan propagandapäällikkö Kalle Lehmus ja L Arvi P Poijärvi käyvät keväällä 1941 tutustumassa Saksan propaganda- ja sensuurijärjestelmään.  Propagandakomppaniat muutetaan tiedotuskomppanioiksi.  Valtioneuvoston kanslian ja pääministerin alainen Valtion tiedoituslaitos VTL (kutsumanimi Vetelä) perustetaan 1941 tehostamaan sensuurilaitosta ja hoitamaan maan propagandatoimintaa.  Sille siirretään Valtioneuvoston tiedotuskeskuksen, päämajan propagandaosaston, ulkoasiainministeriön sanomalehtiosaston ja Finlandia Uutistoimiston tehtävät.  VTLn kautta hoituu sodanaikainen virallinen tiedonvälitys.  Annetaan asetus tiedotustoiminnan tarkastamisesta sodan aikana.  VTL jaetaan tiedotusjaostoon (propaganda) ja tarkastusjaostoon (sensuuri), jonka henkilöstön määrä on 408.  Tiedotusjaoston tuotantotoimisto tuottaa noin 2400 artikkelia, jotka sanomalehtiosasto välittää lehdille.  Jokainen kirjoitus julkaistaan keskimäärin 12,7 eri lehdessä.  Sanomalehtiosasto välittää yli 7000 eri sotakirjeenvaihtajien artikkelia ja päämajan päivittäiset tilannetiedotukset.  Kaikkiaan VTL välittää lehdille lähes 24 000 artikkelia, joista noin 10 000 julkaistaan.  Tuotantotoimiston juttuja luetaan päivittäin yleisradion sanomalehtikatsauksissa niiden lehtien omina kannanottoina, jotka olivat kirjoitukset julkaisseet.  Tuotantotoimisto valmistelee myötämielisyyspropagandaa natsi-Saksaa kohtaan.  Tarkastusjaosto toimittaa sanomalehdille noin 1500 toimintaohjetta, jotka koskevat kiellettyjä ja vaarallisia aiheita.  Mannerheimin miekantuppi-päiväkäskyn nostattama väittely kielletään lehdissä, jotta ei osoiteta Suomen käyvän valloitussotaa.  Kuitenkin mielialoja valmistellaan hyökkäyssotaan, johon liittyy laajoja aluevalloituksia.  Iso aseveli natsi-Saksa antaa 65 ohjetta.  Sensuuri valvoo, että kansallissosialistisesta järjestelmästä, juutalaiskysymyksestä sekä Tanskasta, Norjasta ja Virosta ei voi keskustella paljon sanomalehdissä.  Tarkkailuosasto seuraa asiamiesverkkonsa ja lehdistön avulla kansan mielialoja.  VTLn päällikkönä 1941-43 on Heikki Reenpää.  Häntä seuraavat Kustaa Vilkuna, joka syrjäytetään 1944, ja Heikki Kekoni.
1940:  Reformistiset sosialistit kuutoset KH Wiik, Mikko Ampuja, Johan Helo, Yrjö Räisänen (pakinoitsija Sasu Punanen, erotettu Suomen Sosialidemokraatista ja nyt erotetaan puolueesta), Cay Sundström ja Kaisu-Mirjami Rydberg perustavat Vapaa Sana -lehden, jonka juttuja sensuuri poistaa tai lyhentää.  Työväen Kirjapaino ei suostu painamaan lehteä eivätkä Tannerin esityksestä muutkaan sosiaalidemokraattiset lehtitalot.  Muita painoja uhataan saarrolla ja koneiden särkemisellä.  Uhkausten takana on Suomen Aseveljien Työjärjestö SAT eli satiaiset.  Se seuraa mielialoja ja toimii suoraan oppositiohenkisiä kohtaan.  Lehti ei onnistu ostamaan omia painokoneita.  Lehteä ilmestyy 13 numeroa, joista viimeinen painettiin Tukholmassa.  Sisäministeri Toivo Horelli vangituttaa kuutoset 1941 epäiltynä osallisuudesta maanpetokselliseen toimintaan.
1940:  Suomen Sosialidemokraatilta kielletään ylhäältä tulleella käskyllä Saksan arvosteleminen.  Sensuuri pakottaa Suomen ja Neuvostoliiton Rauhan ja Ystävyyden Seuran SNS ja Vapaan Sanan lopettamaan sosiaalidemokraattien johdon arvostelemisen.
1940:  Akateemisen Sosialistiseuran ASS Soihtu lakkautetaan uudestaan, sitten Kansan Sanomat (näytenumero ehtii ilmestyä), joka on Suomen ja Neuvostoliiton Rauhan ja Ystävyyden Seuran SNS lehti ja myös seura.  Lakkautetaan kansallissosialistinen Kansallinen Työ ja Svensk Vakt.
1940:  Vankilajohdon hämmästykseksi Jaakko Lehtorannalle salakuljetetaan välirauhan aikana Leningradin Pravdan numeroita, jotka ovat tuoreempia kuin Helsingin kirjakaupoissa.
1940:  Suomen Aseveljien Liitto perustetaan.  Aseveliliiton salainen työjärjestö on SAT, myöhemmin VIA - Vapaus, Isänmaa, Aseveljeys.  Heikki Waris on luomassa SAT-VIAn verkkoa maahan, ja toimittaja Aito Anto suunnittelee propagandatyötä keskustoimistossa, jonka pani alulle Aseveliliiton sihteeri Veikko Loppi.  Propaganda-avustajien joukkoon kuuluvat Poika Tuominen, Aleksi Aaltonen, Emil Skog ja Yrjö Jahvetti Kilpeläinen, jonka kirjelaatikko radiossa palvelee satiaisia.  Kilpeläinen on Etsivän keskuspoliisin EK tiedottaja opiskeluajoistaan lähtien.  Hänet otetaan Suomen Sosialidemokraattiin pakinoitsijaksi, kun Sasu Punanen - Yrjö Räisänen erotetaan.  Teollisuus ja puolustusministeriö rahoittavat toiminnan.  SAT-VIAn toimihenkilöt ovat Valtion Tiedoituskeskuksen VTL palveluksessa, jolle tiedotus- ja sensuuritoiminta keskitetään 1941.  SAT-VIAn työ on nyt päämajan alaista henkistä taistelutoimintaa HT.  SAT-VIAn päämäärä on poistaa kommunistit johtopaikoilta ja luottamustehtävistä yhdistyksissä ja ammattiosastoissa.  Satiaiset jakavat työpaikoilla omia kirjasiaan, joissa ei ole julkaisijan nimeä.  SAT-VIA on kolmas valtiollinen poliisi VALPOn ja Pääesikunnan valvontatoimiston ohessa.
1940:  Armas J Pullan kirjan jermujen Ryhmy ja Romppainen kissan nimi on Neuvostoliiton ulkoministerin nimestä mukailtu Molotohvi, joka vaihdetaan sensuurin vaatimuksesta Mörökölliksi.
1940:  Kansalta kerätään yli 300 000 kultasormusta ja tuhansia muita kultaesineitä yhteensä yli 1750 kiloa kultaa.  Kultamäärällä olisi saatu hankittua 30 hävittäjäkonetta tai 75 millimetrin ilmatorjuntatykkiä.  Kuitenkin kulta jäi makaamaan Suomen Pankin holviin.  Asiasta vaiettiin sotasensuurin turvin.
1941:  Natsi-Saksassa ei saa perustaa uutta kustantamoa.  Sodan alusta lähtien paperia säännöstellään, ja sodalle tarpeetonta kirjallisuutta ei julkaista.
1941:  Neuvostovalta kuljettaa Tarton yliopiston ja entisen Valtionkirjaston 250 000 kirjaa jätepaperiksi paperitehtaisiin.
1941-44:  Natsi-Saksan joukot kieltävät ja tuhoavat virolaisia kirjoja.  Tällä kertaa kohteena ovat ensimmäisen neuvostovuoden teokset, oppikirjat ja sanomalehdet.  Laaditaan kirjastoista poistettavien kirjojen luettelo.  Professori Gustav Suitsin ja kirjailija Friedebert Tuglasin kokoelmat hävitetään.  Narvan tuhoutuminen, Tarton ja Tallinnan pommitukset hävittävät kirjoja.  Kirjojen julkaisuluvan saanti miehittäjiltä on hidasta ja vaikeata.  Siksi kirjoja julkaistaan vähän.  Toiminnassa on vain kolme kustantamoa.
1941-45:  Natsi-Saksan tiedotusvälineet ovat propagandajohdon valvonnassa.  Goebbelsin salaisissa ministerikonferensseissa hän lähes päivittäin antaa käskyt, kiellot ja iskulauseet tiedotusvälineiden johtajille, armeijan, puolueen ja valtionhallinnon johtajille sekä lähimmille työtovereilleen.
1941-44:  Jugoslaviassa natsit takavarikoivat sanomalehdet ja radioasemat.
1941:  Hertta Kuusinen suljetaan keskitysleiriin.  Hämeen linnan turvasäilöön suljetuilla poliittisilla naisvangeilla on oikeus tilata sanomalehtiä, mutta usein lehdistä on "raamit jäljellä" vankilaviranomaisten sensorinsaksien jälkeen.  Joskus pidätetään koko lehti.  Sodan alkuaikojen voitonsanomia julkaistaan vankeinhoitoviranomaisten toimittamassa lehdessä Elämästä, jota jaetaan kaikille vangeille.  Hertta Kuusinen vapautuu välirauhansopimuksen nojalla 1944 keskitysleiristä.
1941:  Kirjailija Olavi Olli Laiho (1907-) otetaan Turussa mukaan Suomen Kansan Vapauden Liiton SKVL toimintaan.  Hän on liiton julkaiseman monistelehden Humanité toimittaja.  Liitto julkaisee myös lehteä Aate.  Turussa levitetään lehtiä Kansalaiset, Reserviläiset ja Sotilaat.  Laiho pidätetään 1942 ja hän joutuu Oulun lääninvankilaan.  Suomen Sosialidemokraatti otsikoi: Tuhotyöntekijä pidätetty.  Laiho kirjoittaa 14 siniseen vihkoon omaelämäkerrallisen romaanin Maunu Olavi ja muihin vihkoihin novelleja ja pakinoita.  Kirjailija Olavi Laiho teloitetaan 1944 yhdessä kolmen muun miehen kanssa.  Laihon novelli Kuolemaantuomitun juhannusyö julkaistaan 1944 Kiilan albumissa.
1941:  Helsinkiläinen Aatto Sallinen (1906-) kuuluu Suomen Kansan Vapauden Liiton SKVL perustajiin.  Hän kirjoittaa julkilausumia, joita levitetään 1942.  Sallisen päätyö on sodanvastaisten lehtisten toimittaminen, tilanneselostusten laatiminen puolueryhmiä varten ja joukkoagitaation järjestäminen rauhan puolesta.  Monistusvaikeudet ovat suuret.  Sallinen kääntää venäjästä ja ruotsista.  Hän kääntää Dagens Nyheteristä Piiritetyn kaupungin sinfonian, jossa kerrotaan Dmitri Shostakovitshin Leningrad-sinfoniasta.  Sallinen pidätetään 1944, ja Valpo väittää hänen tehneen itsemurhan.
1941:  Sanomalehden Rovaniemi julkaiseminen kielletään, sillä se Kustaa Vilkunan mukaan kirjoittaa sotakiihkoisesti, mutta päätös kumotaan parin viikon kuluttua.
1941:  Sensuuri kieltää 16.7 Mannerheimin miekantuppi-päiväkäskyn 10.7 arvostelemisen ja sitä koskevan kielteisen lehtikirjoittelun, mutta sallii sen linjojen mukaisen kirjoittelun.  Mannerheim sanoi päiväkäskyssään 7.7 Suomen ja Saksan käyvän taistelutovereina murskaamaan ikiajoiksi bolshevistista vaaraa.  Päiväkäsky selitetään virallisesti Mannerheimin taistelukehotukseksi eikä hallituksen kannanotoksi, kun se herättää ulkomailla kysymyksiä Suomen sodan päämääristä.
1941:  Toimittaja, runoilija ja kirjailija Arvo Turtiainen (1904-) menee jatkosodan alettua maan alle, vaikka osallistui talvisotaan.  Hänet saadaan pian kiinni ja heitetään vankilaan sodan ajaksi.
1941:  Kirjailijan Helvi Hämäläinen (1907-98) romaanista Säädyllinen murhenäytelmä sensuroidaan kaksi lukua.  Toinen on Saksa-kriittinen.  Sen ensimmäinen painos tuhottiin 1939 asiantuntijalausuntojen perusteella.
1941:  Arbetarbladetin johto erottaa Suomen hallituksen määräyksestä Atos Wirtasen lehden toimituksesta.  Hän palaa 1945 jälleen Arbetarbladetin toimittajaksi.  Wirtanen aloitti 1919 kirjaltajan opissa Ålandin kirjapainossa.
1941-44:  Suomalaisista 210 TK-kuvaajasta ja -kirjeenvaihtajasta kuolee seitsemän ja haavoittuu 11.
1941-44:  Ennakkosensuurin voimaan tultua Suomen jatkosodan aikana tarkastetaan lähes 1,3 miljoonaa lehtikirjoitusta ja uutista eli 30 000 kuukaudessa.  Sensuuri puuttuu asioihin 30 000 tapauksessa (noin 600 juttua kuukaudessa) ja julkaiseminen kielletään 5000 tapauksessa eli keskimäärin noin sata juttua kuukaudessa.  Suomen Sosialidemokraatti, Svenska Pressen, Vasabladet ja Arbetarbladet joutuvat useimmin poistojen kohteiksi.  Julkaisukielloilla tärkeät aihepiirit siirretään julkisen sanan käsittelyn ulkopuolelle.  Sensuuria käytetään mielipidettä luovana tekijänä, joka ilmenee sensuurin antamista ohjeista.  Suomen Tietotoimisto STT joutuu rajoittamaan uutisvälitystään ja pakotetaan välittämään Valtion tiedotuslaitoksen propagandistisesti väritettyä aineistoa.
1941-42:  Kenttälehden Matti eräs numero takavarikoidaan päämajasta annetun jakelukiellon perusteella kokonaan.
1941-44:  Suomalaiset miehittäjät keräävät Itä-Karjalassa asukkailta neuvostokirjallisuuden hävitettäväksi kirjarovioilla.  Sotasaalisarkiston palossa tuhoutuu yli miljoona kirjaa.
1941:  Saksan juutalainen toimittaja Wilhelm Willy Kernig hakee Suomesta turvapaikkaa toimittuaan Tshekkoslovakiassa "Saksaa vastaan".  Hän harrastaa "vieraiden valtojen" tiedustelutoimintaa Helsingissä.  Hän joutuu Suomen valtiollisen poliisin Valpo ja Saksan turvallisuusviranomaisten yhteistyön uhriksi, ja palautetaan 1942 Saksaan.
1942:  Jean Francois van Royen (1878-1942) kuolee Amersfoortin keskitysleirillä.  Hän oli De Zilverdistel -painon kantava voima.
1942:  Saksalaiset natsimiehittäjät kieltävät klassisten kreikkalaisten näytelmien esittämisen Kreikassa.
1942:  Kanadassa kielletään trilogia James T Farrell (1904-79), Studs Lonigan.  Se juuttuu 1948 Philadelphian tulliin, kielletään 1953 St Cloudissa ja Irlannissa sekä 1957 USIAn valvomissa kirjastoissa.
1942-45:  Fasistiset japanilaiset kieltävät Indonesiassa kaikki hollantilaiset ja useimmat indonesiankieliset lehdet miehityksen aikana.
1942:  Kiovan Jiddishlandissa syntynyt kirjailija Irène Némirovsky (1903-42) pidätetään Ranskassa Issy-l'Èvequessa.  Hänet viedään Loiretissa sijaitsevaan Pithiviersin keskitysleiriin, sieltä Auschwitziin, ja hän kuolee Birkenaun kuolemanleirillä.  Némirovsky sai teoksesta La Suite Francaise - Ranskalainen sarja valmiiksi osat Myrsky kesäkuussa ja Dolce, mutta osat Vankeus, Taistelut? ja Rauha? jäävät suunnitelmaksi.  Némirovsky kirjoittaa 1942 päiväkirjassaan muun muassa: "Muotoa odotellessa... tai pitäisi kai oikeastaan puhua rytmistä: rytmistä elokuvallisessa mielessä... osien suhde toisiinsa.  (...) Tärkeintä - teoksen osien suhteet toisiinsa.  Parempi musiikin tuntemus auttaisi varmaan.  Musiikin puutteessa se mitä sanotaan elokuvan rytmiksi.  (...) Siis elokuvamainen kaari alusta loppuun mutta osissa eroja".  Némirovskyn teos David Golder 1929 saatetaan elokuvaksi.
1942:  Kaisu-Mirjami Rydberg tuomitaan Turun hovioikeudessa neljäksi vuodeksi kuritushuoneeseen.  Eräänä perusteena tuomiolle on se, että hänen Mirja-tädin kirjelaatikkonsa Suomen Sosialidemokraatissa tarkoituksena oli maamme valtio- ja yhteiskuntajärjestelmän heikentäminen.
1942:  Arnold Salminen toimittaa maanalaisia lehtiä.  Valtiollisen poliisin Valpo miehet saavat hänet kiinni, ja hän kuolee sellissään "ihonalaiseen verenvuotoon".  Aimo Rikka tekee Salmisen pyynnöstä monisteita ja jää kiinni.  Häntä syytetään sodanvastaisen propagandatyön lisäksi aseellisesta toiminnasta ja kaikesta mahdollisesta.
1942:  Neuvostoliittolainen lentokone pudottaa desantin toimittaja Kerttu Nuorteva (1912-63) Vihdin seudulle.  Hän on suomalaisen vallankumouksellisen ja sanomalehtimiehen Santeri Nuorteva, joka palveli viroissa Moskovassa ja Neuvosto-Karjalassa, tytär.  Kerttu Nuorteva tapaa Hella Wuolijoen ja antaa hänelle 10 000 markkaa, jotka Terentjev jäi 1941 velkaa venäläisten saadessa äkkilähdön Helsingistä.  Wuolijoki polttaa rahat, sillä Valpolla on muistissa neuvostolähetystön Suomessa ja USAssa vaihtamien setelien numerot.  Kerttu Nuorteva saa 1944 vakoilusta kuolemantuomion, jota ei panna täytäntöön.
1942:  Taidemaalarin Ilja Repin sukulaispoika Suomen kansalainen Boris Repin katoaa suomalaisjoukoista Valkeasaaren lohkolla.  Pian hänen äänensä kuuluu Neuvostoliiton propagandapuheissa, joita suunnataan kaiuttimin suomalaisten asemiin.  Repin on Leningradissa desanttikoulutuksessa.  Hänen entisen komppaniansa viestimies näkee hänet Helsingissä raitiovaunussa ja ilmoittaa asiasta.  Repin saadaan kiinni.  Kerrotaan, että hän hirttäytyy solmioonsa seuraavana yönä vankilassa.
1942:  Helsinkiläinen latoja Jalmari Kaarisola (1911-43), joka on SNSn jäsen, pidätetään perheineen.  Heitä syytetään suojan antamisesta Neuvostoliitosta salaa tulleelle toverille, joka jää pian kiinni.  Kenttäoikeus tuomitsee Kaarisolan kuritushuoneeseen, mutta sotaylioikeus kuolemanrangaistukseen.  Hänet ammutaan 1943 Helsingissä.
1942:  USAn tiedustelupalvelu saa Helsingistä raportin yhdysvaltalaiselta diplomaatilta: Suomen lehdet saivat 1.5.1942 julkaista uutisia Länsi-Suomessa sattuneista sotilaskarkureiden ja poliisien välisistä tulitaisteluista.  Sellaiset ovat olleet tavallisia koko jatkosodan ajan, mutta sensuuri on pimittänyt ne tehokkaasti.  Kapinointi ja sotilaskarkuruus ovat varmasti edelleen lisääntymään päin.
1942:  Valtion tiedotuskeskus VTK takavarikoi lehden Merimies - Sjömannen tammikuun numeron sen kirjoituksen Meren shakaali vuoksi.
1942:  Suomessa sensuuri tarttuu moneen Neuvostoliiton oloja arvostelevaan kirjaan kuten TT Kailan Meriupseerista työmieheksi.
1942:  Raoul Palmgren (1912-95) oli talvisodassa, mutta ei lähtenyt jatkosotaan, vaan hävisi maan alle.  Hänet pidätetään Tammelundissa.  Palmgren kirjoittaa päiväkirjaa Pelson varavankilassa.  Siellä hän luo pohjan väitöskirjalle Työläiskirjallisuus 1965 ja siihen liittyvälle teokselle Joukkosydän I-II 1966.  Hän kirjoittaa nimimerkeillä R Palomeri, 30-luvun kuvat ja Hapan Hapanta.  Palmgren on 1940 Tampereen kaupunginkirjaston johtaja, 1944 Kansankulttuurin ensimmäinen kirjallinen johtaja, Vapaan Sanan kulttuuritoimittaja 1944-45 ja sen päätoimittaja 1945-52.  Palmgrenin teoksia ovat Kapinalliset kynät I, II ja III, Kaupunki ja tekniikka Suomen kirjallisuudessa 1989 ja Täällä toimitus 1994.
1943:  Natsi-Saksa aloittaa Tanskassa suoran sensuroinnin.  Saksalaisten mielestä 1944 Berlingske Tidende rikkoo sensuurimääräyksiä.  Saksalaiset tekevät attentaatteja lehtitaloja vastaan, mutta väittävät niitä tanskalaisten teoiksi.  Tanskassa ilmestyy miehityksen aikana kaikkiaan 575 illegaalista maanalaista lehteä.  Salainen uutistoimisto Information toimii Ritzaus Bureaun ohella.
1943:  Hollannin postin johtaja ja yksityispainon omistaja JF van Royen kuolee keskitysleirillä.
1943:  Natsi-Saksassa aiotaan lopettaa 2/3 kustantamoista sodan ajaksi.
1943:  Laihialainen Ilkan latomossa työskennellyt Yrjö Klippi, joka osallistui Helsingissä Suomen-Neuvostoliiton Rauhan ja Ystävyyden Seuran SNS toimintaan ja pidätettiin 1941, pudotetaan Suomeen laskuvarjolla.  Hän osuu aidanseipääseen, loukkantuu ja jää heti kiinni.  Klippi teloitetaan 1944 Hyrylässä.
1943:  Stalingradin taistelun päättymisen jälkeen Suomen sensuuri kehottaa rajaamaan terävintä ryssittelyä, välttämään USAn arvostelua ja ottamaan eräin suhtein etäisyyttä aseveljeen natsi-Saksa.
1943:  Suomessa annetaan ohjeet siitä, miten lehdistön pitää kirjoittaa suhteesta natsi-Saksaan.  Ohjeissa korostetaan, että on tärkeää, ettei natsi-Saksassa esiintyvä myönteinen asenne Suomea kohtaan vaarantuisi.
1943:  Amos Anderssonin Svenska Pressen kirjoittaa hallitusneuvotteluista niin, että presidentti Risto Ryti kiihtyy ja vaatii lehden 3.3 numeron takavarikoimista.  Poliisi Valtion tiedotuslaitoksen VTL määräämänä estää numeron jakelun ja myynnin.  Svenska Pressenin myynti Norjassa kielletään.  Lehden levikki Norjassa on yli 400 kappaletta.  Svenska Pressenin sana puntilismi, jonka käytön sensuuri estää, viittaa siihen, että VTLn apulaispäällikkö kapteeni LA Puntila on laitoksen todellinen johtaja.  Puntilismi käsittää sen, mitä suomalainen oppositio ei virallisessa politiikassa eikä tiedotustoiminnassa hyväksy.
1944:  Hollantilainen painaja ja vastarintamies Frans Duwaer painaa salaa muun muassa graafikoiden Friedrich Vordemberge-Gildewart ja Willem Sandberg kirjoja.  Siksi natsit pidättävät ja teloittavat hänet.
1944:  Natsi-Saksassa natsit valvovat 82,5 prosenttia lehdistön kokonaislevikistä.
1944:  Thomas Mann, Doktor Faustus - Tohtori Faustus: Leipzigiin (...) osui äskettäin täydellä voimalla: sen kuuluisa kustannuskortteli on, kuten sain kuulla, pelkkänä soraläjänä, ja suunnaton määrä korvaamatonta kirjallista ja tieteellistä materiaalia on joutunut tuhon omaksi - erityisen raskas menetys ei ainoastaan meille saksalaisille, vaan koko sivistystä harrastavan maailman kannalta, joka kuitenkin näyttää haluavan siihen alistua, joko sokaistuna tai sitten oikeutetusti, mitä en rohkene ratkaista.
1944:  New Yorkissa Concord Books julkaisee sadan kirjan myyntiluettelon, jossa on Voltaire, Candide.  Postiviranomaisten vaatimuksesta kohta mustataan ennen luettelon postitusta.
1944:  USAn sensuuri kieltää lehtiä ja radioita julkaisemasta uutisia fasististen japanilaisten ilmapallopommien saapumisesta länsirannikolle.  Ilmapallopommien havainnot salataan.  Japanilaiset valmistavat ilmapallot liimaamalla ja lakkaamalla pitkäkuituisesta washipaperista, jonka raaka-aine on paperimulperipuu.
1944-55:  Neuvostoliitto jatkaa virolaisten ja natsisaksalaismiehityksen aikaisten kirjojen, oppikirjojen, sanona- ja aikakauslehtien kieltämistä.  Osa kirjoista tuhotaan, osa sijoitetaan kirjastojen erikoisosastoon.  Noin kolmannes Virossa 1918-40 ilmestyneistä kirjoista tuhotaan 1940-55 välisenä aikana eli 10-12 miljoonaa kirjaa sekä 5-6 miljoonaa sanoma- ja aikakauslehden vuosikertaa.
1944:  Etelä-Italiassa liittoutuneet määräävät ennakkosensuurin ja lupapakon lehdille.  Allied Press Commission julkaisee ennen Rooman vapauttamista paikallisia lehtiä.  Suuret päivälehdet saavat 1945 alkaa ilmestyä nimessään sana Nuovo - Uusi.  Kommunistit saavat 1945 haltuunsa fasistilehtien toimituksia ja painoja sekä julkaisevat pää-äänenkannattajaansa L'Unita.  Sosialistien Avanti! ja kristillisdemokraattien Il Popolo alkavat ilmestyä.
1944:  Italialainen kemisti ja kirjailija Primo Levi (1919-87) toimii natsien vastaisessa ryhmässä ja joutuu Auschwitziin.  Hän säilyy hengissä ja kirjoittaa 1958 kirjan Tällainenko olet ihminen.
1944:  Natsi-Saksassa sensuurin ja sota-ajan pulan vuoksi julkaistaan 7271 ensi- ja 4443 lisäpainosta.  Luvut ovat 1939: 15 585 ja 4703, 1933: 18 289 ja 3375 sekä 1927: 24 866 ja 6160.
1944:  Suomen sensuuri antaa maaliskuussa rauhankirjoittelusta tiukkoja ohjeita ja huhtikuun lopussa kieltää sen kokonaan.  Sensuuri kieltää 85 erillisrauhaan liittyvää kirjoitusta, kun se 1943 kielsi kymmenen.
1944:  Lehdistö pannaan kirjoittamaan 1943 pidätettyä Hella Wuolijokea vastaan, vaikka kolme entistä Suomen ulkoministeriä todistaa, että Wuolijoki asettui talvisodan aikana yhteyteen vihollisen kanssa saadakseen aikaan rauhan.  Arbetarbladet kirjoittaa salonkibolshevikistä, joka aiemmin teki maalleen palveluksia, mutta oli kääntynyt sitä vastaan.  Wuolijoki tuomitaan siitä, että hän suojeli desanttia Kerttu Nuorteva, elinkaudeksi kuritushuoneeseen.  Wuolijoki julkaisee 1944 muistelmateoksen päästyään vapaaksi: Jumala loi kaikki ihmiset näköisikseen paitsi valtiolliset poliisit ja sensorit...
1944:  Arbetarbladet aikoo julkaista perustuslakien 25-vuotisjuhlan kunniaksi otteen KJ Ståhlbergin teoksesta Parlamentarismi Suomen valtiomuodossa, mutta hallituksen johtama sensuuri kieltää sen.
1944:  Suomen sisäministeriöön perustetaan väliaikainen tiedotustoiminnan tarkastusvirasto.  Asetuksessa säädetään, että lehden etusivulle ei saa jättää tyhjää tilaa siihen kohtaan, josta on poistettu sensuurin kieltämä juttu.
1944:  Amos Anderssonin Svenska Pressen joutuu julkaisukieltoon, kun se tahtoo rauhaa ja arvostelee saksalaisia.  Lehti käyttää Normandian maihinnousun aikaan pelkästään läntisiä uutistoimistoja.  Lehden toimitustapa on vahingoniloinen Saksaa kohtaan.  Saksan lähettiläs Wipert von Blücher valittaa asiasta.  Valtion tiedotuslaitos VTL nuhtelee 8.6 lehtien päätoimittajia Säätytalossa, kun ne kertovat liian totuudenmukaisesti liittoutuneiden Normandian maihinnoususta.  Ulkoministeri Henrik Ramsay vaatii Amos Andersonia erottamaan päätoimittaja Fredrik Valros, mutta Anderson kieltäytyy ja vetoaa siihen, että hän puuttuu vain lehtiensä taloudellisiin asioihin.  Suomen hallitus saa kiitokset von Blücheriltä, ja Berliini ilmoittaa 12.6, että Saksa toimittaa viljaerän aseveljelleen.  Tämän jälkeen lopetetaan enää Ernesti Hentusen Totuuden Torvi Neuvostoliittoa rienaavan kirjoittelunsa takia.
1944:  Pekka Peitsen (Urho Kekkonen) kirjoitus Suomen Kuvalehdessä Sankarillisesta itsemurhasta 1944 aiheuttaa sen, että armeija luokittelee lehden kansakunnan tahtoa heikentäväksi julkaisuksi.  Hallitus selvittää Peitsen henkilöllisyyden, ja Peitsi saa kirjoituskiellon ja joutuu Valtiollisen poliisin Valpo tarkkailuun ja matkustuskieltoon.
1944:  Pääministeri Edwin Linkomies kieltää huhtikuussa Saksan valituksista lehdistön kirjoittelun rauhankysymyksistä.  Suursodan lopputulosta ei saa pohdiskella sanomalehdissä.  Sensuurin vartioimia aiheita ovat erillissotateesi, Suur-Suomi ja suomalainen SS-pataljoona.  Valtion tiedotuslaitos VTL toivoo lehdistöltä solidaarisuutta asevelimaata Saksa kohtaan.  Sensuuri pyrkii erillissotateesin mukaisesti estämään kirjoitukset, joissa Suomi esitetään Saksan liittolaisena.  Tämä on vaikeata, sillä Saksalle myötämieliset jutut ovat suositeltuja.  Sensuuri alistaa Ryti-Ribbentrop -paktin 27.6 jälkeen kaikki ulko-, sisä- ja sotapolitiikkaa käsittelevät kirjoitukset kirjallisina tarkastusjaostolle.
1944:  Suomessa äärioikeistolaiset lehdet ja niitä julkaisevat fasistiset järjestöt lakkautetaan aseleposopimuksen mukaisesti.  Karjalan Painotyö lopetti 1939 lopussa, Varsinais-Suomen Kirjapaino 1940 ja Lakeuden Kirjapaino.  Kirjapaino ja Kustannus Liike, Kirjapaino Pirkka ja Yhtyneiden Lehtien Kirjapaino jatkavat kirjapainotoimintaansa.  Aikakauslehdistä lakkaavat suojeluskuntien kuvalehti Hakkapeliitta (1925-44), naisjärjestön Lotta-Svärd (1928-44), nuortenlehdet Sotilaspoika (1941-44) ja Lottatyttö (1938-44) sekä alueellisia lehtiä.  Akateemisen Karjala-Seuran AKS äänenkannattaja Suomen Heimo (1923-44) lakkaa.  Suomen Kansan Demokraattisen Liiton SKDL ja Suomen Kommunistisen Puolueen SKP lehdet aloittavat toimintansa.
1944:  Suomen hallitus antaa määräyksen oikeudellisista toimenpiteistä Selvät Sanat -lehden julkaisijoita Nils Meinander, O Barck ja Atos Wirtanen vastaan.
1944:  Liittoutuneiden valvontakomissio saapuu Suomeen.  Sen tehtävänä on myös Neuvostoliitolle vihamielisen kirjallisuuden poistaminen kirjakaupoista ja kirjastoista.  Kirjastoissa poistettavat kirjat suljetaan 1944-46 lukittuihin "myrkkykaappeihin" tai poliisin tiloihin.  Kirjastot poistavat keskimäärin 50 kirjaa, mutta Helsingin kaupunginkirjasto yli 600 nimekettä yhteensä 4000 nidettä.  Kirjastot poistavat kaikkiaan 1783 nimekettä ja yli 30 000 nidettä.  Suomen kustannusyhdistys kehottaa kahdessa kiertokirjeessä 1944 ja 1945 poistamaan myynnistä ja palauttamaan kustantajille noin 300 nimekettä.  Fasistinen lehdistö lakkautetaan.  Valvontakomissio välittää huomautuksensa Paasikivelle tai muulle hallituksen jäsenelle.  Moitteita saavat Uusi Suomi ja Ilkka sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä koskevista jutuista; joskus Helsingin Sanomien Arijoutsi - Heikki Marttila ja Suomen Sosialidemokraatin Muste-Maalari - Ano Airisto ärsyttävät Neuvostoliiton edustajia.
1944:  Valtion Tiedotuslaitoksen VTL (Vetelä) nimeksi muutetaan Valtion Tiedotuskeskus VTK.  Tarkastusosasto valvoo paimenkirjein Suomen sanomalehtiä yhdessä JK Paasikiven kanssa, joka kutsuu päätoimittajia läksytettäväksi.  Paasikivi järjestää 1945-46 kaksi tiedotustilaisuutta, joissa hän arvostelee sanomalehtiä ja esittää omia näkökantojaan.  Paasikivi haukkuu 1945 pahiten ruotsalaisen Expressenin Suomen kirjeenvaihtajan G Ståhlström, joka antoi lehdelleen uutisen, että Suomen armeijaan tullaan sijoittamaan 300 neuvostoliittolaista politrukkia edistämään kommunismin oppia.  Paasikivi luettelee 1946 lehtiä Aamulehti, Uusi Suomi, Ilkka, Savo ja Kajaani, joiden kirjoittelua hän pitää sopimattomana.  Paasikivi viittaa Bismarckin sanaan, että maa kokonaisuudessaan saa maksaa ne ikkunat, jotka sanomalehtimiehet lyövät rikki.  Paikalliset julkaisutarkastustoimistot lakkaavat, paitsi Helsingissä joka sanomalehteen ja Suomen Tietotoimistoon STT jää sensori.  Tarkastajia on lähes 200.  Sensuuri antaa 1944-47 sanomalehdille 295 julkaisuohjetta ja -kieltoa kuten: Tukholman lehtien uutista, joka koskee venäläisten tai tuntemattomien sukellusveneiden liikkumista Itämerellä, ei saa lainata.  Kirjoituksia sensuroidaan 246, lisäksi määrätään korjattavaksi kirjoituksia.  VTK lopettaa 1948 lopussa toimintansa.
