maanantai 6. helmikuuta 2012

Kirjoituskulttuurit -1500         

Latinalaisen kirjoituksen muotoutuminen Länsi-Euroopassa -1500

800-luku eaa:  Kreikkalainen kivikirjoitus muotoutuu.  Siitä kehittyy 500-luvulla eaa kreikkalainen kapitaali ja 200-luvulla eaa kreikkalainen unsiaali, joka yhdessä 100 eaa tienoilla syntyneen riimukirjoituksen kanssa vaikuttaa länsigoottilaiseen kirjoitukseen 300-luvulla jaa.
600-500-luku:  Roomalaiset ottavat etruskien välityksellä kreikkalaiset aakkoset esikuvaksi.  Kreikan rho eli P saa äännearvon pee.  Pii jätetään pois aakkostosta.  A, B, E, Z, H, I, K, M, N, O, T ja X otetaan lähes samanlaisina.  Muita kirjaimia muotoilemalla saadaan C, L, S, P, R, D ja V.  F ja Q otetaan kreikkalaisten hylkäämistä kirjaimista.  Roomalaiset hylkäävät Z-kirjaimen aluksi.  Latinassa Q esiintyy vain U:n yhteydessä ilmaisemaan konsonanttiyhtymää kv.
312:  Roomalaiset ottavat G-kirjaimen aakkostoonsa. 
250-luku:  Latinalaisessa aakkostossa on 21 kirjainta: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V ja X.
200-luku:  Kreikkalainen kursiivi (latinassa currere - juosta) muotoutuu.  Siitä kehittyy 100-luvulla jaa vanha roomalainen kursiivi, 200-luvulla nuori roomalainen kursiivi ja 800-luvulla kreikkalainen minuskeli.
100-luku eaa:  Roomalaiset kääntävät kreikkalaista kirjallisuutta latinaksi ja joutuvat ottamaan käyttöön kirjaimet Y ja Z.  K-kirjain poistetaan.

