torstai 2. helmikuuta 2012

Aikakauslehti ja -julkaisut 1918-2009        

Ihminen ei voi lukiessaan tehdä pahaa.  Jean-Paul Sartre

Jatkokertomukset ovat moraalisesti kohottavampia kuin yhtenä niteenä julkaistut romaanit.  Levittävät alhaista moraalia.  Väitelkää mahdollisista loppuratkaisuista.  Kirjoittakaa tekijälle ja tarjotkaa ideoitanne.  Raivostukaa, jos löydätte kertomuksesta nimen joka muistuttaa omaanne.  Gustave Flaubert

1918:  Neuvostovenäjällä alkaa ilmestyä uusia aikakauslehtiä: Krasnoarmejets - Puna-armeijalainen, Rabotnitsa - Työläisnainen, Proletarskaja kultura - Proletaarikulttuuri, Krasnaja nov - Punainen uudismaa, Molodaja gvardija -Nuori kaarti, pilalehti Krokodil - Krokotiili, Ogonek - Tuli, Oktjabr - Lokakuu, Zvezda - Tähti ja Novyi Mir - Uusi maailma.  Puoluelehtiä ovat Proletarskaja revoljutsija - Proletaarivallankumous, Pod znamenem marksizma - Marxismin lipun alla ja Bolshevik (sittemmin Kommunist).
1918:  "Vasemmistokommunistien" aikakauslehti Kommunist ilmestyy Moskovassa.
1918:  Menshevistinen aikakauskokoelma Juzhnoje Delo - Eteläinen Asia ilmestyy Harkovissa ja Kiovassa kahtena kokoelmana.
1918-20:  Menshevistis-eserräläinen kuukausijulkaisu Objedinenije - Yhdistyminen ilmestyy Odessassa viitenä vihkona.
1918-24:  USAssa ilmestyy vasemmistolainen The Liberator, joka yhdistetään lehteen The Workers Monthly.
1918:  Ruotsissa ilmestyy lehden Samefolkets Egen Tidning näytenumero.  Lehti ilmestyy 1919-58 neljä kertaa vuodessa.
1918:  Toivo Antikainen kirjoittaa SKPn ja SKNLn Turun piirilehdessä Kumous: "Työväenluokan nuoriso ei jäänyt sivuun tästä kamppailusta.  Se lähti kaikella nuoruuden innolla taistelun melskeeseen.  Muodostettiin nuorisokomppanioita, jotka kunniallisesti täyttivät paikkansa taistelurintamalla.  Kaikki antoivat parhaansa taistelun voittoon viemiseksi."
1918:  Aikakauslehti Kumous valmistelee Suomen kommunistisen puoluee ideologista perustaa.  Kumousta levitetään Neuvosto-Venäjällä olevien punaisten pakolaisten keskuuteen ja salakuljetetaan Suomeen.
1918:  Työläisnuoriso ja Till Storms! aloittavat uudelleen luokkasodan jälkeen.
1918:  Sosiaalihuollon virallinen lehti Köyhäinhoitolehti kuvaa syksyllä punaäidit kyvyttömiksi äitiystehtävään:
"Vielä on suuri vaara punaisten naisissa.  He ovat osoittautuneet useimmissa tapauksissa kauhistuttaviksi hirviöiksi ja pedoiksi.  He ovat olleet kamaloita ilmiantajia ja murhiin yllyttäjiä.  He ovat riehuneet ase kädessä ja tehneet kammottavia murhia.  Suurelta osin noiden naisten kodit ja niissä annettu kasvatus on syynä hirvittävän kauheaan sisällissotaamme.  Punaisten raakuuksissa ennen kaikkea paljastui punaisten kotien ja näitten naisten raakuus, mikä hirvittävässä julmuudessa hakee vertaansa.  Yhteiskunnan ehdoton velvollisuus tästä lähtien on oleva, etteivät tällaiset hirviöt saa enää lapsia kasvattaa ja niihin istuttaa julkeaa raakuuttaan sekä kalvavaa vihaansa, joka saastuttaa lapsen sielunelämän.  Tässä täytyy tulla luja kontrolli ja sen aikaansaaminen on ennen kaikkea köyhäinhoitoviranomaisten tehtävä.  Kaikissa vähänkin arveluttavissa tapauksissa on lapset erotettava tällaisista hirviöistä.  Yhteiskunnan etu ja säilytysvaisto sitä vaatii."
1918-22:  Edistyspuoluetta lähellä olavat henkilöt julkaisevat tasavaltalaista lehteä Tuleva Suomi, jonka päätoimittajana on Oskari Mantere.
1918:  Nimimerkki AL käyttää sanaa juliste ensi kerran Suomen Kuvalehdessä.  Juliste on 1920 Cannelinin ruotsalais-suomalaisen sanakirjan toisessa painoksessa korvaamassa sanaa plakaatti.  Juliste on englanniksi poster, saksaksi Plakat ja ranskaksi affiche.
1918-30:  Karisto julkaisee lehteä Maailma.  Se tyydyttää valistuneiden kotien jokaisen jäsenen kaikkia harrastuksia sekä tehokkaasti kohottaa ja kehittää kansallista kulttuuriamme.  Maailma on paremmin toimeentulevan ja koulutetun väestönosan lehti.  Lehdessä on naisten palsta ja muotia esitellään.  Lehti esittelee ulkomaisten kaunottarien jälkeen suomalaisia, joille järjestetään kauneuskilpailuja Maailman sivuilla jo 1919.  Sievät nais-ilmennykset vetävät lehteä valitsevien huomiota.  Nimeksi tulee 1930 Uusi Maailma, mutta lehti kuolee samana vuonna.
1918:  Nykyaika ilmestyy vähän aikaa.  Sitä julkaisee vanhasuomalaisen Uuden Päivän Klubin Väinö Salminen ja Väinö Nuorteva eli pakinoitsija Olli.  Lehti on monarkistinen ja Suur-Suomea kannattava sekä muuttuu 1919 alussa poliittiseksi lehdeksi Suunta, ja ilmestyy 1925 loppuun.
1918:  Suomen Kuvalehden numerossa 38 on kansikuvatyttönä Suomen tuleva kuningatar Hessenin prinsessa Margarete.
1918:  Maataloustyönjohtajain liitto alkaa julkaista Maataloustyönjohtajain lehteä, jonka nimeksi muutetaan 1928 Käytännön Maamies.  Se siirretään 1946 Maatalousteknikkojen liitolle, joka ryhtyy julkaisemaan ammattilehteä Käytännön Maatalous.
1918:  Yksityisoppikoulujen Yhdistys alkaa julkaista lehteä Yksityiskoulu - Privatskolan.  Se muuttuu 1948 oppikoulunopettajien yhteiseksi lehdeksi Oppikoulunlehti - Lärovärkstidningen.  Oppikoulunopettajien Keskusjärjestö alkaa 1951 julkaista sitä nimellä Oppikoululehti - Lärovärkstidningen.
1918:  Valio ryhtyy julkaisemaan lehteä Karjantuote ja 1924 lehteä Karjatalous.
1918-30:  Tidskrift för jakt och fiske ilmestyy.
1918:  Suomen Työnantajien Keskusliiton Työnantaja-Arbetsgivaren lopetetaan ja tilalle perustetaan Teollisuuslehti ja Industritidningen.
1918-19:  Viipurissa ilmestyy maalaisliittolainen nuorisolehti Nuorten Päivä.
1918:  Tampereella perustetaan Suojeluskuntalaisen Lehti, joka 1919 siirretään Helsinkiin suojeluskuntain yliesikunnan epäviralliseksi äänenkannattajaksi.  Samassa tehtävässä toimii Suomen Sotilas 1925 saakka, jolloin Suojeluskuntalaisen Lehti siirtyy suojeluskuntajärjestön omistukseen ja nimeksi muutetaan 1926 Hakkapeliitta.  Se lakkaa 1944.
1918:  Suomen sotaministeriö julkaisee luokkasodan jälkeen Sotilasviikkolehteä.  Lehti jatkaa ilmestymistään yksityisin voimin nimellä Suomen Sotilas.  Lehti kokee parhaat vuotensa sotien aikana.
1918:  Porvarillinen lehti Tosi Työhön kertoo liioitellen luokkasodan punaisen hallinnon varjopuolista.  Lehti tarkoitetaan poliittisen uudelleenkasvatuksen antajaksi punavangeille ja heidän perheilleen.
1918-55:  Suomessa ilmestyy yhteensä 37 kulttuuripoliittista keskustelulehteä.
1918:  Suomessa toimivien saksalaisten joukkojen keskuudessa ilmestyy toistakymmentä lehteä, ja suomalaiset toimittavat muutamia tiedotuslehtiä.  Karjalan rintamalla Antreassa ilmestyy Karjalan Armeijakunnan Tiedonannot.
1919-43:  Aikakauslehti Kommunistinen Internationaali ilmestyy venäjän, saksan, ranskan, englannin, espanjan ja kiinan kielellä.
1919-26:  Neuvosto-Venäjällä ilmestyy Bjulleten Tsentralnogo Statistitsheskogo Upravlenija - Tilastollisen Keskushallinnon Tiedonantolehti, jossa julkaistaan talouselämän eri kysymyksiä käsitteleviä katsauksia ja tilastotietoja.
1919:  Menshevistinen aikakauslehti Mysl - Ajatus ilmestyy Harkovissa 15 numerona.
1919:  Menshevistinen aikakauslehti Grjadushtshi Den - Koittava Päivä ilmestyy Odessassa kahtena numerona.
1919:  Italialainen marxilainen ajattelija Antonio Gramsci (1891-1937) perustaa Togliattin, Terracinin ja Tascan kanssa sosialistisen kulttuurin viikkolehden L'Ordine Nuovo - Uusi järjestelmä.
1919-22:  Italian Sosialistisen Puolueen aikakauslehti Comunismo - Kommunismi ilmestyy.  Lehteä toimittaa Giacinto Serrati.
1919-22:  Helmut Herzfelde alias John Heartfield julkaisee lehteä Die Pleite - Vararikko taiteilijan George Grosz ja veljensä Wieland Herzfelde, joka on Malik-kustantamon johtaja, kanssa.  Die Pleite seisoo kommunistien puolella ja tukee heidän kamppailuaan.  Heartfield työskentelee 1923-27 satiirisessa viikkolehdessä Der Knüppel - Nuija, joka on Pleiten seuraaja.
1919:  Tomasson perustaa saamenkielisen lehden Samefolkets Egen Tidning.  Nimeksi otetaan myöhemmin Samefolket.
1919-54:  Lontoossa ilmestyy kirjallinen lehti John O'London's Weekly.
1919:  True Story Magazine alkaa ilmestyä USAssa.
1919-24:  Tiede ja elämä ilmestyy vihkoina, joista sidotaan kuusi nidettä.
1919:  Suomessa perustetaan ruotsinkielisille naisille Astra, Tidning utgiven av Finlands svenska kvinnoförbund, jota toimittaa Margit von Bondsdorff ja jonka toimitukseen Helena Westermarck kuuluu 1919-22.
1919-23:  Suomen Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton SSN liittotoimikunta julkaisee Sosialistista Aikakauslehteä.  Sen toimituksen ja Suomen Kommunistisen Puolueen SKP maanalaisen johdon välille syntyvät läheiset suhteet.  Lehteä toimittaa tohtori Ivar Lassy, ja lehden ympärille ryhmittyvät Eino Pekkala, Sulo Wuolijoki ja muut, jotka ovat tyytymättömiä sosiaalidemokraattisen puolueen oikeistopolitiikkaan.  Lehteä avustavat OW Kuusinen nimimerkeillä Usko Sotamies, Sotamies, Ilmari V, Sukulainen ja O.V.K., Lauri Letonmäki, Yrjö Sirola eri nimimerkeillä ja Lumivuokko nimimerkillä P Hauli.  Sosialistinen Aikakauslehti arvostelee Suomen Sosialidemokraattia.  Sosialistinen Aikakauslehti lakkautetaan 1923 samalla kun vasemmiston kansanedustajat vangitaan ja hallitus rajoittaa sen julkaisutoimintaa.
1919-21:  Suomessa ilmestyy Stenmans Konstrevy.  Kuvataidelehteä julkaisee Gösta Stenmanin taidesalonki.
1919:  Inkerin Ystävät julkaisee Inkerinmaata 13 numeroa.  Sitä jatkaa 1920 sanomalehden muotoinen Inkerin Sanomat, joka muuttuu 1922 aikakauslehdeksi Inkeri, ja siitä tulee Inkerin Liiton äänenkannattaja.  Lehti lakkaa 1927.
1919-25:  Poliittinen viikkolehti Suunta ilmestyy.
1919-69:  Pienviljelijäin Liitto julkaisee lehteä Pienviljelijä.
1919:  Svenska lantbrukssällskapens i Finland förbund perustaa kaksi lehteä: pienviljelijöille tarkoitettu osuustoiminnallinen Odalmannen, joka lakkaa 1927, ja Tidskrift för Lantmän.
1919:  Siipikarjanhoitajain liitto alkaa julkaista lehteä Siipikarja.
1919:  Vakuutussanomia Oy ostaa lehden Vakuutussanomia sen omistaneilta kolmelta henkilöltä.
1919:  Teollisuusvirkailija - Industritjänstemannen ilmestyy neljänä numerona.  Sen ilmestymistä jatketaan 1927.
1919:  Virkamiesyhdistysten Keskusliitto alkaa julkaista lehteä Virkamiesten Aikakauskirja - Tjänstemännens Tidskrift.  Sen nimeksi tulee 1933 Virkamieslehti.
1919:  Suomen Työnantajain Keskusliiton STK äänenkannattajina alkavat ilmestyä lehdet Teollisuuslehti ja Industritidningen.
1919:  WSOY alkaa julkaista lastenlehteä Nuorten Toveri, joka muuttaa 1920-luvun lopussa nimekseen Sirkka.  Anni Swan perusti lehden, jonka ihanteet ovat valkoiset.  Suojeluskunnat, lottatyö ja partioliike katsotaan lehdessä nuorille sopiviksi harrastuksiksi.
1919-20:  Vasemmistososiaalidemokraatit julkaisevat pilalehtiä Murikka, 1921-23 Paukku ja 1924-30 Tuisku.
1919-42:  Pilajuttuja ja piirroksia ilmestyy epäsäännöllisesti, mutta 1943 neljästi vuodessa.
1919:  Suomen Sotilas perustetaan auttamaan ruodun miehiä kasvamaan hyviksi sotilaiksi ja hyviksi ihmisiksi.
1919:  Sortavalan suojeluskuntapiiri perustaa julkaisun Valkoinen Vartija, sitten Rajan Turva.
1919:  Vaasan suojeluskuntapiirissä syntyy Svenska Skyddskåristen, joka ilmestyy 1927 saakka.  Suojeluskunnan piirilehtiä ilmestyy 18 kappaletta.  Piirien määrää lisätään 1941, ja 23 piirilehteä ilmestyy.
1919-36:  HJ Viherjuuren alias Veli Giovannin ajanvietesivu ilmestyy Suomen Kuvalehdessä.
1920-luku:  Neuvosto-Venäjällä ja sitten Neuvostoliitossa kulttuurijärjestö Proletaarikulttuuri Proletkult julkaisee 15 aikakauslehteä.
1920-luku:  Ruotsissa perustetaan viikkolehtiä kuten Allers, Hemmets Veckotidning, Hemmets Journal, Lektyr, Svensk Damtidning, Husmodern ja Veckojournalen.
1920-luku:  Suomessa levitetään maanalaisena Nuorta Kommunistia.
1920-luku:  Suomen Kuvalehden sisältö on kaupunkilainen.  Lehti tuo Suomeen yhdysvaltalaisen elokuvan ja tähtikultin.  Ola Fogelbergin ja Jalmari Finnen sarjakuva Janne Ankkanen sekä Alexander Tawitzin sarjakuva Junnu 1927 ilmestyvät Suomen Kuvalehdessä.  Radio-osasto perustetaan 1923.  Lehti järjestää 1926 kilpailun suomalaisen naistyypin löytämiseksi ja 1930 kilpailun Suomen kaunein myyjätär.
1920-luku:  Akateemisen Karjalaseuran lehden Suomen Heimo säännöllistä ainesta on ryssänvihan perustelu.
1920:  Otto Wille Kuusisen runo Torpeedo ilmestyy Työläisnuorisossa.  Torpeedo on "vallankumouksellinen sekä muodoltaan että sisällöltään kauan ennen kuin suomenkielisen modernismin ensimmäiset näytteet ilmestyvät 1922 Ultrassa ja 1924 Tulenkantajissa".
1920:  Aikakauslehti Sever - Pohjoinen perustetaan Neuvostoliitossa.
1920:  Dada-almanakka ilmestyy Saksassa.  Sen kustantaa Saksan dadaliikkeen toimeksiannosta Richard Huelsenbeck.
1920:  Ruotsissa liikepankki Skandinaviska Kreditaktiebolaget (sittemmin Skandinaviska Banken) alkaa julkaista neljännesvuosikatsausta.
1920:  Suomen Kommunistisen Puolueen SKP pää-äänenkannattajana aletaan julkaista aikakauslehteä Proletaari.
1920:  Karisto alkaa julkaista Maailmaa.
1920:  Maalaisliittolainen poliittinen lehti Maan Ääni ilmestyy.  Sitä julkaiseva maalaisliiton eduskuntaryhmä ei pääse yksimielisyyteen lehden tarkoituksesta.
1920-32:  Kieltolakilehti ilmestyy.
1920:  Musiikkilehden edeltäjä Musiikkerilehti perustetaan.
1920-24:  Tupakkakauppiaiden järjestön lehti Tabacos ilmestyy.
1920:  Sosialidemokraattinen Aikakauslehti ilmestyy päätoimittajana KH Wiik.
1920-23:  Kommunistinen Työläisnainen ilmestyy.
1920:  Kommunistien nuorisolehdeksi perustetaan Nuori Työläinen, joka lakkautetaan 1923.  Seuraajana ilmestyy 1923-25 Nuorisoliitto, joka lopetetaan.
1920:  Suomen Postimerkkilehti perustetaan.
1920:  Suomen Asianajajaliitto alkaa julkaista lehteä Defensor Legis.
1920-32:  Raittiusliikkeen perustama Kieltolakiliitto julkaisee Kieltolakilehteä.
1920-21:  Koululaislehti Ajatar ilmestyy.
1920-26:  Koululaislehti Nordan ilmestyy.
1920-25:  Sosiaalidemokraatit julkaisevat Kurikan lisäksi työläisnuorisoliiton pilalehteä Penikka-Sosialisti.
1920-22:  Perhepilalehti Chaplin ilmestyy.
1920:  Maanpuolustuslehti Suomen Sotilasaikakauslehti - Finsk Militär Tidskrift alkaa ilmestyä.  Siihen liitetään 1926 Sotateknillinen Aikakauslehti (1924-25).  Lehden nimi lyhennetään 1935 Sotilasaikakauslehdeksi.
1920:  Suomessa ilmestyy 63 ammattijärjestöjen lehteä.
1920:  Suomessa julkaistaan 350 aikakauslehteä, joista 243 suomenkielisiä, 100 ruotsinkielisiä ja seitsemän vieraskielisiä.
1920-21:  Ensio Rislakki opiskelee Leipzigin Institut für Zeitungskundessa.
1921:  Aikakauslehden Russische Korrespondenz - Venäläistä kirjeenvaihtoa ensimmäisessä ja toisessa numerossa julkaistaan saksaksi Kansankomissaarien neuvoston asetus toimiluvista, metsä-, elintarvike- ja vuoritoimilupien kartat sekä johtavien neuvostotyöntekijöiden artikkeleita.
1921:  Saksassa aletaan julkaista työläisten kuvalehden Arbeiter Illustrierte Zeitung - AIZ edeltäjää Sowiet Russland im Bild, jota solidaarisuusliike myy ovelta ovelle varojen hankkimiseksi Neuvosto-Venäjän viljelyseutuja koetelleen kuivuuden aiheuttaman nälänhädän uhrien auttamiseksi.  Lehden nimeksi tulee 1923 Sichel und Hammer - Sirppi ja Vasara.  Aihepiirin laajennuksen vuoksi nimeksi otetaan 1924 Arbeiter Illustrierte Zeitung - AIZ - Työläisten Kuvalehti.  Levikki 1930 on 500 000 kappaletta eli AIZ on Saksan toiseksi suurin kuvalehti.  Toimittajia on vain viisi, jotka kirjoittavat useilla eri nimillä ikäänkuin toimitus olisi laaja. Avustajia on runsaasti muun muassa kirjailija Heinrich Mann.  Kuvalehden tavoitteena on rikkoa porvarillisten tiedotusvälineiden luoma harhakuvien maailma ja paljastaa todellisuus kuvien takaa.  AIZ paljastaa natsien ja aikakauslehtien virkistysleirinä mainostaman Dachaun todellisen luonteen, näyttää asevarastoja kirkoissa, osoittaa tehtaiden siirtymisen aseiden valmistukseen ynnä muuta.  Kuvan ja tekstin yhteyttä aletaan käyttää luovalla tavalla.  Runojen ja kuvien yhteiskäyttö kertoo samasta aiheesta kumpikin omalla kielellään, ei toisiaan selittämässä.  Kuvien rinnastaminen, kahden kuvan yhteisvaikutuksen käyttö kehittyy.  John Heartfield luo montaasitekniikalla varsinkin lehden kansikuvia.  Natsit hävittävät 1933 AIZ-toimituksen ja -painon.  Lehteä painetaan maanpaossa Tshekkoslovakiassa tavallisesti pienennetyssä koossa, ja muun muassa punaiset vuoristokiipeilijät kuljettavat sitä repuissaan rajan yli.  Tshekkoslovakian valtauksen jälkeen AIZ siirtyy Ranskaan, jossa se ilmestyy lyhyen aikaa nimellä Volks-Illustrierte.
1921-22:  Venäjän teknisen seuran teollistaloudellisen osaston aikakauslehti Ekonomist - Taloustieteilijä ilmestyy Pietarissa.  Seuraan kuuluu neuvostovaltaan vihamielisesti suhtautuvaa porvarillista teknistä sivistyneistöä.
1921:  L Martov perustaa emigranttimenshevikkien aikakauslehden Sotsialistitsheski Vestnik - Sosialistinen sanansaattaja Berliinissä.  Sitten se ilmestyy Pariisissa ja USAssa.
1921:  Ruotsissa LO alkaa kustantaa lehteä Fackföreningsrörelsen, jonka nimi 1976 alkaen on LO-Tidning.
1921-46:  Työläisnaisten Urheilulehti ilmestyy.  Se ilmestyy 1946-60 nimellä Naisten Urheilulehti.
1921-44:  Työväen Näyttämötaide ilmestyy.
1921:  Työn sävel alkaa ilmestyä.  Nimeksi otetaan myöhemmin Työväen Musiikkilehti.
1921:  Konsumtionsandelslagens Centralförbund KK perustaa Kuluttajain Lehden rinnalle asiakaslehden Konsumentbladet (1951-69 Konsumenten).
1921:  Kaupan työntekijöiden Liike- ja taloustyöläinen aloittaa.  Sitä jatkaa parin nimenmuutoksen jälkeen 1944 Liiketyöntekijä.
1921:  Helsingin Hyönteistieteellinen Yhdistys perustaa sarjan Notulae Entomologicae.
1921:  Metsästys ja Kalastus alkaa ilmestyä.
1921:  Suomen sianjalostusyhdistys alkaa julkaista Tiedonantoja, jonka nimeksi tulee pian Sika.  Sitä ilmestyy 1938-66 ruotsinkielinen painos Svinet.
1921-24:  Finnish Export Journal ilmestyy.  Sen seuraajat ilmestyvät 1925-29 Finnish Trade ja 1930 Finnish Trade Review.
1921:  Naistenlehti, Suomen Naisten ja Kotien äänenkannattaja alkaa ilmestyä kirjailijan Helmi Krohn toimittamana.  Julkaisija on Edistysseurojen Kustannus.  Lehti elää vuoden.
1921-24:  Pariisin Muodin Revue des Modes ilmestyy.
1921-27 ja 1948-63:  Suomen Valokuvaaja ilmestyy.  Sen seuraajia ovat Valokuvaaja 1928-39, 1941-47 ja 1964-70 sekä Valokuva 1972 alkaen.
1921:  Filmiaitta ja Filmrevyn alkavat ilmestyä.
1921-47:  Kansanvalistus ja Kirjallisuuslehti ilmestyy.  Siitä tulee ikävä tomuinen julkaisu, jonka arvostelijat ovat vanhoillisia.  Lehden vaikutus takapajuisiin maaseutukirjastonhoitajiin on peloittava.
1921-39:  Pilalehti Piloja ja pilakuvia ilmestyy.  Sen alullepanija on Arvi A Kariston kirjallinen johtaja Väinö Hämeen-Anttila eli Mikko Vilkastus.  Lehti kehitetään rautatiemyyntiä varten ulkomaisten esikuvien mukaan.
1921:  Otavan Suomen Kuvalehti saa syväpainorotaation.  Lehti kehittää tiedonvälityksen, mainonnan ja ajanvietteen alalla uusia tarpeita, massatuotantoa ja -myyntiä.  Lehti on "puolueeton" kansanvalistaja ja liikeyritys.  Vuoden vaihteessa 1921-22 lehdessä kerrotaan, kuinka Karjalan sotaretkellä liikkuu omalla hevosellaan paraikaa Suomen Kuvalehden edustaja tohtori Sakari Pälsi.  Lehti julkaisee 1931 lähes 6000 kuvaa vuosikerran 2500 sivulla.  Lehti on missivillityksen uranuurtaja Suomessa kansikuvatyttöineen, ja esimerkiksi 1926 se järjestää kilpailun esittääkseen mahdollisimman puhtaan suomalaisen naistyypin.  Lehti lennättää 1929 ympäri Suomea lentokoneella 3000 ihmistä.  Ensimmäisiä Suomen julkkisjuttuja on 1932 "Kun suuri Paavo vihittiin" Paavo Nurmen hääkuvineen.  Lehti tuo "amerikkalaisuutta" (tarkoittanee yhdysvaltalaisuutta, HaKa) Suomeen.  Suomen Kuvalehti lienee keskiluokan, liikkeenharjoittajien, opettajien ja teollisuusvirkailijoiden suosiossa.
1921-25:  Otava julkaisee ruotsalaisen Allers Familje-Journalin tapaista perhelehteä Otavainen, joka sisältää tietopuolisia artikkeleja, jännitystä, rakkautta, kodinhoitoa, sarjakuvia ja kilpatehtäviä.  Otavan johtokunnassa epäillään, että lehti alentaa yleisön kirjallista aistia ja sivistystasoa, mutta Otavainen on liian kaunokirjallinen eikä menesty.
1921:  Lördagens Krönika ilmestyy Helsingissä.
1921:  Teollisuuslehti ja Suomen Paperi- ja Puutavaralehti yhdistyvät, ja alkaa ilmestyä Suomen Paperi-, Puutavara- ja Teollisuuslehti sekä ruotsiksi Pappers-, Trävaru- och Industritidskrift för Finland.
1921:  Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektsförbundet SAFA alkaa julkaista lehteään Arkkitehti - Arkitekten.  SAFA keskittää 1946 järjestöuutiset lehteen Arkkitehti-uutiset.
1921:  Suomen Kelloseppä perustetaan.  Se on 1941-56 Kelloseppälehti ja 1957 alkaen Kelloseppä.
1921:  Sanomalehtimäinen Rautatieläinen - Järnvägsmannen alkaa ilmestyä.
1921:  Tampereen Teknilliset alkaa monistaa tiedotetta Johtokunnan Tiedotuksia.  Painettu Tampereen Teknilliset ry. Tiedotusjulkaisu aloittaa 1932, jota jatkaa 1946 Yleinen Insinööriyhdistys ry. Tiedotusjulkaisu.  Lehden nimeksi muutetaan 1952 Insinöörilehti, joka lopetetaan 1969.  Sitä jatkaa Tekniikka 1983 asti.
1921:  Suomen Pankki ryhtyy julkaisemaan kuukausilehteä Bank of Finland Monthly Bulletin.
1921:  Kymin Osakeyhtiö perustaa henkilöstölehden tapaisen virkamieskerhon julkaisun Brukstutan.  Se kuolee 1929.
1921-25:  Suomen Ilmailuvoimien Esikunta julkaisee lehteä Aero, joka siirtyy ilmailujärjestöjen äänenkannattajaksi.  Aero lakkaa 1941.
1922:  Neuvosto-Venäjällä perustetaan aikakauslehdet: Vestnik iskusstv - Taiteiden aikakauskirja, Kultura i zhizn - Kulttuuri ja elämä, Zrelishtsha - Näytännöt, Teatr i muzyka - Teatteri ja musiikki, Jezhenedelnik petrogradskih gosudarstvennyh akademitsheskih teatrov - Pietarin akateemisten valtionteattereiden viikkosanomat, Sibirskije ogni - Siperian tulet, kirjallinen lehti Molodaja gvardija - Nuori kaarti (ilmestyy vuoteen 1941 ja vuodesta 1956) ja Teatralnaja Vologda - Vologdan teatterielämä.
1922-44:  Moskovassa ilmestyy aikakauslehti Pod Znamenem Marksizma - Marxismin lipun alla, joka propagoi taistelevaa materialismia ja ateismia.  Lenin laatii suurelta osin tämän lehden ohjelmajulistukseksi aiotun  artikkelin Taistelevan materialismin merkityksestä.  Siinä esitetyt ajatukset materialismin, ateismin ja luonnontieteiden liitosta pätevät vielä tänään.
1922:  Neuvostoliitossa perustetaan pilalehti Krokodil.  Se julkaisee järjestelmää kehittävää humoristista kritiikkiä.  Krokodil ilmestyy aluksi sanomalehtien Rabotshi - Työläinen, sitten Rabotshaja Gazeta - Työläislehti liitteenä ja syyskuussa itsenäisenä.   Painos 1920-luvun lopulla on 600 000 kappaletta.  Myöhemmin satiirinen piirtäjäryhmä Kukriniksy (Mihail Kuprijanov, Porfirij Krylov ja Nikolai Sokolov) harrastaa sosialistisen yhteiskunnan ja elämäntavan kritiikkiä.
1922:  Petroskoissa ilmestyy suomenkielinen Punainen soturi.
1922:  Struve toimittaa Prahassa aikakauslehteä Russkaja Mysl - Venäläinen ajatus.
1922:  Pekingissä perustetaan kaksi kertaa kuussa ilmestyvä lehti Hsien-ch'ü - Avantgardisti, joka ilmestyy vielä 1923 Shanghaissa.
1922:  Vietnamilainen Hô Chi Minh - Ho Tshi Minh eli Bác Hô - Ho-setä (1890-1969) perustaa muutamien muiden kanssa Ranskassa lehden Paria, jota merimiehet salakuljettavat siirtomaihin.  Hän oli syntyjään Nguyen Sinh Cung, ja sai 10-vuotiaana nimen Nguyen Tat Thanh.  Hän kirjoitteli I maailmansodan aikana lehtiin nimellä Nguyên Ái Quôc.  Hän muuttaa 1923 Kominternissä nimensä Ho Tshi Minhiksi.
1922:  Reader's Digest ilmestyy ensimmäisen kerran New Yorkissa laman ja puritanismin kriisin ilmapiirissä.  Sen kannessa lukee: "Joka kuukausi 31 johtavista aikakauslehdistä otettua artikkelia, jotka ovat arvokkaita ja kiinnostusta herättäviä sekä lyhennetyssä ja tiivistetyssä muodossa".  Perustajat ovat mainostoimittaja DeWitt Wallace (1889-1981) ja vaimonsa Lila Acheson Wallace (1889-1984).  Numerolla on 1500 ennakkotilaajaa, mutta levikki alkaa nopeasti kasvaa.  Wallace markkinoi helppolukuista, yleistajuista ja kaikesta kaikille kertovaa lehteä postitse.  Maailmanvalloitus alkaa 1938, ensin Englanti, sitten Etelä-Amerikan espanjan- ja portugalinkieliset painokset.  Ruotsalainen painos Det Bästa ilmestyy 1942, arabiankielinen 1943 ja Suomi saa 1945 kolmantena maana Euroopassa oman versionsa Valitut Palat.  Sen 50 000 kappaleen painos myydään loppuun viidessä päivässä.  Kustantaja on Sanoma, jonka toimitusjohtaja Eljas Erkko solmii sopimuksen.  Pariisin erikoistoimitus perustetaan 1960-luvulla.  Sen tehtävänä on lisätä eurooppalaisen aineiston osuutta.  Lehteä julkaistaan 1980 kaikkiaan 16 kielellä 40 laitoksena yhteislevikiltään yli 30 miljoonaa.  Reader's Digestin erikielisten painosten lukijoita arvellaan 1987 olevan joka kuukausi yli sata miljoonaa 197 maassa.  Valtakielistä puuttuu venäjä.  Reader's Digestin katsotaan edustavan WASP-henkeä.  White Anglo-Saxon Protestant - valkoinen anglosaksi protestantti liittyy sanoihin puritanismi, lähetystehtävä, sitkeys, itseluottamus, menestyksen tahto, maailman paras tai kuuluisin ja kovalla työllä oman tiensä raivaaja - self made man.  Lehti vastustaa jo varhain kommunismia.  Lehti alkaa kustantaa kirjoja, kielikursseja, musiikkia ja muuta.
1922:  Piero Gobetti perustaa lehden Rivoluzione liberale, jota julkaistaan 1925 saakka.
1922:  Suomessa julkaistaan sosialistivallankumouksellisten lehteä Revoljutsionnoe Delo.
1922:  Toveritar alkaa ilmestyä, kun Työläisnainen (lakkautetaan 1923) siirtyi vasemmistolle.  Toveritar muuttaa 1943 nimekseen Tulevaisuus.  Lehti lakkaa 1973.
1922:  Suomalainen modernismin äänenkannattaja Ultra-lehti ilmestyy seitsemänä vihkona kaksikielisenä Lauri Haarlan toimittamana kirjoittajina muun muassa Hagar Olsson ja Elmer Diktonius.  Olsson vetää Edith Södergranin Ultran toimintaan.
1922:  Kotiliesi perustetaan.  Se tarjoutuu yhdyssiteeksi ja oppaaksi kodin naisille.  Lehden isä on WSOYn toimitusjohtaja Jalmari Jäntti.  Johtokunnan jäsen Hjalmar Kahelin keksii nimen: Kotiliesi valaisee, lämmittää, vetää puoleensa.  Lehden tunnus: Koti on yhteikunnan sydän, ja toimintaohje: Paremman kodinhoidon, järkiperäisemmän kotitalouden ja korkeamman kotikulttuurin puolesta.  Lehden ilme vakiintuu marttamaisen ahkeran ja taloudellisen perheenemännän lehdeksi.  Alli Wiherheimo toimii 41 vuotta päätoimittajana.  Tyyni Haapanen-Tallgren (myöhemmin Tuulio) aloittaa pakinoinnin näytenumerossa ja jatkaa avustajana 1940-luvulla.
1922-23:  Tarulipas ilmestyy Helsingissä.
1922:  Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto ja Suomen Teollisuusliitto perustavat Viikko-Sanomat (1930 Viikkosanomat), joka muokkaa suuren yleisön mielipidettä myönteiseksi talous- ja liike-elämälle.  Ensimmäinen päätoimittaja on USAssa kansantaloutta opiskellut WF Risku.  Lehteä toimitetaan "amerikkalaisen humpuukilehden tapaan".  Talouselämän asiaa viedään lukijoille ajanvietelukemisena.  Lehteä julkaisee 1926 Viikkosanomien Kustannusosakeyhtiö, johon tulevat lisäksi muun muassa Suomen Tukkukauppiaiden Liitto ja Suomen Vähittäiskauppiasliitto.  Yksityisyrittäjyystoiminta saa palstatilaa lehdessä, ja osuustoimintaa vastustetaan.  Viikkosanomista tulee 1931 Kotimaisen Työn Liiton äänenkannattaja, sillä Risku toimii liiton sihteerinä ja lehden Kotimainen Työ päätoimittajana.
1922:  Arvosteleva kirjaluettelo aloittaa.
1922:  Holger Schildtin kustannusliike alkaa julkaista tanskalaisruotsalaisen Allers Familj-Journalin suomalaista muunnosta Allas Journal jokaiselle jotakin periaatteella.  Toisiinsa sulautuneet Lördagen ja Veckans Krönika yhdistetään 1923 lehteen  Allas Journal.
1922:  Helsingfors-Journalen alkaa ilmestyä.  Se on aluksi Kotilieden tapainen, mutta sivistyneistönaisille tarkoitettu.  Allas Krönika sulautetaan 1935 Helsingfors-Journaleniin, jolloin kolmesta ruotsinkielisestä kuvalehdestä on jäljellä yksi.
1922:  Suomessa alkavat ilmestyä Budkavlen ja Svenskbygden.
1922:  Metsätaloudellinen Aikakauskirja alkaa ilmestyä itsenäisenä aikakauslehtenä.  Ruotsinkielinen Forstlig Tidskrift alkaa 1924 ilmestyä sen rinnalla, mutta se lopetetaan 1937.  Suomenkielinen lehti alkaa 1938 ilmestyä nimellä Metsätaloudellinen Aikakauslehti, jonka ilmestyminen lakkaa sotien aikana joksikin aikaa.
1922-23:  Turussa julkaistaan Kalamiestä.
1922-23:  Ammattilehden Merimies - Sjömannen näytenumerot ilmestyvät.
1922-24:  Ammattilehti Suomen Saha-, Kuljetus- ja Sekatyöväen Liiton Tiedonantolehti ilmestyy.
1922:  Ruotsalainen monikansallinen Algemein Gasaccumalator AGA alkaa julkaista asiakaslehteä AGA-Meddelande ja AGA Tiedonanto, joka on ensimmäinen varsinainen kuluttajavalistusta tekevä asiakaslehti Suomessa.  Lehti ilmestyi 1919 lähtien monisteina.  Lehti lopetetaan 1943.
1922:  Suomen Työnantajain Keskusliitto STK alkaa julkaista uudelleen lehteä Teollisuuslehti - Industritidningen.  Se moittii eduskuntaa siitä, että ammattiyhdistysliikkeen painostuksesta on säädetty lakeja, "sellaisia kuin 8-tunnin työpäivästä, jonka vahingolliset seuraukset jo ovat näyttäytyneet kaikkiallla".  Siksi on tärkeää, että "tuottavan työn esitaistelijat saavat äänensä kuulluksi ja koettavat vastustaa toimenpiteitä, jotka helposti voivat johtaa yhteiskunnan horjumaan perustuksissaan".  Teollisuuslehti osoittautuu yleislakossa 1956 hitaaksi ja haavoittuvaksi, sillä lehteä voidaan julkaista vain viisi lakkonumeroa monisteina, jotka jaetaan kuriiripostilla jäsenyrityksille.
1922-26:  Perhepilalehti Kasku-Matti ilmestyy.
1922:  Idrottskalender alkaa ilmestyä.
1922-26:  Vapaamuurarien ja teosofien lehti Ihminen ilmestyy.
1923:  BBC:n lehti The Radio Times alkaa ilmestyä.  Sitä painaa George Newnes.
1923:  Yhdysvaltalainen aikakauslehti Time alkaa ilmestyä.
1923:  Saksassa alkaa ilmestyä Münchener Illustrierte Presse.
1923:  Maksim Gorki perustaa Berliinissä lehden Beseda - Vuoropuhelu Neuvostoliiton ja muiden maiden välisen kulttuurikeskustelun foorumiksi.
1923:  Venäläinen Vladimir Majakovski (1893-1930) perustaa kirjallisen aikakauslehden LEF - Levyi front iskusstva - Taiteen vasen rintama ja sitä jatkamaan 1928 Novyi Lef -ryhmittymän.  Hänen runoelmassaan Olemme kirjailijoita on jakso Lehtimiehet.  Lehteä avustaa usein Aleksandr Rodshenko.
1923:  Keski-Amerikan työläisten liitto perustaa lehden Novación - Uudistus.
1923:  Suomen Kommunistisen Puolueen SKP teoreettisena lehtenä alkaa ilmestyä Proletaari suomen- ja ruotsinkielisenä.
1923:  Suomen Sosialidemokraattinen Nuorisoliitto perustaa lehdet Liekki ja 1926 Revontulet.  Liekki ilmestyy Helsingissä ja Revontulet Oulussa.  Ne lakkautetaan 1930 kommunistilehtien mukana.
1923-44:  Yhdistymisen jälkeen ilmestyy Valvoja-Aika, jota johtavat Ajasta tulevat Edwin Linkomies (entinen Flinck), Rafael Koskimies (entinen Forsman) ja VA Koskenniemi.  Valvojasta tulevat Zachris Castrén, LOT Tudeer, Otto Manninen ja Gunnar Ekman.  Lehti tuntee harteillaan lepäävän vastuun Suomen kulttuurielämän kaikinpuolisesta kehittämisestä, mutta lehdestä tulee vanhoillinen ja taantumuksellinen.  Lehti tekee heti henkisen pesäeron vasemmiston aatemaailmaan.  Ken torkkuu, kuvitteleee olevansa valpas.  Lapuanliikkeen aikana lehdessä heijastuvat oikeistolaiset äänenpainot.  Lehti kirjoittaa natsien Euroopasta levittämällä saksalaista propagandaa ja Neuvostoliiton vastaisesta hakaristiretkestä.
1923:  Akateeminen Karjala-Seura AKS perustaa lehden Suomen Heimo.  Se lakkautetaan 1944.
1923-30:  Teatterinomistajien, näytelmäkirjailijoiden ja näyttelijöiden yhteisjulkaisu Näyttämö ilmestyy.
1923:  Suomen Musiikkilehti alkaa ilmestyä.
1923-71:  Suomen Valokuvaaja ilmestyy.
1923-30:  Maataloustyöläisten lehti ilmestyy.  Se lakkautetaan kommunistisena.
1923-28:  Turun Siemenkaupan johtaja Ossian Gauffin toimittaa lehteä Flora.
1923:  Maaseudun Sähköistys alkaa ilmestyä.
1923-44:  Erik von Frenckell julkaisee Helsingissä lehteä Finansbladet, jota kustannusyhtiö jatkaa 1944 nimellä Handels- och Finansbladet.
1923-30:  Nuorisolehti Liekki ja lastenlehti Punalippu ilmestyvät.  Ne lakkautetaan lapualaisaikana kommunistilaeilla.
1923-29:  Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton SVUL Poikien Urheilulehti, 1929 Nuori Urheilija ilmestyy.  SVUL elvyttää 1946 nuorisolehtensä.
1923:  Helsingin Atleettiklubin lehti Athlos syntyy.  Se on pari vuotta nyrkkeilyliiton virallinen lehti.
1923-53:  Henry Reimin pilalehti Garm ilmestyy.  Lehti pitää vastustajinaan vasemmistoa ja aitosuomalaisia.  Garm vastustaa kieltolakia ja julkaisee vuosittain erikoisnumeron Förbudshumbugens Jubileum.  Lehti on ruotsinkielisten konservatiivien kannalla ja tukee lapualaisuutta.  Kuvittajia ovat Signe Hammarsten-Jansson ja tyttärensä Tove Jansson, Hjalmar Hagelstam, Topi Vikstedt, Gösta Thilén, Carolus Lindberg, Germund Paaer, Oscar Furuhjelm, Sven Nyström, Alvar Cawén, F Colliander, Rudolf Koivu, Antti Favén, A Tawitz, Marcus Collin, Göran Wichmann, Holger Sumelius, Aapo Kangasmaa, Eric Wasström, Erik Bergman, Sverre Blomfelt, Torsten Rundman ja lehden loppuajoilta Henrik Tikkanen.
1923:  Suomen ensimmäinen joukko-osastolehti Hakku alkaa ilmestyä Pioneeripataljoonassa Korialla.  Lehteä ryhdytään julkaisemaan 1925 säännöllisesti.  Muita ovat Etupyörä 1925-39, Sattuma 1925-35, Karjalan Poika 1932-39, Fanbäraren 1935-39 ja Kymenlaakson reserviläisten Verestäjä 1936-39.  Joukko-osastolehdet ovat ajoittain kiihkokansallisia.
1923-77:  Urheilun erikoislehtiä ilmestyy kymmeniä.
1923-39:  Rafael Lindqvist julkaisee pilalehteä Blinkfyren.  Lehti toimii valkoisen Suomen puolesta, on kommunismin ja bolshevismin vastainen, lapualais- ja myöhemmin natsimielinen sekä antisemitistinen.  Blinkfyren puolustaa lapuanliikkeen tekoja ja pitää oikeutettuna kommunististen kansanedustajien, "Stalinin vasikoiden" Rötkö ja Pekkala kyyditsemistä eduskunnan perustuslakivaliokunnan istunnosta.
1924:  Neuvostoliitossa alkaa ilmestyä kirjalliset aikakauslehdet Oktjabr - Lokakuu ja Zvezda - Tähti.
1924:  Neuvostoliitossa perustetaan kommunistipuolueen keskuskomitean teoreettinen ja poliittinen aikakauslehti Bolshevik - Bolshevikki.  Se ilmestyy 1953 alkaen nimellä Kommunist - Kommunisti.
1924:  Työläis- ja maaseutukirjeenvaihtajien - rabselkor aikakauslehti Työläis- ja maaseutukirjeenvaihtaja alkaa ilmestyä.  Se kertoo heidän työkokemuksistaan.
1924:  Nuorisolehti Smena - Vaihto (työ- tai vahtivuoron vaihtuminen, nuorten vuoro) alkaa ilmestyä.
1924:  Pioner ja lastenlehti Murzilka (nallekarhun nimi) alkavat ilmestyä.  Myöhemmin aletaan julkaista lehtiä Vesjolyje kartinki - Hauskoja kuvia ja Kolobok - Limppu.
1924:  USAssa perustetaan Communist, jonka seuraaja 1944 on marxilainen Political Affairs Magazine.
1924:  Ensimmäiset kommunistiset varsinaiset työpaikkalehdet Zeissin suurennuslasi ja Zeiss-prolet syntyvät Saksassa Jenassa Zeissin optisia välineitä valmistavilla tehtailla.  Saksa on 1920-luvun lopulla työpaikkalehtien suhteen johtava maa.
1924-25:  Shanghaissa ilmestyy kuukausilehti Chung-kuo kung-jen - Kiinan Työläinen.
1924:  Tshekki Ferdinand Peroutka (1895-1978) perustaa aikakauslehden Pritomnost - Läsnäolo.  Kun Saksa miehittää Tshekkoslovakian, Hän kieltäytyy yhteistyöstä natsien kanssa ja joutuu kuudeksi vuodeksi keskitysleirille.  Peroutka aloittaa 1945 lehden Svobodné noviny päätoimittajana ja perustaa 1946 lehden Dneshek - Tänään, joka jatkaa Pritomnostia.  Hän lähtee 1948 maasta Yhdysvaltoihin, jossa hänestä tulee Radio Vapaan Euroopan tshekinkielisten ohjelmien johtaja vuoteen 1977.
1924:  Saksassa alkavat ilmestyä asiakaslehdet Ratgeber aus der Apotheke - Apteekin Neuvonantaja ja Qvalitet, Die Frau von Heute - Laatu, Nykynainen.
1924:  Japanissa perustetaan kauneudenhoitoalan asiakaslehti Hana Tsubaki.
1924:  Tampereella Työväen Kirjapainossa ryhdytään painamaan julkaisua Itä ja Länsi, jonka toimitus on Helsingissä SSTPn Työväenjärjestöjen Tiedonantajan yhteydessä.  Idän ja Lännen painatus siirtyy 1925 Työn painoon.  Lehdessä arvostellaan kapitalismia ja fasismia sekä muotikatsauksia ja yhdysvaltalaisia filmitähtiä.  Lehti saa 1930 kuolintuomion kommunistilehtien joukossa.
1924:  Työn kirjapainossa aletaan painaa Työmiehen Viikkolehteä.  Se elää puolisen vuotta.
1924-27:  Nuorvoimalaiset julkaisevat Nuoren Voiman Liitossa vuosialbumia Tulenkantajat.
1924:  Suomen Lintutieteellinen Yhdistys perustaa Ornis Fennican.
1924-26:  WSOYn Panu ilmestyy.  Se on kaunokirjallinen, helppotajuinen ja tieteellinen, mutta päätoimittaja FE Sillanpää muuttaa sisällön korkeakirjalliseksi.  Sitä jatkaa 1926-40 Aamu.
1924:  Oululainen Perjantai alkaa ilmestyä.  Sen perustajina on kolme Liiton kirjapainon työntekijää.
1924-31:  Karisto julkaisee lehteä Ajanviete.  Se lopetetaan Kodin Viikkolehden tieltä.
1924, 1927-35:  Helsingissä ilmestyy Lauantai.
