sunnuntai 5. helmikuuta 2012

Sensuuri -1500         

Pelko totuuden edessä... taistelu tietoa vastaan.

Sensuurissa on puolensa, vaikka mitä sanottaisiin.   Gustave Flaubert

1350-luku eaa:  Egyptin farao Amenofis IV Neferkheperura eli Akhenaten (Khuenaten, Ekhnaton - Atonille mieluinen) (1370-52) käyttää sensuuria taistellessaan vanhoja paikallisjumalia vastaan aurinkoa edustavan Aten- tai Aton-jumalan puolesta.  Samoin tekee Ammonin papisto vastauskonpuhdistuksessaan.
600-500-lukujen vaihde:  Kreikkalaisen runoilijan Sapfo (635-570) töitä tuhotaan moraalittomuussyytteiden vuoksi.
400-luku:  Kreikkalaisen filosofin ja sofistin Protagoras (490-420) kerettiläisiksi leimatut kirjoitukset jumalista papiston yllyttämä Ateenan kansa tuomitsee polttoroviolle jonkin aikaa Perikleen (495-429) kuoleman jälkeen.  Protagoras ei ole varma jumalien olemassaolosta.  Hän hukkuu paetessaan jumalattomuudesta syytettynä Ateenasta.
443:  Roomassa perustetaan kahden miehen censorin (sensorin) virka.  Censorien tehtävänä on toimittaa väestönlasku ja verollepano, valvoa yleistä moraalia eli ohjata laskettavien ja luokiteltavien ihmisten tapoja sekä teettää julkisia töitä.  He valvovat julkisia ja yksityisiä tapoja regimen morum tai cura morum ja antavat tarvittaessa rangaistuksia.
300-luvun alku:  Kreikassa yhdenvertainen oikeus puhua - isegoria ja sananvapaus - parrhesia saavat merkitystä.
300-luku:  Platon (427-347) kannattaa teoksissaan Valtio ja Lait sensuuria.  Platonin ihannevaltiossa on salainen neuvosto, joka kokoontuu öisin ja jolla on valta langettaa ensikertalaisille kerettiläisille vankeutta ja toiskertalaisille kuolemantuomio.  Diogenes Laërtios kertoo 200-luvulla, että Platon halusi kerätä kokoon ja polttaa Demokritoksen materialistista filosofiaa puoltavat teokset.
399:  Ateenalaiset tuomitsevat ja teloittavat Sokrateen (469-399) myrkkymaljan juottamisella.  Heidän mielestään Sokrates turmeli nuorisoa eikä tunnustanut kaupungin jumalia, vaan tunnusti omia muita uusia jumaluuksiaan.  Sokrateen ajatukset säilyvät Platonin vuoropuheluissa ja Ksenofonin Sokrateessa.
387:  Platon ehdottaa Homeroon (700-luku) Odysseian poistamista epäkypsien lukijoiden ulottuvilta.  Caligula yrittää kieltää sen.
212:  Kiinan ensimmäinen yhdistäjä keisari Qin Shi Huang Di eli Ts'in Shih Huang-di (259-210) poltattaa Li Sin neuvosta melkein kaiken historiallisen aineiston eli varhemmat kirjoitukset, jotka eivät koske Qin- eli Ch’in-dynastiaa, mutta jättää kopion kustakin keisarin kirjastoon, ja kieltää kirjat säilyttääkseen valta-asemansa.  Hän yrittää tuhota myös Kungfutsen (551-479) oppilaiden kirjoitukset Keskusteluja ja muut teokset sekä koettaa saada ihmiset lopettamaan vanhojen hyvien aikojen muistelemisen.  Keisari määrää lain koulukunnan oppeihin nojautuen muiden koulukuntien kirjoitukset poltettaviksi.  Keisarin mielestä näin historia alkaa hänestä.
146:  Roomalaiset tuhoavat Karthagon ja sen kirjastot.
1-luku:  Roomassa kensorit (sensorit) valvovat puhuttua ja kirjoitettua sanaa.  He keskittyvät pilkka- ja häväistyskirjoituksiin libelli famosi.
31 eaa:  Rooman tasavallan ajan päättyessä loppuu poliittinen sananvapaus.

1-luku jaa:  Roomassa Gaius Octavius, 44 eaa Gaius Julius Caesar Octavianus, 27 eaa Augustus (63 eaa-14 jaa) poltattaa vastustajansa Titus Labienuksen (-12 jaa) kirjoitukset.  Labienus on roomalainen historioitsija ja puhuja.