1-luku jaa:  Roomalainen capitalis monumentalis syntyy.  Tämän kivikirjoituksen kauneutta ei ole vieläkään ylitetty.  Kirjoitus hahmotellaan kivenhakkaajaa varten kivelle maalaamalla litteällä siveltimellä, jonka kärki on 30 asteen kulmassa perusviivaan nähden.  Viivasta oikealta alas vasemmalle tulee ohut ja vasemmalta alas oikealle paksu.  Vasaralla ja meisselillä hakataan syvä v-muotoinen uurros, joka viimeistellään pääteviivoilla.  Latinalainen kirjoitus leviää kaikkialle Rooman valtakuntaan ja myöhemmin kristinuskon mukana Pohjoismaihin.  Monumentaalikapiteelista muotoutuu 100-luvulla roomalainen ruokokynällä kirjoitettu capitalis quadrata, joka vaikuttaa roomalaisen nopean kirjoituksen capitalis rustica muotoutumiseen 100-luvulla ja länsigoottilaisen capitalis rustican kehittymiseen 300-luvulla sekä goottilaisen majuskelin syntyyn 1300-luvulla.  Monumentaalikapiteelista muotoillaan 1400-luvulla antiikvagemena ja -versaali.  Rustikasta ja nuoresta roomalaisesta kursiivista muotoutuu 300-luvulla kuriaali.  Se vaikuttaa monen alueellisen kirjoituksen muotoihin: 400-luvun gallialais-kelttilänen kirjoitus, 500-luvun italialainen puolikursiivi ja länsigoottilainen/toletaaninen kirjoitus, 600-luvun merovingilainen ja iirin kirjoitus, 700-luvun anglosaksinen ja esikarolinginen minuskeli sekä langobardilainen ja beneventanialainen kirjoitus 800-luvulla.
1-luku:  Roomalainen arkikirjoitus kurrentti (latinassa currere - juosta) muotoutuu.  Sitä kirjoitetaan ruokokynällä papyrukselle ja kirjoituspuikolla stilus rihvelitauluille ja vahatuille puutauluille.  Kaksitauluinen vahataulu on diptyykki ja kolmitauluinen triptyykki.
100-luku:  Majuskelin rinnalle kehittyy minuskelikirjoitus.
100-luku:  Roomassa kirjoja kirjoitetaan käsin suuressa salissa - scriptorium, jossa istuu kymmenittäin sanelun mukaan kirjoittavia kirjuriorjia.  Vapaat kansalaiset työskentelevät kirjurina urakkapalkalla.  Painos saattaa olla tuhansia kappaleita.  Sananvälejä ei vielä ole.  Tarvittaessa sanat erotetaan toisistaan rivien keskipaikkeilla olevilla pisteillä.
113:  Keisari Trajanuksen Roomaan pystyttämän voitonpylvään jalustassa oleva piirtokirjoitus on kauneinta roomalaista meisselikirjoitusta.
200-luku:  Roomalaiset muotoilevat uuden monumentaalisen kirjainmuodon scriptura uncialis.  Uncia on raha-, paino- ja pituusyksikkö tuuma.  Tähän vaikuttaa kreikkalainen 1-luvun pyöreähkö kirjoitus.  Unsiaalissa näkyy myös kurrentin vaikutus.  Unsiaalissa otetaan käyttöön U-kirjain.
300-luku:  Capitalis quadratasta muotoillaan roomalainen unsiaaliversaali, unsiaali ja puoliunsiaali, joka on esikuvana alueellisille kirjoitustyyleille.  Unsiaali vaikuttaa myös 1300-luvun goottilaiseen majuskeliin.
313:  Keisari Konstantinus Suuri julistaa kristinuskon luvalliseksi Roomassa.  Kirkon hallinnollisessa kirjeenvaihdossa käytetään virastokirjoitusta, jonka esikuva on kurrentti.  Tästä ja keisarillisesta kansliakirjoituksesta kehittyy paavillisen kuurian kirjoitus scriptura curialis.
400-luku:  Puoliunsiaalissa esiintyy kirjaimissa sekä ylä- että alapidennyksiä.  Minuskelimuoto on hahmottumassa paitsi o-, c- ja n-kirjaimissa.
600-luku:  Book of Kells-teoksessa on iiriläistä kirjoitusta, joka kehittyi roomalaisesta puoliunsiaalista.  Alkukirjainten koristelu perustuu kelttiläiseen punosornamentiikkaan.  Irlantilaiset munkit perustavat luostareita kirjoituskouluineen Luxeuiliin Burgundissa, Bobbioon Italiassa, Toursiin Ranskassa ja St Galleniin Sveitsissä.  Iiriläinen kirjoitus vaikuttaa anglien ja saksien kirjoitukseen.  Heillä oli käytössä riimukirjoitus.  Huomattavin englantilainen kirjoituskoulu on Yorkin luostarissa.
600-luku:  Sanat aletaan erottaa toisistaan kirjoituksessa ja välimerkkien käyttö lisääntyy.
770-89:  Alueellisista kirjoituksista ja puoliunsiaalista luodaan Kaarle Suuren (742-814) myötävaikutuksella valtakunnan pääkaupungissa Aachenissa karolinginen minuskeli määräyksellä kehittää standardikirjoitus.  Hän kerää antiikin käsikirjoituksia ja antaa kopioida niitä kauneimmalla mahdollisella käsialalla.  Kaarle antaa Toursin luostarin apotin Alkuin (alunperin Yorkin piispa) tehtäväksi kehittää tällainen kirjainmuoto kirjoissa käytettäväksi.  Karolinginen minuskeli on selkeää pyöreähköä kirjoitusta ja meidän tavallisten aakkostemme perusmuoto.  Se syrjäyttää Länsi- ja Etelä-Euroopassa kansalliset kirjainmuodot pariksi sadaksi vuodeksi.  Karolinginen minuskeli jakautuu kahteen haaraan: italialainen kirjakirjoitus ja goottilainen minuskeli.  Luku- ja kirjoitustaito on harvinaisempaa kuin Rooman valtakunnassa.  Sen hallitsevat papisto, oppineet, ammattikirjurit ja jotkut munkit.
874:  Länsimaissa tulevat tunnetuksi arabialaiset käsikirjoitukset, joissa on hindo-arabialaiset numerot.