1924:  Kulutusosuuskuntien Keskusliitto KK alkaa julkaista Työtoveria ja 1925 Osuusliikettä, jotka 1970 yhdistetään lehdeksi E.
1924:  Pienviljelijäin Keskusliiton Tiedonantoja julkaistaan, mutta lehden nimeksi tulee pian Tiedonantaja ja 1928 Yhteistyö.  Lehti lakkaa 1969.
1924:  Aimo Ilmarinen perustaa Hevoslehden, jonka nimeksi tulee 1920-luvun lopulla Hevostalous.  Lehden julkaisija Hevostalouden keskusliitto muuttaa 1972 nimeksi Hevosurheilu.
1924-41:  Kotkassa julkaistaan Kalastajaa.
1924:  Valio julkaisee karjanomistajien ammattilehden Karjatalous näytenumeron.
1924:  Henkisen Työn Yhtymä HTY (entinen Virkailijakeskusliiton Yhtymä) julkaisee lehden Henkinen Työ - Det Intellektuella Arbetet.  HTY alkaa vasta 1930 julkaista lehteä Henkinen Työ.  Pula-aikana 1934 lehden julkaiseminen lakkaa, mutta jatkuu 1939.  Sodan aikana on katkoja.
1924:  H Ström alkaa julkaista lehteä Radio, jonka valtio kaappaa, ja 1927 Radio ilmestyy nimellä Yleisradio.  Yhtyneet Kuvalehdet alkaa 1936 kustantaa sitä nimellä Radiokuuntelija.
1924-25:  Paraisten Kalkkivuori julkaisee epäsäännöllisesti virkamieskerhon lehteä Gruvan.
1924:  Suomalaisuuden liitto alkaa julkaista lehteä Rajaseutu.
1924:  Aitosuomalainen alkaa ilmestyä kustantajanaan Aitosuomalainen Kerho (perustettu 1923).  Lehti on antikommunistinen, ja lehden tavoiteohjelmaan tulee Suur-Suomi.  Lehti ilmestyy 1928-31 kahdesti viikossa tabloidsanomalehtenä.  Lehti lakkaa 1939.
1924-29:  Sana ja Miekka ilmestyy.
1924-30:  Pilalehti Tuisku ilmestyy.  Sitä toimittaa L Vickberg ja sitten Työn kirjapainon esimies kirjaltaja EA Grönroos, jonka ohjelmana on luokkatietoisen sosialistisen työväen jyrkkä luokkataisteluohjelma tehostetussa ja pippuroidussa muodossaan: "... porvaria tullaan heittämään..., manttaalipösöä ja pappia tullaan potkimaan heidän suuriin mahoihinsa uudestiraudoitetuilla saappailla..., sotahulluja ja suojeluskuntalaisia tullaan pommittamaan järeällä tykistöllä ja kaasupommeilla, fascisteja tullaan kurittamaan risiiniöljyllä ja raipoilla, noskelaisia vitsotaan edelleen."  Tuiskun mukaan papisto elää hekumassa ja lihallisuudesssa, harrastaa humbuugia ja on vallassa olevien käsikassara.  Kokoomusta leimaavat ulkokullatut jumalattomassa politiikassa heiluvat papit Virkkunen, Ingman ja muut.  Sosiaalidemokraattien Nosket ovat porvariston sätkynukkeja.  Oulun kaupunginviskaali vangituttaa 1930 EA Grönroosin Tuiskun saaman painokanteen johdosta ja lehden julkaiseminen kielletään muiden kommunistilehtien tavoin.
1924-25:  Perhepilalehti Hymy ilmestyy.
1924:  Suomen Sanomalehtimiesten Liitto alkaa julkaista jäsenlehteään Sanomalehtimies - Journalisten.
1925:  Neuvostoliitossa alkaa ilmestyä kirjallinen aikakauslehti Novyi mir - Uusi maailma.
1925:  Neuvosto-Karjalassa Petroskoissa alkaa ilmestyä suomenkielinen teoreettinen lehti Kommunisti.  Samana vuonna se siirretään Leningradiin, jossa lehti ilmestyy 1937 saakka.
1925-26:  Petroskoissa ilmestyy suomenkielinen Karjalan maamies.
1925:  Yhdysvaltalainen The New Yorker uudistaa pilalehdistöä.  Saul Steinberg näyttää suuntaa absurdille koulukunnalle.
1925-57:  Japanissa Kodansha julkaisee yleisaikakauslehteä King.
1925:  Norjan keskuspankin lehti alkaa ilmestyä.
1925:  Saksassa päivittäistavarakauppiaiden keskusliiketoiminnan Edeka Verband asiakaslehti Die Kluge Hausfrau - Viisas Emäntä alkaa ilmestyä.
1925:  André Breton kirjoittaa pariisilaisessa lehdessä La Révolution surréaliste jutun Le Surréalisme et la Peinture.
1925-28:  Valo - tiedettä kaikille ilmestyy vihkoina, joista sidotaan kahdeksan nidettä.
1925-26:  Sosiaalidemokraattinen Kansanvalta julkaisee viikkolehteä Kotoa ja Kaukaa, jonka tarkoituksena on padota kommunistien toimintaa kuvalehtimarkkinoilla.  Lehti tuo tappiota, sillä se on väritön ja yksipuolinen.
1925-68:  Rauhanliitto julkaisee lehteä Rauhaa Kohti toimittajana tohtori Felix Ivens.  Lehti on lakkautettuna 1941-44.  Ruotsinkielinen Frid på jorden ilmestyy 1944 alkaen nimellä Fredsposten.  Rauhaa Kohti yhtyy 1968 rauhanlehteen Ydin.
1925:  Karjalan Sivistysseura alkaa julkaista lehteä Toukomies, jossa julkaistaan karjalankielellä kaunokirjallisuutta.  Lehteen liitetään 1935 Itä-Karjala, ja nimeksi muutetaan Viena-Aunus, jolla nimellä se ilmestyy 1944 asti.  Lehti jatkaa siirtokarjalaisten sivistys- ja perinnejulkaisuna Karjalan Heimo.
1925-28:  Tampereella ilmestyy lukemisto Kanerva.
1925-44:  Suomen Suojeluskunta -järjestön kuvitettu viikkolehti Hakkapeliitta ilmestyy.  Se oli 1918 alkaen Suojeluskuntalaisen Lehti.  Hakkapeliitta lietsoo puolustustahtoa, ja sen asenteet Neuvostoliittoa kohtaan ovat jyrkän kielteiset.  Toimitussihteerinä on Tauno Karilas ja ulkoasusta vastaa Erkki Tanttu.  Lehdessä ilmestyvät sarjakuvat Pölhölä ja Pöhköläinen sekä Tantun Rymy-Eetu.  Kolmella värillä painetut kansikuvat tekee päätoimittaja Aarno Karimo, joka kuvittaa 1926-27 lehteä.  Arvo Kotilaisen jälkeen kansikuvia piirtää Erkki Tanttu 1944 saakka.
1925:  Maalaisliitto perustaa nousevan maalaiskulttuurin äänenkannattajan Suomen Talonpoika.  Se lopetetaan 1926, mutta saa 1927 seuraajakseen Maakylän.  Se lakkaa viidennen numeron jälkeen.
1925:  Finlands Svenska Arbetarförbund FSA julkaisee Folktribunen näytenumeron KH Wiikin johdolla.
1925:  Nykyaika ilmestyy.
1925-26:  Metallitaide ilmestyy.  Se välittää alan erikoistietoja.
1925:  Suomalaisuuden Liitto alkaa julkaista sukukansaosaston lehteä Fenno-Ugri.
1925:  Kirkkomusiikkilehti alkaa ilmestyä.
1925:  Ravilehti aloittaa ja jatkaa 1938 nimellä Hevosviesti.
1925:  Suomen Kuvalehti julkaisee Suomen ensimmäisen sanaristikon, arpoo tilaajilleen auton, 1926 omakotitalon ja 1927 kolme autoa.
1925-28:  Lehtimies ja kirjailija Ilmari Turja (1901-98) pakinoi Ylioppilaslehdessä nimimerkillä Teini.  Hänen henkiseksi kodikseen tulee Akateeminen Karjala-Seura AKS.
1925:  Ammattilehti Liiketyöläinen alkaa ilmestyä lehden Liike- ja Taloustyöläinen jatkona.
1925:  Suomen Sairaanhoitajaliitto alkaa julkaista lehteä Sairaanhoitajatarlehti, jonka nimeksi 1944 tulee Sairaanhoitajalehti.  Kun Epione lakkaa 1966, lehti tulee kaksikieliseksi nimellä Sairaanhoitaja - Sjuksköterskan.
1925-38:  Tuberkuloosilehti ilmestyy.  Sitä julkaistaan myös ruotsiksi.
1925:  Perhepilalehdet Albert Engströmin Piirroksia ja juttuja sekä Puntari ilmestyvät.
1926:  Petroskoissa alkaa ilmestyä suomenkielinen Punainen valistustyö.  Sen nimenä 1932-35 on Valistustyö.
1926:  Kaunokirjallinen suomenkielinen julkaisu Soihtu alkaa ilmestyä Leningradissa.  Se valistaa Neuvosto-Karjalassa suomenkielistä lukijaa.
1926-48:  USAssa ilmestyy marxilainen lehti The New Masses.
1926:  Time alkaa ilmestyä USAssa.
1926:  Napolissa ilmestyy Euroopan ensimmäinen monivärinen aikakauslehti Matino illustrato, joka painetaan syväpainorotaatiossa.
1926:  Kun Belgian Leopold nai Ruotsin Astridin, niin naistenlehtien painokset kasvavat kymmeniä prosentteja.
1926-30:  Suomen Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton SSN perustama lehti Revontulet ilmestyy Oulussa.
1926:  Filosofinen Yhdistys alkaa julkaista vuosikirjaansa Ajatus ja 1935 sarjaa Acta Philosophica Fennica.
1926-29:  WSOY julkaisee perhelehteä Aamu, jonka toimittajiksi tulee presidentinrouva Ester Ståhlberg ja Vera Flinck (1928 Linkomies).  Aamua värittää Ståhlbergin elitistis-romanttinen ja harmoninen käsityskanta.  Toimitus saa moraalista tukea lasten aatteelliseen koulimiseen Suomen Lastenavun Kansalliskomitean järjestöiltä.  Göta Sinervo jatkaa 1930 lehden kustantamista 1933 saakka.  Turun rintamamiesten liitto julkaisee listan lehdistä, jotka vastustavat lapuanliikettä.  Aamu mainitaan luettelossa, jolloin tilauskanta romahtaa 600 kappaleeseen ja ilmoittajat kaikkoavat.  Lehti ilmestyy vielä 1936-40.
1926-27:  Terveys ja kauneus ilmestyy.
1926-29:  Kirjailija Ensio Svanberg (1934 Rislakki, pakinoitsija Valentin) julkaisee Seuraa.
1926:  Oululainen lukemistolehti Sirpale alkaa ilmestyä.
1926:  Helsingin Amatööri-Valokuvaajat alkaa toimittaa lehteä Valokuvaus.
1926:  Kultaseppien Lehti aloittaa.
1926:  Kauppamatkustaja - Handelsresanden alkaa ilmestyä.
1926:  Taloudelliset keskusjärjestöt muun muassa Suomen Vähittäiskauppaliitto perustavat Viikko-Sanomain Kustannusyhtiön.  Tämä liittyy joidenkin työnantajien tapaan tilata työntekijöilleen porvarillinen sanomalehti.  Yhtiö ryhtyy jatkamaan 1923 Helsingissä alkaneen lehden Viikko-Sanomat julkaisemista.  Lehti tarkoitetaan myös asiakaslehdeksi, ja kauppiasjärjestö kehottaa jäseniään tilaamaan sen asiakkailleen.  Sanoma ostaa 1943 lehden ja julkaisee sitä 1975 saakka.
1926:  Suomen Työväen Urheiluliitto TUL alkaa julkaista poikalehteä Nouseva Voima, mutta se yhdistetään 1931 lehden TUL osastoksi.  TUL elvyttää 1946 nuorisolehtensä alkamalla julkaista lehteä Nuorten TUL, jonka nimeksi 1949 tulee Kiva.  Se yhdistetään 1961 lehteen TUL.
1926:  KA Fagerholm julkaisee ruotsinkieliselle työläisnuorisolle urheilulehteä Stafetten.
1926:  Suomen Lääkintäupseeriliitto perustaa lehden Suomen Sotilaslääketieteellinen Aikakauslehti - Finsk Militärmedicinsk Tidskrift, jonka nimi lyhennetään 1939 Sotilaslääketieteelliseksi Aikakauslehdeksi.
1926:  Koululaislehti Svensk Ungdom alkaa ilmestyä.  Sen nimi muutetaan 1970 Ung Maktiksi, ja 1973 se saa seuraajakseen Elevbladetin.
1926:  Pellervo-seura aloittaa lehden Nuori Pellervo, joka 1941 liitetään "Ukko Pellervoon".
1926:  Suomen Säästöpankkiliitto julkaisee asiakaslehden Säästäjän Joulu.  Se menestyy seuravina vuosinakin, ja liitto julkaisee asiakaslehtien Säästäjä ja Spararen näytenumerot 1928.
1926-27:  Itsenäisyyden Liitto julkaisee Toverikuntalehteä ja 1926-44 lehteä Itsenäinen Suomi, joka tuo esiin heimoaatetta ja neuvostovastaisuutta.
1926:  Suomen Laivastoyhdistys perustaa lehden Laivastolehti, joka muuttuu 1950 kaksikieliseksi yleislehdeksi Suomen Laivasto - Finlands Flotta, 1955- Navigator.
1926-37:  Suomen ensimmäinen miesten- tai seksilehti Kiki ilmestyy Yrjö R Halmeen Ilmarisen kustantamana.
1927-28:  Inkerinmaan talonpojille tarkoitettu suomenkielinen Kyntäjä ilmestyy.
1927:  Leningradissa perustetaan ensimmäinen suomenkielinen lasten aikakauslehti Pioneeri.  Sen nimeksi tulee pian Kipinä.  Lehti lakkaa 1937.
1927:  Neuvostoliitossa ilmestyy 46 tekniikan eri alojen aikakauslehteä, mutta 1932 jo 140 yksinomaan raskaan teollisuuden lehteä.
1927:  Unkarilainen taiteilija ja valokuvaaja László Moholy-Nagy (1895-1946) alkaa julkaista avant-garde -lehden International Revue i10 elo- ja valokuvaosastoa kumppaneinaan JJP Oud ja Willem Pijper.
1927:  Englannissa perustetaan musiikkilehti Melody Maker.
1927:  Kustantaja Charles Armand Peignot (1897-1983) perustaa lehden Arts & Métiers Graphiques, jota julkaisee 1939 saakka.
1927:  Suomen Geologinen Seura ryhtyy julkaisemaan Helsingin Geologisen yhdistyksen Meddelanden från Geologiska Föreningen i Helsingfors - Helsingin Geologisen yhdistyksen tiedonantoja nimellä Comptes rendes de la Société Géologique de Finlande.
1927-72:  Suomessa ilmestyy Acta Geographica, joka yhdistetään Terraan.
1927:  Lehdessä Suomen Heimo esitetään ajatus: Ryssänvihan olemassaolo ja voimistuminen kansassamme on vapautemme säilyttämiseksi välttämätön.
1927:  WSOY alkaa julkaista Kansan Kuvalehteä (näytenumero 1926), joka yhdistetään 1934 Suomen Kuvalehteen.  WSOY saa syväpainorotaation.  Kansanopisto- ja nuorisoseuratyön kyllästämä lehti ei kykene kilpaiemaan Suomen Kuvalehden kanssa.  Kansan Kuvalehteä toimittamaan tulee 1929 oikeustieteen kandidaatti Ilmari Turja, joka ohjaa lehden perhelehdeksi.  Lehteen perustetaan naisia varten ruoka- ja käsityöohjesivu Eevoille.  Oma nimikkolääkäri kertoo terveyskysymyksistä.  Neuvostoliittokin saa lehdessä palstatilaa.  Erkki Tanttu aloittaa 1930 Rymy-Eetun.
1927:  Työläisurheilulehti TUL alkaa ilmestyä.
1927:  Ornamo alkaa julkaista omaa vuosikirjaansa, jota kustantaa WSOY.
1927-30:   Otavan makasiini Aitta ilmestyy.  Se pyrkii olemaan pirteä ja pakinoiva, kaupunkilainen ja kansainvälinen tarjotessaan tietopuolista ja kaunokirjallista aineistoa hienostokoteihin.  Se on eliittilehti, hienostolle ja siihen pyrkiville tarkoitettu.  Taiteilija Martta Wendelin piirtää Aittaan tyylikkäitä kansikuvia.  Tyyli jatkuu 1932-34 Oman Kodin kansissa ja siirtyy 1934 Kotilieteen.  Nämä kannet ovat värillisiä.
1927:  Elokuva alkaa ilmestyä.
1927-30:  Sininen Kirja ilmestyy Kersti Bergrothin (1886-1975) toimittamana ja aviomiehensä Alex Matsonin avustamana.
1927:  Lankaliikkeen Neovius toimitusjohtaja Iivari Alijoki perustaa lehden Konekutoja, jonka nimeksi tule 1936 Viiri.
1927:  Suomen Ayrshireyhdistys alkaa julkaista lehteä Suomen Ayrshirekarja, joka on Euroopan ensimmäinen ayrshirerodun lehti.  Englannissa vastaava lehti perustetaan 1929.  Lehti lakkaa 1970.
1927:  Ruotsinkielinen osuustoimintajärjestö alkaa julkaista lehteä Lantmän och Andelsfolk.  Lehti yhdistyy 1959 lehden Tidskrift för Lantmän kanssa.
1927:  Suomen Vähittäiskauppiasliitto alkaa julkaista Kauppiaan rinnalla lehteä Köpmannen.
1927:  Teollisuustoimihenkilö alkaa ilmestyä.
1927:  Helsingin teollisuuskoulun oppilaskunta aloittaa teknikkolehden Teknikernvärlden, jonka päätoimittajaksi valitaan professori Jonathan Reuter.
1927:  Yrjö R Halme perustaa Lukemista kaikille.
1927-28:  Perhepilalehti Hulivili ilmestyy.
1927-42:  Uudenmaan eteläinen suojeluskuntapiiri julkaisee lehteä Skyddskåristen, jota jaetaan ruotsinkielisille.
1927-39:  Suomen Ampujain Liiton äänenkannattaja Ampujain Lehti ilmestyy.  Sen alaotsikko on "Ampumataitoinen kansa on vahvin isänmaan suojamuuri".   Tavoitteena on, että jokainen terve, isänmaataan rakastava ja puolustaa tahtova mies on myös taitava kiväärin käyttäjä.  Lehti jatkaa 1949.
1927:  Finlands Flagga ilmestyy, mutta sen julkaiseminen epäonnistuu.
1928-30:  Moskovassa ilmestyy AV Lunatsharskin toimittamana Ulkomaisen kirjallisuuden aikakauskirja.  Sen sijaan tulee 1931-32 Maailmanvallankumouksen kirjallisuus, joka ilmestyy venäjän lisäksi englanniksi, saksaksi ja ranskaksi.  Sen nimeksi muutetaan 1933 Kansainvälinen kirjallisuus, joka ilmestyy 1943 asti mainittujen kielten lisäksi espanjaksi, puolaksi ja kiinaksi.
1928:  Karjalan Proletaaristen Kirjailijan yhdistys alkaa julkaista Petroskoissa lehteään Puna-Kantele.  Näytenumero jaetaan Punaisen Karjalan tilaajille.  Puna-Kanteletta julkaistaan Petroskoissa rinnan Leningradissa ilmestyvän kaunokirjallisen julkaisun Soihtu kanssa.  Lehdet yhdistetään 1930 ja nimeksi otetaan Punakantele, josta tulee Leningradin alueen ja Karjalan kirjailijajärjestöjen yhteinen aikakauslehti.  Se ilmestyy Leningradissa.  Punakantele muutetaan 1932 Rintamaksi, ja toimitus siirtyy 1934 Petroskoihin.  Rintama lakkautetaan 1937 ja lehden tilalle perustetaan karjalankielinen Karelija, joka lakkaa 1940, jolloin kaunokirjallisen lehden nimeksi otetaan Punalippu.
1928:  Shanghaihin perustetaan viikkolehti Hung-ch'i - Punalippu.
1928:  Berliner Illustrierte Zeitung kuvalehteä aletaan julkaista.
1928:  Saksassa alkaa ilmestyä Philobiblon.
1928:  Saksassa Eulenspiegel jatkaa 1927 lopetettua lehteä Knüppel.  Päätoimittaja on berliiniläinen maalari Otto Nagel.  Lehteä avustavat Käthe Kollwitz, karikatyristi Heinrich Zille, graafikko Karl Rössing, maalari August Wilhelm Dressler, Hans Baluschek ja Karl Holtz.
1928:  Pariisissa perustetaan Vu - Nähty.  Se julkaisee korkeatasoisia kuva-artikkeleja, reportaaseja muun muassa Espanjan sisällissodasta, Ranskan arkipäivästä, kuuluisuuksien ja tavallisten ihmisten elämästä ja matkoilta.  Yhteiskuntaa arvostelevaa aineistoa julkaistaan kunnes kustantaja pysäyttää liian demokraattisen linjan etenemisen ilmoitusboikotin pelossa, ja päätoimittaja Lucien Vogel ei saa jatkaa.  Vu lopetetaan 1939.
1928:  Suomalaisten Kemistien Seura alkaa julkaista Suomen Kemistilehteä, jonka nimi alkuvuosina on Acta Chemica Fennica.
1928-67:  Työväen Sivistysliiton TSL Työläisopiskelija ilmestyy.
1928-30:  Tulenkantajat ilmestyy Erkki Valan ja 1930 Olavi Paavolaisen toimittamana.  Se on nuorvoimalaisten kulttuurilehti, johon kirjoittavat Katri Vala, Elina Vaara, Uuno Kailas, Lauri Viljanen ja Arvi Kivimaa.  Erkki Vala kirjoittaa näytenumerossa: "Ennen tulenkantajia keskusteltiin vain sianjalostuksesta ja yliopiston suomalaistamisesta, nyt väitellään sodasta ja rauhasta, Euroopan Yhdysvalloista, Karjalan kysymyksestä, kirjallisista merkkitapauksista, nykyaikaisesta maalaustaiteesta, lutherilaisesta ja hellenisestä maailmankatsomuksesta, sosialismista ja liberalismista...".  Kun lapuanliike hyökkää Tulenkantajat-lehteä vastaan, niin heikon taloudellisen tilanteen vaikeuttama toiminta lamaantuu.
1928:  Ammattiyhdistysliikkeen lehtiä ilmestyy: Suomen Ammattijärjestö ja sen jäsenliittojen lehdet Puuteollisuustyöväen Puutyöläinen, Kuljetustyöväen Kuljetustyöläinen, Paperiteollisuustyöväen Paperityöläinen, Kutomoteollisuustyöväen Kutomatyöläinen, Ravinto- ja Nautintoainetyöläisten Tähkä, Rakennustyöväen Rakentaja, Metalliteollisuustyöväen Metallityöläinen, Kirjatyöntekijäin Kirjatyö - Bokarbete, Muurarien Peruskivi (tähän yhdistettiin Kivityömies), Vaatetustyöntekijäin Vaatetustyöläinen, Liiketyöntekijäin Liiketyöläinen ja Maatyöväen Maatyöläinen (joka on maaseudun suuren hajanaisen köyhien ryhmän eli maa-, metsä- ja uittotyöläisten kokoaja ja herättäjä).
1928-29:  Quosego on suomenruotsalainen lehti, jossa ilmestyy Gunnar Björlingin kokeellista runoutta.
1928-30:  Tähystäjä ilmestyy aluksi pari viikkoa sanomalehtenä Päivän Uutiset.  Toimituksessa ovat tohtorit Yrjö Ruutu ja E Kaila sekä maisterit Martti Pesonen ja Elsa Enäjärvi.  Avustajia ovat muun muassa Santeri Alkio, Eljas Erkko, Rafael Haarla, Urho Kekkonen, Risto Ryti, Eino Salmelainen, Unto Seppänen ja Eliel Saarinen.
1928-29:  Karjala-kerhot julkaisevat äänenkannattajaansa Karjalan Kannel.
1928-29:  Lukemistolehti Autere ilmestyy Kauhajoella.
1928-30:  Lukemistolehti Elämä ilmestyy Helsingissä.
1928:  Suomen Kuvalehti julistaa kilpailun reklaami-sanan korvaamisesta suomenkielisellä ilmaisulla.  Professori EA Saarimaa voittaa reklaami-sanan korvauskilpailun sanalla mainos.  Saapuneita ehdotuksia on noin 700.  Reklaaminteko on mainontaa, ja tehdä reklaamia on mainostaa tai mainoa.  Suomen Kuvalehti arpoo tilaajien kesken kolme autoa, kuusi moottoripyörää, polkupyöriä, matkoja ja kirjallisuutta.
1928:  Neovius perustaa käsityölehden Virkkaus- ja Neuletyöt.  Sitä julkaistaan ruotsinkieliselle väestölle nimellä Handarbeten 1940 saakka.  Lehden päätoimittajaksi kutsutaan Lempi Torppa.
1928:  Pienviljelijäin Keskusliiton tiedonantoja perustetaan.  Sen nimeksi otetaan 1929 Yhteistyö.
1928:  Maataloustuottajain Keskusliitto MTK alkaa julkaista lehteä Maataloustuottaja.
1928:  Helsingissä alkaa ilmestyä taloudellinen viikkolehti Talousmies, joka lakkaa 1929.  Turussa jää näytenumeroon Talous-Suunta.
1928-56:  Kemikali- ja rohdoskauppiaiden lehti Veritas ilmestyy.
1928:  Säästöpankkiryhmän päälehti Säästäjä aloittaa.  Se tarjoaa 1930-luvulla osastoja perheenemännille ja lapsille.  Ruotsinkielinen vastine on Spararen.  Lehden nimi muutetaan 1950 Lippaaksi ja sen kohderyhmäksi otetaan alle 16-vuotiaat lapset.  Lipas loppuu 1969, jolloin se yhdistetään asiakaslehteen Kymppi (perustettu 1968).  Spararen ilmestyy 1960-73 nimellä Lyckoskrinet.
1928:  Helsingin Osuuskauppa alkaa julkaista asiakaslehteä HOK (1972 Hokki).
1928-62:  Helsingissä Kuusinen julkaisee asiakaslehteään Kuusisen Uutiset.
1928:  Ford aloittaa Helsingissä asiakaslehtensä Ford, joka ilmestyy 1937 asti.  Ford-nytt ilmestyy 1929-64 ja Forduutiset ainakin 1980-luvulla.
1928:  Suomen Työväen Urheiluliiton TUL sosiaalidemokraattinen liittotoimikunta sanoo irti Työväen Urheilulehden ja perustaa lehden TUL.  Työväen Urheilulehti jää kommunistien haltuun, ja se lopetetaan 1930 kommunistilehtien joukossa.
1928:  Lotta Svärd perustaa pää-äänenkannattajansa Lotta-Svärd.  Se lakkautetaan 1944.
1928-34:  SVUL julkaisee WSOYn kanssa lehteä Urheilija.
1928-29:  Vaasassa ilmestyy Urheilumies.
1928-33 ja 1945-51:  Ernesti Hentusen Totuuden Torvi ilmestyy.
1929:  Neuvostoliitossa alkaa ilmestyä kirjallinen aikakauslehti Literaturnaja gazeta - Kirjallisuuslehti.
1929-35:  Osuuskunta Kirja julkaisee Neuvosto-Karjalassa suomenkielistä kirjallistaiteellista albumia Kevätvyöry.
1929:  Onegan traktoritehtaan lehti Vagranka - Kupoliuuni alkaa ilmestyä.  Sille annetaan 1931 nimi Onezhets.
1929:  Business Week perustetaan USAssa.
1929:  Englantilainen viikkolehti Picturegor alkaa ilmestyä kokonaan syväpainossa tehtynä.
1929:  Maataloudellinen Aikakauskirja aloittaa.
1929-30:  Uusi Sosialistinen Aikakauslehti ilmestyy.
1929-35:  Muotikuvasto ilmestyy.
1929:  Aitosuomalainen Sampo ilmestyy kolmena numerona.
1929:  Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto alkaa julkaista lehteä Turkistalous.  Sen kanssa ilmestyy ruotsinkielinen Finsk Pälstidskrift.
1929:  Somen Vientiyhdistys (1938 Suomen Ulkomaankauppaliitto) alkaa julkaista Suomen Ulkomaankauppaa, jonka nimeksi 1937 tulee Talouselämä.
1929:  Osuuskassalehti alkaa ilmestyä.
1929:  Palkkatyöläinen perustetaan.  Suomen Ammattijärjestöjen Keskusliiton SAK jäsenliitot alkavat tukea 1933 sitä tilaamalla lehteä jäsenilleen.  Palkkatyöläinen painetaan Suomen Sosialidemokraatin kanssa Työväen kirjapainon uudessa Vomag-rotaatiokoneessa.  Liiketyöntekijäin Liiton puheenjohtaja toimittaja KA Fagerholm huolehtii parin vuoden ajan lehden taitosta käydessään Arbetarbladetin vuoksi kolmesti viikossa kirjapainossa.
1929:  Pohjoismaiden Yhdyspankki ryhtyy julkaisemaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielistä lehteä Unitas.  Se ilmestyy saksaksi sota-aikana ja uudestaan 1959 alkaen.
1929:  Helsingin Työväen Säästöpankki ryhtyy julkaisemaan asiakaslehteä Työ ja Säästö, joka kuolee samana vuonna.
1929:  Suomen Aliupseeriliitto alkaa julkaista lehteään Suomen Aliupseeri.  Sen edeltäjä on Viipurin Aliupseeriyhdistyksen Viipurin Pamaus 1926-33.  Suomen Aliupseeri pitää 1944 tauon, ja julkaiseminen jatkuu 1945 nimellä Sauli, 1954 Aliupseeri ja 1974 Toimiupseeri.  Ruotsinkielinen Finlands Underofficer ilmestyy 1940-44.
1929-30:  Suomessa ilmestyy ruotsinkielinen lastenlehti Lunkentus.
1929:  Perhepilalehti Hiidenkirnu ilmestyy.
1929-38  Martti Erik Hjalmar Löfberg (1907-69) kirjoittaa 1500 kertomusta lehtiin Lukemista kaikille, Jännityslukemisto, Seikkailukertomuksia ja Yllätyslukemisto.  Hänen ensimmäinen kirjansa Mustan lipun ritarit ilmestyy 1937.  Hänen salanimiään ovat Marton Taiga, M Levä, L Martin, Margot Lagarto, Erkki Ruoste, Bones, Ali-Baba, Asinus Minor ja Maija Laurinmaa.
1929-39:  Suojeluskuntajärjestön yliesikunta julkaisee päällystölle lehteä Taistelija.
1929-47:  Sotilashallinnollinen Aikakauslehti - Tidskrift för Militärförvaltning ilmestyy.  Lehden seuraaja on 1968 Huoltoupseeri.
1929-31:  Urheilulehti Kiri ilmestyy.
1929-31:  Suomalaisen Pursiseuran Julkaisu ilmestyy.
1929-34:  Ilmari Turja on Kansan Kuvalehden päätoimittajana.
1929:  Suomen Kuvalehti järjestää mainostarkoituksessa yleisölle mahdollisuuksia kokeilla lentokonetta.  Lentojen aikana sataa ilmasta Suomen Kuvalehden terveisiä.  Kirjailijat Ilmari Kianto ja Katri Vala kehuvat lehdessä lentämisen ihanuutta.
1930-luku:  Reader's Digest - Valitut Palat julkaisee runsaasti fasistista aineistoa ja laajoja kokoelmia, joita natsit voivat käyttää II maailmansodan aikana.
1930-luku:  Karjalassa suomenkielinen Puna-apu kertoo poliittisista tapahtumista ja työväenliikkeestä rajan takana.  Leningradin suomalaisilla lapsilla on lehti Kipinä.  Lehdet Kollektivisti ja Isku ilmestyvät.
1930-luku:  Antimilitaristit ja sodanvastustajat julkaisevat työväestön aatemaailmaa lähestyvää Sodanvastustajaa.
1930-luku:  Ruotsissa syntyvät Allas Veckotidning, Damernas Värld, Se ja Vecko Revyn.
1930-luku:  Suomessa julkaistaan salaa 30 työpaikka- tai solulehteä ja 55 punaista ammattilehteä muun muassa Punainen Suomen Ammattijärjestö.  Lehdet ovat taskukokoon taitettavia monistettuja tai painettuja lehtisiä.  Helsingissä painattamiseen ja painokonehankintoihin käytetään lakkautettujen ammattiliittojen varoja.
1930-luku:  Suomessa perustetaan talouslehtiä: 1932 Isänmaa, 1932-35 Yksityisyrittäjä (lopussa Liikeväen Sanomat), 1934 Kauppakansa, 1935-36 Kuluttajain Kerho ja 1936 Jokamies.  Kaupan lehtiä perustetaan lähes 30 muun muassa 1931 Paperikauppias, joka on 1970-71 Kirja ja Paperi ja yhtyy 1972 Kirjakauppalehteen, 1933 Suomen Kemikalikauppias, 1965 Kemikalikauppias, 1935 Lihakauppias, joka on 1943-73 Suomen Liha- ja Karjatalous ja 1963 Lihalehti, 1936 Kangaskauppias, joka on 1952-71 Tekstiilikauppias ja 1972 Teksi, 1937 Myymälä, joka 1958 yhdistetään Osuuskauppalehteen, Butiken, joka yhdistetään Handelslagetiin ja 1938-69 Maatalousmyymälä.
1930-luku:  Suomen vankivirkailijaliitto perustaa varoittavia tarinoita sisältävän joululehden Itkevä joulukuusi.  Itkevän joulukuusemme kyynelhelmiin olemme nyt sisältäneet sen suuren ja hartaan toiveen, että kerran koittaisi aika, jolloin jokaisen joulukuusen ympärillä voisi läikehtiä ilo korkeimmissa laineissaan.
1930-luvun alku:  Suomessa ilmestyy monistettuna Työläis- ja talonpoikaisnainen, sotilaiden lehdet Kasarmi ja Punasotilas sekä Puoluetyöntekijä.  Ammattiyhdistystoimintaa edustaa Suomen Punainen Ammattijärjestö, poliittisten vankien avustusjärjestöä Vankien toverit ja nuorisotoimintaa Nuori Kommunisti ja Nuori Kaarti sekä Pioneeri.
1930-luvun alku:  Porvoolainen Kansan Kuvalehti solmii vakituisen avustussuhteen valokuvaajan Aarne Pietinen kanssa.
1930:  Leningradissa alkaa ilmestyä suomenkielinen Työläis- ja talonpoikaisnainen, jota jatketaan nimellä Neuvostonainen.
1930:  Kirjanystäväin vuosikirja Imprimatur alkaa ilmestyä Saksassa.
1930-41:  Maksim Gorki perustaa neljällä kielellä ilmestyvän kuvalehden SSSR na stroike - Neuvostoliitto rakentaa.  Teemanumeroita tekevät työryhmät.  Taitto poikkeaa aiemmista lehdistä, kuvat painetaan suureen kokoon jopa aukeamalle.  Osa työryhmistä kokoaa kollaasimaisia kuvayhdistelmiä, osa taittaa ehjien kuvien varaan.  Ranskassa ja Saksassa seurataan lehden kehitystä.  SSSR na stroike vaikuttaa Vu-lehteen, joka toimii Lifen esikuvana.  Tekijöistä mainittakoon 1933-35 El Lisitski ja Aleksandr Rodtshenko, joka kuvaa itse suuren osan käyttämästään aineistosta.  Muita ovat Varvara Stepanova, Nikolai Troshin, V Favorski ja D Moor.  Neuvostoliittolainen kuvajournalismi sulattaa maansa elokuvataiteen vaikutteita, uuden kuvaamistavan ja Eisensteinin montaasiteorian lehdistölle sopivaan muotoon.  Maksim Gorkin aloitteesta perustetaan Druzhba narodov - Kansojen ystävyyttä, jossa julkaistaan neuvostokirjallisuuden teoksia.
1930:  Illustrazione Vaticana alkaa ilmestyä.  Sen nimeksi tulee myöhemmin Ecclesia.
1930-40:  Lars-Ivar Ringbomin suomenruotsalainen Granskaren on huolestunut ajan uhkatekijöistä.  Lehti syntyy Åbo Akademin piirissä Turussa.
1930-33:  Suomen Kommunistisen Puolueen SKP salaista lehdistöä ilmestyy keskus- ja piirilehtien lisäksi alueittain tai työpaikoittain paikallisia lehtiä eli yhteensä toista sataa erinimistä lehteä.  Niitä ovat Naisten Lehti, Rauhan puolesta ja Suomen miehen suoria sanoja.
1930:  F Tilgmann perustaa aikakauslehtiosaston, joka julkaisee lehtiä Helsingfors-Journalen, Finsk Tidskrift, Finlands Jakt- och Fiskeritidskrift, Köpmannen, Novelli-Aitta, Kauneudenhoitolehti ja muita.
1930:  Karisto julkaisee Maailman jälkeen Uutta Maailmaa.  Sen lopettamisen jälkeen julkaistaan pari vuotta Kodin Viikkolehteä.
1930-42:  Suomalaisen sivistyneistön kulttuurijulkaisu Forum ilmestyy.  Osa artikkeleista julkaistaan ruotsiksi.  Forumin sivuilla esiintyvät hyvin hoidetut ihmiset, tyylikkäät kodit ja pääkaupungin kulttuuritapahtumat.
1930-33:  Kodin sisustus, taideteollisuus, kuvanveisto ja maalaus ovat kaksikielisen lehden Domus aiheita.  Sitä toimittaa ensin arkkitehti Gustaf Strengell, sitten sisustusarkkitehti Arttu Brummer ja lopuksi taidearvostelija Nils Gustaf Hahl.
1930-31:  Teknillis-luonnontieteellinen lehti Tiedon Taika ilmestyy.
1930-34:  Tosikertomuksia ilmestyy Helsingissä.  Otava käyttää sen esikuvan Hela Världen juttuja käännettynä.  Hela Världen hankkii suuren osan aineistostaan Yhdysvalloista lehdestä True Stories.  Tosikertomusta toimittaa Suomen Kuvalehden toimitussihteeri Ensio Svanberg (1934 Rislakki).  Nimeksi muutetaan 1933 Kertomuksia.
1930-31:  Yrjö R Halme julkaisee lukemistoa Viikon novellit.
1930-44:  Henkisen Työn Yhtymä julkaisee lehteä Henkinen Työ - Intellektuellt Arbete.
1930-31:  Metro Goldwyn Mayer uutiset markkinoi Helsingissä yhdysvaltalaista elokuvaa.
1930-67:  Machinery julkaisee asiakaslehteä Grits and Grinds.  Sen lähes kaikki hioma-alan artikkelit ovat ulkomaisia, mutta suomennettuja.
1930:  Enso-Gutzeit alkaa julkaista henkilöstölehteä Enso-Gutzeit-Tornator.  Muita henkilöstölehtiä 1930-luvulla ovat Kymin Kymi-Yhtymä, Otavan Otavalainen, Outokummun Outokummun Sanomat ja Yhtyneiden Paperitehtaiden Työn Äärestä.  Julkaisujen tehtävä on sitoa työntekijät ja heidän perheensä teollisuusyrityksen osaksi.  Lehdet pyrkivät vähentämään työyhteisön poliittista aktiivisuutta.
1930-32:  WSOY julkaisee lehteä Kotipuutarha, joka on puutarhaa, peltoa ja yhteiskuntaa varten.
1930:  Nouseva Suomi ilmestyy aikakauslehtenä oltuaan 1929 sanomalehti, joka oli ennen nimen muutosta 1927 lähtien äärioikeistolaisen aitosuomalaisen ryhmän perustama sanomalehti Helsingin Lehti.  Nimi vaihdetaan 1932 Suomalaiseksi.  Se ajaa kansallisuuspolitiikkaa aito- ja suursuomalaisessa hengessä.  Aitosuomalaiset lehdet sitoutuvat äärioikeiston aatemaailmaan ja menettelytapoihin.
1930-32:  Vihtori Kosola julkaisee Aktivistia.  Sen ainoa tehtävä on kommunismin hävittäminen Suomesta.
1930:  Suomenruotsalainen Vår Tid alkaa ilmestyä.
1930-75:  Suomessa ilmestyy painettuna tai monistettuna yhteensä 248 koululaislehteä.
1930:  Tampereen Säästöpankki ryhtyy julkaisemaan lasten asiakaslehteä Sampo.
1930:  Suomessa ilmestyy 663 aikakauslehteä, joista 513 suomen-, 140 ruotsin- ja 10 vieraskielisiä.
1931:  Neuvostoliitossa alkaa ilmestyä kirjallinen aikakauslehti Znamja - Lippu.
1931:  Karjalassa ilmestyy suomenkielinen urheilulehti Spartak, joka jatkaa 1932-37 nimellä Punavartio.
1931-32:  Karjalassa ilmestyy suomenkielinen huumori- ja satiirilehti Moukari.
1931:  Karjalassa ilmestyy suomenkielinen kirjallinen almanakka Lokakuu.
1931:  Time sijoittaa Nikola Teslan kuvan kanteensa hänen 75-vuotissyntymäpäivänään.
1931:  Saksassa Rote Pfeffer - Punapippuri jatkaa terävästi lehden Eulenspiegel työtä.  Lehti lakkaa 1933.
1931:  Akateemisen Sosialistiseuran ASS Soihtu alkaa ilmestyä.  Raoul Palmgren tulee 1937 lehden päätoimittajaksi.  Soihdun innokkaimpia kirjoittajia ovat Cay Sundström, Mauri Ryömä, Raoul Palmgren ja Aimo Rikka.  Sosiaalidemokraattinen puolue SDP erottaa 1937 ASSn ja useat Soihdun toimittajat jäsenyydestään.  Lehteä vastaan nostetaan painokanteita, joista tuomitaan sakkoja neljän kuukauden lakkautuksin.
1931:  Otava alkaa julkaista naistenlehteä Oma Koti, joka antaa arvoa perheenemäntien kodinhoitotaidoille, vanhoille hyville tavoille sekä kaikille niille asioille, jotka ovat omiaan helpottamaan kodinhoitoa, virkistämään perheenjäseniä ja tekemään heistä elämänhaluisia, reippaita ja onnellisia ihmisiä.  Päätoimittajaksi kutsutaan neiti Ida Pekari.  Hän ideoi sarjakuvan Kieku ja Kaiku (taiteilija Asmo Alho ja sanoittaja Hannes-setä (kirjailija Ensio Rislakki), myöhemmin kirjailija Mika Waltari).  Oma Koti sulautetaan 1934 Kotilieteen, kun Yhtyneet Kuvalehdet perustetaan.
1931:  Anna Friman perustaa sokeiden lehden Varjojen Mailta.  Se lakkaa 1935.
1931-33:  Ruotsinkielistä vasemmistoa lähellä ovat Svenska Veckotidningen ja sen seuraaja 1934 Liberalen.
1931:  Karjalassa vaikuttava Maakuntien liike eli remonttiliike julkaisee Karjalan Sanaa.  Mäntsälän kapinan jälkeen liikkeen kokoukset kielletään.
1931-37:  Vapaa Karjala ja Inkeri ilmestyy, 1938-39 nimellä Karjala-Inkeri.
1931-42:  Teatterinomistajien, näytelmäkirjailijoiden ja näyttelijöiden yhteisjulkaisu Naamio kirjoittaa teatterista.  Lehti on Näyttämön seuraaja.
1931-34:  Pienkarjanhoitajain liitto julkaisee Kouvolassa lehteä Pienkarjatalous.  Sitä toimittaa agronomi Uno Bask.
1931-33:  Turkulainen Siipikarjatalous ilmestyy.
1931:  Poromies alkaa ilmestyä.
1931:  Suomen ruotsinkielisten alueiden keskusmetsälautakunta alkaa julkaista lehteä Skogsbruket.
1931:  Suomen Kauppa ja Teollisuus alkaa julkaista lehteä Tuotanto ja Markkina.  Yhtiön osake-enemmistö siirtyy 1932 WSOYlle, joka antaa lehdelle nimeksi Kotimainen Tuotanto.
1931-42:  Försäkringstidskrift i Finland, 1936- Finlands Fösäkringstidskrift ilmestyy.
1931:  Sähkölaitosten propagandatoimisto perustaa lehden Sähkön käyttö (Elektriciteten).  Julkaisuja seuraa 1939 Kodin Sähkö (Elektriciteten i Hemmet).  Vuoden 1939 toinen numero keskittyy sodan uhkan vuoksi pimennysohjeisiin.  Lehden nimeksi 1945 tulee Sähköviesti (Elbladet).
1931-39:  Kaksikielinen lastenlehti Pikku Matti ilmestyy.  Lehti on nuorille tarkoitettu terveydenhoitolehti.
1931:  Saksassa koulutettujen jääkärien Jääkäriliitto alkaa julkaista lehteään Parole.
1931:  Suomen Kuvalehti julkaisee kieltolakia koskevan kyselyn pari kuukautta ennen äänestyspäivää.  Lehti julkaisee tulokset ennen äänestystä, ja ne osoittavat kansan tahtovan viinahanat auki.
1932:  Karjalassa ilmestyy suomenkielinen Tietoa ja tekniikkaa.  Lyhytaikaisesti ilmestyy Kirja, joka pohtii lehdistön ja kirjallisuuden kysymyksiä.
1932:  Itäafrikkalainen lehti al-Islah - Uudistus perustetaan.
1932:  Vatikaanin Corriere della Seran viikkoliitteen La Domenica del Corriere kansikuvassa keskustelevat paavi Pius XI (Achille Ratti) ja Benito Mussolini.
1932-33:  Suomen Kommunistisen Puolueen SKP piirikomiteat ja paikalliskomiteat julkaisevat omia salaisia lehtiään: Uudenmaan piirissä Nyrkki, Turun piirissä Kumous, Viipurin piirissä Työ, Oulun piirissä Tienviitta, Tampereen piirissä Raataja, Kuopion piirissä Työläinen ja Talonpoika, Kemin piirissä Punainen Pohjola ja Lahden piirissä Punainen Voima.
1932-38:  Suomessa ilmestyy Kirjallisuuslehti, jonka päätoimittajana on Jarno Pennanen ja kirjoittajina muun muassa Katri Vala, Iiris Uurto, Elvi Sinervo,  Toivo Pekkanen, Pentti Haanpää, Arvo Turtiainen, Nyrki ja Tapio Tapiovaara, Maija Savutie ja Kaisu-Mirjami Rydberg.  Maanalainen SKP tukee lehteä taloudellisesti.  Lehti on 1936 alkaen Kiilan äänenkannattaja.
1932-39:  Erkki Valan Tulenkantajat ilmestyy jälleen.  Hän hankkii arvosteluillaan tuomiot hallituksen ja yhteiskuntajärjestyksen halventamisesta (eräät Pentti Haanpään novellit johtavat syytteisiin) ja jumalanpilkasta julkaisemalla katkelmia Jaroslav Hashekin teoksesta Kunnon sotamies Shvejkin seikkailut maailmansodassa.  Uusi lehti on pienikokoinen, sanomalehden muotoinen ja vähän kuvitettu.  Erkki Valan toimittama Tulenkantajat on keskeinen lehti Toivo Antikaisen oikeusjutussa, jonka Suomen hallitus lavastaa Neuvostoliittoa vastaan tähdätyksi propagandasodaksi.  Sen tavoitteena on laki kuolemanrangaistuksen käyttämisestä poliittisissa rikoksissa.  Tulenkantajat julkaisee Kivimäen muistion.  Ihmisoikeuksien liiton rekisteröimisen yhteydessä pääministeri Kivimäki tilasi valtiolliselta poliisilta muistion henkilöistä ja järjestöistä, joita poliisi piti kommunistisina eli valtiopetoksellisina.  Epäilyttävien luettelossa on hallituksen jäsen KT Jutila.  Muistiokohu johtaa valtiollisen poliisin päällikön eroon ja Kivimäen hallituksen kaatumiseen.
1932:  Ensimmäinen työttömien myymä lehti Urpu perustetaan.  Sitä myydään vain irtonumeroina, ja myyjät saavat itselleen puolet myymiensä lehtien hinnasta.
1932:  Kirjoja Sokeille ryhtyy julkaisemaan vuosittain pistekirjoituksella almanakkaa.  Yhdistys tarjoaa 1956 tehtävää Sokeain Keskusliitolle, joka on kustantajana 1957 alkaen.
1932:  Vegetaarinen Aikakauslehti ilmestyy.
1932:  Tapion julkaiseminen lopetetaan, ja Metsälehti alkaa ilmestyä.
1932:  Lapset ja yhteiskunta alkaa ilmestyä.