1945:  Natsit teloittavat AP-sotakirjeenvaihtajan Joseph Joe Morton Mauthausenin keskitysleirissä.  Hän on tiettävästi ainoa natsien teloittama liittoutuneiden toimittaja II maailmansodassa.
1945:  Saksan kirjamarkkinat kuten muu media ovat voittajavaltioiden ankaran valvonnan alaisia.  Kustannussopimukset irtisanotaan, kirjakaupat ja kirjastot suljetaan sekä ulkomaisten painotuotteiden tuonti kielletään.  Kaikki natsi-, rasistinen ja sotaa ihannoiva kirjallisuus poistetaan kirjakaupoista ja kirjastoista hävitettäväksi.  Kustantamon avaaminen tai perustaminen, kirjakaupan ja kirjaston avaaminen tarvitsee luvan.
1945:  USAn viranomaiset yrittävät peittää totuuden Hiroshiman ja Nagasakin  kauhuista ja leimata kriittiset kirjeenvaihtajat Japanin propagandan levittäjiksi.  Pulitzer-palkitun toimittajan George Weller selostus pääsee julkisuuteen 60 vuotta myöhemmin, kun hänen poikansa Anthony löytää sen isänsä jäämistöstä ja toimittaa sen japanilaisen lehden Mainichi Shimbun julkaistavaksi.
1945:  Japanissa USAn miehityshallinto poistaa lehdistöä rajoittavat lait, mutta erottaa lehdistä satoja "sotasyyllisiä".   Heidän annetaan palata 1950 takaisin vähentämään kommunistien vaikutusta lehdistöön.  Nyt 700 kommunistien kannattajaa erotetaan, sillä Japanin lehdistö on muuttunut radikaaliksi.
1945:  Miehityshallinto aloittaa kommunistien puhdistukset Saksassa kenraalin Douglas MacArthur johdolla.  Punapuhdistuksessa muun muassa lehden Die Rote Fahne - Punalippu 17 toimittajaa syrjäytetään toimestaan.
1945:  Turkkilaiset fasistit ryöstävät demokraattien kirjapainon ja polttavat edistyksellisten kirjailijoiden teoksia roviossa kadulla.
1945:  Neuvostoliitossa Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008) vangitaan Stalinin herjaamisesta, tuomitaan kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen ja ikuiseen karkoitukseen.
1945:  Yleisradion pääjohtaja Hella Wuolijoki esittää pienoisparlamentissa, että monet nuoret sanomalehtimiehet kertoivat hänelle, kuinka heidät pakotettiin valehtelemaan omaatuntoaan vastaan.  Kustaa Vilkuna kieltää asian.
1945:  Suomessa on noin sata sensoria, sillä aikakauslehdistö ja kirjallisuuden ennakkotarkastus ovat sensuurin työkenttänä.  Sensoreita on 1947 enää 15.
1945:  Sosiaalidemokraatti Väinö Tanner antaa Aftonbladetille suorasukaisen haastattelun, jonka julkaiseminen estetään Suomessa.  Vain Helsingin Sanomat painaa jutun.
1945:  Ministeri Tyko Reinikka ilmoittaa CGE Mannerheimille, että LA Puntilan organisoimalle porvarilliselle vaalikoneistolle on luultavasti Kansallis-Osake-Pankista osoitettu varoja.  Organisaatiolla on käytettävissään kolme salaista kirjapainoa painovapauden rajoittamisen varalta.
1945:  Tuomarin Ernesti Hentunen radikaalisen kansanpuolueen lehdeltä Totuuden Torvi kielletään paperin saanti, jolloin Hentunen julkaisee korvikkeena lentolehtistä Kansa Huutaa.  Lehti lakkautetaan 1946, mutta se ilmestyy pian 1951 asti.
1945-1979:  Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo tarkkailee satoja Ruotsin radion ja television työntekijöitä.
1946:  Nürnbergin sotasyyllisyysoikeus tuomitsee kuolemaan hirttämällä miehitettyjen alueiden ministerin ja lehden Völkischer Beobachter päätoimittajan Alfred Rosenberg ja lehden Der Stürmer päätoimittajan Julius Streicher.  Rosenbergin sukujuuret ovat Virossa, ja hänen kirjoittamansa on kirja Blut und Ehre - Veri ja kunnia.
1946:  Hollannissa saksalaismielinen de Telegraaf pannaan nelivuotiseen ilmestymiskieltoon.
1946:  Japanissa tiedotusvälineet hyväksyvät joukkoviestinnän ohjesäännöt.  Niiden noudattamista valvoo samaan aikaan perustettu julkaisijain ja toimittajain yhdistys Nihon Shimbun Kyokai, johon kuuluvat suurimmat sanomalehdet, uutistoimistot ja radioyhtiöt.
1946:  Dominikaanisessa Tasavallassa perustetaan oppositiolehti El Popular, joka lopetetaan puolen vuoden kuluttua.  Monet toimittajat joutuvat lähtemään maanpakoon naapurimaihin.
1946-48:  Neuvostoliiton erikoislähettiläs Aleksandr Abramov välittää presidentille JK Paasikivi viestejä ilmaisten Neuvostoliiton tyytymättömyyden suomalaisiin lehtikirjoituksiin.
1946:  Anna Ahmatova (1888-1961) erotetaan Neuvostoliiton kirjailijaliitosta.
1946:  Suomen hallitus lakkauttaa turkulaisen Mitä nyt -julkaisun, koska se vaarantaa Suomen ja Neuvostoliiton välistä ystävyyden politiikkaa.  Lehden juhannusnumero 1946, jossa on professorin Paavo Ravila kirjoitus Tulevaisuuden varjoja ja Arvo Lukalan Suomi-neitoa jalkaraudoissa esittävä piirros, takavarikoidaan tasavallan suojelulain perusteella.  Lehdelle annetaan kuolonisku 21.12 valtioneuvoston päätöksellä.
1946:  Suomalainen Suomi arvostelee hallitusta, ja lehden numero takavarikoidaan.  Päätoimittaja Esko Aaltonen saa sakkoja.
1946:  Vielä huhti-kesäkuussa tarkastetaan etukäteen lähes 600 aikakauslehtien artikkelia.  Aikakauslehtien kustantajat jättävät käsikirjoituksia sensoreiden luettavaksi etukäteen.  Sensorit puuttuvat 16 artikkeliin.  1947 tarkastetaan 250 arikkelia.
1946:  Laki elokuvien ennakkotarkastuksesta ja laki elokuvien tarkastuksesta sekä asetus astuvat voimaan.  Valtion Filmitarkastamon nimeksi tulee Valtion Elokuvatarkastamo ja Valtion Filmilautakunnan vastaavasti Valtion Elokuvalautakunta.  Tarkastamon jäsenmäärä nousee neljästä viiteen, ja yhden jäsenen tulee olla naispuolinen.
1947:  Egyptissä kielletään aikakauslehti al-Fikr al-jadid - Uusi ajattelu.
1947:  Gummerus julkaisee Francois Rabelaisin Suuren Gargantuan hirmuisen elämän sensuroituna.  Sensuroituja kohtia julkaistaan 1963 selityksiin erotettuna kokonaisuuden vuoksi.
1947:  Sanomalehtimies Eino Kilpi erotetaan Suomen Sosialidemokraatin päätoimittajan tehtävistä.  Hän oli päätoimittaja 1930-luvun puolivälistä saakka ja sosiaalidemokraattisen sanomalehtimiesliiton puheenjohtaja.  Liitto esittää vastalauseensa tuloksetta.
1947:  Suomessa lakkautetaan sensuuri.
1948:  USAn miehityshallinto muuttaa Japanissa sensuurin jälkitarkastukseksi.
1948:  Tshekkoslovakiassa lopetetaan tai yhdenmukaistetaan muut kuin kommunistiset lehdet.
1948:  Etelä-Afrikan hallitus nojautuu afrikaanien eli buurien kansalliseen puolueeseen, joka tulee valtaan ja tuo mukanaan rotuerottelun lisäksi ankaran sensuurin.  Lehdistö jakautuu kolmeen ryhmään kuten väestö: afrikaansinkielinen, englanninkielinen ja muu kuin valkoisten lehdistö.  Lehdet yhtä lukuunottamatta ovat valkoisten omistamia.  Peräti 125 lakia säännöstelee toimitustyötä.  Sensuuri kieltää 1985 mennessä noin 22 000 julkaisua.  Kaikkien valkoisten mielestä sensuuri ei ole tarpeeksi ankara.  Monilla paikkakunnilla kuten Transvaalissa palavat valkoisten moraalijärjestöjen sytyttämät kirja- ja lehtiroviot.
1948:  Irlannissa kielletään Erskine Caldwellin (1903-87) God's little acre 1933 - Luojan oma maatilkku, samoin Massachusettsissa 1950 ja Australiassa 1960.  Tobacco Road 1932 - Tupakkatie kielletään 1953 Irlannissa.
1948-52 ja 1967:  Kreikkalainen runoilija Jannis Ritsos (1909-90) on vankilassa vasemmistoyhteyksien vuoksi.  Oikeistohallitus kieltää hänen teoksensa.
1948:  Halldor Laxness (1902-98) suomii teoksellaan Atomiasema Islannin päättäjiä.  Kirjan kääntämistä muille kielille koetetaan estää.
1948-61:  Yhdysvaltain tuomioistuimet käyttävät julkaisemisen jälkeisiä pakotteita Yhdysvaltain kommunistisen puolueen johtajia vastaan.  Heitä syytetään salaliitosta, jonka tarkoitus on kumota hallitus.  Kymmenkunta puolueen johtajaa tuomitaan 1951 jutussa Dennis vastaan Yhdysvallat.
1948:  Venezuelassa sotilaskopla ottaa vallan ja määrää sensuurin.  Uusi kaappaus 1958 lopettaa sensuurin.
1948:  Roomalaiskatolisen kirkon Vatikaanin Index librorum prohibitorum julkaistaan 492 sivun mittaisena.  Siinä on yli 4000 nimekettä.  Indexiin lisätään Jean-Paul Sartren (1905-80) teokset.
1948:  Rikoslain muutoksella kriminalisoidaan Suomen ulkomaisten suhteiden vaarantaminen.
1948:  Keskisuomalaisen ja Karjalan Maan päätoimittajat saavat tuomion, koska heidän katsottiin kirjoittaneen sopimattomasti Andrei Zhdanovin (1896-1948) kuolemasta.
1949-55:  Senaattori Joseph McCarthyn mielipidevainot ovat ristiriidassa Yhdysvaltain itse julistamansa vapaan maailman etuvartiona olemisensa kanssa.  McCarthy hyökkää kiivaasti mutta tuloksetta Fullbright-ohjelmaa vastaan.  Hän pelkää, että stipendiaattien joukossa pääsee Yhdysvaltoihin pujahtamaan kommunisteja ja että kommunistiset vaikutteet leviävät maahan ulkomaisen kirjallisuuden välityksellä.
1949:  Vatikaanin pyhä istuin antaa edelleen voimassa olevan kommunisminvastaisen bullan.  Se kieltää katolisia levittämästä kommunistista kirjallisuutta ja muuta aineistoa sekä kuulumasta kommunistiseen puolueeseen.
1949:  Saksan Liittotasavallan perustuslaissa sanotaan, että sensuuria ei ole.
1949:  Juan Perón kieltää Argentiinan paikallislehdistön ilmestymisen.
1949:  Kanadassa ja Australiassa kielletään teos Norman Mailer (1923-2007), The Naked and the Dead, 1948 - Alastomat ja kuolleet.
1949:  Egyptin salainen poliisi murhaa lehtimiehen Hasan al-Banna.
1949:  Raoul Palmgren julkaisee artikkelin Painovapaustaistelun perinteet kuuluvat kansandemokraattiselle lehdistölle Vapaassa Sanassa.  Kun Työmies aloitti 1895 itsenäisenä lehtenä, siltä kiellettiin sähkövirta, ja työläiset pyörittivät kolme viikkoa käsivoimin painokonetta.  Sitten kiellettiin paperi, kunnes sitä saatiin riippumattomalta taholta.  Lehdet saivat painokanteita ja joukkopainokanteita 1905 lähtien.  Porvaristo lakkautti 1917 työväenlehdistön jopa maalaisliittolaisen Korpi-Jaakon.  Tehtiin 1929 lakiesitys työväen kirjapainojen määräajaksi sulkemisesta ja annettiin 1929-30 lakkautustuomioita ja tuomittiin päätoimittajia vankilaan.  Vaasassa Lapuanliikkeen tuntemattomat maakunnanmiehet tuhosivat 1930 Työn Äänen kirjapainon, ja hallitus esti vasemmistolehtien julkaisemisen ja sulki niitten kirjapainot.  Kaikki kapitalistisen yhteiskunnan ja hallituksen arvostelu oli rikollista, eikä saanut esittää "loukkaavia" tai asianomaisen "halveksunnan alaiseksi" saattavia tietoja (RL 16:24).  1930-luvulla vaino kohdistettiin sosiaalidemokraattisiin lehtiin, maalaisliiton oppositiolehtiin, radikaaleihin viikko- ja kuukausijulkaisuihin (Soihtu sai painokanteita).  Tabuja olivat suojeluskunta, poliisi, kirkko ja politikoivat papit.  Välirauhan aikana lopetettiin Soihtu, Suomen ja Neuvostoliiton Rauhan ja Ystävyyden Seuran SNS Kansan Sanomat ja Vapaa Sana tukahdutettiin vainoamalla kirjapainosta kirjapainoon.
1949:  Ilmari Turjan (1901-98) näytelmä Raha ja sana ilmestyy kustantajana WSOY.  Pohjoismaiden yhdyspankissa (Otavan ja WSOYn rahoittaja) tapahtui 1940-luvulla suurkavallus, jonka tekijän valokuvaa Suomen Kuvalehden päätoimittaja Turja pyysi lehtijuttuun.  Pankin pääjohtaja Rainer von Fieandt kieltäytyi antamasta kuvaa ja sopi Otavan Heikki Reenpään kanssa, ettei Turjan kirjoitusta julkaista.  Urho Kekkonen neuvoi Turjaa antamaan periksi, ja Turja siirsi sananvapaustaistelun teatterin lavalle.  Suomen Sanomalehtimiesten liitto SSL luovuttaa Turjalle ansiomerkkinsä ja arvonimen sananvapauden ritari.  Turja joutuu 1952 jättämään eroanomuksen Jalmari Jäntille.
1949:  Arvo Turtiainen tarjoaa runokokoelmansa käsikirjoitusta Otavalle Tammen rahoitusvaikeuksien vuoksi, mutta Otava torjuu käsikirjoituksen.  Sen runot Kuokkija ja vaakalintu ilmestyvät 1950 Elvi Sinervon ja Turtiaisen yhteiskokoelmassa, jonka julkaisee Kansankulttuuri.  Turtiaisen runouden ideologinen syrjiminen jatkuu.
1950-luvun alku:  Yhdysvalloissa senaattori McCarthyn kommunistivainojen aikana toimittajakirjailijan Agnes Smedley (1892-1950) kaikki kirjat poistetaan kirjastoista ja kirjakaupoista.
1950-luku:  Näytelmäkirjailija Arthur Miller joutuu vasemmistolaisten mielipiteidensä vuoksi Hollywoodin mustalle listalle kommunistivainoissa.
1950-luku:  Turkissa sensuuri alkaa tarkastaa lehtiä etukäteen.
1950-luku:  Yhdysvaltalaiset sensorit julistavat Batmanin homofiiliksi, koska hänen on havaittu menevän nukkumaan samaan aikaan Robinin kanssa.
1950-luku:  Mosambikissa lehti A Voz de Mocambique joutuu ristiriitaan hallituksen sensoreiden kanssa, ja Banco Nacional Ultramarino ottaa sen haltuunsa.
1950-60-luvut:  Marcel Aymen (1902-67) kirjaa La jument verte 1933 - Vihreä tamma 1949 säilytetään Suomen kirjastoissa myrkkykaapissa.
1950:  Lehtimiehen ja kirjailijan George Orwell (Eric Blair) (1903-50) Vuonna 1984 ilmestyy suomeksi sensuroituna.  Siitä poistetaan kohta, jossa kerrotaan totalitaarisista järjestelmistä, Saksan natseista ja Venäjän kommunisteista.
1950-53:  Yhdysvalloissa sensuroidaan teokset Karl Marx (1818-83), Kommunistisen puolueen manifesti 1848 ja Pääoma 1867-95.
1950:  Kuubassa kielletään kommunistisen puolueen lehden Hoy - Tänään julkaiseminen.
1950-66:  Virossa julkaistaan kolme 8000 kirjaa sisältävää kiellettyjen kirjojen luetteloa.
1950-53:  Korean sodan aikana USA harjoittaa ankaraa sotasensuuria.  Etelä-Korean presidentti Syngman Rhee määrää tiukan sensuurin lehdistölle ja johtaa valtion sensuuria, jotta hänen politiikkansa arvostelu ei tulisi esiin.
1950:  Etelä-Afrikassa kommunismin tukahduttamislaki antaa hallitukselle vallan kieltää toimittajalta ammatin harjoittaminen, karkoittaa toimittaja ja kieltää hänen lehtensä, jos hänen katsotaan julkaisseen vallankumouksellista tai propagoineen kommunistista ideologiaa.
1951:  Englannissa Giovanni Boccaccion (1313-75) Decamerone 1348-53 kielletään kaksi kertaa ja 1952 kolmesti.
1951:  Katolinen kirkko julistaa Jean-Paul Sartren ja Simone de Beauvoirin tekstejä ja 1952 André Giden teokset kielletyiksi.
1951:  Yhdysvaltalainen kirjailija Jerome-David Salinger (1919-2010) julkaisee romaaninsa The Catcher in the Rye - Sieppari ruispellossa.  Se kielletään 1950-luvulla useissa kouluissa.  Hän julkaisee juttuja muun muassa New Yorker -lehdessä.
1951:  Rauhanpuolustajain maailmanliikkeen (perustettu 1949 Pariisissa) johtaja professori Frédéric Joliot-Curie vierailee Helsingissä, mutta Suomen lehdet vaikenevat siitä.
1952:  Egyptissä lopetetaan puoluelehdet upseerien vallankaappauksen jälkeen.
1952-55:  Ranskan Marokossa arabiankieliset lehdet ovat kiellettyjä.
1952:  Englantilaiset sulkevat Keniassa ainakin 50 afrikkalaista lehteä vaarallisina.  Pian perustetaan Kenya Vernacular Press, joka julkaisee maan kielillä lehtiä.
1952:  Taiwanissa säädetään julkaisu- ja lehdistölaki, jota sisäministeri revisoi 1958.  Sensuuria ei ole virallisesti, mutta on tarkka valvonta ennen ja jälkeen painamisen.  Joka julkaisusta on toimitettava kappale viranomaiselle ja annettava sisäministeriölle.  Toimittajien tulee harrastaa itsesensuuria ja propagoida kommunismin vastaista ideologiaa.
1952:  Yhdysvalloissa Congressional Gathings Committee tutkii pornografiaa ja arvostelee pehmeäkantisia kirjoja niiden kolmesta s-kirjaimesta: seksi, sadismi ja savuava revolveri.
1952:  Suomen Kansan Demokraattisen Liiton SKDL liittotoimikunta irtisanoo Vapaan Sanan päätoimittajan Raoul Palmgren.  Syynä on ristiriita, että uutistoimisto Demokraattinen Lehdistöpalvelu DLP yrittää uittaa lehden linjalle vierasta aineistoa lehteen päätoimittajan ohitse, ja että Suomen Kommunistinen Puolue SKP painostaa toistuvasti päätoimittajaa.
1953:  Kuubassa kiristetään sensuuria Fidel Castron vallankumouksellisen ryhmän hyökkäyksen Moncadaan jälkeen.
1953:  Senaattori Joseph McCarthyn alaiset Roy Cohn ja David Schine tutkivat US Information Agencyn USIA kirjastoja.  Niissä Euroopassa oli 30 000 teosta kirjailijoilta, jotka suhtautuvat myönteisesti kommunismiin.  Sensuroidaan noin 200 USIAn kirjastoa eri puolilla maailmaa.  McCarthyn aikana yhdysvaltalaisista kirjastoista poistetaan noin 40 kirjailijan teokset.
1953:  Newyorkilainen psykiatri Frederic Wertham syyttää artikkelissaan Seduction of the Innocent - Viattoman viettely sarjakuvia raa'istavasta, rasistisesta ja naista halventavasta maailmankuvasta.  Sarjakuvat herättävät sairaita kuvitelmia, rikollisia tai sukupuolisesti luonnottomia ajatuksia.  Kun Yhdysvaltain senaatti kuulustelee, ovatko rikos- ja kauhusarjakuvat syynä nuorisorikollisuuteen, on Wertham syyttäjänä.  Werthamin sarjakuvia vastustavien kirjoitusten pelästyttämät vanhemmat polttavat sarjakuvarovioita eri puolilla Yhdysvaltoja.  Sarjakuvakustantajat välttävät toimialaa uhanneen kieltolain laatimalla 1954 Comics Code -sensuurisäännöstön ja perustamalla sitä toteuttavan itsesensuurin.  Se rajaa tarkasti, mitä sarjakuvissa saa kuvata ja mitä ei.  Jäljelle jäävät keskiluokkaisen yhdysvaltalaisen ihanneperheen piirissä pyörivät lastensarjat.  Kirjoitus aiheuttaa monissa maissa sarjakuvien sensurointia.  Kirjoituksen lyhennelmä ilmestyy Valituissa Paloissa, ja Suomen eduskunta kiinnittää 1956 huomiota asiaan.  Hallituksen asettama toimikunta arvelee, ettei ole ryhdyttävä lainsäädäntötoimiin.
1953:  Alfred Kinseyn (1894-1956) tutkimukset Sexual behavior in the human male 1948 ja ... female 1953 kielletään Yhdysvaltain nato-Saksan tukikohdissa, Etelä-Afrikassa ja Irlannissa.  Kinseyn Euroopasta ja Aasiasta tuotettu kirja-, kuva- ja aineistokokoelma joutuu 1956 oikeuteen.  Tulli takavarikoi sen kuudeksi vuodeksi.
1953:  Irlannissa kielletään kaikki Émile Zolan (1840-1902) teokset.
1953:  Franco puhdistaa Espanjassa kirjastoja muun muassa Balzacin kirjoista.
1953:  Saksan Liittotasavallassa säädetään lakeja nuorison suojaksi.  Nuorisolle vaarallisten kirjoitusten tarkastuspisteitä perustetaan 1954.  Piispojen kansansiveyskysymysten työpaikka leimaa 1950-luvulla teoksia kuten Vladimir Nabokovin Lolita, DH Lawrencen Lady Chatterleyn rakastaja ja Christiane Rochefortin Das Ruhekissen - Lepotyyny siveettömiksi.
1953:  Norjalainen kirjailija Kjell Askildsen (1929-) julkaisee esikoisnovellikokoelman Heretter fölger jeg deg helt hjem, jossa hän kuvaa erotiikkaa.  Kotipitäjän takapajuisen Mandalin kirkkoherra määrää kirjan kyläkirjaston pannaan, sillä se loukkaa häntä.
1953:  Ernesto Che Guevara de la Serna matkustaa Bolivian Taquirasta Perun Punoon.  Tulli takavarikoi häneltä kaksi kirjaa: Ihminen Neuvostoliitossa ja maatyöläisasiain ministeriön julkaisu, jotka määritellään punikkikirjallisuudeksi.
1953:  Kirjassa Matti Kuusi, Vanhan kansan sananlaskuviisaus esi-isämme puhuvat kustantajan toivomuksesta latinaa: Ei cunnus vihkien parane.  Maasta leipä kynnetään, ex cunno väki tulee.  Kuusi liittää kirjan loppuun hakemiston, jossa nämä kohdat on luettavissa suomeksi.  Kustantaja on WSOY.
1954:  Marokkolaiset nationalistit murhaavat kolonialistisen lehden La Vigie Marocaine päätoimittajan.
1954:  Hanoin ainoa ranskankielinen lehti L'Entente (perustettu 1924) lopettaa.  Vietnamin Demokraattisessa Tasavallassa poistetaan lehdistön ranskalainen ilme Vietnamin jaon jälkeen.
1954:  Comics Code sääntelee esimerkiksi avioliiton ja sukupuolisuuden kuvausta: 1) Avioeroa ei saa kuvata myönteisesti, 2) Luvattomia sukupuolisuhteita ei saa esittää, 3) Moraalijärjestelmää on vaalittava, 4) Kodin ja avioliiton pyhyyttä on korostettava, 5) Intohimoa ja romanttista mielenkiintoa ei saa käsitellä niin, että se voisi kiihottaa lukijan alempia tunteita, 6) Viettelyä ja väkisinmakaamista ei saa kuvata ja 7) Perversiot ovat ankarasti kiellettyjä.  Sanaa rikos ei saa kirjoittaa suurella muuhun tekstiin verrattuna.  Sanaa kauhu - horror, terror ei saa laittaa lehden nimeen.  Hyvän on voitettava paha aina ja kaikkialla ja rikollisen on saatava rangaistus tekemästään pahasta.
1954:  Guatemalan uusi presidentti eversti Castillo Armas vaientaa hallituksen vastaisen lehdistön.
1954:  US Information Agency USIA poistaa kirjastoistaan Jean-Paul Sartren (1905-80) teoksia ympäri maailman.
1954:  Yhdysvalloissa Hans Christian Andersenin (1805-75) Eventyr I-II 1835-37 on merkitty vain aikuisille - For Adult Readers.
1954:  Yhdysvalloissa Aristofaneen Lysistrate-käännös 1926 jää kiinni postissa.
1954:  Yhdysvalloissa William Faulknerin (1897-1962) teoksia on National Organization of Decent Literaturen luettelossa.
1954:  Ernesto Che Guevara de la Serna saapuu El Salvadoriin, ja poliisi takavarikoi häneltä muutaman kirjan, jotka hän toi Guatemalasta.
1954:  Ernesto Che Guevara de la Serna kirjoittaa jutun Guatemalan dilemma, jota hän ei tarkoita julkaistavaksi.  Hän kirjoittaa Keski-Amerikan tilanteesta: Sillä aikaa kun naapurimaiden suitsittu lehdistö saa laulaa ylistyslauluja yhdellä ainoalla sallitulla nuotilla, niin sanotut itsenäiset sanomalehdet päästelevät täällä (Guatemalassa) kömpelöitä valheita hallituksesta ja sen puolustajista luodakseen halutun ilmapiirin.  Ja demokratia suvaitsee sen.
1954:  Kirjailijan Väinö Linna (1920-92) Tuntematon sotilas ilmestyy.  Siitä on sensuroitu noin 12 sivun verran tekijän tahdon vastaisesti.  Lopulta Linna hyväksyy poistettavaksi esitetyt kohdat.  Kirosanoja lasketaan 224 kappaletta.  Helsingin Sanomien Toini Havu teilaa: "Tuntematon sotilas on paksu, mutta ei suuri sotaromaani".  VA Koskenniemi vaatii lotta Kotilaisen poistamista.  Käynnistyy ensimmäinen kirjasota, jolloin vaaditaan sensuuria, takavarikointia ja ostoboikottia.HH  Toimittamaton laitos julkaistaan 2000 nimekkeellä Sotaromaani.
1954:  Saksan Demokraattisessa Tasavallassa DDR Walt Disney (1901-66), Mickey Mouse - Mikki Hiiri -sarja kielletään antikommunistisena.
1955:  Kuubassa vapautetulta Fidel Castrolta kielletään radio-ohjelmat ja lehtiin kirjoittelu.
1955:  Pariisissa de Saden koottujen teosten 26-osaisen laitoksen kustantajat tuomitaan ja teokset määrätään hävitettäväksi.
1955:  Ranskalaiset ääriainekset murhaavat lehden Maroc Presse toimittajan, joka edisti marokkolaisten itsenäisyyspyrkimyksiä.  Lehti joudutaan 1956 lopettamaan.
1955:  Ciudad de Guatemalassa presidentti Castillo Armas poltattaa Dostojevskin ja neuvostoliittolaisten kirjailijoiden teoksia kirjarovioissa.
1955:  Etiopiassa säädetään lehdistön vapaus, mutta valtio valvoo lehtiä.
1955-91:  Mary Shelleyn Frankenstein on kielletty Etelä-Afrikassa.
1955:  Atos Wirtanen kirjoittaa Expressenissä, että kustantaja oli taivutellut Väinö Linnan siloittelemaan teostaan.  Asia on Wirtasen mielestä merkittävä, koska se osoittaa sensuurimielialan olemassaolon Suomessa.
1955:  Uusi Suomi julkaisee Porkkalan palauttamistilaisuudesta kuvan, josta oli leikattu presidentti JK Paasikiven vierellä seissyt pääministeri Urho Kekkonen ulos.
1956:  Nicaragualainen runoilija ja pappi Ernesto Cardenal osallistuu diktaattori Anastasio Somozan vastaiseen kapinaan ja joutuu vankilaan.  Häntä yritetään vangita myöhemmin.  Kun hänestä 1978 annetaan vangitsemismääräys, hän lähtee Costa Ricaan.
1956:  Ranskan hallitus ottaa Algeriassa sensuurin käyttöön ja Algeriassa ei ilmesty Ranskan kiellon vuoksi arabiankielisiä lehtiä.  Myös Ranskassa lehtiä sensuroidaan, sillä ne eivät saa kertoa kuinka ranskalaiset kiduttavat algerialaisia.
1956:  Etelä-Vietnamissa hallitusmuoto antaa presidentille vallan rajoittaa lehdistön vapautta.
1956:  Yhdysvalloissa ilmestyy yhdysvaltalaisjuutalaisen runoilijan Allen Ginsberg (1926-97) kokoelmassa Howl And Other Poems (suomentaja Pentti Saarikoski) runo Howl - Huuto, joka aiheuttaa syytteen pornografiasta, ja kustantaja-kirjailija Lawrence Ferlinghetti joutuu sensuurioikeudenkäynteihin.  Tuomioistuimen päätös on vapauttava, koska se katsoo runolla olevan tervehdyttävää yhteiskunnallista merkitystä.
1956:  Saksan Liittotasavallassa kielletään teos Jean Genet, Querelle ja 1962 hänen kirjansa Notre Dame des Fleurs joutuu oikeuteen, mutta saa vapauttavan tuomion.
1956-59:  Ranskassa kielletään kirja Vladimir Nabokov (1899-1977), Lolita 1955.  Se kielletään 1959 Argentiinassa ja uudestaan 1962.  Kirja kielletään 1960 Uudessa Seelannissa ja 1974 Etelä-Afrikassa.
1956:  Ernesto Che Guevara de la Serna sanoo kirjeessään äidilleen, että ilmaisun vapaus (Argentiinassa) on jo myytti, myytti vain vaihtui, ennen oli peronistimyytti, nyt on vapauttajien myytti, lehdet kusettakoot ihmisiä.  He ehtivät kieltää kommunistipuolueen ennen vaaleja, ja yrittävät varmasti kaikin keinoin neutralisoida Frondizin, joka on parasta mitä Argentiina voi toivoa.
1957:  Kuubassa sensuuri lakkautetaan koko maassa helmikuun lopussa ja radion uutislähetyksessä selostetaan kaikki viime kuukausien aikana tapahtunut.  Uutisissa kerrotaan terroristien teoista ja Herbert L Matthewsin Fidel Castron haastattelusta, jonka puolustusministeri sanoo olevan valhetta.  Radiossa tiedotetaan, että Matthewsiä haastateltiin puhelimitse ja tämä lupasi, että valokuvat julkaistaan.  Sensuuri palautetaan elokuun alussa.
1957:  San Franciscon tulli pysäyttää ulkomailla painetun 520 kappaleen erän runokirjaa Allen Ginsberg (1926-97), Howl and other poems 1956 - Huuto.  San Franciscon poliisi poistaa uuden painoksen kappaleita kirjakaupoista.  Takavarikoinnin takana on tullipäällikkö Chester MacPhee, sillä hänen mielestään runot eivät sovi lapsille.  Ginsberg ja hänen kustantajansa Lawrence Ferlinghetti joutuvat oikeuteen.
1957:  Ernest Hemingway (1898-1961) kirjoittaa pyynnöstä Atlantic Monthly -lehden satavuotisnumeroon.  Jutussa esiintyy kaksi kertaa sana shit - paska.  Colleget jättävät tilaamatta 40 000 vuosikertaa, sillä lehti kuului niiden lukuohjelmaan.
1957:  Chicagon sensuurijärjestö tuomitsee Mika Waltarin (1908-79) Sinuhe egyptiläisen nuorisolle sopimattomaksi.
1957:  Algeriassa ranskalaiset sotilaat taistelevat siirtomaasodassa Algerian itsenäisyysliikettä vastaan.  Kun kidutuksista kirjoitetaan, Ranska sensuroi.
1957:  Oslon poliisi vaatii kirjan Agnar Mykle (1915-94), Sangen om den röde rubin 1956 - Laulu punaisesta rubiinista 1957 takavarikoimista sekä kirjailijan ja kustantajan rankaisemista.  Suomessa oikeuskansleri Olavi Hongan aloitteesta Caius Kajannin kustantamon julkaisemat kirjat takavarikoidaan 1958, vaikka kukaan hallituksen jäsenistä ei ole lukenut sitä, ja myös Myklen Lasso rundt fru Luna 1954 - Silmukka kuun sirppiin, joka takavarikoidaan Lahden kirjapaino- ja sanomalehtiosakeyhtiön varastosta ja kirjakaupoista.  Korkein oikeus tuomitsee kahden vuoden jälkeen rubiinin kustantajan sakkoihin.
1958:  Kuuban vuorilta kirjoitetaan laajoja juttuja: siellä käyvät New York Timesin Herbert Matthews ja uruguaylainen Carlos Gutierrez.  Heidän juttujensa sävy on myönteinen.  On olemassa toinen todellisuus angloamerikkalaisen uutisvälityksen ohella.  Uutena vuonna 1959 luetaan uutiset Batistan paosta Kuubasta.
1958:  Thaimaassa ilmestyy joitain kommunismille myönteisiä kiinalaisia lehtiä, mutta niiden täytyy lopettaa samana vuonna.
1958:  Sisäministerinä 1945-48 toimineen Yrjö Leinon (1897-1961) muistelmat Kommunisti sisäministerinä sensuroidaan kokonaan.  Tammen kustannusvirkailija toimittaja Kalevi Sorsa kirjoittaa Leinon sanelun paperille, kirjoittaa käytännössä Leinon muistelmat, ja kirja painetaan.  Pääministeri Fagerholm pyytää Tammen kustannusjohtajalta Untamo Utrio kahta kappaletta kirjaa Maakansan uutisen "Ketkä muokkasivat Yrjö Leinon 'muistelmat' mieleisekseen?" johdosta.  Painos 12400 kappaletta sidotaan.  Fagerholm vetoaa luopumaan julkaisemisesta, ja Tammi vetää kirjan takaisin viime hetkellä myynnistä.  Myydyt teokset haetaan takaisin ostajilta Ivalossa ja muualla.  Tammi tekee luettelon 28 henkilöstä, jotka ovat saaneet kirjan, ja laitoksista kuten Helsingin yliopiston kirjasto.  Tanskalainen Information-lehti julkaisee 1962 kirjasta pääkohdat, joita lainataan Suomen ja Ruotsin lehdissä.   Leinon kirjan lähes koko painos tuhotaan 1962 makuloimalla sitomattomat arkit ja 1965 polttamalla Helsingissä Roihuvuoren Lämpökeskuksen pannuhuoneen polttouunissa 6068 kirjaa, 6000 suojapaperia ja 1000 kantta.  Säilytetään muutama kappale lukkojen takana.