1000-luku:  Englantilaiset ottavat käyttöön arabialaiset numerot.
1000-luku:  Vanhimmat tunnetut skandinaaviset kirjat (käsikirjoitukset) on kirjoitettu Tanskassa ja Ruotsissa karolingilaisella minuskelilla.  Norjalaisten Englannin yhteyksien vuoksi heidän kirjoituksissaan on anglosaksisten kirjainmuotojen vaikutusta.  Islantilaiset kirjoittavat 1100-luvulla karolingilaisesta minuskelista ja iiriläisestä puoliunsiaalista muodostuneella sekamuodolla.  Siihen tulee myöhemmin goottilaisia piirteitä.  Kirjastoistaan ja kirjatuotannostaan kuuluisia ovat Sorön ja Ömin luostarit Tanskassa, Munkeliv Norjassa ja Vadstena Ruotsissa.  Vadstenassa munkit tekevät kirjallisen työn ja kääntämisen, kun taas nunnat jäljentävät kirjoituksen.  Naantalin luostarissa Jöns Budde kirjoittaa käsikirjoituksia.
1100-luku:  Karolingisesta minuskelista muotoutunut italialainen kirjakirjoitus kehittyy humanistiseksi minuskeliksi 1300- ja 1400-luvulla ja edelleen antiikvagemenaksi ja -versaaliksi.  Näistä muotoillaan 1400-luvun antiikvakursiivi, 1500-luvun medievaali, 1700-luvun klassinen antiikva sekä 1800-luvulla groteski ja egyptienne.  Italialaisen kirjakirjoituksen toinen kehityshaara johtaa lukuisiin kirjainmuotoihin:1400-luvun cancellaresca ja antiikvakursiivi, 1500-luvun redondillo, 1600-luvun batarde coulée, chancerry hand ja round hand sekä 1700-luvun rondé, englantilainen kurrentti, spitzfederkurrentti ja latinalainen kirjoituskirjain.
1200-luku:  Suuraakkosten käyttö vakiintuu lauseiden ja erisnimien alussa.  Välimerkkien käyttö alkaa vähitellen yleistyä.
1200-luku:  Karolingisesta minuskelista muotoutunut goottilainen minuskeli kehittyy Pariisin yliopiston kirjoituskoulussa 1300-luvun tekstuuriksi (latinassa textus - palmikoitu), 1400-luvun Schwabachiksi ja 1500-luvun fraktuuraksi (latinassa fractus - taitettu, murrettu).  Erottuakseen yksitoikkoisesta i, m, n ja u kirjainrivistöstä i-kirjain saa pisteen yläpuolelleen.  Fraktuurasta kehittyy 1700-luvulla saksalainen kurrentti.  Goottilaisesta minuskelista muotoutuu 1200-luvun goottilainen kursiivi, kurrentti ja ristikkokirjoitus.  Goottilainen kurrentti vaikuttaa myös tekstuuriin.  Goottilaisesta ristikkokirjoituksesta kehittyy 1300-luvulla lettre batarde (tällä vaikutusta redondilloon) ja notula, jolla on vaikutusta Schwabacheriin.  Notulasta muotoillaan 1400-luvulla goottilainen kursiivi (tällä vaikutusta Schwabachiin) ja bastarda sekä näistä 1500-luvun kansliakirjoitus (tällä vaikutusta fraktuuraan), kansliakurrentti, financière ja civilté, joka vaikuttaa myös rondé-kirjoitukseen.  Civiltén kehitysmuotona on 1500-luvun court hand (tällä vaikutusta round hand-kirjoitukseen), 1700-luvun saksalainen kurrentti ja saksalainen kirjoituskirjain.
1300-luku:  Goottilainen majuskeli vaikuttaa tekstuurin muotoutumiseen.  Tästä ja edellisestä kirjoituksesta kehittyy saman vuosisadan rotunda eli pyörögoottilainen kirjoitus ja edelleen gotico-antiikva.
1300-luku:  Oppineet Niccolò Niccoli (1364-1437) sekä firenzeläiset Gian Francesco Poggio Bracciolini (1380-1459) ja Vespasiano da  Bisticci (1421-98)  ovat myös kalligrafeja.  Niccoli muotoilee kursiivin antica corsiva, ja jälkimmäiset humanistisen kirjoitustyylin.
1300:  Hindo-arabialaiset numerot tulevat Saksaan.
1300-luvun loppu:  Italiassa kehitetään kansliakursiivi eli littera cancellaresca.
1400-luvun alku:  Pariisissa työskentelee kirjojen kirjoitustyössä 6000 henkeä.
1400-luvun alku:  Samarkandissa matemaatikko al-Kashi (-1429) keksii kymmenmurtoluvut ja laskee piin 16 numeron tarkkuudella.
1400-luku:  Firenzeläinen taiteilija Leon Battista Alberti muotoilee ihmisen muotoiset aakkoset.  Hän tavoittelee täydellistä harmoniaa.
1400-luku:  Englannissa kehittyy goottilaisen bastardan kursiivimuodosta secretary hand.
1400-luku:  Etelä-Iranissa Mahanissa rakennetaan suufilainen hautakammio.  Sen kupoli on koristeltu kalligrafialla.
1460:  Antiikva-kirjain syntyy Italiassa.  Sen esikuvana on karolingilainen minuskeli, mutta versaalit perustuvat Rooman meisselikirjaimiin.
1500-luku:  Latinalainen kirjoitus leviää Amerikkaan espanjalaisten valloittajien mukana.  Esimerkiksi inkojen kieltä quechuaa, jota vielä puhutaan Etelä-Kolumbiasta Pohjois-Chileen, kirjoitetaan latinalaisin aakkosin.
1500:  Portugalilainen virkamies  Pêro Vaz de Caminha (1437-1500) on laivasto-osastossa, joka purjehtii Etelä-Amerikkaan.  Sittemmin Brasiliaksi nimetyn maan Porto Seguro da Ilha da Vera Cruz-rannikolta (nykyään Bahian eteläosassa) Caminha lähettää kirjeen kuninkaalle Manuel I.  Kirjeessä kerrotaan, kuinka asukkaat vaihtavat jousia paperiarkkeihin ja muihin tavaroihin.  Kirje on kirjoitettu kursiivilla cursiva processal, jossa sanat kirjoitetaan melkein yhteen.