1932:  Otava ostaa elokuvalehdet Filmiaitta, Filmrevyn ja Elokuva sekä alkaa julkaista Elokuva-Aittaa.  Sen esikuva on ruotsalainen Filmjournalen.  Lehden ensimmäinen toimittaja on Ensio Svanberg (1934 Rislakki).  Aluksi lehden artikkeleissa korostetaan elokuvan taiteellisuutta, mutta pian sivut täyttyvät tähtien kuvista, henkilöhaastatteluista, elokuvien juonikertomuksista ja pikku-uutisista.  Elokuva-Aitta kohdistetaan 1960-luvulla nuorisolle, mutta lakkaa 1968.
1932:  Kauneudenhoitolehti mainostaa itseään: Suomen ainoana kauneudenhoidon erikoislehtenä ja välttämättömänä tiedonlähteenä jokaiselle ulkomuotoaan ja terveyttään ajattelevalle naiselle.  Päätoimittaja käsityönopettaja Lempi Torppa ja Amos Andersson neuvottelevat, ja lehden tilalle tulee 1933 Eeva, joka on nykyaikaisen naisen lehti.  Eeva on suunnattu kaupunkilaisnaiselle, virastojen ja konttoreiden sekä seurapiirien naisille.  Torppa tekee kaupallista lehteä.
1932:  Insinöörien lehti Tampereen teknilliset ry:n Tiedotusjulkaisu aloittaa.  Se laajenee 1947 valtakunnalliseksi.  Lehden nimeksi tulee 1952 Insinöörilehti.
1932:  Teollisuusteknikko alkaa ilmestyä.
1932:  Liikennevirkamiesyhdistys alkaa julkaista lehteä V.R.Liikennevirkamies, jonka nimeksi muutetaan 1933 Rautatievirkamies.
1932:  Elokuva-alan Kinolehti perustetaan.
1932:  NMKYn siniset partiolaiset perustavat lehden Joka Poika.
1932-36:  Lennokkilehti Siipi ilmestyy ja uudelleen 1945-46.
1932-45:  Suomen Vapaussota ilmestyy.
1932:  SVUL perustaa järjestölehtensä Voimistelu ja Urheilu (1935 Urheilu), kun Suomen Urheilulehti siirtyi 1931 Uuden Suomen omistukseen.
1932:  Suomen Ulkomaankauppaliitto alkaa julkaista lehteä Finskii Torgovyi Zhurnal.  Sotavuodet katkaisevat sen ilmestymisen, mutta lehti jatkaa 1944.
1932:  Suomen Lehdistö toteaa, että Suomen Kuvalehden ja Kansan Kuvalehden tilaushinnat ovat polkumyyntiä.
1932:  Suomen Kuvalehden toimittajat yrittävät väkisin tunkeutua Paavo Nurmen vihkiäisiin.
1932:  Omassa Kodissa alkaa Katri Bergholmin ihmissuhdepalsta Isoäiti vastaa elämänkysymyksiin.  Se siirtyy Kotilieteen vakiopalstaksi.
1933-34:  Petroskoissa ilmestyy suomenkielinen Punainen jääkäri.  Suomenkielinen almanakka Ahjo ilmestyy kaksi kertaa.
1933:  Espanjan arabistit ryhtyvät julkaisemaan arabistiikan aikakauslehteä al-Andalus.  Sen julkaiseminen keskeytyy 1935 Francisco Francon kapinan vuoksi.
1933:  Svensk Bokkonst - Ruotsin kirjataide perustetaan.
1933:  Tanskalainen Politiken-lehti alkaa julkaista Hvem-Hvad-Hvor - Kuka-Mitä-Missä -teosta.  Norjassa aletaan 1935 julkaista samanlaista vuosikirjaa, mutta se taukoaa 1940-45 saksalaismiehityksessä.  Sota ajaa tanskalaisen vuosikirjan toimittajan Bo Bramsen maanpakoon Ruotsiin, jossa hän alkaa toimittaa När-Var-Hur - Milloin-Missä-Kuinka -teosta.  Ensimmäinen vuosikirja ilmestyy 1944 Bonnierin kustantamana.
1933:  New Yorkissa perustetaan Newsweek.
1933:  Yhdysvaltalainen Nathanael West (Nathan Wallenstein Weinstein) (1903-40) kuvaa romaanissaan Miss Lonelyhearts - Vastaathan kirjeeseeni, Miss Lonelyhearts 1966 naistenlehteä.
1933-35:  Suomessa julkaistaan venäjänkielistä lehteä Klitsh - Kutsu(huuto), joka kannattaa kansallista diktatuuria.
1933:  Työttömien myymä kaunokirjallinen lukemisto Lukki perustetaan.  Myyjä saa 55 prosenttia myymiensä lehtien hinnasta.
1933:  Viipurin juutalainen yhteisö perustaa viikottaisen jiddishinkielisen lehden Ahdus.  Sitä ilmestyy yksi numero.
1933:  Juoksupojasta Minervan konttoripäälliköksi kohonnut Yrjö Lyytikäinen julkaisee ensimmäisen Apunsa.  Hän on harjoitellut 1932 Tampereella perustetulla Revontuli-lehdellä.  Työttömät myyvät Apua ja saavat numeron hinnasta osuuden 62,5 prosenttia: osta Apu - anna apu työttömälle!  Ajanvietelukemisto Apu täyttyy viihteellisistä jännitys- ja rakkauskertomuksista sekä elokuvayhtiöiltä saadusta filmikuva-aineistosta.  Markkinoilla on kaksi tällaista lehteä:  EJ Paavolan Urpu ja Antero Kajannon Lukki.  Apu selviää hengissä pudottamalla kilpailijat markkinoilta.  Työttömät myyvät kaduilla 1934 enää vain Apua.  Lamakauden jälkeen 1930-luvun lopulla Avun myynti siirtyy Rautatiekirjakauppaan.
1933:  Eeva alkaa ilmestyä liitupaperille painettuna ja tarjoaa muotia, kauneutta ja Helsingin seurapiiritapahtumien ihanaa turhuutta.
1933-39:  Uusi Terveys ilmestyy.
1933-40:  Suomen Kotipuutarha-Liitto julkaisee lehteä Puutarha ja Koti.
1933:  Maanpuolustuslehti Reserviläinen perustetaan nimellä Reserviupseerilehti.  Nimeksi tulee 1953 Reservin Upseeri.
1933-36:  Kansallissosialistinen viikkolehti Hakaristi ilmestyy.
1933-34:  Isänmaallinen Kansanliike IKL julkaisee kirjallisuuslehteä Pohjatuuli.  Se kunnioittaa kotia, isänmaata ja uskontoa.
1933-69:  Martti Haavion johdolla ilmestyy Suomalaisuuden Liiton julkaisema vuosikirjasta aikakauslehdeksi muutettu Suomalainen Suomi, joka uhoaa kansallisesti.  Lehti on antikommunistinen.  Suomalaisuustaistelu nähdään myös taisteluna ruotsinkielistä yläluokkaa vastaan.  Itä-Karjalaa koskevassa teemanumerossa 1941 uskotaan unelman Suur-Suomesta olevan toteutumassa.  Lehti saa 1943 tukea Kansallis-Osake-Pankilta, WSOYltä ja Wihurin säätiöltä.
1933-46:  Musiikkitieto ilmestyy.  Se pyrkii toimimaan yhdyssiteenä musiikinharjoittajien ja -harrastajien välillä.
1933:  Lääkäriseura Duodecim tekee Terveydenhoitolehden (Suomen Terveydenhoitolehti perustettu 1899) kustantamisesta sopimuksen Otavan kanssa.  Lehti siirtyy 1966 Valiolehtien kustannettavaksi.
1933:  Teollisuusteknikko alkaa ilmestyä.
1933:  Maisteri Toivo Jalmari (Hjalmar) Silén (1906 Särkkä) (1890-1975) on Suomen Työn päätoimittaja.
1933-56:  Revista Comercial de Finlandia ilmestyy.
1933:  Taloudellinen Valistuskeskus aloittaa asiakaslehden Talous ja Koti.  Se lakkaa 1957.
1933:  Suomen Vähittäiskauppiasliitto SVL perustaa yksityisten kauppiaiden äänitorveksi asiakaslehden Pirkka.  Ensimmäiset vuodet Pirkka keskittyy moittimaan osuustoimintaa.  Liitteeksi tulee 1952 Pelto-Pirkka.  K-kauppiasliitto (entinen SVL) myy 1997 asiakaslehtensä Keskolle, joka ulkoistaa 2001 lehden Yhtyneille Kuvalehdille.
1933:  Teini alkaa ilmestyä ja jatkaa 1936 nimellä Retkeilijä.
1933:  Teollisuusvirkailija on apuna värväämässä teollisuusvirkailijoita Isänmaallisen Kansanliikkeen IKL ja porvarillisten puolueiden ehdokaslistoille eduskuntavaaleissa.
1933-39:  Neuvostovastainen Prometheus ilmestyy.  Lehti lainaa suuren osan jutuistaan vastaavasta ranskalaisesta lehdestä Promethée.
1933:  WSOY jakaa Kansan Kuvalehden tilaajille Suomen kartan kuten KJ Gummerus 1880-luvulla Kyläkirjaston kuvalehden markkinoinnissa.
1934:  Espanjalainen runoilija Rafael Alberti (1902-99) on mukana perustamassa vallankumouksellista aikakauslehteä Octubre - Lokakuu.  Frankolaisten falangistien voiton jälkeen Alberti lähtee maanpakoon.
1934-38:  Työväen shakki ilmestyy.
1934-38:  Kersti Bergrothin Päiväkirja ilmestyy naisiston avustamana.
1934:  Cecil Backmanssonin perustama tanssimuusikoiden lehti Rytmi alkaa ilmestyä.  Lehti lakkaa 1937, mutta herää 1949 eloon.
1934:  Saamenkielinen Sabmelash, myöhemmin Sápmelash - Saamelainen alkaa ilmestyä.  Sitä julkaisee Lapin Sivistysseura.
1934-45:  Edistyspuolueen Vapaa Kansa ilmestyy.  Sen seuraaja Nykyaika ilmestyy 1949 saakka.
1934-75:  Ilmoituslehti Postimerkki ilmestyy.
1934-35 ja 1938-40:  Salapoliisi ilmestyy Helsingissä.
1934-36:  Seksilehti Meidän kesken ilmestyy.
1934-35:  Suomessa ilmestyy Barnens Tidning.
1934:  Naisylioppilaiden Karjala-Seura perustaa lehden NYKS, jonka nimeksi muutetaan 1939 Akateemisten Naisten Karjala-Seura.  Se lakkaa 1944.
1934-35:  Turun oppikoululaisten Karjala-seuran Nuijamies ilmestyy.
1934:  Mainostoimisto Erva-Latvala alkaa julkaista lehteä Mainostaja, jonka luovuttaa 1938 Suomen Myynti- ja Mainosyhdistykselle SMMY.  WK Latvala ei kelpaa lehden pää- ja vastaavaksi toimittajaksi USAn kansalaisena.  Hän hakee Suomen kansalaisuuden ja on 1935 ensimmäisessä numerossa päätoimittaja.
1934-36:  Hunajalehti ilmestyy.
1934:  Suomen Liikealalla Toimivien Liitto (entinen Liikeapulaisten liitto) muuttaa lehtensä Liikeapulainen nimeksi Liikeväki.
1934:  Gummerus alkaa julkaista asiakaslehteä Kirjauutiset.
1934-41:  Rautakauppojen Oy julkaisee Helsingissä asiakaslehteä Rautakauppojen Uutiset.  Sen seuraaja on Suomen Rauta- ja Koneliikkeiden Yhdistyksen 1950 Helsingissä aloittama Rautakaupan Uutiset.
1934:  Isänmaallisen Kansanliikkeen IKL nuorisojärjestö perustaa lehtensä Sinimusta.  Se lakkautetaan 1936, mutta nuorisolehdeksi perustetaan Luo Lippujen!, joka lakkautetaan 1939.
1934:  Suomen Kuvalehti juhlii pitkään Miss Eurooppaa Ester Toivonen.
1934:  WSOY ja Otava perustavat Yhtyneet Kuvalehdet.  Suomen Kuvalehteen sulautetaan Kansan Kuvalehti ja Kotilieteen Oma Koti.  Yhtiö alkaa 1935 julkaista Seuraa (näytenumero 1934) Avun kilpailijana toimittajana kirjailija Ensio Rislakki.  Lehti on Suomen kotien viikkolukemisto.  Seurassa on Naisten Maailma ja matkakuvauksia, jotka toimitus laatii maailman eri paikkakuntien postimestareilta pyydettyihin kuviin, sekä jännitystä, seikkailuja ja romantiikkaa.  Ilmari Turja siirtyy Suomen Kuvalehteen ja on 1936-51sen päätoimittajana.
1935:  Puolassa diktaattorin Józef Pilsudski kuoleman jälkeen poliittiset karikatyristit saavat enemmän liikkumatilaa ja perustavat lehden Szpilki - Neulat.  Siinä työskentelevät piirtäjät Eryk Lipinski, joka selviytyy Auschwitzista, ja Jerzy Zaruba.
1935:  Virossa ilmestyy lähes 300 aikakauslehteä.  Niitä julkaistaan myös saksaksi, venäjäksi, ruotsiksi ja suomeksi etnisille vähemmistöille.
1935:  Vatikaanin viikkolehti L'Osservatore della Domenica perustetaan.  Siitä tehdään 1980 L'Osservatore Romanon viikkoliite.
1935:  Suomi-Filmi ryhtyy julkaisemaan aluksi kaksikielistä Suomi-Filmin Uutisaittaa (1945 Uutisaitta) ja SF-uutisia, jonka ruotsinkielinen vastine perustetaan 1938.
1935:  Sanomalehtimies - Journalisten muuttuu tilapäisestä säännölliseksi julkaisuksi.
1935-65:  Maalaisliiton Kyntäjä ilmestyy.  Nimeksi tulee 1966 Keskusta.
1935:  Edistyspuolue perustaa Nykypäivän Matti Salosen (myöhemmin Kurjensaari) esityksestä.  Hän on alkuun päätoimittajana ja 1938-39 EJ Paavola.  Lehteä tukevat monet kirjailijat, mutta se lakkaa sota-aikana.
1935-50:  Uudenmaan Kokoomus ilmestyy.
1935-41:  Jännityskertomuslehti Isku ilmestyy Lahdessa.
1935-62:  Yrjö R Halmeen Jännityslukemisto ilmestyy Helsingissä.
1935:  Artturi Somersalo toimittaa ja julkaisee maatalouskuvalehteä Maan Suola.  Lehti painetaan Otavan syväpainossa ja lakkaa 1944.
1935:  Sylvi-Kyllikki Kilpi alkaa toimittaa Siirtolapuutarhaa.
1935:  Suomen Kennelliiton lehti SKL alkaa ilmestyä ja jatkuu 1959 nimellä Koiramme - Våra hundar.
1935:  Suomalainen Kotivaatetalous ilmestyy.  Se on naisten, lasten ja koululaisten muotilehti.
1935:  Vakuutussanomien ruotsinkielinen laitos Försäkringstidning alkaa ilmestyä.
1935-68:  Finlands Svenska Köpmannaförbund julkaisee asiakaslehteä Hem och Härd.
1935:  Kadettikunnan järjestölehti Kylkirauta alkaa ilmestyä.  Sitä ei julkaista 1941-46.
1935-39:  Ruotsalainen Wilhelm Moberg (1898-1973) julkaisee omaelämäkerrallisen Knut Toring -trilogian.  Hän työskenteli toimittajana maaseutulehdissä 1920-27 ja sitten vapaana kirjailijana.  Teosten Sänkt sedebetyg - Käytös alennettu 1937, Sömnlös 1937 - Uneton 1937 ja Giv oss jorden 1939 - Anna meille maa 1940 Toring julkaisee vajaan vuoden omaa viihdelehteään Facklan - Soihtu ja on sitten Kansanlukemiston Joutohetken toimittaja.  Moberg tuomitsee kansalle teollisesti tuotetun elämänvalheen.  Toringin mielestä sananvapaus on lehden omistajalla ja sanoo: Olen istunut täällä välittämässä väärennettyä tavaraa kansalle.  En pysty enää olemaan hengen porttona.
1936:  Kuvalehti Life alkaa ilmestyä viikottain.  Time kokeili kuvatoimitusosuuden laajentamista, mutta tehtävät jaetaan kuvalehteen Life ja tekstivaltaisena säilyvään lehteen Time.  Lifeä suunnittelivat muun muassa Saksasta paenneet Kurt Korff ja Kurt Szafranski, jotka toivat Berliner Illustrirte Zeitungin kokemukset.  Suunnitteluryhmä tutki ranskalaista lehteä Vu, joka sai vaikutteita kuvalehdestä SSSR na Stroike - Neuvostoliitto rakentaa, ja englantilaista lehteä Weekly Illustrated.  Lifen pyrkimys suureen tuottoon ja tekijöiden korkeatasoiseen kuvajournalismiin synnyttävät ristiriitoja.  Eugene Smith katsoo lehden tuhonneen latistavalla taitolla kuvaesseen Man of Mercy Schweitzerista ja hänen afrikkalaisista potilaistaan niin pahasti, ettei enää halua työskennellä Lifen palkkalistoilla.  Smith siirtyy vapaaksi valokuvaajaksi ja liittyy Magnumiin.  Life joutuu taloudellisiin vaikeuksiin, ja sen julkaiseminen lopetetaan 1972.  Lehden vaikutus muihin kuvalehtiin on suuri; aletaan hyväksyä vallitsevassa valossa otetut valokuvat.
1936:  Koreassa Kim Il Sung perustaa kerran kuukaudessa ilmestyvän Samil Wolgan - Maaliskuun ensimmäinen-lehden.
1936:  USAssa ilmestyvä Punikki (entinen Lapatossu) ottaa nimekseen Kansan Huumori.
1936:  Kirjallisuuslehdessä julkaistaan perustetun vasemmistolaisen kirjailijaryhmän Kiila julkilausuma.
1936:  Hopeapeili perustetaan Oman Kodin entiselle toimittajalle Ida Pekari, joka tekee selväksi, että Hopeapeili ei ole naisasialehti, vaan naisten oma lehti.  Sisältönä ovat muoti, kauneus, julkisuuden henkilöt kuten Euroopan kruunupäät ja suomalainen kulttuurielämä.  Se yhdistetään 1971 A-lehtien Annaan.  Hopeapeili alkaa ilmestyä uudestaan 1979 maaliskuussa, mutta lopetetaan joulukuussa.
1936-41:  Paavo Ravilan Länsi julkaisee natsimyönteisiä katsauksia Turussa.
1936:  Ahjo ilmestyy Oulussa.
1936-39:  Nykypäivä ilmestyy.
1936-39:  Jännike ilmestyy Lahdessa.
1936-57:  Seikkailukertomuksia ilmestyy Helsingissä.
1936-37:  Seksilehti Mies ilmestyy.
1936-97:  Alkoholipolitiikka ilmestyy.
1936-39:  Turussa ilmestyy Landsbygdens Jakttidskrift.
1936:  Yksityisyrittäjäin Liitto (myöhemmin Suomen Yrittäjäin Keskusliitto) alkaa julkaista Yksityisyrittäjää (1956 Yrittäjä). joka kuolee 1971.
1936-80:  Finnische Handelsrundschau ilmestyy.
1936-68:  Revue Commerciale de Finlande ilmestyy.
1936:  Kenkä- ja vaatetustehtaat aloittavat lehden Kuosi ja Kausi.
1936:  Kuusisen muotipalveluosasto aloittaa asiakaslehdet ruotsinkielinen Adam (lakkaa 1941) sekä Aika ja Mies (1959 Aika ja Me, lakkaa 1967).
1936:  Yhtyneet Kuvalehdet alkaa julkaista lehteä Radiokuuntelija, joka jatkaa Yleisradiota eli entistä Radiota (perustettu 1924).  Muita radiolehtiä ovat Radiobladet, Radiomaailma, Radiosanoma, Radio ja Sähkö, Radioamatööri ja Radio OH.
1936-39:  Elokuvalehti Rea ilmestyy.
1936:  Elokuvasanomat - Filmbladet ilmestyy.
1936:  Lahden teatteriuutisia alkaa ilmestyä.
1936-37:  Lastenlehti Poikien Lehti. Tyttöjen Lehti ilmestyy.  Tyttöjen ja poikien asiat ovat omissa osastoissaan.  Ranskassa ja anglosaksisissa maissa tyttöjen ja poikien lehdet eriytyivät varhain.
1936:  Kokoomus perustaa Nuoren Kokoomuksen, joka kuolee 1938.
1936-37:  Kiihkoisänmaallinen Kansallinen Partioliitto julkaisee lehteään Nuori Taistelija.
1936-44:  Ruotsinkielellä kansallissosialistista ideologiaa levittää För Frihet och Rätt.
1936-44:  Akateeminen Ilmasuojeluyhdistys julkaisee lehteä Maanpuolustusnuoriso.
1936:  Professori Alma Söderhjelm kirjoittaa (Granskaren, syyskuu): "Meille tehdään saksalaiset silmät ja saksalainen tajunta.  Saksanmieliset ainekset tekevät vuodesta toiseen täällä sellaista propagandaa Saksan hyväksi, mitä he eivät vaivautuisi tekemään Suomen hyväksi Saksassa.  Propaganda on kiihdytetty diktatooriseksi painostukseksi.  Natsipropaganda tukahduttaa kaiken muun."
1936-38:  Mika Waltari on Suomen Kuvalehden toimitussihteeri.  Hän ehtii avustaa Kansan Kuvalehteä, Aittaa, Omaa Kotia, Seuraa, Hopeapeiliä, Suomen Sotilasta ja Korven Kaikua.  Hän edistää mainoksessa Pauligin kahvin myyntiä.
1937:  Karjalan kirjailijaliiton suomenkielisen aikakauslehden Rintama tilalle perustetaan kirjallisuuslehti Karelija.
1937:  Korean vallankumoukselliset perustavat lehden Sogwang - Aamunkoitto.
1937:  Ranskassa Jean Prouvost alkaa julkaista naistenlehteä Marie-Claire.
1937:  Englannissa alkaa ilmestyä huumorilehti Lilliput.
1937:  Newsweek alkaa ilmestyä USAssa.
1937-71:  Look ilmestyy USAssa.
1937:  USAssa syntyy vähittäiskaupan asiakaslehtenä Woman's Day.  Se muuttuu myöhemmin yleisaikakauslehdeksi.
1937:  Radiokuuntelija-lehden ensimmäinen numero ilmestyy.  Se perustetaan Suomen Kuvalehden entiselle toimittajalle Leonard Mauritz Viherjuuri.
1937-45:  Terveyttä kaikille ilmestyy.
1937-54:  Yhtyneitten Kuvalehtien Kuva on taidelehti, joka käsittää kulttuurin kuninkaallisiin, kauneuskuningattariin, muotiin, matkoihin ja kaupunkielämään ulottuvana.  Sitä alkaa 1945 toimittaa Tuuli Reijonen, jolloin Kuva erikoistuu taiteisiin.  Lehti saa 1947 alaotsikoksi Taidelehti. 
1937-39:  Suomalaisuuden Liitto julkaisee ruotsalaisalueiden suomalaisille lehteä Rannikkosuomalainen.
1937:  Teattereiden tiedotuslehtiä aletaan julkaista: 1937-40 tamperelainen Parrasvalot, 1937-44 Turun teatterin kuulumisia, 1937-39 Viipurin teatteriuutisia ja 1939-40 Helsingin Kansanteatteri.
1937-52:  Elokuvalukemisto ilmestyy.
1937:  Yrjö R Halmeen Viikonloppu alkaa ilmestyä.
1937-63:  Seikkailujen maailma ilmestyy Lahdessa.
1937-39:  Maalaisliittolainen viikkolehti Peltomies ilmestyy.
1937:  Urheilukalastaja alkaa ilmestyä.
1937-39:  Viipurin läänin merikalastajain liitto julkaisee Koiviston kauppalassa Kalamiehen Viestiä.  Etelä-Suomen merikalastajain liitto jatka lehden julkaisemista Kotkassa 1953-74.
1937:  Lääketieteenkandidaattiseura alkaa julkaista lehteään Medisiinari.
1937:  Nimellä Talouselämä jatkuu Suomen Ulkomaankauppa.  Lehden julkaisijaksi perustetaan Talouselämä.
1937:  Helsingin Lastentarhanopettajayhdistys perustaa lehden Lastentarha.
1937:  Maalaisnuoriso ilmestyy.
1937-39:  Neovius julkaisee lehteä Nomotta, joka on villalankatöiden muotilehti.
1937-46:  Asemies ilmestyy.
1937:  Seuran ensimmäinen varsinainen värikuva julkaistaan.  Se on Jaakko Soinisen ottama valokuva voileipäpöydästä.  Kuva kehitetään Berliinissä.
1938:  Wen-hui pao - Kulttuuripeili alkaa ilmestyä Shanghaissa.  Lehti lakkaa 1948, mutta kommunistit perustavat 1949 sen uudelleen.
1938:  Englannissa ilmestyy Picture Post -lehden ensimmäinen numero.  Sen perustaja Münchener Illustrierte Pressin päätoimittaja Stefan Lorant oli natsien ensimmäisiä poliittisia vankeja, joka pakeni Englantiin.  Kuvamontaasien tekijänä on John Heartfield.  Lehden viimeinen numero ilmestyy 1957.
1938:  The Beano alkaa ilmestyä.
1938:  Reader's Digest - Valitut Palat alkaa ilmestyä Englannissa, 1940 espanjankielisenä Etelä-Amerikassa ja 1944 portugalinkielisenä Brasiliassa.  Nämä kaksi painetaan Havannassa.
1938:  Sianjalostajien Sika alkaa ilmestyä.
1938:  Talonmies alkaa ilmestyä.
1938:  Lehti SMLH muuttaa nimekseen Mielisairaanhoitaja.
1938:  Ruotsinkieliset oppikoulunopettajat perustavat lehden Skola och Hem.
1938-40:  Filmiuutisia - Filmnytt ilmestyy.
1938:  Otava perustaa henkilökuntalehden Otavalainen.
1938-39:  Sokeain Ystävät julkaisee  lehdet Pääsiäistervehdys ja Påskhälsning.
1938-72:  Lastensuojelun Keskusliitto julkaisee lehteä Lapsi ja Nuoriso.  Se ilmestyy 1973-89 nimellä Lapset ja Yhteiskunta ja 1989 Lapsen Maailma.
1938:  Suomen Ulkomaankauppa -lehden nimeen tulee vuoden alussa jatko Talouselämä.  Lokakuussa ilmestyy pelkkä Talouselämä.
1938:  Lotta Svärd alkaa julkaista Pikkulottaa, jonka nimeksi 1943 tulee Lottatyttö.  Sen rinnalla ilmestyy Flicklottan 1943-44.  Lehdet lakkautetaan 1944.
1938-44:  Isänmaallisen Kansanliikkeen IKL naisjärjestön lehti Uusi Huomen ilmestyy.
1938:  Suomen Ilmapuolustusliitto perustaa lehden Ilmailu, joka sotien jälkeen muuttuu siviili-ilmailun äänenkannattajaksi.
1938:  Seura tarkastuttaa mainosalan asiantuntijoilla lehden levikin tarkoituksena Seuran ilmoitustulojen lisääminen.  Tämä on tiettävästi suomalaisten aikakauslehtien ensimmäinen ulkopuolisten tekemä levikintarkastus.
1939:  Neuvostoliitossa alkaa ilmestyä kirjallinen aikakauslehti Druzhba narodov - Kansojen ystävyys.
1939:  USAssa perustetaan lehti Glamour.  Lehti esittelee muodin, kauneuden ja viehätyksen Hollywoodin tyyliä.
1939:  Natsi-Saksassa alkaa ilmestyä natsilehti Berlin-Rom-Tokio.
1939:  Suomen Kuvalehti julkaisee FE Sillanpään Marssilaulun sanat.
1939-61:  Helsingin sosiaalidemokraattien Järjestöviesti ilmestyy.
1939:  Roland af Hällström toimittaa lehteä Päivän elokuva - Dagens film.
1939:  Perhepilalehti Lempo ilmestyy.
1939-42:  Suojeluskuntajärjestön yliesikunta julkaisee hengellistä lehteä Tunnussana.  Ennen sotia ilmestyy 21 suojeluskuntapiirilehteä, joita sotien aikana syntyy 14 uutta lehteä.
1939-43:  Maisteri Erkki Räikkönen toimittaa kommunismin vastaista lehteä Kustaa Vaasa.
1939:  Suomessa ilmestyy noin 780 aikakauslehteä.
1939-40:  Talvisodan aikana ilmestyy 11 kenttälehteä, kuten Kannaksella Näs-Vishet.  Päämajan propagandaosasto julkaisee lehteä Aseveli-Vapenbroder.
1940-luku:  Romanialainen arkkitehti ja pilapiirtäjä Saul Steinberg (1914-99) siirtyy Yhdysvaltoihin New Yorker -lehden kutsumana.  Manhattanin intellektuellien suosima New Yorker panostaa valokuvien sijasta piirroksiin.  Steinbergin pilapiirrokset ovat käsitteellisiä kuva-arvoituksia.  Steinberg laatii New Yorkeriin 85 kansikuvaa ja 642 sisäsivujen piirrosta.
1940-luku:  Yhdysvalloissa aikakauslehtien kuvituksen yliarvostus kirjankuvitukseen verrattuna johtuu television vaikutuksesta.  Televisio koetaan uhkana aikakauslehtien lukemiselle.
1940-50-luvut:  Elokuvaohjaajat Federico Fellini (1920-93), Ettore Scola (1931-) ja Steno eli Stefano Vanzina (1917-88) ovat italialaisen pilalehden Marc'Aurelio avustajina.
1940:  Neuvosto-Karjalassa alkavat ilmestyä suomenkielinen Punalippu ja venäjänkielinen Na rubezhe - Rajalla, joka alkaa 1965 ilmestyä nimellä Sever - Pohjoinen.
1940:  JD Salinger (1919-2010) aloittaa kirjailijanuransa lehdessä The New Yorker.
1940:  Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seura perustetaan.  Se julkaisee lehteä Kansan Sanomat, joka ilmestyy painoksella 35 000 kappaletta.  Seuran lehdeltä evätään kirjapaino toisensa jälkeen.  Lehden toinen numero takavarikoidaan.
1940:  Oikeustieteen tohtori Ensio Hiitonen alkaa julkaista Vapaan Sanan lakkauttamisen jälkeen pohjoismaihin suuntaunutta vasemmistolaista viikkolehteä Vapaa Pohjola - Det Fria Norden.  Se ilmestyy jatkosodan syttymiseen saakka, jolloin vasemmistososialistit suljetaan turvasäilöön.
1940:  Kirjailijaryhmän Kiila albumi n:o 3 on viimeisiä julkisia painotuotteita, jossa asetutaan sotapolitiikkaa vastaan.  Siinä kirjoittavat Raoul Palmgren, Arvo Turtiainen ja Cay Sundström.
1940-41:  Spektri, Aikamme Kuvastin nostaa lukijoidensa henkistä tasoa valoa, henkeä ja kauneutta kohti.
1940-41:  Jokaiselle jotakin on lukemistotyyppinen syväpainossa painettu lehti.
1940-41:  Ikkuna on kevyehkö lukulehti koko perheelle, joka seuraa tyynesti ja vastuusta tietoisena nykyhetken suomalaisen tavoin ajan tapahtumia ja ilmiöitä meillä ja muualla.  Sitä kustantaa Yrjö R Halmeen Ilmarinen, joka julkaisee lehtiä Lukemista kaikille, Viikonloppu, Jännityslukemisto, Seikkailukertomuksia ja Yllätyslukemisto.
1940:  Talvisodan päätyttyä ilmestyy Jyväskylässä Siirtolainen, jonka kustantaja ja päätoimittaja Rauha Kilpikoski-Huuskonen muuttaa syksyllä naistenlehdeksi Laulun maa.  Lehden nimeksi tulee 1949 nimikilpailun tuloksena Tuulia, sitten Tuuli.  Lehti lopetetaan 1951.
1940:  Omin Käsin itsenäistyy.  Se oli 1938-39 Kotilieden käsityöliitteenä ja 1939 Käsityökerhona.  Lehden otsikko: Kuinka teen villahousut vanhoista sukanvarsista?
1940-42:  Muoti ja Kauneus on julkaisu, joka on puuttunut, muotia, kaavoja ja kauneutta sisältävä naisten palvelulehti.
1940:  Amos Anderson päättää yhdistää Finsk Tidskriftin ja aikaisemmin Tilgmannin kustantaman Helsingfors-Journalenin lehdeksi Månads-Revyn.  Finsk Tidskriftille löytyy rahoittaja, ja se jatkaa itsenäisenä lehtenä, johon sulautetaan turkulainen kulttuurilehti Granskaren.  Månads-Revyn -lehden sisällöstä suuren osan vie isänmaallinen kirjoittelu ja kansalaishyveitä korostava aineisto.  Månads-Revyn lopetetaan 1949 sulauttamalla se Astraan.
1940-41:  Oulun Kinoston elokuvauutisia ilmestyy.
1940-42:  Kenkäkauppias ilmestyy.
1940-60:  Suomen Ulkomaankauppaliiton Finlands Handel med Skandinavien ilmestyy.
1940-41:  Ruotsinmielinen Vår Lösen vastustaa siirtoväen asuttamiseksi säädettyä pika-asutuslakia.
1940:  Lehti Siirtopoikien Työpalvelu perustetaan.  Sen nimi muuttuu 1941 Työpalveluksi, jossa aletaan kertoa myös tyttöjen työleireistä.  Maanpuolustushenki lisääntyy lehdessä, ja saksalaiset esikuvat esiintyvät sen sivuilla.  Lehti jakautuu 1942 Työpojaksi ja Kesätytöksi, mutta yhtyy 1943 Työnuorisoksi ja lakkaa.
1940-44:  Hurtti Ukko ilmestyy muistellen meneillään olevaa sotaa.
1940-41:  Paukku ilmestyy Helsingissä.
1940-43:  Pohjolan sankarit ilmestyy Helsingissä, Porvoossa ja Kuopiossa.
1940-44:  Isänmaallisen Kansanliikkeen IKL henki jatkuu puolueen lakkauttamisen 1938 jälkeen Vapaassa Suomessa.
1941:  Lehtimies ja kustantaja Henry Luce keksii Lifen pääkirjoituksessa lentävän lauseen Amerikkalainen vuosisata.
1941:  Vatikaani alkaa julkaista vuosikertomusta Attivitá della Santa Sede.  Neljännesvuosittain ilmestyy latinankielenhuollon lehti Latinitas.
1941:  Opiskelija ja toimittaja Aimo Rikka on Soihdun toimittaja.  Toimitus on hänen asunnossaan.
1941:  Sokeain Ystävät julkaisee muutaman numeron lehteä Pisteveli talvisodan sotasokeiden  pisteopettelun harjoitusmateriaaliksi.
1941-55:  Suomen Luonnonsuojeluliitto julkaisee vuosikirjana ja sitten aikakauslehtenä Suomen Luontoa.
1941:  Opinto-ohjaajille tarkoitettu Työ ja Taide alkaa ilmestyä.
1941:  Kaupan myymälänhoitajille ja ammattiosastojen toimihenkilöille aletaan julkaista lehteä Toimitsija.
1941:  Järjestölehteä SAK julkaistaan muutama numero.
1941:  Talkoonuorison opaslehtenä ilmestyvät Iskunuoriso ja Hemfrontens Ungdom sekä 1942 Nuorten Talkoot ja Talkoungdomen, joita jaetaan ilmaiseksi.
1941-44:  10. tiedotuskomppania julkaisee 14. divisioonan lehteä Korven Kaiku.
1941-44:  Kenttälehteä Karjalan Viesti varten perustetaan rautatiekirjapaino.
1941-44:  Kenttälehti Tappara ilmestyy.
1941-42:  Kenttälehti Isku ilmestyy.
1941-44:  Tauno Karilas toimittaa Sotilaspoikaa, jota Suojeluskuntajärjestön yliesikunta julkaisee.
1941:  Hyökkäysvaiheen päätyttyä ilmestyy 38 kenttälehteä ja asemasodan ensimmäisenä vuonna 1942 peräti 65 kenttälehteä.  Välirauhansopimuksen tullessa voimaan 1944 kenttälehtiä on enää 24.  Useimmat kenttälehdet ilmestyivät muutamana numerona.  Vähintään kolme vuosikertaa ilmestyy seitsemän kenttälehteä ja kaksi vuosikertaa ilmestyy 12 kappaletta.
1941:  Suomen Kuvalehti 23.8: "Venäläinen ihmisaines sivistyneen kansan johdossa voisi olla sangen hyvä sota-ase, siitä saisi ensiluokan siirtomaajoukkoja, joita ilman muuta voisi käyttää myös venäläisten alueiden kurissa pitämiseen.  Samoin siitä saa priimaa ja halpaa työvoimaa, edellyttäen että ahkeraan heilutetaan piiskaa ja pidetään säälimätöntä kuria!"
1941-44:  Urho Kekkonen alias Pekka Peitsi kirjoittaa Suomen Kuvalehteen.
1942:  Ruotsissa päivittäistavarakauppiaiden keskusliiketoiminnan ICA-förbundet alkaa julkaista asiakaslehteä ICA-kuriren.
1942:  Nordisk Boktryckarekonst kertoo, että kuvassa olevan purjelaivan kuvan on suomalainen typografi Walto Malmiola latonut ja painanut käyttäen vain Monotype-linjoja.
1942:  Jatkosodan aikana natsisaksalaisten suurikokoinen ja monivärinen tabloid-lehti Signaali ilmestyy Mikkelissä.  Natsilehti ilmestyy useimmissa Euroopan maissa näiden omalla kielellä.
1942:  Bibliophilos perustetaan Nuoren Voiman Liiton Kirjanystävien harrastuspiirin äänenkannattajaksi.  Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.  Bibliofiilien seura tulee 1967 kustantajaksi.
1942:  Helsingin kirkkosanomien näytenumero ilmestyy.  Lehti saa 1960 nimen Kirkko ja kaupunki.
1942-54:  Vaasalainen Vecko-Spegeln on ainoa Suomessa ilmestyvä ruotsinkielinen ajanvietelehti.  Siinä on rakkautta, romantiikkaa ja jännitystä, kauneus- ja terveysvinkkejä, pikkuniksejä perheen naisväelle, kirjaesittelyjä, kirjeenvaihtopalstoja, vitsejä, kilpailuja ja sarjakuvia.  Se esittelee filmitähtiä ja näyttelijöitä, joiden kuvia on usein lehden kannessa.
1942:  Suomen ruotsinkieliset naisvoimistelijat saavat oman lehden Liv och Spänst.
1942:  Suomalaisten Teknikkojen Seura ja Tekniska Föreningen i Finland perustavat lehden Aineensäästäjä - Materialspararen, joka 1943 yhdistetään Teollisuuden työteholiiton lehteen Tehostaja.  Kolme muuta rationalisointilehteä ilmestyy:  Maan Romu - Inhemskt Skrot, Työntalous - Arbetsekonomi ja Teollisuussanomat.
1942-47:  Kalakauppias-Fiskhandlaren ilmestyy.
1942:  Tuottajain Lihakeskuskunta TLK alkaa Helsingissä julkaista asiakaslehteä Osuusteurastamo, 1971 Lihantuottaja.
1942:  Kenttälehti Kaminan Sytyke ilmestyy.
1942:  Kenttäpilalehti Limosaaren Pravda joutuu muuttamaan nimensä Saaren Pravdaksi.
1942-50:  Pilalehdet Ystäväni/Korsulukemisto ja Min vän/Korsulektyr ilmestyvät.
1942-48:  Pilalehti Vitsi-Motti ilmestyy.
1942-44:  Pilalehti Jahvetin Tempaukset ilmestyy toimittajana Yrjö Kilpeläinen.
1942:  Mannerheim kirjoittaa 2.7 aikakauslehdessä Berlin-Rom-Tokio: "Me käymme Saksan valtavan asevoiman aseveljinä ristiretkeä vihollistamme vastaan voitokkaaseen loppuun asti".
1943:  Neuvostoliiton ammattiliittojen sanomalehti Trud - Työ alkaa julkaista Moskovassa yhteiskunnallista ja poliittista aikakauslehteä Novoje vremja - Uusi aika.  Se ilmestyy venäjän-, englannin-, ranskan-, saksan-, espanjan-, puolan- ja tshekinkielellä.
1943:  Reader's Digest - Valitut Palat alkaa ilmestyä Ruotsissa, 1945 Suomessa, 1946 Tanskassa ja Australiassa sekä 1947 Norjassa, Belgiassa ja Ranskassa.
1943:  Suomen Kuvalehdessä Pekka Peitsi (Urho Kekkonen) kirjoittaa Neuvostoliiton sotilaallisesta voimasta ja tosiasioiden tunnustamisen välttämättömyydestä tavalla, joka aiheuttaa vastareaktion.  Lehteen lähetetyissä kirjeissä Pekka Peitseä syytetään tappiomielialan lietsomisesta, epäisänmaallisuudesta ja ryssien asialla juoksemisesta.  Kirjoitus Sankarillisesta itsemurhasta 1944 aiheuttaa sen, että armeija luokittelee lehden kansakunnan tahtoa heikentäväksi julkaisuksi.  Hallitus selvittää Peitsen henkilöllisyyden, ja Peitsi saa kirjoituskiellon ja joutuu Valpon tarkkailuun ja matkustuskieltoon.
1943:  Kansan Kuvalehti herätetään henkiin Suomen Kuvalehden rinnalle.  Lehti ottaa maisterin Ilmari Kohtamäki johdolla huomioon maaseudun lukijakunnan ja kertoo jopa työväen kulttuuriharrastuksista, työläisnuorten sivistyspyrkimyksistä, työväenyhdistysten perustamisesta sekä sivistyneistön ja työväenluokan suhteesta.  Lehdessä on runsaasti TK-kuvia rintamalta, kuvauksia lotista, evakoista ja pommituksista.  Sodan jälkeen lehti korostaa yrittämisen tärkeyttä.  Lehteen kirjoittavat Savinyrkki eli Matti Kuusi, Haavi eli Unto Kupiainen ja Lippi eli Oiva Paloheimo.  Lehti kuolee 1954.
1943:  Ruotsalaisen kansanpuolueen Medborgarbladet alkaa ilmestyä.
1943-44:  Helsingin ruotsinkieliset nuoret julkaisevat swinglehteä Yam painettuna (aikaisemmin monisteena).  Tanssimusiikin lisäksi lehdessä käsitellään elokuvia.
1943-44:  Kaniininkasvattajien Kaniinipalsta ilmestyy.
1943:  Lammastalous alkaa ilmestyä.
1943:  Rautatievirkamiesyhdistys perustaa oman lehden Rautatieliikenne.
1943-44:  Työtehoseura julkaisee Työtehotietoa kolme julkaisua, mutta seura päättää 1946 perustaa julkaisun Teho.
1943-50:  Pilalehti Pilajuttuja ja piirroksia ilmestyy.
1943-48:  Pilalehti Poppoo ilmestyy.
1943-45:  Apu ilmestyy paperinsäännöstelyn vuoksi joka toinen viikko ja rajoitetuin painoksin.
1943:  Sotilaskotiliitto perustaa lehden Sotilaskotisisar, joka ilmestyy epäsäännöllisesti ja lakkaa 1946 paperinsäännöstelyn takia.  Lehti jatkaa 1967, ja nimeksi tulee 1978 Sotilaskoti.
1944:  USAssa alkaa ilmestyä marxilainen Political Affairs Magazine, joka jatkaa lehteä Communist.
1944-53:  Liettuan metsäveljet julkaisevat noin 54 aikakauslehteä ja 18 muuta julkaisua.  Painos saattaa olla 1500-2000.  Niminä esimerkiksi Vapauden ääni ja Taistelun tiellä.  Karkotuksessa tehdään käsinkirjoitettuja lehtiä.
1944:  Valvontakomissio lakkauttaa Suomessa venäläiset järjestöt, ja tilalle muodostetaan Venäläinen Kulttuuri-demokraattinen liitto, joka julkaisee omaa lehteään vuoteen 1989 saakka.
1944:  Valvontakomissio lopettaa yli 90 niin sanottua maanpuolustuslehteä.  Suomen Sotilas muuttaa nimekseen joksikin aikaa Suomen Mies.
1944:  Suomen Kommunistisen Puolueen SKP poliittis-teoreettinen lehti Kommunisti alkaa ilmestyä.  Se ilmestyy 1945-49 ruotsiksi nimellä Kommunisten.
1944:  Suomi-Neuvostoliitto-Seura SNS perustaa SNS-lehden.
1944-49:  KH Wiikin ryhmän Sosialistinen Yhtenäisyydenpuolue lehti Vapaa Pohjola ilmestyy.  Puolue julkaisee 1952 lehtiä Yhteisrintama ja Enhetsfront.
1944-46:  Lorenz von Numersin Panorama ilmestyy.  Siihen kirjoittavat Ravila, Raoul Palmgren ja Atos Wirtanen.
1944:  Ny Tid perustetaan Suomessa.
1944-50:  Valojuova on ajankohtainen kuvallinen viikkolehti.  Päätoimittaja Yrjö Ylänne on sodan jälkeen lakkautetun Hakkapeliitan entinen keulamies.
1944:  Yhtyneet Kuvalehdet perustaa naistenlehden Muotikuva.
1944-49:  Akvaariolehti ilmestyy.
1944:  Maatalousministeriön tuotanto-osasto alkaa julkaista lehteä Koetoiminta ja Käytäntö.  Se ilmestyy 1953 lähtien Maaseudun Tulevaisuuden liitteenä, ja sitä toimittaa Maatalouden tutkimuskeskus.  Lehti ilmestyy 1944-48 myös ruotsinkielisenä.
1944:  Valvoja-Aika yksinkertaistaa nimensä Valvojaksi.
1944-54:  Seksilehti Aatami ilmestyy.
1944:  Suomen Teiniliitto perustaa lehtensä Teini, joka saa 1963 nimekseen Teinilehti.  Se ryhtyy 1960-luvun lopulla vasemmistolaistuneena kumoamaan entisiä auktoriteetteja.  Lehti lakkaa 1976.
1944-46:  Tauno Karilaan Suomen Poika on suojeluskuntalehtien perillinen.
1944:  Eevassa alkaa Leelian lepotuoli.
1945 jälkeen:  Sosialistisissa maissa perustetaan karikatyyrilehtiä.  Varsovassa perustetaan Szpilki - Neulat uudelleen.  Prahassa alkaa ilmestyä satiirinen lehti Dikobtaz - Piikkisika, johon piirtävät Josef Novak, Otakar Mrkvicka, Antonin Pelc ja myöhemmin nimimerkki Nepratka eli Jiri Winter ja Bedrich Kopecný.  Unkarissa Joszef Szür-Szabo johtaa lehteä Ludas Matyi, johon piirtävät Kaján ja László Réber.  Berliinissä Herbert Sandberg ja Günther Weisenborn  julkaisevat lehteä Ulenspiegel, johon piirtävät Albert Schäfer-Ast, Josef Hegenbarth, Mia Lederer, Jeanne Mammen, H Meyer-Brockmann, Georg Kinzer, Bele Bachem, Franziska Bilek, Oscar Nerlinger, Heinrich Kilger, Theo Balden, Viktor Kuron-Gogol ja Günther Strupp, ja Frische Wind, joka jatkaa 1920-ja 30-lukujen proletaaris-vallankumouksellista perinnettä, ja jonka käytettäväksi asettuvat piirtäjät Alfred Beier-Red, Ernst Jazdzewski, Kurt Poltiniak, Georg Wilke ja Wilmar Riegenring sekä nuoret Heinz Behling, Peter Dittrich, Louis Rauwolf ja Karl Schrader.  Länsi-Berliinissä ilmestyy antibolshevistinen Tarantel.
1945:  Time Magazine kertoo syyskuussa: "Meidän oma armeijamme ja brittiarmeija yhdessä meidän kanssamme ovat tehneet osuutensa ryöstöistä ja raiskauksista (...) myös meitä pidetään raiskaajien armeijana".
1945:  Ranskalainen Hachette-kustannusyhtiö perustaa Elle-lehden.  Sitä aletaan julkaista 1969 Japanissa ja 1974 Lähi-Idässä.
1945:  Ruotsissa perustetaan sähkönkuluttajien asiakaslehti EL.
1945-49:  Elokuvaohjaaja Stanley Kubrick (1928-99) toimii Look-lehden valokuvaajana.
1945:  Suomen Kansan Demokraattisen Liiton SKDL järjestölehti SKDL perustetaan.  Se ilmestyy 1946-48 nimellä Kunnallistoiminta ja 1957-58 Kansandemokraatti.
1945:  Kansandemokraattien nuortenlehti Terä perustetaan.  Se lopetetaan 1981.