1-luku:  Cremutius Cordus nimittää historiassaan viimeiseksi roomalaiseksi Cassiusta, joka rohkeni ivata Augustuksen hyökkäystä Labienuksen kirjoituksia vastaan.  Rooman senaatti käskee polttaa Cremutiuksen kirjan.
1-luku:  Roomassa Lucius Domitius Nero, 54 Claudius Drusus Germanicus Caesar Nero (37-68) kieltää Vejinton kirjoitukset.
1-luku:  Roomassa Titus Flavius Domitianus (51-96) antaa ristiinnaulita historiankirjoittaja Hermogeneen hänen kirjoittamansa keisaria loukkaavan teoksen vuoksi.  Saman kohtalon uhreiksi sanotaan asiaan sekaantuneiden kirjurien ja kirjakauppiaiden joutuneen.
1-luku:  Paavalin kannattajat polttavat taikauskoisena pitämäänsä kirjallisuutta.
8:  Rooman keisarin mahtikäskyllä Ovidius (43 eaa-17 jaa) karkotetaan loppuiäkseen Tonavan suiston Tomikseen eli Romanian Constantaan.  Ovidius vihjaa olleen kaksi syytä, laulun ja erehdyksen.  Tekosyy laulu Ars amatoria - Rakastamisen taito loukkasi Augustuksen avioliittolakeja, mutta erehdys ei ole varmasti selvillä.  Ovidiusta paheksutaan keskiajalla ja 1900-luvulla.
66:  Kreikassa Aristofaneen (445-385) komediat katsotaan säädyttömiksi.
180:  Lyonin piispa Irenaeus tuomitsee gnostilaiset opetukset ja kutsuu Juudaksen evankeliumia keksityksi historiaksi.  Hän kirjoittaa tutkielman Harhaoppeja vastaan.
303:  Rooman keisari Diokletianus määrää ediktillään kristittyjen pyhät kirjoitukset poltettavaksi.
325:  Nikean kirkolliskokouksessa Aleksandrian presbyteerin Areios eli Arius (255-336) ja hänen kannattajiensa kirjoitukset tuomitaan takavarikkoon otettaviksi ja Rooman keisari Konstantinos (285-337) määrää ne poltettaviksi.  Niiden salainen hallussapito rangaistaan kuolemalla.
341-81:  Laodikean kirkolliskokous laatii sallittavien kirjojen luettelon.
361-63:  Flavius Claudius Julianus (332-63), lisänimeltä Apostata - luopio, on Rooman keisarina.  Hänen kirjoituksensa kirkonopista tuomitaan sittemmin poltettavaksi.
363-64:  Keisari Flavius Claudius Jovianus määrää pakanallisia kirjoja poltettavaksi Antiokiassa.
371:  Keisari Flavius Valens (328-78) käskee polttaa kirjoja Antiokiassa.
400-luku:  Katolisen kirkon kiellettyjen kirjojen luettelo laaditaan alkeellisessa muodossa.  Tästä saa alkunsa Index librorum prohibitorum.  Kirkko varjelee tietoa joutumasta mielestään ymmärtämättömän kansan käsiin.  Luostarit vartioivat käsikirjoituksiaan tiukasti ja harkitsevat tarkoin, kuka saa mihinkin kirjaan tutustua.  Luostarikirjastoissa keskeistä on kirjojen säilyttäminen ja varastointi, ei niiden lainaaminen.
431:  Efeson kirkolliskokous tuomitsee Nestorioksen harhaoppisena.  Itä-Rooman keisari Theodosios II Nuorempi (401-450) käskee koota ja  polttaa nestorialaiset kirjoitukset kerettiläisinä.
448:  Keisari Theodosios II Nuorempi (401-450) määrää filosofin Porfyrios (232-304) teoksen Kristittyjä vastaan poltettavaksi samoin kuin muiden kirkonopin vastustajien kirjat.  Näihin aikoihin papisto johtaa retkillä partioita, jotka polttavat kirjastoja.
451:  Halkedonin kirkolliskokous tuomitsee monofysiittisen opin.  Konstantinopolilaisen arkkimandriitan Eutykhios teokset päätetään polttaa.
455:  Keisari Marcianus (390-457) antaa määräykset polttaa kerettiläisiä kirjoja.
477:  Paavi Leo I kieltää manikealaisten kirjoitukset ja priskillianistien väitetyn raamatunväärennöksen.
500-800-luvut:  Bysantissa ei säily juuri mitään kirjoja.
529:  Ateenan filosofian koulu lakkautetaan.