Uuden Seelannin maorit tarvitsevat vain 13 latinalaista kirjoitusmerkkiä a, e, h, l, k, m, n, o, p, r, t, u ja w sekä kaksi kirjainyhdistelmää ng ja wh.  Tahitin kielessä tarvitaan viisi vokaalia a, e, i, o ja u sekä kahdeksan konsonanttia f, h, m, n, p, r, t ja v.  Lainasanat saattavat sisältää konsonantit j, l, k ja z.  Suomalais-ugrilaiset saamenkielet kuuluvat ääntämiseltään maailman monimutkaisimpiin kieliin.  Pohjoissaamen tahi tunturi- tai norjanlapin aakkosissa on 29 merkkiä.  Pohjoiseurooppalaiset tarvitsevat lisäkirjaimia kuten å, ä, ö ja ü.  Latinalaisin aakkosin kirjoitetaan Grönlannin eskimoa ja havaijia.  Latinalainen kirjoitus syrjäyttää usein vanhan järjestelmän kuten turkki, vietnam, somali  ja swahili (suahili).

Kyrillinen kirjoituskulttuuri -1500

860-luku:  Ensimmäiset kirkolliset kirjoitukset käännetään eteläslaavien kielelle.  Tätä sanotaan vanhaksi kirkkoslaaviksi tai muinaisbulgariaksi.  Ilmeisesti kreikkalainen lähetyssaarnaaja munkki Konstantinos, myöhemmin Kyrillos, (827-869) muotoilee kirjaimiston nimeltä glagolitsa - slaavin kielestä glagol - sana.  Sen kirjaimet suunnitellaan esikuvana kreikan minuskelikirjoitus.  Glagolitsaa käytetään jonkin aikaa Bulgariassa, Määrissä, Serbo-Kroatiassa ja Montenegrossa.  Aakkostossa on 40 kirjainta.  Glagolitsa herää 1500- ja 1600-luvuilla Dalmatian rannikon slaavien käyttöön.  Varsinainen bulgarian kirjakieli alkaa 1500-luvulla.
862-63:  Perimätiedon mukaan thessalonikilaiset munkkiveljekset Kyrillos (venäjäksi Kirill) ja Methodios (Mefodi) (815-885) laativat glagoliittisen kirjaimiston eli glagolitsan (glagol - puhe tai sana, nykykielessä verbi), joka on kyrillitsan eli kyrillisen kirjaimiston edeltäjä, kun heidät lähetetään Suur-Määriin levittämään evankeliumia.  He tulevat Bysantista kuningas Rostislavin pyynnöstä hänen valtakuntaansa Böömiin.  Matkallaan Bysantin keisarin, joka heidät lähettää Rostislavin avuksi, luota he Salonikissa luovat slaavilaiset kirjaimet.  Ne on muotoiltu kreikan majuskelikirjoituksen (unsiaali) mukaan.  Joitain merkkejä on otettu kreikasta, joitain on keksitty ja sh on seemiläinen shin hebrean kirjoituksessa.  Kirjaimia on alunperin 43.  Slaavit ovat ilmeisesti aikaisemmin käyttäneet piktogrammeja, latinalaista ja kreikkalaista kirjaimistoa.  Legendan lienee synnyttänyt Kyrilloksen oppilas Kliment Ochridilainen (Ochrid-järven rannalla Länsi-Makedoniassa), joka lienee kyrillitsan muotoilija.  Slaavien apostolit Kyrillos ja Methodios jatkavat lähetystyötään Määriin saakka.  Slaavilaisten valtioiden poliittinen yhdistyminen edistää glagolitsan ja kyrillitsan leviämistä.  Makedonialaiset, bulgaarit, serbialaiset, venäläiset, valkovenäläiset ja ukrainalaiset käyttävät kyrillitsaa ortodoksisilla alueilla.  Romanialaiset käyttävät kyrilliseen aakkostoon perustuvia kirjaimia 1800-luvulle.  Puolalaiset, sorbit, tshekit, slovakit, kroaatit ja sloveenit käyttävät latinalaista kirjoitusta roomalaiskatolisilla alueilla.  Serbokroatiassa käytetään latinalaisia aakkosia Kroatiassa ja Dalmatiassa, mutta kyrillisiä kirjaimia Bosniassa, Herzegovinassa, Montenegrossa ja Serbiassa.  Slaavilaiset kirjaimet saavat paavin siunauksen liturgiseen käyttöön, mutta 800-luvun lopussa hyväksyntä perutaan.
1056:  Vanhin tunnettu itäslaavien kirja on kiovalaisten kirjoittama Ostromirovin evankeliumi - Ostromirovo jevangelije.  Tässä kirjoitus on kyrillitsaa.
1200-luku:  Venäjällä kirjojen jäljentäminen tulee laajalti käyttöön.  Lukutaito leviää väestön korkeimpien kerrosten keskuuteen.  Feodaalisissa keskuksissa luodaan aikakirjoja, jotka kertovat eri ruhtinaskuntien ja koko Venäjän historiasta.
1200-luku:  Ukrainaksi ja valkovenäjäksi kirjoitetaan lyhyitä tekstejä.