1945-47:  Kulttuuriaikakauslehti 40-luku ilmestyy päätoimittajana Arvo Turtiainen ja 1947 Kaisu-Mirjami Rydberg.  Jarno Pennanen, Olavi Paavolainen, Matti Kurjensaari, Arvo Turtiainen, Raoul Palmgren ja monet muut esiintyvät kirjoittajakunnassa.  Kiila julkaisee lehteä, mutta Kansankulttuuri kustantaa sen.
1945-51:  SKDLn pilalehti Siili ilmestyy.  Asevelisosialistin Jahvetti kommunismin vastaisuus ärsyttää toimittajia Pentti Lahti 1945-46 ja V Montonen 1946-50.  Siili arvostelee Väinö Tanneria, joka kantoi raskaimman vastuun sotaan joutumisesta ja sodan uhreista, sosiaalidemokraatteja ja asevelisosialisteja.  Piirroskuvituksesta vastaa pääosin Työkansan Sanomiin piirtävä Reino Vaittinen.
1945:  Suomi-Neuvostoliitto-Seuran SNS Kansan Sanomat julkaisee 24.4 artikkelin, jossa Pekka Nortamo ehdottaa puolustussopimuksen solmimista Suomen ja Neuvostoliiton kesken.
1945:  Kommunisti N:o 46 käsittelee sotarikollisuuskysymystä.
1945:  Suomessa ajanvietelehdiltä kielletään paperi kokonaan.  Niitä ovat pila- ja vitsilehdet, rakkaus-, seikkailu- ja jännityslukemistot sekä elokuvalehdet.
1945:  Sakari Lappi-Seppälä julkaisee yhden numeron lehteä Parhaat Palat, jossa on poimintoja maailman sanoma- ja aikakauslehdistöstä sekä kirjallisuudesta.  Sanoma harmittelee nimen Parhaat Palat ottamista, sillä se alkaa julkaista Reader's Digestin suomenkielistä versiota.
1945:  Helsingin Sanomien kustantaja Eljas Erkko tuo Reader's Digestin - Valitut Palat Suomeen.  Yhdysvalloissa koettiin jo 1942 tärkeäksi sen suomenkielinen sisarlehti.  Erkko neuvottelee Sanomalle poikkeukselliset ehdot, sillä muualla Reader’s Digest omistaa lehden sisarpainoksia julkaisevat yhtiöt.  Levikkimyynti tapahtuu postimyyntinä.  Sanoma julkaisee lehteä lisenssillä vuoteen 1969.  Valituille Paloille tavallinen keskiluokkainen ihminen on yleisö, sankari ja ylin tuomari.  Lehteä ei erota lukijastaan.  Lehti tehdään 12-vuotiaan käsityskyvyn mukaiseksi.  CIAn epävirallinen äänenkannattaja ei ole missään muussa maassa yhtä suosittu kuin Suomessa.  Toisen numeron painos on 75 000 kappaletta ja 1946 levikki on yli sata tuhatta.  Televisio paljastaa 1996 CIAn ja Valittujen Palojen tiiviin yhteyden.
1945:  Kaltio alkaa ilmestyä Oulussa.  Päätoimittajana on Atte Kalajoki ja toimitussihteerinä Reino Rinne.
1945:  Vapaa-ajattelijain liiton (perustettu 1937) lehti Vapaa-Ajattelija perustetaan.
1945-49:  Lehtimaailman kustantama Filmin kasvot ilmestyy.
1945:  Lehtiyhtymä perustaa naistenlehden Viuhka.  Yhtiö kustantaa kuutta muuta lehteä: Valvoja, Suomen Urheilulehti, Miten rakennan, Taiteen Maailma, novellilukemisto Sata ja nuortenlehti Kimmo.  Viuhka on pirteä, valpas ja ennakkoluuloton kuin nykyajan nainen.
1945-49:  Naistenlehti Kotikissa ilmestyy, jota toimittaa Maija Suova.
1945-48:  Holger Schildtin kustantamana ilmestyy Litteratur. Konst. Teater Suomessa.
1945:  Sosiaalidemokraattinen puolue perustaa Sosialistisen Aikakauslehden.  Sen alaotsikoksi 1952 tulee Suomen sosialidemokraattisen puolueen teoreettis-poliittinen julkaisu.
1945-47:  Valokeila on isänmaallinen lehti, jonka sanoman mukaan suomalaisten on valittava sosialismin ja vapaan yritteliäisyyden välillä.  Kustantaja on Yksityisyrittäjien Kustannus.
1945-46:  Mitä nyt on puolueeton, ennakkoluuloton ja yleissivistävä sekä tunnustaa linjakseen itsenäisyystahtoisen reaalisuomalaisuuden.  Turkulaisen kauppaneuvoksen August Lauren kustannusyhtiöstä Aura tulee lehden kustantaja.  Lehden neuvottelukunnan jäseniä ovat Turun yliopiston professorit Einar W Juva ja Paavo Ravila.  Anglofiilin Laurenin esikuvina ovat yhdysvaltalainen Readers Digest ja ruotsalainen lehti OBS.  Lehden juhannusnumero 1946, jossa on Paavo Ravilan kirjoitus Tulevaisuuden varjoja ja Arvo Lukalan Suomi-neitoa jalkaraudoissa esittävä piirros, takavarikoidaan tasavallan suojelulain perusteella.  Lehdelle annetaan kuolonisku 21.12 valtioneuvoston päätöksellä.
1945:  Teatteri perustetaan.  Lehti sanoo olevansa näyttämön ja katsomon sana.
1945-47:  Tapahtui/Hänt on kuvakronikka maailman tapahtumista.  Lehti muuttaa nimekseen Me, joka on "amerikkalaistyylinen loistokuvalehti".
1945-52:  Taide ilmestyy Sinikka Kallio-Visapään toimittamana.  Kustantaja on Kirjamies.  Lehti käsittelee kuvataidetta, arkkitehtuuria ja taideteollisuutta.
1945-49:  Filmin kasvot ilmestyy.
1945-53:  Taiteen Maailma ilmestyy Valma Kivitien toimittamana ja kustantajana Lehtiyhtymä.  Lehti siirtyy 1947 Kustannus Mantereelle.
1945:  Suomen Kansakoulunopettajain Liitto (perustettu 1893) perustaa lehden Koululainen.  Sen kustantaminen siirtyy 1979 Yhtyneille Kuvalehdille.
1945-48:  Alkukoulunopettajain Liitto julkaisee Lasten Toveria.
1945-52:  Lastenlehti Kimmo ilmestyy.  Sitä kustantaa aluksi Lehtiyhtymä, sitten Mantere.
1945-56:  Yhtyneet Kuvalehdet julkaisee Lasten Maailmaa, jonka päätoimittajana on radion Lastentuntien Markus-setä Rautio.  Nimeksi 1957 tulee Nasta.  Nastan palstoille tulevat uutuutena missit ja iskelmätähdet.
1945:  Maanomistajain liitto julkaisee lehteä Maamies, jonka nimeksi 1949 tulee Maanomistaja.
1945:  Maatalouskerholiitto perustaa lehden Nuorten Sarka, jonka takana myöhemmin on Suomen 4H-liitto.
1945-47:  Siemenviljelijäin liitto julkaisee lehteä Siemenviljelijä.  Se korvataan 1948-50 Maaseudun Tulevaisuuden liitteellä ja ruotsinkielinen painos Lantmannabladetin liitteenä 1951 asti.
1945:  Rakennusinsinööri - Bygnadsingenjören perustetaan.
1945-62:  Turkismaailma ilmestyy.
1945:  Helsingissä alkaa ilmestyä Meddelanden från Andelskassornas Central Ab och Andelskassornas Centralförbund.  Nimi lyhenee 1970 muotoon Andelsbanknytt.
1945-53:  Työnjohtaja - Arbetsledaren ilmestyy.  Sen esikuva on Norjan ja Ruotsin Arbetsledaren.
1945-46:  Henkisen Työn Keskusliitto (Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto TVK 1956) julkaisee lehteä Henkisen Työn Tekijä.  Se lopetetaan 1947, ja tilalla julkaistaan pientä tiedotuslehteä HTK - CIA.
1945:  Suomen Lakimiesliitto alkaa julkaista Suomen Lakimiesliiton Tiedotuksia.  Nimeksi tulee 1966 Lakimiesuutiset - Juristbladet ja 1983 Lakimiesuutiset - Juristnytt.
1945-50:  Pilalehti Aatamin makupalat ilmestyy.
1945-53:  Pilalehti Oulun Rotary-Sanomat ilmestyy.
1945-51:  Ernesti Hentusen lehti Totuuden torvi ilmestyy jälleen.
1945-74:  Seksilehti Cocktail ilmestyy.  Miestenlehdessä on pin-up -kuvia, novelleja ja vitsejä.
1945:  Kenttälehti Ossi lopettaa vuoden alussa.
1945:  Sport-Pressen alkaa ilmestyä.  Lehdellä on yhteys Hufvudstadsbladetiin.
1945:  Suomessa ilmestyy 103 ammattijärjestöjen lehteä.
1945:  Suomessa ilmestyy 857 aikakauslehteä, joista 704 suomen-, 145 ruotsin- ja kahdeksan vieraskielisiä.
1946:  Lehdistökokemusta omaava majuri John Chaloner saa Saksassa valmiiksi mallikappaleen lehdestä Die Woche - Viikko.  Hän vakuuttaa miehitysarmeijan lehdistöupseerit Harry Bohrer ja Henry Ormond (Heinrich Goldberg) siitä, että uutisviikkolehti leviäisi.  Kolmikko saa Lontoon byrokraateilta luvan lehden jatkamiseen.  Toimitukseen palkataan muun muassa Rudolf Augstein.
1946:  Axel Springer alkaa kustantaa viikkolehteä Nordwestdeutsches Heft, joka muuttaa 1948 nimekseen Kristall, ja radiokuuntelijan lehteä Hör zu!.
1946 jälkeen:  Albaniassa aletaan julkaista aikakauslehtiä taiteilijoiden lehti Drita - Valo ja armeijan lehti 10-Korriku - 10. Heinäkuuta.
1946:  Holiday alkaa ilmestyä USAssa.
1946-63:  Suomen Kuvalehti julkaisee englanninkielistä kylkiäistä Finlandia Pictorial ja 1952-57 ranskankielistä La Finlande Illustrée.
1946:  Luonnon Ystävän nimeksi tulee Luonnon Tutkija.
1946:  Työtehoseura alkaa julkaista lehteä Teho.
1946:  Mehiläistalous alkaa ilmestyä.
1946:  Maaseudun Työnantajaliitto (entinen Maataloustyönantajain Järjestö) perustaa lehden Maaseudun Työnantaja - Landsbygdens Arbetsgivare.
1946:  Harrastelija perustetaan pulakauden kotinikkareille.  Se siirtyy 1947 päätoimittajalle Rauno Toivonen, joka hylkää 1953 Harrastelijan ja perustaa Tekniikan Maailman.  Sen omistus siirtyy 1972 Lehtimiehille ja 1989 Yhtyneille Kuvalehdille.
1946-47:  Filminauha tähtimaailmasta ilmestyy.
1946:  Apu ilmestyy paperin kieltämisen jälkeen kahtena kaksoisnumerona ja seuraavan kerran 1948, kun paperia jälleen saadaan.  Lukemista kaikille ja Seura läpäisevät ajanvietelehtiseulan.  Yhtyneet Kuvalehdet saavat paperia kaikille yhdeksälle lehdelleen ja luvan perustaa uusi lehti.  Kymmenjäsenisessä paperinsäännöstelykomiteassa istuu kolme Yhtyneiden Kuvalehtien edustajaa muun muassa toimitusjohtaja Jorma Reenpää.
1946-48:  Lehtipaino kustantaa englantilaiseen lehtiperheeseen kuuluvaa suomalaista lukemistoa Parhaat.  Sen sisarlehtiä ilmestyy Englannissa, Ranskassa, Hollannissa, Italiassa, Kreikassa, Belgiassa ja Tanskassa.  Lehden päätoimittaja on Tapio Lipponen eli Roy ja toimitussihteeri Jack E Vitikka, jotka tulevat tunnetuksi elokuvan ja teatterin parissa.  Parhaat kahlaa maailmankirjallisuuden ja -lehdistön valtameressä.
1946-70:  Suomen Karja ilmestyy, ja 1947-63 Finsk Boskap.
1946:  Trädgårdsnytt alkaa ilmestyä.
1946:  Suomen kansanvaltainen metsästäjä- ja kalastajaliitto alkaa julkaista Tampereella Erämiestä.
1946:  Handels- och Finansbladet yhdistetään Mercatoriin.
1946-71:  Sören Bernerin asiakaslehti Kasvinsuojelu-Uutiset ilmestyy.
1946-61:  Kansandemokraattien lastenlehti Kiuru ilmestyy.  Sen nimeksi 1962 tulee Raketti.
1946:  Kansandemokraattien nuorten Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton SDNL järjestölehti Merkkituli alkaa ilmestyä.
1946:  Sosiaalidemokraattien Nuoret Kotkat perustetaan.
1946:  Weilin & Göösin henkilökuntalehti Nonparelli alkaa ilmestyä.
1946:  Kokoomuksen nuortenlehti Nuori Oikeisto perustetaan.  Sen nimeksi 1976 tulee Tasavalta.
1946:  Aselajiupseerien julkaisu Viestimies perustetaan.  Muita ovat Ilmatorjuntaupseeri 1954-, Pioneeriupseeri 1960-74 ja Suomen Upseeri 1979-.
1946:  Yhtyneet Kuvalehdet palkkaa ensimmäisen päätoimisen valokuvaajansa Tuovi Nousiainen.
1947:  Tshekkoslovakian Kommunistisen puolueen keskuskomitean teoreettinen ja poliittinen äänenkannattaja Nova Mysl - Uusi ajatus alkaa ilmestyä.
1947:  Saksalainen Rudolf Augstein (1923-2002) saa luvan jatkaa lehteä Die Woche nimellä Der Spiegel.  Toimitus muuttaa 1952 Hannoverista Hampuriin.  Vapaamielisen viikkolehden levikki 1970-luvun alussa ylittää miljoonan kappaleen.
1947:  Egyptiläinen Sayyid Qutb (1906-66) perustaa aikakauslehden al-Fikr al-jadid - Uusi ajattelu.
1947:  Georg Seldes tutkii Valittuja Paloja.  Reader's Digest levittää työläisvihamielisesti ja antikommunistisesti ilmaistuja ajatuksia.  Lehti puolustaa samaa taantumuksellista politiikkaa kuin muutkin merkittävät porvarilliset aikakauslehdet USAssa.
1947-51:  Suomen Musiikkilehti ja Musiikkitieto yhdistyvät lehdeksi Musiikki, jota toimittavat Tauno Pylkkänen ja sitten Sulho Ranta.  Lehden seuraaja 1954 on Joonas Kokkosen toimittama Uusi Musiikkilehti.
1947:  Yrjö Lyytikäinen turvautuu sosiaalidemokraattiseen poliitikkoon ja liikemieheen Janne Hakulinen, joka istutetaan kustannusliikkeen Apulehti johtokunnan puheenjohtajaksi.  Yhtiöön tulee asevelisosiaalidemokraatteja.  Lyytikäinen lähestyy paperinsäännöstelytoimikuntaa kirjeellä, jossa kerrotaan, että Apu tulee ilmestymään arvokassisältöisenä kansan kulttuurilukemistona sekä tukemaan Suomen Sosialidemokraattisen puolueen toimintaa niin taloudellisesti kuin aatteellisestikin.  Kerrottaisiin suomalaisista työntekijöistä työnsä äärellä.  Varattaisiin tila sosiaalidemokraattista puoluetta edustavalle pakinoitsijalle (Yrjö Kilpeläinen eli Jahvetti), jonka tehtävänä olisi kansan syvien rivien etujen ajaminen.  Apu olisi lisäksi kiinteässä yhteistyössä SAKn ja Kulutuskuntien Keskusliiton KK omistamien Työväen Ohjelmapalvelun, Kansan Elokuvan ja Yhteismainoksen kanssa, joita johtaa Janne Hakulinen.  Apu saa 1948 painopaperinsa.  Apu julkaisee vielä 1950-luvun alussa vain Hakulisen yritysten ilmoituksia.  Jahvetti jorisee Avussa vuoden.
1947:  Nuorten Työn Ohjaaja alkaa ilmestyä.  Se muutetaan 1948 Kikaksi ja lakkaa 1949.
1947:  Landsbygdens Folk alkaa ilmestyä.
1947:  Karjanjalostajat alkavat julkaista lehteään Suomen Karja.
1947:  Iloinen Myyjä alkaa ilmestyä.  Se yhdistetään 1965 Kauppiaaseen.
1947-51:  Myymäläneuvoja ilmestyy.
1947:  Teollisuusteknikko ilmoittaa, että se perustaa uuden lehden Teollisuus ja Tekniikka, jota alkaa julkaista yhtiö Tekniikan kirjat.
1947-50:  Kulutusosuuskuntien Keskusliiton KK asiakaslehti Maatalousasiainosaston Tiedoituksia ilmestyy.
1947:  Henkilökuntalehti Gummeruslainen alkaa ilmestyä.  Asiakaslehti Kirjauutiset jatkaa nimellä Gummeruksen Tiedonantoja.
1947-53:  Asiakaslehti Ford-Tietoja ilmestyy.
1948:  TV Guide alkaa ilmestyä USAssa.
1948:  Henri Nannen perustaa Saksassa lehden Stern - Tähti.
1948-63:  Suomen Valokuvaaja ilmestyy.
1948:  Suomen Teknillinen Seura STS (1994 Tekniikan akateemiset TEK) julkaisee yhdessä järjestön Tekniska Föreningen i Finland TFiF kanssa henkilömatrikkelin.  Insinööreistä, sitten diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeista, on kerätty elämäkerrallisia tietoja vuodesta 1849 alkaen.  Seuraavat matrikkelit julkaistaan 1956, 1965, 1973, 1982, 1991 ja 2000.  Matrikkelista 2000 tehdään kirjan lisäksi CD.
1948:  Teekkarit alkavat julkaista vappulehteä Äpy.
1948:  Valiolehdet aloittaa lehden Kaunis Koti, jonka perustaminen tehdään Suomen Taideteollisuusyhdistyksen nimissä paperinsaannin turvaamiseksi.  Taiteilijat haluavat tehdä siitä taideteollisuuslehden ruotsalaisen Formin mukaan, mutta päätoimittaja Veikko Karumo suuntaa lehden yleisölle.
1948:  Maatalousseurojen Keskusliitto ryhtyy julkaisemaan lehtiparia Maamies, joka ilmestyy kolmesti, ja Maatalousnainen, joka ilmestyy kerran kuukaudessa.  Maatalousnainen ilmestyy 1969 asti, ja 1970 sitä jatkaa Koti.
1948-69:  Suomen pienviljelijäin liitto julkaisee lehteä Pelto ja Koti.
1948:  Pankkimieslehti - Bankmannabladet perustetaan.
1948:  Kun SAKn enemmistö asennoituu palkkaliikkeitä vastaan, niin suurpääoman Talouselämä toteaa SAKn vetäytyneen eteentyönnetyistä asemistaan Fagerholmin hallituksen linjojen taakse: "Se luopui vaatimasta yleistä palkankorotusta, mitä ratkaisua on tietenkin pidettävä järjen voittona".
1948-55:  Oulussa ilmestyy Pohjolan Talous.
1948:  Kansallis-Osake-Pankki aloittaa Taloudellisen Katsauksen, jonka englanninkielisen laitoksen nimi on Kansallis-Osake-Pankki. Economic Review.
1948:  Puutalo alkaa vientiään varten julkaista lehteä Puutalo, josta saksankielinen ilmestyy 1948-49, ranskankielinen 1949 ja englanninkielinen 1948-55.
1948-49:  Valiolehdet julkaisee lastenlehteä Raketti.
1948:  Ruotsalaisen kansanpuolueen RKP-SFP nuorisojärjestön lehtenä alkaa ilmestyä Svensk Framtid.
1948:  Naisten Liikunnanjohtaja alkaa ilmestyä.
1949:  USAssa perustetaan marxilainen Monthly Review, joka ilmestyy New Yorkissa.  Sen ensimmäisessä numerossa fyysikko Albert Einstein kirjoittaa Why Socialism?.  Kirjoittajien joukossa on Che Guevara.
1949:  Belgiassa Jan Walravens ja Remy C van de Kerckhove perustavat lehden Tijd en mens - Aika ja ihminen.  Perustamassa on kirjailija Hugo Klaus (1929-2008).
1949:  Erkki Salomaa kirjoittaa Rakentajassa 48/1949 Kemin lakosta, kun oikeistolaiset pitävät sitä kapinana: "... vaaditaan todella joko äärimmäisen vilkasta mielikuvitusta tai mitä hiotumpaa asianajajaoveluutta, jotta Kemin lakkolaisten esiintyminen saataisiin näyttämään kapinalta".  Poliisit ampuivat lakkolaisten joukkoon ja surmansa saivat Anni Kontiokangas ja Felix Pietilä.
1949:  Suomen Matemaattinen Yhdistys alkaa Suomen Fyysikkoseuran ja Fysikersamfundet i Finlandin kanssa julkaista lehteä Arkhimedes.
1949:  Suomen Sieniseura perustaa Sienilehden ja 1950 Karstenian.
1949-60:  Suomen Työväen Urheiluliitto TUL julkaisee lehteä Kiva (entinen Nuorten TUL), joka yhdistetään lehteen TUL.
1949:  Maalaisliiton naisjärjestön lehti Avain alkaa ilmestyä.
1949:  Helsingin Luokanopettajat -yhdistys alkaa julkaista koulujen Kevätpörriäinen-lehteä.  Sitä myydään 1990-luvun lopulla lähes 50 000 kappaletta.
1949-51:  Nuorille naisille tarkoitettu Kuvastin ilmestyy.
1949-50:  WSOYn Näköala ilmestyy.
1949:  Kamera perustetaan.
1949:  Filmitarinat ilmestyy.
1949-50:  Eino Leino Seuran Ajan Kirja ilmestyy Otavan kustantamana.
1949:  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK maataloustyöläisten liitolle perustetaan Maaseudun Työ - Landsbygdens Arbete.  Maa- ja sekatyöläisten lehti lakkaa 1953.
1949:  Puutarhaliitto alkaa julkaista Puutarha-Uutisia.
1949:  Metsä- ja Uittotyönjohtajan näytenumero ilmestyy.  Sen julkaiseminen päättyy 1968, kun perustetaan Metsä ja Puu.
1949:  Metsä- ja uittotyöntekijöille tarkoitettu lehti Savotan Sanomat ilmestyy yhdeksänä numerona.
1949:  Metallityöläiset alkavat julkaista Ahjoa.  Viisi kommunistijohtoista ammattiliittoa ryhtyy omiin lehtihankkeisiin: Rakentaja, elintarviketyöläisten Elintae, kutomatyöläisten Syöstävä, kumi- ja nahkatyöläisten Pinkoja sekä kiinteistötyöntekijöiden Talonmies.  Lakkouutisia tehdään Työkansan Sanomien toimituksessa Kemin lakon aikana ja jaetaan liitteenä Rakentajan välissä.
1949-69:  Helsingissä ilmestyy Elinkeinovapaus.
1949:  Keskuskauppakamari alkaa julkaista Helsingissä ammattilehteä Keskuskauppakamarin Tiedoituksia - Centralhandelskammarens Meddelanden, jonka nimeksi 1951 tulee Kauppakamarilehti - Handelskammarbladet.
1949:  Vakuutusväki (perustettu 1937) muuttuu aikakauslehdeksi.
1949:  Pyörä- ja Urheilukauppa alkaa ilmestyä.  Sen nimeksi 1966 tulee Pyörä ja Urheilu.
1949-50:  Oululainen HV Marjamaa julkaisee Viikon Paloja.
1949-50:  Jännityspalat ilmestyy.  Sen nimeksi 1951 tulee Outsiderin lehti.
1949-50:  Mantereen Kirja julkaisee lehteä Sormenjälki, jonka viimeiset numerot ilmestyvät nimellä Seikkailulehti.
1949:  Paperisäännöstelyn helpotettua perustetaan seksilehtiä: Iloinen lehti 1949-50, Me iloitsemme 1949-50, oululaisen HV Marjamaan Miesten Lehti 1949-50, Miesten mies 1949-57, Nainen ja mies 1949 sekä Kalle 1950-56.
1950-60-luvut:  Kiinassa ilmestyy noin 600 aikakauslehteä, joita julkaisevat tieteelliset laitokset ja yhdistykset, yliopistot ja korkeakoulut, kansanjärjestöt ja muut.  Chung-kuo ch'ing-nien pao - Kiinan Nuorison Lehti ilmestyy joka 14. päivä.  Muita ovat Wen-i pao - Kirjallisuuslehti, Jen-min wen-hsüeh - Kansankirjallisuus, Shih-chieh wen-hsüeh - Maailmankirjallisuus, Wen-i hsüeh-hsi - Kirjallisia Tutkielmia ja Hsi-chü pao - Näyttämötaiteen Lehti.  Ulkomaalaisille julkaistaan monilla kielillä Kiina Kuvissa ja Pekingin Katsaus.  Scientia Sinica - Kiinan Tiede ja Science Record - Tieteen aikakirja ilmestyvät joka toinen kuukausi, ja niissä on englannin-, venäjän-, ranskan- ja saksankielisiä liitteitä.  Julkaisija on Kiinan tiedeakatemia.
1950-luku:  Suomen aikakauslehtiin ilmestyy uusi juttutyyppi itsekoettu reportaasi.  Sen ensimmäinen edustaja Suomessa on Avun Matti Jämsä.  Television tulo aiheuttaa suomalaisen julkkisjournalismin lehdissä.
1950-luku:  Tiedotuslehtiä perustetaan: Högfors tiedotus, Kymi-Yhtymän tiedotuslehti, Säteri Osakeyhtiön tiedotuslehti, Raision tehtaiden tiedotuslehti, Rauma-Repola Oy:n tiedotuslehti, Viiala Oy:n tiedotuslehti ja Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n tiedotuslehti.
1950:  Tieteellisiä aikakauslehtiä ilmestyy noin 100 000 nimekettä maailmassa.
1950-72:  Kanadaan toimitettu Time lisää levikkiään nelinkertaisesti ja tulojaan kahdeksankertaisesti.
1950:  Otava alkaa kustantaa vuosikirjaa Mitä Missä Milloin.  Kirjasta otetaan ensin 15 000 kappaleen painos.  Se loppuu alkuunsa, ja painetaan vielä neljäs painos.  Yhteensä sitä painetaan 52 000 kappaletta.  100 000 kappaleen painos ylittyy 1973.  Viidessä vuosikymmenessä Kansalaisen vuosikirjaa myydään 4,5 miljoonaa kappaletta.
1950-52:  Rauhanpuolustaja ilmestyy.  Se koettaa yhdistää rauhan kannattajia poliittisesta linjasta riippumatta.
1950:  Suoseuran tutkijalehti Suo perustetaan.
1950:  Kameraseura alkaa julkaista Kameralehteä.  Se käsittelee lähinnä teknisiä asioita.
1950-52:  Fennian Filmitähti ilmestyy.
1950:  Philatelia Fennica perustetaan.
1950:  Suomen arvostelijain liitto perustaa Kritiikin Uutiset.
1950:  Nuoret luonnontieteenharrastajat julkaisevat lehteä Molekyyli, joka muuttaa 1977 nimekseen Nuorten Luonto.  Julkaisija on Luonto-liitto.
1950:  Kulutusosuuskuntien Keskusliitto KK ryhtyy julkaisemaan asiakaslehteä Viljelijä, 1971 alkaen Maamies.
1950:  Osuuskassojen Keskusliitto aloittaa asiakaslehden Yhteisvoimin.
1950:  Insinöörilehti alkaa ilmestyä.  Sen edeltäjä oli yhteydenpitäjä Tampereen teknillisen opiston käyneiden välillä.
1950:  Helsingin liiketyöntekijäin yhteisjärjestö alkaa julkaista lehteä Vaaka.
1950:  Helsingin raitiotieläisten lehti Liikenne ja Kunto alkaa ilmestyä.
1950:  Suomen Säästöpankkiliitto muuttaa asiakaslehtensä Säästäjä lastenlehdeksi Lipas, joka yhdistetään 1969 Kymppiin.
1950-55:  Suomen Työväen Urheiluliiton TUL ruotsinkielinen lehti Sport-Eko ilmestyy.
1950:  Urheilun Kuva-Aitta aloittaa Valiolehtien kustantamana Helsingin olympialaisia odotellessa.  Se lakkaa 1968.
1950-70:  Pilalehti Arijoutsin pippuri ilmestyy.  Heikki Marttila toimitti sitä 1947 alkaen Sotainvalidien Veljesliiton joululehtenä.
1950:  Mantereen Kirja alkaa kustantaa miestenlehteä Kalle.  Sille perustetaan 1951 oma kustannusyhtiö Kustannus Kalle.  Verotuksesta huolimatta Kalle on kannattava yritys.
1951:  Ernesto Rafael Che Guevara de la Serna (1928-67) alkaa julkaista yhdeksän muun toverin kanssa kerho- ja rugbyviikkolehteä Tackle, jota ilmestyy 11 numeroa.  Che kirjoittaa kuusi artikkelia nimimerkillä Chang-Cho, joka on muunnos hänen kutsumanimestään Chancho.
1951:  Etelä-Afrikassa aloittaa Drum nimellä African Drum.  Se on suunnattu mustille lukijoille.
1951:  USAn tiedotuspalvelu USIS alkaa Libyassa julkaista aikakauslehteä Al Ma'arifa - Tieto.  USAn ilmavoimat julkaisevat tiedotettaan Tripoli Trotter.
1951:  Ajan Kirjan ja Näköalan alueelle Suomen Kulttuurirahasto perustaa Valiolehtien tuella lehden Parnasso, jota toimittaa Kaarlo Marjanen.  Lehteen kirjoittavat muun muassa Pentti Holappa, Jouko Tyyri ja Osmo Hormia.  Päätoimittaja Aatos Ojala kirjoittaa 1956 kirjallista maailmaa kiihdyttävästi:  Modernismi ei kenties ole muoti, sen on vielä taisteltava ennakkokäsityksiä ja perinteellistä ilmaisutapaa vastaan, mutta se on hyvää vauhtia tulossa siksi.  Nyt käy vain kilpa käsittämättömyydestä!  Päätoimittajaksi ja toimitussihteeriksi tulee 1958 Kai Laitinen.  Tuomas Anhava siirtyy 1966 päätoimittajaksi.  Lehden avustajia ovat muun muassa Peter von Bagh, Risto Hannula, Kaisa Korhonen, Max Rand, Kari Rydman, Matti Salo, Ritva Siikala, Pekka Suhonen ja Hannu Taanila.  Parnasso siirtyy 1968 Yhtyneille Kuvalehdille.
1951-53:  Christer Kihlman päätoimittajana ja Jörn Donner taloudellisena tukenaan julkaisevat kaksikielistä Arenaa.  Kirjoittajia ovat muun muassa Thomas Warburton, Bo Carpelan, Kai Laitinen ja Eino S Repo.  Donner sanoo jäähyväiskirjoituksessaan, että suomalainen kulttuuri-ilmapiiri on välinpitämätön, painostava, hiljainen - kuollut.
1951-58:  Tänään ilmestyy.
1951-68:  Terveyttä kohti ilmestyy.
1951:  Maamies ja Käytännön Maatalous yhdistetään, ja 1952 alkaa ilmestyä Käytännön Maamies.
1951:  Turengin sokeritehdas alkaa julkaista Juurikasta.  Sitä julkaistaan 1953 alkaen ruotsinkielisenä.  Muut sokeritehtaat julkaisevat 1960-70-luvuilla omia lehtiään.  Lehdet yhdistyvät 1980 lehdeksi Juurikas, kun sokeritehtaat yhdistyvät Suomen Sokeriin.
1951:  Metsänhoitajaliitto alka Metsätaloudellisen Aikakauslehden jälkeen julkaista Metsänhoitajaa.
1951-56:  Suomen Pankki, Postisäästöpankki ja Kansaneläkelaitos julkaisevat lehteä Kansamme Talous.
1951-52:  Porin lyseon teinikunnan julkaisu Kollega ilmestyy henkiin herätettynä.
1951:  Avulle langetetaan 20 prosentin liikevaihtovero, mutta se peruutetaan.  Kalle, Cocktail ja Outsiderin lehti luokitellaan siveelliseltä ja taiteelliselta tasoltaan liikevaihtoveron alaisiksi julkaisuiksi.  Outsiderin lehti lopetetaan ja tilalle tulee Tutka.  Kymmenkunta liikevaihtoveroa pelännyttä lehteä lopetetaan.
1952:  San Franciscossa Peter D Martin alkaa julkaista lehteä City Lights.
1952-92:  USAn tiedotuspalvelu USIS julkaisee kylmän sodan lehteä Problems of Communism.
1952:  Yhtenäisyyspuolue julkaisee aikakauslehteä Yhteisrintama - Enhetsfront.
1952:  Mainoshoitajain Yhdistys (perustettu 1941) alkaa julkaista Mainosuutiset-lehteä.
1952:  Lehtimieskustantajan Eljas Erkko poika liikemieskustantaja Aatos alkaa julkaista Aku Ankkaa (näytenumero 1951) aluksi kerran kuussa, mutta 1961 alkaen kerran viikossa.  Aku Ankan levikki kasvaa ja 1972 ylittää 300 000, kun uudet ikäluokat rupeavat lukemaan sitä, sillä poistuma on vähäistä.  Lapsuuden loppuminen ei merkitse Aku Ankan lukemisen jättämistä, ja nuoret aikuiset jatkavat sen lukemista pitkälle yli kakskymppisiksi.  On ihmisiä, jotka ovat lukeneet Aku Ankkaa yli 50 vuotta eli lähes koko ikänsä!  Väkilukuun nähden Aku Ankan levikki Suomessa on maailmanennätys.  USA:ssa Disney-yhtiön henkilökunta tietää, missä Suomi on.  Disney on Sanomalle merkittävämpi "amerikantuliainen" kuin Valitut Palat, sillä Aku Ankka on taloudellisesti Sanoman aikakauslehdistä merkittävin.  Aku Ankan asiakasreksiteri on lähes täydellinen lapsiperheiden rekisteri.  Sanoma alkaa 1972 julkaista Disney-kirjoja.
1952-53:  Juhani Tuuran ja Pentti Holapan Välikysymys yrittää vapaana kulttuurilehtenä.  Siihen kirjoittavat Pekka Lounela, Jouko Tyyri sekä Ville ja Eino S Repo.
1952:  Sosiaalidemokraattien nuortenlehti Työläisnuoriso jatkaa nimellä Vihuri.  Lehti lakkaa 1977.
1952:  Suomen Aseveljien Liitto SAL lahjoittaa omaisuutensa säätiöille ja yhdistyksille muun muassa säätiölle Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki SYT, jonka tehtävänä on "suomalaisen yhteiskunnan kehityksen edistäminen ja valtiollisen itsenäisyyden perustan lujittaminen".  Se omistaa osan Suomalainen-lehdestä, jota jaetaan ilmaiseksi joka kotiin 20 vuoden ajan.  Lehden suurin osakas on Urlus-säätiö, joka sai Helsingin suojeluskuntapiirin varat.
1952:  Suomen Reumaliitto alkaa julkaista Reuma-lehteä.
1952-63:  Ilmari Turja julkaisee Uutta Kuvalehteä.  Turja on ensimmäisiä tutkivan journalismin edustajia Suomessa.  Uusi Kuvalehti on trustivapaa suomalainen kuvalehti.  Se on vapaan yhteiskunnan lehti, joka on perustettu sananvapauden, yrittämisen vapauden ja suvaitsevaisuuden kivijalalle.  Suunnan lehdelle antaa terve lautamiehen järki, puolueista riippumatta, mahtitekijöitä pelkäämättä.  Turja erosi 1951 Suomen Kuvalehdestä, kun Urho Kekkonen kirjoitti nimimerkillä Karjalainen talousmies Valkeakosken paperitehtaiden omistussuhteista kirjoituksen, jossa astuttiin ruotsinkielisten pankkimiesten varpaille.  Turja ja Yhdyspankin pääjohtaja ottivat mittaa toisistaan, kun Turja halusi lehdessään kertoa pankkiskandaalista.  Kyseessä oli Otavan pankki.  Turja kirjoitti aiheesta näytelmän Raha ja sana, jonka ensiesitys oli 1949 Kansallisteatterissa.  Uusi Kuvalehti on suomalaisuuden linnake ja patriotismin pesäke kuten hänen vanhat lehtensä ja ottaa huomioon koko suomalaisen kodin asiat samojen kansien välissä.  Turja vie Veljenpojan (Urho Kekkonen) mukana melkein koko avustajoukkonsa.  Lehti kysyy 1952, missä on oikeuden tunto?  Onnistuuko Orimattilan karjalaisten häätö?  Turja kysyy 1953, ketä sorretaan?  Kyse on suomen- ja ruotsinkielisten lasten erilaisista mahdollisuuksista päästä oppikouluun.  Lehti epäilee 1959, kuka vie aravat?  Jotain hämärää aravalainojen jaossa.  Suuria paljastuksia ovat rintamalla oikeudenkäynnittä teloitetun sotamiehen Hytti tapaus 1959, Mannerheimin Lastensuojeluliiton sekavien raha-asioiden ja kavallusten selvittely sekä margariinisota.  Turja kyselee 1961 viranomaisilta, käytettiinkö ihmisravinnoksi kelpaamatonta rasvaa Suomessa margariinin valmistukseen.  Elinkeinoelämä ei anna juttua Turjalle anteeksi.  Hänelle tulee painokanteita, oikeusjuttuja, ja ilmoitukset alkavat vähentyä Uudessa Kuvalehdessä, jonka tie päättyy 1963.  Turja jatkaa pakinointia Avussa, kirjoittaa muistelukirjoja, yhden romaanin ja näytelmiä.
1952-57:  Aikamme kertoo sanoin ja kuvin kotoa ja ulkomailta kaiken, mikä on kertomisen arvoista.  Lehti kertoo aluksi vain Amerikan kuulumisia USAn tiedotustoimistosta saadun aineiston pohjalta.  Lehti esittelee sitten Länsimaita sanoin ja kuvin.
1952-55:  Kodin lukemisto ilmestyy.
1952-53:  Koko perheen rakkaus- ja jännityslukemisto Tähti ilmestyy.
1952:  Naisten maailma alkaa ilmestyä.  Siinä on käännösaineistoa, kuninkaallisia ja elokuvatähtiä, ruokaa ja muotia sekä matkakuvauksia.  Uusi Suomi ostaa 1954 lehden, joka lakkaa 1963.
1952:  Me Naiset ilmestyy Kustannus Mantereen julkaisemana.  Se on nykyaikaisen naisen nykyaikainen lukemisto.  Sanoman tytäryhtiö Viikkosanomat ostaa 1957 lehden.
1952:  Muotilehti Chiffons ilmestyy neljänä numerona.  Se syntyy rouvan Violet Erkko ajatuksesta, ja Sanoma kustantaa lehteä, josta piti tulla kaksikielinen suomalais-englantilainen.  Hyvinpukeutuvan naisen muotilehti ei saa riittävää lukijakuntaa.
1952:  Yhtyneiden Kuvalehtien Muotikuva liitetään Sorjaan, ja syntyy Sorja, joka naisen muotikuva.  Sorja lakkaa 1960.
1952:  Kotikokki alkaa ilmestyä.  Se on kaikkien kotiruoan ystävien ja herkkusuiden lehti.
1952:  Muutamien lehtien yhdistämisten jälkeen alkaa ilmestyä uusi Käytännön Maamies.
1952:  Koneteknikko Paavo Raukko Lapualta alkaa julkaista Maaseudun Koneviestiä.  Raukko muuttaa 1956 Helsinkiin, ja lehden nimi lyhenee 1957 Koneviestiksi.  Ruotsinkielinen Maskinjournalen ilmestyy 1963-75.  Päätoimittaja Olli Närhi ja toimitusjohtaja Markku Konkonen ostavat 1968 lehden, ja heiltä 1974 MTK ostaa lehteä julkaisevan yhtiön Viestilehdet.  Koneviestin rinnalla aletaan 1960-luvun lopulla julkaista Moottoriviestiä ja Rakennusviestiä.
1952:  Kauppaviesti perustetaan.
1952:  Radiokauppias alkaa ilmestyä.
1952:  Mainosuutiset aloittaa.
1952:  Liiketaloudellinen Aikakauskirja perustetaan.
1952:  Tyvi (entinen Teollisuusvirkailija) siirtyy teollisuuden kaupallisten virkailijoiden lehdeksi Teollisuustoimihenkilö.
1952:  Henkisen Työn Yhtymä HTY (1956 Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto TVK) alkaa julkaista tiedotuslehteä HTK.CIA, jonka nimeksi 1956 tulee TVK-lehti.  Nimeen lisätään 1982 kirjaimet TCO.
1952:  Seuralla on Armi Kuuselan kanssa sopimus yksinoikeudesta hänen maailmanympärimatkansa kuvauksiin, mutta Uusi Kuvalehti tekee vastaavan sopimuksen Armin managerin T Kalervo Keranto kanssa.  Syntyy riita, jonka voittaa Seuran toimittaja Kirsti Keskinen (myöhemmin Lyytikäinen), joka lähetetään San Franciscoon Armia vastaan.
1952:  Ida Pekari jää eläkkeelle Hopeapeilistä, jota kutsutaan tuohikulttuurilehdeksi.  Hänen tilalleen tulee Paula Porkka Viuhkasta, sitten Kirsti Keskinen (myöhemmin Lyytikäinen) Seurasta.
1952:  Lastenlehti Pikkuposti ilmestyy.
1952:  Apu palkkaa toimitukseensa toisen toimittajan (ensimmäinen 1949) Matti Jämsä.  Hän tekee uhkarohkeita ja kekseliäitä tempauksia, joista kirjoittaa jutun.  Jämsä naamioituu Rovaniemellä naiseksi ja osallistuu paljastumatta missikilpailuun.  Muissakin lehdissä toimittajat tutkivat elämää nakinmyyjinä, avantouimareina, taksikuskeina tai salakuljettajina.
1953:  Pariisissa alkaa ilmestyä L'Express.  Lehti tukee rauhanpolitiikkaa, kannattaa rauhaa Indokiinan sodassa, Ranskan siirtomaajärjestelmän purkamista ja kertoo Algerian sodan vuosina kidutuksista ja armeijan harjoittamista muista raakuuksista.  Lehteen kirjoittavat muun muassa Pierre Mendes-France, Andre Malraux ja Francois Mauriac.  L'Express vaihtaa 1964 sanomalehtimuodon uutisviikkolehdeksi.  Lehti muuttuu poliittisesti, ja joukko toimittajia eroaa ja perustaa vasemmistolaisen viikkolehden Le Nouvel Observateur.  Myöhemmin toinen toimittajaryhmä perustaa porvarillisen uutisviikkolehden Le Point.  L'Express muuttuu 1977 monikansalliseksi.
1953:  Marilyn Monroe eli Norma Jean Baker (1926-62) esiintyy ensimmäisen Playboy-lehden kannessa.  Hugh Hefner perustaa miestenlehden Chicagossa.
1953:  Tanskassa perustetaan sähkönkuluttajille asiakaslehti Elnyt.
1953:  Helsingin yliopiston tiedonantoja alkaa ilmestyä.  Se on Yliopisto-lehden edeltäjä.
1953:  Ylioppilaslehti täyttää 40 vuotta.
1953:  Tekniikan Maailma alkaa ilmestyä.
1953:  Kauppateknikko aloittaa.
1953:  Saha- ja puusepäntyöläisten lehden Puutyöläinen näytenumero ilmestyy vastoin SAKn suosituspäätöstä, jonka mukaan jäsenliittoja kehotettiin olemaan julkaisematta omaa lehteä kunnes Palkkatyöläisen levikki nousee.
1953:  Liikealan virallisiksi ammattiosastojen tiedotuslehdiksi tehdään Toimitsija ja Affärsarbetaren.
1953:  Kaunokirjallinen merilehti Mailta ja meriltä ilmestyy neljän numeron ajan.
1953:  Untamo Utrio kirjoittaa Sosialistisessa aikakauslehdessä: "Kustannusliikkeen kokemuksia eli tyhmistyykö työväestömme vähitellen?".  Gallup 1952 tietää, että 49 prosenttia maatalous- ja metsätyöväestä sekä 37 prosenttia työväestöstä ei lukenut yhteen vuoteen ainoatakaan kirjaa.  Vastaavasti heistä seitsemän ja 20 prosenttia luki vähintään kuusi kirjaa.  Työväestö lukee pääasiassa ajanvietekirjoja ja -lehtiä eli roskakirjallisuutta.
1953:  Aatos Erkko tulee päätoimittajaksi Viikkosanomiin, joka siirtyy Sanoman omistukseen.  Lehdestä tulee liikkuva, kansainvälinen, laaja-alainen ja ajankohtainen.  Simopekka Nortamo on 1961-66 päätoimittajana, jolloin Viikkosanomat kehittyy kuvalehdeksi.  Caj Bremer on 1957-68 lehden valokuvaajana.
1953:  Suomessa ilmestyy ensimmäinen Korkeajännitys-lehti.
1953-56:  Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton SDNL nuortenlehti Till Storms! ilmestyy.
1953-57:  Lastenlehti Nuoli ilmestyy.
1953:  Aikakauslehtien irtonumeromyynnin kymmenen kärjessä ovat Apu, Viikonloppu, Seura, Viikkosanomat, Jännityslukemisto, Seikkailukertomuksia, Lukemista Kaikille, Sirpale, Perjantai ja Tex.
1954:  Moskovassa alkaa ilmestyä Mezhdunarodnaja zhizn - Kansainvälinen elämä, joka on tieteellispoliittinen lehti.  Sitä julkaisee yleisliittolainen yhdistys Znanije - Tieto venäjän-, englannin- ja ranskankielisenä.  Lehdessä esitellään koti- ja ulkomaiden poliittisia tilannekatsauksia.
1954-91:  Liettuan metsäveljet julkaisevat maanalaisia lehtiä, kopioivat ja monistavat kiellettyjä kirjoja sekä kuuntelevat läntisiä radioasemia.
1954:  Atos Wirtanen julkaisee Viikon Posti -lehteä.
1954-57:  Teuvo Auran Vapaamielisten Liitto julkaisee lehteä Vapaamielinen.
1954:  Tukholmalais-vaasalainen ruotsinkielinen Horisont alkaa ilmestyä Vaasassa.
1954:  Vaasassa alkaa ilmestyä ruotsiksi Sven Willnerin Horisont.
1954:  Uusi Musiikkilehti ilmestyy.
1954:  Filmaaja perustetaan.
1954:  Audio-visuaalinen Aikakauskirja alkaa ilmestyä.
1954-57:  Yrjö Koivukari toimittaa Kolarissa Lapin Loimua.
1954:  Yhtyneet Kuvalehdet alkaa julkaista Kuvapostia, joka on suuren maailman kuvalehti ja lupaa olla rohkeaotteinen ja uudenaikainen sekä tarjota ajankohtaista lukemista mahdollisimman laajalle lukijakunnalle.  Lehti edustaa porvarillista maailmankatsomusta ja on isänmaallinen, liian oikeistolainen.  Lehti lopetetaan 1964.
1954-57:  Koko perheen lukemisto Me ilmestyy.
1954-69:  Laidunyhdistys julkaisee lehteä Laidun, jonka nimeksi pian tulee Vihreä Linja.
1954-56:  Maantarvitsijain ja asutustilallisten liitto julkaisee lehteä Maantarvitsija.
1954:  Hedelmäviljelijäin yhdistys alkaa julkaista Hedelmä-lehteä.  Marjanviljely tulee yhdistyksen ohjelmaan 1967, ja lehden nimeksi tulee Hedelmä ja Marja.  Se sisällytetään 1976 Puutarhaan.
1954:  Yhteistyö alkaa julkaista metsä- ja uittotyöväen lehteä Savotan Sana.  Sen julkaiseminen päättyy 1956.
1954:  Suomen yleinen metsästäjäliitto alkaa julkaista lehtiä Metsästäjä ja Jägaren.
1954-68:  Rastor julkaisee Liiketaloutta.
1954:  Suomen tukkukauppa aloittaa.
1954:  Teollisuuden teknikoiden ammattilehtien yhdistyminen tuo työnjohtajille Työnjohdon ja Tekniikan.
1954:  Asemapäällikköyhdistys alkaa julkaista lehteä Rautatiet.
1954:  Akava tilaa luottamusmiehilleen ruotsalaista lehteä SACO-Tidningen.
1954-55:  Lastenlehti Vekkulikissa ilmestyy.