1958:  Boris Pasternak (1890-1960) saa Nobelin palkinnon, mutta hänet pakotetaan luopumaan siitä.  Doktor Zhivago - Tohtori Zhivago ilmestyi 1957 Italiassa, sillä se kiellettiin 1933 Neuvostoliitossa kuten muut Pasternakin teokset.  Teos filmataan osittain Suomessa.  Kirja ilmestyy 1987 Neuvostoliitossa.
1959:  Fidel Castron kannattajat sytyttävät tuleen sanomalehden Tiempo toimituksen.  Lehti tuki Kuuban presidenttiä Fulgencio Batista.
1959:  Egyptiläinen runoilija Ahmed Fouad Negm (1929-) pidätetään ammattiyhdistysaktiivina viiden muun kanssa.  Heitä kidutetaan, kunnes yksi heistä kuolee.  Vapautumisensa jälkeen 1962 Negm tapaa vanhan sokean laulajan Sheikki Imam, joka alkaa säveltää Negmin runoja.  Poliisi jatkaa Negmin vainoamista.
1960:  Leonid Brezhnevin sensuroimana ilmestyy teos Mihail Solohov (1905-84), He taistelivat synnyinmaansa puolesta.
1960:  DH Lawrencen kirja Lady Chatterleyn rakastaja haastetaan oikeuteen riettaudesta varsinkin fuck - naida -sanan käytöstä.  Paljon pahempi juttu on, että kirjan rakastavaiset ovat eri yhteiskuntaluokista: työväenluokan mies ja aristokraatti nainen.
1961:  Media kunnioittaa USAn ulkoministeriön pyyntöä pidättäytyä uutisoinnista USAssa Kuuban Sikojenlahden hankkeesta, vaikka media tiesi siitä etukäteen.  Kissinger toteaa 1977, että valtiomiesten ja toimittajien yhteiselo luottamuksen ja jaetun yhteisymmärryksen ilmapiirissä on päättynyt ja tilalle on tullut jatkuva poliitikkojen tekemisten tutkinta ja ajojahti.
1961:  Saksan Liittotasavallassa hankitaan Günter Grassin novellista Katz und Maus kymmenen lausuntoa kieltoesitystä varten.
1961:  Ranskan lehdistö ja televisio vaikenevat algerialaisten mielenosoittajien joukkomurhasta lokakuussa Pariisissa.  Poliisi tappaa arviolta 200-300 algerialaista, mutta virallisen tiedon mukaan kaksi surmataan.
1961:  Parnasso julkaisee Allen Ginsbergin Huuto-runon lyhennettynä ja sensuroituna tähtösillä eli asteriskeilla * Anselm Hollon suomennoksena.  Kustannusliike Tajo painattaa sen 1963 kokonaan Matti Rossin ja Anselm Hollon suomentamassa kokoelmassa Huuto ja muita runoja, mutta numeroituina kappaleina tutkimuskäyttöön.  SETA-lehti julkaisee 1983 Huudon sensuroimattomana.
1961:  KGB takavarikoi Vasili Grossmanin (1905-64) pääteoksen Zhizn i sudba - Elämä ja kohtalo.
1961:  Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallitus erottaa Jyväskylän ylioppilaslehden päätoimittajan ja sensuroi sanottavan.  Lehdestä tulee suhdetoiminta- ja tiedotuslehti.
1961:  Jallun ensimmäinen numero Tabe Slioorin juttusarjasta Miehet ja minä osa 1 takavarikoidaan, mutta lehteä laitetaan tiskin alle.  Osassa on tarinaa Ruotsin prinssistä Bertil.
1962:  Aikakauslehden Time numero, jonka kannessa on kapinakenraali Raoul Salanin kuva, takavarikoidaan Pariisissa.  Salan on entinen Ranskan Algerian joukkojen ylipäällikkö.
1962:  Tunisiassa lakkautetaan kommunistien aikakauslehdet Tribune de Progres ja Al Talia.
1962:  Perulainen Mario Vargas Llosa (1936-) julkaisee ensimmäisen romaaninsa La ciudad y los perros - Kaupungin koirat 1966.  Romaani käsittelee Leoncio Pradon sotilasinternaattia, jonka oppilaat ovat 14-17-vuotiaita, ja jossa kirjailija oli 1950.  Romaania poltetaan Limassa roviolla tuhannen kappaleen verran, mutta romaani palkitaan Barcelonassa.
1962:  Lontoossa de Saden Justine juuttuu tulliin.
1962:  Ranskassa poliisi takavarikoi V-Magazinen sen Barbarella-sarjan vuoksi.
1962:  Saksan Liittotasavallan poliisi pidättää Der Spiegel -aikakauslehden päätoimittajat Claus Jacob ja Johannes K Engel sekä lehden julkaisijan Rudolf Augstein.  Lehden väitetään kavaltaneen valtiosalaisuuksia julkaisemalla artikkelin NATOn sotaharjoituksista.  Der Spiegelin Hampurin ja Bonnin toimituksissa tehdään kotietsinnät.  Varapäätoimittaja Conrad Ahlers pidätetään lomaltaan Espanjasta.  Der Spiegel-juttu hajottaa Saksan hallituksen.
1962:  Neuvostoliitossa Aleksandr Solzhenitsynin Ivan Denisovin päivä kielletään, mutta julkaistaan 1964 Hrustshevin aikana.
1962:  Yhdysvaltalainen Morality in Media - Median moraali perustetaan.  Se on järjestö, joka omistautuu pornografian vastaiseen taisteluun.
1962:  Burmassa on tiukka median tarkastus sotilasvallankaappauksesta lähtien.  Kaikki runoudesta elokuviin sensuroidaan.
1962:  Kustaa Vilkuna sanoo jatkosodan sensuurista kirjassaan Sanan valvontaa, sensuuri 1939-44, että tieteelliseltä kannalta kiitettävä pyrkimys objektiivisuuteen ja perinpohjaiseen asiallisuuteen voi sodan aikana olla vahingoksi.
1962:  Jyväskylän raastuvanoikeudessa tuomitaan Henry Millerin (1891-1980) kirjoittama ja Pentti Saarikosken suomentama romaani Tropic of Cancer 1934 - Kravun kääntöpiiri takavarikoitavaksi, painolaatat ja ladelmat valtiolle menetetyiksi ja hävitettäviksi ja jäljellä olevat kappaleet hävitettäviksi.  Gummeruksen toimitusjohtaja tuomitaan sakkoihin, sillä kirjan katsotaan loukkaavan sukupuolikuria.  Pentti Saarikoski taputtaa käsiään oikeudessa ja saa sakot oikeuden häpäisystä.  Kirja on vapaasti saatavana englanniksi ja ruotsiksi.  Carter Brown -sarja myy 1968 itseään yhä selvemmin seksillä jännityksen ja väkivallan ohella.  Kravun kääntöpiiri julkaistaan 1970 uudestaan kohutta.
1962:  Helsingissä järjestetään kansainväliset nuorison ja ylioppilaiden kahdeksannet festivaalit.  Juhliin osallistuu 18 000 nuorta 142 maasta.  Lehdistö kertoo festivaaleista vain juhlien yhteydessä sattuvat ilkivaltaisuudet.  Muu kuin vasemmistolehdistö boikotoi festivaaleja länsimaisten uutiskriteerien vastaisesti samoin kuin Wienin festivaaleissa 1959.
1963:  Venäläinen runoilija Iosif Aleksandrovitsh Brodski (1940-96) tuomitaan oikeudenkäynnissä tyhjäntoimittamisesta eli loisena elämisestä viideksi vuodeksi pakkotyöhön ja sisäiseen karkotukseen.  Hänet armahdetaan 1965.
1963:  Lehdistösensuuri tulee jälleen voimaan Espanjassa.
1963:  Algerian poliisi ja armeija ottavat haltuunsa lehdet La Dépêche d'Algérie, l'Echo d'Oran ja La Dépêche de Constantine.  Hallitus valvoo 1964 lehdistöä.
1963:  Guatemalassa Enrique Peraltasin sotilashallitus rajoittaa lehdistön vapautta.
1963:  Iranin lehdistölaki 1955 muutetaan, ja se pitää lainvastaisina alle 3000 kappaleen levikin sanomalehtiä ja alle 5000 kappaleen levikin aikakauslehtiä.
1963:  Intiassa Edward Albeen (1928-) The Zoo Story - Eläintarhatarina 1958 sensuroidaan televisionäytelmänä, sillä siinä mainitaan sianliha.
1963:  Etelä-Afrikan sensuurilain ja siihen myöhemmin tehtyjen lisäysten jälkeen mustan kirjailijan asema tulee tukalaksi.  Mustan kirjailijan kohtalo on ensin sensuuri, sitten vankila ja maanpako.
1963:  Etelä-afrikkalainen lakimies Albie Sachs (1935-) pidätetään apartheidin vastaisten toimien takia.  Hän kirjoittaa vapauduttaan pidätysajastaan teoksen Albie Sachsin vankilapäiväkirja.
1963:  Yhteishyvän päätoimittaja Seppo Simonen ilmiantaa Paavo Rintalan (1930-99) Sissiluutnantin.  Otavan kirjojen boikotoimiseen kannustavia nimilistoja kerätään, ja 34 reservin kenraalia protestoi kustannuspäätöstä vastaan.  Lehdissä esitetään puolesta ja vastaan neljä julkilausumaa, joiden allekirjoittajina ovat 41 kenraalia, Otava, 68 kulttuurielämän edustajaa ja entiset rintamamiehet.  Sanomalehdissä ilmestyy 1963 aikana kymmenen pääkirjoitusta, 84 pakinaa ja 85 yleisönosastokirjoitusta.
1964:  Brasiliassa sotilaat ottavat vallan ja jäädyttävät pari viikkoa myöhemmin lukutaitokampanjan.  Kasvatusfilosofi Paulo Freire (1921-97) vangitaan 75 päiväksi.  Hän joutuu vankilasta päästyään lähtemään maasta.
1964:  Tansanian Sansibarissa astuu lehtisensuuri voimaan.
1964:  Kirjailijan Hannu Salama romaani Juhannustanssit ilmestyy kirjakauppoihin.  Arkkipiispa Martti Simojoen puheen jälkeen 19 Kokoomuksen kansanedustajaa tekee sukupuolikuria ja siveellisyyttä loukkaavaa sekä jumalanpilkkaa sisältävää kirjallisuutta koskevan eduskuntakyselyn.  Oikeusministeri jättää oikeuden päätettäväksi, onko Juhannustanssit jumalanpilkkaa.  Jumalanpilkkaoikeudenkäynti alkaa 1966 Salamaa ja Otavan toimitusjohtajaa Kari Reenpää vastaan Helsingin raastuvanoikeudessa.  Salama ei saavu oikeuden istuntoon, vaan lähettää pari päivää ennen sitä kirjeitse täyden tunnustuksen.  Helsingissä järjestetään mielenosoitus Salaman tueksi.  Juttu siirretään hovioikeuteen ilman välipäätöstä.  Raoul Palmgren korostaa 1965 Kirjastolehdessä, että kirjaston tulee olla kirjailijan rinnalla, kirjallisuuden vapauden ja kirjan puolella.  Helsingin hovioikeus tuomitsee 1966 Salaman kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen tahallisesta jumalan pilkkaamisesta ja Reenpään sakkorangaistukseen ajattelemattomuudesta tehdystä jumalan pilkasta.  Juhannustansseista saatu taloudellinen hyöty määrätään menetettäväksi valtiolle ja kirjan nidokset määrätään hävitettäviksi.  Korkein oikeus vahvistaa 1967 äänestyksen jälkeen Hannu Salaman tuomion, mutta vapauttaa Reenpään sakkorangaistuksesta jumalanpilkkajutussa.  Porvarilliset lehdet katsovat Salaman saaneen ansioidensa mukaisesti.  Kirjailijaliitto, Pen-klubi, Suomen Arvostelijain Liitto ja Eino Leino -seura anovat Salamalle armahdusta.  Presidentti Kekkonen armahtaa Salaman 1968 ja kumoaa tämän saaman tuomion.  Juhannustanssit ilmestyy ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi, saksaksi ja puolaksi.
1964:  Seinäjoella ilmestyvän maalaisliittolaisen sanomalehden Ilkka päätoimittaja Veikko Pirilä erotetaan, koska lehdessä on arvosteltu kärkevästi Maalaisliiton puheenjohtajan vaalin yhteydessä käytettyä menettelyä.
1964:  Otava julkaisee Günter Grassin Koiranvuosia.  Myöhemmin ilmenee, että suomentaja on lyhentänyt kirjaa satakunta sivua.  Grass harmistuu ja vaihtaa kustantajaa.  Tammelta tulee 1985 täydellinen käännös.
1965:  Saksan Liittotasavallassa kielletään romaanin Klaus Mann, Mephisto. Roman einer Karriere, Querido 1936 levitys.  Tuomio pysyy 1968 hovioikeudessa, ja valitus hylätään 1971.  Rowohlt-kustantamo uskaltaa 1981 julkaista lisäpainoksen, ja sitä myydään kahdessa vuodessa puoli miljoonaa kappaletta.
1965:  Zimbabwessa (Rhodesia) otetaan lehtien sensuuri käyttöön.  Maahan tuotavia lehtiä tarkkaillaan.  Joidenkin englantilaisten ja eteläafrikkalaisten lehtien painoksia kielletään.
1965:  Iranin hallitus hyväksyy lehdistön toimittajien lain, jonka mukaan toimittajien tulee saada lupa tiedotusministeriöltä.  Laki kieltää kommunistiset lehdet.
1965:  Kenraali Suharto lakkauttaa Indonesian sanomalehdet.  Armeija perustaa iltapäivälehden.  Länsimaiset toimittajat kirjoittavat juttuja, kuinka Suharton joukot tappavat kommunisteja, mutta niitä ei julkaista lännessä.  USAn ja Englannin johto seuraa tyytyväisenä tilannetta.  Radio Australiaa kielletään suhtautumasta myötätuntoisesti Sukarnoon.
1965-79:  Indonesian omaksitunnoksi sanottu kirjailija Pramoedya Ananta Toer (1925-2006) on vankilassa ja kirjoittaa Indonesian itsenäistymisestä kansan näkökulmasta neliosaisen kirjasarjan Buru pienille paperilapuille, jotka salakuljetetaan muurien ulkopuolelle.  Vankilan jälkeen on 20 vuoden kotiaresti.  Buru-kvartetti julkaistaan 1980 Indonesiassa, mutta ensipainos takavarikoidaan.  Suharton hallinnon kaaduttua 1998 Pram Toerin tuotantoa on käännetty 30 kielelle myös ruotsiksi muttei suomeksi.
1965:  Portugalissa kielletään kaikki Tennessee Williamsin (1914-83) teokset.
1965:  Brasiliassa sotilashallitus rajoittaa lehdistöä monin tavoin.
1966-75:  Yhdysvaltojen kymmenen sensuroiduinta kirjaa ovat: JD Salinger, Sieppari ruispellossa; Eldridge Cleaver, Sielu jäissä; Claude Brown, Manchild in the promised land; An, Go ask Alice; Joseph Heller, Me sotasankarit; John Steinbeck, Vihan hedelmät sekä Hiiriä ja ihmisiä; Kurt Vonnegut, Teurastamo 5; Harper Lee, Kuin surmaisi satakielen ja alastonkuvat.
1966:  Vatikaanin neuvosto poistaa Rooman kirkon indeksistä Boccaccion ja Rabelaisin.  Pannassa olevien kirjailijoiden luetteloon kuuluvat muun muassa englantilaiset Francis Bacon, Sir Thomas Browne, Richardson, Gibbon, Locke, Hobbes, JS Mill ja Lord Acton sekä ranskalaiset Montaigne, Pascal, Stendhal, Balzac, Dumas ja Victor Hugo.  Paavi Paavali VI poistaa luettelon aseman virallisen lain veroisena.
1966:  Kreikassa kielletään kirjailijan Vassilis Vassilikos romaani Z.
1966:  Neuvostoliitossa alkaa oikeudenkäynti Andrei Sinjavskia ja Juri Danielia vastaan.  Heidät tuomitaan viideksi ja seitsemäksi vuodeksi työleirille.  Ilja Ehrenburgin johtamana 62 kirjailijaa vastustavat, mutta se johtaa uusiin pidätyksiin.
1966:  Neuvostoliitossa teosta Anatoli Kuznetsov (A Anatoli) (1929-79), Babi Jar sensuroidaan.  Jevtusenko saa romaanista aiheen runolleen.
1966:  Egyptissä teloitetaan lehtimies Sayyid Qutb syytettynä hallituksenvastaisesta toiminnasta.
1966:  Burman hallitus säätää, että sanomalehtiä saa painaa vain englanniksi ja burmaksi.  Näin syrjäytetään intialaiset, pakistanilaiset ja kiinalaiset lehdet.
1966:  The New York Timesin paikallinen kirjeenvaihtaja ja CIAn asiamies Daniel Berrigan murhataan Thaimaassa Bangkokissa hämärissä olosuhteissa.
1966:  Laulaja Rauli Badding Somerjoki (1947-87) esittää Jyväskylän kesätapahtumassa laulun Jenkka naisen ulkosynnyttimistä.  Lavalta sammutetaan valot, ja paikalle kutsutaan poliisi.  Asiaa puidaan yliopistolla ja lehdistössä.  Somerjoki levyttää kappaleen Laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä, joka on levyllä MA Numminen laulaa jälleen.  Yleisradio kieltää levyn kappaleiden esittämisen radiossa ja televisiossa.
1967-74:  Kreikassa kuninkaallisen hovin, CIAn ja USAn armeijan avulla vallan kaapanneet nuoret upseerit harjoittavat sensuuria ja kieltävät klassisia näytelmiä.  Sotilasdiktatuuri lakkauttaa lehdistön vapauden.  Kustantajia ja toimittajia pidätetään.  Uutistoimisto Agence d'Athènes - Athinaikon Prautoveion samoin kuin radio ja televisio ovat täydellisessä sensuurin valvonnassa.
1967:  Irlannissa parannetaan sensuurilakia Censorship Act.
1967-68:  Kurdin aakkoset ja 1600-luvulla kurdirunoilijan Ehmede Xani kokoama kurdilegenda Mem u Zin julkaistaan kurdiksi ja turkiksi.  Seurauksena on rangaistus- ja kieltotoimenpiteitä.
1967:  La Pazissa kenraali René Barrientos hävittää Bolivian kirjastoja ja polttaa tauluja.
1967:  Bolivian oikeistohallitus syyttää toimittajaa Degis Debray osallistumisesta hallituksenvastaiseen sissitoimintaan.
1967:  Tammi ja myöhemmin 1990 WSOY sensuroivat sheikki Nefzawin Tuoksuvaa puutarhaa.
1967:  Helsingin Esplanadilla poltetaan sotilaspasseja.
1967:  Liitto-lehti: Päätoimittaja Saarisen mielestä on lehdistön vapaus melkoinen moniin muihin maihin verrattuna.  Tämä tosin voi johtua siitäkin, kun päätoimittajat ovat yleensä laiskaa väkeä, eivät viitsi lukea kaikkea lehteen laitettavaa ja näin on sana vapaa.
1968:  Joukko ylioppilaita hyökkää Springerin lehtitaloa vastaan Berliinissä rikkoen rakennusta ja polttaen autoja.  Hänen lehtitaloonsa Hampurissa heitetään 1972 pommeja, jolloin joukko latojia ja oikolukijoita haavoittuu.
1968:  Irlannissa Mika Waltarin (1908-79) Sinuhe egyptiläinen joutuu kiellettyjen kirjojen listalle.
1968:  Tshekkoslovakiassa Václav Havelin (1936-) näytelmiä ei saa julkaista eikä esittää.
1968:  Ranskassa poliisi pidättää avignonilaisen teatterilaisen Gérard Gelas (1947-) vanhempiensa ruokapöydästä.  Hänet viedään putkaan, poliisi takavarikoi ensimmäisen näytelmän käsikirjoituksen, muuraa teatterin oven kiinni ja kerää mainokset pois kaupungilta.
1968:  Brasilian sotilasjohto lopettaa lehdistön vapauden ja alkaa sensuroida lehtiä.
1968:  Paavi Paavali VI erottaa palveluksesta inkvisition viimeisen päällikön kardinaalin Ottavianus ja muuttaa inkvisitiokongregaation nimen uskonopinkongregaatioksi.
1968:  Johan Seppi von Bonsdorff (1940-2002) erotetaan Nya Pressenistä.  Erottamista tukee myös hänen isänsä päätoimittaja Henrik von Bonsdorff.  Seppi aloitti 1964, kirjoitti valtavirrasta poiketen eli ei noudattanut lehden porvarillista linjaa.  Johan von Bonsdorff toimii sitten TRICONT-ryhmässä, Huutomerkki-sarjassa, Yleisradion ruotsinkielisessä ajankohtaistoimituksessa ja siirtyy 1977 Ny Tid -lehden päätoimittajaksi.  Hän toimii päätoimittajana myös Ydin-lehdessä Erkki Tuomiojan kanssa.  Seppi jää 1985 vapaaksi toimittajaksi.
1969:  Fidel Castron Kuuban hallitus määrää Associated Pressin lopettamaan Havannan toimistonsa.
1969:  Panamassa lehti El Mundo saa sensorin, ja julkaisija lopettaa lehden vastalauseeksi.
1969:  Panamassa hallitus sulkee neljä lehteä, mutta avaa ne, kun toimittajat on vaihdettu sotilasklikin mieleisiksi.
1969:  Yhdysvalloissa underground-sarjakuvat aiheuttavat oikeudenkäyntejä, ja poliisit takavarikoivat numeroita.  Underground-piirtäjät esittävät kaikkea, jonka Comics Code kieltää.
1969:  Newsweek kirjoittaa, että United States Information Agency USIA on kieltänyt noin 25 kirjan sijoittamisen eurooppalaisiin kirjastoihin.  Kuusi sensoria työskentelee USIAssa.
1969:  Saksan Liittotasavallassa vapautetaan Fanny Hill viiden vuoden oikeuskäsittelyn lopuksi 220 vuotta sen ilmestymisen jälkeen.
1969:  Jugoslaviassa Knjizevne Novinen toimittaja pannaan puoleksi vuodeksi vankilaan.
1969:  Uudenmaan lääninhallitus toteaa, ettei pastori Terho Pursiaista vastaan ole aihetta ryhtyä oikeustoimiin hänen Uusin testamentti -kirjansa takia.
1969:  Allen Ginsbergin Huuto-runo esitetään Porin jazz-festivaaleilla, ja esitys nauhoitetaan Radioteatterille.  Taltiointi lähetetään Tiistaiteatteri-sarjassa rinnakkaisohjelmassa yöllä 22:30, mutta vastoin Radioteatterin johdon tarkoitusta samanaikaisesti myös yleisohjelman puolella Jazz 69 -ohjelmassa.  Kansanedustajat hätääntyvät vaalien alla yhdysvaltalaisen beat-lyriikan kirkkaimman helmen turmiollisista vaikutuksista suomalaisiin radiokuuntelijoihin.  Arne Bernerin aloitteesta tehdään eduskuntakysely, jossa on 83 kansanedustajan allekirjoitusta.  He ovat nähneet kopion kuudesta säkeestä.  Kotien Radio- ja Televisioliitto jättää rikosilmoituksen.  Kansallisen muuttumattomuuden varmuusketju Uusi Suomi julkaisee kohutut kohdat sellaisenaan, mutta ei joudu  moraalinvartijoiden hampaisiin eikä syytteeseen.  Ministeri Paavo Aitio toteaa lähetyksen Yleisradion toimiluvan vastaiseksi.  Huuto-juttu on vaalitemppu ja suunnattu Suomen Yleisradion pääjohtajaa Eino S Repo vastaan, jota ajetaan radiosta.
1969:  Elokuva Oletko sinä...? kertoo homoseksuaalisuudesta.  Yle sensuroi dramatisoidun dokumentin yllytyspykälän varjolla.  Elokuva esitetään 1999.
1960-luvun loppu:  Etelä-Vietnamissa on tiukka sensuuri.
1970-luvun alku:  Ugandassa ammutaan televisiotoimittaja Bob Odongo Nayenda.
1970-luku:  Kuvanveistäjä Carl-Gustaf Lilius julkaisee Kanavassa artikkelin Suomalainen itsesensuuri.  Se ilmestyi ensin Lontoossa aikakauslehdessä Index on Censorship.  Liliuksen mielipiteet herättävät huomiota Suomessa ja ulkomailla, ja niitä lainaillaan useissa lehdissä.
1970:  Sudanissa vallankumousneuvosto lopettaa muut kuin hallituksen lehdet.  Jää neljä arabiankielistä lehteä ja yksi englanninkielinen lehti.
1970:  Kuvatoimittaja Sean Flynn (1941-70?) ja CBSn kuvatoimittaja Dana Stone (1939-71?) katoavat Kambodzhassa.  He työskentelivät Vietnamissa.
1970:  Intialais-pakistanilainen Tariq Ali (1943-) kirjoittaa kirjat Pakistan: Military Rule or People's Power ja 1983 Can Pakistan Survive? The Death of a State.  Molempien kirjojen julkaiseminen Pakistanissa kielletään.
1970:  Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008) saa Nobelin kirjallisuuspalkinnon, jota hänen ei sallita hakea.  Kirjailija karkotetaan 1974 länteen, ja hän palaa 1994 Venäjälle.
1971:  Yhdysvaltain hallitus koettaa estää huippusalaisten Pentagonin papereiden julkaisemisen.  Armeijan analyytikko Daniel Ellsberg kopioi 1969 kongressin komitealle ja myöhemmin luvattomasti The New York Timesille ja 17 muulle sanomalehdelle 47-osaisen ja 7000-sivuisen salaisen historian tai tutkimuksen Yhdysvaltain päätöksenteosta Vietnamista 1945-68.  Sanomalehdet alkavat julkaista sitä.  Tutkimus osoitti, että "Johnsonin hallinto oli jätjestelmällisesti valehdellut paitsi kansalle myös kongressille".  Oikeus uhkaa Ellsbergiä 115 vuoden vankilatuomiolla.  Hallituksen sensurointiyritykset ulottuvat korkeimpaan oikeuteen, joka ratkaisee asian lehdistön sananvapauden puolesta.  Väärät todisteet antavat USAlle mahdollisuuden Irakin miehittämiseen 2003.
1971:  Sierra Leonen presidentti takavarikoi Freetownissa lehden Unity Independent ja perustaa hallituksen lehden The Nation.
1971:  Chileläiset Ariel Dorfman ja Armand Mattelart kirjoittavat teoksen Para Leer al Pato Donald - Kuinka Aku Ankkaa luetaan.  Muutaman vuoden sisällä siitä ilmestyy italiankielinen ja 15 espanjankielistä painosta.  Pariisissa International General julkaisee teoksen 1975 englanniksi.  Yhdysvaltojen tullilaitos takavarikoi kaikki 3950 maahantuotua kirjaa vuodeksi.  Tutkimus leviää 1976 tiskipöytien alla ja pienissä opiskelijakirjakaupoissa.
1971:  Venezuelassa poliisi pidättää ja hakkaa neljä televisiotoimittajaa ja tuhoaa heidän filminsä ylioppilasmellakasta.
1971:  Brasilian sotilasdiktatuuri käyttää pidätetyn ihmisen hyllystä löytynyttä Stendhalin romaania Punainen ja musta todisteena häntä vastaan, sillä punainen viittaa kommunismiin ja musta anarkismiin.  Diktatuurin sensori antaisi esittää Sofokleen valtion ja perheen intressien ristiriitaa käsittelevän näytelmän Antigone korjausten jälkeen, kunnes sensorille selviää, ettei kirjailija pääse hänen toimistoonsa käymään läpi tekstistä poistettavia kohtia.
1971:  Saksan Liittotasavallassa takavarikoidaan Rote Armee Frontin manifesti Rotbuch 29: Über den bewaffneten Kampf in Westeuropa, jonka Klaus Wagenbach julkaisee.  Samoin käy kalenterin Roter Kalender für Lehrlinge und Schüler.
1971:  Turun Sanomat nostattaa yleisönosastossa mielipiteitä Kalle Holmbergia ja Ralf Långbackaa vastaan.
1972:  Italialainen kustantaja Giangiacomo Feltrinelli (1926-1972) saa surmansa selvittämättä jääneessä attentaatissa räjähdysainelastin räjähtäessä.  Italian kustantajien kauhukakara perusti 1955 Milanoon kustantamon, joka saavutti heti menestystä julkaisemalla Giuseppe Tomasi di Lampedusan Tiikerikissan ja Boris Pasternakin Tohtori Zhivagon.  Hänellä on maailmanlaajuiset oikeudet Fidel Castron kirjoihin ja hän kääntää italiaksi Che Guevaran päiväkirjan.  Feltrinelli on aluksi kommunisti, siirtyy trotskilaiseksi ja lopulta anarkistiksi.
1972:  Palestiinalaisen järjestön Popular Front for the Liberation of Palestine PFLP lehden Al-Hadaf päätoimittaja kirjailija Ghassan Kanafani (1936-72) kuolee Israelin Mossadin agenttien asentamaan autopommiin.
1972:  Palestiinalaisen järjestön Palestine Liberation Organization PLO lehden toimittaja Bassam Abu-Sharif saa Beirutissa Mossadilta kirjepommin, joka on vähällä tappaa hänet.  Pommi oli asennettu kirjaan, joka käsittelee Che Guevaraa.
1972:  Turkissa kymmenkunta vasemmistolaislehteä suljetaan, Istanbulissa sanomalehtiä suljetaan määräajaksi, poliisi pidättää toimittajia ja mukiloi sarjakuvan piirtäjän.  Turkin Radio- ja televisioyhtiö menettää itsenäisyytensä.
1972:  Saksan Liittotasavallassa Siemens käy oikeutta kirjaa FC Delius, Unsere Siemens-Welt vastaan.  Siinä kerrotaan yrityksen toimista Auschwitzissä ja asevarusteluyhteistyöstä Westinghousen kanssa II maailmansodassa.
1972:  Axel Springerin Hampurin kustantamossa räjähtää kaksi pommia.  Rote Armee Fraktion RAF - Punainen armeijakunta pommittaa mediakonsernin päämajaa.
1972:  Tshekkoslovakian kirjailijoiden mustassa listassa ovat Josef Skvorecky, Jan Prochazka, Václav Havel, Pavel Kohout, Ivan Klima, Milan Kundera ja 50 muuta.
1972:  Nobel-runoilija Josif Brodski (1940-96) karkotetaan Neuvostoliitosta.  KGB ilmoittaa hänelle, että tämän runoileminen ja tyhjäntoimittajaelämä Neuvostoliitossa saa riittää.
1972:  Jugoslaviassa Hrvatski Tjednikin toimittaja pannaan neljäksi vuodeksi vankilaan.
1972:  Brasilian hallitus julkaisee asetuksen, joka kieltää kaiken poliittisen ja kriittisen kirjoittelun.  Ennakkosensuuri kohdistetaan lehtiin, jotka eivät harjoita itsesensuuria.  Jälleen 1978 tehdään väkivaltaa lehdille ja lehtimiehille.  Myöhemmin ennakkosensuuri poistetaan lehdiltä, mutta säilyy radiossa ja televisiossa.
1972:  Yleisradio lopettaa äänilevyjen sensuroinnin.
1973:  Chilessä armeijan rykmentti lietsoo kapinaa Santiago de Chilessä pari kuukautta ennen vallankaappausta.  Argentiinalainen elokuvaaja Leonardo Henricksen ikuistaa oman kuolemansa.
1973:  Chilessä tapahtuu 11.9 sotilasvallankaappaus CIAn suunnittelemana.  Vallankaappausta seuraavana päivänä sotilaat heittävät 5000 Kuinka Aku Ankkaa luetaan -kirjaa mereen, he pesevät seinämaalaukset seinistä, särkevät äänilevyjä, murhaavat laulajia, tuhoavat radioita ja painokoneita, heittävät tyrmään ja teloittavat lehtimiehiä (28.9 mennessä 32 toimittajaa muun muassa kommunisti Carlos Bercher) ja polttavat 24.9 julkisesti kirjoja, julisteita ja sarjakuvia.  Sotilasjohto kieltää Ariel Dorfmanin ja Armand Mattelartin kirjan Kuinka Aku Ankkaa luetaan.  (Suomessa Aku Ankkaa sensuroidaan.  Puhekuplateksti Viva the revolution käännetään Sammuttakaa valot!)    Sotilasjohto ryhtyy sensuroimaan lehdistöä ja polttaa kadulla rovioilla epäilyttävinä pitämiään kirjoja, vasemmistolaisia sanoma- ja aikakauslehtiä, jotka on kerätty kirjastoista ja yksityiskodeista.  Joukossa on Mark Twainin teoksia, sillä hänet sekoitetaan Marxiin.  Kommunistisen puolueen äänenkannattaja Siglo alkaa 4.10 ilmestyä maanalaisena.  Santiago de Chilessä sotilaat polttavat Pablo Nerudan kirjat, hävittävät hänen irtaimistonsa ja tuhoavat 24.9 kirveillä hänen kotinsa.  Pablo Neruda, alkuaan Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, (1904-73) kuolee järkytyksestä Santiagon Santa Maria -sairaalassa.  Runoilija Maria Eugenia Bravo Caldera lähtee maanpakoon monen muun lailla.  Noin 500 toimittajaa pidätetään 24.10 mennessä.  Chilen yliopiston "punikkiekonomistit" ja sadat professorit erotetaan.  Chilen asevoimia johtavan klikin tiedotteita: Lehdistölle, radiolle ja televisiokanaville huomautetaan, että sotilasjuntan tarkistamattoman tiedon levittäminen merkitsee asevoimien välitöntä puuttumista määräyksiä rikkovan toimituksen toimintaan sekä tämän joutumista oikeudelliseen edesvastuuseen.  (Propaganda) Henkilöitä, jotka painavat tai levittävät jollakin välineellä ylimmän hallinnon vastaista propagandaa, rangaistaan sotatilalain mukaisesti.  Jakelu: Suunnitelman B mukaisesti.  (Sensuuri) Juntan tarkoituksena on tiedottaa kansallisista tapahtumista yleisölle.  Tähän asti julkaistujen tiedotteiden mukaisesti sekä maassa vallitsevan sotatilan vuoksi sotilasklikki harjoittaa tiedotusvälineiden tiukkaa sensuuria.  Ensimmäisenä varotoimenpiteenä on lupa 12. syyskuuta 1973 julkaista seuraavia sanomalehtiä: El Mercurio ja La tercera de la Hora.  Muut julkaisut sallitaan vähitellen.  Julkaisut, joita ei mainita tässä tiedotteessa, katsotaan sensuroiduiksi.  Lehtiä kielletään 18.12 käyttämästä nimitystä "poliittinen vanki".  Armeijan teknisessä oppilaitoksessa (San Ignacio nro 242) toimiva sensuuritoimisto kontrolloi luvan saaneita sanomalehtiä painettujen julkaisujen sensuurimenetelmin.  Mainittujen sanomalehtien johtajat ovat velvollisia antamaan lehdestä näytteet tarkastettaviksi päivittäin ennen lehden julkaisua.  Luvattomat painojulkaisut takavarikoidaan ja tuhotaan.  Sotilashallinto on ottanut tehtäväkseen puhdistaa painetut julkaisut henkilöihin ja instituutioihin kohdistuvista loukkauksista sekä sopimattomasta kielenkäytöstä kansallisen sovun ja eettisten normien palauttamiseksi.  Jakelu: Suunnitelman B mukaisesti.