546:  Bysantissa opettajia ja kirjailijoita vangitaan ja kidutetaan ja heidän kirjoituksiaan poltetaan Konstantinopolissa ortodoksian juhlistamiseksi.  Samoin tapahtuu 562.
553:  Justinianuksen asetuksen mukaan raamatusta saa käyttää kreikan- ja latinankielisiä versioita.
600-luvun alku:  Paavi Gelasius I täydentää katolisen kirkon kiellettyjen kirjojen luetteloa.
692:  Trullon kirkolliskokouksessa päätetään, että ei yksityisiä psalmeja eikä epäkanonisia kirjoja saa laulaa tai lukea kirkoissa.  Kerettiläiset kirjat on poltettava, niitä ei saa ostaa eikä myydä eikä leikata palasiksi.  Kirjakauppiaat - bibliokapeloi, jotka eivät kunnioita pyhiä kirjoja, suljetaan seurakunnan ulkopuolelle.  Bibliopoios tarkoittaa kirjantekijää, mutta koska ei tule kysymykseen kopioida kirjoja yksityiseen käyttöön, bibliopoios korjaa pergamentin kuluneita kohtia tai sitoo uudelleen kirjan.
840-luku:  Tiibetiläinen kuningas gLang-dar-ma toimeenpanee buddhalaisuuden vainon ja osa dharman ensimmäisen leviämisen käännöksiä hävitetään.
900-luku:  Sulttaani El Hakem el Mustansir kerää kirjaston.  Hänen seuraajansa näkee kirjoissa tuomittavan näkemyksen ja poltattaa niistä useimmat.  Loput hän antaa myydä.
1079:  Kiinan Sung-kauden suurin kirjailija Su Tung-p'o eli Su Shih eli Su Tzu-chan (1036-1101) vangitaan varomattoman kirjoituksen vuoksi ja viedään pääkaupunkiin.  Kolmen kuukauden kuluttua hänet vapautetaan, mutta karkoitetaan Huang-chouhun Jangtsen keskijuoksun varrelle.  Täällä hän rakentaa itselleen majan erään kukkulan pohjoisrinteelle - tung-p'o - ja ottaa asuinpaikkansa mukaan itselleen runoilijanimensä.
1080:  Paavi Gregor VII kieltää slaaveja käyttämästä kansankielistä raamattua.
1100-luku:  Clunyn apotti Petrus Venerabilis hyökkää juutalaisten pyhiä kirjoituksia vastaan nimittäen niitä jumalanpilkaksi.
1121:  Pierre Abélard eli Petrus Abaelardus (1079-1142) todetaan harhaoppiseksi ja hänen ensimmäiset teoksensa poltetaan.  Sensin kirkolliskokous 1140 tuomitsee Abélardin mielipiteet ja paavi käskee polttaa hänen kirjansa.
1184:  Paavi Lucius III antaa määräyksen, että kirkollistuomioistuimen on luovutettava kerettiläiset siviiliviranomaisille, jotka langettavat tuomion ja panevat sen täytäntöön.  Tästä alkaa inkvisitio.  Kirkko vainoaa kerettiläisiä eli saatanan palvelijoita heidän omaa etuaan ajatellen.
1190:  Kairossa poltetaan talmud, Pariisissa 1244 ja Salamancassa 1490.
1100-luvun loppu:  Uskonnollisen suvaitsemattomuuden vuoksi Córdobassa palavat kirjaroviot.  Niissä tuhoutuvat islamilaisen tiedemiehen Averroës eli Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rushd (1126-98) kielletyt teokset ja kirjasto, jotka poltattaa sheikki Riad.  Ibn Rushd on filosofi, matemaatikko, lääkäri ja tuomari, lempinimeltään suuri kommentoija.  Kalifin Abu Yaqub Yusuf pyynnöstä Averroës tuottaa 1169-95 sarjan Aristoteleen teosten yhteenvetoja ja selityksiä sekä Platonin Tasavallan selitykset.  Hän kirjoittaa teoksia, joissa puolustaa uskonnon filosofista tutkimista teologeja vastaan.  Averroësin oppilaat ja perhe kopioivat hänen vastustajiensa poltettaviksi määräämät käsikirjoitukset ja salakuljettavat kopioita turvaan.  Niitä aletaan julkaista hepreaksi ja latinaksi.  Etelä-Ranskassa Averroësin ajatusten levittäminen on riittävä syy ihmisen elävältä polttamiseen.  Ranskan kaupunki Languedoc määrää Averroësin kirjat poltettavaksi.  Kerettiläisenä pidetty Gérard Breuil oli kääntänyt Averroësin teoksia, ja hänet poltetaan kirjojensa kanssa.  Egyptiläinen ohjaaja Youssef Chahine ohjaa 1997 egyptiläis-ranskalaisen elokuvan Al Massir - Le Destin - Kohtalo näistä tapahtumista.