1954-55:  Totuuden torvi ilmestyy.  Muita skandaalilehtiä ovat 1955 Minä ulvon, Skandaali, Sensaatio, Suorat sanat, Totuuden sanomat ja 1955-58 Maailman kulmilta.  Armoton ruoska, omantunnon ääni, mätäpaiseiden puhkaisija ja esiripun repäisijä rienaavat: rapajuoppo rehtori kasvattaa lapsia, oikeusterroria raastuvassa, virkamiesmädännäisyyttä ja muuta.  Skandaalilehdissä repostellaan Urho Kekkosen poliittista toimintaa ja hänen yksityiselämäänsä, jossa heijastuvat lähestyvät presidentinvaalit 1956.
1954:  Tapiola Tänään ilmestyy Asuntosäätiön perustamana tiedotuslehtenä.  Lehden nimi muuttuu 1969 Länsiväyläksi ja jakelu laajenee koko Espooseen.  Länsiväylä alkaa 1982 ilmestyä kahdesti viikossa.  Lehden sivukoko kasvatetaan 2000 tabloidista broadsheetiksi.  Lehden omistavat puoliksi Keski-Uusimaa, jonka painossa Tuusulassa lehti painetaan, ja Janton.  Lehti jaetaan 121 000 talouteen Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella.
1954:  Suomen aikakauslehtiväestä kaksi on saanut toimittajakoulutusta.
1955:  Neuvostoliitossa alkavat ilmestyä kirjalliset aikakauslehdet Inostrannaja literatura - Ulkomainen kirjallisuus (seitsemällä kielellä), Neva ja Junost - Nuoruus.
1955:  Raúl Gómez García, Jesús Montané ja Abel Santamaría, kolme tulevaa Moncadan taistelijaa, perustavat salaisen lehden Son los mismos.
1955:  Taskukokoinen kuukausilukemisto Maskotti ilmestyy neljästi.
1955:  Apua tekee koko Lyytikäisen perhe: isä-Yrjö on päätoimittaja, pojista Matti on toimittaja ja Olli levikkipäällikkö sekä äiti-Aune vastaa toimistosta.  Toimituksen apinalaatikko on uutta, sillä aikakauslehdet eivät yleensä ilmaise muiden kuin päätoimittajan nimen.  Veikko Ennala kirjoittaa todellisesta elämästä ja Matti Jämsä (tuli 1952 Apuun) tekee tempauksia.
1955:  Suomen kansanpuolueen aikakauslehdeksi perustetaan Suomalainen, jota seuraa 1959-73 ja 1980 Polttopiste sekä 1973-79 Uusi Polttopiste.
1955:  Kokoomus perustaa Nykypäivän.
1955-58:  Levytukku julkaisee lehteä Musiikki-Revyy, jota toimittaa Olavi Virta.
1955:  Ajan Sävel perustetaan.  Se julkaisee iskelmien sanoja ja tähtikuvia.
1955:  Valtakunnallinen asutusliitto alkaa julkaista lehteä Oma maa.
1955:  Metsätaloudellinen Aikakauskirja jatkaa ilmestymistään.  Sen nimeksi tulee 1969 Metsä ja Puu.
1955:  Reikäkortti aloittaa.  Sitä julkaisee Reikäkorttiyhdistys.  Lehden nimeksi vaihdetaan 1961 Tietokone.
1955:  Ammattienedistämislaitos alkaa julkaista lehteä Työ ja taito.
1955:  Väri ja Tapetti perustetaan.
1955:  Keskusosuusliike Hankkija aloittaa asiakaslehden Hankkijan Saroilta, 1972 alkaen Saroilta.
1955:  Suomen Säästöpankkiliitto perustaa asiakaslehden Työn Lomassa, jonka nimeksi 1968 tulee Kymppi.
1955:  Suomessa ilmestyy 49 tieteellistä ammattilehteä ja 180 ammattijärjestöjen lehteä.
1955:  Suomen itsenäisyyden aikana ilmestyneistä 2745 aikakauslehdestä 26 prosenttia pysyi hengissä alle kaksi vuotta, 21 prosenttia 3-5 vuotta, 13 prosenttia 6-10 ja 11-20 vuotta sekä 28 prosenttia eli yli 20-vuotiaaksi.  Viihdelehdistä 80 prosenttia lopetettiin alle viisivuotiaana.  Suomessa 1955 ilmestyy 1368 aikakauslehteä, joista 1168 suomen-, 180 ruotsin- ja 20 vieraskielisiä.  Nimekkeiden määrä lähes nelinkertaistui vuodesta 1920.
1956:  Neuvostoliitossa alkavat ilmestyä kirjallinen aikakauslehti Nash sovremennik - Aikalaisemme ja Kultura i zhizn - Kulttuuri ja elämä, joka on ulkomaisten ystävyys- ja kulttuurisuhteiden edistämisseurojen liiton kuukausijulkaisu.
1956:  Norjassa saamenkielinen Ságat - Uutiset alkaa ilmestyä kuukausilehtenä, myöhemmin kaksi kertaa kuussa.
1956:  Vuosikirja Suomen Luonto muuttuu aikakauslehdeksi.
1956:  Kauneus ja Terveys alkaa ilmestyä.  Lehdessä turhuus hyväksytään tarpeelliseksi ja kauneudenhoito osaksi naisen jokapäiväistä arkielämää.
1956-86:  Kansa taisteli - Miehet kertovat ilmestyy Sotamuistoyhdistyksen kustantamana.
1956:  Postisäästöpankki julkaisee yhden numeron asiakaslehteä Airue.
1956:  Kansandemokraatit alkavat julkaista kuukausijulkaisua Maailman Ammattiyhdistysliike, jonka päätoimittajaksi maisteri Erkki Salomaa siirtyy Rakentajasta.  Aikaisemmin perustettiin Världsfackföreningrörelsen.
1956-60:  Urheilulehti Hiilimurska ilmestyy.
1956:  Kunnantyöntekijäin Kunta ja Me aloittaa.  Lehti siirtyy 1965 valoladontaan, mutta on hidas uutisväline, sillä se painetaan syväpainossa.
1956:  Akava alkaa ensin julkaista tiedotuslehtistä ja sitten lehteä Akateeminen.  Lehden nimeksi muutetaan 1976 Akava.
1956-58:  Mannerheimin Lastensuojeluliitto julkaisee lehteä Mannerheim-Liitto, 1959-61 Mannerheim-Liiton Kenttäviesti, 1962-70 Kenttäviesti ja 1971- Lapsemme.
1956:  Yleislakon aikana Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK Palkkatyöläinen ilmestyy työväenliikkeen kirjapainoissa painettuna päivälehtenä, sillä kirjapainotyöläiset antavat sille luvan ilmestyä 6-22.3 päivittäin.  Palkkatyöläistä painetaan 13 paikkakunnalla.  Suomen Työnantajain Keskusliiton STK Teollisuuslehti ilmestyy monisteena.
1957:  Neuvostoliitossa alkaa ilmestyä kirjalliset aikakauslehdet Moskva - Moskova ja Voprosy literatury - Kirjallisuuden kysymyksiä.  Junyi tehnik esittelee koululaisille tieteen ja tekniikan saavutuksia.
1957:  Kuubalaisessa aikakauslehdessä Bohemia, sen ainoassa sensuroimattomassa numerossa on selostus tuhoista, joita vallankumouksellisten hyökkäys aiheutti Palma Estradassa.
1957-69:  Pariisissa Internationale Situationniste - Kansainväliset situationistit julkaisee 12 numeroa aikakauslehteä.
1957:  USAssa lakkautetaan lehti Collier's.
1957:  Kirjanystävien lehti Marginalien alkaa ilmestyä Saksassa.
1957:  Ranskalainen Gaston Berger perustaa lehden Prospectives.  Sen julkaisijoita ovat Tulevaisuudentutkimuskeskus Centre d'études prospectives sekä Bertrand ja Hélène de Jouvenel.  He perustavat 1966 lehdet Analyse ja Prévision, joiden yhdistämisestä 1975 syntyy Futuribles.
1957:  Sokeain Ystävät julkaisee pistelehteä Sokea radiokuuntelija (näytenumero 1956).  Se jää lyhytikäiseksi.
1957-69:  Reijo Wileniuksen Katsaus ilmestyy.  Se jatkaa 1973.
1957:  Kodin Kuvalehti syntyy nimen muutoksella lehdestä Terve lapsi, johon 1960 liitettiin Suomen Kasvatusopillisen Yhdistyksen Koti ja Koulu.  Terve lapsi oli 1920-luvulla Mannerheimin Lastensuojeluliiton perustama vuosikirja Uutta Kylvöä.  Sanoma ostaa 1966 Kodin Kuvalehden.  Aatos Erkko uskoo, että markkinoille mahtuu nuoria lapsiperheitä palveleva lehti.
1957:  Me Naiset siirtyy Mantereen Kirjalta Sanomalle maksamattomista painolaskuista johtuen.
1957:  SAKlainen Rovaniemen seudun Ammatillisen Paikallisjärjestön lehti RsAP ilmestyy lyhyen aikaa.
1957:  Suomen Pankkiyhdistys aloittaa Helsingissä asiakaslehdet Kuvastin ja Spegeln.
1957:  Postisäästöpankki aloittaa asiakaslehden Oma Markka.
1957-77:  Maanpuolustuslehti Peitsi, myöhemmin Suomalainen, ilmestyy loppuaikoinaan 1,4 miljoonan painoksena joka kotiin ilmaiseksi jaettuna.
1957:  Mauri Sariola kirjoittaa ensimmäisen jatkoromaaninsa Seuraan.
1958:  Neuvostoliitossa alkaa ilmestyä Problemy mira i sotsializma - Rauhan ja sosialismin ongelmia.  Lehden perustajajoukko käsittää 20 puoluetta eri maista.  Lehteä julkaistaan 1983 jo 40 kielellä ja levitetään 145 maassa.  Lehteä toimittamassa on 65 puoluetta.  Lisäksi 20 muuta kommunistista tai työväenpuoluetta pitää lehteen yhteyksiä.
1958:  Neuvostoliitossa alkaa ilmestyä kirjallinen aikakauslehti Russkaja literatura - Venäläinen kirjallisuus.
1958:  Literaturnaja Gazeta kirjoittaa Suomen kirjakaupoissa olevan neuvostovastaista kirjallisuutta ja että suomalaiset lehdet levittävät neuvostovastaisia juttuja.
1958-62:  Tunisiassa ilmestyy kommunistimielinen aikakauslehti Tribune de Progres.
1958:  Rauhan Puolesta perustetaan.
1958:  Tekniska Föreningen i Finland jatkaa Förhandlingar-julkaisuaan lehdellä Tekniskt Forum ja jäsentiedotustaan lehdellä TFiF Meddelande.  Tekniskt Forum loppuu 1968, ja tilalle tulee Forum för Ekonomi och Teknik.
1958:  Suomen ensimmäinen ulkomaille suunnattu asiakaslehti Ceramics and Glass perustetaan.  Julkaisija Arabia-Nuutajärven lasitehdas tuo 1965 sen rinnalle saksan- ja ruotsinkieliset lehdet.
1958:  Valtakunnan Kauppiasliitto aloittaa Helsingissä asiakaslehden Kauppa ja Koti.
1958:  Be-Ta:n Uutiset alkaa ilmestyä.  Nimeksi tulee 1960 Bensiiniuutiset.
1958:  Koko perheen lehti Katso ilmestyy neljästi.
1958:  Yhdyspankki perustaa nuorille Maapallokerhon ja sen jäsenille lehden Yhdyspallo, joka ilmestyy ruotsiksi nimellä Föreningsgloben.  Ne lakkaavat 1971, mutta kerholaisten lehti alkaa ilmestyä 1977 Syppinä ja ruotsiksi nimellä Fiffi.
1958:  Tekniikan Maailman päätoimittaja Rauno Toivonen kirjoittaa, että Yleisradio ja televisio on julkisena tiedotusvälineenä verrattavissa sanomalehdistöön.  Hän jatkaa 1959, että lainopilliselta kannalta on kiistämätöntä, että radio- ja televisiotoiminnan monopolisoiminen on sananvapausperiaatteen vastaista.  Hän kirjoittaa 1960, että Yleisradion omat miehet eivät katsele radiolakikomitean ehdotusta suopein silmin.  Ehdotuksen mukaan määrätyin edellytyksin tulisi toimilupia myöntää myös yksityisille radio- ja televisioyhtiöille.
1959:  Etelä-Afrikan kommunistinen puolue perustaa lehden The African Communist.  Numeron 2/1987 kantena on Nature Digest, sillä numero painetaan maanalaiseen levitykseen apartheidin vastaiseen taisteluun puolueen ollessa kielletty.
1959:  Saksassa aletaan julkaista kerran kuussa ilmestyvää lehteä Twen.  Se on yhdysvaltalaisen Esquiren vastine.
1959-60:  Raimo Oksan Arina ilmestyy Juhana Blomstedtin ja Pekka Suhosen avustamana.
1959:  Valtio-oppineiden äänenkannattaja Politiikka alkaa ilmestyä.
1959-61:  Valtiotieteen ylioppilas Arvo Salo valitaan Ylioppilaslehden päätoimittajaksi äänin 10-9.  Vastaehdokas on ylioppilas Matti Klinge.  Salon päätoimittajakautena Ylioppilaslehdestä kehittyy akateeminen kulttuuripoliittinen viikkolehti.
1959:  Lehtimiehet alkaa kustantaa nyky- ja ikinuorten lehteä Hymy, joka on nuorten puolesta ja nuorten asialla, mutta nuoriso ei välitä lehdestä.  Urpo Lahtinen tutustui stipendimatkallaan englantilaiseen sensaatio- ja populaarilehteen Daily Mirror, ja hän päättää tehdä Hymystä sen suomalaisen vastineen.  Lehti pudottaa nuoret pois ja suuntautuu aikuisille.  Vähitellen Hymy alkaa tehdä paljastuksia ja etsiä sensaatioita.  Hymy ottaa linjakseen säälimättömän sensaatiojournalismin, epäkohtien ja tunnettujen ihmisten edesottamusten paljastamisen.  Suosittuja ovat puliukot, rattotytöt, gigolot, gangsteriheilat, huumeiden käyttäjät ja sukupuoltaan vaihtaneet.  Painopaikka vaihtuu 1964 Paasipainosta Otavan syväpainoon.
1959:  Nimetön naistenlehti alkaa ilmestyä.  Se saa nimikilpailussa nimen Mona Lisa.  Perustaja on Sirkka-Liisa Lähteenoja, joka oli 1952-57 Uuden Naisen päätoimittaja, mutta sai lähteä, kun poliittinen sanoma sammui Uudessa Naisessa.
1959:  Tekniikan Tuki julkaisee kaksi numeroa lehteä Tekniikka ja yhteiskunta.
1959:  Paperityöläiset ryhtyvät julkaisemaan Paperiliittoa.
1959:  Satamatyönjohtaja - Hamnarbetaren alkaa ilmestyä.
1959:  Suomen Rakennusmestarien Liitto alkaa julkaista lehteä Rakennusmestari.  Se yhdistetään liitesivuiksi ammattilehteen Rakennustaito, joka muutetaan 1980 kaupalliseksi ammattilehdeksi.
1959:  Yksityinen Vähittäiskauppias aloittaa ja jatkaa 1976 nimellä Kauppias-Yrittäjä.
1959:  K-ryhmä aloittaa Helsingissä asiakaslehden K-rautaviesti.
1959:  Tampereen Säästöpankki ryhtyy julkaisemaan nuorille asiakaslehteä Teini-Sampo.
1959-64:  Postisäästöpankki julkaisee kerhonohjaajille asiakaslehteä Kerhotyö.
1959-60:  Ilmari Turjan Uusi Kuvalehti paljastaa, että 1944-08-05 sodan perääntymisvaiheessa 21. prikaatin komentaja everstiluutnantti SO Lindgren ampui opetukseksi muille sotamiehen Emil Hytti, joka oli neljän lapsen isä.  Hytti harhautui yksiköstään, mutta palasi komppaniaan.  Lehti käsittelee asiaa 12 numerossa.
1959:  Toimittaja Pirkko Kolbe (syntyjään Heikkilä) eli pakinoitsija Pii (1932-2008) aloittaa Suomen Kuvalehdessä.  Hän siirtyy 1967 Helsingin Sanomien perhetoimitukseen.
1950-luvun loppu:  Eteläafrikkalainen toimittaja Nat Nakasa (1937-65) perustaa kirjallisuuslehden The Classic, jota hän toimittaa.  Nakasa vastustaa rasistista politiikkaa.  Hän antaa nimensä toimittajapalkinnolle.
1950-luvun loppu:  Yhdysvalloissa lasketaan ilmestyneen noin 17 000 teollisuuden ja tekniikan aikakauslehteä.
1950-luvun loppu:  Suomen aikakauslehtien sivuille alkavat nousta viihdemaailman tähdet.  Aikaisemmin kirjoitettiin julkisuuden henkilöistä, jotka olivat tehneet  jotain tärkeää.
1960-luku:  Kuuban vallankumouksen jälkeinen ensimmäinen pilalehti on Palante.  Sen horjuvan tason jälkeen päätoimittajaksi tulee yksi maan kuuluisimmista pilapiirtäjistä Nuez, joka kerää lehteensä kykyjä kuten de Armas.  Toinen Palanten kaltainen lehti on DDT, joka on liite nuorisolehteen Juventud Rebelde.  Bohemia julkaisee myös pila- ja sarjakuvia.
1960-luku:  Yhdysvalloissa perustetaan undergroundlehtiä East Village Other, Los Angeles Free Press ja Berkeley Barb.  Niiden palstatilasta on pian puolet mainoksia.  Lehtiä perustetaan kymmeniä.
1960-luku:  USAssa syntyy new journalism - uusi toimitustyö.  Se on lähellä kaunokirjallisuutta, ja siihen sisältyy Charles Kadushinin mukaan tunnetta ja toimintaa.  Se haluaa nostaa reportaasin taidemuodoksi.  Yhdysvaltalaisen Hunter S Thompsonin gonzo on subjektiivista journalismia ja itsensä aiheuttamien tapahtumien selostamista.
1960-luku:  Saamelainen Sápmelash julkaisee liitteenä teemanumeroita Teänupakt, jotka Kemijärven opettajaseminaarin opiskelijat toimittavat nuortenlehtenä.
1960-luku:  Suomen Kuvalehti on konservatiivisuuden linnake.  Sen lukijat vaativat lehden pysymistä suoraselkäisellä suomalaisella linjalla mahdollisimman vanhakantaisin arvoin ja mahdollisimman oikealla.  Matti Kurjensaari ja Arto Paasilinna alkavat kirjoittaa lehteen.  Mikä mätää Suomessa -palstalla Pentti Linkola kirjoittaa 1965 Huvilaslummit - häpeätahra Suomen luonnossa.  Urho Kekkonen tulee kolmannen kerran Suomen Kuvalehteen, nyt Liimataisena, joka hämää lukijoita arvostelemalla presidenttiä.  Liimatainen kirjoittaa ylioppilaslevottomuuksista opiskelijoiden puolelle asettuen niin, että akateeminen maailma älähtää.
1960-luku:  Teinilehti on parhaimmillaan kulttuurilehti.
1960-luku:  Suomalaisissa naistenlehdissä julkkikset tunkevat esiin ja sivuuttavat kulttuuripersoonat.  Julkkisten elämää seurataan, ja he osaltaan elävät tämän julkisuuden varassa.  Julkkisaineistosta tulee naistenlehtien tavaramerkki.  Perustetaan 14 naistenlehteä, joista kahdeksan yleis- ja kuusi erikoislehteä, ja 12 lehteä lopetetaan.
1960:  Englannissa perustetaan poliittinen lehti New Left Review yhdistämällä vasemmistolehdet New Reasoner ja Universities and Left Review.
1960:  Politiikan puntari aloittaa.
1960:  Jyväskylän Ylioppilaslehti perustetaan.
1960:  Uusi Suomi perustaa Katso-lehden.  Sen päätoimittaja on Pentti Pirhonen.
1960:  Yhtyneet Kuvalehdet yhdistää Sorjaan 1952-60 ilmestyneen Kodin Pukimet, jolloin syntyy Sorjat Pukimet.  Se muutetaan pian Muotisorjaksi.
1960:  Musiikkiviesti perustetaan.  Pop-musiikkiin erikoistuneesta lehdestä tulee Suosikki.
1960-67:  Iskelmä ilmestyy.
1960:  Ruotsinkieliset maatalous- ja osuustoimintalehdet yhdistävät voimansa perustamalla lehden Tidskrift för Lantmän och Andelsfolk, jonka nimeksi 1969 tulee LOA Lantmän och Andelsfolk.
1960-62:  KJ Kiviniemi toimittaa lehteä Suomalainen Farmari.
1960:  Vesitalous alkaa ilmestyä.
1960-69:  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK kilpaileva järjestö Suomen Ammattijärjestö SAJ julkaisee lehteä Ammattijärjestö - Landsorganisation.  Aikaisemmin ilmestyi AYJ-viesti.  Ammattijärjestöön sisältyy 1965 enimmillään 30 jäsenliittojen vaihtosivua.  Painokoneet pysäytetään kunkin liiton tilausmäärän painamisen jälkeen, ja koneeseen vaihdetaan seuraavan liiton vaihtosivun painopinta.  Saksan Liittotasavallassa suuret ammattiliitot käyttävät vaihtosivujärjestelmää, esimerkiksi kunnantyöntekijöiden miljoonapainoksinen Das ÖTV Magazin ilmestyy kuutena versiona.
1960:  Sparbanksförbundet i Finland muuttaa asiakaslehtensä Spararen lastenlehdeksi Lyckoskrinet, joka lopetetaan 1973.  Aikuisasiakkaat saavat lehden Stad och Bygd, jonka nimeksi 1974 tulee Stad och Bygd SB.
1961:  Neuvostoliitossa alkaa ilmestyä 32 uutta aikakauslehteä muun muassa Elektronika - Elektroniikka, Zdorovje mira - Maailman terveys ja Okeanologija - Merentutkimus.
1961:  Ruotsissa alkaa ilmestyä Samefolket kymmenenä numerona vuodessa.
1961:  Norjassa päivittäistavarakauppiaiden liitto Norges Kolonial- og Landhandelförbund alkaa julkaista asiakaslehteä Gode Hjem.
1961-89:  Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL julkaisee lehteä Raketti.
1961:  Jorma Reenpää perustaa Lehtiaitan, joka alkaa julkaista Kotipostia.  Se on perhelehti, jonka tyyliin ei tule kuulumaan sen paremmin haukku kuin haukottelukaan, vaan on pirteä, myönteinen ja hauska.
1961-62:  Akateeminen kirjallisuuskerho julkaisee lehteään Uusi Kirjallisuuslehti.  Sen päätoimittaja on Pentti Saarikoski.
1961:  Oulun Ylioppilaslehti perustetaan.
1961:  Insinööriliitto IL perustaa Insinööriuutiset IL.  Siitä tulee myös Suomen Teknillisen Seuran, Driftingenjörsförbundetin ja Tekniska Föreningen i Finlandin tiedotuslehti.
1961-68:  Jarno Pennasen Tilanne ilmestyy julkaisijana Maa ja Kuu.  Sosialismin tutkimussäätiön kustantama lehti ilmoittaa olevansa riippumaton sosialistinen ja humanistinen kuukausilehti.
1961-87:  Kustaa Vilkunan Urho Kekkosen presidentinvaalikampanjaa varten perustama Kansamme puolesta ilmestyy.  Se on Keskustapuolueen jäsenlehti.
1961:  Ilmari Turja julkaisee 1.1 Uudessa Kuvalehdessä Suomen ja natsi-Saksan välisen kauttakulkusopimuksen 1940 ja siihen liittyvän everstin MK Stewen artikkelin.  Turja aloittaa Uudessa Kuvalehdessä kissanraatosodan ja kertoo, että Raisio ja Paasivaara käyttävät ihmisravinnoksi kelpaamattomia rasvoja kuten kissoja, koiria ja jäniksiä margariinin valmistukseen.  Turja toivoo, ettei mirriä sanottaisi kookospähkinäksi.  Tehtaiden johtohenkilöt saavat sakkoja.  "Ennen pantiin mirrit multaan, nyt ne lyödään Suvikultaan".  "Ei enää tuolla, Raision puolla, ei enää juokse kissa - Sillä se kissa leipien päällä on eväspaketissa".  "Ennen Paasivaaran rinteillä juoksenteli kissa - Nyt se tulee kotiin Kulta-paketissa".  Uusi Kuvalehti voittaa sitä vastaan nostetun oikeusjutun, mutta lehti joutuu ilmoitusboikottiin ja lopettaa 1963.
1961:  Kylvösiemenliitto alkaa julkaista lehteä Kylvösiemen.
1961-79:  Aero, sittemmin Finnair julkaisee asiakaslehteä Welcome to Finland.  Yhtiö ryhtyy 1980 julkaisemaan matkustamolehteä Blue Wings.
1961:  Suomen Työnantajain Keskusliitto STK alkaa julkaista tiedotuslehtiä STK ja ruotsiksi AFC.  Ne lopetetaan 1967, ja Työnantaja - Arbetsgivaren alkaa ilmestyä 1968.
1961:  Suosikki perustetaan muuttamalla Fazerin musiikkikaupan lehden Musiikkiviesti - Musikbulletinen nimi.  Lehti siirtyy 1969 Lehtimiehille päätoimittajanaan Jyrki Hämäläinen.
1961:  Kioskikirja Jerry Cotton alkaa ilmestyä.  Lehteä tilataan 2000-luvulla kirjastoihin, ja Jouko Raivio tekee G-miehestä väitöskirjaa.
1961-62:  Ihanne-sarja ottaa sisältöään USAsta, samoin Tähtirevyy 1962-63.
1961-68:  Me Naisten toinen päätoimittaja Mary A Wuorio tekee lehteä tavalliselle naiselle, joten kaikki konstailut, sivistyssanat ja muut hienostelut pois!  Palvelupalstoja on papinpalstasta omalääkäripalstaan, kukkaikkunasta grafologinpalstaan, horoskoopista kirjeenvaihtopalstaan.
1961:  Persialaissyntyisen kauppiaan ja suomalaisnaisen tytär mannekiinikoulun johtajatar rouva Tabe Maria Ingeborg Slioor (1926-2006) julkaisee Jallussa kymmenosaisen muistelmasarjan Miehet ja minä.  Sarjan ensimmäinen osa johtaa lehden takavarikointiin.  Slioor paljastaa sanoin ja kuvin rakkaussuhteensa Helsingin kaupunginjohtajaan Erik von Frenckell, joka on naimisissa.  Jallun levikki kasvaa.
1961:  Raja- ja merivartijoiden yhdistys Rajamme Vartijat alkaa julkaista samannimistä lehteä, joka 1949 oli Rajajääkäri ja 1934-48 Rajamme Vartija.
1961:  Reservin Aliupseeri alkaa ilmestyä.  Se ja Reservin Upseeri yhdistetään 1969 Reserviläiseksi.  Sitä kustantaa Maanpuolustuksen Tuki.
1962:  CP Bournen laskelman mukaan julkaistaan maailmassa yli miljoona tieteellistä ja teknistä artikkelia teknisissä aikakauslehdissä ja muissa ammattijulkaisuissa.  Arvellaan, että artikkeleiden määrä kaksinkertaistuu vuosikymmenessä.
1962:  Saksassa alkaa ilmestyä Polygraph Jahrbuch.
1962:  Alaskan alkuperäiskansojen äänenkannattajaksi perustetaan viikkolehti Tundra Times.
1962:  Israelin Sosialistinen järjestö alkaa julkaista lehteä Matzpen.
1962:  Mielenterveys perustetaan.
1962:  Filosofian ylioppilas Paavo Lipponen hakee Teekkari A -lehden päätoimittajaksi, mutta hän ei tule valituksi.  Lipponen on toimittajana 1963-65 Ylioppilaslehden toimituksessa.  Teekkari B -lehden toimituspäälliköksi ylennetään lehden toimittaja tekniikan ylioppilas Jaakko Rauramo.
1962-66:  Veli Sandellin päätoimittajakautena Turun Ylioppilaslehti saa joukon kulttuurielämän kirjoittajia.
1962-66:  Tampereella ilmestyy Luotain Tampereen Korkeakouluyhdistyksen julkaisemana.
1962-64:  Markku Innon, Jarkko Laineen ja MA Nummisen Aamurusko ilmestyy.
1962:  Apu lähettää Uuteen Guineaan retkikunnan, jossa on kirjoittajana Heikki Brotherus, valokuvaajana Seppo Saves ja asiantuntijana Erik Allardt.  Matkaa varten ostetaan oma lentokone ja palkataan lentäjä, joten matka on Suomen siihen asti kallein reportaasimatka.  Koko Papua lukee Apua.
1962-65:  Tabe Maria Ingeborg Slioor (1926-2006) julkaisee lehteä Madame, joka kertoo avoimesti Suomen yläluokan seikkailuista.  Kun suurkustantajat yrittävät estää lehden myynnin, Slioor kutsuu sata Helsingin lehdenmyyjää kotiinsa.  Tämän jälkeen Madamea saa tiskin alta.  Tabe Slioor on julkkisjuorujen kirjoittajana edelläkävijä, joka julkaisee eliitin ja kuuluisuuksien yksityiselämään liittyviä asioita.
1962:  Jaana alkaa ilmestyä Mauri Linteran perustamana, kun hän saa rahaa Jallussa ilmestyneistä Tabe Slioorin 20-osaisista muistelmista.  Jaana ei pohdiskele sosiaalisia epäkohtia eikä naisen asemaa, vaan julkaisee loisteliaaseen asuun puettua viihdettä, rakkautta ja romantiikkaa, kevyttä pintaliitoa kauniiden ja kuuluisien ihmisten maailmassa.  Lintera myy 1966 kustannusyhtiönsä tamperelaiselle Uudelle Kivipainolle, joka myy Jaanan 1969 Lehtimiehille.  Päätoimittaja Lintera tiivistää Jaanan linjan neljäksi ämmäksi: missejä, mannekiineja, mulatteja ja mustalaisia eli mielenkiintoisia juttuja mielenkiintoisista ihmisistä lukijoiden romantiikan ja eksotiikan nälän tyydyttämiseksi.
1962:  Lempi Torppa perustaa Eevan kylkeen kauneudenhoitolehden Eevan Kauneus, joka lopetetaan 1964.
1962:  Kenkälusikka perustetaan.
1962-80:  Suomen IBM julkaisee asiakaslehteä IBM Katsaus.
1962:  Suomen puolustusvoimat alkaa julkaista virallista uutislehteään Ruotuväki.
1963:  Ranskassa valokuvaaja Daniel Filipacchi perustaa miestenlehden Lui ja 1964 tytöille suunnatun lehden Mlle Age Tendre, jonka nimeksi myöhemmin vaihdetaan OK-Magazine.  Hän tienasi rahat Jazz Magazinen (perustettu 1954) jälkeen 1962 perustetulla uudella jazzlehdellä Salut les copains! - Terve kaverit!.  Hän julkaisee 1967 lehden Photo, 1968 Pariisin oppaan Pariscope, 1969 äänilevylehden Son, 1972 hiihtolehden Ski ja seksilehden Union sekä 1973 Playboyn ranskalaisen painoksen.  Filipacchi ostaa 1976 Paris-Matchin, jossa hän aloitti 1950 valokuvaajana.  Hän ostaa 1978 Lookin julkaisuoikeudet.  Ranskalainen Matra ostaa Hachetten, ja Filipacchi 20 prosenttia Hachetten osakekannasta päästen käsiksi naistenlehteen Elle.  Filipacchilla on 1983 jo 22 lehteä ja Hachettella 15.
1963:  The New York Review of Books perustetaan painajien lakon aikana.
1963:  Valittujen Palojen 27. versio perustetaan, ja se ilmestyy englanninkielisenä Burmassa, Sri Lankassa, Honkongissa, Indonesiassa, Japanissa, Etelä-Koreassa, Malesiassa ja Etelä-Vietnamissa.  USA käyttää osaltaan Valittuja Paloja Vietnamin sodan valmisteluun, Indonesian levottomuuksien lietsontaan ja puuttumiseen Malesian sisäisiin asioihin.
1963-64:  Suomessa ilmestyy Progress.
1963:  Oulussa Arkkitehtikilta alkaa julkaista vappulehteä Ööppinen.
1963:  Perinteinen naistenlehti Anna perustetaan päätoimittajana rouva Kirsti Lyytikäinen.  Anna on ystävänne.  Anna on asiallinen, ei kuitenkaan kuivan asiallinen.  Lehti seuraa naisen asemaa koskevaa keskustelua ja osallistuu siihen.  Anna siirtyy 1967 syväpainosta offsetiin.
1963:  Kotilieden päätoimittaja Alli Wiherheimo jää eläkkeelle, ja tilalle tulee Eila Jokela, jonka mielestä Kotilieden tehtävänä on kotiemme kristillisen hengen ja suomalaiskansallisen ajattelun vaaliminen.  Perusarvojen siirtäminen uusille sukupolville on Kotilieden kallisarvoisin tehtävä.
1963-70:  Kehittyvä Liikkeenjohto ilmestyy.
1963:  Weilin & Göös ryhtyy julkaisemaan kirjakauppoja varten lehteä Kirjauutiset.
1963:  Postisäästöpankki julkaisee nuorille asiakaslehteä Kultapossu, 1966 ruotsiksi Guldgrisen.
1963-65:  Porin Säästöpankki julkaisee lasten asiakaslehteä Pikku Säästäjä.
1963:  Aikakauslehtien irtonumeromyynnin kymmenen kärjessä ovat Apu, Me Naiset, Seura, Nyyrikki, Viikonloppu, Jaana, Eeva, Perjantai, Viikkosanomat ja Aku Ankka.
1964:  Harper's Magazine julkaisee historian professorin Richard Hofstadter uraauurtavan artikkelin The Paranoid Style in American Politics.
1964-67:  Pentti Saarikosken Aikalainen ilmestyy.
1964-66:  Turkulainen Topos julkaisee Hannu Taanilan juttuja.
1964-74:  Oulussa ilmestyy Pohjoinen Erno Paasilinnan toimittamana.  Hänen päätoimittajan linjansa Kaltiossa ei tyydyttänyt julkaisijaa, joten Paasilinna perusti oman lehden.
1964-66:  Karsta ilmestyy.
1964:  Suomessa alkaa ilmestyä Demeter.  Sitä julkaisevat Biodynaaminen yhdistys ja Demeter-yhdistys.
1964:  Virke aloittaa.
1964-65:  Perheenemännän lehti ilmestyy.
1964:  Liikemies Pentti Väisänen perustaa tyttärensä toivomuksesta lehden Seitsemäntoista työnäytteeksi kirjapainolleen Libris.  Sen esikuvana on yhdysvaltalainen Seventeen ja ranskalainen 20 Ans.  Lehti kuolee 1967.
1964-68:  Kodin Maailma ilmestyy.  Nimi on 1967 Kodin Aitta.
1964:  Uusi Suomi ottaa Ilmari Turjan Uuden Kuvalehden haltuunsa rästiin jääneitä painolaskuja vastaan.  Se yhdistetään Uuden Suomen Naisten Maailman kanssa Uusi Maailma -lehdeksi.  Päätoimittajaksi palkataan Yrjö Johannes Talvio eli Jussi Talvi.  Apuna on Alli-Julia Tolvanen.  Lehti on erilainen kuin muut, uuden ajan kuvalehti, kodin ja perheen kuvalehti, nykyajan ihmisen lehti ja suuri suomalainen värikuvalehti.
1964:  Rakennustekniikka alkaa ilmestyä.
1964:  Avun omistukseen siirtyy rakennustaloudellinen lehti Miten rakennan.
1964:  Ensimmäinen suomalainen ylikansallisen yrityksen asiakaslehti on Outokumpu News.  Vastaavia lehtiä ovat Valio News 1974-, Yhtyneet Paperitehtaat Oy - United Paper Mills LTD. Newsletter 1974 ja Kymi Kymmene International 1976-.
1965:  Neuvostoliitossa ilmestyy 3846 aikakauslehteä (yhteisvuosipainos 1548 miljoonaa), kun 1940 ilmestyi 1822 lehteä yhteisvuosipainokseltaan 245 miljoonaa.  Aikakauslehtiä ilmestyi 1913 vain 1472, joista 14 muilla kuin venäjänkielellä.  Poliittisesti ja teoreettisesti tärkeitä ovat Kommunist (1924-52 Bolshevik), Partijnaja zhizn - Puolue-elämä ja Polititsheskoe samoobrazovanie - Poliittinen Itsekasvatus (perustettu 1957).  Merkittäviä ammattilehtiä ovat Sovetskoe gosudartsvo i pravo - Neuvostovaltio ja oikeus, Voprosy filosofii - Filosofian kysymyksiä, Voprosy istorii - Historian kysymyksiä, Istorija SSSR - Neuvostoliiton historia, Voprosy istorii KPSS - NLKPn historian kysymyksiä ja Novaja i noveishaja istorija - Uusi ja uusin historia.  Tärkeitä ulkopoliittisia lehtiä ovat Novoe vremja - Uusi Aika (perustettu 1943) ja Mezhdunarodnaja zhizn - Kansainvälinen Elämä (perustettu 1954).  Kulttuurilehdistä ylivoimaiset ovat Novy mir - Uusi Maailma (perustettu 1925) ja Oktjabr - Lokakuu (perustettu 1924).  Satiirinen lehti Krokodil alkoi 1922 ilmestyä.  Venäjän SFNTssa ilmestyy 2603 aikakauslehteä, Ukrainassa 256, Virossa 128, Uzbekistanissa 119 ja Gruusiassa (Georgia) 96 lehteä.  Neuvostoliitossa ilmestyy aikakauslehtiä 58 eri kielellä, 44 neuvostokansojen ja 14 vieraalla kielellä.
1965:  Kuubassa ilmestyvät aikakauslehdet vallankumouksellisten taistelijoiden Verde Olivo, kommunististen nuorten Mella ja Opina.
1965:  Tshadissa ilmestyy hallituksen tukemana aikakauslehti Le Tchad en Marche kuukausittain.
1965:  Yhdysvalloissa kaupallinen televisio ei enää ole aikakauslehtien ilmoituksille niin uhkaava kuin muutamia vuosia sitten näytti.  Myös kirjapainoteollisuutta helpottaa, kun havaitaan halua palata painotuotemainontaan.  Televisiomainonnan kustannukset ovat suuret.  Televisioyleisön sanotaan väsyneen töllömainontaan ja suosivan lehti-ilmoittelua.  Aikakauslehtien ilmoitukset ovat kasvusuunnassa.
1965-68:  Claes Anderssonin ruotsinkielinen FBT ilmestyy.  Sosiaalisen tasa-arvon puolesta taistelevan lehden työtä jatkaa Otid 1970-luvun lopulla.
1965:  Suomen valtiovalta alkaa julkaista lehteä Kuluttajatietoa.
1965:  Viuhka sulautetaan Hopeapeiliin, joka ei pyri olemaan yhteiskunnallinen lehti.
1965:  Suomen ensimmäinen ihailijakerhon mainoslehti The Renegades Fan Club Magazine perustetaan.  1960-70-luvuilla ilmestyy kahdeksan kotimaista ihailijakerholehteä.
1965:  Vauhdin Maailma alkaa ilmestyä.
1965:  Radiokuuntelija ottaa nimekseen Antenni ja 1973 Katso.
1966:  Marshall McLuhan sanoo kyynisesti, että aikakauslehti on ostajia etsivän mainosteollisuuden maksama viihdepalvelu.
1966:  Reader's Digest ilmestyy 14 kielellä yli 20 miljoonan levikillä.  Lehti ilmestyy 2005 jo 21 kielellä.
1966:  Melody Maker julkaisee ensimmäisen kunnon jutun Jimi Hendrix Experience -yhtyeestä, joka on yksi vuoden 1967 kovista klubiesiintyjistä.  Life-lehti tervehtii 1968 Hendrixiä arvonimellä Maailman huomattavin sähkökitaristi.
1966:  Suomenruotsalainen Gunni Nordström aloittaa työnsä toimittajana ruotsalaisen ammattiliittojen keskusjärjestön lehdessä TCO-tidningen, jossa kirjoittaa 1998 asti.
1966:  Sadankomitea perustaa Ydin-lehden, jota 1966-68 toimittaa Ilkka Taipale.  Lehti kirjoittaa sodan ja rauhan kysymyksistä ja puhuu siviilipalvelun puolesta.  Erkki Tuomioja aloittaa 1977 päätoimittajana.  Kulttuurin lisäksi käsitellään rauhan kysymystä ja kolmatta maailmaa.
1966:  Tamperelainen opiskelijalehti Aviisi perustetaan.
1966:  YK-tiedote perustetaan.
1966:  Mehiläishoitaja alkaa ilmestyä.
1966:  Suomen Terveyssisaryhdistys perustaa Terveyssisaren.  Se lakkaa välillä, mutta alkaa ilmestyä 1974 uudestaan nimellä Terveydenhoitaja.
1966:  Suomen Autoliitto alkaa julkaista lehteä Maa, metsä ja moottori.
1966-73:  Rakennusteollisuusliiton  Rakennustyönantaja ilmestyy.
1966-70:  Itä-Suomi ilmestyy.
1966:  Gummeruksen tiedotuslehtinen muuttuu Kirjapostiksi.
1966:  Maanpuolustuskorkeakouluyhdistys alkaa julkaista lehteä Maanpuolustus.
1967-70:  Jan Olof Mallanderin taidelehti Iiris ilmestyy.
1967-68:  Pentti Holapan kulttuurilehti Ajankohta ilmestyy.
1967:  Aikamerkki aloittaa.
1967-68:  Avoin ilmestyy.
1967:  Suomessa alkaa ilmestyä Signum.
1967:  Kansaneläkelaitos Kela/Fpa alkaa julkaista lehteä Kansanvakuutus (painos 426 000), jonka sisällä on Folkförsäkringen.  Se irtautuu 1973 itsenäiseksi lehdeksi.  Eläkeläisille suunnatut lehdet uudistetaan 2001 koko kansan lehdiksi Kelan sanomat (painos 2,5 miljoonaa) ja FPA-bladet (painos 170 000).
1967:  Yhtiö Käyttökirjat muuttaa Teollisuusteknikon kaupalliseksi lehdeksi Teollisuustekniikka.
1967:  Tierakennusmestari alkaa ilmestyä.  Tie- ja vesirakennusmestarit julkaisevat myös lehteä Tiemies.
1967-68:  Ford julkaisee suomeksi ja ruotsiksi asiakaslehteä Ford.
1967:  Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto TUK alkaa julkaista lehteä Urheilu ja Ulkoilu.  Se lakkaa 1978, ja TUK lopettaa toimintansa.
1967:  Avun Olli Lyytikäinen perustaa Avotakan.  Sen esikuvana on italialainen Habitare.  Lehdessä on englanninkielinen yhteenveto sisällöstä.  Avotakka on elitistinen rikkaiden lehti.
1967-68:  Iskelmäkuvastin ilmestyy.
1967:  Urpo Lahtinen saa etukäteen vihiä kirjapainolakosta ja painattaa Hymyä kaksinkertaisen painoksen.  Lakon alkaessa lehtikioskeissa ei ole juuri muita lehtiä kuin Hymy, joka tarjoaa rahvaanomaisuutta, sensaatioita ja paljastuksia.  Lehti hyödyntää kyynisesti naisten seksuaalisen vapautumisen ja tasa-arvon pyrkimykset.  Toisen päätoimittajan Jorma K Virtanen mielestä hyvä sensaatio on myös taloudellisesti hyvä.  Hymy antaa kartoittaessaan suomalaisen köyhyyden koko muotokuvaa tilaisuuden SMPn kansanedustajalle Eino Poutiainen, joka kirjoittaa ahkerasti lehteen.
1968:  Ruotsissa alkaa ilmestyä Kommentar.  Lehti tutkii muun muassa Vietnamin sotaa, sillä lehden kustantajat ylioppilasryhmä nuoria filosofeja julkaisi kolmen vuoden ajan lehteä För Vietnam.  1960- ja 1970 luvuilla aloittavat muun muassa Afrikabulletinen, Nyheter från Latinamerika ja Kuba-Bulletinen.  Komentar jatkaa 2000 verkkolehtenä.
1968:  Pohjoismaiden sanomalehdenkustantajat päättävät ryhtyä julkaisemaan uutta teknillistä aikakauslehteä Tidnings Teknik neljä kertaa vuodessa.  Se jaetaan kussakin neljässä maassa lehdenkustanjaliiton liitteenä.
1968:  Päätoimittaja Ulrike Meinhof (1934-76) kirjoittaa Konkret-lehdessä Hampurin yliopiston avajaisten selkkauksesta 1967.  Opiskelijat vastustivat rehtorin puheessaan esittämiä hallituksen talouspolitiikkaa tukevia kannanottoja.  Tilanne raukesi ilman käsirysyä, mutta Die Zeit -lehden kommentaattori kuvasi opiskelijoiden protestia "terroriksi" ja vertasi sitä 1930-luvun natsien toimintaan.  Meinhofin mukaan yksipuolinen ja asenteellinen tiedonvälitys hukkasi asian sisällön ja lietsoi pelkoa.  Hän painottaa artikkelissaan Gegen Gewalt - Valtaa vastaan, että julkisuudella on vastuu asioiden käsittelytavoista.  Esiin nostetut epäkohdat on huomioitava.
1968-92:  Yhteiskunnallinen lehti Maailma ja Me ilmestyy uutistoimiston APN ja Suomi-Neuvostoliitto-Seuran julkaisemana.
1968:  Kielitoimisto alkaa julkaista lehteä Kielikello.
1968:  Kehitysyhteistyö aloittaa.
1968:  Maolainen Helsingin Marxilais-Leniniläinen Seura HMLS perustaa monistetun lehtensä HMLS-tiedote.
1968:  Tricont perustetaan keräämään ja julkaisemaan tietoja kolmannesta maailmasta muun muassa lehteä Tricont.  Maolainen HMLS alkaa 1969 painaa lehteään Punakaarti DEMO-kirjapainossa Tricontin offsetpainokoneella.  Sillä painetaan anarkistien Ultra, ASSn Soihtu, FNL-ryhmien Vietnam voittaa ja kirjoja.
1968-75:  Intro ilmestyy.
1968:  Blues News perustetaan.
1968:  Runoilija Veikko Olavi Polameri (1946-79) perustaa kirjallisuuslehden Manifest.
1968:  Suomessa perustetaan Forum för Ekonomi och Teknik, johon Mercator yhtyy 1971, ja samalla lopetetaan neljä lehteä muun muassa 1942 perustettu Affärsekonomisk Revy. 
1968:  Kuluttajatietoa aloittaa.
1968:  Chinchillan Kasvattaja alkaa ilmestyä.
1968:  Elintarviketyöläisten Viiri muutetaan SEL-tiedotuslehdeksi.
1968:  Rautatievirkamies ja Rautatiet lopetetaan ja tilalle perustetaan Rautatievirkamieslehti, jonka nimeksi 1974 lyhennetään Rautatievirkamies.
1968:  Turun Sanomat painaa Päijät-Hämeen puhelinluettelon, 1970 Helsingin ja 1974 kaikki Suomen puhelinluettelot.
1968-2003:  Jyrki Uolevi Jyräys Hämäläinen (1942-2008) toimii Suosikin päätoimittajana.  Hän julkaisee useita kirjoja.
1968:  Markku Veijalainen toimittaa lehteä Intro, joka siirtyy 1976 Williamsilta Apulehdelle ja muuttaa nimekseen Help.
1968:  Alea-kirja julkaisee lehteä Nootti.  Kauko Kareen autotallissaan tekemä oikeistolais-individualistinen lehti sisältää politiikkaa ja isänmaallisuutta.  Nootti keskittyy presidentin Kekkonen arvostelemiseen.
1968:  Mattijuhani Flyygeli Koponen tekee Hymy-lehden kanssa sopimuksen, jolla se saa ottaa lavastettuja kuvia teeskennellystä sukupuoliyhdynnästä flyygelin kannella jälkikäteen.  Koponen tuomitaan Vanhan ylioppilastalon performanssistaan vankilaan lavastettujen valokuvien perusteella.
1968:  Hänen kohtalonsa on kuin lastattu piironki:/ porsliinikissoja kristallipalloja upseerikuva/ postikortti Pariisista ja Valitut Palat/ ja siksi kohtalo eikä elämä,/ kohtalo pohjoisessa maassa,/ jossa tuhansia järviä muuttuu viinaksi/ ja miehet on laulettu suohon nuorella iällään.// (...)  Ja lehtien kauhistuttavat lepakot/ yön rotatioista lentävät päivään./  Havisevat kaartavat kansakunnan kehää/ tukkien silmät ja tukkien suut/ sadan tuhannen runoilijan/ kunkin vuorollaan.  Anja Vammelvuo, Valitut runot, Yksinäinen mies 1968
Mutta tämähän tapahtui Puolassa./  Mitä me Suomessa./  Ostakaa Valitut Palat/ ja menkää nukkumaan!  Anja Vammelvuo, Valitut runot, Auschwitz 1968
1969:  Korean Demokraattisessa Kansantasavallassa KDKT ilmestyy 60 aikakauslehteä.  Poliittisesti tärkeä on Korean Työväenpuolueen lehti Gunnosa - Työtätekevä.