1973:  Chilessä pidätetään Kansallisstadionille toimittajia: Ultima Horan Jorge Pacull, entisen La Nacionin Oscar Waiss, Clarinin Alberto Gamboa, Puro Chilen Jose Gomez Lopez ja Iba Aybatin Alejandro Arellano.  Kaikkiaan arvellaan 54 toimittajaa pidätetyn ja 11 toimittajaa tapetun vallankaappauksen jälkeen.
1973:  Chilessä suljetaan vasemmistolehtiä kuten El Siglo, Puro Chile ja Ultima Hora sekä pakkoluovutetaan Radio Corporación.
1973:  Chilessä pidätetään ja karkoitetaan kirjeenvaihtajia: Dagens Nyheterin (Tukholma) Bobi Sourander, Boston Globen Paul Heath Haeffel, Opiniãon (Brasilia) Flavio Lara katoaa, Canadian Broadcastingin Michel Gautier, Arbetetin (Tukholma) Leif Person, Le Monden Philippe Labreveux, L'Expressin Edouard Bailby, Peter Sumberg, Aftonbladetin (Ruotsi) Peter Torbiornasson, Washington Postin Marlise Simmons, Hollannin radion Anton Froeck, uruguaylainen JM Sanchez, Le Monden Pierre Kalfon, espanjalaisen uutistoimiston EFE Antonio Rodriguez Conceiro, Corriere della Seran Mario Cervi, CBSn Frank Manitsas, Le Figaron George Dupy, Il Messaggeron (Rooma) Pino Cimo, Newsweekin, Business Weekin ja Financial Timesin Dwight Porter.  Le Monden Marcel Niedergangilta evätään 1974 pääsy Chileen ja Canadian Broacastingin George Roth pidätetään.  Seuraavat karkoitetaan: New York Timesin Jonathan Kandell ja Juan de Onis, Washington Postin Joanne Omang ja Joseph Novitski, Timen Rudolph Rauch, Miami Heraldin William Montalbano ja Newsweekin James Pringle.  Luettelo ei ole täydellinen.  Freelance-kirjeenvaihtajat lisäävät lukumäärää.
1973:  Jerusalemilaisen arabisanomalehden Al-Fajr - Aamunkoiton suura kustantaja ja päätoimittaja Youssef Nasr julkaisee lehdessään säännöllisesti Israelin Palestiinan miehityksen vastaisia katsomuksia, vaatii että Yhdistyneiden Kansakuntien YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Israelin vetäytymisestä miehitetyiltä alueilta on toteutettava ja hyökkää kätyreitä vastaan.  Hänet kidnapataan eikä hänen olinpaikastaan ole tietoa.  Luultavasti Israelin turvallisuuspalvelu on murhannut hänet.
1973:  Israelin turvallisuuspalvelu Mossad sytyttää tulipalon jerusalemilaisen lehden Al-Sha'ab toimituksessa.  Tällöin palaa myös uutistoimiston Reuter tiloja.  Palestiinalaisia lehtimiehiä ja kirjailijoita uhkaillaan, ahdistellaan, pidätetään ja karkotetaan maasta.  Pidätettyjen ja kidutettujen joukossa ovat kirjailija Mahmoud Shuqair ja runoilijat Khalil Touma ja Rajeh Ghoneim.
1973-74:  Iranin shaahi Mohammad Reza Pahlavi (1919-80) ottaa tiedotusvälineet haltuunsa.
1973:  Ruotsalaiset toimittajat Jan Oscar Sverre Lucien Henri Guillou (1944-) ja Peter Bratt kirjoittavat juttusarjan Folket i Bild-Kulturfront -lehteen Ruotsin lainvastaisesta salaisesta sotilaallisesta tiedustelupalvelusta Informationsbyrån IB.  Se kerää tietoja kansalaisten poliittisista mielipiteistä salakuuntelemalla puhelimia ja murtautumalla vasemmistolaisten järjestöjen tiloihin.  SÄPOn, sotilastiedustelun ja sosiaalidemokraattien juonet paljastava artikkelisarja tuo syytteen valtiopetoksesta ja Guillou joutuu vankilaan.
1973:  Argentiinalainen kirjailija Manuel Puig (1932-) joutuu vaikeuksiin Peronin palatessa.  Peronin kuoltua 1974 Puig pakenee maasta.
1973:  Uruguayssa sotilasklikki kieltää lehdistöä rohkaisemasta "tasavallan vihollisia" kuten kaupunkisissiliikettä Tupamaros eli Movimiento de Liberación Nacional MLN nimitetään.  Liikettä kutsutaan Perussa 1780 teloitetun inkapäällikön Tupac Amaru II mukaan.  Sotilaskopla panee toimeen ideologisia puhdistusoperaatioita kuten Chilessä polttamalla Freudin, Marxin ja Nerudan kirjoja, määräämällä sanoma- ja aikakauslehtiä lopetettaviksi, miehittämällä yliopistoja ja kieltämällä lakot ja poliittiset kokoontumiset.  Sotilasdiktatuuri kestää 1973-85.
1973:  Etelä-Afrikan musta runoilija ja toimittaja Don Mattera tuomitaan julkaisukieltoon, joka kumotaan 1982 yllättäen.  Kiellon aikana hän ei saa työskennellä Johannesburg Starissa, ei julkaista teoksia kotimaassa eikä ulkomailla.  Matteran sanoja tai mielipiteitä ei saa lainata.  Poliisi tarkkailee häntä, eikä hän saa osallistua kokouksiin.
1973:  Ugandassa Idi Aminin joukot sulkevat lehden The People ja tappavat lehden Munno toimittajan Clement Kigundu polttamalla hänet autoonsa.  Amin sulkee Lugandassa lehden Taifa Empya.  Monet toimittajat lähtevät maan pakoon.  Amin ottaa haltuunsa lehden Uganda Argus ja antaa sille nimeksi Voice of Uganda.
1973:  USAssa Wounded Kneestä määrätään media poistumaan.  Siellä liittovaltion viranomaiset ja intiaaniliikkeen militantit ovat 71 päivää vastakkain.
1973:  Texasilaiset Mel ja Norma Gabler muuttavat kotinsa oppikirjoja tutkivaksi järjestöksi Educational Research Analyst ja palkkaavat kuusi sensoria.  Heidän aloitteestaan 1976 viisi sanakirjaa boikotoidaan Texasin kouluista, ja 1978 he poistavat 14 oppikirjaa 28 kirjan listalta.
1973:  Yhdysvalloissa Ohiossa kielletään kirja Kurt Jr Vonnegut, Slaughterhouse Five 1969 - Teurastamo 5 ja 32 nidettä poltetaan kaupungin koululautakunnan määräyksestä.  Kirjaa poltetaan Drakessa Pohjois-Dakotassa.  Kirjan kouluopetukseen ottanut opettaja pakotetaan lähtemään koulusta.  Kirjaa vaaditaan poistettavaksi kymmenillä paikkakunnilla ja vielä 1980-luvun lopulla.
1973:  Ranskassa vastavakoilutoiminnasta vastaava sisäministerin alainen alueellisen valvonnan pääosasto DST jää kiinni asentaessaan salakuuntelulaitteita satiirisen aikakauslehden Le Canard Enchaine toimitukseen.
1973:  Työnantaja takavarikoi Tiedonantajan Ruukissa.  Kyseessä on Ahlströmin Ruukin Mineraalivillan johto.
1974:  USAssa julkaistaan Victor Marchettin ja John D Marksin kirja The CIA and the Cult of Intelligence, joka joutui USAssa ensimmäisenä kirjana ennakkosensuuriin.  Pitkän oikeuskäsittelyn jälkeen CIA sai poistettua kirjasta 168 kohtaa.
1974:  Kun David Wisen ja Thomas Rossin kirja The Invisible Government - Näkymätön hallitus ilmestyy, niin CIAn virkailija Cord Meyer tarjoutuu ostamaan Random Houselta koko ensimmäisen painoksen.  Kustantaja ilmoittaa olevansa valmis myymään painoksen CIAlle, mutta ottavansa kirjasta tarvittavan määrän lisäpainoksia lukevalle yleisölle.
1974:  Maailman Rauhanneuvoston kansainvälinen tutkimuskomissio havaitsee, että Israelin miehittämillä alueilla Palestiinassa ei ole lehdistön vapautta.  Kaikki sanomalehdissä julkaistava on alistettavan israelilaisten sensuuriin.  Miehitettyjen alueiden sanomalehdet eivät saa painaa sanoja Palestiina tai palestiinalainen.  Sensuurin ohjeissa vaaditaan lehtiä kutsumaan palestiinalaisia vastarintajärjestöjä terroristijärjestöiksi.
1974:  Jerusalemilaisen päivälehden Al-Sha'ab päätoimittaja Ali Al-Khatib karkotetaan Israelista Libanoniin, koska miehitysviranomaiset pitävät häntä vaarallisena yleiselle järjestykselle.  Sotilassensuuri antoi 1973 käskyn, että lehti ei saa julkaista koraaninsäkeitä.
1974:  Chilessä Punto Finalin toimittajaa Manuel Cabieses uhataan teloituksella, mutta hänet tuomitaan 30 vuodeksi vankeuteen.
1974:  Chilessä sensuroidaan aikakauslehteä Mensaje ja lakkautetaan La Segunda.  Opetusministeriö julistaa 14 oppikirjaa pannaan.  Rajat suljetaan epätoivotuilta toimittajilta.  Santiagon 12 tärkeimmästä lehdestä on jäljellä viisi, joista kolmea julkaisee Edwardsin perhe.  Chilen joukkotiedotusvälineiden 6000 työntekijästä on erotettu 2000.
1974:  Panamassa veljekset Ramón ja Alfredo Jimenéz yrittävät aloittaa lehden Quiubo - What's Up, mutta Ramón vangitaan, ja heidät määrätään hylkäämään suunnitelma.    He koettavat 1975 perustaa lehden La Opinión Pública, mutta viranomaiset tuhoavat painon.
1974:  Perussa presidentin Velasco Alvarado joukot takavarikoivat Liman lehdet, ja kaikki sanomalehdet kansallistetaan.
1974:  Anwar Sadat lopettaa Egyptissä lehdistösensuurin paitsi turvallisuutta koskevan aineiston osalta.  Hän luo 1980 parlamenttiin toisen kamarin, joka valvoo suuria kustannusyhtiöitä.
1974:  Portugalissa veretön sotilasvallankaappaus kukistaa USAn tukeman fasistihallituksen ja neilikkavallankumous lopettaa sensuurin.  Sen jälkeen USA alkaa manipuloida Portugalin lehdistöä ja rahoittaa opposition tiedotusvälineitä.
1974:  USAssa Symbioneettinen vapautusarmeija Symbionese Liberation Army SLA yrittää vaihtaa kidnappaamansa Patricia Patty Campbell Hearstin (1954-) kahteen vankiin onnistumatta.  Talon piiritys Los Angelesissa näytetään suorana televisiossa.  Pankkiryöstäjä Patty Hearst ja SLA pidätetään 1975.
1974:  Presidentti Urho Kekkonen lähettää Demarin päätoimittajalle myllykirjeen, jossa vaatii epäsuorasti pakinoitsija Simpan eli Simo Juntusen erottamista lehden palveluksesta.  Simppa erotetaan.
1974:  Chilen sotilasjohto kieltää Marxin, Engelsin ja Leninin teosten lisäksi Thomas Mannin, Jack Londonin, Ernest Hemingwayn ja Maksim Gorkin kirjat.  Amiraalit Arturo Troncoso ja Horacio Justiciano määräävät 1975 poltettaviksi Valparaisossa kaikki yhteiskuntatiedettä käsittelevät teokset, koska niissä käsitellään työväenliikkeen kehitystä.  Historia on kielletty tieteellisenä aineena, koska siinä käsitellään Venäjän lokakuun vallankumousta ja sosialistisen maailmanjärjestelmän syntyä.
1974:  Washington Post kertoo Chilen Kommunistisen Puolueen jäsenen Ruben Labick ja tohtorin Hector Garcia teloittamisesta Buinissa.  Jutun lähettänyt toimittaja pannaan kotiarestiin.
1974:  Uruguayssa sotilasklikki kieltää lehdistön poliittiset kannanotot ja lopettaa kommunistisen päivälehden El Popular ja viikkolehden Marcha.
1974:  Guayanan viranomaiset takavarikoivat ja tuhoavat hallituksen arvostelun vuoksi lehden Dayclean numeron 10 000 kappaletta.
1974:  Etelä-Afrikassa kielletään André Brinkin (1935-) Kennis van die aan 1973 - Looking on darkness 1974 - Katson pimeään.  Afrikaansinkielinen vapautetaan 1982, mutta englanninkielinen jää kiellettyjen kirjojen listalle.
1974:  Aleksandr Solzhenitsyn karkotetaan Neuvostoliitosta.  Hän ei saanut 1970 hakea Nobelin palkintoaan.  Tammi päättää olla julkaisematta hänen kirjaansa Vankileirien saaristo.  Ruotsalainen kustannusliike Wahlström och Widstrand W & W julkaisee sen myöhemmin suomeksi.
1974:  Espoon Otaniemessä ilmestyvä Otahuuto kieltäytyy julkaisemasta eli sensuroi jutut Kenen käsiin TKYn (Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan) yritystoiminnan johto ja Vastine Waldemar Valppaan pakinoihin Otahuudon numeroissa 9 ja 10/74.  Ne lähetti Otaniemen Kansandemokraatit OKA.
1974:  Varatuomari kustantaja Ossi Kivekäs sanoo, että toimittajien julkaisemisen yhteydessä käyttämä sana sananvapaus on väärä, koska lehtimaailmassa on kyseessä julkaisemisvapaus.  Toimittajalla on julkaisuvapaus omassa julkaisussaan, sillä toisen julkaisussa ei saa sanoa mitään, joka tukkii varsinaisen julkaisijan suun.  Kivekkään mielestä toimittajan ja julkaisijan suhde olisi selkeä, ellei olisi painovapauslain 19 pykälän lausetta ...niin myös henkilö, jonka tulee päätoimittajana valvoa kirjoituksen julkaisemista ja määrätä sen sisällys.  Kustantajalla on valta-asema toimittajiin verrattuna.
1975:  Italialainen kirjailija, runoilija ja elokuvaohjaaja Pier Paolo Pasolini murhataan.  Hänen työstämästään romaanikäsikirjoituksesta, joka tilittää Italian sodanjälkeistä politiikkaa, katoaa osia.  Pasolini kirjoitti lehdissä tietävänsä nimiä Italian verisistä tapahtumista.  Epäillään poliittista salamurhaa.
1975:  Libanonissa kahdeksan lehden toimittajat vangitaan ja useita ulkomaisia lehtiä takavarikoidaan.
1975:  Turkissa 14 toimittajaa laitetaan vankilaan, sillä heidän väitetään julkaisseen valtion salaisuuksia, kun Turkin sotajoukot menivät Kyprokseen.  Samalla syytöksellä pidätetään Yanki-lehden julkaisija Mehmet Ali Kislali, lehden Hurriyet johtaja ja Ankaran kirjeenvaihtaja sekä vasemmistolaisen viikkolehden Aydinlik toimittajia.  Valtion radion johtaja erotetaan valtion turvallisuuden vaarantamisesta.
1975:  Kuusi Australian toimittajaliiton jäsentä tapetaan Itä-Timorissa.  Vastuussa on Indonesian armeija.
1975:  Indira Gandhi julistaa Intiaan poikkeustilan ja aloittaa sanomalehtien ennakkosensuurin.  UNESCO tuomitsee 1980 lehtien sensuurin.
1975:  Bangladeshissä 20 sanomalehteä ja kaikki poliittiset viikkolehdet kielletään.  Jäljelle jäävät hallituksen Observer ja Dainik Bangla sekä puolueen Bangladesh Times ja Ittefaq.
1975:  Kuusi kirjeenvaihtajaa tapetaan, kun portugalilaiset tunkeutuvat Itä-Timoriin.
1975:  Manilalainen toimittaja Primitivo Mijares, presidentin Ferdinand Marcos pääsensori, hakee turvapaikkaa USAsta.
1975:  Etelä-Koreassa presidentin hätäasetus kieltää lehdistöä vastustamasta uutta perustuslakia, joka sallii presidentin Park uudelleen valinnan.  Kielletään lehdistöä arvostelemasta asetusta.
1975:  CIA painostaa Philip Ageen kirjan Inside the Company - CIA Diary julkaisijaa.  Pariisissa oleskelunsa aikana Agee on CIAn jatkuvan silmälläpidon alaisena.  Hänelle toimitetaan kuuntelulaittein varustettu kirjoituskone varjostuksen tehostamiseksi.
1975:  Chilessä suljetaan aikakauslehdet Vanguardia ja Politica y Espiritu.
1975:  Dominikaanisessa Tasavallassa murhaajat tappavat yhdeksän kuukauden välein ryhmän Ahora - El Nacional toimittajaveljekset Orlando ja Eduardo Martínez.
1975:  Brasiliassa päättyy lehden O Estado de São Paulo sensuuri.  Toimittajan Vladimir Herzog kuolema vankilassa herättää maan laajuisen vastalauseen.
1975:  Barcelonassa Minotauro julkaisee teoksen Ray Bradbury, The Martian Chronicles - Crónicas Marcianas - Marsin aikakirjat.  Ensimmäisen painoksen jälkeen ilmestyy 16 painosta.  Espanjalaisesta laitoksesta puuttuu luku, jossa katoliset papit retkeilevät Marsiin.  Siellä sinisen pallon muotoiset oliot pelastavat useita kertoja isä Peregrinen, joka tekee muovista sinisen pallon ja sanoo sitä Jeesukseksi.
1975:  Lontoossa Index of Censorship julkaisee Carl-Gustaf Liliuksen artikkelin Itsesensuuri Suomessa.  Kanava julkaisee artikkelin.
1975:  Saksassa käydään oikeudenkäynti siitä, saako keinopinnoitetta kutsua vuorivaahterakoristeluksi, jonka tuomioistuin kieltää.  Paperille painetaan palisanteria, tammea tai muuta jalopuuta jäljitellen pintakuvio, joka laminoidaan lastu- tai rimalevyyn.  Sitä ei saa kutsua viilutukseksi eli kalliimmalla ohuella puulevyllä päällystämiseksi, vaan pinnoitteeksi tai laminaatiksi (vertaa Iki-levy).
1975:  Alkon johto kieltää Suomen Kommunistisen puolueen SKP puolueryhmän ja Rajamäen tehtaitten toveriryhmän työpaikkalehden Väki vahva ilmestymisen.  Lehden vastaavalle toimittajalle annetaan kirjallinen muistutus.
1976:  Yhdysvaltalaisen lehden Arizona Republic tutkiva toimittaja Don Bolles tapetaan, kun hän työstää juttua järjestäytyneestä rikollisuudesta.
1976:  Irlannin hallitus kieltää television RTE lähettämästä Irlannin Tasavaltalaisarmeijan The Irish Republican Army IRA ja Sinn Feinin jäsenten haastatteluja.
1976:  Israelin hallitus suunnittelee poliittisen aineiston sensuuria, mutta lehdistön vastustuksen vuoksi pääministeri Yitzhak Rabin ja oikeusministeri Chaim Zadok vetävät ehdotuksen takaisin.  Kuitenkin arabilehti A Shaab lakkautetaan kahdeksaksi päiväksi julkaistuaan sensuroitua aineistoa.  Itä-Jerusalemissa arabilehti Asch-Schaab suljetaan rikottuaan sotasensuuriohjeita, mutta todellinen syy on lehden tuki Palestiinan Vapautusjärjestölle Palestine Liberation Organization PLO.
1976:  San Joséssa presidentti Aparicio Méndez julistaa: "Yhdysvaltain demokraattinen puolue ja Kennedyn suku ovat Uruguayn kapinan parhaat liittolaiset".  Eräs toimittaja nauhoittaa tiedon.  Presidentti valittiin vaaleissa, joissa äänesti 22 kenraalia, amiraalia ja laivastoupseeria.  Sotilaat kielsivät presidenttiä puhumasta toimittajien kanssa.  Siksi he rankaisevat lausunnon painanutta sanomalehteä keskeyttämällä sen julkaisemisen kahden päivän ajaksi, ja toimittaja saa potkut.  Montevideossa Uruguayn sotilasjohto omistautuu todellisuuden kieltämiselle ja muistojen tuhopoltolle sekä tekee maailman ennätyksen lehtien lopettamisessa.  Marcha-viikolehteä ei enää ole.  Sen toimittaja Julio Castro kidutetaan kuoliaaksi.  Sen jälkeen hänestä tulee kuollut mies ilman ruumista, sillä ruumis katoaa.  Muut toimittajat tuomitaan vankilaan, maanpakoon tai hiljaisuuteen.
1976:  Guatemalalainen lehtinainen Tania Palencia joutuu pyörätuoliin, sillä poliisi hakkaa hänet henkihieveriin kumouksellisista puuhista epäiltynä.  Hän lähtee 1984 Guatemalasta, kun hänen miehensä ja lankonsa tapetaan.  Hän palaa 1987 muutamien maanpakolaisten kanssa katsomaan, voiko maassa työskennellä.  Uhkauksien jälkeen he palaavat Meksikoon.
1976:  Chilessä pakkoluovutetaan lehti Color, takavarikoidaan aikakauslehden Ercilla numero ja lakkautetaan päiväksi La Tercera.
1976:  Chilessä Radio Balmacedan toimittaja Balisario Velasco karkoitetaan ja radio lopetetaan määräajaksi.
1976:  Perussa kenraali Morales Bermudez sulkee lehtiä.
1976:  Argentinassa sotilaskopla kaappaa vallan ja media on sotasensuurin alainen.  Lopetetaan sanoma- ja aikakauslehtiä.  Toimittajia katoaa ja murhataan.  Sotilaat vangitsevat Etelän yliopistosta Bahía Blancassa 17 professoria, joista suurin osa on taloustieteen laitokselta.  Kaikkiaan 8000 professoria ja muuta opettajaa puhdistetaan operaatio Selkeydessä.
1976:  La Platassa järjestyksen ylläpitäjät hävittävät argentiinalaisen María Isabel de Marianin kodin.  Epäiltiin, että hänen lapsillaan on salainen kirjapaino, ja heidät ammutaan kuoliaiksi.  Hänen kolmikuukautinen lapsentyttönsä otetaan sotasaaliiksi, ja upseerit lahjoittavat tai myyvät hänet eteenpäin.
1976:  Argentiinalainen kirjailija Manuel Puig (1932-90) viimeistelee maanpaossa Meksikossa romaaninsa El beso de la mujer araña - Hämähäkkinaisen suudelma 2009.  Argentiinan verinen sotilasklikki laittaa sen kiellettyjen kirjojen listalle.
1976:  Etelä-Afrikassa Sowetossa yli 20 000 oppilasta protestoi marssilla bantukoulujen kehnoa tilaa ja afrikaansinkielen käyttöä opetuksessa.  Väkivaltaisuuksissa kuolee 700 ihmistä.
1976:  Neljä intialaista uutistoimistoa yhdistyy toimistoksi Samachar.  Hallitus ilmoittaa 1977 hajoittavansa sen, mutta toimistot saavat 1980 yhdistyä jälleen.
1976:  Malaysiassa lakkautetaan lehdet Sabah Shi Pao ja Sandakan Jih Pao.  Samad Ismail vangitaan.
1976:  Thaimaassa sotilasvallankaappauksen tehnyt klikki kieltää kaikki sanomalehdet ja tiukentaa valvontaa.
1976:  Filippiinien hallitus sulkee kaksi roomalaiskatolista radioasemaa Mindanaossa väittäen niiden lähettävän viestejä maanalaisille kommunisteille.  Myöhemmin kaksi uskonnollista lehteä suljetaan.
1976:  Runoilija Nabil Janabi pidätetään Irakissa luettuaan runonsa kurdikokoukselle Sinjarissa ja tuomitaan viideksi vuodeksi vankeuteen.  Vapauduttuaan hän joutuu 1981 uudelleen häirinnän kohteeksi, sillä hän kieltäytyy tukemasta hallitusta sen Iranin vastaisessa sodassa.
1976:  Japanin lehdet julkaisevat tutkimuksia Tanakan hallituksen lahjonnasta.  Mainichi Shimbunin toimittaja tuomitaan hallituksen salaisuuksien vuotamisesta.
1976:  Kiinalainen runoilija Bei Dao, alkujaan Hao Zhenkai, (1949-) joutuu vainotuksi, kun hänen vastavallankumouksellisia runojaan luetaan mielenosoituksessa.  Hänen julkaisemansa lehti Tänään kielletään 1980 ja suljetaan.  Bei Dao muuttaa 1987 ulkomaille.
1976:  Kristitty kansanedustaja Impi Muroma on ensimmäinen allekirjoittaja eduskuntakyselyssä kirjasta Kangas, Kansanen, Repo, Kansalaistaito 7.  Sukupuoliasioista kerrotaan lääketieteellisesti, mutta sitä pidetään pornona.
1976:  Suomessa kielletään kirjailijan, runoilijan ja elokuvaohjaajan Pier Paolo Pasolini viimeinen elokuva Salò eli Sodoman 120 päivää.  Korkeimman hallinto-oikeuden lausunto toteaa: "Kielletään hyvien tapojen vastaisena ja epäsiveellisenä.  On omiaan vaikuttamaan mielenterveyttä vahingoittavasti".  Suomen elokuva-arkisto saa esittää 1984 filmin kahdesti.  DVD-elokuva julkaistaan 2004, ja filmin esittäminen vapautuu.
1976:  Turun Marxilaiset Opiskelijat ja Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton SDNL Turun seudun aluejärjestö järjestävät Turun konserttitalossa ohjelmallisen tilaisuuden 200-vuotiaan USAn historiasta.  Turun Sanomat ei suostu julkaisemaan maksettua ilmoitusta tilaisuudesta.  Samana päivänä, jolloin tilaisuus pidetään, Turun Sanomien "yleisönosastossa" julkaistaan kirjoitus allekirjoituksenaan Kalevi Turpeinen, lehtori.  Kirjoituksessa haukutaan epäamerikkalainen skandaalikonsertti ja todetaan Turun saavan häpeätahran, jos konsertti järjestetään.  Lehti ei huomannut, että Turussa ei ole lehtori Kalevi Turpeista.  Illalla toinen juontaja Peter von Bagh lukee kirjoituksen ja ilmoittaa olevansa lehtori Kalevi Turpeinen.
1977:  Italiassa Punaiset Prikaatit Brigate Rosse BR surmaa La Stampan varapäätoimittajan Carlo Casalagno, ampuu Il Giornalen päätoimittajan Indro Montanelli (joka prikaatin mukaan on tunnettu fasisti), ampuvat lehden Secolo XIX varapäätoimittajaa Vittorio Bruno jalkoihin ja samoin television uutistoimittajaa Emilio Rossi.  Kahden toimittajan auton alta löydetään pommi ja samanlaiset pommit tuhoavat kahden toimittajan autot.  Corriere della Seran kuljetusauto kaapataan ja poltetaan.
1977:  Libanonissa määrätään sensuuri.  Useita lehtiä pakotetaan lopettamaan ilmestyminen.  Ulkomaalaisten kirjeenvaihtajien on jätettävä tarkastettavaksi kopio ennen kirjoituksensa lähettämistä lehteensä.
1977:  Turkissa lehden Halkin Sesi toimittaja Leyla Cumbus pidätetään ja tuomitaan Turkin armeijan häpäisemisestä.  Hänet vapautetaan 1978.
1977:  Egyptissä laki kieltää marxilaisen poliittisen toiminnan mukaan lukien uutisvälityksen.  Puoluelehdet sallitaan, mutta ne katoavat taloudellisten vaikeuksien vuoksi.
1977:  Soweton mellakoiden jälkeen Etelä-Afrikan hallitus lakkauttaa Johannesburgissa kaksi mustien lehteä The World ja Weekend World sekä kieltää eräiden toimittajien työn.
1977:  Ugandassa suljetaan toimittajia vankilaan, moni murhataan tai toimittaja katoaa.
1977:  Zimbabwe Times, maan ainoa mustien sanomalehti, kielletään.
1977:  Intian parlamentille kerrotaan, että 208 sanomalehteä, 1434 viikkolehteä, 362 kahdesti viikossa ilmestyvää lehteä ja 518 kerran kuussa ilmestyvää lehteä oli lakkautettuna 1975-06-24...1976-01-29 erilaisista syistä.
1977:  Sri Lankassa sanomalehdet eivät saa julkaista tietoja julkisten alojen lakosta, ja julkaisevat etusivuillaan tyhjiä palstoja.
1977-78:  Filippiinien presidentti Ferdinand Marcos määrää erilaisia sensuuritoimia.
1977:  Brasiliassa opposition viikkolehti Opinião kuolee hallituksen painostuksen seurauksena.
1977:  Brasiliassa yli tuhat intellektuellia allekirjoittaa vetoomuksen sensuuria vastaan.  Sotilasdiktatuuri kielsi 1976 Movimento-viikkolehteä julkaisemasta  Yhdysvaltain itsenäisyysjulistusta 1776, koska siinä sanotaan, että kansalla on oikeus ja velvollisuus kaataa despoottinen hallitus.  Sensuuri julisti pannaan Surrealismin historian, koska yhden luvun otsakkeessa on sana vallankumous ("Vallankumous runoudessa").
1977:  Chilessä suljetaan Radio Balmaceda.
1977:  Uruguayssa lehden El Dia ulkomaalainen toimittaja karkotetaan, kun lehden julkaisemaa sanontaa pidetään armeijaa halventavana.  Lehti suljetaan 10 päiväksi.  Tämän jälkeen päätoimittaja Leonardo Guzman pakenee Argentiinaan.  Lehti El Heraldo suljetaan.
1977:  Río Cuarton kansallisen yliopiston kirjastosta poltetaan kirjallisuutta, joka on luonteeltaan hajottavaa ja jonka sisältö esittää Argentiinan kansalaisille vieraita ideologioita.  Luettelosta poistetaan kirjoja, joiden tekijöitä ovat mm. Rodolfo Walsh, Bertrand Russell, Wilhelm Dilthey, Maurice Dobb ja kasvatusfilosofi Paulo Freire.
1977:  Ukrainalaissyntyinen Jacobo Timerman (1923-99) haetaan Argentiinan sotilasdiktatuurin (vallassa 1976-83) kuulusteluihin.  Hän perusti 1962 uutisviikkolehden Primera Plana, 1965 sen sisaren Confirmado ja 1971 buenosairesilaisen sanomalehden La Opinión.  Tabloidi joutuu 1977 sotilasvallan hampaisiin ja hallintaan.  Sotilaat lopettavat sen ja tappavat lehden toimittajia tai he katoavat.  Sotilastuomioistuin toteaa, ettei Timermania vastaan ole syytteitä, mutta hänet vapautetaan vasta 1979.  Buenos Airesin poliisipäällikön mielestä Timerman on Yhdysvaltain tukeman juutalais-kommunistisen salaliiton ruumiillistuma.  Jacobo Timermanin 1981 kidutuksistaan kirjoittama kirja julkaistaan 1982 nimellä Prisoner Without a Name, Cell Without a Number - Nimetön vanki, numeroton selli.  Se käännetään monille kielille.  Timerman karkotetaan Argentiinasta, ja hän muuttaa Israeliin.  Siellä Timerman arvostelee Israelin hallituksen palestiinalaisiin kohdistamaa politiikkaa, ja hänen on muutettava Yhdysvaltoihin.  Sieltä hän palaa 1984 Argentiinaan ja toimii todistajana sotilasvallan toimihenkilöiden oikeudenkäynneissä.
1977:  Kirjapaino Kursiivi, jossa Tiedonantaja painetaan, sytytetään tuleen ja kirjapainoon sijoitetaan pommi, jonka armeijan pioneerit purkavat.  Kaksi viikkoa aikaisemmin Kursiivin seinät töhrittiin hakaristein ja viikko aikaisemmin uhattiin puhelimitse räjäyttää talo.  Vastaavaa poliittista murhapolttoa ei ole Suomessa tapahtunut 1930-luvun jälkeen.  Murhapolton takana on Pekka Siitoin.
1977:  Korkeakoulu- ja tiedepoliittinen tutkimussäätiö KTTS kohdistaa hyökkäyksen Tandem-projektiin.  KTTS teilaa Kaj Ilmosen ja Juha Partasen tutkimuksen ja asettuu mainonnan puolelle.  Tutkimusraporttia ei jaettu lehdistölle, joten lehdet arvostelevat asiaa, jota ne eivät tunne.
1977:  Joensuun kaupunginjohtaja Aaro Heikkilä nostaa syytteen SKPn Joensuun piirijärjestön lehteä Kalikka ja sen kustantajaa vastaan.  Syynä on kaupungin johdon arvostelu.
1977:  Suomen Työnantajain Keskusliitto STK lähettää Tampereen yliopiston rehtorille Reino Erma kirjeen, jossa STK vaatii työterveyden ongelmia käsittelevän opetusmonisteen (Seppo Aro, Työn ja terveyden välisten suhteiden teoreettinen tarkastelu) käytön kieltämistä.  Syynä on tutkimuksen marxilaisuus.
1978:  Saksan Demokraattisen Tasavallan DDR hallitus sulkee Der Spiegelin maassa olevan toimituksen.
1978:  Englannin eniten pommitettu lehti belfastilainen News Letter (perustettu 1737) selviytyy kahdeksannesta iskusta.  Kaksi Irlannin Tasavaltalaisarmeijan IRA pommia sytyttää viereisen talon varaston tuleen.
1978:  Tuntemattomat murhaajat surmaavat jugoslavialaisen uutistoimittajan Bruno Busic.
1978:  Italiassa räjähtää palopommi kolmen lehden Rooman toimituksessa ja neljännen lehden varapäätoimittajan kotona.  Oikeistolaiset haavoittavat radiotoimittajaa.  Aseistettu partio ampuu pienen kirjapainon omistajaa jalkoihin.  Pommiräjähdys surmaa venetsialaisen päivälehden yövartijan.  Pommi räjähtää triesteläislehden ja torinolaisen päivälehden toimituksessa.  Ulrike Meinhof -prikaati räjäyttää palopommin yksityisellä televisioasemalla Trentossa.  Toimittaja vangitaan, kun hän kieltäytyy paljastamasta elokuvaohjaajan Pasolini kuolemaa koskevan juttusarjansa lähteitä.
1978:  Espanjassa bilbaolaisen lehden päätoimittaja ammutaan.  Valtion virallisen lehden toimituksen pommittamiseen Madridissa syyllistyneitä ei saada selville.  Madridissa liberaalin päivälehden toimituksessa räjähtää pommi.  Oikeistolaiset pommittavat baskilaista aikakauslehden toimitusta.
1978:  Kreikan parlamentti vapauttaa ja lopulta kumoaa vallankaappausklikin lehdistölain.  Yli 60 ihmistä pidätetään, koska heidän väitetään levittäneen kommunistista kirjallisuutta Ateenan kaduilla.
1978:  Libanonissa pommitetaan lehtiä An-Nahar ja Al-Hawadess.