Arabialainen kirjoituskulttuuri -1500

100-luku:  Arabialainen kirjoitus kehittyy aramealaisesta kirjoituksesta nabatealaisen ja uussiinailaisen kirjoituksen välityksellä.
512:  Vanhin tunnettu arabialainen kirjoitus on Zebedin kirjoitus.
Arabialainen kulttuurimalli perustuu kolmeen perustekijään: yksi uskonto - islam, yksi kieli - arabia ja yksi kirjoitusjärjestelmä - arabialaiset aakkoset.  Koraani hyväksytään vain alkuperäisenä arabialaisena versiona, ei käännöksinä.  Vain yksi keinotekoisista maailmankielistä, esperanto, hyväksytään käännöskielenä.  Arabiaa kirjoitetaan aluksi kulmikkaalla monumentaalisella mashq-kirjoituksella ja arkikirjoituksessa mail-kursiivilla, jotka 600-luvulla kuufilainen kirjoitus syrjäyttää.  Aakkostossa on 28 kirjainta.  Islamilaisen valtakunnan laajetessa kirjoitus leviää laajalle.  Siitä kehittää 900-luvulla klassisen kursiivin kalifi al-Muqtadirin palveluksessa oleva visiiri Ibn Muqla (886-940), joka on taiteilija, kalligrafi ja kirjailija.  Klassista kursiivia on kaksi lajia: tulut js nashi.  Nashi- tai neshi-kirjoitusta käytetään arabialaisen kulttuurin itäalueella.  Persiassa käytetään Nestaliq-tyyliä ja Osmannien valtakunnassa taliq-tyyliä.  Länsialueella käytetään magribi-kirjoitusta - arabiassa magribi - läntinen.  Aluksi luodaan qairawani-kirjoitus 600-luvulla Qairawanin (nykyisessä Tunisiassa) islamilaisessa koulussa - medrese.  Pohjois-Afrikassa muotoutuu 600-1100-luvuilla alueellinen tyyli fasi-kirjoitus Marokon Faz- tai Fez-kaupungin mukaan ja islamilaisessa Espanjassa 900-1500-luvuilla qurtubi-kirjoitus Córdoban kaupungin mukaan.  Toledossa perustetaan 1130 arkkipiispan Raymund varjovallan alaisuudessa kääntäjäkoulu arabialaisten teosten latinaksi kääntämistä varten.  Tätä kestää 1300-luvulle asti.  Juutalaiset puolestaan kääntävät arabialaisia teoksia hebreaksi.  Vanhimmat espanjankieliset kirjoitukset on kirjoitettu arabialaisella kirjoituksella.  Myös portugalia kirjoitetaan arabialaisella kirjoituksella.   Joitain epäseemiläisiä kieliä kirjoitetaan arabiaksi kuten hausa Sisä-Afrikassa, farsi Persiassa ja urdu Intiassa.