1200-luku:  Eurooppalaisissa kirjoituksissa alkavat kiertää juutalaisvastaiset syytökset.
1204:  Neljäs ristiretki valloittaa Konstantinopolin.  Vandalismissa tuhotaan kirjoja.  Suuresta tulipalosta pelastuneet kirjat revitään arvokkaista kansistaan, jotka monet ovat Venetsiassa Markuksen aarrekammiossa.  Monia kirjoja poltetaan kodeissa tulisijoissa.  Ristiretkeläisillä ei ole käyttöä kirjoille, koska eivät osaa kreikkaa, mutta he pitävät niitä siksi kerettiläisinä.  Valloittajat ovat tietämättömiä barbaareja, jotka eivät arvosta harmonian ja sanojen iloa, vaikka aasikin arvostaa lyyran ääntä ja hajuveden tuoksua.
1210:  Pariisin synodi kieltää ranskankieliset teologiset kirjat.
1219:  Toulousen konsiili määrää, että maallikot eivät saa omistaa vanhaa eikä uutta testamenttia.  Niiden käännöksiä maan kielelle ei saa pitää hallussa.
1229:  Inkvisitio kieltää maallikoilta raamatun lukemisen.
1233:  Montpellierissä poltetaan teos Maimonides, Neuvottoman opas.
1242:  Pariisissa poltetaan 20 vaunukuormallista juutalaisten pyhiä kirjoituksia.  Inkvisitio etsii ja tuhoaa niitä.
1277:  Pariisin yliopistossa julkistetaan luettelo 219 filosofisesta väitelauseesta, joiden opettaminen kielletään.
1296-1306:  Piispa Guy de Colmieu poltattaa mystikon Marguerite Porete kirjan La mirouer de Simples Ames - Yksinkertaisten sielujen peili Valenciennesin torilla.  Porete poltetaan kerettiläisenä 1310 Pariisissa.
1318:  Ranskassa Lombardiassa poltetaan Dante Alighierin (1265-1321) De monarchia 1310-15 julkisesti.
1329:  Mystikon Mestari Eckhart (1260-1328) 28 lausetta tuomitaan paavin Johannes XXII bullassa maallisina ja kerettiläisinä tai kerettiläisyydestä epäiltyinä.
1369:  Kaarle IV määrää, että maallikot eivät saa lukea kirjoja pyhistä kirjoituksista eivätkä kansankielisiä kirjoja niistä.
1400:  Englannissa säädetään, että ken julistaa kirkonvastaisia oppeja, menettää omaisuutensa ja karkoitetaan maasta.  Aikaisemmin kiellettiin raamatun lukeminen englanninkielellä kuoleman uhalla polttoroviolla.  1410 säädetään ainaiseksi, että ken lukee raamattua äidinkielellään, menettää omaisuutensa ja henkensä, hän ja hänen perillisensä kaikiksi ajoiksi.  Lordi Kobham otetaan kiinni levittämänsä kirjallisuuden vuoksi, ripustetaan elävältä rautakahleilla hirsipuuhun sekä poltetaan sitten.  Herttua Humphrey surmataan sängyssään, ja hänen hovisaarnaajansa pakotetaan kieltämään väärät oppinsa sekä polttamaan kirjoittamansa teokset.  Silti hänet heitetään linnaan, jossa hän saa surmansa.
1415:  Prahassa protestantille Jan Huss (1373-1415) näytetään ensin, kuinka hänen kirjansa De ecclesia 1413 poltetaan.  Sitten hänet viedään toiselle roviolle, jossa hänet poltetaan.  Huss sanoo roviolla: "Typerykset polttavat sen, mitä eivät osaa lukea".  Tuomitseminen aiheuttaa 30-vuotisen sodan.
1475:  Kölnin yliopisto saa paavilta oikeuden sensuroida kirjan kopioijia, kustantajia, kirjailijoita ja jopa lukijoita.  Kölnin yliopisto laajentaa 1479 sensuurin painettuihin kirjoihin.  Censura on ankara tarkastus.
1478:  Saksassa tapahtuu ensimmäinen oikeudenkäynti paheksuvan ja tuomitsevan kirjoituksen tekijää vastaan.
1479:  Paavin määräys aloittaa kirjapainojen valvonnan.