1978:  Englannissa käydään ABC-oikeudenkäynti.  New Statesmanin toimittajan Duncan Campbell syyksi katsotaan, että hän osoitti englantilaisten puhelimia kuunneltavan, ja että Englannissa on viisi kertaa enemmän yhdysvaltalaisia sotilaallisia laitteita kuin on ilmoitettu.
1978:  New York Timesin toimittaja Myron Farber joutuu virumaan 39 vuorokautta vankisellissä kieltäydyttyään rikkomasta lähdesuojaa eli luovuttamasta muistiinpanoja, joiden perusteella laaditun juttusarjan jälkeen newjerseyläinen sairaalalääkäri pidätettiin epäiltynä kolmen potilaansa murhasta.
1978:  Kalifornian Anaheimissa kielletään koulukäytöstä kirja Margaret Mitchell (1900-1947), Gone with the Wind 1936 - Tuulen viemää.
1978:  Pakistanissa  pääministerin Bhutto kuolemantuomiota edelsi häntä kannattavien ja hänen sukunsa omistamien lehtien vainoaminen.  Kolme päätoimittajaa pidätettiin, kolme lehteä lakkautettiin ja 13 lehteä sai sakkotuomioita.
1978:  Egyptissä Sadatin rauhanaloitetta Israelin kanssa vastustavat murhaavat lehden Al Ahram päätoimittajan Youssef El Sebai.  Pidätetään ja vaiennetaan useita presidenttiä Anwar Sadat vastustavia kirjoittajia ja radiotoimittajia.  Egyptin viranomaiset takavarikoivat vasemmistolaisen lehden Al-Ahali.  Lehti arvostelee Sadatin antautumispolitiikkaa.
1978:  Syyrian presidentti Assad julistaa kymmenen Neuvostoliittoon myönteisesti suhtautuvaa kirjoittajaa kirjoituskieltoon.  He työskentelevät kolmessa hallituksen valvomassa lehdessä.
1978:  Iranissa maan uusi islamilainen hallitus julistaa lehdistö-, radio- ja televisiosensuurin.  Viisi lehdenkustantajaa on pidätetty.
1978:  Israelista karkotetaan kaksi ranskalaista aikakauslehden toimittajaa.  Palestiinalaisten asiaa ajava arabinaistoimittaja viruu vankilassa seitsemän viikkoa.  Kyproksenkreikkalainen toimittaja saa viiden vuoden vankilatuomion valokuvattuaan lainvastaisesti salaisia kohteita.
1978:  Etelä-Afrikassa Sunday Expressin toimittaja paljastaa lehden The Citizen rahoittamisen verovaroin.  Paljastus johtaa Johannes Vorsterin eroon 1979.  Toimittaja haastetaan suljettujen ovien takana pidettävään oikeudenkäyntiin todisteiden saamiseksi.  Mustille suunnatut lehdet The World ja Weekend World pidetään julkaisukiellossa, ja The Voice lakkautetaan.
1978:  Rhodesiassa Smithin valtakomento sulkee lehden Zimbabwe Times, joka on maan ainoa mustille tarkoitettu lehti.  Vasta 18 kuukautta sitten perustetussa lehdessä arvosteltiin rasistista järjestelmää.
1978:  Ugandassa yhdysvaltalainen toimittaja murhataan, kun hän uutisoi Mbararan kasarmien verilöylystä.
1978:  Graham Greenella ja Gabriel García Márquezilla on vaikeuksia päästä Yhdysvaltoihin.  Panaman kenraali Omar Torrijos antaa molemmille Panaman passit, koska haluaa heidät kutsuvieraiksi Panaman kanavasopimuksen allekirjoitustilaisuuteen Washingtoniin.
1978:  Meksikossa ammutaan päivälehden Noroeste toimittaja, kun hän teki juttusarjan huumeiden salakuljetuksesta ja lahjonnasta.  Hänen työtoverinsa ammuttiin 1977.  Toimittaja tapetaan hänen työskennellessään maakunnassa.
1978:  Chilessä takavarikoidaan lehti Nueva Vea ja lakkautetaan La Segunda kahdeksi vuorokaudeksi.  Kenraalin Pinochet hallituksella on mahdollisuus lakkauttaa kuudeksi päiväksi sanomalehti, jonka katsotaan aiheuttaneen pelkoa tai levottomuutta.
1978:  Tuntemattomat miehet tappavat Buenos Airesissa viikkolehden Confirmado päätoimittajan Horacio Agulla sekä yhden julkaisijan.  Sotilasvallankaappauksen 1976 jälkeen Argentinassa on kadonnut 13 ja tapettu kolme toimittajaa ja 1974 jälkeen surmattu 36 toimittajaa.
1978:  Perussa toimittajaliiton varapuheenjohtaja tuomitaan 16 kuukauden ehdonalaiseen ja sakkoihin, koska hän suututti ilmavoimien esikunnan.  Kommunisminvastainen järjestö kidnappaa toimittajan, jota se kuulustelee kiduttamalla.
1978-80:  Guatemalassa yli 40 tapauksessa toimittajia murhataan, pidätetään ja karkoitetaan maanpakoon sekä räjäytetään pommeja uutistoimituksissa.  Toimittajia uhkaillaan kirjeitse ja puhelimitse.  1980 murhataan ainakin 14 toimittajaa.
1978:  Nicaraguassa presidentin Anastasio Tachito Somoza palkkamurhaajat ovat asialla.  La Prensan rakennuksia tulitetaan seitsemän kertaa konekiväärein.  Lehden La Prensa oppositiopäätoimittaja Pedro Joaquín Chamorro Cardenal tapetaan.  Hallitusta kannattavaa lehteä Novedades syytetään tästä ja lehden toimittaja ammutaan kuoliaaksi.  Chamorron isä osti 1930 lehden, ja pojasta tuli 1952 sen päätoimittaja.  Eräät La Prensan toimittajat perustavat 1980 osuustoiminnallisesti omistetun lehden El Nuevo Diario.
1978:  Indonesiassa suljetaan seitsemän lehteä kahdeksi viikoksi muun muassa Merdeka, Kompas ja Ekspres.
1978:  Maon Punainen kirja tuomitaan Kiinan kommunistisen puolueen virallisessa lehdessä.
1978:  Etelä-Koreassa paljastuu, että 37 toimittajaa on ottanut lahjuksia suurelta liikeyritykseltä.
1978:  Helsingin nuorisolautakunta haluaa kieltää Aku Ankan housuttoman hahmon epäsopivana.  Akua ja Iinestä vaaditaan menemään naimisiin.  Helsingin Sanomat julkaisee kirjoituksen, jossa pohditaan, kenen tulisi kieltää Sex Pistolsin pääsy Suomeen.  Puolueiden nuorisojärjestöt vaativat työlupien eväämistä, joka tapahtui.
1979:  Frankfurtin kirjamessuilla tilataan ennakkoon Günter Wallraffin teosta Journalistiikka ihmismetsästyksenä.  Axel Cäsar Springerin asianajajat ovat saaneet käsiinsä kirjan oikovedoksen ja vaativat kirjan takavarikkoa.  Walraff apulaisineen muokkaa teoksen laillisesti pitäväksi, ja kirjaa myydään Saksan Liittotasavallassa lähes puoli miljoonaa kappaletta.  Hänen edellistä Bild-Zeitung -lehteä koskevaa kirjaa on myyty 300 000 kappaletta.
1979:  Turkissa sotalain nojalla  kielletään 22 Ankaran sanomalehteä valtiovallan loukkaamisesta ja moraalin heikentämisestä.  Kurdiaikakauslehden päätoimittaja Remzi Ozgener pidätetään.  Hyökkäyksessä lehden Hergun toimitukseen kuolee yksi ja useita loukkaantuu.  Oikeistolaiset murhaavat lehden Milliyet päätoimittajan Abdi Ipekci.  Lehden Hergun pääuutistoimittaja ja pakinoitsija vangitaan 20 kuukaudeksi arvostelevan artikkelin vuoksi.
1979:  Irakissa lopetetaan kommunistisen puolueen lehti Tariq al Sha'ab.
1979:  Iranissa uusi lehdistölaki rajoittaa lehdistön vapautta säätämällä rangaistuksia poliittisten ja uskonnollisten johtajien häpäisystä.  Parin kuukauden aikana lopetetaan 41 sanoma- ja aikakauslehteä sekä 18 ulkomaista kirjeenvaihtajaa karkotetaan.  Kahdeksan sanomalehden sallitaan jatkaa ilmestymistään muun muassa Mardon ja 28 uutta islamilaista sanomalehteä saa julkaisuluvan.
1979:  Egyptissä useita toimittajia pidätetään, koska he vastustavat hallituksen politiikkaa.  Arabimaat boikotoivat Egyptin uutistoimistoa Middle East News Agency kostoksi Sadatin rauhantoimille Israelin kanssa.  Monet arabimaat kieltävät egyptiläisen median.  Sadat murhataan 1981.
1979:  Ugandassa Idi Aminin joukot murhaavat kaksi saksalaista ja kaksi ruotsalaista toimittajaa Svenska Dagbladetin Karl Bergman ja Expressenin Arne Lemberg.
1979:  Etelä-Koreassa sotalain aikana lehdistö joutuu sotasensuuriin.  Hallitus käyttää tehokkaasti uutisvälineitä propagandan levitykseen.  Japanista palaava valokuvaaja Jung-Kwan Chi pidätetään lentokentällä ja hän katoaa.  Häntä syytetään vakoilusta Korean Demokraattisen Kansantasavallan KDKT hyväksi.  Chi ei suostunut Parkin hallituksen ostettavaksi.
1979:  Singaporessa tarkastetaan 76 346 julkaisua, joista 391 kielletään moraalisista syistä, ja 1300 elokuvasta 4,5 prosenttia kielletään, 1/3 sallitaan leikattuna.  Aikaisemmin kiellettiin valokuvakirjoja, joissa oli alastonkuvia.
1979:  Malaysiassa lehden Kinabalu Sabah Times päätoimittaja karkoitetaan.
1979:  Thaimaassa lakkautetaan 57 sanomalehteä.
1979:  Moskovan kansainvälisiltä kirjamessuilta kielletään Jan Myrdalin kaksi Kamputsea-kirjaa, Tshekkoslovakiaa käsitteleviä kirjoja ja 40 yhdysvaltalaista kirjaa.
1979:  O Estado de S Paulo kohtelee kovakouraisesti toimittajia heidän lakossaan.
1979:  Argentiinassa katoaa toimittajia.  Jacobo Timerman karkotetaan.  Englanninkielisen lehden Buenos Aires Herald päätoimittaja Robert Cox lähtee maasta.
1979:  Uruguayssa toimittaja joutuu kahdesti vankilaan arvosteltuaan hallitusta.
1979:  Oikeistolainen terroristiryhmä ammuskelee konetuliaseilla El Gráficon toimituksessa Guatemala Cityssä.
1979:  Nicaraguassa espanjalainen toimittaja Alfonso Rojo (Diario 16) pidätetään, vangitaan ja karkotetaan.  Somozan kaartilainen tappaa ABC-television toimittajan Bill Stewart.  Parikymmentä ulkomaista toimittajaa lähtee maasta.  Sandinistien vallankumouksen jälkeen joudutaan sensuroimaan lehtiä ja erityisesti La Prensa -oppositiolehteä, joka on suorassa yhteydessä terroristijärjestöihin ja kirjoittaa vallankumoushallituksen vastaisesti.  Oppositiolehtiä ei kielletä.
1979:  Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen vappulehdestä sensuuri poistaa vapaamuurarien turkulaisen jäsenlistan.  Liikemiesvapaamuurarit uhkaavat vetää lehti-ilmoituksensa pois, jos juttu julkaistaan.  Koska vappulehti ilmestyy ilmoitustulojen varassa, niin listat jätetään julkaisematta.
1979:  Etelä-Afrikan tasavallassa kielletään kirja Nadine Gordimer (1923-), Burger's Daughter - Burgerin tytär 1991 kahdesti ja myöhemmät Gordimerin teokset.
1980-luku:  Yhdysvalloissa Jane Blumen (1938-) nuortenkirjoja sensuroidaan ja uhataan kieltää.
1980-92:  Perussa matalan intensiteetin konfliktin aikana tapahtuu kahdeksan lehtimiehen joukkomurha.
1980-85:  Maailmassa tapetaan 300 toimittajaa työssään.  Heitä kuolee eniten eli 154 Latinalaisessa Amerikassa.
1980:  Tuntemattomat henkilöt murhaavat Erlangenissa Saksan Liittotasavallassa juutalaisen kustantajan Shlomo Levinin ja tämän puolison.
1980:  Italiassa Il Messaggeron toimittaja tuomitaan 18 kuukaudeksi vankilaan julkaistuaan otteita ilmiantajan todistuksesta Punaisten Prikaatien oikeudenkäynnin aikana.
1980:  Espanjassa kommunistinen aikakauslehti La Calle kirjoittaa 60 toimittajasta, joita on syytetty lehdistörikoksesta.
1980:  Libanonissa lehden Al-Hawadess päätoimittaja-kustantaja murhataan raa'asti.
1980:  Turkissa vuoden puoliväliin mennessä poliittisissa väkivaltaisuuksissa tapetaan 2000 ihmistä, joukossa useita toimittajia.  Lehden Demokrat rikostoimittaja Recai Unal siepataan, kidutetaan ja murhataan.  Mete Atabek kuolee kahden ryhmän ristitulessa.  Lehden Ortadogu toimittaja tapetaan.  Kolme miestä murhaa televisiotuottajan.  Pommiräjähdys tappaa toimittajan Trabzonissa.  Lehti Cumhuriyet suljetaan 10 päiväksi loukkaavan asenteen vuoksi.
1980:  Turkin sotilasvallankaappauksen jälkeen käytännössä vallinnut kurdinkielikielto vahvistetaan kielikieltolailla.
1980:  Saksan Liittotasavallassa Bonnin tarkastuspisteessä on 1954 alkaen tutkittu lähes 9000 nimekettä.
1980:  Iranissa alkaa sensuuri.  Lukuisia sanomalehtiä suljetaan ja satoja toimittajia vangitaan.  Iranin toimittajien kansallisen liiton mukaan noin 3000 toimittajaa on maanpaossa, vankilassa tai työttömänä.  Yhdysvaltalaisten ja englantilaisten uutistoimistojen toimittajien työ kielletään.
1980:  Etelä-Afrikan viimeinen mustien omistama lehti The Nation (perustettu 1976) joutuu lopettamaan.  Lehti kamppaili kauan olemassaolonsa puolesta, mutta joutui tappiolle valkoisten lehtiyhtymien, ainoan jakeluyhtiön Allied Publishers, joka 1977 kieltäytyi levittämästä lehteä, ja hallituksen painostuksesta.  The Nation pystyi 1978 julkaisemaan vain kaksi numeroa viikossa.  1979 alussa kahden kuukauden aikana takavarikoitiin yhdeksän lehden numeroa.
1980:  Etelä-Koreassa päivälehtien toimittajaryhmät vaativat istumamielenosoituksissa sotalain aikana lehdistön vapautta.  Etelä-Korean presidentin Park Chung-hee murhan jälkeen tiedustelupalvelua johtanut kenraali Chun Doo-hwan ottaa presidentin viran.  Kielletään ja lakkautetaan 172 sanomalehteä, pakotetaan eroamaan lähes 400 toimittajaa ja vangitaan useita toimittajia.  Mustalista sisältää useita tunnettuja mielipidelehtiä.  Viranomaiset vaativat toimituksia erottamaan toimittajat, jotka eivät ole jyrkkiä kommunisminvastustajia.  Joukkotiedotus järjestetään uudelleen: valtiojohtoinen Korea Broadcasting System KBS tulee radion ja television monopoliomistajaksi, Dong-A Ilbo menettää radionsa KBSlle, seitsemän päivälehteä lopetetaan ja kuusi uutispalvelua yhdistetään yhdeksi toimistoksi Yonhap News Agency.
1980:  Malaysiassa lehti Tamil Malar lakkautetaan.  Toimittajia tuomitaan teollisuuden turvallisuuslain perusteella.
1980:  Singaporessa lehdille Min Pao Daily ja Shin Min Daily News annetaan ilmestymiskielto kahdeksaksi päiväksi.
1980:  Argentiinassa on kadonnut sata toimittajaa sotilasvallankaappauksen 1976 jälkeen.
1980:  Boliviassa kenraali Luis Garcia Meza kaappaa vallan, 25 toimittajaa pidätetään ja useimmat sanomalehdet ovat ilmestymättä muutaman päivän.  Radioon Fides hyökätään ja aseelliset miehet tuhoavat sen.  Sisäministeri sulkee lehden Presencia ja pidättää sen kustantajan Huascar Cajias.
1980:  El Salvadorissa oikeistolainen asemies ampuu arkkipiispan Oscar Arnulfo Romero, joka ajaa ihmisoikeuksia.  Ilmasta pommitetaan radioasemaa YSAX, jonka kautta Romero vaati sosiaalisia ja taloudellisia uudistuksia.  Oikeistolehden La Prensa Gráfica omistajaa Rodolfo Dutriz haavoitetaan vakavasti, ja vasemmistolaiset ampuvat hänen henkivartijansa.  Moni salvadorilainen toimittaja tapetaan tai haavoittuu.  Poliisit ampuvat kuoliaaksi kaksi hollantilaista lehtimiestä ja haavoittavat kolmatta.  San Salvadorissa kaapataan washingtonilaisen radioaseman toimittaja Rene Tamsen.  Toimittajia kidutetaan vankiloissa, ja 1981 kaksi toimittajaa kuolee poliisilaitoksessa.  Salvadorin hallitus päättää vasemmistolaisen lehden Cronica del Pueblo lakkauttamisesta, ja sen kustantaja lähtee maasta.  Lehden päätoimittaja ja yksi kirjeenvaihtaja joutuvat bandiittien käsiin, ja toimittajien ruumiit löydetään seuraavana päivänä.
1980:  Perussa Equis-lehden päätoimittajaa Julio Cabrera Moreno ja Kausachum-lehden julkaisijaa Augusto Zimmerman rangaistaan lehdistölakien rikkomisesta.
1980:  Paraguayssa lakkautetaan lehti El Pueblo hallituksen arvostelun vuoksi, kun hallitus antaa turvapaikan Nicaraguan entiselle diktaattorille Anastasio Somoza.  Lehden El Radical toimittaja pannaan vankilaan, kun lehti julkaisee buenosairesilaisen lehden La Opinión ja brasilialaisen lehden O Estado de Parana artikkelit.  El Radical pakotetaan lopettamaan.
1980:  Haitissa pidätetään kymmeniä toimittajia ja 18 karkoitetaan maasta.
1980:  Latinalaisessa Amerikassa ainakin 23 lehtimiestä on saanut surmansa vuoden sisällä.  Osa murhista kohdistuu toimittajien perheisiin.  Argentiinassa murhattiin 1974-78 Kansainvälisen lehdistöinstituutin IPI mukaan 36 toimittajaa ja 57 toimittajaa on kadonnut 1976-78.
1980:  Laulaja, kitaristi ja lauluntekijä John Lennon (1940-80) ammutaan New Yorkissa.
1981:  Englannin lehdet kertovat, että Englannin tiedustelupalvelu SIS (MI6) valvoi 30 vuoden ajan II maailmansodan jälkeen Reuterin uutistoimistoverkostoa.  Valvontaa johti lopuksi Foreign Officen informaatio- ja tutkimusosasto IRD, joka vastasi kommunismin vastaisesta propagandasta 1977 asti.  SIS jatkaa edelleen tiedotusvälineoperaatioita.
1981:  El Salvadorissa Newsweekille työskentelevää ranskalaista valokuvatoimittajaa Olivier Rebbot ammutaan rintaan.  Hän kuolee kuukautta myöhemmin yhdysvaltalaisessa sairaalassa.  Monta ulkomaalaista kirjeenvaihtajaa tapetaan, haavoitetaan ja siepataan.  Moni katoaa.
1981:  Iranissa opposition sanomalehti Mizan suljetaan.
1981:  Iranilainen kirjailija Saeed Soltanpour pidätetään ja islamilaisen tasavallan viranomaiset teloittavat hänet.  Soltanpour istui shaahin aikana monet kerrat vankiloissa kirjoitustensa takia, ja hänen näytelmänsä kiellettiin usein.
1981:  USA ja Israel äänestävät ainoina valtioina vastaan Yhdistyneiden Kansakuntien YK vaatimusta uuden ja oikeudenmukasemman maailmanlaajuisen tiedonvälitysjärjestelmän perustamiseksi.
1981:  Egypti julistaa poikkeustilan katumellakoiden jälkeen ja kirjeet, julkaisut, piirrokset ja mainonta sensuroidaan etukäteen.  Julkaisutoiminta on luvanvaraista.
1981:  Marokko kieltää opposition sanomalehdet.
1981:  Ugandassa Oboten hallitus kieltää viisi sanomalehteä.
1981:  Massachusettsissa kielletään John Clelandin (1700-89) Memoirs of a Woman of Pleasure, Fanny Hill - Fanny Hill - ilotytön muistelmat.
1981:  Puolalainen historioitsija ja päätoimittaja Adam Michnik kuuluu Solidaarisuus-ammattiyhdistysliikkeeseen sen perustamisesta lähtien.  Hän joutuu kymmenen tuhannen muun aktivistin kanssa vankilaan.
1981:  Moskovan kansainvälisiltä kirjamessuilta kielletään Edward Ericsonin kirja Solzhenitsynistä.
1981:  Kustannus-Vaihe julkaisee WSOYn vetäydyttyä kollektiivinimimerkin Lauantaiseura kirjan Tamminiemen pesänjakajat, joka on kokoelma intiimejä lähikuvia suomalaisen politiikan huipulta.  Kirjaa myydään yli 100 000 kappaletta.  Lahden kaupunginkirjasto ja monet muut kirjastot pidättäytyvät sen hankkimisesta.  Sanoma erottaa Aarno Loka Laitisen myöhemmin Helsingin Sanomien toimituksesta, kun WSOYn Hannu Tarmio paljastaa, että Helsingin Sanomien poliittinen toimitus lähes kokonaisuudessaan on Laitisen johdolla kirjan kirjoittaja.  Välimiesoikeus toteaa myöhemmin irtisanomisen laittomaksi ja määrää Laitiselle maksettavaksi korvauksen.
1981:  Turun Varsinais-Suomalaisen osakunnan ja Turun Kulttuurilehtiyhdistyksen julkaisema vappulehti Turun Sanowat koetetaan sensuroida.  Rautakirjan johto asettuu vappulehden sensoriksi kieltämällä sen myynnin toimipisteissään vastoin myynnistä tehtyä kirjallista sopimusta.
1981:  Ydin julkaisee jutun Turun Sanomat - Yhtynyt Raha ja Sana sarjassaan Lehtikuva, joka on ilmestynyt 1977 alusta.  Keijo Ketonen nostaa kanteen Helsingin raastupaan, mutta koska Ydin painetaan Forssassa, niin lähin raastupa on Hämeenlinnassa.  Kantaja vaatii vastaavalle päätoimittajalle Erkki Tuomioja rangaistusta julkisesta herjauksesta, kipurahoja ja oikeudenkäyntikulujen korvaukset.  Kantaja syyttää Ydintä poliittisesta ajojahdista.  Ketonen haastaa Helsingin raastupaan juttua referoineen Ilta=Sanomat.
1982:  USA äänestää yksin vastaan tukea UNESCOn pyrkimyksiä luoda uutta maailmanlaajuista tiedonvälitysjärjestelmää.
1982-87:  Yhdysvalloissa sensuroiduimmat tai uhatuimmat kirjat: Robert Cormier, The chocolate war; JD Salinger, Sieppari ruispellossa; John Steinbeck, Hiiriä ja ihmisiä; Mark Twain, Huckleberry Finnin seikkailut; Judy Blume, Deenie; An, Go ask Alice; Shel Silverstein, A light in the attic; Judy Blume, Forever ja Hetula/Blubber; Stephen King, Cujo; Anne Frankin päiväkirja; Judy Blume, Then again maybe I won't ja Harper Lee, Kuin surmaisi satakielen.
1982:  Index on censorship sanoo, että Yhdysvalloissa on sensuroivia ryhmiä kuten Save Our Schools - SOS, The Committee for Positive Education, America's Future, Young Parents Alert, Save Our Children ynnä muita.
1982:  Yhdysvalloissa Christian Research Center vaatii Isaac Asimovin teoksen In the Beginning: Science faces God in the Book of Genesis poistamista kaikista koulukirjastoista.
1982:  USAssa Mainen Woodlandissa Ronald Glasserin Vietnamin sotaa käsittelevä teos 365 päivää joutuu pannaan.
1982-87:  Yhdysvalloissa sensuroidaan Anne Frankin (1929-45) Het achterhuis 1946 - Nuoren tytön päiväkirja.
1982:  USAn kirjakauppiaat julistavat aprillipäivän kiellettyjen kirjojen lukupäiväksi.  USAn kirjastoyhdistys taistelee laajenevaa kirjasensuuria vastaan.  USAn hallitus pitää listaa henkilöistä, joita ei haluta USAan.  Listalla on monta kirjailijaa.  Musta lista on vanhentunut, sillä monet sen kirjailijat ovat jo kuolleet.
1982:  Hampurilaisen tuomarin Wilhelm Stäglich, joka palveli upseerina Auschwitzin lähistöllä, tübingeniläisen oikeistoradikaalin kustantamon Grabert kautta julkaisema teos Der Auschwitz-Mythos - Legende oder Wirklichkeit? - Auschwitz-myytti - tarua vai totta? takavarikoidaan ja kielletään.
1982:  Turkkilainen runoilija Recep Marasli saa 36 vuoden tuomion, mutta vapautetaan 1991 yleisen amnestian yhteydessä.  Turkin laissa on noin 500 kohtaa, joita voidaan käyttää kirjoittajien sanankäytön tukahduttamiseen.  Hänet pidätetään 1994 ja kidutetaan kyvyttömäksi kävelemään.  Vapauduttuaan hän yrittää lähteä Turkista väärillä passeilla, mutta pidätetään.  Marasli vapautetaan yllättäen 1998 ja päästetään ulkomaille hoitoon.
1982:  Istanbulin sotaoikeus tuomitsee vasemmistolaisen aikakauslehden Emegin Birlig päätoimittajan 27 vuodeksi vankeuteen kommunistisesta propagandasta, kommunismin ylistämisestä, kurdipropagandasta ja kansallistunnon heikentämisestä.
1982:  Muslimiveljeskunta asetetaan vastuuseen Syyrian johtavaa sanomalehteä Al-Baathia vastaan tehdystä pommiattentaatista, jossa useita henkilöstöön kuuluvia loukkaantui ja yksi mies kuoli.
1982:  Etelä-Afrikan rotusortohallinto salamurhaa kirjepommilla Mosambikissa Maputossa vallankumouksellisen yhteiskuntatieteilijän ja tutkivan toimittajan Ruth First (1925-82).  First on Etelä-Afrikan kommunistisen puolueen jäsen.  Hän kehitti vapautusliikkeen sanoma- ja aikakauslehtien sekä radion toimintaa.
1982:  Times of Zambian päätoimittaja on syytettynä, koska hänen väitetään julkaisseen perättömiä tietoja raportista, joka koskee lusakalaisessa kasarmissa tapahtunutta asevarkautta.
1982:  Runoilija Irina Ratushinskaja pidätetään ja tuomitaan neuvostovastaisesta agitaatiosta ja propagandasta 12 vuodeksi vankeuteen ja maastakarkoitukseen.
1982:  Ranskan oikeus määrää kirjan Graham Greene (1904-91), Nice, the dark side koko painoksen takavarikoinnin, sillä teos kuvaa Nizzan lahjontaa.  Greene määrätään maksamaan 100 frangia kirjankappaleelta rakennusurakoitsijalle Daniel Guy.
1982:  USAssa Philadelphiassa tuomitaan musta toimittaja Mumia Abu Jamal (entinen Wesley Cook) kuolemaan poliisin surmaamisesta.  Hän oli nuorena Mustien Panttereiden perustajajäseniä, ja poliisi piti häntä silmällä.  Jamal ryhtyi toimittajaksi, ja hänestä tuli radiokommentaattori, joka arvosteli viranomaisia.  Poliisi päätti 1981 teloittaa hänet kadulla.  Tappoaseen kaliiperi on .44, ja Jamalin .38.  Jamal julkaisee 1995 kirjan Live from Death Row - Suora lähetys kuolemansellistä.
1982:  Turun talo- ja tonttijaosto kieltää opiskelijoiden vappulehden Turun Sanomia ivailevan näköispainoksen Turun Sanowat myynnin.  Turun kaupunkilakimiehen mukaan kielto on hallitusmuodon ja painovapauslain vastainen.  Irja, Keijo ja Mikko Ketonen haastavat vappulehden oikeuteen.  Ketoset itse ovat syytteessä jatketusta veropetoksesta.
1983:  Yhdysvaltain hallitus ei salli toimittajien seurata Grenadaan tunkeutuvia armeijan joukkoja.  Hallitus voi muokata yleistä mielipidettä säätelemällä halunsa mukaan olennaista informaatiovirtaa.
1983:  Yhdysvalloissa 48 osavaltiossa yritetään sensuroida koulu- ja kirjastokirjoja.
1983:  USAssa palavat kirjaroviot.  New York Times julkaisee kuvan kirjanuotiosta, jossa minnesotalaiset polttavat Harper Leen teoksia Kuin surmaisi satakielen.  Indianassa poltetaan kymmeniä vaaralliseksi roskaksi julistettuja kirjoja.  Pohjois-Dakotassa tulen saaliiksi joutuvat Kurt Vonnegutin Teurastamo n:o 5 sekä John Steinbeckin, William Faulknerin ja Joseph Conradin teoksia.  Kansasissa, Nebraskassa, North Carolinassa ja Illinoisissa poltetaan "aatteellisesti vahingoittavia" kirjoja.  USAn 34 osavaltiossa poistetaan julkisista kirjastoista ja koulukirjastoista 148 kiellettyä kirjaa, joiden joukossa on Hemingwayn, Salingerin, Fitzgeraldin, Asimovin, Dickensin ja Shakespearen teoksia.
1983:  Etelä-Afrikan rasavallassa kielletään JM Coetzeen (1940-) Life & Times of Michael K - Michael K:n elämä.
1983:  USAn varapresidentti George Bush vierailee Suomessa.  Ulkoministeriön lehdistöosasto järjestää lehdistötilaisuuden, mutta USAn suurlähetystö nimeää sopivat toimittajat, joille kutsu lähetetään.  Ruotsissa tilaisuuden eturiveille sijoitetaan USAn politiikan varauksetta hyväksymät toimittajat, jotka saavat tilaisuuden kysyä ja joille Bush vastaa.
1983:  Porvoossa Uusimaan kirjapainosalin koneet sytytetään tuleen.
1984:  La Pencassa Nicaraguassa kolme toimittajaa kuolee pommihyökkäyksessä, kun yritetään murhata komentaja Comandante Zero Edén Pastora Gómez.
1984:  Helsingin Sanomissa Tellervo Riikonen kirjoittaa 30.9: Amerikkalaista itsesensuuria.  New Yorkin pääkirjaston portaikon yläpuolella on banderolli: Censorship: 500 years of conflict - Sensuuri: 500 vuoden selkkaus.  Kansalaiset kieltävät kirjoja itse hallituksen puolesta.  Norma ja Mel Gabler ovat omistautuneet epäamerikkalaisuuden puhdistamiselle.  Heidän ohjelmansa on selkeä: he haluavat eroon kirjoista, jotka viittaavat USAn heikkouksiin sen sijaan, että korostaisivat maan vahvuutta.  Kirjaston videoruutu pyörittää listaa: Aristofanes, Lysistrate; James Baldwin, Toinen maa; Pierre Beaumarchais, Sevillan parturi ja Figaron häät; Peter Benchley, Tappajahai; Boccaccio, Decamerone; Anthony Burgess, Kellopeliappelsiini; Cervantes, Don Quijote; John Cleland, Fanny Hill; Dante, Jumalainen näytelmä; Charles Darwin, Lajien synty; Daniel Defoe, Moll Flanders ja Robinson Crusoe; Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmesin seikkailut; Theodore Dreiser, Amerikkalainen murhenäytelmä; Alexandre Dumas, Kamelianainen; Ralph Ellison, Näkymätön mies; William Faulkner, Villipalmut; Henry Fielding, Tom Jones; F Scott Fitzgerald, Kultahattu; Gustave Flaubert, Rouva Bovary; Anne Frank, Nuoren tytön päiväkirja; Marilyn French, Naistenhuone; William Golding, Kärpästen herra; Judith Guest, Tavallisia ihmisiä; Ernest Hemingway, Joen yli puiden siimekseen, Jäähyväiset aseille, Kenelle kellot soivat, Vanhus ja meri sekä Kirjava satama; Adolf Hitler, Taisteluni; Homeros, Ilias ja Odysseia; Victor Hugo, Kurjat ja Pariisin Notre Dame; Aldous Huxley, Uljas uusi maailma; Henrik Ibsen, Kummittelijat ja Ihmiskunnan vihollinen; James Jones, Täältä ikuisuuteen; DH Lawrence, Lady Chatterleyn rakastaja sekä Poikia ja rakastajia; Ira Levin, Rosemaryn painajainen; Jack London, Erämaan kutsu; Niccolo Machiavelli, Ruhtinas; Alistair McLean, Hyvästi Kalifornia; Karl Marx, Pääoma ja Kommunistinen manifesti; Colleen McCullough, Okalinnut; Grace Metalious, Peyton Place; Arthur Miller, Kauppamatkustajan kuolema; Henry Miller, Sexus, Kravun kääntöpiiri ja Kauriin kääntöpiiri; Margaret Michell, Tuulen viemää; Moliere, Tartuffe; Desmond Morris, Alaston apina; George Orwell, Vuonna 1984 ja Eläinten vallankumous; Boris Pasternak, Tohtori Zhivago; Sylvia Plath, Lasikellon alla; Mario Puzo, Kummisetä; Erich Maria Remarque, Länsirintamalta ei mitään uutta; William Shakespeare, Venetsian kauppias; Alexander Solzhenitsyn, koko tuotanto; John Steinbeck, Oikutteleva bussi; PL Travers, Maija Poppanen; Voltaire, Candide; Kurt Vonnegut Jr, Mestarien aamiainen ja Jumala teitä siunatkoon, herra Rosewater; Emile Zola, Nana...
1984:  Maailmassa on vankiloissa tai muuten eristettynä 600 kirjailijaa.
1984:  Karisto sensuroi Grimmin satuja yhdeksännessä tarkistetussa painoksessa.  Lasten- ja kotisatuja -painoksessa 1946 on 86 satua eli viisi enemmän kuin 1984-laitoksessa.  Sadut Täi ja kirppu, Sukkela Hannu, Rosvosulhanen, Kataja ja Lemmitty Roland katsotaan liian raa’oiksi.
1984:  Kalayhtymän kuolemaan johtaneen työtapaturman vuoksi Raision tehtaitten luottamusmiehet osallistuvat työsuojelukeskusteluun maksullisella ilmoituksella Turun Sanomiin oikeusjutun päätöskäsittelypäivänä.  Turun Sanomat jättää ilmoituksen julkaisematta.  Päätoimittajan mukaan sensurointi johtuu siitä, että julkaisu ei olisi hyvän lehtimiestavan mukaista.
1984:  Uuden Suomen mukaan Ruotsin ulkoministeri Bodström: Jos tiedotusvälineiden käsiin joutuu salaiseksi leimattua aineistoa, on syytä tarkkaan miettiä, onko sen julkaiseminen sopivaa.