Aramealainen kirjoituskulttuuri -1500

Aramealaisista konsonanttiaakkosista kehittyy noin 250 kirjoitusjärjestelmää.  Mani (persiassa Manes, kreikassa Manichaios, 216-76) luo manikealaisen kirjoituksen.  Vanhimmat soghdilaiset kirjoitukset ovat 100-luvulta Bucharan koillispuolelta.  Turkkilaiskansa uiguurit perustaa 500-luvun tienoilla kuningaskunnan, jonka keskus on Turfan.  Näiltä ajoilta ovat varhaisimmat uiguurien kirjoitukset.  Noin 1070 syntyy Kudatku Bilik - Onnellistava tietäminen, joka on runomuotoista moralisoivaa kirjallisuutta.  Sen kirjoittaa Jusuf  Chass-Hadshib 1400-luvulla uigurien kirjoituksella.  1200-luvulla mongolit käyttävät uigurien kirjoitusta virallisiin tarkoituksiin.  1400-luvulle saakka se on mongolien valtionkanslian käytössä.  Tiibetiläinen lama Sa-skya Pandit on 1247-51 mongolikhanin vieraana ja muotoilee uigurien kirjoituksesta muunnelman, jota käyttää buddhalaisten tekstien tiibetiläisten ja mongolialaisten käännösten kirjoittamiseen.  Sa-skya Panditin veljenpoika Phag-pa luo tiibetiläisen passepa-kirjoituksen, jota Kublai Khan käyttää virallisesti.  Passepa on käytössä 1368 asti, jolloin Yüan-dynastia tuhoutuu.  Sa-skya Panditin kirjoituksesta lama Tsordji Osir kehittää laajennetun tibetiläisen galik-kirjoituksen.  1200-luvulla Mandshuvaltiossa otetaan mongolia kansliakieleksi ja mongolien kirjoitus käyttöön.  Vanhaturkkilaista eli siperialaista kirjoitusta kaiverretaan 732 kiveen Orchonissa, joka on Baikaljärveen laskevan Selengan sivujoki.  Kirjoitus lienee peräisin soghdilaisesta kirjoituksesta.  1483 Nürnbergissä painetaan kirja, jossa on pergamenttilehti käsittäen 45 merkkiä eli niin sanotut Nikolsburgin aakkoset.  Näillä széklit kirjoittavat muinaisunkaria Transsylvaniassa.  Koska kirjaimet leikataan puuhun, niitä kutsutaan unkariksi rovás-irás - leikkauskirjoitus.  Varhaisimpia tekstejä kirjoitetaan 800-luvun alussa.  Turkkilaisia heimoja kuten ongurit vaelsi Transsylvaniaan, ja he toivat mahdollisesti muinaisturkkilaisen kirjoituksen, jota muinaisunkari muistuttaa.