1969:  USAssa lopetetaan Saturday Evening Post.
1969:  USAn puolustusministeriön Pentagonin laskuun ajatteleva Hudson-instituutissa työskentelevä Herman Kahn esittää Pariisissa Pentagonin värikartan, missä Suomi kuuluu harmaaseen vyöhykkeeseen.  Suomessa nousee poru.  Jaakko Blomberg kirjoittaa Ydin-lehdessä, että tiettyä selkiintymättömyyttä suomalaisten taholta osoittaa tapaus, jossa strategia Herman Kahn moititaan siitä, että hän on väittänyt Suomen pyyhkäistyn pois yhdysvaltalaisista kartoista.  Kahn sanoi, että Yhdysvallat ei lue Suomea etupiiriinsä.
1969:  Filmihullu perustetaan Eero Tuomikosken johdolla.  Se on Suomen vanhin varsinainen ja paras elokuvalehti.
1969:  Soihtu alkaa ilmestyä uudelleen.
1969:  Näkövammaisten Henkinen Työ alkaa julkaista lehteä Pisteposti.  Sisältö koostuu näkevien lehdistä lainatuista jutuista ja näkövammaisten omista kirjoituksista.
1969:  TEE (Terveen Elämän Edistäjä) perustetaan.
1969:  Psyke alkaa julkaista lehteä 96.
1969:  Oikeiston vanhat voimat yhdistyvät lehdessä Suomalainen Suomi Valvoja, joksi Suomalaisen Suomen ja Valvojan julkaisijat ja kustantajat sulauttavat lehtensä.  Lehden linjaksi muodostuu perusteltu linjattomuus.  Nimeksi 1970 muutetaan Aika.  Suomalaisuuden Liiton ja Valvoja-Ajan yhteistyösopimus päättyy 1972, ja Suomalaisuuden Liitto jää lehden julkaisijaksi.  Aika lopetetaan 1973 ja perustetaan Kanava.  Korkeakoulu- ja tiedepoliittinen tutkimussäätiö KTTS alkaa 1974 sekä Väestöliitto 1976 julkaista  Kanavaa kustantajana Yhtyneet Kuvalehdet.
1969:  Perustetaan Valitut Palat - Reader's Digest.  Liikemieskustantaja Aatos Erkko taipuu Reader’s Digestin vaatimuksiin oman tytäryhtiön perustamisesta, mutta jää yhtiöön hallituksen puheenjohtajaksi ja vähemmistöosakkaaksi 20 prosentin osuudella.  Valituissa Paloissa alkaa 1986 suomalainen juttutuotanto - kaksi kolme juttua Suomesta joka numerossa.  Valitut Palat alkaa julkaista postimyyntituotteita:  1973 Kodin Lakikirja, 1976 Sibelius-äänilevykansio ja Valittujen Palojen Kirjavaliot (joka kuukausi yksissä kansissa kolme tai neljä lyhennettyä romaania!), 1977 Itsenäinen Suomi -historiakirja ja myöhemmin Suomi sodassa ja muita.  Lehden levikki 1996 on 354 103 kappaletta.
1969:  Tampereen kirjapaino perustaa Aamulehden rinnalle lehden Kaks'Plus offsetpainonsa runkotyöksi.  Lehdellä on yksinoikeus saksalaisen lehden Die Eltern - Vanhemmat aineistoon.  Lehti käyttää ruotsalaisen lehden Vi Föräldrar - Me vanhemmat artikkeleja.
1969:  Metsäkoneurakoitsija alkaa ilmestyä ja muuttuu 1979 Koneurakoitsijaksi.
1969-74:  Yritystalous ilmestyy.
1969:  Metsätaloudellinen Aikakauskirja alkaa julkaista kuuden metsäalan järjestön ammattilehteä Metsä ja Puu.
1969:  VY Tänään yhtyy lehteen Virka ja Työ.  Lehteen yhdistetään useita lehtiä muun muassa 1974 valtion työnjohtajien ja toimihenkilöiden jäsenlehti VTTL.
1969:  Insinööriliitto IL alkaa julkaista yhdistysuutisia lehtisessä Insinööriliitto tiedottaa, joka saa 1970 nimen Tästä on kysymys ja 1977 nimen Tästä on kysymys - Aktuellt.  Tiedotuslehti saa 1980 nimen Insinöörikunta - Ingenjörskåren.
1969-78:  Nores julkaisee asiakaslehteä Norccom.
1969-75:  Nuorten naisten lehti Hertta ilmestyy.
1969-77:  Pilalehti Hauska puolituntinen ilmestyy.
1969-71:  Mieslukemisto Etuveitikka ilmestyy.
1969:  Apu: Eikä toiseksi koskaan taideta tehdä lehteä, joka olisi täysin virheetön.  Varsinkin pianovirheet ovat alituisia kiusalaisiamme.
1970-luku:  Albaniassa ilmestyy viikkolehtiä urheilulehti Sporti Popullor, Nuorisoliiton keskuskomitean Zeri i Rinise - Nuorison ääni ja Ammattiyhdistysliiton keskuneuvoston Puna - Työ.  Albanian naisliitto julkaisee lehteä Shqiptarja e re - Uusi Albaanitar kerran kuussa.  Albania Today julkaistaan neljällä kielellä, New Albania yhdeksällä kielellä ja Albanian Foreign Trade englanniksi ja ranskaksi.
1970-80-luvut:  Kööpenhaminassa Christianiassa norjalainen taiteilija Laurie Grundt toimittaa lehteä Christiania Avis.
1970-luku:  Hymyn levikki alkaa laskea.  Suomen lehdistön historian 8 Aikakauslehdistön historian osa Yleisaikakauslehdet sanoo, että Hymy vapauttaessaan suomalaisen psyyken kasvatti lukijakunnan, joka janosi sensaatiota ja ihmisen seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyviä paljastuksia.  Aikaisemmin todettiin, että kansa kaipasi rajuutta ja rahvaanomaisuutta, se janosi sensaatiota ja paljastuksia, vaati rohkeata ja salailematonta puhetta.  Tämä on lehdistön ikäinen kiistakysymys: opettaako lehdistö yleisön haluamaan ja vaatimaan jotain vai saako yleisö jotain, mitä se haluaa?
1970-luku:  Suomen Teknillisten Toimihenkilöiden Keskusliiton STTK jäsenlehti Työnjohto ja Tekniikka korvataan vanhentuneena Teknisillä.
1970:  Englannissa alkaa ilmestyä vasemmistolainen Liberator.
1970:  The INCA-FIEJ RI monthly newspaper techniques kirjoittaa jutun Finnish research project develops computer graphics page layout system.  Siinä kerrotaan professorin Hans E Andersin johtamasta projektista Computer Graphics Project CGP.
1970:  Sosialistinen Terveysrintama perustaa lehden Terveysrintama.
1970:  Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan TKY ja Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan KY lehden Contactor numerossa 14 (24.4) Pertti Tuomola kirjoittaa: KYn suurpääoman juoksupoikien ja TKYn pikkuporvarillisten fasistien liitto toteutui Contactorin hallituksessa, ja Juhani Artto kirjoittaa: Taloudellinen valta TKYssä.  Päätoimittaja -TS kirjoittaa 2.10 "Sana on vapaa?".  Eräs Contactorin ilmoittaja soitti toimitukseen ja tiedusteli seuraavan viikon lehden sisältöä.  Toimituksen ihmettelyyn vastattiin, että lehden sisällöstä riippuu, myöntääkö yritys lehdelle ilmoituksen.  Päätoimittaja hämmästelee, kuinka vasemmistopuolueita äänestää vaaleissa noin puolet, vaikka Suomi on porvarillinen paitsi vasemmistolehtien 11 prosentin levikkiosuutta.
1970:  Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta alkaa julkaista vappulehteä Tampaani, joka saa myöhemmin nimekseen Gulliveri ja sitten Tamppi.
1970:  Kasvatus perustetaan.
1970:  Aika ilmestyy.
1970:  Villayhtymän Ahkera Liisa saa nimekseen Rondonella.
1970-75:  Usko Karjalainen julkaisee Forssassa ilmaisjakelulehtiä Varsinais-Suomen Maatilalehti ja Satakunnan Maatilalehti.  Ne yhdistyvät 1972 Maatilalehdeksi, joka laajimmillaan leviää Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen läänin yli 93 000 viljelijälle.
1970:  Suomen Teknillinen Seura lakkauttaa Teknillisen Aikakauslehden ja alkaa julkaista Suomen Ekonomiliiton kanssa tämän lehteä Ekonomia nimellä Uusi Ekonomia.  Se yhdistetään 1971 Talouselämään.
1970:  Nokia Elektroniikka alkaa julkaista nelisivuista jatkuvaa tiedotusjulkaisua.  Se jatkaa ilmestymistään 1976 nimellä Net, joka on lyhennys sanoista Nokia Elektroniikka Tietojenkäsittely.
1970:  Maaseututyöväen Viesti alkaa ilmestyä.
1970-73:  Puuliitto ilmestyy.
1970:  Suomen Värikauppiaat aloittaa Helsingissä asiakaslehden Värisilmä.
1970:  Lehtimiehet ostaa Nyrkkipostin, jonka edeltäjä oli Mauri Linteran kustantama ja toimittama aikamiesten yhdysvaltalaistyylinen kuvalehti Nyrkki.  Lintera myi 1960-luvun lopussa lehtensä tamperelaiselle Uudelle Kivipainolle, jolloin Nyrkistä tuli Nyrkkiposti, kovan linjan aikakauslehti.  Lehti lopetetaan 1976.
1970-72:  Nuorten naisten lehti Tuulia ilmestyy.
1971:  USAssa lopetetaan Look.
1971:  Tidnings Teknik julkaisee jutun Ombrytning på bildskärm - Taitto näyttöpäätteellä.  Samassa numerossa on Hans E Andersinin kirjoitus Datorstödd ombrytning av tidningar - Sanomalehtien tietokonetaitto.
1971:  Työsuojelulehti Työ Terveys Turvallisuus alkaa ilmestyä.
1971:  Sosialistinen Opiskelijaliitto SOL perustaa vallankumouksellisen ja taistelevan opiskelijalehden Soihdunkantaja.
1971:  Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton SDNL opposition Toveri alkaa ilmestyä.  Mukana ovat muun muassa Jaakko Laakso, Kimmo Rentola ja Björn Wahlroos (!).
1971:  Kansandemokraattiset opiskelijajärjestöt perustavat lehtensä Yhteisrintama.
1971-76:  Ursan astronomit julkaisevat Tähtiaikaa ja sitten lehteä Tähdet ja avaruus sekä 1980-luvulla lehtiä Aikakone ja Ursa Minor.
1971:  Musiikki perustetaan.
1971-78:  Waldemar Walleniuksen Musa ilmestyy.
1971-85:  Rauhaa tutkien ilmestyy.
1971:  Yhtyneet Kuvalehdet ja Apulehti perustavat yhtiön A-lehdet, jonka kustannettavaksi siirtyvät Anna (siihen yhdistetään Hopeapeili), Avotakka (siihen sulautetaan Kaunis Koti), Tuulilasi, Nakke ja Retu.  Yhtiöt perustavat markkinointiyhtiön Valiolehdet.  Uusi Anna esittää tasa-arvon vaatimuksia useammin kuin Me Naiset.  Yhtyneet Kuvalehdet uudistaa Kotikokin, ja siitä tehdään Kasari ja 1977 Herkkukasari.
1971:  Eevan Käsityöt (perustettu 1950-luvulla) muutetaan lehdeksi Eevaneule.  Eeva hankkii 1972 Hyvillan Rondonellan ja Neoviuksen käsityölehden Virkkaus ja Neuletyöt, jotka yhdistetään Eevaneuleeseen.  Uusi Eevaneule siirtyy 1974 Eevan mukana Williamsille ja 1976 Apulehdelle.
1971-72:  Brother-Neuleita ilmestyy.
1971:  Suomen Kotieläinjalostusyhdistys perustaa lehden Nautakarja.
1971:  Suomen lohenkasvattajain liitto alkaa julkaista lehteä Suomen Kalankasvattaja.
1971:  Kehittyvä Yritysjohto alkaa ilmestyä.
1971:  SAK alkaa julkaista sisäislehteä Lenkki henkilökunnalle ja liittojen hallintoelinten jäsenille.
1971:  Mielisairaanhoitaja ottaa nimekseen Terveydenhoitotyö.  Sen korvaavat 1985 kunnallisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden lehdet Kunnalliset - Terveydenhuoltoala ja Kunnalliset - Luottamusmies.
1971:  Työmarkkinajärjestöjen tiedotussopimus edellyttää tiedotuksen kehittämistä työpaikoilla.  Tavallisesti perustetaan henkilöstö- ja tiedotuslehti, joita syntyy 56 lehteä ja 1972 vielä 60.  Henkilöstö- ja tiedotuslehtiä perustetaan 1970-luvulla keskimäärin 48 vuodessa, kun 1956-70 perustettiin yhteensä 149 lehteä.
1971:  Varusmiesliitto alkaa julkaista lehteä Varusmies.  Päätoimittajat ovat kansandemokraatteja 1980 saakka, jolloin kokoomuspuolueen tullessa mukaan päätoimittajuus siirretään sosiaalidemokraateille.  Kritiikki puolustusvoimia kohtaan lievenee.
1971-72:  Hannu Kautto on ATK:n Tietosanomien toimitusneuvoston jäsen.
1972:  Neuvostoliitossa Kvant antaa tietoja fysiikasta ja matematiikasta ylempien luokkien oppilaille.
1972:  Life kuolee USAssa.  Se perustettiin 1936 kuvalehdeksi.  Kaupallinen televisiomainonta vei ilmoittajat, television sarjaohjelmat tyrehdyttivät lukijain mielenkiinnon sekä painatus-, postitus- ja levikkikulut nousivat.
1972:  Kulttuurityöntekijäin liitto KTL perustaa Kulttuurivihkot.  Sitä toimittavat Juha Virkkunen, Kalevi Seilonen ja Matti Rossi.
1972:  Sosialistinen Politiikka alkaa ilmestyä.
1972:  Tohtori Seppo Esko Tapani Toiviainen (1944-2005) julkaisee lehdessä Sosiologia 4 artikkelin Joukkosieluteoria Mein Kampfissa ja Kolmannen valtakunnan sosiologiassa.
1972:  Museo perustetaan.
1972:  Suomen Demokraattisten Lakimiesten lehti Oikeus alkaa ilmestyä.
1972:  Kirjailija aloittaa.
1972:  Kirjallisuusarvosteluja perustetaan.
1972-2005:  Lääketieteen kandidaattien lehti Q-Kautinen ilmestyy.
1972:  Valokuva alkaa ilmestyä.
1972:  Sarjakuvataiteen julkaisu Sarjainfo aloittaa.
1972:  Helsingissä alkaa ilmestyä Jorma Elovaaran Tähti-lehti, joka ilmoittaa olevansa Okkulttinen Lehti.  Julkaisija on Mysteeni ry.
1972:  Kanava perustetaan.
1972-77:  Postipankki julkaisee lehteään Ajankohtaista.
1972:  K-ryhmä alkaa julkaista asiakaslehteä Maatilan Pirkka ja 1974 myös ruotsiksi Åker-Birka.
1972:  Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan tiedotuksia alkaa ilmestyä monisteena, mutta 1977 alkaen painettuna.
1972:  Lahdessa perustetaan Teinien Tuki ja sille ei-sosialistinen lehti Puntti.  Kun Puntti lakkaa 1976, niin Teinien Tuki alkaa kustantaa Oppikoululaista (perustettu 1975).
1972:  Nuorten naisten lehti Hertta-Tuulia ilmestyy.
1972:  Yhtyneet Kuvalehdet perustaa koko perheen idealehden Tee itse, johon sulautetaan Omin Käsin.
1972:  Risto Jarvan Hymy-konsernista ohjaama elokuva Kun taivas putoaa valmistuu.  Hymyn levikki on 450 582 kappaletta.  Lehti soveltaa yhdysvaltalaisen skandaalilehdistön periaatteita Suomeen.  Elokuvassa Erkki Pajala näyttelee Hymyn Veikko Ennalan tapaista toimittajaa.  Ennala kirjoitti 1968 Hymyyn jutun Ammatiltaan jalkavaimo.  Hymy antaa elokuvalle ensimmäisen ja ainoan kulttuuripalkintonsa.
1973:  Palestiinalainen runoilija Mahmoud Darwish (1941-2008) alkaa julkaista Beirutissa lehteä Shu'un Filistiniyya - Palestiinan asiat.  Hän ryhtyy 1981 lehden al-Karmel päätoimittajaksi.
1973:  Folket i Bild/Kulturfront julkaisee tutkimuksen, jonka tekivät Jan Guillou ja muut.  Ruotsin sotilastiedustelun ja sosiaalidemokraattien yhteinen vakoilujärjestö Informationsbyrån IB vakoili muiden maiden ulkomaantiedusteluja, ruotsalaisia kommunisteja ja muita vasemmistolaisia sekä Palestiina-aktivisteja.  Tukholman yleinen syyttäjä pidätyttää lehden toimittajat Peter Bratt ja Jan Guillou, valokuvaajan Owe Holmqvist, entisen asiamiehen Håkan Isacsson ja nimeltä mainitsemattoman henkilön.
1973:  Marxilais-leniniläinen Kulttuurityöntekijöiden Liitto KTL alkaa julkaista taistelevaa kulttuurilehteä Kulttuurivihkot.  Lehti jatkaa Tulenkantajien, Kirjallisuuslehden ja 40-luvun perinteitä.
1973:  Demokraattiset Koulutyöntekijät DEMKO  perustaa julkaisun A ja O. Koulu-kasvatus-kulttuuri ja lehden Koulutyöntekijä.
1973:  Nuori Voima perustetaan uudelleen sen lakattua 1969.
1973-80:  Kynnys ilmestyy.
1973:  Helsingissä Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö - Majoritet alkaa julkaista lehteä Enemmistö - Majoritet.  Vastaava toimittaja 1973-74 on Hannu Kautto.
1973:  Hymy julkaisee Risto Juhanin kirjoituksen Riiput jo ristillä, Timo K Mukka.  Kirjailija Mukka (1944-73) sai 1972 sydäninfarktin.  Hymy kirjoitti muutama vuosi aikaisemmin Mukasta jutun Juon itseni hengiltä.  Helsingin raastuvanoikeus langettaa 1975 Hymyn päätoimittajille kahdeksan kuukauden ehdottomat vankeustuomiot ja määrää Lehtimiehet maksamaan korvauksia.  Raastuvanoikeus katsoo kirjoituksen sisältäneen vastoin parempaa tietoa ja painotuotteen välityksellä tehdyn herjauksen ja solvauksen.  Mukkaa syytettiin kirjoituksessa muun muassa juopottelusta ja laiskuudesta.
1973:  Postipankki julkaisee asiakas- ja mainoslehteä Kultapossun erikoinen pisteillä.  Siitä tulee 1976 Postipankin pisteviesti.
1973:  Aika saa uuden nimen Kanava.
1973:  Kirjailija-lehti: On selvää, että lehti ei ole sisällöltään onnistunut, eikä muutenkaan vastaa tarkoitustaan, jos toimittaja joutuu itse kyhäämään siihen suuren osan aineistosta.
1973:  Harmonikkamusiikin erikoislehti Hanuri alkaa ilmestyä.
1973:  J Koponen kirjoittaa Sosialistisessa aikakauslehdessä: "Painetun sanan vapaus vain harvojen kourissa".  Kahdeksan suurinta kustantajaa julkaisee 2/3 eli 16 miljoonaa kirjaa, kun muut noin 300 julkaisevat kahdeksan miljoonaa kirjaa.
1973:  V Oittinen kirjoittaa Ylioppilaslehdessä: "Valtiolliseen kustannustoimintaan".  Hänen mielestään kustantajat laskelmoivat kaupallisesti eikä heillä ole kulttuuripoliittista linjaa.  Painopiste on bestsellereissä, joita leimaa antikommunismi, ufo-ajattelu, mystiikka, väkivalta ja sadismi.  Oittisen mielestä valtion kustannustoimintaa tulisi laajentaa.
1973:  A-A Tuominen kirjoittaa Terässä: "Kuka kustantaa? Mitä kustantaa?".  Hänen mielestään viihde on todellisuuspakoista, kritiikitöntä ja porvarillista yhteiskuntajärjestelmää tukevaa.
1973:  Muotisorjasta tehdään Muoti+Kauneus.
1973:  Tuulilasi siirtyy A-lehdiltä Avulle.  Se liittää Tuulilasiin Viestilehdiltä ostamansa Moottoriviestin.
1973:  Yhtyneet Kuvalehdet myy Antennin (entinen Radiokuuntelija) Uudelle Suomelle, joka yhdistää sen Katsoon.
1973:  Opettajain Lehti ja Oppikoululehti yhdistetään lehdeksi Opettaja.
1973:  Valtion työmarkkinalaitos alkaa julkaista lehteä Valtion työmarkkinalaitos tiedottaa.  Laitoksella on johtaville virkamiehille jaettava Valtiotyönantaja.
1973:  Aikakauslehtien irtonumeromyynnin kymmenen kärjessä ovat Apu, Hymy, Seura, Uusi Anna, Me Naiset, Uusi Maailma, Jallu, Jaana, Monalisa ja Regina.
1974:  Eversti Muammar al-Qaddafin Vihreän kirjan ilmestymisen jälkeen perustetaan aikakauslehdet al-Shorti - Poliisimies, al-Ard - Maa, työläisten liiton al-Montigoon - Tuottajat, al-Mua'alm - Opettaja, al-Taleb - Ylioppilas ja al-Mwaf - Virkamies.
1974:  Kemia.Kemi ja Finnish Chemical Letters alkavat ilmestyä sulauttamalla niihin alan lehtiä.
1974:  Sokeain Keskusliitto julkaisee kuurosokeiden lehden näytenumeron, ja Kuulo-näkövammaisten lehti alkaa 1975 ilmestyä.  Nimeksi tulee 1980 Tuntosarvi.  Rinnakkaisversio ilmestyy isokirjoituksella.
1974:  Suomessa ilmestyy ensimmäinen tietokoneen laskema kalenteri.  Nimipäiväluettelo uudistuu 2000 ja karkauspäivä siirtyy helmikuun loppuun.
1974:  Suomen Teknillisten Toimihenkilöiden Keskusliitto STTK alkaa julkaista lehteään STTK - FTFC.
1974:  Katso-lehti: Joulukuun 20. päivänä Espanjan pääministeri Carrero Blanco poistui aamumessusta tapansa mukaan, istahti autoonsa ja lensi komeassa kaaressa kirkon yli sen sisäpihalle.
1974:  Sanoma perustaa käsityölehden Suuri Käsityökerho.  Sanoma osti 1963 oikeudet saksalaisen yhtiön Orbis omistamaan lehteen Handarbeiten.
1974:  Kanavan julkaisijaksi tulee Suomalaisuuden liiton rinnalle Korkeakoulu- ja tiedepoliittinen tutkimussäätiö, jota Suomen Työnantajien Keskusliitto STK tukee kommunismin torjumiseksi.  Säätiö tukee Kanavan taloutta tilaamalla lehden lähes tuhannelle vaikuttajalle.
1974:  Kokoomuksen Nuorten Liitto ja Tuhatkunta perustavat lehden Tasavalta.
1974:  Suomen Luontaistuotekauppiaitten Liitto aloittaa asiakaslehden Luontaisuutiset.
1974:  Tilgmann myy kaikki lehtensä yhdysvaltalaiselle Williamsille, jolla on nyt Eeva, Kauneus ja Terveys sekä Monalisa.  Williams myy 1975 lehtensä Apulehdelle, joka liittää 1976 Monalisan Eevaan ja syntyy Uusi Eeva.
1974:  Nuorten naisten lehti Päivi ilmestyy.
1974:  Lehtimiehet perustavat Raton ja Kallen.
1975:  Lontoossa Index of Censorship julkaisee Carl-Gustaf Liliuksen artikkelin Itsesensuuri Suomessa.  Kanava julkaisee artikkelin.
1975:  Saksan kommunistisen puolueen DKP taisteluvälineistöön kuuluu useita satoja työpaikkalehtiä satojen alue- ja nuorisolehtien lisäksi.
1975:  Suomessa julkaistaan runsaasti kommunistisia työpaikkalehtiä.  Esimerkiksi Rakennustyöläisten Liiton Osasto 3 julkaisee Helsingissä lehteä Piikki.  SKPn Helsingin Posti- ja Lennätinväen osasto perusti 1974 Tiedottajan.  Satakunnassa ilmestyy Rauma-Repolan Porin tehtaiden Tiedote ja Telakkatoveri, jota julkaisee Rauma-Repolan Telakan toveriryhmä.  Outokummun Porin metallitehtaan toveriryhmä julkaisee lehteään Koura.  SKPn Etelä-Karjalan piirin alueella julkaistaan 15 työpaikkalehteä kuten pääkaupunkiseudulla, jossa ilmestyy Strömbergin Toveriryhmän lehti Rompan Toveri.  Rakennustyöläisten kommunistinen työpaikkalehti on Siirtotyöläinen ja Maalarien toverilehti on Suti.
1975:  Soihdunkantaja kirjoittaa: Sanoma - Suomen Springer - julkaisee Helsingin Sanomia HS, maamme suurinta monopolilehteä, joka on keskeinen rengas maamme oikeistovoimien propagandakoneistossa.  HS on "sitoutumaton" ja "tasapuolinen".  HSn johtotähti on neuvostovastaisuus.  HSn ja Ilta=Sanomien sivuilta löytyvät kommunistien parjaamiseen tarkoitetut lyhenteet ja viittaukset: stal - stalinistit, snip - sinipaidat, enemmistöläiset ja vähemmistöläiset, SKPn oppositio, vanhat katkerat stalinistit, vallankumousromantiikkaa kaipaavat nuoret, taistolaisnuoret ja muuta.
1975:  Sokeain Keskusliitto laajentaa Sokeain Airuen naistenpalstan joululehden Joulumanteli nelinumeroiseksi kotitalouslehdeksi Manteli.
1975:  Suomen Perhostutkijain Seura perustaa lehden Baptria.
1975:  Tiedepolitiikka aloittaa.
1975:  Luonnonsuojeluväki perustetaan.
1975:  Tiedotuskynnys aloittaa.
1975-81:  Poliittisen laululiikkeen äänenkannattajana aloittaa Uusi Laulu, joka muuttuu Jukka Lindforsin ja Kari Lempisen käsissä ironiseksi.
1975:  Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto alkaa julkaista lehteä Teostory.
1975:  Kansanmusiikki perustetaan.
1975:  Rocklehti Soundi aloittaa ilmestymisensä.  Ensimmäiseen numeroon ei ole rahaa, mutta se ilmestyy Juice Leskisen avustuksella.  Päätoimittajana on lähes alusta Timo Kanerva.
1975:  Seksuaalinen tasavertaisuus SETA alkaa julkaista lehteään SETA.  Se on enemmistöjen ja vähemmistöjen mielipidelehti.
1975:  Animalia alkaa ilmestyä.
1975:  Palkkatyäläinen muutetaan SAK Palkkatyöläiseksi.
1975-78:  Valtion Työntekijä ilmestyy.
1975:  Ruotsinkielisten opettajien lehteen Skolnytt yhdistetään Skola och Hem, ja nimeksi tulee Läraren, jota julkaisee Svenska Finlands Lärarförbund SFL.
1975:  Tehokas Yritys alkaa ilmestyä.
1975:  Kioskiviesti aloittaa.
1975:  Pirkan ruotsinkielinen sisarasiakaslehti Pirkka-Bladet alkaa ilmestyä.
1975:  Lasten Oma Kirjakerho alkaa ilmestyä.
1975:  Huumorilehti Pahkasika aloittaa.  Päätoimittaja Markku Paretskoi kertoo 2000, että lehti lopetetaan tarpeettomana.
1975:  Auto uutislehti alkaa ilmestyä Suur-Helsingin talousalueella.  Lehti otsikoi: Kouluhallituksen autonvihaselitys ala-arvoinen.
1975:  Viikkosanomat ilmestyy viimeisen kerran joulukuussa.  Lehden korkeatasoiset kuva-aukeamat jäivät 1960-luvulle.
1975:  Radio- ja televisiolehti Katso pitää Mainostelevision ohjelmia yleensä seuraamisen arvoisina.  Yleisradion ohjelmista kelpaavat länsimaisten televisioyhtiöiden väkivaltasarjat, kotimaiset elokuvat, Tarvan aamuohjelmat ja tauottomat äänilevykonsertit (tosin niihin on alettu soluttaa sosiaalidemokraateista vasemmalla olevia propagandalauluja).  Lehti vaatii lisää Peyton Placea ja sheriffiseikkailuja.
1975:  Yhtyneet Kuvalehdet ostaa lehden Pientalo/Omakoti, joka perustettiin 1966, ja Terveydenhoitolehden, josta tehdään Kotilääkäri.
1975-76:  Apu ostaa Williamsin lehdet (muun muassa Eeva, Eevaneule, Kauneus ja Terveys, Intro, Kotiposti, Ravi ja Ratsastus, Monalisa, Hertta ja pari seksilehteä Jermu ja Seksi, jotka Apu myy, sekä Naku, joka lakkaa) ja Uudelta Suomelta lehdet Katso ja Uusi Maailma.  Apuun yhdistetään Kotiposti ja 1979 Uusi Maailma.  Apu muuttaa ostamansa Rakennusviestin Meidän Taloksi ja yhdistää siihen Lehtimiehiltä ostamansa Taitajan.  Monalisa yhdistetään Eevaan.
1975:  Lehtimiehet ostaa Venelehden, 1976 KaksPlussan Tampereen Kirjapainolta, perustaa Nykypostin, Erän ja Taitajan, jonka myy 1979 Jaanan kanssa Avulle.
1976:  Moskovassa pilalehden Krokotiili liitteenä ilmestyy parodinen lehti Meili Emeil, joka on Neuvostoliiton satiirikkojen vastaus lännen sovjetologeille ja jännityksen liennytyksen vastustajille.  Meili Emeilin "pääkirjoituksessa" todetaan: "Valitettavasti meidän parodiamme muistuttaa kuitenkin kovasti sitä 'informaatiota' Neuvostoliitosta ja sen politiikasta, jota jotkut läntiset lehdet päivästä päivään tarjoavat lukijoilleen".  Eräs läntinen pääsovjetologi Moskovan metrosta: rullaportaita laskeutuu alas joukoittain siviiliasuisia sotilaita ja lääkintäsisaria. (...) Joukkoja ryhmitetään keskeytymättä uudestaan.  Kuva balettitunnilta kuvateksteineen: Uskovaisiin kohdistuvista ankarista vainoista huolimatta neuvostoliittolaiset nuoret kokoontuvat salaa yhteisrukouksiinsa.  Kuvassa miliisi ja kansalainen: Nämä synkeät vartijat päivystävät jokaisen venäläisen talon edustalla.  Päästäkseen ulos  asuintalostaan tai palatakseen sinne jälleen venäläiset joutuvat pyytämään luvan miliisiltä, joka puolestaan kussakin yksityisessä tapauksessa erikseen neuvottelee puhelimitse ylempien viranomaisten kanssa.
1976:  Norjassa ilmestyy 3035 aikakauslehteä.  Näitä ovat säännöllisesti ilmestyvät julkaisut, jotka eivät ole sanomalehtiä.  Useimmat lehdistä ovat erittäin pieniä.
1976:  Hannu Kautto kirjoittaa jutun General principles in digital processing of one-colour pictures in printing technology lehteen Graphic Arts in Finland 5(1976)2 ja 6(1977)1.
1976:  Tutkijaliitto perustaa äänitorvensa Tiede & Edistys.
1976:  Tiedonantajayhdistys julkaisee kommunistien kevätlehden Toukokuu 76.
1976:  Suomen Antropologi i Finland perustetaan.
1976:  Näköpiiri alkaa ilmestyä, mutta jää lyhytikäiseksi.
1976-82:  Oraan suojelijat perustavat lehtensä Aura, jonka nimeksi muutetaan pian Uuden Ajan Aura.  Se on uuden ajattelun, vaihtoehtoisen ruokakulttuurin, zenin, joogan ja mietiskelyn vapaa äänenkannattaja, mutta kehittyy myöhemmin keskustelevaksi kulttuurilehdeksi.  Toimituskuntaan kuuluvat Heidi Hautala, Juha Olavinen ja Jan Olof Mallander.
1976-77:  Viljaviesti ilmestyy Viljanviljelijöiden liiton hätähuutona.
1976-77:  Metsätaloudellinen Aikakauskirja julkaisee Metsuria.
1976:  Tutkimusidea alkaa ilmestyä.
1976:  Vartiotarkastajat aloittaa.
1976:  Liiketyönantajain Keskusliitto LTK julkaisee lehteään LTK tiedottaa, joka ilmestyi aluksi monisteena, sittemmin LTK-Työnantaja.
1976-85:  Graafisen teollisuuden järjestöjen tiedotuslehti Präntti ilmestyy.
1976:  Yhtyneet Kuvalehdet perustaa lehden P.S. - Paljon puhuva, Suoraan sanova.  Lehti aloittaa P.S:n julkkispörssin.  Lehti lopetetaan 1979.
1976-79:  Help ilmestyy.
1976:  Kirjakerholehti Fantti alkaa ilmestyä.
1976:  Juoksija-lehti perustetaan.
1976:  Amnesty Internationalin Suomen osasto alkaa julkaista lehteään Amnesty-Tiedote/Bulletin, jossa julkaistaan Kuukauden vangit, esitellään kidutuksia, vangitsemisia ja oikeudenkäyntejä.
1976:  Suomen Gallupin tutkimuksen Aikakauslehdet ja yleisö mukaan 98 prosenttia yli 15-vuotiaista suomalaisista lukee aikakauslehtiä.  Kolme neljästä lukee säännöllisesti vähintään yhtä yleisaikakauslehteä ja lähes kolme neljästä lukee säännöllisesti jotain aikakauslehteä.  Vähän yli puolet lukee säännöllisesti erikoisaikakauslehtiä ja kaksi viidestä lukee säännöllisesti yhtä tai useampaa pienryhmälehteä.  Aikakauslehtien lukemiseen käytetään päivittäin aikaa keskimäärin 40 minuuttia eli saman verran kuin sanomalehtien lukemiseen ja hieman vähemmän kuin radion keskittyneeseen kuunteluun.  Televisiota seurataan lähes kaksi tuntia päivittäin.
1976-95:  Psykologi kansanedustaja Pertti Olavi Veltto Virtanen (1951-) on toimittajana monessa: Sound, Suosikki, Nykyposti, Radio Mafia ja TV-2.
1977:  Leningradissa julkaistaan lähes 400 aikakauslehteä ja muuta aikakausjulkaisua muun muassa Zvezda, Neva, Avrora sekä koululaisille Kostjor ja Iskorka.
1977:  Englannissa teollisuuspohatta James Goldsmith perustaa uutisviikkolehden NOW!, mutta ei anna toimittajien hoitaa lehdentekoa.  Goldsmith tekee lehdestään omistajan konservatiivisten aatteiden äänitorven.  Margaret Thatcherilla ei ole uskollisempaa aseenkantajaa niin kauan kuin NOW! ilmestyy.  Lehti lakkautetaan 1981.
1977:  USAssa viiden suurimman aikakauslehden levikit ovat: TV Guide 19,8 miljoonaa, Reader's Digest 18,5, National Geographic 9,6, Family Circle 8,3 ja Women's Day 8,2 miljoonaa.
1977:  Osuuskunta Ihmiskunta alkaa julkaista lehteään Uudistuva ihmiskunta, joka käsittelee yhteiskunnan ja politiikan teoriaa sekä taloutta.
1977:  Kalatalouden keskusliitto alkaa julkaista lehteä Kalastaja.
1977:  Lehtimiehet perustaa Tampereella Erän, joka myydään 1989 Yhtyneille Kuvalehdille.
1977-80:  Kimmo Miettisen punklehti Hilse ilmestyy.
1977:  Lehtimiehet alkaa julkaista Nykypostia, joka kertoo kansalle, mitä kansa haluaa kuulla, sellaisella kielellä, jota kansa ymmärtää.  Lehti etsii sensaatiota.  Lehden sydäntä lähellä on pieni ihminen, joka on joutunut kärsimään vääryyttä.
1977:  Apulehti hankkii Viestilehdiltä Rakennusviestin (perustettu 1960), josta tehdään Meidän Talo.
1977:  Pehmeä teknologia aloittaa.
1977:  Helsingin kaupunki alkaa julkaista lehteä Helsingin kaupunki tiedottaa.
1977:  Ydin julkaisee Sakari Määttäsen ja Jukka Pääkkösen jutun Uusi Suomi elää vain syömällä EVAn kämmeneltä.  "Uuden Suomen suoraselkäiset peruslukijat kokivat pyhät periaatteet myydyn polkuhintaan, kun yhtiön toimitusjohtajaksi ja Uuden Suomen pelastajaksi kesällä 1976 palkattiin Jorma K Virtanen, 33, entinen Hymy-lehden päätoimittaja ja Lehtimiehet Oy:n julkaisujohtaja."  (Uusi Suomi on liimaselkäinen suomalainen muumiosanomalehti, HaKa)
1977:  Windsorin herttuan (Edward VIII) kuoltua Hymy otsikoi: Turha syntymä, turha elämä, turha kuolema.
1977:  Jaanan kannessa on väärennetty Silvian ja Kaarle Kustaan prinsessakuva eli montaasi.  Lennart Nilssonin kuningasparia esittävään kuvaan liitettiin jälkikäteen kuva-arkistosta otettu lapsi.  Lehti meni kaupaksi.
1977:  Suomen aikakauslehdistön bibliografiassa on 413 urheilulehteä.  Suomessa on ilmestynyt 291 maatalousalan aikakauslehteä, joista 67 on ollut alan ammatillisten järjestöjen julkaisemia.  Metsätalouslehtiä ilmestyy valtakunnallisesti kymmenen ja alueellisesti neljä.  Lasten- ja nuortenlehtiä on ilmestynyt 737.  Asiakaslehtiä on ilmestynyt noin 1900 kappaletta, johon sisältyvät myös yhtenä vuosikertana tai numerona ilmestyneet lehdet.
1978:  Der Spiegel julkaisee Kroatian kansallisen vastarintaliikkeen tavoitteen: Jugoslavia on tuhottava, joko venäläisten tai amerikkalaisten avulla, joko kommunistien, ei-kommunistien tai antikommunistien avulla, kenen avulla tahansa, joka tahtoo tuhota Jugoslavian, dialektiikalla tai dynamiitilla - mutta tuhottava sen hinnalla millä hyvänsä.
1978-2000:  Life ilmestyy kuukausilehtenä.  Alkupainos on 700 000, kun painos 1972 oli kuusi miljoonaa (huippulevikki kahdeksan miljoonaa).  Toimituksessa työskentelee 35 toimittajaa (vanhassa 177).  Life ei palkkaa lehtikuvaajia, vaan käyttää freelancereita ja toimistokuvia.
1978:  Englantilainen talouslehti International Management alkaa ilmestyä myös arabian- ja farsinkielellä.
1978:  Zambiassa perustetaan aikakauslehti Africa Panorama.
1978:  Annales Botanici Fennici ja Annales Zoologici Fennici alkavat ilmestyä yhdistämällä alojen lehtiä.
1978-79:  Kirjailija ja suomentaja Matti Rossi työskentelee Kulttuurivihkojen vastaavana toimittajana.  Hän työskenteli 1961-66 BBCn suomenkielisessä osastossa.
1978:  Saamelaispoliittinen lehti Nordkalotten kuolee.
1978-86:  Koltansaamelainen Sää'moddaz - Kolttauutiset ilmestyy.
1978:  Saamenkielinen Goaikkanasat alkaa ilmestyä.
1978:  Teekkarit alkavat julkaista vappulehteä Julkku.  Se ja Äpy ilmestyvät vuorovuosina.
1978:  Hannu Kautto kirjoittaa jutun Numeerinen kuvanvalmistus lehteen Valokuva 28(1978)8.
1978:  Tiedotustutkimus aloittaa.
1978-83:  Näköpiiri ilmestyy toimittajanaan Eero Taivalsaari.
1978:  Vaihtoehto Ydinvoimalle perustetaan.
1978:  Sanoma alkaa julkaista Eläinmaailmaa.
1978:  Yhtyneet Kuvalehdet yhdistää Makasiiniksi ostamansa Pientalo/Omakodin, Tee itsen (entinen Omin Käsin) ja Herkkukasarin (entinen Kasari ja Kotikokki) sekä perustaa lehden 1979 Hopeapeili, jonka lopettaa 1979.
1978:  Liisa Tuutti (-1983) tuo Kotilieteen puuhellan rinnalle sähköhellan.  Kotiliettä arvioitiin 1970-luvun alussa: Kotiliesi puhuu naisesta yleensä vain äidin osassa ja silloinkin vain onnellisesti naimisissa olevan äidin roolissa siitä huolimatta, että Helsingissäkin joka kolmas avioliitto päättyy eroon; Kotilieden palstoille pääsevät vain kunnialliset köyhät; Kotilieden nykyinen linja on kuin oikea suora vasemmiston leukaan.
1978:  Suomen Työnantajain Keskusliiton STK Teollisuuslehti ja Teollisuuden Keskusliiton TKL Teollisuussanomat yhdistetään lehdeksi Teollisuus.
1978:  Liiketyöantajain Keskusliitto LTK alkaa julkaista lehteä LTK tiedottaa, jonka nimeksi 1981 tulee LTK-Liiketyönantaja.
1978:  Kansallis-Osake-Pankki aloittaa Arvopaperiuutiset.
1978:  Kirsti Lyytikäinen ryhtyy Apulehden toimitusjohtajaksi, kun Olli Lyytikäinen (-1978) kuolee.
1978:  Nuorten matematiikka- ja tietokonelehti Funktio perustetaan.
1978:  Tyyris Tyllerö keskittyy lastenkulttuuriin.
1978 mennessä:  Suomessa poliittisia nuortenlehtiä on perustettu 138 ja lakannut 106.
1978:  Seksilehtien myynti nousee, kun ne saavat luvan julkaista yhdyntäkuvia.
1978:  Aikakauslehti-ilmoittelu ilmoitussivuittain: Apu, Talouselämä, Seura, Anna, 5 Tekniikan Maailma, Suomen Lääkärilehti, Suomen Kuvalehti, Kotiliesi, Me Naiset, 10 Kodin Kuvalehti, Rakennustaito, Valitut Palat, Opettaja, Puutarhauutiset, 15 Insinööriuutiset, Avotakka, Jaana, Paperi ja Puu, Sairaanhoitaja, 20 Yhteishyvä, Tuulilasi, Kauneus ja Terveys, Hymy, Me, 25 Käytännön Maamies, Forum, Kuljetus, Suosikki, LVI-Lehti, 30 Makasiini, Kauppias, YV.
1978:  Reserviläinen esittelee puolustusvoimien uusimman aseen humppajoukot.  Kainuun prikaatissa esittelijänä toimii kersantti Heikki Hietamies.  Tiedotusalan kertausharjoitukseen Kajaanissa osallistuu radio- ja televisiotoimittajia kuten luutnantit Arvi Lind ja Hannu Karpo, sanomalehtimiehiä kuten luutnantit Antero Laine ja Martti Huhtamäki, graafikoita, valokuvaajia ja PR-miehiä, tutkijoita ja mainonnan ammattilaisia.  Reserviläiseen kirjoittavat vierailijana Paavo Noponen, Me Naiset -lehden toimittaja Anneli Eskola, Kotilieden päätoimittaja Liisa Tuutti, Ilta=Sanomien päätoimittaja Martti Huhtamäki ja toimittaja Simo Simppa Juntunen.
1979:  Neuvostoliiton suosituimmat naistenlehdet ovat Rabotnitsa - Työläisnainen (painos 13 miljoonaa) ja Krestjanka - Talonpoikaisnainen (painos 6,5 miljoonaa).
1979:  Sosialismin teoria ja käytäntö julkaisee V Bolshakovin jutun Tietoisuuden muokkaajat.  Siinä käsitellään yhdysvaltalaisia lehtiä.
1979:  USAssa ilmestyy yli 10 000 aikakauslehteä.
1979:  London Review of Books perustetaan.
1979:  Teknisten Sosialistinen Yhdistys TESY ja Tutkijaliitto julkaisevat lehteä Tekniikka&Työ.
1979:  Suomen Rauhanpuolustajien alakomitea Latinalaisen Amerikan solidaarisuuskomitea perustetaan.  Se julkaisee lehteä Latinalainen Amerikka ja kirjasia.
1979:  Saamenkielinen kulttuurilehti Aiti ilmestyy vain yhtenä numerona.
1979:  Hannu Kautto kirjoittaa jutun Digitaalinen kuvanvalmistus julkaisuun Gratek 16.
1979:  Suomen ensimmäinen filosofialehti Genesis perustetaan Jyväskylässä.
1979:  Pekka Haaviston Komposti, jota Köynnös julkaisee, on kohonneen ympäristötietoisuuden lehti, joka kokoaa vaihtoehtoliikkeitä ja seuraa Koijärven, Hattuvaaran ja Altan ympäristökiistoja.  Lehti käsittelee musiikin uutta aaltoa ja nuorison tilakysymyksiä.
1979:  Sukuviesti alkaa ilmestyä.
1979:  Suomessa perustetaan Folk & Country.
1979:  Musiikin suunta aloittaa.
1979-80:  Punklehti Joukkohauta ilmestyy.
1979:  Sinibaretti perustetaan YKn ja muissa rauhanturvaamistehtävissä toimivien äänenkannattajaksi.
1979:  Apu ostaa Jaanan, jota ykkösjuorulehtenä sanottiin naisten Hymyksi, jolloin yhtiöllä on toistakymmentä lehteä.
1979:  Yhtyneet Kuvalehdet perustaa Hopeapeilin mallinaan Cosmopolitan ja Over 21 Englannissa, Brigitte ja Freundin Saksassa, Mademoiselle ja Glamour USAssa sekä Femina Ruotsissa.  Irtonumeroiden myynti laskee, ja lehti elää yhdeksän kuukautta.  Jorma Rotko kirjoittaa Kansan Uutisissa: Julkaisutoiminta on hauskaa peliä.  Viulujen soidessa ja bengaalitikkujen räiskyessä ammutaan lehtiavaruuteen miljoonien markkojen ohjus.  Sen tömähtäminen maankamaralle suutarina ei rasita ketään, katos Ville pirua, se ei pysynytkään ilmassa.  Täytyy yrittää jotain muuta.  Jäljelle jää vähän käryä ja kourallinen turhautuneita lehdentekijöitä.
1979:  Lehtimiehet liittää Foton Tekniikan Maailmaan ja Helpin Suosikkiin.
1979:  Vuohimaailma alkaa ilmestyä.
1979:  Suomen Yrittäjäin Keskusliitto alkaa julkaista Yrittäjäsanomia.
1979:  SAKlainen Lenkki korvataan lehdellä SAK tiedottaa.
1979:  Tukkukauppojen Oy aloittaa asiakaslehden Maataloussanomat.
1979:  Puhelinlaitosten Liitto aloittaa asiakaslehden Koti-Puhelin.
1979:  Helsinki Television HTV lehti Ajankohtaista Helsinki Televisiosta väittää, että HTV-kytkentä nostaa huoneiston arvoa.  HTV-kytkentä on taloyhtiölle järkevä sijoitus ja myyntivaltti asuntokaupoissa.  HTVn palvelut ovat kysyttyjä kanta-Helsingissä.  Verkon varrella on 44 000 kotia ja 90 000 katsojaa.
1979:  Suomessa on 1970-luvun alun 14 kaupallisia aikakauslehtiä julkaisevasta kustantajasta jäljellä viisi: Yhtyneet Kuvalehdet, Apulehti, Lehtimiehet, Sanoma sekä Yhtyneitten ja Avun A-lehdet, joka lopetetaan 1980.  Anna siirtyy Yhtyneille, ja Avotakka ja Nakke Avulle.
1979:  Kirjailija ja freelance-toimittaja Ursula Pohjolan-Pirhonen (1925-84) avaa romaanissaan Rakas painovirhe kuvan viihdeaikakauslehdistöön.