1985:  USAssa lehtimiesten tutkimusryhmä Reporters Committee on Freedom of the Press toteaa, että presidentin Ronald Reagan kaudella 1981-85 puututtiin 51 kertaa lehdistönvapauteen.  Esimerkiksi Grenadan operaatiossa yhdysvaltalaisilta toimittajilta estettiin pääsy saarille, kun taas ulkomaiset toimittajat pääsivät sotatoimialueelle.
1985:  Islamilaiset militantit sieppaavat Beirutissa AP-kirjeenvaihtajan Terry Anderson, joka pidetään vangittuna kuusi ja puoli vuotta.
1985:  Alabamassa, Georgiassa, Louisianassa ja Tennesseessä tehdyssä tutkimuksessa selviää, että sekä yleisistä kirjastoista että koulukirjastoista on poistettu 220 kirjailijan teoksia.  Uhatuin on nuortenkirjailija Judy Blume, jonka teoksia on uhattu 46 kirjastossa.  Muita ovat Saul Bellow, Norman Mailer, Vladimir Nabokov, JD Salinger, William Shakespeare, John Steinbeck, Mark Twain, John Updike ja Kurt Vonnegut.
1985:  Uruguaylainen lehtimies ja kirjailija Mauricio Rosencof vapautetaan vankilasta yli 13 vuoden panttivankeuden jälkeen.  Hän liittyi tupamarojen puolueeseen ja meni maan alle, mutta joutui kiinni.  Häntä kidutettiin vakavasti.
1985:  Hampurilaisen Die Zeit -viikkolehden kirjallisuusosaston päällikkö Fritz Raddatz eroaa jouduttuaan ankaran arvostelun kohteeksi väärän Goethe-sitaatin takia.
1985:  Etelä-Koreassa kielletään kirja Frantz Fanon (1925-61), Les damnés de la terre - The wretched of the Earth - Sorron yöstä ja teos Karl Marx, Friedrich Engels, Saksalainen ideologia.  Soulin poliisi iskee 28 kirjapainoon ja kirjakauppaan etsiessään kapinakirjallisuutta ja vasemmistolaisia pamfletteja.  Teoksia etsitään, kunnes yli 300 kielletyn kirjan varastot saadaan takavarikoitua.  Kim Dae-Jungin vankilakirjoitukset ovat vaarallisia hallitukselle, joka tahtoo takavarikoida kaiken hallitusta ja yhteiskunnan epäkohtia arvostelevan kirjallisuuden.
1985:  Rautakirja lopettaa tamperelaisen satiirilehden Sakkaväki myynnin seitsemänteen numeroon.
1985:  Henrikit Helsingin Sanomissa: Itsesensuurin harjoittaminen pitäisi sentään tehdä salassa.
1986:  Meksikossa julkaistun espanjankielisen Le Monde diplomatiquen päätoimittaja Yvan Menéndez murhataan.  Lehteä toimitetaan salamurhan jälkeen Buenos Airesissa ja sitten Madridissa.
1986:  USA äänestää ainoana vastaan UNESCOn johtamaa uuden maailman informaatiojärjestelmää, jonka tavoite on eliminoida epätasapaino tiedonvälityskentällä.
1986:  Israelilainen Mordechai Vanunu paljastaa Israelin ydinaseohjelman Sunday Times -lehdelle, ja hänet vangitaan.  Vanunua kohdellaan julmasti eristyksissä.  Hän vapautuu 2004.
1986:  Saksan Liittotasavallassa Bonnin tarkastuspisteessä on tutkittu 1981 lähtien 415 nimekettä.
1987:  New Yorker kirjoittaa, että FBI ja tiedustelupalvelut ovat tarkkailleet vasemmistolaisina pidettyjä kirjailijoita kuten Sinclair Lewis, John Steinbeck, Ernest Hemingway, Pearl S Buck ja William Faulkner.  Nation sanoo, että tarkkailtuja kirjailijoita on 134, kuten EL Doctorow, Norman Mailer, Elizabeth Harwick, Howard Fast, Kay Boyle, Arthur Miller, Truman Capote, John Dos Passos, Tennessee Williams, Tom Wolfe ja Thornton Wilder.
1987:  Englannin korkein vetoomusoikeus kieltää julkaista entisen turvallisuuspalvelun MI5 agentin Peter Wright (1916-95) muistelmat The Spycatcher 1987 - Vakoojasieppari.  Lehdistö ei saa julkaista otteita kirjasta eikä sen arvosteluja.
1988:  Pariisissa pommi räjähtää aikakauslehden Globe toimituksessa.  Tulipalossa tuhoutuu lehden toimitus ja arkisto.  Globe vastustaa rasismia.
1988:  Iranin valtion turvallisuuspalvelu murhaa kolme kirjailijaa.  Sisäministeri sanoo, että vangitut toisinajattelijat on teloitettu.  1987-88 teloitettuja on tuhat.
1988:  Turkin armeija laatii salaisen muistion, jossa kuvataan, kuinka lehtimiehet saadaan julkaisemaan herjaavia juttuja tietyistä toimittajista, poliitikoista ja ihmisoikeusaktivisteista, jotta nämä saataisiin syytteeseen yhteistyöstä "kurditerroristiseparatistien" kanssa.  Pian muistion laatimisen jälkeen sanomalehden Sabah kolumnistia Mehmet Ali Birand ammutaan.
1988:  Algeria estää mellakoiden aikana toimittajia selostamasta tilannetta kotimaisissa tiedotusvälineissä.  Ulkomaisia toimittajia kuulustellaan ja aineistoa takavarikoidaan.
1988:  Sanoman ja Suojelupoliisin Supo arkistot eivät aukea tarpeellisessa määrin Suomen lehdistön historian tutkijoille.  Helsingin Sanomien kohdalla edistyspuolueen arkisto korvaa puuttuneen pääsyn yhtiön varjeltuun arkistoon.
1988:  Suomen Sosialidemokraatti kertoo, että Lehtikuva sensuroi uutiskuvan Suomesta.  Se raaputti mielenosoituskuvan plakaateista Springer-Erkko, porvareiden verkko sanan Erkko kömpelösti pois.
1988:  Kanadansuomalainen Ahti Tolvanen hakee Suomen oikeusministeriöltä lupaa toimittaa lehteä, jota toimitettaisiin maahanmuuttajataustaisten kansalaisten voimin.  Hakemus hylätään, koska oikeusministeriön mukaan maahanmuuttajilla ei ole oikeutta omistaa julkaisua.
1988:  Suomessa esitetään Martin Scorsesen ohjaama elokuva Viimeinen kiusaus, joka perustuu teokseen Nikos Kazantzakis (1885-1957), O telefteos pirasmos 1955.  Kansanedustaja Esko Almgren ja piispa Emil Vikström hyökkäävät elokuvaa vastaan.
1989:  Iranin ajatollah Ruhollah Khomeini määrää pakistanilaissyntyisen kirjailijan Salman Rushdie (1947-) murhattavaksi eli antaa fatwan - kuolemantuomion, koska Khomeinin mielestä Rushdien Englannissa 1988 julkaistu Satanic verses - Saatanalliset säkeet pilkkaa islamia ja Muhammadia.  Muslimit polttavat teoksen Bradfordissa Englannissa.  Rushdie haluaa 1989 estää näytelmän Brian Clark, Who killed the Writer? esittämisen.  Fatwaa ei voi perua.  Islamilainen 15 Khordad -säätiö lupaa 1990 Rushdien murhaajalle suuren palkkion, jota se korottaa 1992, 1993 ja 1994.  Puolassa 1991 jätetään teos julkaisematta.  Kahden Rushdien kääntäjän kuolema (toinen 1991 japanilainen Hitoshi Igarashi) on tulkittu osittain johtuvan Saatanallisista säkeistä, samoin norjalaisen kustantajan William Nygaard vahingoittaminen murhayrityksessä.  Iranin ulkoministeri lupaa 1998 Englannille, ettei Iran aio uhata Salman Rushdien henkeä.  Saatanalliset säkeet on kielletty Intiassa, Pakistanissa, Saudi-Arabiassa, Etelä-Afrikassa, Egyptissä, Somaliassa, Sudanissa, Malesiassa, Qatarissa ja Indonesiassa.
1989:  Kielletyn Sudanin Kirjailijaliiton pääsihteeri Kemal al-Gizouli pidätetään heti sotilasvallankaappauksen jälkeen.  Hänet vapautetaan 1991 yleisessä poliittisten vankien amnestiassa.  Hänet pidätetään jälleen 1992, mutta vapautetaan pian.
1989:  Jim Davis, Garfield: his nine lives - Karvinen siirretään Saginawin (Michigan) kirjastossa aikuisten osastoon.
1989:  Nova Scotian puhelinlaitoksen johtaja keskeyttää uuden luettelon painatuksen, koska Halifaxin taitoluistelun MM-kisoja mainostava Pekka Kaupin piirtämä luistelijattaren asu on liian paljastava.  Luetteloa ehdittiin painaa 100 000 kappaletta.  Kaupin kaksi uutta versiota hylätään, ja vasta neljäs kelpaa.  Siinä hame Kaupin mukaan näyttää galvanoidulta pelliltä.
1989:  Historiallinen seura ja Historiallinen yhdistys tuomitsevat jyrkästi sensuurin.  Ne viittaavat dosentin Irma Sulkunen kirjoittaman Miina Sillanpään elämäkerran takavarikointiin ja apulaisprofessorin Jorma Ahvenainen Paloheimo-yrityshistoriikin hyllytykseen.
1990-luvun alku:  Etelä-Afrikan tasavallassa on 4000 kielletyn kirjan luettelo.
1990:  Leipzigin lähellä Kommlitzissa toimittajat näkevät suuren kirjarovion puoli vuotta Saksan Demokraattisen Tasavallan DDR vastavallankumouksen jälkeen.  Siinä palaa 10 miljoonaa Christa Wolfin, juutalaisen Stefan Heymin, Hermann Kantin ja Anna Seghersin teosta.  Länsikustantajia eivät kiinnosta tällaiset kirjavarastot.  Vanhat kirjat olivat halpoja ja syvällisiä, uudet ovat kalliita ja pinnallisia.  Itä-Saksan uusista kaupoista löytyy enemmän Stephen Kingin kuin Stefan Heymin kirjoja.  DDR-kustantajien ensipainokset olivat noin puoli miljoonaa ja runoteosten noin 20 000 kappaletta.
1990:  Runoilija Shafiq Habib määrätään Israelissa kotiarestiin odottamaan tuomioistuimen päätöstä.  Häntä syytetään terroritekoihin yllyttämisestä, terrorijärjestön avustamisesta ja kansaa kiihottavan Paluu tulevaisuuteen -runokirjan julkaisemisesta.  Häntä on kuulusteltu useita kertoja 1962 lähtien, syytetty kansankiihotuksesta ja erotettu opettajantoimestaan.  Syytteet  todetaan 1990 vääriksi.  Hänet pidätetään 1992 uudelleen ja tuomitaan puoleksi vuodeksi vankeuteen, mutta vapautetaan kahden vetoomuksen jälkeen. 
1990:  Turkissa islamistimilitantti tappaa Istanbulissa lehden Hürriyet toimittajan Cetin Emec.
1990:  Nigerialainen Ken Saro-Wiwa kirjoittaa liittohallituksen lehden Daily News viikkolehteen Sunday Times kolumnia.  Toimitusjohtajana on tohtori Yemi Ogunbiyi.  Kun Saro-Wiwa kirjoittaa otsikolla Nigersuiston tuleva sota, Ogunbiyi lopettaa palstan.  Ogunbiyi erotetaan pian.
1990:  Burmalainen runoilija Ma Sein Pin vangitaan ja tuomitaan kymmeneksi vuodeksi vankeuteen, sillä hänellä on yhteyksiä kiellettyyn kommunistiseen puolueeseen.
1990:  Perulainen päätoimittaja Javier Tuanama Valera pidätetään kumouksellisesta toiminnasta syytettynä.  Yli kolmen vuoden kuluttua syytökset perutaan ja hänet vapautetaan 1994, mutta pidätetään heti terrorismista syytettynä.  Syytteet esittää tunnettu terroristi, joka väittää tavanneensa Tuanaman 1990 ja keskustelleensa hänen kanssaan terroriteoista.  Tuanama oli tällöin vankilassa, mutta sai kymmenen vuoden vankeustuomion Perun poliisin toiminnan kritiikistään.
1990:  Jugoslavialainen kirjailija ja sosiologian tohtori, romani Rajko Djuric (1947-) muuttaa Belgradista maanpakoon Berliiniin.  Hän on työskennellyt Politika-päivälehdessä, on Romani Unionin puheenjohtaja ja Romani Pen Clubin pääsihteeri.  Hän on kirjoittanut 12 kirjaa sekä kuusi runokirjaa romanikielellä ja serbokroatiaksi.  Djuric vastusti presidentti Miloseviciä.  Tunnistamaton miesryhmä tunkeutui hänen asuntoonsa, ryösti talon ja asiapapereita.
1990:  USAn National Endowment for Democracy NED antaa Bulgarian oppositiopuolueen Demokraattisten voimien liitto sanomalehdelle 233 000 dollaria yrittäessään nujertaa Bulgarian sosialistipuolueen.
1991-95:  Jugoslaviassa kuolee 48 toimittajaa työssään.
1991:  Kuubalainen runoilija Yndamiro Restano pidätetään Havannassa.  Hänet tuomitaan 1992 kymmenen vuoden vankeuteen kapinasta ja hallituksen kumoamissuunnitelmista sekä siviilitottelemattomuuteen ja toimiin sosialistista yhteiskuntaa vastaan yllyttävien painotuotteiden valmistamisesta.  Hänet vapautetaan 1995 kansainvälisten vetoomusten ansiosta.
1991:  Kurdinkieli on Turkissa laiton 1924 lähtien.  Sitä saa ryhtyä käyttämään julkaisutoiminnassa, mutta edelleen on laitonta pitää poliittista puhetta kurdinkielellä.  Kurdinkieli laillistetaan teoriassa.
1992:  Turkissa alkaa ilmestyä kurdinkielinen lehti.  Se on kielletty, ja laillistetaan 2002.
1992:  Kommunisti Alexander Dubcek kuolee auto-onnettomuudessa.  Hänen postuumia muistelmateostaan ei sallita julkaista Tshekissä.
1992-93:  29 kirjailijaa ja toimittajaa tapetaan, 46 katoaa, 356 vangitaan, 358 pidätetään ja 31 karkotetaan.
1992-2001:  Venäjällä tapetaan työhön liittyvien syiden vuoksi ainakin 38 toimittajaa.
1992-2006:  Maailmassa tapetaan yhteensä 580 erilaista työtä tekevää toimittajaa, joista naisia on 6,6 prosenttia.  Vaarallisimpia maita ovat Irak 78, Algeria 60, Venäjä 42, Kolumbia 37, Filippiinit 29, Intia 22, Bosnia 19, Turkki 18, Ruanda 16, Sierra Leone 16, Tadzhikistan 16, Somalia 14, Brasilia 14, Afganistan 12, Bangladesh 12, Pakistan 12, Meksiko 11, Sri Lanka 9, Angola 8 ja Jugoslavia 8.
1992:  Sarajevon kirjasto poltetaan ja tuhotaan sodassa.
1992:  Jyväskyläläinen Shitter Limited julkaisee levyn Syö paskaa, jonka kannessa on McDonald'sin tunnus ja kehotus liittyä Ronald McDonaldin synttärikerhoon.  Yhtiön lakimiehet ottavat yhteyttä, vaativat levynkannen muuttamista ja kuultuaan nimikappaleen sanoituksen vaativat levyn koko painoksen tuhoamista.  Yleisradio laittaa kappaleen soittokieltoon.
1993:  Turkissa islamistimilitantit tappavat lehden Cumhuriyet toimittajan Ugur Mumcu autopommilla.
1993:  Aseellisen islamilaisen ryhmän salamurhaajat ampuvat algerialaista toimittajaa ja runoilijaa Tahar Djaout (1954-93), koska hänen pelätään uhkaavan islamilaista ideologiaa kannattamallaan sekularismilla.  Djaout kuolee viikon kuluttua.  Hiljaisuus merkitsee kuolemaa./Jos vaikenet, olet kuollut./Jos puhut, kuolet./Siis puhu ja kuole.
1993:  Kenialainen kirjailija ja kansanedustaja Koigi wa Wamwere vapautuu vankilasta, mutta pidätetään jälleen pian.  Häntä syytetään ihmisoikeusraporttien vuoksi kiihottavien tekstien julkaisemisesta.  Hänet vapautetaan 1997 kansainvälisten vetoomusten ansiosta.
1994:  Maailmalla 66 toimittajaa kuolee työssään, ja vankiloissa on 700 kirjoittajaa.  Kiinassa on vangittuna yli 30 lakia rikkonutta kirjoittajaa.
1994:  Turkin kirjamessuilta poistetaan hallituksen kieltämät kirjat.  Turkissa on yli 60 kirjoittajaa vangittuna.
1994:  Egyptiläinen kirjailija Naguib Mahfouz (1911-2006) saa puukoniskun kaulaansa.
1994:  Bangladeshilainen kirjailija ja lääkäri Taslima Nasrin (1962-) pakenee, kun kiihkeimmät muslimit syyttävät häntä uskonnon häpäisemisestä, ja hänet uhataan tappaa.  Hänen lehtikirjoituksensa käsittelevät koraanin puutteita ja Lajja - Häpeä -romaaninsa Intian väkivaltaisia uskonriitoja.  Nasrin palaa maanpaosta 1998, ja kiihkoislamilaiset vaativat häntä hirtettäväksi jumalanpilkasta.  Nasrinin pidätysmääräys on uudistettu.
1994:  Indonesiassa hallitus lopettaa uutisviikkolehden Tempo, sillä hallitus pelkää sen aiheuttavan epävakautta.
1994:  Egyptin Salman Rushdie Alaa Hamed erotetaan virastaan kirjan El firash - Vuode takia.
1994:  Saksassa julkaistaan Annika Idströmin (1947-) romaani Kirjeitä Trinidadiin 1993 lehdessä Märkischen Oderzeitung 40-osaisena jatkosarjana.  Lehti sensuroi rakkauskohtia, jota verrataan natsien kirjarovioihin.
1994:  Iranilainen kirjailija Ali-Akbar Saidi Sirjani pidätetään Teheranissa ja häntä syytetään useista rikoksista.  Häntä sanotaan shaahi Pahlavin hallituksen ylistäjäksi.  Sirjani menehtyy vankilassa muka sydänkohtaukseen.
1994:  Nigerialainen kirjailija Ken Saro-Wiwa (1941-95) pidätetään viidennen kerran vuoden aikana.  Hän puolustaa ogonien vähemmistöoikeuksia ja vastustaa öljy-yhtiöiden aiheuttamaa ympäristötuhoa.  Nigerian hallitus hirttää hänet 1995 kahdeksan muun kansalaisoikeustaistelijan kanssa.
1994:  Sudanissa runoilija Mahjoub Sherif pidätetään, sillä hänellä on yhteyksiä kiellettyyn kommunistiseen puolueeseen.  Sherif oli 1989-91 pidätettynä samasta syystä.
1994:  Afrikassa homoseksuaalien vastustajien ryhmän äänekkäin edustaja on Zimbabwen presidentti Robert Mugabe.  Hän julistaa homot koiria alhaisemmiksi ja kieltää Zimbabwen homojen ihmisoikeusjärjestöä osallistumasta Hararen kansainvälisille kirjamessuille.
1995:  Apple pyytää Voyageria tekemään siistityn version Who Build America -CD-ROMista, joka on Applen kouluille myymässä paketissa.  Sen taustamateriaali on kirjallinen.
1995:  Liikemies, televisiotuottaja (televisiosarjansa Basi & Co on Afrikan katsotuimpia), kirjailija ja kustantaja Kenule Ken Beeson Saro-Wiwa (1941-95) hirtetään Nigeriassa.  Sotilasklikki tuomitsee hänet ja kahdeksan muuta siksi, että he vastustivat sotilasklikin heidän Ogoni-kansaansa kohdistamaa kansanmurhaa perustamalla järjestön Movement for the Survival of the Ogoni People MOSOP, joka ajoi ogonien oikeuksia.  Saro-Wiwa syytti Shelliä ogonien maiden saastuttamisesta.
1995:  Yleisradio erottaa Tutteli Mensosen, joka oli televisiokuuluttajana 1974-95.  Mensonen yritti valistaa 1994 nuoria TV1-juonnossaan elokuvasta Francis Ford Coppola, Apocalypse Now - Ilmestyskirja. Nyt kertomalla kuinka USA joutui vetäytymään Vietnamista ja oikeus ja demokratia voitti.  Hän kertoi myös, että sodassa kuoli kolme miljoonaa ja vammautui fyysisesti kolme miljoonaa.
1996-2007:  Venäjällä tapetaan tai katoaa noin 300 toimittajaa.
1996:  Turkkilainen kirjailija Yashar Kemal (1922-) tuomitaan 18 kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja joutuu pakenemaan Ruotsiin puolustettuaan kurdien oikeuksia.  Kemalin 1955 kirjoittaman teoksen Ince Memed - Haukkani Memed ohjaa 1984 Peter Ustinov (1921-2004) saman nimiseksi filmiksi.
1996:  Indonesialainen runoilija Wiji Thukul joutuu piileskelemään maassaan.  Poliisi etsii häntä, sillä Thukulilla on yhteyksiä Jakartan mellakoihin.
1996:  Päivälehti USA Today heittää ainoan mustan pääkirjoittajansa ulos, eikä tilalle oteta mustia.
1996:  Saudi Mohammed Masari harjoittaa Lontoosta toimituksellista arvostelua ja käyttää talousanalyysejä niin, että Saudi-Arabian johto ärähtelee Englannin pääministerille Major.  Masarin aseita ovat tietokone ja faksi.  Majorin hallitus karkottaa Masarin.
1996:  USAn Atlantan kisoja varten joku ehdottaa, että diskojen, tietokonepelien ja internetin lisäksi kisakylässä voisi olla kirjasto.  Director for fun - hauskuttelujohtaja kolmiloikkaaja Willie Banks on hädissään: ei, tän pitää olla hauskaa, ei mitään pölyistä muinaisaikaa!
1996:  Saksan tiedustelupalvelu BND aloittaa lehdistön urkkimisen.
1997:  NATOn Sfor-yksiköt valtaavat neljä radio- ja televisioasemaa Bosniassa.  Asemat lähettivät NATOn mukaan USAn manipuloiman Daytonin sopimuksen vastaista propagandaa.  Tuhottujen lähettimien tilalle hankitaan uudet laitteet, mutta NATO vaientaa ne.
1997:  Maailmanpankin painosta tulee Thaimaan ja Indonesian saavutuksia ylistävä kirjanen, mutta se ei kerro, että nämä maat syöksyvät maailmantalouden vaikeimpaan kriisiin sitten 1930-luvun.
1998:  Työssään murhataan 50 toimittajaa.  Se on suurempi määrä kuin koko II maailmansodan aikana, jolloin surmattiin 39 toimittajaa.  Sananvapautta rikkoo 38 valtiota.  Salman Rushdien lisäksi murhakäskyn on saanut 17 muuta kirjailijaa tai toimittajaa.  Nelisensataa muuta ilmaisuvapauden loukkausta ovat karkotuksia, katoamisia, kidnappauksia, pahoinpitelyitä ja uhkauksia.  Pen-klubin Writers in Prison -komitea edellyttää, ettei vainotuksi luokiteltava kirjailija ole itse harjoittanut väkivaltaa tai rodullista kiihotusta pyrkiessään päämääräänsä.
1998:  Espanjalainen tuomari Baltasar Garzón sulkee baskien espanjan- ja baskinkielisen sanomalehden Egin.  Ensimmäinen numero julkaistiin 1977.  Kustantajalla Orain on myös radioasema Egin Irratia.
1998:  Frankfurtin kansainvälisten kirjamessujen avajaisissa on tarkoitus myöntää Maailman kustannusyhdistyksen Oikeus julkaista -palkinto turkkilaiselle kirjailijalle Ayse Nur Zarakoglu, mutta Turkin viranomaiset eivät myöntäneet hänelle matkustuslupaa.  Zarakoglua vastaan on käynnissä useita oikeusjuttuja, sillä hän vaatii kirjoissaan Turkkia noudattamaan ihmisoikeuksia.
1998:  Ranskalaisesta lehdestä Le Nouvel Observateur on ainakin kaksi painosta.  Ilmeisesti Yhdysvaltain kongressin kirjastoon lähetetty versio on lyhyempi kuin ranskalainen versio.  Siitä puuttuu Zbigniew Brzezinskin haastattelu, jossa hän kertoo, kuinka venäläiset vedettiin Afganistanin ansaan.  USA tuki talebaneja eli muslimifundamentalisteja puoli vuotta ennen kuin Neuvostoliitto tuli Afganistaniin.
1998:  Ranskalainen kustantaja Albin Michel saa ankaran tuomion painotuotteella tehdystä julkisesta herjauksesta eli 5,3 miljoonan frangin sakot.  Herjaussyyte kohdistuu Antoine Gaudinon Kauppaoikeuksien mafia -kirjan viiteen kohtaan.  Näistä yhdestä oikeus löytää herjauksen.  Oikeus määrää neljä sivua poistettavaksi ja 100 000 frangin uhkasakon jokaisesta kirjan kappaleesta, josta sivut löytyvät.  Ulosottomiehet löytävät 53 sensuroimatonta kirjaa.  Ranskalaisten kustantajien liiton SNE mukaan sakot ovat suhteettoman suuret, kun uhkasakko on tavallisesti tuhat frangia.  Albin Michel -kustantamon olemassaolo on vaarassa.
1998:  Ranskalainen kirjailija ja Libérationin toimittaja Mathieu Lindon julkaisee kirjan Le Procés de Jean Marie Le Pen - Jean Marie Le Penin oikeudenkäynti.  Ranskalainen oikeusistuin tuomitsee 1999 Lindonin ja hänen kustantajansa sakkoihin ja vahingonkorvauksiin.  Yli sata kirjailijaa protestoi Libérationissa sepitteellisen kirjan tuomiota.
1998:  Iranilainen toimittaja Akbar Ganji syyttää Iranin johtoa viiden kirjailijan murhasta ja joutuu kuudeksi vuodeksi vankilaan.
1998:  Gabonissa satiirilehden La Griffe päätoimittaja Michel Ongoundou Loundah saa kahdeksan kuukauden vankilatuomion ja kiellon toimia toimittajana Gabonissa.  Loundah lähtee pakolaiseksi Pariisiin ja perustaa toisen lehden Le Gri-Gri.
1998:  Afrikassa Burkina Fasossa murhataan lehden L’Indépendant päätoimittaja Norbert Zongo.  Murha jäänee selvittämättä.
1998:  USAssa ryhmä lihantuottajia haastaa television talk show -tähden Oprah Winfrey vastaamaan siitä, miten tämä lausui mielipiteensä hampurilaisten lihan laadusta.  Oprah voittaa jutun, ja oikeus vahvistaa hänen oikeutensa mielipiteensä lausumiseen.
1999:  Peräti 87 toimittajaa, kuvaajaa ja viestinten muuta työntekijää murhataan tai saa surmansa eri puolilla maailmaa työnsä tai mielipiteittensä vuoksi.  Lisäksi pidätetään 446 toimittajaa, joista 85 on edelleen telkien takana.  Hyökkäyksen tai uhkausten kohteeksi joutuu 653 toimittajaa, ja 357 tiedotusvälinettä sensuroidaan.  Lehdistönvapaus puuttuu kymmenistä maista, ja lähes 70 muussa maassa lehdistönvapaus on epävarma.  NATOn pommi-iskussa Serbian televisiokeskukseen menehtyy 16 ihmistä.  Jugoslaviassa kuolee kaikkiaan 25 viestinten työntekijää.  Yli 120 venäläistoimittajaa on surmattu Venäjällä 1991 joulukuun jälkeen.
1999:  Serbia tiukentaa lehdistön toimintaa uhkaamalla kahta Dnevni Telegrafin toimittajaa vankilatuomiolla ja määräämällä yksityiselle radiokanavalle Radio Pancevo lupamaksun.
1999:  USA aloittaa ilmaiskut Jugoslaviaan ja NATO suuntaa ilmaiskut ensin televisioasemiin ja linkkitorneihin, jotta NATOn valheet eivät tulisi julki.  Kaksi päivää ennen kuin NATO pommittaa Serbian televisiokeskusta Belgradissa Cable News Network CNN saa vihjeen Atlannan päämajasta, että rakennus tuhotaan.  CNN siirtää tavaransa pois rakennuksesta.  Päivää myöhemmin CNN kutsuu Serbian tiedotusministerin Aleksander Vucic Larry King Live -ohjelmaan, ensin meikkaukseen.  Vucic myöhästyy määräajasta, ja muutaman minuutin kuluttua ohjukset jysähtelevät rakennukseen.  Ensimmäinen osuu meikkaushuoneeseen, jossa Vucicin serbiavustaja kuolee.  CNN kutsuu tätä yhteensattumaksi.  Yhdysvallat harkitsi puolueettoman radioaseman B-92 tuhoamista everstin Romeo Morrisey mukaan.  Englantilainen Independent-lehti julkaisee jutun Taken in by the NATO line.  Artikkelin mukaan suurimmat yhdysvaltalaiset valtamediat viestivät epäeettisesti ja epärehellisesti, joka osoittaa niiden olevan NATOn hallinnan alaisina.
1999:  NATOn ohjusiskussa Kiinan Belgradin lähetystöön saavat surmansa pekingiläisen päivälehden Guangming Daily toimittajat Shao Yunhuan, Xu Xinghu ja Zhu Yin.  Kiina pitää NATOn hyökkäystä tahallisena ja kutsuu Washingtonin lähettiläänsä kotiin.
1999:  Cable News Network CNN erottaa Pulitzer-palkinnon voittaneen toimittajansa Peter Arnett, joka on työskennellyt yhtiössä 18 vuotta.  Hän protestoi lehdistötilaisuudessa, sillä häntä ei nimitetty selostamaan sotaa Belgradissa.  Arnett todisti 1998, että USAn kommandojoukot ovat käyttäneet sariini-hermokaasua.
1999:  Englannin muslimit määräävät näytelmäkirjailijan Terrence McNally tapettavaksi, koska hänen näytelmänsä Corpus Christi kuvaa Jeesusta homoseksuaalina.
1999:  Irlannin korkein oikeus katsoo sanomalehteä vastaan nostetussa oikeusjutussa, että jumalanpilkkarikoksen sisältöä on mahdotonta määritellä.
1999:  Jugoslaviassa Slobodan Milosevicia vastustava Dnevni Telegraf -sanomalehden kustantaja Slavko Curuvija murhataan ampumalla kotiovelleen.  Curuvija tuomittiin 1998 Milosevicin uuden lehdistölain perusteella noin miljoonan markan sakkoon ja 1999 viideksi kuukaudeksi vankeuteen.  Lehden toimittajia Srdjan Jancovic ja Zoran Lukovic uhattiin aikaisemmin 1999 vankilatuomiolla.
1999:  Bosnian serbien Nezavisne Novine -lehden päätoimittaja Zeljko Kopanja menettää molemmat jalkansa pommi-iskussa.  Hän julkaisi tietoja lehdessään serbien Bosnia-Herzegovinan sisällissodassa tekemistä veriteoista.
1999:  Iranilaisen liberaalin Adineh-aikakauslehden toimitusjohtaja Gholam Hussein Zakeri tuomitaan sakkoihin valtiota vastaan suunnattujen valheiden ja loukkausten levittämisestä.  Lehti lakkautetaan.  Islamilaisen kulttuurin ministeriön eroilmoituksen jättänyt lehdistöpäällikkö Ahmad Bourqan sanoo sananvapauden Iranissa olevan kuin nuori puu, jota nyt revitään irti juuriltaan.  Adinehin päätoimittaja kirjailija Faraj Sarkuuhi vangittiin 1998 ja karkotettiin maasta.
1999:  Iranilaisen päivälehden Neshat julkaiseminen kielletään ja sen julkaisija Latif Sharif tuomitaan vankilaan.  Lehti vaati kuolemantuomion kieltämistä.
1999:  Turkkilaisen toimittajan Nadire Mater teos Mehmedin kitabi - Varusmiehen kirja ilmestyy.  Se kertoo turkkilaisista kurdisodassa 42 turkkilaisen mehmetin kertomana.  Kirjasta ehditään ottaa kolme uusintapainosta ja myydä 10 000 kappaletta sekä Index on Censorchip julkaisee luvun kirjasta ennen kuin se kielletään.  Materia ja hänen kustantajaansa Semih Sokman uhkaa vankilatuomio.
1999:  Turkissa islamistimilitantit tappavat lehden Cumhuriyet toimittajan Ahmet Taner Kislali pommilla.
1999:  Sambian poliisi pidättää The Post -sanomalehden (perustettu 1991) koko toimituksen eli kuusi toimittajaa ja lukitsee heidät pääkaupungin poliisiasemille tai toimitustiloihin.  Lehti vaaransi hallituksen mielestä valtion turvallisuutta kirjoittamalla Sambian armeijan heikkoudesta, jos Angola hyökkää maahan.  Valtiolla on monopolinaan kaksi päivälehteä (toinen The Zambia Daily Mail), televisio ja kolme radiotaajuutta.
1999:  Nigerian ogoni Barilue Fineboy Kuuku (1963-) lähtee Nigeriasta maanpakoon.  Hän työskenteli toimittajana lehdissä Vanguard ja Ogoni Pen, joihin hän kirjoitti ogonien alueella tehtävää öljynporausta ja Nigerian valtaapitävien sekä öljy-yhtiön Shell toimintaa arvostelevia artikkeleja salanimellä, mutta hänen henkilöllisyytensä paljastui.
1999:  Yhdysvaltojen postilaitos sensuroi tupakan taidemaalari Jackson Pollockia esittävästä postimerkistä, joka kuuluu sarjaan vuosisadan merkkihenkilöitä.  Alkuperäinen valokuva otettiin 1949.  Edellisen kerran savuke poistettiin 1994 blueskitaristi Robert Johnsonin muistopostimerkistä.  Presidentti Franklin D Rooseveltin 100-vuotispostimerkissä 1982 on hänen savukepidikkeensä.
1999:  Yhdysvaltalaiset tutkijat selvittivät 1990-luvun alussa opiskelijoiden seksiä.  He julkaisevat tuloksensa Yhdysvaltain lääkäriliiton The Journal of American Medical Association -lehdessä.  Eräs tutkimustulos on, että 60 prosenttia opiskelijoista ei pidä suuseksiä oikeana seksinä.  Tämä on liikaa lehden julkaisijalle, ja päätoimittaja George D Lundberg saa potkut.
1999:  Ruotsalainen laulaja Eva Dahlgren julkaisee Dagens Nyheterissä mielipidekirjoituksen Se & Hör -viikkolehdestä ja sen päätoimittajasta Tua Lundström.  Se & Hör julkaisi Dahlgrenista ja hänen puolisostaan salaa otetun lomakuvan.  Dahlgren vetoaa lukijoihin, jotta nämä lopettaisivat Se & Hörin ja vastaavien juorulehtien ostamisen.  Se & Hör sai valokuvan Dagens Nyheterin omistamalta Pressens Bild -kuvatoimistolta.  Iltapäivälehti Expressen asettuu laulajan puolelle.  Bonnierin Dagens Nyheterin ja Expressenin pahin kilpailija Svenska Dagbladet julkaisee Tua Lundströmin vastahyökkäyksen.  Se & Hör kuuluu tanskalaiseen Aller-konserniin, joka julkaisee Suomessa juoru- ja televisiolehteä 7 päivää.