Intialainen kirjoituskulttuuri -1500

Intian perusaakkoset ovat aramealaisista kirjaimista peräisin oleva kharosthi- ja brahmi-kirjoitus  200-luvulla eaa.  Kharosthille ei synny jatkajaa, joten kaikki Intian kirjoitusjärjestelmät perustuvat brahmiin.  Pohjoista kirjoitusryhmää käyttävät indo-arjalaisia kieliä puhuvat ja eteläistä kirjoitusryhmää dravidikieliä puhuvat.  Pohjoinen kirjoitusryhmä käsittää 1-luvulla buddhalaisissa luolatemppeleissä esiintyvän kusan-kirjoituksen sekä luoteessa ja lännessä 100-luvun muistomerkkeihin kaiverretun kshatrapa-kirjoituksen.  Ne ovat lyhyen aikaa käytössä.  Brahmista kehittyy kolmas muunnelma gupta-kirjoitus 300-luvulla.  Tästä kehittyy alueellisia kursiivimuunnelmia kuten saki-kirjoitus eli keskiaasialainen kursiivigupta, jolla kirjoitetaan 600-luvulla tokarinkielisiä tekstejä.  Siddhamatrka-muunnosta käytetään 500- ja 600-luvuilla kivikirjoituksiin ja palmunlehtikäsikirjoituksiin.  Luoteis-Intiassa guptasta syntynyt nagari-kirjoitus on tärkein monista muunnelmista.  Tätä nimitetään 1000-luvulta lähtien devanagari-kirjoitukseksi, joka tarkoittanee jumaluuksien kaupungin kirjoitusta.  Devanagarista kehittyy Bombayn alueella modi, jolla kirjoitetaan marathi-kieltä.  Devanagarilla kirjoitetaan useita kieliä kuten sanskritia ja hindiä.  Himalayan (Lumien sijat) tienoilla brahmista syntyy 700-luvulla sarada-kirjoitus koillisessa Punjabissa ja Kashmirissa, jossa siitä kehittyy kashmirialainen kirjoitus.  Tätä käytetään myös kirjapainossa.  Pohjois-Punjabissa muotoutuu takri-, landa- ja khudawadi-kirjoitukset.  Landaa muistuttaa multani-kirjoitus, jota käytetään saman nimisen kielen kirjoittamiseen.  Landasta polveutuu gurmukhi-kirjoitus, jolla sikhit kirjoittavat uskonnollisia tekstejä.  Koillis-Intiassa 1050-luvulla nagarista erkanee alkubengali, jolla kirjoitettu vanhin kaiverrusteksti on vuodelta 1080.  Bengali-kirjoitus syntyy 1300-luvun lopulla.  Sitä käytetään bengalin ja assamesin lisäksi tibeto-burmalaisten kielten garo, bodo ja manipuri sekä santalin eli mundakielen kirjoittamiseen.  Bengalin aakkoset ovat usean kirjoituksen pohjana: oriya, gujerati, kaithi ja manipuri.  Nagari-kirjoitus kulkee Turkestanin yli Tiibetiin.  Vanhimmat 700-luvun tiibetiläiset käsikirjoitukset ovat turkestanilaisista luostareista.  Tiibetiläistä kirjoitusta kehittyy useita muunnoksia: päällä varustetut kirjaimet - dbu-can,  päätön kursiivi - dbu-med ja kansliakirjoitus - tshugs-rin kuten akhyug-yig.  Tiibetiläisestä dbu-can-kirjoituksesta lama Phag-pa laatii mongolilaisen passepa-kirjoituksen.  Dbu-med-tyylistä muotoutuu lepca- tai rong-kirjoitus.  Muut kuin buddhalaiset käyttävät bruza- ja newari-kirjoitusta.  Brahmista kehittyvät myös pali-kirjoitukset, joita käytetään buddhalaisen kanonisen kirjallisuuden kirjoittamiseen.  Tosin Dhammapada on kirjoitettu myös kharosthi-aakkosin.  Buddhalainen kaanoni Tipitaka - Kolme koria oikeutta syntynee 200-luvulla eaa ja se kirjoitetaan kuningas Vattagamanin hallitusaikana 80 jaa Ceylonissa tai singhalesiksi Sri Lankassa.  Pali-aakkosista kehittyy 1000-luvulla  burmalainen kyok-tsha - kivikirjoitus ja palmunlehdille maalattu pyörökirjoitus tsa-lonh.  Pali-neliökirjoituksesta kehittyy siamilainen vanha thai-kirjoitus, jonka kursiivin Sukhotain kuningas Ram Khomheng muotoilee 1200-luvulla.  Kambodshassa eli Kamputsheassa 700-luvulla käytetään vanhaa kirjoitusta aksar mul, josta kehittyy nykyinen kirjoitus aksar crieng.  Pali-neliökirjoitusta käytetään laos- (laosinkieli) ja mon- (pegúnkieli) kirjoitukseen.  Mon-kirjoitus on ahom-aakkosten lähteenä.  Ahomia käytetään Assamissa 1200-1700-luvuilla.  Pali-neliökirjoitus ulottuu malaijilaiselle kielialueelle, jossa vanhimmat kawi- eli vanhan jaavankielen tekstit ovat 700-luvulta peräisin.  Kawi-kirjoituksesta kehittyy nykyaikainen jaavalainen kirjoitus kuten maduralainen ja balilainen kirjoitus.  Edelleen kawista kehittyy redzhang-, lampong ja battak-kirjoitus sekä Filippiineillä käytössä olleet bisaya- ja tagala-kirjoitukset.  Palista syntyy myös singhaleesi-kirjoitus.  Sillä kirjoitetaan luoliin ja kallioihin sekä palmunlehdille. Vanhin säilynyt palmunlehtikäsikirjoitus on 600-luvulta.  Nykyinen singhaleesi muotoutuu 800- ja 900-luvuilla.  Vanhin tällainen kaiverruskirjoitus on vuodelta 939.