1480:  Kirjan Tunne itsesi loppuun on painettu: "Me, Morpheus Girardo, jumalan armosta Venetsian patriarkka ja Dalmatian priimas, luettuamme edellä mainittujen herrojen lausunnon edellä mainitusta teoksesta, sen johtopäätöksen ja siihen liitetyn todistuksen, todistamme niiden nojalla ja yhtäpitävästi niiden kanssa, että tämä kirja on oikeaoppinen ja jumalaapelkääväinen".
1485:  Mainzin arkkipiispa Berthold von Henneberg (1484-1504) määrää Konrad Henselin Frankfurtin sensoriksi ja antaa 1486 sensuroida vieraista kielistä saksaksi käännetyt käsikirjoitukset.  Sensoreiksi määrätään neljä Mainzin yliopiston professoria.  Hän vaatii Frankfurtin kaupungin neuvostoa huolellisesti tutkimaan Lentenin messujen kirjat, jotta estetään vaarallisten julkaisujen leviäminen.
1486:  Mainz ja Frankfurt perustavat yhdessä ensimmäisen maallisen sensorin toimiston, jossa työskentelee kaksi pappia ja kaksi tohtoria tutkimassa kaikki kirjat.  1496 arkkipiispa Berthold von Henneberg kieltää jokaisen kirjan julkaisemisen, jos se ei ole saanut hänen hyväksyntäänsä.  Keskiajalla kirkolliset viranomaiset sensuroivat kirjoitettua sanaa varsinkin yliopistoissa.
1487:  Paavi Innocentius VIII julkaisee bullan Contra impressores librorum reprobatorum huonojen kirjojen painajia vastaan.  Jos kirjat ovat katolisen uskon vastaisia, jumalattomia, vihollisia tai suuttumusta herättäviä, on ne poltettava.
1487:  Englannissa perustetaan korkein tuomioistuin tähtikamari - Star Chamber.  Se määrittelee kirjapainon harjoittajien ja painokoneiden määrän sekä perustaa viranhaltijan, joka myöntää painoluvan.
1488:  Paavi Innocentius VIII koettaa yhtenäistää sensuurin kaikkialla, esittää ennakkosensuuria ja kohdistaa sensuurin myös epäuskonnollisiin eli maallisiin kirjoihin.
1490:  Espanjalainen yli-inkvisiittori Tomás de Torquemada (1420-98) poltattaa Salamancassa kokoelman hebrealaisia raamatuita arvellen, että ne sisältävät juutalaista harhaoppia.  Myöhemmin hän poltattaa 6000 kirjateosta yht’aikaa.
1491:  Trevison arkkipiispa Niccolò Franco kieltää uskoa tai kirkon auktoriteettia käsittelevien kirjojen julkaisemisen ennen piispan lupaa.  Antonio Rosellin monarkiaa käsittelevä teos ja Pico della Mirandolan kirjoitukset tuomitaan.
1492:  Katoliset viranomaiset kieltävät Swietopek Fiolia painamasta Krakovassa kyrillitsalla ja syyttävät häntä kerettiläisyydestä.  Fiol joutuu pakenemaan Krakovasta.
1496:  Paavi Aleksanteri VI (1431-1503), alkuaan Rodrigo Borgia, espanjaksi Borja, kieltää kerettiläisten kirjojen lukemisen ja  levittämisen.
1497:  Italiassa Firenzessä Giovanni Boccaccion (1313-75) käsikirjoitukset ja painetut kirjat poltetaan Savonarolan turhuuksien roviolla.  Samoin käy Dante Alighierin (1265-1321), Ovidiuksen (43 eaa-17jaa), Propertiuksen teoksille, pakanakirjoille, pornografialle ja rivoille kuville.
1498:  Girolamo Savonarola (1452-98) pakotetaan kiduttamalla tunnustamaan kirjoitustensa kerettiläisyys, hirtetään ja poltetaan kirjoitustensa, saarnojensa ja esseittensä kanssa.
1498:  Keisari Maximilian I määrää Strassburgissa oikeustieteen tohtorin Jacques Oessler koko Saksan kirjojen pääylitarkastajaksi.
1499:  Espanjan Granadassa kardinaali Francisco Ximenes de Cisneros (1436-1517) käskee polttaa ainutlaatuiset islamilaiset käsikirjoitukset ja teokset, joihin on koottu maata rikastuttanut ja siellä kukoistanut runous, filosofia, tiede ja uskonto.  Pari miljoonaa käsikirjoitusta ja 800 vuotta muuttuu tuhkaksi.
1499:  Kölnin arkkipiispa Hermann IV von Hessen määrää, että jokaisen painettavan kirjan tulee saada kirkon painolupa.