1999:  Kiinassa Shouguangissa poltetaan kirjoja ja muuta kiellettyyn Falun Gong -liikkeeseen liittyvää materiaalia.  Falun Gong -kirjat kielletään.
2000:  Maailmalla murhataan 52 toimittajaa työssään 26 maassa.  Muun muassa haitilainen toimittaja ja ihmisoikeusaktivisti Jean Dominique murhataan.
2000:  Cable News Networkin CNN ylimmät virkailijat myöntävät, että USAn armeijan neljännestä psykologisten operaatioiden ryhmästä PSYOPS on kahdeksan henkeä CNNn uutisryhmässä Kosovon sodan aikana.  Armeija toimii myös National Public Radiossa NPR.  PSYOPS-yksikkö on koulutettu USAn hallituksen propagandan tuotantoon ja levittämiseen.  Yksikön jäsenet toimivat televisio- ja radio-ohjelmissa.
2000:  Turkissa sensuuri jatkaa toimintaansa.  Toimittajia pidätetään ja vangitaan.  Kirjoja kielletään.  Turkin suurlähettiläs Onur Gökce antaa Ihmisoikeusliitolle viisisivuisen luettelon Turkissa ilmestyvistä kurdinkielisistä julkaisuista, kustantamoista, radioasemista, musiikkikaseteista, elokuvista ja instituuteista.  Ihmisoikeusraportti tutkii listan oikeellisuuden.  Suurin osa julkaisuista ei ilmesty valtion sensuurin vuoksi.  Osa leviää Turkissa salaa laittomasti.  Monet kurdinkieliset kirjat, runot, romaanit ja novellit on oikeudenpäätöksillä kielletty.  Vielä ilmestyvät kurdinkieliset sanoma- ja aikakauslehdet odottavat oikeusjuttuja.  Toimittajia ja kustantajia on tuomittu vankeuteen tai sakkoihin.  Kurdinkieliset radiot ovat painostuksen alaisia Turkin turvallisuusjoukkojen sensuurin vuoksi.
2000:  Venäläinen toimittaja ja Tshetshenian sodan arvostelija Artyom Borovik saa surmansa hämäräperäisessä lento‑onnettomuudessa.
2000:  Moskovalaisen Novaja Gazetan toimittaja Igor Domnikov pahoinpidellään talonsa edessä ja hän kuolee vammoihinsa.  Hänellä oli aikaisemmin oma lehti.
2000:  Ukrainalainen oppositossa oleva toimittaja Georgi Gongadzhe katoaa, ja hänen päätön ruumiinsa löydetään kaksi kuukautta myöhemmin.  Hänen murhaansa sekaantunut entinen sisäministeri Juri Kravtshenko tekee 2005 itsemurhan ampumalla itseään kahdesti päähän.  Se on mahdollista, vakuuttavat sopivat asiantuntijat.
2000:  Mosambikilainen sananvapauden äänitorvi toimittaja Carlos Cardoso murhataan ampumalla päähän.  Hänen johtamansa Metical-faksilehti tutkii sekä vallanpitäjien että opposition toimia.
2000:  Iranin oikeusministeriö kieltää 16 uudistusmielisen lehden ilmestymisen.
2000:  Venäjän aseistettu veropoliisi tarkastaa Media-Most -kustantamon, joka julkaisee sanomalehteä ja kahta aikakauslehteä.  Kustantamolla on NTV-televisio ja Moskovan kaiku -radio.  Lehtitalon omistaja pitää tarkastusta sananvapauden rajoittamisyrityksenä.  Monet vaativat presidentti Vladimir Putinia perustelemaan tarkastuksen.
2000:  Romania mare - Suur-Romania -puolueen kansanedustaja Anghel Stanciu haluaa lähettää työleirille toimittajat, jotka palvelevat länttä.  Hän esittää toiveen joka kymmenennen toimittajan ampumisesta.
2000:  Egyptiläinen kirjailija Salaheddin Mohsen on kirjoittanut neljä vapaa-ajattelua edistävää kirjaa.  Siksi hänet tuomitaan kolmeksi vuodeksi pakkotyöhön.  Kirjailija sanoo puolustavansa sananvapautta.
2000:  Pakistanissa Peshawarin poliisi sulkee englanninkielisen Frontier Post -lehden toimituksen ja pidättää kuusi työntekijää.  Heitä syytetään jumalanpilkasta.  Syynä on lehden julkaisema lukijan kirje Miksi muslimit vihaavat juutalaisia.  Poliisi ei pidätä mielenosoittajia, jotka polttavat lehden rakennuksen.  Poliisi käy toisen lehden toimituksessa, koska se oli painanut osia kirjeestä.  Toimittajat ehtivät pakoon.
2000:  Äärioikeistolaisten hindujen hallitsema valtiollinen Intian historiallisen tutkimuksen neuvosto kieltää historiankirjoja.  Sarkarin ja KN Panikkarin jo painetut teokset eivät päässeet markkinoille.
2000:  Kolumnisti Mauno Saari (Uutislehti 100) saa uhkauksen: "jos ei tyyli muutu, niin tapetaan".
2000:  Eduskunnan oikeusasiamies on huomauttanut helsinkiläistä rikoskonstaapelia hänen kirjoittamistaan pakinoista ilmaisjakelulehdessä.  Pakinat ovat rasistisia, muukalaisvihaa edistäviä ja naissukupuolta halventavia.  Kirjoittajapoliisi on jo aikaisemmin saanut esimieheltään kirjoitustensa johdosta varoituksen, ja kirjoittelu on loppunut.
2000:  Kulttuuriministeri Suvi Lindén haluaa Helsingin Sanomien mukaan poistaa Suomen kannabisyhdistyksen Hamppu-lehden kirjastojen lehtiluetteloista eli Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultti vuotuisesta esitteestä.  Opetusministeriön edustajat muistuttavat samalla, että Kultin tuki on harkittavana eli että Kultti ei saisi enää tukirahaa.  Kultti ei paina enää lehtiluetteloa, sillä verkkosivut riittävät tarkoitukseen.  Verkkosivuilla esitellään Hamppu kuten muut lehdet.
2001:  Median toimintaa rajoitetaan vakavasti yli 500 kertaa 140 maassa.  Työssään surmataan 37 toimittajaa, joista kahdeksan Afganistanin sodassa kuten ruotsalainen televisiokuvaaja Ulf Strömberg.  2000 tapettiin 24 toimittajaa.
2001:  Venäjällä Vladimir Gusinskin omistama sanomalehti Segodnja - Tänään lakkautetaan.  Hänen viikkolehtensä Itogi - Yhteenvetoja päätoimittaja Sergei Parhomenko ja toimittajia irtisanotaan omistajan vaihtuessa.  Vastalauseena 159 valtakunnallista ja alueellista tiedotusvälinettä julkaisee Obshtshaja gazetan - Yhteinen lehti erikoisnumeron, jonka 300 000 kappaleen painos käsittelee tapahtumia NTVn ympärillä.
2001:  Italian poliisi pahoinpitelee Indymedian toimittajia ja muita Genovassa Diaz-koulussa G8-huippukokouksen yhteydessä.  Poliisi tuhoaa Indymedian tietokoneita ja kameroita.
2001:  USAssa tohtori bioasetutkija Bruce Ivins (1946-2008) lähettää New Yorkin ja Floridan tiedotusvälineille ja kongressin jäsenille pernaruttokirjeitä.  Lehtitalon American Media kuvatoimittaja on ensimmäinen, joka kuolee keuhkopernaruttoon.
2001:  Ranskalaistoimittaja Francois Dor joutuu maksamaan muotitalolle Louis Vuitton vahingonkorvausta jutusta, jossa hän toteaa, että kakka ja pissa näkyvät Vuittonin laukuissa.  Louis Vuitton on alkemisti, joka muuttaa porvariston paskan kullaksi.  Dorin verkkosivut suljetaan.
2001:  Nepalissa julistetaan poikkeustila ja median vapauksia rajoitetaan.  Puolustusministeriö valvoo tiedonkulkua.  Viisi maolaismielistä lehteä lakkautetaan.  Yli 60 toimittajaa pidätetään.
2001:  USAssa Pittsburghilainen uskonnollinen ryhmä polttaa roviolla JK Rowlingin Harry Potter -kirjoja, jotka edistävät noituutta.  Samalla poltetaan Pearl Jamin ja Black Sabbathin levyjä ja videoita sekä Disneyn Herkules- ja Pinokkio-videoita.
2001:  Australiassa lähes 60 koulua on kieltänyt tiloissaan JK Rowlingin Harry Potter -kirjojen lukemisen okkultististen vaikutteiden vuoksi.
2001:  New Yorkin osavaltion kunniaksi 2002 julkaistava postimerkki uusitaan terrori-iskujen takia.  Kuvasta poistetaan tuhotut World Trade Centerin kaksoistornit.
2001:  Iran kieltää neljä uudistusmielistä lehteä.
2001:  Zimbabwessa presidentin Mugabe kannattajat piirittävät useana päivänä Hararen keskustassa riippumattoman Daily Newsin toimitaloa.  Tiedotusministeri Moyo uhkaa kieltää lehden julkaisemisen.  Muutama tunti tämän jälkeen kuusi aseistautunutta miestä räjäyttää Daily Newsin viisi painokonetta käyttökelvottomiksi.  Yksi painokone säästyy.
2001:  Belgian poliisi takavarikoi 600 Tintti Thaimaassa -kirjaa, jossa Tintti esitetään homoseksuaalina ja seikkailee gay-baareissa.
2001:  Helsingin Sanomat sensuroi.  Se ei julkaise EU- eikä NATO-kriittisiä kirjoituksia.  Se ei julkaise europarlamentin jäsenen Esko Seppänen kirjoitusta, mutta hän ostaa ilmoitustilan kirjoitukselleen.  Seppänen jatkaa ostamalla ilmoitustilan itsenäisyyspäiväksi.  Kun hän lukee Helsingin Sanomia, ei hänen maksamaansa mainosta ole lehdessä.  Mainos on neljässä painoksessa, mutta ei viimeisessä pääkaupunkiseudun lehdessä.  Päätoimittajan Janne Virkkunen mukaan lehden toimitussihteerillä on valta poistaa tekstejä, jos niiden tulkitaan muistuttavan lehden omia aineistoja.  Ilmoituksen yläkulmissa lukee ILMOITUS.
2002:  Italian yleisradio RAI erottaa kaksi Berlusconiin kriittisesti suhtautuvaa juontajaa Michele Santoro ja Enzo Biagi.
2002:  Turkissa aikakauslehti Stance on Cultural Living julkaisee Pablo Nerudan 66 vuotta vanhan runon Laulu äideille, joiden pojat ovat kuolleet.  Lehti määrätään takavarikoitavaksi ja sen julkaisijaa syytetään terroristien propagandan levittämisestä.  Nerudan Espanjan sisällissodan aikainen runo saa Turkin viranomaiset yhdistämään sen kurdien taisteluun oikeuksiensa puolesta.  Turkissa julistetaan kielletyksi 77 kirjaa.  Sanomalehtien sulkeminen määräajaksi tai lopettaminen kokonaan on arkipäiväistä.  Turkin poliisi valtaa aseellisella väkivallalla lehtien toimituksia: Ekmek ve Adalet - Leipää ja oikeutta, Ulkemizde Genclik - Maamme nuoriso ja TAYAD, joka on poliittisten vankien tukiorganisaatio.
2002:  Turkissa toimittajat Mustafa Benli, Kemal Evcimen, Memik Horuz, Hasan Özgün ja Nureddin Sirin ovat olleet vankilassa useita vuosia ilmaistuaan mielipiteensä työssään.  Vankilassa on kaikkiaan 18 toimittajaa.
2002:  Turkki parantaa lainsäädäntöään EU-jäsenyyden toivossa.  Kuitenkin lehdistön vapaus on rajoitettua.  Kurdinkielen käyttö lehdissä, radiossa ja televisiossa laillistetaan, mutta oikeutta pyritään rajoittamaan.
2002:  Saddam Husseinin pojan Uday omistama Babel-sanomalehti joutuu kuukauden ilmestymiskieltoon ilmeisesti muiden arabimaiden hallitusten arvostelusta.
2002:  Venäjä tiukentaa tiedotusvälineiden toimintaa koskevia lakeja liittyen terrorismiin.  Terroriteoista eikä Tshetshenian sodasta saa tiedottaa.  Putin-nuoret jakavat kulttuurin kuten kirjallisuuden hyvään ja huonoon.  Valtio valvoo televisiokanavia ja muita tiedotusvälineitä.  Myös Karjalan lehdistön vapautta rajoitetaan.
2002:  Venäjällä Togliattissa Obozrenie-lehden päätoimittaja Valeri Ivanov ammutaan omaan autoonsa.  Hän tutki järjestäytynyttä rikollisuutta ja kirjoitti sensuurista piittaamatta.
2002:  Marin tasavallan pääkaupungin hallinnon ja kaupunginvaltuuston perustamaa viikkolehteä Joshkar-Ola joudutaan painattamaan Kirovin läänin Jaranskin kaupungin vanhahkossa kirjapainossa.  Moskovski Komsomolets v Mari El -lehti toteaa, että Marin tasavallan vallanpitäjiä kritisoivilta julkaisuilta on evätty painopalvelut tasavallan alueella.  Kustantamo Periodika Mari El on irtisanonut Joshkar-Olan kanssa tehdyn sopimuksen.
2002:  Italian entinen pääministeri Giulio Andreotti (1919-) tuomitaan vankilaan 24 vuodeksi.  Hänen avustajansa suunnittelivat 1979 rikollisten kanssa toimittajan Mino Pecorelli murhan.
2002:  Suomen Tietotoimisto STT jättää tiedottamatta Kiinan presidentin, pääministerin ja ulkoministerin laajoista vierailujen sarjoista eri puolille maailmaa muun muassa Pohjois-Koreaan, Vietnamiin, Venäjälle, Latviaan, Viroon, Islantiin ja Liettuaan.  Suomen median uutisanti on päivittäin lähes sanasta sanaan sama, koska STT välittää uutiset omistajilleen.
2002:  Poliisi estää Aseistakieltäytyjäliiton aktiivin Johannes Lilja jakamasta kutsuntoihin meneville nuorille aseistakieltäytymismahdollisuuksista kertovia lentolehtisiä.  Poliisi vie hänet poliisiasemalle ja ilmoittaa, että täällä ei mitään vihkosia jaella.  Poliisi vapauttaa pian Liljan ja kertoo, että kysymys oli väärinkäsityksestä.
2002:  Australiassa kaksi pappia Daniel Scot ja Danny Nalliah saavat syytteet islamin halventamisesta, koska he siteerasivat julkisesti koraania epäsuosiollisessa valossa.
2002:  Uuden-Seelannin sensuuriviranomaiset saavat vuosittain bonuksen virkistystoimintaan psyykisen myrkytyksen torjumiseksi.  Sensuuriviranomaiset päättävät, mitkä elokuvat, videot, äänitteet, kirjat, lehdet ja tietokonepelit kielletään kokonaan, mitkä saa julkaista korjauksin ja mitkä pääsevät suoraan levitykseen.
2002:  Thaimaassa uhataan kahta toimittajaa karkotuksella, josta nousee kohu.  Hallitus kieltää kansainvälisen lehden jakelun ja sulkee hallitusta arvostelevan radioaseman.  Poliisi takavarikoi lehden Far Eastern Economic Rewiev lehtikioskeista, sillä siinä käsitellään sopimattomia aiheita.
2002:  Suomessa otetaan ennakkosensuuri käyttöön.  Helsingin käräjäoikeus kieltää Yhtyneitä Kuvalehtiä julkaisemasta Antti Piipon uutta tyttöystävää koskevia kirjoituksia.  Päätös koskee kaikkia yhtiön 33 lehteä esimerkiksi Koululainen, Käytännön Maamies sekä Metsästys ja Kalastus.
2003:  Espanjan siviilikaarti Guardia Civil sulkee ainoan baskinkielisen sanomalehden Egunkaria.  Päätoimittaja Martxelo Otamendi ja yhdeksän muuta toimittajaa pidätetään.  Otamendia pidetään viisi päivää eristyksissä ja häntä kidutetaan.
2003:  Afganistanin korkein oikeus päättää kaapelitelevision laittomaksi koko maassa.
2003:  Presidentti Robert Mugabe säätää sensuurilain, jolla valvotaan Zimbabwen lehdistöä.  Kaikki lehtityöt tarkastetaan etukäteen.  Viisi ulkomaista toimittajaa vangitaan, koska heillä ei ole hallituksen lupaa, mutta syytteet hylätään ja heidät karkotetaan maasta.
2003:  Argentiinan Indymedian valokuvaaja Alejandro Góldin joutuu poliisin murhaamaksi Buenos Airesissa Brukmanin tekstiilitehtaan työläisten mielenosoituksessa.
2003:  Poliisin kranaatti haavoittaa vakavasti Indymedian toimittajaa Guy Smallman Genevessä.  Hän protestoi G8-huippukokousta.
2003:  Iranilainen valokuvaaja Zahra Ziba Kazemi (1949-2003) palaa Iraniin ja valokuvaa Evinin vankilan ulkopuolella kieltotauluista huolimatta.  Hänet pidätetään, mutta hän ei halua luovuttaa kameraansa filmeineen.  Häntä syytetään vakoilusta.  Kuulusteluissa häntä lyödään päähän ja häneltä katkaistaan nenä, peukalot ja varpaat.  Zahra Kazemi kuolee sairaalassa aivoverenvuotoon.  Hän lähti shaahin vallan loppuaikana maanpakoon Ranskaan, josta muutti Kanadaan Montrealiin.  Kazemi teki kuvausmatkoja Palestiinaan, Israeliin, Turkkiin ja Afrikkaan.
2003:  Yhdysvaltalaiset julistekauppiaat ovat hävittäneet The Beatles, Abbey Road -albumin 1969 kuvasta Paul McCartneyn kädessä olevan savukkeen.  Iain MacMillanin ottamassa kuvassa Beatlet ylittävät jonossa Lontoon katua.  Lupaa retusointiin ei kysytty keneltäkään.
2003:  Yhdysvaltain Pentagon uhkaa tappaa vihollisina sodan aikana Irakissa toimivat riippumattoman median edustajat.  Vain Cable News Network CNN ja eräät muut uutistoimistot saavat kertoa Irakin sodan tapahtumista.  Al-Jazeeran ja Arab Newsin uutistoimistot pimennetään länsimaailmalta ja muiden arabimaiden uutistoimistojen toimintaa häiritään.  Al-Jazeeran toimittajat häädetään New Yorkin pörssistä.  Sotaliittoutuma tappaa Reutersin ja Al-Jazeeran toimittajia.  Irakin sodassa on 17 toimittajaa kuollut 18.8 mennessä.  (Kaikkiaan maailmassa kuolee vuoden 2003 aikana 42 toimittajaa ja yli 120 on vankeudessa.)  Lähes 30 toimittajaa tai kuvaajaa kuolee "vahingossa" tai on kateissa.  Arabimaiden uutistoimistojen verkkosivuja pimennetään.  Tämä tekee CNN-uutisoinnin entistä epäuskottavammaksi.  USA lopettaa Irakin sanomalehtiä ja sulkee televisiokanavia.  Yhdysvaltain miehityshallinto sulkee yhden Lähi-Idän suurimmista televisiokanavista Al-Arabiya.  Nukkehallituksen joukot miehittävät televisioaseman, ja asema "myöntyy" lopettamaan lähetykset, sillä hallituksen joukot uhkaavat toimittajia vankeudella, jolleivat he lopeta toimintaansa Irakissa.  Tiedon saanti Irakista vaikeutuu ja päättyy, kun venäläiset diplomaatit karkotetaan.  He perustivat informaatiolinjan Bagdadin ja Moskovan välille.
2003-06:  Irakin sodassa tapetaan 118 toimittajaa.  II maailmansodan aikana tapettiin 68 toimittajaa ja Vietnamin sodan 1955-75 aikana 66.
2003-05:  Venezuelalainen kirjailija Fernando Baez kertoo uutistoimistolle Inter Press Service IPS, että miljoona kirjaa, 10 miljoonaa dokumenttia ja 14 000 arkeologista taide-esinettä katoaa Irakissa USAn johtaman hyökkäyksen ja miehityksen aikana.  Kirjastotuhojen asiantuntijan Baez inventaario tuhosta ja hänen tuomionsa, että koalition joukot rikkovat kulttuuriperinnön suojelua sodan aikana koskevaa Haagin sopimusta vuodelta 1954.  Baez kirjoittaa kirjan Irakin kirjatuhoista.
2003:  Venäjällä Togliattissa Obozrenie-lehden päätoimittaja Aleksei Sidorov murhataan.  Hän jatkoi mafian tutkimista ja siitä kirjoittamista.
2003:  Novaja Gazetan varapäätoimittaja ja duuman jäsen Juri Petrovitsh Shtshekotshihin (1950-2003) kuolee arvoituksellisesti myrkytykseen.
2003:  New York Times erottaa toimittajan Jayson Blair.  Joistain kopioinneista tehtiin irtisanomisen tekosyy, vaikka kopioinnit ja lainaukset ovat lehdenteon tapa.  Taustalla ovat politiikka ja Bush-uskollisuus.
2003:  Italiassa Corriere della Sera jää ilmestymättä toimittajien osoittaessa mieltään sananvapauden puolesta.  Italian tiedotusvälineet ovat suoraan tai välillisesti hallituksen valvonnassa.  Lehdet kytkeytyvät valtaeliittiin omistussuhteidensa ja omistajien intressien kautta.  Pääministeri mediamiljonääri Silvio Berlusconi omistaa lähes koko televisiotoiminnan.  Hänen arvellaan antaneen potkut monille RAIn toimittajista siinä luvussa 2002 erotettu Michele Santoro.
2003:  Peruskoulun opettaja kurdi Nihat Gültekin (1971-) vapautuu vankilasta.  Turkin valtio ei palkkaa häntä opettajaksi, koska hänellä on poliittinen vankeustuomio.
2003:  Kolumbian Araucassa tapetaan 16 toimittajaa.  Viime 14 vuoden aikana on tapettu 115 toimittajaa.
2003:  New Yorkin yliopiston professori Dianne Ravitch julkaisee teoksen The Language Police - Kielipoliisit.  Siinä on 500 sanan luettelo koulukirjoissa kielletyistä sanoista 1970-luvulta alkaen.  On vältettävä loukkaavia sanoja kuten ikäsyrjiviä, seksistisiä, rasistisia, elitistisiä tai liian voimakkaita sanoja.  Sana meri voi loukata sisämaassa asuvaa koululaista tai opiskelijaa.
2003:  Mikrobien geenien muuntelu on helppoa ja saattaa johtaa bioterroriin.  Siksi 32 tiedelehteä sensuroi vapaaehtoisesti kohtia, jotka voivat auttaa bioaseiden valmistusta.  Mukana ovat Science, Nature, PNAS, New England Journal of Medicine ja Lancet.
2003:  Itäinen sotilasliitto Collective Security Treaty Organization CSTO perustetaan nykyisessä (2008) muodossaan.  Suomalainen valtamedia ei kerro siitä sanallakaan.  STT, YLE ja Helsingin Sanomat salailevat sotilasliittoa.
2003:  Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen kieltää toimittajia kulkemasta eduskunnassa puhemiehen käytävällä.  Lipponen menee liian pitkälle rajoittaessaan toimittajien työtä.  Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Olli Mäenpää arvelee, että Lipposen päätöksessä sekaantuvat eduskunnan ja poliitikon Lipponen mielipiteet mediasta.
2003:  Sri Lankan presidentti Chandrika Kumaratunga ottaa valvontaansa valtion radioasemat, televisiokanavat ja sanomalehdet.
2004:  Venäjällä on 1986 lähtien murhattu yli sata toimittajaa glasnostin julistamisen jälkeen.  Vuosittain tilastoidaan 150-160 toimittajiin kohdistunutta väkivaltatapausta.
2004:  Ecuadorilaisen uutistoimiston Indymedia Guayaquil perustajajäsen toimittaja Lenin Cali Nájera (1981-2004) ammutaan.
2004:  Palestiinan presidentin Jasser Arafat neuvonantaja ja toimittaja Khalil al-Zebin ammutaan Gazassa.  Hän toimitti kuukausittain ilmestyvää lehteä, joka keskittyi Israelin vankiloissa olevien palestiinalaisten asioihin.
2004:  USAn miehitysjoukot pidättävät Irakissa eteläkorealaisia toimittajia, joita uhkaillaan ja kohdellaan väkivaltaisesti.  Etelä-Korean lehtimiesliitto katsoo tapahtuneen sananvapauden loukkauksen ja yrityksen lehdistön vaientamiseen.  Samoin pidätetään arabivaltioiden lehtimiehiä, jotka joutuvat väkivallan kohteeksi.  Irakissa perustetaan Muqtada al-Sadrin johtamien shiiojen sanomalehti Al Hawza, jonka miehityshallinto sulkee.
2004:  USAssa Marylandin yliopiston tutkimuksen mukaan yhdysvaltalainen valtamedia uutisoi yksipuolisesti Irakin sotaa, ei kyseenalaistanut hallituksen väitteitä, vaan myötäili hallituksen kantoja.  Professori Susan Moeller sanoo, että vaihtoehtoiset näkökulmat saivat vähän palstatilaa.
2004:  Israelin turvallisuuspalvelu Shin Bet pidättää englantilaisen toimittajan Peter Hounam, joka lähes 20 vuotta sitten kertoi jutussaan Israelin ydinaseista perustuen israelilaisen Mordechai Vanunun tietoihin.  Hänet päästetään vapaaksi.  Hounam tekee ohjelmaa vankilasta vapautuneesta Vanunusta.
2004:  Hollannissa elokuvaohjaajan ja kirjailijan Theo van Gogh (1957-2004) murhaa seuranneina viikkoina poltetaan muun muassa muslimikouluja, moskeijoita ja kirkkoja.  Murhaaja on marokkolaissyntyinen fundamentalisti-islamilainen Mohammed Bouyeri (1979-).  Rituaalimurhan aiheena lienevät van Goghin kirja Allah Knows Best ja elokuva Submission, joissa van Gogh arvostelee islamia.
2004:  Suomalainen Spartacus-säätiö on julkaissut kuubalaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden tekemät kaksi kirjaa Kuuban luonnosta; toinen on Kuuban sammakkoeläimet ja matelijat.  Säätiön kumppani on kuubalainen Ekologian ja systematiikan instituutti, jonka kanssa on tarkoitus jatkaa kehitysyhteistyötä lintujen ja muun luonnon tutkimisessa.  Suomen ulkoministeriö hylkää hankkeen: "Hanke ei tue EUn yhteisen kannan (suhteista Kuubaan) mukaista toimintaa demokratian vahvistamisesta, ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien kunnioittamisesta eikä kansalaisten elintason parantamisesta".  Suomi nöyristelee EUssa ja EU nöyristelee USAn Bushin hallituksen edessä.
2004:  Saudi-Arabia väittää, että al-Qaidan aseistautuneet miehet ampuivat BBCn kuvaajan Simon Cumbers (1968-2004) kuoliaaksi ja haavoittivat toimittajaa Frank Gardner (1962-).
2004:  Yhdysvaltain asettama marionettihallitus aloittaa Irakin "demokratisoimisen" sulkemalla arabivaltioiden uutistoimiston Al-Jazeera toimiston Bagdadissa.
2004:  Irakin Fallujahissa surmataan saksalaiselle ZDF-televisiolle työskennellyt kameramies Mahmud Hamid Abbas, kun hän on kuvaamassa Yhdysvaltain sotilaslentokoneita pommittamassa taloa.
2004:  Miamin koululautakunnat kieltävät kuubalaislapsia esittäviä kuvakirjoja.
2004:  Iranissa kielletään Le Monde diplomatique.
2004:  Turkissa kurdinkieltä koskevat kiellot ja rajoitukset olisi poistettava mahdollisten EU-jäsenyysneuvottelujen vuoksi.
2004:  Libanonissa kielletään kirja Dan Brown, Da Vinci-koodi Jeesuksen naissuhteiden vuoksi.
2004:  Suomen Tietotoimisto STT sensuroi uutisen.  Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla järjestetään tilaisuus Yhdysvallat ulkoisen terrorihyökkäyksen kohteena - totta vai tarua?  Sen yhteydessä pidetään tiedotustilaisuus, jossa STTn toimittaja on läsnä ja tekee jutun STTlle.  Juttu lähetetään ulkomaan osastolta STTn päätoimittajalle Atte Jääskeläinen, joka estää sen levittämisen.  Jääskeläisen mielestä jutussa on eettinen ongelma: jutun päättelyketju johtaa Bushin syyttämiseen.
2004:  Tampereen kaupungin liikennelaitos kieltää www.eroakirkosta.fi mainokset bussiensa kyljistä, vaikka hyväksyy kirkollisia mainoksia.  Tampereen vapaa-ajattelijat valittaa päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka hylkää 2005 valituksen.
2004:  Yhdysvaltalaisella kauppaketjulla Wal-Mart on tiukat perhearvot ja siveyspoliisi pitää lehtien, videopelien ja musiikin tuottajat ahtaalla.  Yhdysvaltalaiset naistenlehdet Cosmopolitan ja Glamour varoittavat Wal-Martia, jos lehden kannessa on epämukavuuksia eli seksiä.  Wal-Mart kieltää sopimattoman lehden ja epäsoveliaasti sanoitetun äänilevyn myynnin liikkeissään.  Isot yhtyeet tekevät aidon ja Wal-Mart -version levyistään.  Peliyhtiön GT Interactive (nykyisin Atari) Wal-Martille tekemä videopeli ei sisällä lapsille sopimatonta väkivaltaa eikä vähäpukeisia naisia.
2004:  Vuodesta 1994 lähtien on murhattu 273 toimittajaa ympäri maailmaa useinmiten rangaistuksena heidän tekemästään jutusta.
2004:  Kenialainen kirjailija Ngugi wa Thiong'o vierailee ensi kertaa 22 vuoteen kotimaassaan, jossa hänet ryöstetään ja pahoinpidellään sekä hänen vaimonsa raiskataan.  Kirjailija wa Thiong'o on yksi niistä yhteiskuntakriitikoista, joita Keniassa vangittiin ja kidutettiin Kanu-puolueen valtakautena.  Hänen juuri ilmestynyt teoksensa kuvaa yhteiskuntaa, jonka polittinen johto ei pysty pitämään lupauksiaan.  wa Thiong'o on kirjallisuuden professori USAssa.
2004:  Ruotsalainen toimittaja ja kirjailija Jan Guillou sanoo, että lehdistön sensuuri toimii hienovaraisesti.  Kun entistä pienempi määrä toimittajia joutuu tekemään entistä enemmän töitä, niin paljon yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita jää kertomatta ja paljastuksia tekemättä.
2004:  Vantaan käräjäoikeudessa tuomitaan sakkoihin turkulainen Benjamin Kivilohkare (entinen Erkki Huttunen).  Hän julkaisi ja levitti vuonna 2000 kirjaa, jossa panetellaan ja solvataan juutalaisia ja häpäistään juutalaista uskoa eli rikos on kiihotus kansanryhmää kohtaan.  Kyse on Times-lehden Venäjän kirjeenvaihtajan Robert Wilton 1920 kirjoittamasta teoksesta Romanovien viimeiset päivät.  Se joutui Englannissa heti levitys- ja myyntikieltoon.  Kivilohkare varusti suomentamansa kirjan esipuheella, jonka hän allekirjoitti nimellä Jakim Boor.  Tämä oli Espanjan fasistidiktaattorin Franco salanimi tämän kirjoittamissa lehtikirjoituksissa 1930-luvulla.  Esipuheen mukaan juutalaisten aikaansaannosta oli suomalainen peruskoulu, jonka kansainvälisyyskasvatuksella heikennettiin eurooppalaisten kansallistunnetta.  Kirjan painoi Vantaalla Tummavuoren kirjapaino, joka on nyt Dark-nimisenä SanomaWSOYn laitos.  Kirjaa ehdittiin levittää kirjastoihin ja kirjakauppoihin.
2004:  Työssään kuolee 78 toimittajaa, joista 23 Irakissa.  Surmansa saaneita toimittajia 1999 oli 87.
2005:  Italialaistoimittaja Giuliana Sgrena (lehti Il Manifesto) siepataan Irakissa.  Italian tiedustelupalvelu vapauttaa hänet.  Kun Sgrenaa kuljetetaan Bagdadin lentokentälle, autoa kohti ammutaan kolmisen sataa laukausta, vaikka jokaista tarkastuspistettä varoitettiin auton tulosta.  Toimittajaa suojannut agentti Nicola Calipari kuolee ja Sgrena haavoittuu.  Sotilaat eivät hälytä heti apua, vaan takavarikoivat italialaisten aseet ja matkapuhelimet.  USAn oikeisto selittää, että koska Sgrena on kommunistisen lehden Il Manifesto toimittaja ja Irakin miehityksen vastustaja, hän on "Amerikan vihaaja".  Yhdysvaltalaissotilaat ampuivat ilmeisesti tahallaan autoa tappaaksen Sgrenan.  Yhdysvaltalaiset miehittäjät ovat todistetusti tappaneet Irakissa kymmeniä toimittajia pyrkimyksenä estää totuuden kertominen miehittäjien rikoksista.  Sgrena tapasi Fallujasta pakoon päässeitä siviilejä, jotka kertoivat USAn käyttämistä kielletyistä aseista.  Irakin nukkehallituksen terveysministeriö myönsi Sgrenan sieppauksen jälkeen USAn käyttäneen Fallujassa kiellettyjä aseita.  Jos kaikki Bagdadin lentokentälle matkanneet olisivat saaneet  surmansa jenkkien tulituksessa, syy olisi todennäköisesti vieritetty Irakin "kapinallisten" niskoille.
2005:  Irakissa siepataan ranskalainen toimittaja Florence Aubenas.
2005:  Indymedia Rosarion toimittaja Ernesto Torres murhataan oppositiomarssilla Argentinassa.
2005:  Houston Indymedian kaksi videokuvaajaa joutuu poliisin pahoinpitelemäksi Houstonissa Halliburtonin osakkeenomistajien kokouksen aikana.
2005:  Azerbaidzhanilaisen oppositioviikkolehden Monitor päätoimittaja Elmar Huseynov (1967-2005) murhataan kotiovelleen Bakussa.  Hän aloitti toimittajana sanomalehdessä Zerkalo ja siirtyi 1995 Monitoriin.
2005:  Itävaltalainen toimittaja Sandra Bakuts, joka on Orange 94.0 -radioaseman ja Junge Welt -viikkolehden kirjeenvaihtaja, pidätetään Turkissa Istambulin lentoasemalla.  Hän seurasi 82 syytetyn oikeudenkäyntiä, jotka ovat Vallankumouksellisen Kansan Vapautuksen Rintaman DHKP-C jäseniä.  Ankaran syyttäjävirasto väittää syyksi pidättämiseen sen, että Bakuts auttoi Rintaman jäseniä mielenosoituksen järjestämisessä Brysselissä Turkin ulkoministerin vierailun yhteydessä.