1979:  Reserviläiseen kirjoittavat vierailijana radiotoimittaja Asta Heickell, toimittaja Jaakko Okker, pääsihteeri Jussi Pikkusaari ja Koululainen-lehden päätoimittaja Raili Malmberg.  Edellinen toimitussihteeri Kai Säteri julkaisee jutun Näin toimitetaan maanpuolustuslehteä.
1979 mennessä:  Suomessa on perustettu 361 ja lopetettu 290 maanpuolustuslehteä.
1980-luku:  Mantra ostaa ranskalaisen Hachetten.  Elle-lehteä ryhdytään julkaisemaan 1985 Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloisa, 1986 Espanjassa, 1987 Hong Kongissa ja Italiassa, 1988 Brasiliassa, Kreikassa, Kiinassa, Portugalissa, Ruotsissa ja Saksassa, 1989 Hollannissa ja Quebecissä, 1990 Australiassa ja Taiwanilla sekä 1996 Venäjällä.  Elle ilmestyy 17 versiona kaikkiaan 3,2 miljoonan kappaleen painoksena.
1980-luku:  Suomessa 14-vuotiaiden mieltymykset eivät viihdekirjallisuuden alalla paljon poikkea aikuisten suosikeista: Sydän-sarjat, Jerry Cottonit ja Asterixit kelpaavat kaikille.
1980-luku:  Nokia julkaisee yhteensä 41 tiedotus-, henkilöstö- ja asiakaslehteä sekä tiedotteita.  Niiden yhteislevikki on yli 50 000 kappaletta.
1980:  Kuvalehti Neuvostoliitto täyttää 50 vuotta ja palkitaan Leninin kunniamerkillä.
1980:  Kuubassa Bohemian levikki on 260 000.  Sitä voisi helposti nostaa, mutta paperipula rajoittaa painosmäärää.  Opetusministeriö julkaisee lehteä Revolución y Cultura - Vallankumous ja kulttuuri.
1980:  Sosialismin teoria ja käytäntö julkaisee G Ashinin jutun 70-luvun porvarillinen "massakulttuuri".  Tämä on porvarillista kulttuuria, jolla vaikutetaan kansanjoukkojen tajuntaan, eikä suinkaan kansanjoukkojen tai työväen kulttuuria.
1980:  Nick Logan perustaa lehden The Face.  Hän julkaisi 1970-luvulla lehteä Smash Hits ja New Musical Express.
1980:  USAn aikakauslehtien tilaukset laskevat keskimäärin 31 prosenttia.
1980:  Yhdysvaltalainen muusikko ja säveltäjä Frank Zappa (1940-93): Rocklehtiala on ihmisiä jotka eivät osaa kirjoittaa haastattelemistaan ihmisistä jotka eivät osaa puhua ihmisille jotka eivät osaa lukea.
1980:  Reader's Digest menee mukaan kustantamon Dow Jones julkaisuun Book Digest, mutta se lopetetaan 1982.
1980:  Ruotsin kolme suurinta yleislehteä ovat Året Runt, Hemmets Veckotidning ja Hemmets Journal.
1980:  Norjan suurimmat yleislehdet ovat Hjemmet, Norsk Ukeblad ja Allers.
1980:  Tanskan suurimmat yleislehdet ovat Billed-Bladet, Illustreret Familie Journal ja Se og Hör.
1980-82:  Marxilainen lehti Uudistuva Ihmiskunta ilmestyy.
1980:  Vatikaanin viikkolehti L'Osservatore della Domenica lopetetaan.  Siitä tehdään L'Osservatore Romanon viikkoliite.
1980:  Tukholman suomalaiset nuoret maahanmuuttajat perustavat suomenkielisen kulttuurilehden Aino.  Idean isä ja lehden päätoimittaja on Esa Ronkainen.  Ainoa julkaistaan kaksi numeroa.
1980:  Sokeain Keskusliitto muuttaa nimekseen Näkövammaisten Keskusliitto, ja lehtien nimiksi tulee Näkövammaisten Airut ja Tidning för Finlands synskadade.  Tilaajamäärät 1985 ovat: Näkövammaisten Airut pisteillä 569, kasetilla 1269 ja isokirjoituksella 3660 sekä Tidning för Finlands synskadade pisteillä 120.
1980:  Teknisten Sosialistinen Yhdistys TESY alkaa julkaista Teknistaloudellista aikakauskirjaa.
1980:  Perustetaan lehti Tiede 2000.  Sen taustalla on Tieteen tiedotus -yhdistys.  Kustantaja on Sanoma.
1980:  Naisten Kulttuuriyhdistys julkaisee feministilehteä Naisten Ääni, aikaisemmalta nimeltään Akkaväki.
1980:  Aseistakieltäytyjien liitto perustaa lehtensä Sivari.
1980:  Skimbaaja perustetaan.
1980:  Kehittyvä Yritys alkaa ilmestyä.
1980:  STTK alkaa julkaista valtion, kuntien ja yritysten rakennusmestareille lehteä Rakennusmestarit.
1980:  Forma Uutiset aloittaa.
1980:  Posti- ja lennätinlaitos aloittaa asiakaslehden Tele.
1980:  Suomessa ilmestyy 291 uskonnollista lehteä, kun niitä 1970 ilmestyi vähän yli 300.  Kaikkiaan 1900-80 on ilmestynyt vähintään kolmen vuoden ajan noin 850 uskonnollista lehteä.  Niitä ei käsitellä lähemmin epätieteellisinä taikauskon ja huuhaan äänenkannattajina.
1980:  Aikakauslehtien Liitto jakaa aikakauslehdet kahteen pääryhmään yleisölehdet ja pienryhmälehdet.  Yleisölehtiä ovat yleisaikakauslehdet (Apu, Seura, Kuriren, Valitut Palat, Jaana, Hymy), erikoisaikakauslehdet (Tekniikan Maailma, Makasiini, Eevaneule, Tuulilasi), asiakaslehdet (Pirkka, YV, Me, Kauppa ja Koti, Yhteishyvä) ja muut yleisölehdet (Regina, Aku Ankka, Ristikko).  Pienryhmälehtiä ovat ammattilehdet (Forum för Ekonomi och Teknik, Insinööriuutiset, Talouselämä), tiede- ja taidelehdet (Kasvatus, Taide, Valokuva), mielipidelehdet (Kaltio, Parnasso, Ylioppilaslehti), uskonnolliset lehdet (Hyvä Paimen, Kirkko ja kaupunki, Sana), liikelehdet (Aja, Saroilta, Wihuri-uutiset), jäsen- tai järjestölehdet (Ahjo, Joka Poika, Juoksija) ja viralliset lehdet (Työvoimakatsaus, Tiedonantoja Merenkulkijoille, Virallinen lehti).  Suomessa ilmestyy 1070 aikakauslehteä, joista yleisölehtiä on 147 ja pienryhmälehtiä 923.  Aikakauslehtien yhteislevikki on yli 20 miljoonaa vuosikertaa ja kokonaispainos 365 miljoonaa kappaletta vuodessa.  Aikakauslehdistö työllistää välittömästi noin 3000 työntekijää ja välillisesti noin 7000 työntekijää.
1980:  Reserviläiseen kirjoittavat vierailijana Ralf Friberg ja Ilta=Sanomien toimituspäällikkö Leevi Korkkula.  Reserviläisessä Pentti Palmu toteaa, että YKn rauhanturvajoukoista muodostui eräänlaiset kertausharjoitukset ja reserviläisjärjestöistä vastapaino vasemmistoradikaalisille yksipuolista aseistariisuntaa vaativille vähemmistöille.
1981-89:  Unkarilainen János Kis (1943-) julkaisee 27 numeroa maanalaista Beszélö-lehteä.  Painos on parituhatta kappaletta.
1981:  USAssa perustetaan viikkolehti Indian Country Today.
1981:  Peter Dworkin kirjoittaa Fortunessa jutun Chile's Brave New World of Reaganomics.  Siinä hän ylistää Chilen uljaan uuden reaganilaisen talouspolitiikan etuja. Santiagon loisteliaita luksustavaraliikkeitä ja hienoja uusia japanilaisia autoja kehuvassa jutussa ei mainita mitään Chilen laajasta sorrosta tai slummeista.
1981:  USAssa New Jerseyssä Bergen Countyn korkeimman oikeuden tuomari päättää, että Kodak saa kieltäytyä kehittämästä Penthouse-lehden kehitettäväksi antamaa filmiä, koska Kodak on todennut filmin epäsiveelliseksi.
1981:  Reader's Digest perustaa lehden Families.  Kustannuskokeilu epäonnistuu, ja lehti ilmestyy vajaan vuoden.  Yhtiö keskittyy kirjojen, lyhennelmäkirjojen (Kirjavalioiden (!)) ja äänilevyjen kustantamiseen.
1981:  Hannu Kautto kirjoittaa jutun Graafisen teollisuuden uudesta tekniikasta, keskittymisestä ja joukkotiedotuksesta lehteen Teknistaloudellinen aikakauskirja (1981)3.
1981:  Opusculum.  Kirja- ja oppihistoriallinen aikakauskirja alkaa ilmestyä.
1981:  Tanssi alkaa ilmestyä.
1981:  Aikuiskasvatus perustetaan.
1981:  Kirjastotiede ja informatiikka alkaa ilmestyä.
1981:  Portti aloittaa.
1981:  Jyväskylässä ryhdytään tekemään viikkolehteä Vastin.
1981:  Elävä maa perustaa vihreän liikkeen lehden Omavarainen maatalous, joka edistää luonnonmukaista viljelyä.
1981:  Tuottava Hereford alkaa ilmestyä.
1981:  Apulehti alkaa julkaista ruotsalaisen Veckans Affärerin kanssa Faktaa.
1981:  Ravintolatyöntekijöiden Yhteisviesti muutetaan lehdeksi HRHL tiedottaa.
1981:  Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö Tehy, joksi kuusi järjestöä yhdistyy, alkaa julkaista yhteistä lehteä Tehy.  Siihen yhdistyvät Sairaanhoitaja (perustettu 1925), Laboratoriohoitaja (1959), Lastenhoitaja (1960) ja Hammashoitaja (1975).  Kätilölehti (1896) ja Lääkintävoimistelija (1953) jatkavat ilmestymistään.  Sairaanhoitajaa julkaistaan aikakauskirjana joitain niteitä.
1981:  Valtionrautatiet aloittaa asiakaslehden VR-express.
1981:  Suomen Työnantajain Keskusliitto STK ja Teollisuuden Keskusliitto TKL perustavat yhteisen viikkolehden Teollisuusviikko.  STK lopettaa Työnantajan ja TKL tiedotuslehtensä Teollisuus tiedottaa.
1981:  Osuuspankkien Keskusliitto aloittaa lasten asiakaslehden Hippo.
1981:  Dan Steinbockin, Juha Olavisen ja Eeropekka Rislakin lehteä Kansainvälinen Sotahuuto ilmestyy yksi numero Uuden Ajan Auran liitteenä.
1981-83:  Anja Kauranen ja Harri Sirola toimittavat lehteä Kiima.
1981-88:  Kansan Sivistystyön Liiton KSL Kantti ilmestyy.
1981-85:  Yhtyneet Kuvalehdet julkaisevat rock-lehteä O.K.
1981:  Lehtimiehet perustaa Pikajunan.
1981:  Helsinki Televisio ja Sanoma alkavat julkaista lehteä Kaapeli-Visio.
1981:  Suomessa ilmestyy talous- ja liike-elämän lehtiä seuraavasti: talouslehtiä 44, kaupan lehtiä 102, pankkien lehtiä 33, vakuutuslehtiä 21 ja muita 61 kappaletta eli yhteensä 261 lehteä.
1981:  K-ryhmän Pirkan levikki on 1,18 miljoonaa, S-ryhmän Yhteishyvän 0,47, T-tyhmän Kauppa ja Kodin 0,33 ja edistyksellisen E-liikkeen Me-lehden 0,26 miljoonaa kappaletta.
1981:  Suomessa on ilmestnyt 1902 lähtien asiakaslehtiä seuraavasti: kaupan 478, teollisuuden 360, pankkialan 67, vakuutusalan 39 ja muiden alojen 96 lehteä eli yhteensä 1040 lehteä.  Niitä ilmestyy 1981: teollisuuden 130, kaupan 119, pankkien 23, vakuutusalan 14 ja muiden 28 lehteä eli yhteensä 314 lehteä.
1981:  Reserviläiseen kirjoittaa vierailijana Hämeen Sanomien päätoimittaja Allan Liuhala.
1981:  Ydin julkaisee jutun Turun Sanomat - yhtynyt raha ja sana, josta muutamia lainauksia.  Irja (entinen juoksutyttö, mutta nykyään Irja sanoo: konttoriharjoittelija), Keijo ja Mikko Ketonen ansaitsevat enemmän kuin lehden 70 hengen toimitus.  Keijon eli Kepparin liehittelijöihin kuuluu Ilkka Kanerva ja muut poliitikot.  Kepparin käsitys ammattiyhdistystoiminnasta: "Kaikkialla missä Turun Sanomien toimittajat liikkuvat pitää näiden edustaa samoja arvoja ja mielipiteitä kuin talonkin".  Lentäviä Keijon tokaisuja: "Ainoa yksityisasia mitä Turun Sanomien toimittajalla voi olla, on nussiminen".  Turun Sanomat on kuuluisa Neuvostoliitto- ja Kekkosvastaisuudestaan.  Afganistanin kriisin yhteydessä toimittaja otsikoi kahdeksalle palstalle: Rautanyrkki iski Afganistaniin.  Lehdessä on uutinen: "Tirana (TS) Neuvostoliitossa on 7 miljoonaa työtöntä".  Turun Sanomien toimittaja John S White kirjoittaa Kapkaupungista Etelä-Afrikasta säännöllisesti lehdelle.  White  lopettaa lehden avustamisen toimituspäällikön Aki Tammisto kuoltua.  Turun Sanomien päätoimittajaksi valittiin Keijo K Kulha, kun hänet havaittiin entiseksi koripalloilijaksi.  Kulhan siirtyessä yliopistosta Turun Sanomiin todettiin, että taso nousi kummassakin.  Vuoden 1972 lehtilakon aikana  Turun Sanomat teki rikosilmoituksen pääluottamusmiehestään, joka vei painosta Hamburger Börsiin lakkoa koskevan pääkirjoitusvedoksen.  Keijo Ketonen nostaa jutusta herjaussyytteen Erkki Tuomiojaa vastaan.  Helsingin raastuvanoikeus jättää jutun käsittelemättä.  Koska Ydin painetaan Forssassa, niin lähin raastuvanoikeus on Hämeenlinnassa.  Ketosen oikeusavustaja ei tiennyt tätä painovapauslain kohtaa.
1982:  Aikakauslehtien kärki Suomessa: Valitut Palat, Seura, Apu, Nykyposti, Kotiliesi, Hymy, Kodin Kuvalehti, Anna, Jaana ja Tekniikan maailma; Ruotsissa: Året Runt, Hemmets Journal, Hemmets Veckotidning, Svensk Damtidning, Allers, Det Bästa, Hänt i Veckan, Allas Veckotidning, Husmodern ja Damernas Värld; Norjassa: Hjemmet, Norsk Ukeblad, Allers, Det Beste, Se og Hör, Det Nye, Familien, Nå, Vi Menn ja Kvinner og Klaer ja Tanskassa: Familie Journal, Billed Bladet, Hjemmet, Se og Hör, Söndags B.T., Alt for Damerne, Hendes Verden, Det Bedste, Femina ja Ugens Rapport sekä Pohjoismaissa: Hjemmet N, Familie Journal T, Året Runt R, Norsk Ukeblad N, Valitut Palat S, Seura S, Apu S, Hemmets Journal R, Billed Bladet T ja Hemmets Veckotidning R.
1982:  Suomen ensimmäisen aikakauslehden Turussa ilmestyneen Om konsten att rätt behaga ensimmäisen numeron ilmestymisestä tulee kuluneeksi 200 vuotta.
1982:  Tecnopress tuo markkinoille lehden Tietokone.  Yritys julkaisee lehtiä Prosessori ja Hifi.
1982:  Tietojenkäsittelyliiton ATKn Tietosanomat muuttaa nimekseen Tietotekniikka.
1982:  Helsingin Science Fiction Seura alkaa julkaista lehteä Time and Space, jonka nimeksi muutetaan 1984 Tähtivaeltaja.
1982:  Naistutkimus aloittaa.
1982:  Synteesi alkaa ilmestyä.
1982:  Uuden Ajan Aura ja Komposti yhdistyvät lehdeksi Suomi.  Siihen sulautuu Näköpiiri 1983.
1982:  A-lehdet tuo markkinoille muotilehden Prima.
1982:  Uuden Ajan Auran ja Kompostin yhteenliittymästä syntyy Suomi.  Päätoimittajana jatkaa Pekka Haavisto.
1982-86:  Uusi Laulu -lehden tilalle perustetaan Aloha! The Journal of Civilization.
1982:  Nuortenlehti Bambi pyrkii markkinoille.
1982:  Uusi iloinen kaveri julkaisee kaksi näytenumeroa.
1982:  Reserviläiseen kirjoittavat vierailijana redaktör Lars-Olof Streng ja toimittaja Rita Tainola.
1982:  King kuopataan.
1983:  Maailmassa julkaistaan monia rauhanliikkeen lehtiä.  Englannissa rauhanjärjestö Campaign for Nuclear Disarmament julkaisee lehteä Sanity.  Euroopan ydinaseriisunta-aloite END julkaisee END-Journalia.  Kansainvälisen aseistakieltäytyjäliikkeen WRI uutislehti kirjaa ihmisoikeuksien loukkaukset.  USAssa ilmestyy Nuclear Times.  Atomifyysikoiden Bulletin of the Atomic Scientists on lähellä Pugwash-liikettä.  WIN-lehti on lähellä aseistakieltäytyjiä, Vietnamin veteraaneja, intiaaneja ja vankeja.  Kansainvälinen rauhanliikkeiden uutislehti on Disarmament Campaigns.  Hollannissa toimitetaan rauhanjulkaisua IFOR-report.  Ranskassa Objections toimii militarismia vastaan.  Länsi-Saksassa rauhanjärjestö DFG-VK kustantaa lehteä Zivil Courage.  Italian rauhanliikkeestä kertoo rauhanleirin tiedote Comison ja vasemmistolainen Pace e Guèrra.  Maailman Rauhanneuvoston pää-äänenkannattaja New Perspectives ilmestyy neljällä kielellä päätoimituksen toimittamana Helsingissä.  Uutistiedote Peace Courier kertoo kattojärjestön ja kansallisten rauhanpuolustajien toiminnasta.  Ruotsin rauhanjärjestö Svenska Freds- och Skiljedomsförening (satavuotias ja maailman vanhin rauhanjärjestö) julkaisee tabloidia PAX.  Norjalainen rauhanlehti Ikkevold tarkastelee Norjan sidonnaisuuksia NATOon.  Suomessa ilmestyvät Rauhan Puolesta, YDIN, Rauhanlietsoja ja Fredposten.
1983:  USAssa alkaa ilmestyä uudelleen puolueen Socialist Workers Party lehti New International.  Se ilmestyi 1934-40.
1983:  Sosialismin teoria ja käytäntö julkaisee V Sivtsevin ja V Seidovin jutun Informaatioimperialismi ja uusi kansainvälinen tiedotusjärjestys.
1983:  Doris Lessingin romaanin The Diary of a Good Neighbour - Lähimmäinen 1987 päähenkilö Janna elää naistenlehden lumopiirissä.  Janna työskentelee lehtinaisena naistenlehdissä.
1983:  Länsi-Berliinissä lakkautetaan lehti Radikal.  Toimituksen naisvoimat päättävät ryhtyä julkaisemaan lehteä Anargan.
1983:  Näkövammaisten Keskusliitto (entinen Sokeain Keskusliitto) alkaa julkaista vuotuista lehtiluetteloa.
1983:  Näkövammaisten Keskusliitto perustaa peruskoululaisille pistelehden Naskali.  Kaksi näytenumeroa ilmestyy.
1983:  Insinöörilehdet ja Suomen ATK-Kustannus alkavat julkaista Tietoviikkoa.  Lehdellä on yhdysvaltalaisen yhtiön Computerworld Communications kanssa sopimus, joka jatkuu lehtitalon International Data Group kanssa.  Perustetaan Mikro-tietokonelehti, joka saa 1989 nimekseen MikroPC.  Tietoviikon verkkosivusto avataan 1995.  Lehti Tekniikka yhdistetään Insinööriuutisiin.
1983:  Rauma-Repola lopettaa mekaanisen metsäteollisuuden Puupostin ja konepajateollisuuden Pajapostin.
1983:  Vakuutusyhtiö Fennia yhdistää tiedotuslehden Forum ja Fennialainen asiakaslehteen Vakuutusviesti.
1983:  Tieteellisten seurain valtuuskunta TSV (perustettu 1899) alkaa julkaista Tieteessä tapahtuu - Vad händer i vetenskapen -tiedotetta.
1983:  Vihreä Lanka aloittaa.
1983:  Nuorisotutkimus alkaa ilmestyä.
1983:  Näköpiiri sulautuu lehteen Suomi.
1983-85:  Jorma Eronen, Monika Fagerholm, Teemu Hirvilammi, Hannu Kankaanpää, Merja-Riitta Stenius, Ilpo Tiihonen ja Heikki Reivilä toimittavat lehteä Runous.
1983:  Miettinen alkaa toimittaa Rumbaa.
1983:  STTKn jäsenlehtinä ilmestyy 12 ammattiyhdistyslehteä, kun niitä 1978 oli seitsemän.  Lehdet ovat 1985 STTK-FTFC, Tekniset, Metsämies, Markkinointi Myyntimiehet, Radiosähköttäjä, Rakennusmestarit, Voima ja Käyttö, Maitotalous, Faktori, Tiemies, Terveydenhoitaja ja Satamatyönjohtaja.
1983 mennessä:  Sotien jälkeen ilmestyy Suomessa 27 joukko-osastolehteä.  Niitä ilmestyi ennen sotia 16 lehteä.  Esimerkkejä: Fanbäraren 1946-, JP4 1950-, Santahaminan ilmatorjuntaleirin Aikautus 1950-56, Kaartilainen 1959-, Reserviupseerikoulun oppilaskunnan Sohlo 1959-, Korpisoturi 1960- ja Porrassalmi 1963-.
1983-88:  Lesbolehti Torajyvä ilmestyy.
1983:  Timo Toivonen alkaa toimittaa Tähteä, joka on naisille ja miehille tarkoitettu yleisaikakauslehti.  Kustantaja on Top Press.
1983:  Helsingin Sanomien kuukausiliite alkaa ilmestyä.  Sanoma ostaa Eläketiedon IS-Yhtymältä.
1983:  Kehitysyhteistyö julkaisee erikoisnumeron viestinnästä, sillä YK on julistanut vuoden maailman viestinnän vuodeksi.  Artikkeleita ovat Tiedon maailma tänään ja huomenna, Viestintäalan kehitysyhteistyö ja UNESCO, Kohti uutta tiedotusjäjestystä, Viestinnän arkipäivää Nepalissa, Det gäller att motivera människorna att utveckla sina lokalsamhällen ja Tiedonvälitystä Tansaniassa: käytännön ongelmat kehityksen esteenä.
1983:  Aikakauslehtien irtonumeromyynnin kymmenen kärjessä ovat Seura, Apu, Anna, Nykyposti, Me Naiset, Hymy, Jaana, Regina, Aku Ankka ja Eeva.
1983:  Tasavallan presidentti Mauno Koivisto tervehtii 50-vuotiasta Reserviläinen-lehteä; samoin puolustusministeri Juhani Saukkonen, puolustusvoimain komentaja kenraali Lauri Sutela, Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Waldemar Bühler, Reservin Aliupseerien Liiton puheenjohtaja Pekka Linnavirta, Reserviläisurheiluliiton puheenjohtaja Pekka Unkila, Suomen Reservin Upseerien Naisten neuvottelukunnan puheenjohtaja Eira Laalahti ja Reservin Aliupseerien Naisten neuvottelukunnan puheenjohtaja Hilkka Soini.  Reserviläiseen kirjoittaa päätoimittaja Seppo Sarlund.  Reserviläisen edeltäjät ovat Reserviupseerilehti 1933-52, Reservin Upseeri 1953-68 sekä Reservin Aliupseeri 1960-68.  Reserviläinen-nimellä on yhteinen lehti ilmestynyt vuodesta 1969.
1984:  Maailmassa ilmestyy lähes 35000 tieteen ja tekniikan aikakauslehteä.  Niissä julkaistaan vuosittain lähes kaksi miljoonaa 750 000 tekijän 50 kielellä kirjoittamaa artikkelia.
1984:  National Geographic -lehden kannessa on hologrammi.
1984:  Suomen Unesco-toimikunta julkaisee kaksi suomenkielistä näytenumeroa Unescon kansainvälisestä kuukausijulkaisusta.  Suomi on ensimmäinen Pohjoismaa, joka julkaisee Unesco-Kuriiria omalla kielellään.  Ruotsi tulee 1985 mukaan.
1984:  Suomen yliopistot ja korkeakoulut julkaisevat 25 tiedotuslehteä.  Vanhin ja suurin on Helsingin yliopiston lehti Yliopisto (perustettu 1953 ja painos 7200).  Mukana ovat Suomen Akatemia tiedottaa ja opetusministeriön Korkeakoulutieto.
1984:  Helsingin kaupunki ryhtyy tiedottamaan neljästi vuodessa ilmestyvällä aikakauslehdellä.  Kahdeksanvuotinen yhteistyö Pääkaupunki-lehden kanssa loppuu.
1984:  Taiteen keskustoimikunta perustaa kulttuuripolitiikkalehden Arsis.
1984:  Kulttuurintutkimus aloittaa.
1984:  Mikrobitti alkaa ilmestyä.
1984:  Suomen mehiläishoitajain liitto alkaa julkaista yhtyneiden järjestöjen yhteistä lehteä Mehiläinen.
1984:  Ruumiin kulttuuri perustetaan.
1984:  A-lehtien ja Suomen Lähetysseuran lehti Askel alkaa ilmestyä.  A-lehdet alkaa julkaista Katso-lehden liitettä Video.  Askel-lehdelle aletaan etsiä uutta kustantajaa, sillä A-lehdet luopuu lehden osakkuudesta ja osuudestaan lehden toisena kustantajana.
1984:  Aimo Minkkinen kirjoittaa Seuratietoon jutun Neuvostoliitto suomalaisissa sanomalehdissä.  Presidentti Kekkonen puhui suomalaisen lehdistön "itsekritiikistä", "poliittisesta viisaudesta", "likasankojournalismista" ja "neulanpistopolitiikasta".  Tiedotusalan seminaarissa Turussa Erja ja Kalevi Nikulainen kiinnittävät huomiota siihen, että Neuvostoliitossa toimivien kirjeenvaihtajien venäjäkielen taito ja Neuvostoliiton tuntemus on huono.  Länsimainen toimitusrutiini on rakentunut siten, että se tiedostamattomasti antaa virheellisen kuvan Neuvostoliitosta.  Yhdysvaltalaisen tutkijan Herbert Schiller mukaan länsimaisen joukkotiedotuksen sisältö rakentuu myyttien varaan: 1) yksilöllisyyden ja henkilökohtaisen valinnan myytti, 2) neutraalisuuden ja puolueettomuuden myytti, 3) ihmisluonnon muuttumattomuuden myytti, joka selittää yhteiskunnan muuttumattomuuden periaatetta ja 4) yhteiskunnallisen ristiriidattomuuden ja yhteisymmärryksen myytti, suuntautuminen tasapainoon ja ristiriitojen sääntelyyn.  Neuvostoliitosta kirjoitetaan usein vähäpätöisistä tai asiaankuulumattomista aiheista.  Suomen lehdissä on vähän esillä sosiaalinen turvallisuus Neuvostoliitossa.  Jyrki Richt ja Oili Salminen puhuvat neuvostovastaisen kirjoittelun taktiikasta: 1) huhumyllyssä tartutaan länsilehdissä kierteleviin huhuihin, jotka sisältävät Neuvostoliitolle kielteistä aineistoa, 2) korvallelyönnissä lehden taitto on tarkoituksenmukaista siten, että myönteisten ja neutraalien juttujen viereen sijoitetaan aineistoa, joka asettaa ne aivan uuteen valoon, 3) ulkomaiden "rohkeat" arviot Neuvostoliitosta sekä sen ja Suomen suhteista poimitaan länsilehdistä ja 4) Neuvostoliitolle tarkoitettu arvostelu kohdistetaan sijaiskärsijään kuten kansandemokratiat, Suomi-Neuvostoliitto-Seura SNS ja "totalitaariset" valtiot.  Juha Heiskasen ja Reijo Rutasen mukaan Neuvostoliitto-kirjoittelua käytetään Suomessa hyväksi sisäpoliittisten päämäärien vuoksi ja kansainvälinen propaganda kietoutuu Suomen sisäpolitiikkaan.
1984:  Suosikin kilpailija OK tihentää ilmestymiskertojaan kaksi kertaa kuussa ilmestyväksi.
1984:  Erotica tuo markkinoille aikuisten kontaktilehden Senssi.
1984:  Toimittaja Tyyni-Ilta Jermo kirjoittaa Reserviläiseen jutun Ydinsotako ainoa vaihtoehto?  Hän toteaa muun muassa: Paras on tilanne säteilynvalvonnan osalta, sillä jokaisella palopäälliköllä kautta maan on säteilymittari.
1984:  Kouvolan Sanomien päätoimittaja Martti Joutsen kirjoittaa Reserviläiseen jutun Maanpuolustustahto tukeutuu sekä järkeen että tunteeseen kaakkoisessa Suomessa.  Samassa numerossa haastatellaan uutisankkureita Arvi Lind, Kristina Wallendorff, Kaj Linden ja Eva Polttila.
1984:  Puolustustalouden suunnittelukeskuksen jaostopäällikkö Jaakko Korpi-Anttila kirjoittaa Reserviläiseen jutun Teollisuutemme kriisivalmius.  Graafinen teollisuus:  Tekstin- ja kuvanvalmistus perustuu uuden tekniikan piirissä elektroniikkaan ja käsittelyn automatiikkaan, jossa koneet ja laitteet sekä niiden kunnossapitoon välttämättömät komponentit ovat tuonnin varassa.  Painopinnan valmistukseen tarvittavat graafiset filmit ja painolevyt sekä niiden kehitekemikaalit ovat myös tuontitavaraa.  Lisäksi painokoneet, eräitä varsin harvoja konetyyppejä lukuunottamatta, ovat ulkomailta tuotuja, mutta niiden kunnossapitomateriaali voidaan saada kotimaasta.  Painopaperia ja painoväriä saadaan sen sijaan kotimaasta.  Tuontimateriaalien yrityskohtaisella turvavarastoinnilla ja tuotannon sääntelyllä voidaan tuotantoa jatkaa kriisinkin aikana.  Esimerkiksi ilmoituskoon pienentämisen ja ilmoittelun harventamisen avulla voidaan saavuttaa huomattavia raaka-ainesäästöjä.
1984:  Hämeen Sanomien päätoimittaja Allan Liuhala kirjoittaa Reserviläiseen jutun Sotaväki ulos kuorestaan!
1984:  Kainuun Sanomien päätoimittaja Otso Kukkonen kirjoittaa Reserviläiseen jutun Reserviläinen on rauhanaktivisti.
1985:  Neuvostoliitossa julkaistavan pilalehden Krokodil levikki on 5,5 miljoonaa.
1985:  Sosialismin teoria ja käytäntö julkaisee J Kashlevin jutun Informaatioräjähdys ja informaatioimperialismi.
1985:  Englannissa alkaa ilmestyä FHM eli For Him Magazine.
1985-86:  Tampereella ilmestyy satiirilehti Sakkaväki.  Helsingin Sanomien mukaan lehti kuuluu Tiedonantaja-ryhmittymään.  Rautakirja lopettaa lehden myynnin seitsemänteen numeroon.
1985:  Näkövammaisten Keskusliitto julkaisee radiolehden koenumeron.
1985:  Finlands Svenska Synskadade alkaa julkaista aikuisille pistekirjoituksen vasta-alkajille lehteä Nytt i punkt.
1985:  Kirjallisuuslehti Lukufiilis aloittaa.
1985:  Onnimanni aloittaa.
1985:  Rauhantutkimus perustetaan.
1985:  Työ, Terveys, Turvallisuus julkaisee jutun Kirjapainossa tekniikka tuo työtä.
1985:  City 1999 alkaa ilmestyä esikuvanaan englantilainen Face.  Ilmaislehden nimeksi tulee 1986 City.  Suomessa alkaa lapsenkasvojen taakse kätkeytyvä kuvajournalismi.  Citypress perustaa 1987 Leffa-lehden.
1985:  Helsingissä aloittaa juppilehti Bonus.  Tietyille valikoiduille, menestyvien ja hyvin koulutettujen ihmisten ryhmille tarkoitettu Bonus lopetetaan 1985 kannattamattomana.
1985:  Steinerkasvatus aloittaa.
1985:  Menestyjä alkaa ilmestyä.  Sitä kustantaa Suoramarkkinointi.  Suoramedia kustantaa lehteä Hyvät Uutiset (perustettu 1984).  Molemmat kustantajat kuuluvat Suora-yhtiöihin.  Suoramedian julkaisuihin kuuluvat muun muassa Kuponkiuutiset, Kupong-Extra ja Päättäjä.
1985:  Insinööritoimisto Kinski tekee lehden Kinski, jota ei voi tilata eikä ostaa, koska se on suoramyyntiväline.  Myyntilehden miljoona kappaletta jaetaan Suomen urbaaneihin koteihin.
1985:  Helsingin yliopiston Ylioppilaskunnan Ylioppilaskamerat julkaisee Uudenmaan läänin taidetoimikunnan tuella ensimmäisen Image-numeron.  Lehti muistuttaa A Warhollin lehteä Interview.
1985:  A-lehdet ilmoittaa, että Jaana lopetetaan.  Yhtyneet saa käyttöönsä Jaanan tilaajarekisterin ja A-lehdet omistukseensa Yhtyneiden Makasiinin.
1985:  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja sen jäsenliitot julkaisevat seuraavia lehtiä: SAK Palkkatyöläinen, Löntagaren, SAK tiedottaa, Ahjo, Rakentaja, Rautatieläinen, Auto- ja Kuljetusala, Elintae, Kirjatyö, Kunta ja Me, Liikeliitto, Paperiliitto, Puutyöläinen, Ravintolahenkilökunta, Reaktio, Teva, Vasama, Kiinteistötyö, Lasi- ja Posliinityöväen Liiton Tiedote, Maaseututyöväen Viesti, Merimies - Sjömannen, Muusikko, Nahka- ja Kumityöläinen, Postimies, Suomen Merenkulku, Tekeri-lehti, Tulli, Työ ja Virka, Vankilavirkailija, Veturimies, VTY tiedottaa, HRHL tiedottaa, Kunnalliset - Luottamusmies, Kunnalliset - Terveydenhuoltoala ja Tekstiililaitosmiesten Liiton tiedotuslehti.
1985:  Suomessa aikakauslehtien ilmoitustuottojen osuus kokonaistuotoista on keskimäärin 25-30 prosenttia.  Kansalaiset maksavat mainostajien ilmoitusmenot tavaroiden ja palveluiden hinnassa.
1985:  Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto TVK ja sen jäsenjärjestöt julkaisevat seuraavia lehtiä: TVK-TCO, TVK:n alueviesti, Ammattikasvatus, Assistentti, ATHläinen, HIF-Bladet, Kotitalous, Kunnallisvirkamies, Kuurojen ja sokeain koulu, Käsiteollisuusopettaja, Kätilölehti, Liikeväki, Lääkintävoimistelija, MEL-lehti, Nuorisolaitosten kuulumiset, Pankkilainen, Pankkitoimihenkilö, Perushoitaja, Poliisilehti, Poliisimies, Postitorvi, Rautatieliikenne, Rautatievirkamies, Rikospoliisi, Seminologi, Tehy, Teleuutiset, Teto, Tulli, Työmyyrä, Universitas, Vakuutusväki, Vankilavirkailija, Verovirkailija, Verstas, Virkamieslehti, VLTL lehti ja YTL.
1985:  Akava ja sen jäsenjärjestöt julkaisevat seuraavia lehtiä: Akava, Arkkitehtiuutiset, DIA-kunta, Ekonomiuutiset, Gula Bladet, IL-Yhteyshenkilö, Insinöörikunta, Insinööriuutiset, Kemisti, Kirjastonhoitaja, Kirkkomusiikkilehti, Kauppaopettaja, Lakimiesuutiset, Lastentarha, Lectio, Liikuntakasvatus, Läraren, Maatalous, Metsänhoitaja, Opettaja, Psykologiuutiset, Rondo, Semina, Sosiaalityöntekijä, Sotilasaikakauslehti, Stylus, Suomen Eläinlääkärilehti, Suomen Hammaslääkärilehti,  Suomen Kirkon Pappisliiton Jäsenlehti, Suomen Lääkärilehti, Tekstiiliopettaja, Toolilainen, Työterveyshoitaja, Valtiotieteilijä, Yhteenveto ja Ylihoitajalehti.
1985:  Etelä-Suomen Sanomien päätoimittaja Eeva Rissanen (1921-) kirjoittaa Reserviläiseen jutun Nainen maataan puolustakoon.
1985:  Keskisuomalaisen päätoimittaja Erkki Laatikainen (1946-) kirjoittaa Reserviläiseen jutun Maakunnallinen maanpuolustusjuhla puuttuu.
1985:  Suomessa on ilmestynyt vähintään näytenumeron julkaisseita maatalous-, metsätalous-, kalastus- ja metsästyslehtiä 270 kappaletta.  Näistä ilmestyi 1800-luvulla 38 ja ennen 1955 yhteensä 183 lehteä.
1986:  Neuvosto-Karjalassa alkaa ilmestyä suomenkielinen lastenlehti Kipinä.
1986:  USAssa perustetaan Pohjois-Wisconsinissa viikkolehti News From Indian Country.
1986:  Saksalainen Axel Springer -konserni perustaa jokamiesautoilijan lehden Auto-Bild.  Se ilmestyy eri puolilla Eurooppaa kuten Italiassa Auto Oggi, Ranskassa Auto Plus, Englannissa Auto Express, Unkarissa Auto Extra, Hollannissa Auto Week ja Tsekinmaassa Auto Tip.
1986:  Englannissa alkaa ilmestyä musiikkilehti Q.
1986:  Inarinsaamenkielinen Anarash - Inarilainen alkaa ilmestyä kolmesti vuodessa.  Sitä toimittaa ja julkaisee inarinsaamen yhdistys Anarashkiela Servi.
1986:  Metallityöväen Liiton lehti Ahjo vähentää ilmestymiskertojaan lähes puoleen.
1986: Suomen Naisten Demokraattisen Liiton SNDL Uusi Nainen siirtyy Kansan Uutisille.  Naistenlehden julkaisuoikeuksien lisäksi Suomen Demokratian Pioneerien Liiton SDPL lehden Raketti julkaisuoikeudet siirtyvät Kansan Uutisille.
1986:  Lähinnä ulkomaisista teksteistä suomennettu Tieteen Kuvalehti alkaa ilmestyä.
1986:  Kehitystyön Kumppani alkaa ilmestyä.  Sitä julkaisee Kehitysyhteistyön palvelukeskus.
1986:  Suomessa alkaa ilmestyä La Strada.
1986:  Musiikkiuutiset aloittaa.
1986-87:  Suomenruotsalainen nuorisolehti A jour ilmestyy.
1986-88:  Sorbuspunkkareiden lehti Idiootti ilmestyy.
1986:  Joukkotiedotus perustaa Taiteen Maailman.
1986:  Ruoveden kunta ryhtyy julkaisemaan Ruoveden Yritysuutisia.
1986:  Tanskalainen Fogtdals Blade alkaa julkaista Suomessa harrastajalehteä Tee se itse ja käsityölehteä Tee se itse.  Lehtiä ei myydä irtonumeroina, vaan ne ovat tilattavissa yksi numero kerrallaan.  Yhtiö julkaisee Tanskassa lehtiä Alt om Händarbejde, Bilen Motor og Sport, Bo Bedre, Eva, Gör det selv i hjemmet, Bådnyt, Hifi & Elektronik, MC-Revy ja Illustreret Videnskab.  Yritys julkaisee Norjassa vähemmän lehtiä sekä Ruotsissa ja Ranskassa vain yhtä muotilehteä.
1986:  Ilmaislehti City alkaa ilmestyä Helsingissä.  Sitä jaetaan ilmaiseksi, mutta ei joka kotiin, vaan paikkoihin, joissa kaupunki-ihminen liikkuu: ravintoloihin, kahviloihin, tavarataloihin ja putiikkeihin.
1986:  Ilmaislehti Bulevardi aloittaa suoramarkkinavälineenä 15 paikkakunnalla.
1986:  A-lehtien uudet lehdet ovat Voi Hyvin, Hyvä Ateria ja Suomen Yritysautot.
1986:  Sanoman ja Sotamuistoyhdistyksen Kansa Taisteli - miehet kertovat lakkautetaan.  Lehti käpertyi lähes 30 vuotta sitten toistelemaan tarinoita suomalaisten "sankariteoista".  Suomen itärintamalla tehtiin niin uskomattomia urotöitä, että niillä olisi pitänyt voittaa monta sotaa leikiten.  Sanoman Startel-ryhmä alkaa julkaista lehteä Uudet viestimet, joka korvaa kolme vuotta ilmestyneen lehden Telset Uutiset.
1986:  Tamperelainen Sun Press alkaa julkaista lehteä Sota, jonka aiheita ovat armeijat, aseet, sodat ja terrorismi.  Päätoimittajan Timo Toivonen mukaan lehti pyrkii täyttämään aukon, kun Kansa taisteli lopettaa.
1987:  Time nimeää Neuvostoliiton presidentin Mihail Gorbatshov eli Gorby vuoden mieheksi.  Toimitus selittää, että toisin kuin edeltäjänsä karvahattuiset irvinaamat  Gorby on Neuvostoliiton ikioma Ronald Reagan, Kremlin vastine Great Communicatorille, joksi Reagania kutsuttiin.
1987:  Tanskassa Aller ostaa Berlingske Tidendeä julkaisevalta yhtiöltä kaksi viikkolehteä.
1987:  Etelä-Afrikassa alkaa ilmestyä YOU, joka on afrikaansinkielisen lehden Huisgenoot englanninkielinen versio.
1987:  Audiovisuaalisen kulttuurin lehti Lähikuva perustetaan.
1987:  Vasemmistonuoret perustavat lehtensä Libero.
1987:  Inarinsaamenkielen yhdistys Anarashkiela Servi (perustettu 1986) alkaa julkaista jäsenlehteä Anarash.
1987:  Insinööriuutiset saa uuden nimen: Tekniikka & Talous.
1987:  Liikeväen Liitto ja Liikeliitto yhtyvät ja lopettavat lehtensä Liikeväki ja Liikeliitto (perustettu 1969) perustamalla lehden Puntari.
1987:  Maaseudun Tulevaisuus ryhtyy julkaisemaan Metsänomistajaa 1988 neljä kertaa vuodessa.
1987:  Valamon luostari Heinävedellä alkaa julkaista Valamolaista kuusi numeroa vuodessa.
1987:  Kolmiokirjan aikakauslehdet ovat Elämä, Finnwest, Jekku, Jerry Cotton, Kultasarja, Linnasarja, Lääkärisarja, Nyyrikki, Perjantai, Regina, SinäMinä, Super-ristikot, Yöjuttu, Hälytys 002 ja Kauneimmat Käsityöt.
1987:  Suomen sosialidemokraattinen raittiusliitto alkaa kustantaa lastenlehteä Puuha-Kaveri, joka jatkaa lehteä Kaveri.
1987:  Tamperelainen Sun Press alkaa julkaista lehteä Rikosposti, joka on dokumentaarinen rikoslehti.
1987:  Suomessa ilmestyy 149 mielipidelehteä, kun niitä 1973 ilmestyi 72.
1988:  Neuvostoliitossa ilmestyy 5413 aikakauslehteä yhteispainokseltaan 426 miljoonaa.
1988:  USAssa kolme yhtiötä hallitsee puolta  maan 11 000 aikakauslehdestä, kun 1981 yli puolta hallitsi 20 yhtiötä.
1988: Shanghain kaupunki kääntyy Hachette Filipacchin puoleen Elle-lehden tuomiseksi Kiinaan.  Kiinan Elle alkaa ilmestyä 1991 kolmen kuukauden välein ja 1997 kerran kuussa. Sillä on 2000 lähes miljoona lukijaa, ja Elleä julkaistaan Japanissa, Taiwanissa, Etelä-Koreassa, Thaimaassa, Singaporessa ja Australiassa.  Shanghaissa julkaistaan Car and Driver -lehden kiinalaispainos sekä Pekingissä Woman's Day ja urheilulehti.
1988:  Bonnier lopettaa naistenlehden Husmodern, joka ilmestyi 70 vuotta.
1988:  APN ja A-lehdet perustavat lehden Fakta Perestroika.  Sitä julkaistaan suomen-, venäjän- ja englanninkielisenä.
1988:  Hannu Kautto kirjoittaa jutun Kuvamontaasi lehteen Valokuva 38(1988)1.
1988:  Projektion numero 4/1986 ilmestyy.  Lehti jätti vuoden 1987 väliin taloudellisista syistä.  Suomen elokuvasäätiön avustus 1986 oli 50 000 markkaa, mutta 1987 vain 20 000, vaikka Leffa elävän kuvan lehti sai perustamistukea 30 000.  Projektio pyrkii ilmestymään 1988.
1988:  Lukija perustetaan.  Se on kustantajien ja kirjakaupan yhteinen lehti.  Painetaan 1990 yksi numero Läs nu Turun ja Göteborgin messuja varten.
1988:  Ilmoituslehti Maestro jaetaan yli miljoonaan suomalaiseen kotiin.
1988:  Antikvariaatti-lehden 12-sivuinen näytenumero ilmestyy 1700 kappaleen painoksena.  Lehti ilmestyy 1989 neljänä numerona vuodessa tuhantena kappaleena.  Julkaisija on Suomen Kirjamessut.
1988:  Insinööriuutiset ja neuvostoliittolainen Sotsialistitsheskaja Industrija aloittavat sisällöllisen yhteityön.  Lehdet toimittavat vaihtosivuja toistensa aineistoista.  Insinöörilehdet ja neuvostoliittolainen Tieteellisten ja Teknillisten Seurojen Liitto SNIO allekirjoittavat Moskovassa aiepöytäkirjan yhteisen lehden kustantamisesta Neuvostoliitossa.  Lehden ensimmäinen numero ilmestyy lokakuussa.  SNIO julkaisee noin 450 ammattilehteä tieteen ja tekniikan eri alueilla.
1988:  Uusi Suomi perustaa aikakauslehden Idänkauppa käsittelemään Suomen ja Neuvostoliiton sekä muiden sosialististen maiden välistä kauppaa.
1988:  Alko alkaa julkaista valistuslehteä Neuvoa Antavat sosiaali-, terveydenhuolto- ja kasvatusalan henkilöstölle sekä kuntien ja valtion viranomaisille.  Alko julkaisi kesällä koko kansalle sarjakuvavihkosen 13 tapausta Haraldin elämästä.
1988:  Kunto Plus alkaa ilmestyä.
1988:  Suomessa julkaistaan pienryhmälehtiä 900-1000 kappaletta.  Niihin kuuluat ammattilehdet, tiede- ja taidelehdet, mielipidelehdet, uskonnolliset lehdet, liikelehdet, jäsen-, järjestö- ja harrastelehdet sekä viralliset lehdet.
1989:  Anarkistinen mielipidelehti Kapinatyöläinen (Kapis) alkaa ilmestyä.  Lehden esikuva on englantilainen Class War.
1989:  Kulttuurilehden Pohjoistuuli ensimmäinen numero julkistetaan Sodankylässä.
1989-92:  JK Ihalainen julkaisee Pakanaa nimimerkeillä Franz Eemil Bibelkoff päätoimittajana, Ethel Levistadius avustajana ja Pakanallisen Kirjallisuuden Edistämisseura julkaisijana.  Lehden esikuvia ovat Jerome Rothenbergin toimittama Alcheringa, CM von Hausswolffin Radium ja kalifornialainen cyberpunklehti Reality Hackers.  Ihalainen painaa lehden sisukset kopiokoneella ja kannet silkkipainolla.
1989-90:  Hannu Puttonen toimittaa lehteä Chant.
1989-91:  Tidskrift Aikakauslehti ilmestyy Peter Mickwitzin toimittamana.
1989:  Mikro-tietokonelehden nimeksi muutetaan MikroPC.
1989:  Euroviestintä alkaa julkaista Osakesäästäjien Keskusliiton lehteä Arvopaperi.
1989:  Matkusta/Edusta alkaa ilmestyä.
1989:  Saariselän Sanomat perustetaan.
1989:  Naistenlehti Trendi perustetaan.