Intialaisen kirjoituksen eteläisen ryhmän kirjoituksia tapaa Amaravatin, Seitsemän pagodan ja muiden paikkojen luolakaiverruksina, jotka ovat 1-luku eaa - 100-luku jaa väliseltä ajalta.  Näihin kuuluu lyhytikäinen läntinen kirjoitustyyli 400-800-luvuilta ja kalingatyyppi 600-1100-luvuilta.  400-luvun keski-intialainen kirjoitustyyli on ensimmäinen aakkosto, jonka voi selkeästi sanoa kuuluvan eteläiseen ryhmään.  Kirjoitusta 400-500-luvuilta sanotaan laatikkopäiseksi, sillä jokaisessa kirjoitusmerkissä on pieni nelikulmio.  Kadamba-kirjoitus on 400-500-luvuilta ja calukya-kirjoitus 600-900-luvuilta.  Näistä muotoutuu 900-luvulla vanha kanarialainen kirjoitus, josta edelleen syntyvät kanarialainen ja telugu-kirjoitus.  Laajoille alueille leviää vanha grantha-kirjoitus, jonka varhaisimmat muodot ovat Cera-valtion 400-600-luvuilta ja pallava-kirjoitus 700-luvulta.  Vanhasta granthasta haarautuu itään grantha-kirjoitus ja länteen malayalam-kirjoitus.  Viimeksi mainittu palvelee Etelä-Intiassa sanskritin ja myös tulu-kielen kirjoituksessa.  Tamilin varhaisin kirjoitusjärjestelmä on pohjoista alkuperää.  700-800-luvuilla muotoutuu grantha-vaikutteinen tamil-aakkosto, jonka vanhin tunnettu kaiverruskirjoitus on 740-luvulta.  Tamil vaikuttaa vatteluttu-pyörökirjoituskursiivin syntyyn 700-luvulla, ja tätä käytetään 1400-luvulle saakka.

Vanha amerikkalainen kirjoituskulttuuri -1500

Olmeekkien kulttuuri kukoistaa 1000-300-luvuilla eaa.  Heidän kirjoitusjärjestelmänsä lienee paräisin 500-luvulta eaa.  Päivätyt kaiverruskirjoitukset ovat peräisin 1-luvulta eaa.  Tres Zapotesin C-steela on vuodelta 31 eaa, josta alkaa Amerikan kirjoitettu historia.  Keski-Amerikan kulttuurissa on kolme kirjoituskulttuuria:  mayojen hieroglyfikirjoitus (alankokulttuuri), zapoteekkien kirjoitus Etelä-Meksikossa (Monte Albán ja Oaxaca) ja Teotihuacanin kirjoitus Meksikon laaksossa.  Maya-kulttuurin vanhin tunnettu kirjoitus on nykyisen Guatemalan Tikalin steelassa, jonka päiväys on vuodelta 292.  Toiseksi vanhin on jaderiipus, jonka kirjoitus on päivätty 320.  Pallonpelaaja-reliefi tai -kivimedaljonki Guatemalan Ratinlixulista 750-luvulta on ympäröity hieroglyfikirjoituksella.  Zapoteekeilta kirjoitustaito välittyy 800-luvulla tolteekeille ja myöhemmin asteekeille ja mixteekeille.  Asteekkien kirjoitus 1300-luvulta on nuorin Amerikan kirjoituksista.  Meksikon valloitus katkaisee sen kehityksen.  Asteekeilla ja mayoilla on erikseen uskonnollinen vuodenkierto - asteekeilla tonal-pohualli ja mayoilla tzolkin - ja porvarillinen tai siviilivuodenkierto - asteekeilla xihuitl ja mayoilla haab.  Amerikan logografisen kirjoituksen muuttumisen fonografiseksi kirjoitukseksi keskeyttää Amerikan valloitus.  Oletettavasti käytännöllinen äännekirjoitus olisi kehittynyt ennemmin tai myöhemmin.  Amerikkalaiset kirjoitusjärjestelmät eivät ole huonompia eivätkä parempia kuin vanhan maailman kirjoitusjärjestelmät.  Espanjalaiset valloittajat eivät ymmärrä tekstien historiallista merkitystä, vaan hävittävät tekstit paholaisen töinä.