2005:  Yhdysvaltalaisen televisiokanavan CNN uutispäällikkö Eason Jordan ilmoittaa kesken lähetystä maailman talousfoorumista Sveitsin Davosista, että USAn armeijalle annettiin tehtäväksi tiettyjen toimittajien eliminoiminen.  Hänen mukaansa armeija täytti tehtävänsä.  Irakissa tapettiin 14 ensimmäisen kuukauden aikana enemmän toimittajia kuin koko Vietnamin sodassa.
2005:  New York Times ja Time-viikkolehden toimittajia syytetään CIAn agentin henkilöllisyyden paljastamisesta julkisuudessa.  Hallituksen virkamies paljasti tiedon toimittajille.  USAn korkein oikeus estää toimittajien joutumisen vankilaan.  Tapaus tulkitaan yritykseksi rajoittaa viestinten toimintaa.
2005:  Venäjän kauppaministeri German Gref vaatii Suomen hallitukselta puuttumista suomalaislehdistön kirjoitteluun Venäjän kaupallisen edustuston paritusjutussa.
2005:  Suomalais-Venäläisen kauppakamariyhdistyksen kirja Tak ili kak? vedetään pois markkinoilta, koska sen epäillään suosittelevan ja houkuttelevan lahjontaan Venäjällä.  Yhdysvaltojen suurlähetystö tekee siitä kirjallisen tiedustelun Suomelle.  Kirjan julkaiseminen ei ollut lainvastainen.  Opas ilmestyy toukokuussa uusittuna painoksena.
2005:  Libanonilainen toimittaja ja uutisankkuri May Chidyak haavoittuu vakavasti autopommi-iskussa Beirutin pohjoispuolella.  Pommi räjähtää, kun hän on astumassa autoonsa.
2005:  PKKn entinen sissi Seferi Yilmaz perustaa 15 vuoden vankilarangaistuksensa jälkeen kirjakaupan Turkin Semdinliin.  Turkin armeijan tiedustelupalvelun Jitem agentit Ali Kaya ja Özcan Ildeniz heittävät pommin Yilmazin kirjakauppaan yrittäen lavastaa pommi-iskun Kurdistanin työväenpuolueen PKK tekemäksi.  Heidät saadaan kiinni, ja oikeudenkäynti pidetään 2006.
2005:  Yhdysvaltalainen lehtimies Steven Vincent siepataan ja murhataan eteläirakilaisessa Basrassa, jossa hän työskenteli freelancekirjoittajana.  Vincent on ensimmäinen surmattu yhdysvaltalainen lehtimies.  Häntä eivät murhanneet "kapinalliset", vaan shiiajohtoisen hallinnon poliisi.  Vincentin New York Timesin kolumnin mukaan nukkehallinnon poliisit tekevät salamurhia.
2005:  Autopommi tappaa Syyriaa arvostelleen libanonilaisen kansanedustajan ja lehtimogulin Gebran Tuen Beirutissa.
2005:  Luonnonsuojelujärjestö Greenpeace ripustaa Kööpenhaminassa EUn hyväksymää geenimanipuloitua ruokaa vastustavan julisteen.  Greenpeace saa alioikeudessa terrorilainsäädäntöön viitaten tuomion, jota tiukennetaan välitason oikeudessa.
2005:  Tanskalaisen piirtäjän Kurt Westergaard Muhammad-piirros Jyllands-Postenissa syyskuussa aiheuttaa diplomaattisen kriisin.  Muhammad-pilakuvilla ei ole mitään tekemistä sanan- ja lehdistönvapauden kanssa, vaan niiden tarkoitus on leimata koko maailman muslimit väkivaltaisiksi terroristeiksi sekä tukea vastakkainasettelua ja imperialismin sotapolitiikkaa.  Provokaatio suunniteltiin yhteistyössä USAn sionistisen ideologin Daniel Pipes kanssa.  Tanskan pääministeri, sitten NATOn pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen kieltäytyy neljän kuukauden ajan ottamasta vastaan 12 islamilaisen maan Tanskan suurlähettiläitä.  Tanskan Kansanpuolueen johtaja Pia Kjaernsgaard kielsi lähettiläiden kuulemisen.
2005:  Ulkomainosyhtiö JCDecaux poistaa heinäkuussa Animalian kymmenessä Suomen kaupungissa aloittaman ulkomainoskampanjan tuotantoeläinten huonoista oloista alle vuorokaudessa kielteisen palautteen takia.  Kampanjan kolme julistetta Säästöporsas, Minkin loukku ja Broilerikiusaus poistetaan.  JCDecaux asettaa kansalaisjärjestöt ja yritykset erilaiseen asemaan ideologisin perustein ja määrää, miten mainostetaan.  JCDecaux hakee myöhemmin Mainonnan eettiseltä neuvostolta lausunnon Animalian mainoksista, ja ne ovat kansainvälisten sääntöjen mukaiset.  JCDecaux palauttaa mainokset marraskuussa kaupunkeihin.
2005:  The New Mexican Daily kertoo USAn viranomaisten kieltäytyneen antamasta englantilaiselle Independent-lehden toimittajalle Robert Fisk lupaa lähteä lentokoneeseen, joka matkaisi Torontosta Denveriin.  Syynä porttikieltoon on Fiskin arvosteleva suhtautuminen angloamerikkalaiseen Irakin valloitukseen ja miehitykseen.  Fisk kertoi, miten lehtitiedot Irakista kirjoitetaan hotellin suojissa, josta syntyi käsite hotellijournalismi.
2005:  Väite, jonka mukaan Iranin presidentti Mahmud Ahmadinejad vaatii "Israelin pyyhkimistä pois kartalta", alkaa kiertää maailmalla.  Ahmadinejad lainaa Ruhollah Khomeinin profetiaa 1980-luvulta: "Imaami sanoi, että tämän Jerusalemia miehittävän hallinnon täytyy kadota aikakirjoista.  Tämä lausunto on hyvin viisas."
2005:  Politiikan tutkija Anne Koski osoittaa väitöskirjassaan Niinkö on jos siltä näyttää, kuinka Ylen TV1 ja FST uutisissaan peittelevät, järjestävät näytöksiä ja valehtelevat uutisoidessaan Suomen EU-jäsenyysneuvotteluista 1992-94.
2006:  Newyorkilainen IndyMedian toimittaja Bradley Roland Will ammutaan kahden meksikolaisen mielenosoittajan kanssa Oaxacassa opettajien lakossa.  Ampujat ovat luultavasti Meksikon poliiseja.
2006:  USAn puolustusministeriö Pentagon sopii kolmen yrityksen Lincoln Group, SYColeman ja Science Applications kanssa sopimuksen USAlle myönteisen tiedotusmateriaalin levittämiseksi eri puolilla maailmaa.  Amerikkalaisen jalkapallon ammattilainen Pat Tillman saa surmansa Irakissa, ja häntä juhlitaan sankarina.  Ei kerrota, että hän kuoli omien ampumasta luodista.  Sotilaita harjoitetaan vastaamaan tietyllä tavalla.  Kerran syntyy skandaali, kun sotilasparka ei muista oikein vuorosanojaan.
2006:  USAn presidentin George W Bush hallinto ujuttaa yhdysvaltalaisille televisiokanaville tekaistuja uutisia.  Parikymmentä USAn virastoa on valmistanut tekaistuja uutisia muokatakseen mielipiteitä myönteisiksi hallinnon toimille.  Myös suuryhtiöt kuten lääketehtaat tekevät juttuja Video News Release VNR.
2006:  Kurdikirjailija Kamal Sayid Oadir kirjoittaa artikkelin, jossa arvostellaan USAn tukemaa Irakin Kurdistanin hallitusta korruptiosta ja USAn nukkea Kurdistanin demokraattisen puolueen johtajaa Massoud Barzan.  Kurdistanin johtava akateeminen henkilö saa 30 vuotta vankeutta.
2006:  Turkissa huononnetaan lakia 3713 tiukennuksilla, jotka muun  muassa kaventavat sananvapautta.
2006:  Turkkilainen kirjailija Elif Safak (1972-) saa syytteen turkkilaisuuden halventamisesta romaaninsa Bastard of Istanbul henkilöiden vuorosanoista, jotka viittaavat Turkin toteuttamaan armenialaisten kansanmurhaan 1915.  Sananvapausoikeudenkäynti päättyy tuomarin vapauttavaan päätökseen, sillä Safakia vastaan ei ole tarpeeksi todisteita.
2006:  Kirjailijaa ja toimittajaa Abdurrahman Dilipak syytetään Turkissa asevoimien ja oikeuslaitoksen halventamisesta.  Dilipak on kirjoittanut kahdessa artikkelissa näiden laitosten korruptiosta, toisen jutun 2001.  Hänet on raahattu oikeuden eteen muutaman kuukauden välein viiden vuoden ajan.
2006:  Yhdysvaltalainen kaapeliuutiskanava CNN ei saa enää toimia Iranissa.  Kanava väitti virheellisesti presidentin Mahmud Ahmadinejad sanoneen, että Iran tavoittelee ydinaseita, vaikka hän puhui ydinteknologiasta, ei aseista.
2006:  USAn prsidentti George W Bush livauttaa sanan shit - paska G8-kokouksessa arvioidessaan Hizbollahin toimia Lähi-Idässä.  Kirosanalipsahdus ei näy USAn televisiokanavilla, sillä tiedotusvälineet joutuvat sensuroimaan kirosanat elleivät maksa sakkoja.  Laki kirosanojen käytöstä tuli 2004 voimaan ja koskee myös sanaa fuck.
2006:  Iranilainen toisinajattelija-toimittaja Akbar Ganzi kieltäytyy tapaamasta yhdysvaltalaisia korkean tason virkamiehiä Valkoisessa Talossa, koska Washingtonin politiikka ei edistä demokratiaa Iranissa.  Hänet kutsuttiin USAn käynnillään Valkoiseen Taloon.
2006:  Novaja Gazetan toimittaja, USAn kansalainen Anna Stepanovna Politkovskaja (syntyjään Mazepa) (1958-2006) ammutaan Moskovassa.
2006:  Tanskan poliisi vaatii internet-palvelinta poistamaan työväenlehden Arbejderen välittämän tekstin, jossa järjestö Oprör kehottaa tanskalaisia tukemaan Palestiinan PFLP- ja Kolumbian FARC-järjestön toimintaa rahallisesti, jotta ne voivat vapauttaa maansa USAn ja paikallisten oikeistojärjestöjen terrorista.
2006:  Israelin joukot haavoittavat Gazassa muiden muassa palestiinalaisia Reuters-kameramiestä Fadel Shana ja verkkosivuston uutistoimittajaa Sabbah Hmaida, kun Israelin armeijan ohjus osuu heidän hyvin merkittyyn panssaroituun autoonsa.
2006:  Argentiinan sisäministeriö pyytää tiedotusvälineiltä "tahdikkuutta" skandaalin paljastamisen suhteen, kun israelilainen diplomaatti jäi kiinni Buenos Airesin lentoasemalla yrityksestä viedä räjähteitä lentokoneeseen.
2006:  Kiinan viranomaiset sulkevat laittomia kustantamoja, jotka levittävät Falun Gongin propagandaa, pornoa ja piraattikopioita.  Monet falungongilaiset on tuomittu huume- tai henkirikoksista.
2006:  Liettuan turvallisuuspoliisi pidättää paikallisen viikkolehden Laisvas Laikrastis kustantajan Aurimas Drizius, mutta päästää hänet illalla vapaaksi.  Lehden seuraavan numeron aineisto takavarikoidaan ja verkkosivut suljetaan.  Poliisi syyttää lehteä valtionsalaisuuksien laittomasta hallussapidosta.  Takavarikoidun numeron artikkelin mukaan johtavat liettualaiset poliitikot ovat saaneet laitonta rahoitusta.  Liettuan toimittajaliitto tuomitsee turvallisuuspoliisin toimet laittomana sensuurina.
2006:  Ranskassa islamilaiset järjestöt haastavat oikeuteen satiirisen viikkolehden Charlie Hebdo, joka julkaisi Muhammad-aiheesta tanskalaisia ja omia pilapiirroksiaan.  Oikeus vapauttaa 2007 lehden syytteistä.
2006:  Kulttuurilehden Kaltio hallitus antaa potkut Kaltion päätoimittajalle Jussi Vilkuna hänen julkaistuaan lehdessä ja lehden verkkosivuilla taiteilijan Ville Ranta Muhammad-pilakuvista syntynyttä kohua kommentoivan sarjakuvan.  Sen satiirinen kärki kohdistuu suomalaispoliitikkojen tapaan nöyristellä eri tahojen edessä.  Kaltion suurilmoittajat Pohjola, Sampo ja Tapiola uhkasivat vetää ilmoituksensa pois lehdestä Rannan sarjakuvan julkaisemisen takia.
2006:  Mellakkapoliisi pidättää 9.9 Helsingissä anarkistien mielenosoituksessa Smash Asem Suomen Kuvalehden valokuvaajan Markus Pentikäinen ja pitää häntä 18 tuntia putkassa.  Pentikäinen ei saa lupaa ottaa yhteyttä työnantajaansa.  Poliisi ei anna hänelle selvitystä kiinniotosta, mutta häntä syytetään myöhemmin niskoittelusta.  Kansainvälinen lehdistöinstituutti IPI tuomitsee 2007 jyrkästi tapauksen.  Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10. artiklassa taataan oikeus vastaanottaa ja välittää tietoa ilman julkisen viranomaisen väliintuloa.  Pentikäisen pidättäminen on ennakkosensuuria, jos poliisi voi kieltää toimittajaa työskentelemästä ja työn jatkaminen tuomitaan rikokseksi.  Helsingin raastuvanoikeus antaa Pentikäiselle tuomion niskoittelusta, mutta jättää rankaisematta.  Asiaan haetaan hovioikeuden päätös.
2006:  Helsingissä Kampin työvoimatoimiston yleisöpalvelutilassa virkailijat estävät kahta Nelosen uutiskuvaajaa kuvaamasta prekaarien mielenilmausta.
2007:  Kiinan Kansantasavallan presidentti Hu Jintao vierailee Moskovassa neuvottelemassa Venäjän Federaation presidentin Vladimir Putin kanssa.  Maailman johtavat mediat kertovat asiasta laajasti.  Suomalaisessa valtamediassa ei tästä tapaamisesta näy sanaakaan.
2007:  Kreikan poliisi hyökkää Indymedian valokuvaajan kimppuun Ateenassa.
2007:  Yhdysvaltalaiset sotilaat tunkeutuvat 20.2 Irakin toimittajaliiton ISJ toimistoon Bagdadissa, hävittävät ja ryöstävät sen.  Kymmenen vartijaa pidätetään ja kymmenen tietokonetta sekä 15 pientä surmattujen toimittajien perheille tarkoitettua sähkögeneraattoria anastetaan.  ISJn edustaja Jussif al-Tamimi kertoo: "He tappoivat työtovereitamme, sulkivat sanomalehtiä, pidättivät satoja meistä ja nyt he ampuvat meitä suoraan sydämeen hyökkäämällä päämajaamme.  Tämä on sananvapaus, jonka saimme."  Kansainvälinen toimittajaliitto IFJ tuomitsee hyökkäyksen samana päivänä.  Suomessa on hiljaista, Helsingin Sanomat ja muut ovat vaiti.
2007:  USAssa yritetään vaientaa arabimaiden uutistoimisto Al-Jazeera.  Media- ja häirintäkampanja kohdistuu Al-Jazeeran toimittajiin.  Organisoitu terrorihyökkäys täyttää toimittajien sähköpostiosoitteet heidän työpaikoillaan ja kodeissaan.
2007:  Turkissa murhataan armenialainen päätoimittaja Hrant Dink (1954-2007).  Hänet ammutaan perustamansa Agos-sanomalehden toimituksen lähistöllä.  Hän kirjoitti myös päivälehtiin Zaman ja Birgün.  Hänet oli tuomittu rikoslain artiklan 301 perusteella turkkilaisuuden halventamisesta.
2007:  Burmaan (Myanmar) katkaistaan internet- ja sähköpostiyhteydet, toimittajia poistetaan maasta ja radiolähetyksiä häiritään.  Näin toimii sotilasklikki.
2007:  Irakissa on saanut surmansa USAn hyökkäyksen 2003 jälkeen yli 300 toimittajaa ja muuta media-ammattilaista.  Irakissa menettää 2007 henkensä 65 toimittajaa muun muassa USAn tappama Reutersin toimittaja.  Somaliassa tapetaan kahdeksan toimittajaa.  Viimeisin uhri on 2002 perustetun radiokanavan Shabelle johtaja Bashir Nur Gedi, joka ammutaan Mogadishussa.  Samana päivänä pidätetään viisi toimittajaa.  Pakistanissa saa surmansa seitsemän toimittajaa.  Meksiko on toimittajille neljänneksi vaarallisin maa, sillä huumeiden salakuljetuksesta kirjoittaminen on hengenvaarallista, ja kuusi toimittajaa saa surmansa.  Eritreassa murhataan kaksi toimittajaa.  Kaikkiaan 171 toimittajaa kuolee väkivaltaisesti työssään.
2007:  USAn sotilaat tappavat helikopterista ampumalla kaksi irakilaista toimittajaa.
2007:  Afganistanissa tapetaan yksityisen televisiokanavan Shamshad uutistenlukija naistoimittaja Shokiba Sanga Amaaj.  Viikon kuluttua tapetaan toinen naistoimittaja radioaseman omistaja Zakia Zaki, joka perusti 2001 radioaseman Peace.
2007:  Saksassa Heiligendammissa mahtavien G8-maiden edustajat estävät G8-kriittisten toimittajien (muun muassa berliiniläisen vasemmistolehden Taz toimittaja Felix Lee) pääsyn lehdistökeskukseen eli epäävät heidän akkreditointinsa, mutta mielenosoittajat estävät tottelevaisia toimittajia kuljettavan junan liikkumista.  Kätyritoimittajat viedään perille laivoilla.  Saksan toimittajaliiton Deutscher Journalisten-Verband DJV puheenjohtajan Michael Konken mukaan syntyy vaikutelma, että G8-kriittisiä ääniä yritetään vaientaa.
2007:  Länsi-Saharan kaupungeissa pidätetään edelleen toimittajia.
2007:  Nigerissä tuaregit taistelevat uraanista ja muodostavat sissiliikkeen Mouvement des Nigériens pour la justice MNJ muun muassa ydinenergiayhtiötä Areva vastaan.  Nigerin armeija Forces Armées Nigériennes FAN puolustaa uraanikaivosyhtiöitä, pidättää tai vangitsee mielivaltaisesti ja teloittaa siviilejä.  Agadezin maakuntaan julistetaan poikkeustila ja kriisialueelle on pääsy kielletty tiedotusvälineiltä.  Radio Francen kirjeenvaihtaja Moussa Kaka vangitaan.  Muita vangittuja ovat julkaisuyn Air Info päätoimittaja Ibrahim Manzo Diallo ja kolme ranskalaista toimittajaa Pierre Creisson, Thomas Dandois (Arte) ja Francois Bergeron (Desert Rebel).
2007:  YKn yleiskokous hyväksyy ihmisoikeuksien komission esittämän päätöslauselman taistelusta uskontojen halventamista vastaan.  Taustalla on 56 islamilaisen maan konferenssin OIC pyrkimys suojata islamia kritiikiltä.  Se pyrkii rajoittamaan sananvapautta ja uskontojen arvostelun oikeutta.
2007:  Maailmassa kuolee 172 toimittajaa työssään.
2007:  Helsingin Mellunmäessä Laakavuoren ala-asteen rehtori Janne-Pekka Nurmi kieltää äidinkielen muun muassa venäjän käytön koulussa.  Helsingin opetusvirasto kieltää rajoituksen.
2008:  Maattomien maatyöläisten järjestön MST noin 900 naista valtaa Stora Enson omistaman Tarumã-farmin Rosário do Sulissa Etelä-Brasiliassa.  Sotilaspoliisi lopettaa mielenosoituksen väkivaltaisesti.  Paikallista lehdistöä estetään raportoimasta ja kuvaajien välineitä rikotaan.
2008:  Brysselin poliisi harjoittaa väkivaltaisuutta NATO Game Over -mielenosoittajia kohtaan pääsiäisenä.  Heitä hakataan pampuilla ja heidän kimppuunsa usutetaan koiria.  Joukossa on työtehtävissä olevia toimittajia ja valokuvaajia muun muassa yksi suomalainen toimittaja ja kaksi valokuvaajaa.
2008:  Venäjällä murhataan televisiotoimittaja Ilias Shurpajev ja Dagestanin tasavallan televisioyhtiön johtaja Gadzhi Abashilov.
2008:  Saksan tiedustelupalvelu Bundesnachrichtendienst BND seuraa Der Spiegelin ulkomaantoimittajan sähköpostin vaihtoa afganistanilaisen poliitikon kanssa.  BND aloitti toimittajien urkinnan 1990-luvulla.
2008:  Radiotoimittajat Teresa Bautista ja Felicitas Martinez murhataan Meksikon Oaxacan San Juan Copalan kylässä.  Siellä toimii yksi Oaxacan kylien yhteisöradioista, jotka lähettävät ohjelmaa alueiden omalla kielellä.
2008:  Paikallislehti Ylöjärven Uutiset ei huomioi Suomen Kommunistisen Puolueen SKP valtuustoryhmää lehden haastattelusarjoissa tai ryhmille suunnatuissa kyselyissä.
2008:  Venäjän hallintoa Ingushiassa arvostelleen internetsivuston perustaja toimittaja Magomed Jevlojev (1971-2008)  ammutaan poliisin huostassa.  Hän päätoimitti uutissivustoa ingushetiya.ru, jonka viranomaiset kielsivät.
2008:  Gruusian (Georgia) sodassa kuolee hollantilainen televisiokuvaaja.
2008:  Irakilainen toimittaja Muntadar al-Zaidi heittää kengällä USAn presidenttiä George W Bush.  Toimittaja joutuu mielen ilmaisustaan oikeuteen.
2008:  Tanskassa kaksi nuorta tuomitaan puoleksi vuodeksi vankeuteen.  He olivat painattaneet T-paitoja, joissa oli Palestiinan PLOn ja Kolumbian FARCn nimet.  Heillä oli tarkoitus lähettää paitojen myynnistä saatavat rahat näille järjestöille solidaarisuuden osoitukseksi.
2008:  Kuubalaiset toimittajat Ilsa Rodríguez Santana ja Tomás A Granados Jiménes ovat uutistoimiston Prensa Latina vakituisia kirjeenvaihtajia Yhdistyneissä kansakunnissa YK 2005 alkaen.  He ovat paluumatkalla kotimaassa käytyään, kun USAn viranomaiset peruuttavat heidän viisuminsa.  He esittävät kantelun YKn kirjeenvaihtajaliitolle United Nations Correspondents Association UNCA siitä, että USA on perusteetta evännyt heidän viisuminsa.
2008:  Irakin Kirkukissa ammutaan paikallinen toimittaja Soran Mama Hama (1985-2008) kotiovensa edessä ja toimittaja Diyar Abbas Ahmed (1980-2008) murhataan.
2008:  Maailmassa kuolee 109 uutistehtävissä työskennellyttä uutistoimittajaa ja 36 avustajaa.  Suurin osa heistä murhataan.  Mukana on 25 onnettomuuksissa kuollutta toimittajaa.  Vaarallisimmat maat ovat Irak, Intia ja Meksiko.
2008:  Korean tasavallassa hallitusta tukeva Suuri kansallinen puolue tekee lakiesityksiä, jotta radio, televisio ja lehdistö saadaan hallituksen valvontaan.  Tätä vastustavat lehdistön ammattiliitto ja lehtimiesliitto.  Hallituksen nyt valvomat vanhoilliset lehdet Chosun Ilbo, Choongang Ilbo ja Dong-A Ilbo tuottavat suurpääoman etuja palvelevaa disinformaatiota.  Etelä-Korean presidentti Lee Myung-bak vie hallituksen vanhoihin autoritaarisiin tapoihin.  Lee kaventaa sananvapautta ja sivuuttaa kansalaisten mielipiteet.  Hän rajaa pois perinteisen mielenosoituspaikan Soulin kaupungintalon edustalta.  Kun television ajankohtaisohjelma PD Notes esittää tutkimuksensa yhdysvaltalaisen naudanlihan tuontikiellon purusta, niin ohjelman tuottajat haetaan kotoaan keskellä yötä ja heitä vastaan nostetaan syytteet.  Lee erottaa kansallisen televisiokanavan johtajia ja kansallisen viestintäkomission puheenjohtajan ja nimittää paikoille kampanjansa tukijoita.
2008:  Laosin Demokraattisen Kansantasavallan Chanthaboulyn piirin tiedotus- ja kulttuuritoimisto takavarikoi yli 400 väkivaltapeliä ja pornovideota Ban Nongtha Tain kaupungissa.
2008:  Dosentin Johan Bäckman kirjan Pronssisoturi ilmestyttyä 22.9 Tallinnassa Helsingin yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson, kansleri Ilkka Niiniluoto ja oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Jukka Kekkonen saavat 24.9 Helsingissä päivätyn kirjeen, jonka allekirjoittajat ovat virolainen tutkija Iivi Anna Masso, virolainen toimittaja Imbi Paju, kirjailija Sofi Oksanen, toimittaja Stefan Brunow, virolainen historioitsija Elhonen Saks, Avatud Vabariikin johtaja Jevgeni Krishtavovitsh, tutkijatohtori Suvi Salmenniemi, erikoistutkija Anna Rotkirch, Vapaa-ajattelijan päätoimittaja Jussi K Niemelä, MEP Lasse Lehtinen, MEP Henrik Lax, psykoanalyytikko Mikael Enckell, tutkija Katri Vallaste, Suomen PENin puheenjohtaja Jukka Mallinen, kansainvälisen oikeuden professori Evhen Tsybulenko ja kansanedustaja Ben Zyskowicz.  He ihmettelevät, miten Bäckman saa opettaa Venäjän ja Viron oikeutta ja politiikkaa koskevia oppiaineita eli miksi Helsingin yliopisto ei aseta Bäckmania virkakieltoon.
2008:  Journalistin päätoimittaja Johanna Korhonen eroaa tehtävästään ja siirtyy Lapin Kansan päätoimittajaksi, mutta hänet Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne irtisanoo ennen työn alkamista.  Tekosyinä ovat Korhosen naispuoliso ja tämän poliittinen toiminta.
2008-09:  Israel hyökkää Gazaan.  Israel estää kansainväliseltä lehdistöltä ja televisiokanavilta pääsyn todistamaan tapahtumia Gazassa.  Raja suljetaan toimittajilta jo marraskuusa ja avataan tammikuun lopulla.  Sodan aikana tiedon- ja kuvienvälitys Gazasta on palestiinalaisten toimittajien varassa.  Nämä tekevät työtään henkensä uhalla.  Donatella Rovera raportoi ainakin neljän palestiinalaistoimittajan kuolleen hyökkäyksen aikana.
2009:  Moskovassa salamurhaaja ampuu Stanislav Stas Jurjevitsh Markelovin (1974-2009).  Freelancetoimittaja Anastasia Skat Baburova (1983-2009) näkee murhan, jolloin murhaaja ampuu häntä päästäkseen eroon todistajasta.
2009:  Lontoossa lehtimyyjä Ian Tomlinson kuolee G20-mielenosoituksessa mellakkapoliisin hakkaamana, vaikka Tomlinson on matkalla kotiin eikä ole mielenosoittaja.  Pahoinpitelevän poliisin tunnistenumero on peitetty ilmastointiteipillä.
2009:  Virossa rajoitetaan sanan- ja mielipiteenvapautta.
2009:  Korean tasavallan kansalaisten demokraattisen median liitto antaa 27.3 julkilausuman, jossa tuomitaan jyrkästi Etelä-Korean hallinnon ylläpitämä mediakontrolli ja -sensuuri.
2009:  Ranskalainen dokumenttien tekijä Christian Poveda ammutaan El Salvadorissa.  Hän valokuvasi 1980-luvulla maan sisällissotaa.
2009:  Korean Demokraattisessa Kansantasavallassa KDKT pidätetään kaksi yhdysvaltalaista Current-TV -yhtiön toimittajaa, koska he ovat luvatta maassa.  Kiinan ulkoministeriö vahvistaa, että Laura Ling (32)  ja Seung-Un Lee (36) eivät olleet missään vaiheessa Kiinan alueella.  Heidät tuomitaan 12 vuoden pakkotyöhön.  USAn entinen presidentti Bill Clinton käy Pohjois-Koreassa keskustelemassa asiasta.  Kim Jong Il antaa määräyksen, jolla KDKTn sosialistisen perustuslain pykälän 103 perusteella työleirille suljetut kaksi toimittajaa vapautetaan.
2009:  Lehti Vihreä lanka saa moitteita juutalaisyhteisöltä ja kristillisdemokraatilta Bjarne Kallis julkaisemastaan Sami Ahon piirtämästä sarjakuvasta, jossa Daavidin tähti rinnastetaan hakaristiin.  Israelin hyökkäystä Gazaan ei saisi arvostella.
2009:  Sosiaalipsykologian emeritusprofessori Antti Eskola (1934-) kertoo kirjansa Mikä henki meitä kantaa. Katselen työni jälkiä luvussa Aseveliakseli työntää vasemmalle, kuinka Aamulehti ja Kansan Lehti sulkivat Eskolalta sivunsa: "Olin tietämättäni törmännyt tamperelaiseen erikoisuuteen, demarien ja kokoomuksen aseveliakseliin tai asevelijunttaan, kuten sitä nimitettiin. (...) Lähes sairaalloisen antikommunismin lisäksi aseveliakselia luonnehtivat epädemokraattiset toimintatavat, salakähmäisyys ja juonittelu."
2009:  Uusi Suomi sulkee dosentin Johan Bäckman eurovaaliblogin.
2009:  Tampereen yliopiston hallintojohtaja Timo Lahti kieltää opiskelijoita jakamasta tietoa yliopiston tiloissa ravintolayrityksestä Sodexo ja kutsuu poliisit poistamaan heidät.
2009:  British Broadcasting Companyn BBC toimittaja Jon Leyne karkotetaan Iranista.  Hän syyllistyi uutismateriaalin väärentämiseen ja levottomuuksien lietsomiseen.
2009:  Hondurasissa klikki kaappaa vallan 28.6 ja syrjäyttää demokraattisesti valitun presidentin Manuel Zelaya.  Klikki katkaisee radion, television, internetin, puhelimen ja sähkön.  Hallitus "neutralisoi" lehdet El Libertador ja Diario Tiempo, uutistoimiston Prensa latina, televisiokanavat Canal 36, Canal 11, Canal 8 de Juticalpa ja Canal 6 sekä radiot Globo, Cadena Voces, Progreso, America, Gualcho ja Libertad hallitakseen tiedonvälitystä.  Sotilaat tunkeutuvat moneen tiedotusvälineeseen takavarikoidakseen audiovisuaalista aineistoa, puhelimia ja tietokoneita sekä katkaistakseen yhteydet.  Tärkeimpien kansainvälisten kaapelikanavien näkyvyys estetään muun muassa Telesur (Venezuela), Cubavisión (Kuuba), Guatevisión (Guatemala), Teletica (Costa Rica) ja espanjankielinen CNN.  Canal 36 pakotetaan lähettämään eroottisia filmejä ajankohtaisohjelmien tilalla.  Kanavan Canal 36 päällikkö Amado López kertoo, että kanavan näkyvyyttä rajoitetaan ja välillä katkaistaan.  Kahdeksan tiedotusvälinettä on suljettu ja 20 estetty toimimasta.  Yksi toimittaja on kuollut.  Toimittajat saavat uhkauksia.
2009:  Marokkolainen radikaali vasemmisto järjestää mielenosoituksen Rabatissa eduskunnan edessä.  Poliisit ja armeija hakkaavat mielenosoittajia muun muassa toimittajaa Ali Fakira.
2009:  Norjalainen vapaa toimittaja Paal Refsdal ja hänen afganistanilainen tulkkinsa pidetään viikon panttivankeudessa Itä-Afganistanissa.
2009:  Ingushiassa murhataan televisiotoimittaja ja ihmisoikeusaktivisti Natalja Husainovna Estemirova (1959-2009).
2009:   Järjestön Press Emblem Campaign oikeusaktivistit vaativat lopettamaan lehdistöön kohdistuneen verilöylyn.  Alkuvuosipuoliskolla surmansa on saanut 59 toimittajaa maailmassa.  Meksikossa huumemafian uhrina on menehtynyt seitsemän lehtimiestä.  Pakistanissa kuusi toimittajaa on saanut surmansa.  Seuraavilla sijoilla ovat Irak, Somalia, Intia, Afganistan, Venezuela ja Madagaskar.
2009:  Hondurasin poliisin murhaaman kahden opettajan muistoa kunnioitetaan Tegucigalpassa.  Opettaja Roger Vallejos ammuttiin esikaupungissa poliisin yrittäessä hajoittaa kansalaiskokousta.  Opettaja Martin Florencio Rivera Barrientos tapettiin Vallejosin muistoksi järjestetyssä tilaisuudessa.
2009:  Filippiineillä tapahtuu verilöyly, kun sata asemiestä hyökkää Mangudadatu-klaanin jäsenten kimppuun näiden ollessa viemässä ehdokkaansa rekisteröintipapereita maaherranvaaleja varten.  Tapetuista 22 on toimittajia, jotka seuraavat saattuetta.
2009:  Somaliassa Mogadishun yliopiston valmistujaisjuhlaan tehdyssä iskussa kuolee myös toimittajia.
2009:  Georgian (Gruusia) viranomaiset uhkailevat toimittajaa Levan Gudadze ja hänen perhettään, sillä Gudadze arvosteli maan presidenttiä Miheil Saakashvili.  Toimittaja hakee poliittista turvapaikkaa Etelä-Ossetiasta.
2009:  Hondurasin nukkepresidentti Roberto Micheletti sulkee vastarintaliikkeen käytössä olevan radioaseman Radio Globo ja televisiokanavan 36 Cholusat Sur.  Radio Globo jatkaa internetissä.
2009:  Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan Meksikossa on vuoden 2000 jälkeen murhattu 55 toimittajaa. Murhista yhtäkään ei ole selvitetty.  Yhdysvaltalainen toimittaja Brad Will on yksi Meksikossa kuolleista toimittajista.  Hän oli yksi Yhdysvaltojen globalisaation vastaisen liikkeen keskeisistä henkilöistä.  Siksi eräs oletus onkin, että hänen murhansa takana ovat meksikolaiset viranomaiset, jotka eivät hyväksyneet toimittajan tukea Oaxacan kansojen kokoukselle APPO.  Meksikon Oaxacan osavaltion vuoden 2006 kansannousu sai alkunsa opettajien rauhanomaisesta lakosta. Osavaltion kuvernöörin käskystä opettajien protestileiri lopetettiin väkivaltaisin keinoin, mikä aiheutti sen, että lakosta kasvoi laaja yhteiskunnallinen liike.
2009:  Maailmalla saa 110 toimittajaa surmansa työtehtävissään, siinä luvussa Aasiassa 55.
2009:  Vapaa-ajattelijain liitto järjestää kesällä bussikampanjan Lontoosta saadun mallin mukaan.  Bussien kyljissä on maksettu mainos: Jumalaa tuskin on olemassa.  Pääkaupunkiseudulla kampanjasta tehdään kantelu, mutta Turun ja Tampereen liikennelaitokset hylkäävät mainoksen.