1989:  Porvoolainen Uusimaa alkaa julkaista Apple Macintoshin käyttäjille ammattilehteä Macuutiset ja ostamaansa lehteä Suurkeittiö & Ravintola.
1989:  Veikkaus-Lotto muuttaa nimekseen Veikkaaja - rahapelien erikoislehti.  Lehti ilmestyi 1940-70 nimellä Veikkaaja.
1989:  Ulkosuomalaiset saavat yhteisen lehden, kun Suomen Sanoma (siirtolaisasiain neuvottelukunta) ja Suomen Silta (Suomi-Seura) yhdistyvät.  Uusi lehti on Suomen Silta.
1989:  Siivoustaito alkaa ilmestyä.
1989:  Porvoon maalaiskunta alkaa julkaista lehteä Uusi-Nytt kuntalaisille.
1989:  Neste jakaa yhtiön lehden kaikkiin Porvoon seudun talouksiin.
1989:  Se! Suomalaisten erikoislehti perustetaan.  Sen otsikoita: Räystäsperse Lilli Suomalainen haluaa vanhempaa miestä, Kunnallispamppujen tappelu: kivekset repesivät, Pettyneen keksijän itsemurha sorvilla, Passipoliisi raiskasi perheenäidin ja Manu ei ollut teloittamassa maanmiehiään.  Ensimmäinen lehtinumero myydään Nokian pääjohtajan Kari Kairamo itsemurhalla.  Jatkossa huumenuori kävelee junan alle.  Päätoimittaja Timo Toivonen on työskennellyt muun muassa Nyrkkipostissa, Hymyssä, Nykypostissa ja Jallussa.  Hän on perustanut Alibin, Kallen ja Raton.
1989:  Suomessa ilmestyy 4520 aikakauslehteä, joista 109 vähintään kerran viikossa.  Lehdistä 3989 on suomenkielisiä.
1980-luvun loppu: Neuvostoliitossa monilla aikakauslehdillä on huomattava levikki: Argumenty i fakty - Argumentteja ja tosiasioita, yhteiskunnallinen kuvalehti Ogonjok - Liekki sekä naistenkehdet Rabotnitsa - Työläisnainen ja Krestjanka - Talonpoikaisnainen.
1980-luvun loppu:  Tieteellisiä aikakauslehtiä ilmestyy lähes puoli miljoonaa nimekettä maailmassa.
1980-luvun loppu:  Sloveenien liikkeen ytimessä on lehti Mladina - Nuoruus.  Sen väki on osa Jugoslavian rikkaissa pohjoisosissa kehittynyttä "kansalaisyhteiskuntaa".  Mladina kehittyi 1980-luvulla Slovenian sosialistisen nuorisoliiton äänenkannattajasta vallitsevan järjestelmän kriitikoiden keskukseksi.  Arvostelun kohde on Jugoslavian kansanarmeija.  Nuoret toimittajat kiertävät Länsi-Euroopan pääkaupungeissa varoittamassa ihmisoikeusaktivisteja ja antimilitaristisia toimittajia Jugoslavian militarismin vaaroista (heidän mukaansa).
1990:  Neuvostoliitossa yhdistetään ja lakkautetaan lehtiä.  Ekonomitseskaja Gazeta muutetaan viikkolehdeksi Ekonomika i Zhizn - Talous ja Elämä.  Lakkautetaan lehdet Agitator ja Polititsheskoje Obrazovanije - Poliittinen Kasvatus ja perustetaan yhteiskuntapoliittinen aikakauslehti Dialog.
1990:  Yhdysvaltalainen MacGrow Hill ja Kniga alkavat julkaista Neuvostoliitossa venäjäksi lehteä Business Week.  USAn suosittu naistenlehti Ladies Home Journal ilmestyy Neuvostoliiton lehtikioskeihin.  Karjalankielinen Oma mua alkaa päätöksen mukaan ilmestyä 1991.
1990:  Progress, Moskovan Innovaatio-Osake-Pankki ja ranskalainen Socpress perustavat taloudellisen kuukausijulkaisun Delovie Ljudi - Business People.
1990:  Länsi-Saksan kommunistisen puolueen DKP teoreettinen julkaisu Marxistische Blätter alkaa ilmestyä vain joka toinen kuukausi.  Puolueen kustantamo ei rahoita enää opiskelijaliiton lehteä Rote Blätter eikä nuorisoliiton lehteä Elan.
1990:  Yhdysvaltalainen Business Week alkaa unkarilaisen kustannusyhtiön Hirlapkiado Vallalet kanssa julkaista kerran kuussa ilmestyvää unkarinkielistä talouslehteä Magyar Kiadas - Business Week.
1990:  Virossa ilmestyy erikoisia viikkolehtiä: eroottispoeettinen kristillinen viikkolehti, seksuaalisesti liberaali lastenlehti ja nelisivuisia julkaisuja.  Ammattitaidosta ei ole tietoa.  Pienkustantajat julkaisevat ajanvietettä ja humpuukia.  Näin arvioi Helsingin Sanomien Kaisa Hakkarainen.  Kulttuurilehti Sirp ja Vasar saa uuden nimen Reede - Perjantai, mutta myöhemmin Sirp.  Älymystön lehti Akadeemia alkaa ilmestyä.
1990:  Lontoossa alkaa ilmestyä kustantajien, kirjakauppiaiden ja kirjastoväen yhdysside Logos neljännesvuosittain.  Toimitusneuvostoon kuuluu 31 asiantuntijaa ympäri maailmaa.
1990:  Englantilainen lehtijakelija COMAG julkaisee tehokkaan kannen edellytykset: viehättävät kasvot sivun keskellä, viisi lehden sisältöön viittaavaa kansitekstiä ja kirkkaat värit.
1990:  Sosialismin teoria ja käytäntö lopettaa taloudellisten vaikeuksien vuoksi.  Lehti on tarjonnut mahdollisuuden perehtyä suomen kielellä Neuvostoliiton hallituksen ja Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen NKP tärkeimpiin asiakirjoihin sekä Neuvostoliiton sisä- ja ulkopolitiikkaan.
1990:  Musta Taide alkaa ilmestyä.  Vastaava päätoimittaja on Tuomo-Juhani Vuorenmaa, taittaja Tapio Vapaasalo ja lehden painojälkeä valvoo repromestari Terho Turunen.  Valokuvalehteä lähellä on dokumenttikuva ja klassinen kuvajournalismi.
1990:  Tampereen Yliopistouutisten kuukausiliite tiedelehti Laudatur alkaa ilmestyä.
1990:  Suomen Tilastokeskus alkaa julkaista tilattavaa tilastouutislehteä Tietoaika.  Lehti oli tätä ennen samanniminen asiakaslehti.
1990:  Kehitysaluerahaston uusi asiakaslehti on Tietoraha.
1990:  Insinöörilehdet ja Talouselämä yhdistyvät Talentum-yhtiöksi.  Sen lehdet ovat Tekniikka & Talous, Talouselämä, Mainosuutiset, Tietoviikko, Tietotekniikka, MikroPC, Konepajamies ja Uusi Elektroniikka.
1990:  A-lehtien Faktum alkaa julkaista Kotipankkia.
1990:  Eläkeläisille suunnattu Kultaiset vuodet tulee markkinoille.
1990-99:  Anarkistien ja antifasistien lehti Kaurapuuro ilmestyy.
1991:  Valitut Palat alkaa ilmestyä venäjäksi nimellä Reader's Digest Riderz Daidzhest.
1991:  Tshetsheenitoimittaja Musa Muradov toimii riippumattoman Groznyissa ilmestyvän Groznenskii Rabotshii -viikkolehden päätoimittajana.  Hän joutuu Venäjän ja tshetsheenikapinallisten ahdistelemana muuttamaan 2001 Moskovaan ja siirtymään jonkin ajan kuluttua Kommersant-lehden toimittajaksi.
1991:  Virossa kohulehti Eesti Ekspress alkaa julkaista viikkolehteä Eesti Aeg.  Viron ensimmäinen kauhulehti on Mardus.  Viljandissa ilmestyvä Maarja julkaisee nelivärisenä suomalaisten miestenlehtien rohkeimpia kuvia.
1991:  Saksan aikakauslehtien ryhmien suhteet ovat: yleisölehdet (yleisaikakauslehdet, naistenlehdet, perhelehdet, lasten- ja nuortenlehdet, miestenlehdet sekä erikois- ja harrastelehdet) 37 prosenttia, ammatti- ja järjestölehdet 39 prosenttia, asiakas- ja yrityslehdet 21 prosenttia sekä mielipidelehdet (yhteiskunta, politiikka, kulttuuri ja uskonto) kolme prosenttia.
1991:  The Prague Post alkaa ilmestyä.
1991:  Svenska Aller ostaa viikkolehden Svensk Damtidning.
1991-92:  Tuomas Nevanlinnan päätoimittama Arg ilmestyy.
1991:  Talentum ryhtyy kustantamaan tiedonsiirron lehteä Tietoverkkoa.  Yhtyneitten Kuvalehtien Markkinointiviestintä sulautetaan Talentumin Mainosuutisiin.
1991:  Rytmi (perustettu 1934) ja Musiikkiuutiset (perustettu 1987) yhdistyvät lehdeksi Rytmimusiikki.
1991:  Kokoomuksen virallinen pää-äänenkannattaja Nykypäivä alkaa ilmestyä.
1991:  Aikakauslehtien irtonumeromyynnin kymmenen kärjessä ovat Seura, Anna, Me Naiset, Apu, Hymy, Se!, Regina, Nykyposti, Hevosurheilu ja Kodin Kuvalehti.
1991:  Tuko eli T-ryhmä lopettaa asiakaslehtensä Kauppa ja Koti. Sen levikki on 426 000.  Maksullinen Terassi aloittaa.  Kauppiaitten Kustannuksen Pirkan levikki on 1,7 miljoonaa.
1991:  Työväen Sivistysliitto TSL lakkauttaa lehden Aikamerkki.
1992:  Venäjällä perustetaan viikkolehti Kommersant - Liikemies (myöhemmin sanomalehti) ja aikakauslehti Stolitsa - Pääkaupunki.
1992:  Ruotsalainen kirjallisuuslehti Halva Världens Litteratur alkaa ilmestyä.  Se jatkaa 2000 nimellä Karavan, jonka nimistä lehteä kommunistikirjailija Artur Lundqvist julkaisi 1930-luvulla.
1992:  Glamour ryhtyy perustamaan kansainvälisiä painoksia ensin Italiaan, sitten 1998 espanjankielisen, 2001 Saksaan, Englantiin ja Kreikkaan, 2002 Espanjaan ja 2003 Puolaan.  Etelä-Afrikkaan, Ranskaan ja Venäjälle perustetaan 2004 Glamour-lehti.
1992:  Esselte Micromedia kokeilee Suomen ainoan elektronisen lehdistörekisterin Pressfax julkaisemista lehtenä Tiedota!.  Neljästi vuodessa ilmestyvä lehti sisältää toimitukselliset yhteystiedot Suomen suurimmista ja tärkeimmistä viestimistä.
1992:  Tanskalainen kustannusyhtiö Carl Allers Etablissement perustaa tytäryhtiön Aller Julkaisut, joka alkaa julkaista lehteä 7 päivää.  Sen esikuvana on Tanskassa ja Norjassa Se og hör sekä Ruotsissa Hänt i veckan.  Kaksoislehdestä kolmannes on televisioliitettä lehden takaosasta nurinpäin ja muu juttuja julkisuuden henkilöistä ja tositarinoita.
1992:  Yhtyneet Kuvalehdet ja yhdysvaltalainen Rodale Press koemarkkinoivat lehteä Runner's World Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.
1992:  Kustannusyhtiö Suomalainen Matkaopas Finnish Guidebooks jatkaa Kirjayhtymän matkaopassarjaa.
1992:  Espoon kaupungin Espoo-lehti muuttuu takaisin kuusi kertaa vuodessa ilmestyväksi aikakauslehdeksi.  Muutos tapahtuu 1993 alusta.
1992:  Tukon Terassin ilmestyminen loppuu ensimmäiseen numeroon.  Viisi toimittajaa ja kolme muuta työntekijää on irtisanottu.  Lehti perustettiin jatkamaan Kauppaa ja Kotia.
1993:  Nigerialainen Ken Saro-Wiwa ja muut perustavat nelisivuisen kerran kuukaudessa ilmestyvän tiedotuslehden Ogoni Review, jota toimittaa hänen veljenpoikansa Barika Idamkue.
1993:  Tshekkoslovakian vastavallankumouksen jälkeen viikkolehden Mladý Svet - Nuori maailma päätoimittaja Lubos Beniak kuvaa muutoksia: "Ihmiset ovat kyllästyneitä politiikkaan.  He haluavat viihdettä, nopeaa viestintää ja jopa roskaa".
1993:  Internet-maailman ykköslehti Wired perustetaan.  Sen levikki on 300 000 kappaletta.  Wired-lehden verkkoversio perustetaan 1994 nimellä HotWired.  Sillä on satoja tuhansia tilaajia, Suomessakin tuhansia.  HotWired luo kanavia urheilulle, viihteelle, matkailulle ja niin edelleen.
1993-97:  Joensuulainen anarkistinen lehti Pomminheittäjä (Pommari) ilmestyy.
1993:  Sápmelash - Saamelainen ottaa nimekseen Odda Sápmelash.
1993:  Hannu Kautto julkaisee lehdessä Terveysrintama (1993)3 jutun Koneet syrjäyttävät ihmisiä.  Siinä käsitellään USAn kirjapainoteollisuuden muutosta 1800-luvun lopulta 1920- ja 1930-luvuille sekä Suomen graafisen teollisuuden 1980-lukua.
1994:  Madridilainen Cambio 16 perustaa kolumbialaisen viikkolehden Cambio 16 Etelä-Amerikan painoksekseen.  Kolumbialainen kirjailija ja lehtimies Gabriel García Márquez  (1928-) ostaa 1998 yhdessä muutaman toimittajan kanssa kustantajalta Patricia Lara lehden, jonka nimi yksinkertaistetaan muotoon Cambio - Muutos.  Hän kirjoittaa muistelmiaan ja johtaa lehtimieskoulua.  Nobel-palkinnon 1982 saanut kirjailija haaveili perustaa Bogotaan sanomalehti, jonka nimi olisi El Otro - Toinen, mutta se estyi sisällissodan vuoksi.  Cambion irtonumeromyynti kaksinkertaistuu neljän ensimmäisen viikon aikana ja levikki nousee 45 000 kappaleeseen.  Kolumbian suurimman lehden Semana - Viikko levikki on 171 000.
1994:  IPC perustaa miestenlehden Loaded.
1994:  Tuli ja Savu alkaa ilmestyä.
1994:  Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran SKS Elias, Suomen Kotiseutuliiton Kotiseutu ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Kieliposti yhdistetään lehdeksi Hiidenkivi.
1994:  Tampereella perustetaan filosofinen lehti niin & näin.
1994:  Ulkosuomalaisille perustetaan lehti Emograntti, joka ottaa 2001 nimekseen Expatrium.  Se aloittaa englanninkielisen lehden Expatrium Magazine ja sen verkkopalvelun.
1995:  Puerto Ricossa kuubalaiset toisinajattelijat perustavat lehden Carta de Cuba - Kirje Kuubasta.
1995:  Ruotsalainen lehti Werwolf julkaisee Göteborgissa 300 poliittisen vastustajan nimen tappolistan.  Lehteä kustantaa kansallissosialistisen puolueen Nationalsocialistiska Partiet Göteborgin osasto yhdessä engantilaisen terroristijärjestön Combat 18 kanssa.  Tämä on osa maailmanlaajuista uusnatsijärjestöä Blood & Honour, joka leviää Suomeenkin.  Myöhemmin löytyy natsilehden Storm toimitukseen tehdyssä kotietsinnässä 200 ihmisen nimiluettelo, jonka SäPo hävittää.
1995:  Englannissa perustetaan kansainvälinen miestenlehti Maxim.
1995:  Puola on 47. maa, jossa Reader's Digest alkaa ilmestyä.
1995:  Tromssassa perustetaan Ruijan Kaiku, jota julkaistaan suomeksi, kveeniksi ja norjaksi noin kerran kuussa.
1995:  Muutoksen kevät perustetaan.
1995:  Sosialistiliitto perustaa lehden Murros.
1995:  Lehtien 96 ja SETA jatkaja on Z.
1995:  Fakta numero 3 kertoo kustantajan Heikki A Reenpää ja kirjailijan Antti Tuuri lounaasta.  Reenpää pitää kirjailijan tavasta käsitellä sotaa ja Karjalaa.  Hän voisi aina syödä blinejä.  Reenpää ampui Arkangelin takana karhun, ja kaksi rautapataa pantiin kuumenemaan.  Hän otti 34 ryyppyä.  Reenpään mielestä suurustettu keitto riittää lounaaksi.  Tuurikin kaipaa keittoja ravintoloihin.  Reenpäällä on mielessään lapsuuden hobbel-bobbel: kaksi munaa, sokeria, kermaa ja suklaalastuja sekoitetaan lasissa.  Lounas: mätiä ja blinejä, madetta vihannes-voikastikkeessa, valkoviini Mouton Cadet, leipäjuusto ja lakkasorbetti sekä kahvi ja konvehti.  Fakta numero 9 esittelee Painatuskeskuksen (sana Valtion jätettiin pois pari vuotta sitten) johtajan Mikko Suotsalo ja konsultin Veronica Wiklund lounaan.  Suotsalo pitää runsaista mausteista, ja uusi nimi Edita maistuu monipuoliselta.  Suotsalo tuntee himoa savustettuun ankeriaseen, vaikka ei pidä rasvassa likoavasta ruoasta.  Hän rakastaa mausteita paprikaa, pippuria, tabascoa ja pistelee niitä reippaasti ruoan sekaan.  Lounas: kantarelliyrttipiirasta, paahtopaistia, patonkia, hedelmiä, jäävettä, kahvia sekä jäävadelmia ja suklaakonvehteja.
1996:  Australian kansainvälinen kirjallisuuslehti heat alkaa ilmestyä.
1996:  Voguen levikki Singaporessa on noin 10 000 ja lehti lopetetaan.  Singaporelaisen naistenlehden Her World levikki on noin 88 000.
1996:  Dalai-laman aloitteesta perustetaan Dharamsalaan Intiaan lehti Bod-kyi-Dus-Bab - Tibet Times.  Se ilmestyy joka kymmenes päivä.  USAn National Endowment for Democracy NED tukee lehteä ja myöhemmin Tiibetin multimediakeskusta.  NED tukee eri mantereilla järjestöjä, jotka kannattavat yhdysvaltalaista demokratiaa ja vapautta.
1996:  Naisten lehti Gába alkaa ilmestyä saameksi ja norjaksi.
1996:  Forma suunnittelee lehteä Kosmos, joka tavoittelee lukijoikseen nuoria vaikuttajia.  "Teemme lehteä uudelle ajattelevalle sukupolvelle, emme vanhoillisille virkamiehille", määrittelee Patrick Elg kohderymää.
1997:  Kroatialainen Feral Tribune julkaisee entisen poliisin Miro Bajramovic kertomuksen, kuinka Kroatian sisäministeriö lähetti 1991 hänen puolisotilaallisen yksikkönsä Gospiciin levittämään kauhua alueen 9000 serbin keskuuteen.  Lähes sata serbiä likvidoitiin.  Kroatian armeija, puolisotilaalliset joukot ja poliisi teloittivat satoja serbejä ja nationalistisen liikkeen vastaisia kroaatteja.
1997:  Euroopassa julkaistaan yli 50 000 aikakauslehteä yli 30 miljardina kappaleena vuodessa.  Levikiltään suurimmat ovat miljoonissa kappaleissa: naisten lehdet Saksassa Bild der Frau 1,93, Neue Post 1,44, Tina 1,35, Freizeit Revue 1,25 ja Das Neue Blatt 1,1, Ranskassa Femme Actuelle 1,9, Prima 1,21 ja Voici 0,8, Puolassa Poradnik Domowy 1,65 sekä Englannissa Take A Break 1,44; televisiolehdet Ranskassa TV Magazine 4,03, Télé 7 Jours 2,85, Télé Star 2,04 ja Télé Z 1,98, Englannissa Sky TV Guide 3,5, Saksassa TV Spielfilm 2,74, TV Movie 2,73, Hörzu 2,36 ja Auf Einen Blick 2,24 sekä Puolassa Tele Magazyn 2,26; yleisaikakauslehdet Hollannissa Kampioen 3,2, Suomessa Pirkka 2,28, Englannissa Reader's Digest 1,5, Ranskassa Notre Temps 1,06 ja Reader's Digest 0,82, Italiassa Famiglia Cristiana 1,05, Gente 0,87, Messaggero S. Antonio 0,8 ja Oggi 0,73 sekä Ruotsissa Vår Borstad 1,05; erikoisaikakauslehdet Saksassa Das Haus 2,25, Bravo 1,3 ja Auto Bild 0,81, Itävallassa Auto Touring 1,95, Tanskassa Idé Nyt 1,62 ja Samvirke 1,5, Portugalissa Briefing 1,5, Italiassa L'Automobile 1,12, Irlannissa Irish Farmer's Journal 0,73 sekä Belgiassa Touring Magazine 0,72.
1997:  Washingtoniin perustetaan Vapaan Kuuban keskus Center for a Free Cuba, jota United States Agency for International Development USAID rahoittaa.  Keskus julkaisee muun muassa lehteä This Month in Cuba.  USAID auttaa ihmisiä, jotka haluavat elää yhdysvaltalaisen vapauden ja demokratian maassa.
1997:  Las Vegas Review-Journalin viikkoliite Neon alkaa ilmestyä.
1997:  Psoriasisliiton lehti Psori (perustettu 1975) ja Ihopotilaiden keskusliiton lehti Ihokas (perustettu 1989) yhdistetään lehdeksi Ihonaika.
1998:  Ranskalaisen lehden Le Nouvel Observateur haastattelussa Zbigniew Brzezinski paljastaa, että USA toimitti 1979 salaista apua Kabulin  neuvostomyönteistä hallitusta vastustaville islamistikapinallisille ennen Neuvostoliiton väliintuloa 27.12.1979 Afganistaniin.  Brzezinski selitti presidentille Carter, että tämä laukaisisi Neuvostoliiton sotilaallisen väliintulon.  Salainen operaatio veti Neuvostoliiton Afganistanin ansaan.
1998:  US News and World Report julkaisee artikkelin, jossa kerrotaan USAn laivaston terrorismin vastaisen erikoisyksikön SEAL uudesta jännittävästä harrastuksesta: PIFWC-nimisen saaliseläimen metsästyksestä.  Eläin on Person Indicted For War Crimes - sotarikoksista syytetty henkilö.  Ulkoministeri Madeleine Albright, joka syntyi Tshekkoslovakiassa 1937, kannattaa niiden kiinni saamista.  NATOn virkamies sanoo, että joko heidät hoidellaan hengiltä tai toimitetaan Haagiin.
1998:  Indonesiassa Institute for Social Forum julkaisee neljä kertaa vuodessa Wacana-lehteä ja yli kymmenen kirjaa vuodessa.
1998:  Condé Nast alkaa julkaista Japanissa Vogue-lehteä ja sitten GQ-lehteä.  Myöhemmin se ja GQ ilmestyvät Taiwanissa ja Koreassa.
1998:  Yhteiskuntapolitiikka aloittaa.
1998:  Suomeen perustetaan venäjänkielinen Spektr, joka ilmestyy 10 kertaa vuodessa 20 000 kappaleen painoksena.
1998:  Mediuutiset, TV-maailma, Demi ja Mix aloittavat.
1999:  Pariisilainen La Fabrique julkaisee artikkelin Israël, Palestine, l'égalité ou rien.  Siinä palestiinalainen älykkö Edward Said julistaa yhdenvertaisuus tai ei mitään.  Sitä Israelin palestiinalaiset vaativat.
1999:  Saksalaisten tulo Kosovoon muistuttaa ajasta, jolloin Wehrmacht ja SS auttoivat albaanifasisteja laajentamaan Suur-Albaniaansa Kosovoon karkottamalla sieltä serbisiviilejä.  Der Spiegel kertoo: "Saksalaiset otettiin vastaan vanhoina ystävinä.  Lapset ojentelivat innokkaina käsiään Hitler-tervehdykseen.  Ja vanhat miehet muistelivat yhteisiä indogermaanisia juuria ja huutelivat veljellisesti: 'Me olemme kaikki arjalaisia!'  Albaanisotilaat, joita nyt on 32 000, haluavat kaikki olla samanlaisia kuin tyylikkäät saksalaiset."  Prizrenissä innokkaat vastaanottajat olivat niitä albaaneja tai heidän jälkeläisiään, jotka natsien tuella syyllistyivät hirmutekoihin serbejä kohtaan.
1999:  Uutisviikkolehti Newsweek saavuttaa serbivastaisessa rasismissa lähes ylittämättömän tason artikkelillaan Vengeance of a Victim Race - Uhrirodun kosto, jossa serbien sanotaan olevan "vihaamisen asiantuntijoita", josta todistaa se, että eräällä serbialaisella kaupallisella televisiokanavalla nähtiin "varsinainen tulva katuojatason herjauksia Bill Clintonin seksielämästä".  "Serbit ovat Euroopan ulkopuolisia, itsesäälissä kasvaneita kokeneita vihanpitäjiä".
1999:  Harvardin yliopiston professori Daniel Jonah Goldhagen vertaa The New Republicissa Kosovon siviilien tilapäistä pakomatkaa holokaustiin, Miloshevicia Hitleriin ja Serbian kansaa "Hitlerin halukkaisiin pyöveleihin".  Goldhagenin paikkansapitämätön oletus on, että kuten Saksa ja Japani 1940-luvun alussa Serbia kävi 1990-luvulla "julmaa imperialistista sotaa pyrkien valloittamaan alueen toisensa jälkeen, karkotti ei-toivottuja väestönosia ja toimeenpani joukkomurhia".
1999:  Pohjoismainen Nu-taidelehti alkaa ilmestyä.  Sitä julkaisee Nordic Foundation for Visual Studies.  Ensimmäinen numero julkistetaan Venetsia biennaalin pohjoismaisen näyttelyn yhteydessä.  Lehti syntyi, kun pohjoismainen taidelehti Siksi ja ruotsalainen taidelehti Index yhdistettiin.  Suomessa vastustettiin yhdistämistä, sillä Suomenlinnassa toimiva Pohjoismaisen nykytaiteen instituutti Nifca julkaisi Siksi-lehteä.
1999:  Nizzassa alkaa ilmestyä venäläisille suunnattuja lehtiä, kun uusvenäläinen siirtokunta vakiinnutti asemansa Côte d'Azurilla.
1999:  Mosambikissa alkaa ilmestyä ensimmäinen opiskelijalehti O Universitario.
1999:  VNU-konserni luopuu hollantilaisista lehdistään.
1999:  Suomessa ilmestyy venäjänkielisiä lehtiä.  Venäläisen kulttuurin kannatusyhdistys julkaisee lehteä Kurjer Suomi - Pikalähetti Suomi joka toinen viikko tuhannen kappaleen painoksena.  Ilmaisjakelulehti Spektr - Kirjo ilmestyy kerran kuussa 20 000 kappaleen painoksena.  Samoin kerran kuussa julkaistaan Rubezh - Raja 20 000 kappaleen painoksena.
1999:  Voima-lehti alkaa ilmestyä.  Se saa 2001 Valtion tiedonjulkistamispalkinnon.
1999:  Å-sikten alkaa ilmestyä Itä-Uudenmaan alueella kuukausittain mielipidelehtenä.  Porvoossa perustetaan 2001 Osuuskunta Luokkatieto jatkamaan lehden julkaisemista.
1999:  Taite alkaa ilmestyä.
1999:  Ulkoasiainministeriö alkaa julkaista yhteenvetoa Suomi ulkomaisissa tiedotusvälineissä.
1999:  Suomessa aikakauslehtituotanto ja -levitys perustuu muihin maihin verrattuna poikkeuksellisti tilausmyyntiin.  Posti kuljettaa 361 miljoonaa aikakauslehteä, kun irtonumeromyynti on 31 miljoonaa.
1999:  Yhtyneet Kuvalehdet, Helsinki Media (SanomaWSOY) ja A-lehdet vastaavat yleisöaikakauslehtien volyymista 80,8 prosenttia.  Muita aikakauslehtikustantajia ovat muun muassa Aller Julkaisut, Forma, Valitut Palat, Bonnier Julkaisut, Egmont ja Kolmiokirja.
1990-luvun loppu:  Baltian suurimpia aikakauslehtiä ovat Latviassa naistenlehdet Ieva 374 000 lukijaa ja Santa 225 000, Liettuassa naistenlehdet Laima 308 000, Moteris 303 000 ja Cosmopolitan 259 000 sekä Virossa viihdelukemisto Kroonika 254 000 lukijaa.  Mainos- ja televisio-ohjelmalehdet ovat suuria: Latviassa Rigas Santims 250 000 kappaletta ja TV Programma 106 500, Liettuassa Akistata 64 050 ja TV antena sekä Virossa Eesti Ekspress 56 000 kappaletta.
2000:  The New Yorker julkaisee toimittajan Seymour Hersch artikkelin Annals of War, Overwhelming Force: What Happened in the Final Days of the Gulf War?  Tuhannet puolustuskyvyttömät irakilaissotilaat  ja -siviilit yrittivät antautua USAn joukoille tulitauon 28.2.1991 jälkeen, mutta 24. jalkaväkidivisioonan sotilaat tappoivat heidät kylmäverisesti divisioonan komentajan kenraalimajuri Barry McCaffrey heitä kannustaessa.  Sotarikoksesta ei nostettu syytteitä.
2000:  Maailman eräissä maissa ilmestyy aikakauslehtinimekkeitä seuraavasti: USA 7810, Saksa 6320, Englanti 7088, Japani 4346, Kiina 8135, Australia 1323, Puola 479 ja Etelä-Afrikka 920.
2000:  Venäjällä Argumenty i fakty -lehden levikki on noin kolme miljoonaa.  Krestjanka ja Rabonitsa ovat säilyttäneet levikkinsä, mutta suurempia lehtiä ovat Spid-info - Vauhti-info (painos lähes 3,6 miljoonaa, spid tarkoittaa myös aidsia), 7 dnei - 7 päivää, Otdohni! - Lepää! ja Burdan julkaisema Liza (painos 0,9 miljoonaa).
2000:  Time kustantaa Lontoossa toimitettavaa lehteä Wallpaper*, jota myydään yli 50 maassa.  Se on suunnattu maailmankansalaisille.  Wallpaper* yhdistää yhdysvaltalaisen maailmankatsomuksen ja kunnianhimon englantilaiseen ironiaan ja viileyteen.
2000:  Guinnessin ennätysten kirjan painos on 2,7 miljoonaa kappaletta.  Se on maailman ennätys moniväristen kuvitettujen tietokirjojen joukossa. Ennätysten kirja on ilmestynyt 1955 lähtien ja levinnyt ympäri maailmaa 90 miljoonana kappaleena.
2000:  JK Ihalaisen Palladium Kirjat alkaa julkaista neljästi vuodessa kirjallisuus- ja kulttuurilehteä Kirjo.
2000:  Kiiltomato ja Lumooja perustetaan.
2000:  Suomessa ilmestyy yli 5000 aikakauslehteä eli vähintään kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää sarjajulkaisua.  Tämä on asukaslukuun nähden kansainvälinen huippu.  Vähintään neljä kertaa vuodessa ilmestyviä lehtiä on noin 3000.  Suomessa yleisöaikakauslehtiä tilataan lähes 90 prosenttia, joka lienee Euroopan korkein osuus.  Ruotsissa tilausten osuus on 70, Englannissa 11 ja Espanjassa kuusi prosenttia.
2000:  Saamenkieliset aikakauslehdet Sápmelash ja Anarash, romaninkieliset aikakauslehdet Latsodiives, Romano Bodos - Romani viesti (ilmestyy viisi kertaa vuodessa 5000-9000 kappaleen painoksena) sekä Elämä ja Valo - Siiven ta Jang (julkaistaan 44 maassa kaksikielisinä painoksina) sekä venäjänkielinen Spektr saavat hieman taloudellista tukea opetusministeriön kautta.
2000-05:  Huonon kirjallisuuden seuran lehti Antillektuelli ilmestyy.
2000:  Suomessa suurimmat perhe- ja yleisaikakauslehdet ovat 7 päivää, Apu, ET-lehti, Hymy, Katso, Nykyposti, Seura, Suomen Kuvalehti, TV-maailma ja Valitut Palat sekä naistenlehdet Anna, Cosmopolitan, Eeva, Gloria, Kodin Kuvalehti, Koti ja Keittiö, Kotiliesi, Kotivinkki, Me naiset ja Trendi.
2001:  Burkina Fasossa aletaan toimittaa satiirilehteä Le Marabout, joka ilmestyy kerran kuussa.  Lehteä myydään yhdeksässä Länsi- ja Keski-Afrikan maassa.  Burkina Fasossa ilmestyy kerran viikossa satiirilehti Le Journal du Jeudi.
2001:  Kun päätoimittajan Michel Ongoundou Loundah lehdet La Griffe ja Le Gri-Gri kielletään Gabonissa, hän perustaa Pariisissa kahdesti kuussa ilmestyvän lehden Le Gri-Gri International, jota myydään Ranskassa, Sveitsissä, Belgiassa, Senegalissa ja Norsunluurannikolla.  Lehteä levitetään Gaboniin, jossa se kielletään.  Harvat maanpaossa elävät afrikkalaiset toimittajat saavat ammattiaan vastaavaa työtä edes oikolukijana.
2001:  SanomaWSOY ostaa hollantilaisen mediayhtiön VNU aikakauslehtitoiminnot Consumer Information Group CIG, joka on Euroopan viidenneksi suurin aikakauslehtikustantaja ja julkaisee 250 lehteä seitsemässä maassa.
2001:  Sauna international alkaa ilmestyä neljästi vuodessa.
2001:  Yhtyneet Kuvalehdet lopettaa kaksi vuotta julkaisemansa lehden Men's Health, joka on suomenkielinen versio 25 maassa ilmestyvästä elämäntapalehdestä.  SanomaWSOY lopettaa kolme vuotta julkaisemansa Miesten Glorian MG.  Forma luopuu miestenlehdestä Slitz.
2001:  SanomaWSOYn Infosto ostaa ilmoituslehden Palsta.  Infostolla (perustettu 1986) on Keltainen Pörssi.
2002:  Der Spiegel julkaisee kriittisen artikkelin George W Bushin hallinnon halusta maailmanherruuteeen.  Bush esiintyy Rambona, varapresidentti Cheney Terminaattorina, puolustusministeri Rumsfeld Conan Barbaarina, ulkoministeri Powell Batmanina ja turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Rice soturiprinsessana Xena.
2002:  Annuaire de l'Afrique du Nord julkaisee Mounia Bennani-Chraïbin, Abdellah Hammoudin ja Rémy Leveaun kirjoituksen Le Maroc, un an après la mort de Hassan II: une conversation à trois.  Siinä ollaan huolissaan Marokon kuninkaan Mohammed VI vehkeilyistä: "Demokratiaan siirtyvässä poliittisessa järjestelmässä kuningas ei voi olla yrittäjä, hän ei voi kilpailla liikemiesten kanssa" - eikä asettaa oikeuslaitosta palvelemaan omia intresejään.
2002:  Suomen Työväenpuolueen STP, Kommunistien Liiton KL, EU:n vastaisen kansanrintaman EUVKr sekä Sodan ja fasismin vastaisen työn SFT lehti Kansan ääni alkaa ilmestyä Vappuna.
2002-09:  Helsingin ja Karkkilan Vapaa-ajattelijat julkaisevat yhteistä lehteä Järjen Ääni.  Tiedotus siirtyy 2010 verkkoon.
2002:  Springer ja Erkko - porvareiden verkko! huudeltiin 1970-luvulla, mutta SanomaWSOY on mennyt Springerin ohi viidenneksi.  Euroopan suurimmat lehtitalot: Gruner + Jahr, Hachette Filipacchi Media, Hubert Burda Media, Heinrich Bauer Verlag, Sanoma Magazines, EMAP, Arnoldo Mondatori Editore, Axel Springer Verlag, IPC ja Carl Allers Etablissement.
2002:  Sanoma solmii esisopimuksen Veikkaaja-lehden julkaisuoikeuksien ostamisesta Veikkaukselta.
2002:  Suomessa Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liittoon kuuluu 137 lehteä.  Asiakas- ja aikakauslehdistä luetaan eniten seuraavia: Pirkka, Yhteishyvä, Seura, Apu, Aku Ankka, 7 päivää, ET-lehti, Me/Ykkösbonus, Valitut Palat ja Tekniikan Maailma.
2002:  Suomen suurimmat viihdelehdet ovat 7 Päivää (Aller), Hymy (Yhtyneet Kuvalehdet), Katso (A-Lehdet) ja OHO! (Aller).
2002:  Polysteekki 2 haastattelee viestintätekniikan professoria Pirkko Oittinen.  Tietoverkoissa liikkuvat agentit ja avataarit.  (Niistä tulee mieleen James Bond ja jumaluuden Vishnu ruumistumat, HaKa)  Älykkään kameran tulevaisuuden haasteena on halutun "tunnelman" automaattinen generointi kuvaan; ääripäässä koneellinen Rembrandt.  (Pelle Peloton on jo keksinyt älykkään kameran, joka yhdistettynä siveltimeen ja palettiin maalaa kuvia. HaKa)  "Aamuhesarissa voisi olla myös vitamiinini, jotka nuolisin."
2003:  USAssa The Nation paljastaa kenraalin Barry McCaffrey läheiset yhteydet armeijan sopimuskumppaneihin, joiden asiaa hän edistää usean kaapeliverkon ohjelmissa.
2003:  Suomen Kuvalehti osallistuu mahdollisen tulevan USAn Korean Demokraattisen Kansantasavallan KDKT vastaisen sodan oikeuttamiseen julkaisemalla Pohjois-Koreaa koskevan artikkelinsa otsikolla "Kuolemankauppias".  Sisältö rakentuu yhdysvaltalaistakin typeryyttä mielipuolisempaan oletukseen, että Pohjois-Korea aikoisi valmistaa ydinaseita vientiin.  Lähdeviitteitä ja/tai asiantuntijalausuntoja jutussa ei ole.
2004:  Time kertoo: "Toinen maailmansota on edelleen malliesimerkki hyvästä sodasta ja Normandian maihinnousu on sen suurin päivä - yksi historian harvoista risteyksistä, josta tie olisi voinut johtaa toisaalle."  Olisi voinutkin, elleivät neuvostoliittolaiset olisi saavuttaneet raskaita voittoja Stalingradissa, Kurskissa ja muilla rintamilla jo kauan ennen Normandiaa.  Time jatkaa viitaten "suuren ristiretken" perintöön rinnastamalla toisen maailmansodan Irakiin.  Bushin mielestä Normandian henki vie läpi Irakin päästämään kansakunnan vapaaksi.  Samaa toitottavat Fox TV ja muut yhdysvaltalaiset viestimet.
2004:  Italialaista ruokalehteä La Cucina julkaistaan kymmenessä maassa lähinnä Euroopassa, mutta myös USAssa viisi vuotta.  Lehden levikkialuetta suunnitellaan laajennettavaksi Venäjälle ja Japaniin.  Quadratum painattaa lehtensä usein suomalaiselle paperille.
2004:  Viron suurimmat aikakauslehdet ovat Kroonika (Ajakirjade Kirjastus), Arter (Eesti Meedia), Teleleht (Ajakirjade Kirjastus), Kodu&Aed (Forma) ja Eesti Naine (Ajakirjade Kirjastus).  Yhtyneitten Kuvalehtien Kodutohter (Ühinenud Ajakirjade) on yhdeksännellä sijalla.
2005:  New York Times Magazinen toimittaja Peter Maass sulautuu James Steelen kouluttamaan sotapoliisijoukkoon Irakissa.  Maass käy Samarrassa entisessä kirjastossa, joka on muutettu vankilaksi.  Siellä hän näkee pahoinpideltyjä vankeja.
2005:  Life alkaa ilmestyä joka perjantai yli 70 sanomalehden yhteisenä viikkoliitteenä.  Timen kanssa yhteistyöhön lähtevät Tribune (muun muassa Chicago Tribune ja Los Angeles Times) ja Knight Ridder (muun muassa Miami Herald ja The Philadelphia Inquirer).  Aloituspainos on 12 miljoonaa.
2005:  Venäjän Aika julkaisee kirjoituksen Itä-Karjalan miehitysarmeija ei rauhanpuheita sietänyt, Purnaajat kätkettiin Aunuksen korpiin.
2005:  SanomaWSOY julkaisee Balkanilla pehmopornoa.  Sanoma Magazines kustantaa Kroatiassa seitsemää lehteä, joista National Geographic on ainoa, joka tarjoaa lukijoilleen muutakin kuin hömppää.  Muut lehdet ovat juorulehti Story, Elle, Elle Dekor, Viva, TV-Story ja pehmopornolehti Klik.  Romaniassa Sanoma Magazines julkaisee 2001 hollantilaiselta VNUlta ostamia lehtiä, Romaniassa Cosmopolitania ja Bulgariassa paikallisen Bliasakin kanssa Cosmopolitania.  SanomaWSOY ostaa hollantilaisen lehtikustantamon Independent Media, joka julkaisee Venäjällä ja Ukrainassa 31 aikakauslehteä ja kolmea sanomalehteä Moscow Times, St Petersburg Times ja Vedomost.
2005:  Reko Lundán Yhteishyvässä: Nyt yhä useampi ihminen saa toimeentulonsa tuottamalla aineettomia hyödykkeitä, puhumalla ja kirjoittamalla.  Osa tästä sisällöntuotannosta on tyhjääkin tyhjempää länkyttämistä mediassa.
2005:  Suomen Robinsonin virallinen lehti ilmestyy lokakuussa.  Se paljastaa televisio-ohjelman salat, kurkistaa kulissien taakse, tutustuttaa lukijat kilpailijoihin ja heidän selviytymiskeinoihinsa.
2005:  Helsingissä Mundo-projektin oppilaalle Juliana Elo ehdotetaan suomenkielen kurssilla työssäoppimisjaksoa joko lastentarhassa tai sairaalassa, vaikka hän on toimittaja.  Juliana Elo suorittaa työssäoppimisjaksonsa lehdessä Six Degrees.
2005:  Miestenlehtiä tuodaan markkinoille.  Jantonin tytäryhtiö Kohdesuora alkaa jakaa Toolsia hyvin toimeentulevien 30-55-vuotiaiden miesten kotitalouksiin eli pien- ja rivitaloihin.  Lehden on määrä ilmestyä 2006 kahdeksan kertaa 160 000 kappaleen painoksena.  Forma Publishing tuo markkinoille Trendin alla nuorille miehille lehden Trendi Veli, joka maksullisena keskittyy 15-35-vuotiaisiin miehiin.  Forma yritti Cosmoksella ja Slitzillä turhaan.  Tekniikan Maailma aloittaa kylkiäisellä Miesten Maailma, jonka saavat myös Erän ja Veneen tilaajat.  Sen kohteena ovat 30-60-vuotiaat.  Yhtyneet Kuvalehdet lopetti Miesten Maailman alta Suomen Kuvalehden Mies-lehden.  Sanoma Magazines yritti Miesten Glorialla.
2005:  Suomessa miesten erotiikkalehtien irtonumeromyynti laskee 20 prosenttia, autolehtien 9,3 ja kotimaisten sanomalehtien irtomyynti 1,3 prosenttia.  Sarjakuva-albumien myynnin kasvu on 29,9 prosenttia.
2006:  Yhdysvaltalainen yritysjohdon konsultti John Robb esittää Fast Companyssa, että terrorismin vastaisen sodan lopputuloksena on "uusi, joustavampi suhtautuminen kansalliseen turvallisuuteen, joka ei enää perustu valtioon vaan yksityisiin kansalaisiin ja yrityksiin... Turvallisuus tulee riippumaan paljolti siitä, missä ihminen asuu ja kenen palveluksessa hän on, samaan tapaan kuin terveydenhoito jo nyt".
2007:  Newsweek kertoo, että George W Bushin kannattajat ovat matalasti koulutettuja eivätkä seuraa uutisia.  Suurin osa USAn presidentin kannattajista eivät omaa peruskoulua korkeampaa koulutusta, eivät lue uutislehtiä, seuraa kaapelitelevisiota tai uutisia yleensä.  Vain 1/6 heistä sanoo omistavansa tietokoneen tai omaavan yhteyden internetiin.  Bushin kannattajista 86 prosenttia ei omista tietokonetta tai yhteyttä internetiin ja 76 prosenttia ei lue uutislehtiä.  Peruskoulua korkeampaa koulutusta ei ole 66 prosentilla, 63 prosentilla ei ole kaapelitelevisiota ja 59 prosenttia ei katso uutisia lainkaan.  Bush on todennut julkisuudessa, ettei hän lue uutisista kuin otsikot - headlines.
2007:  Le Monde diplomatique alkaa ilmestyä suomeksi taskukirjan muodossa.  Lehdestä toimitetaan 26 kielellä yli 60 painosta, joista puolet paperilla.  International Herald Tribune ilmestyy yhdeksässä maassa, Newsweekillä on neljä ulkomaista painosta ja Ellestä on 15 ulkomaista versiota.
2007:  Jarkko S Tuusvuoren teos Kulttuurilehti 1771-2007 ilmestyy.
2007:  Jaana Jande Vuorenpää (1969-) perustaa valtakunnallisen lehden Tanssiviihde.  Hän toimitti 2000-luvun alussa Janne Tulkin fanilehteä Kulkuri.  Suomen Seuratanssiliitto pyysi 2004 häntä liiton jäsenlehden sivutoimiseksi päätoimittajaksi.  Tanssiviihde jaetaan ilmaiseksi lähes 300 huoltamolla.
2007:  Sanoma Magazines toimii 13 maassa ja julkaisee yli 300 lehteä.
2007:  Viimeinen painettu Taloussanomat ilmestyy.  Lehti siirtyy 2008 verkkoon.
2008:  Kuubalainen Prensa Latina julkaisee Venezuelassa ensimmäisen venezuelalaisille tarkoitetun aikakauslehden Cuba Internacional numeron.  Lehti on jatkoa José Martín 1892 perustamalle lehdelle Patria.
2008:  Ranskassa alkaa ilmestyä lehti XXI neljästi vuodessa.
2008:  Libanonissa aletaan julkaista lehteä Jasad - Vartalo, joka keskittyy ruumiin taiteeseen, tieteeseen ja kirjallisuuteen.
2008:  Liberiassa lehtinainen Hesta Baker-Pearson perustaa Monroviaan lehden Liberia Travel and Life.
2008:  Z alkaa ilmestyä nimellä Voltti.
2008:  Amnesty Internationalin Venäjä-maakoordinaattori vihreä Laura Rantanen väittää lehdessä Amnesty International 5, että Venäjällä rajoitetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaa.  Duumaan tuodaan muka lakialoitteita, joiden avulla lehtien lakkauttaminen ja toimittajien valvonta olisi entistä helpompaa.
2009:  Venäjällä Autoteollisuuden työntekijöiden ammattiliitto MPRA alkaa julkaista lehteä, jonka painos on 10 000.
2009:  Newsweek lainaa jutussaan Rethinking Marx Kommunistista manifestia.  Vuonna 1848 julkaistu teksti kestää aikaa paremmin kuin Kansainvälisen valuuttarahaston IMF vuoden 2008 analyysit.  "Maailman parhaat taloustieteilijät" ovat kyvyttömiä ennustamaan, mihin heidän omat neuvonsa johtavat vuoden kuluessa.
2009:  Kelan sanomat ja FPA-bladet yhdistyvät kaksikieliseksi lehdeksi.  Aikakauslehden nimeksi tulee Elämässä - Mitt i allt.  Suomen- ja ruotsinkielisen osan väliin tulee lyhyt englanninkielinen osuus.  Painos on noin 2,7 miljoonaa.
2009:  Filmihullussa 1 Lauri Timonen kirjoittaa Helsingin Sanomien Nyt-liitteen elokuvatiedoista: "...tuo kyseinen riemurinkeli on siinä määrin levottomasti taitettu, ettei sitä pysty normaali-ihminen lukemaan kuin kahden minuutin jaksoissa.  Aukeamat ovat sekä visuaalisesti että sisällöllisesti niin räikeitä ja sekavia, että jonkinlainen varoitusteksti esimerkiksi epileptikoille voisi olla lehden yhteydessä lääkäriliiton suositusten mukainen."
2009:  Cuba Si julkaisee Kuuban suurlähettilään Sergio González mielipiteen: On nimittäin niin, että valtalehdistö ylläpitää omaa, erittäin vinoutunutta virtuaalitotuuttaan Kuubasta.
2009:  Vihreä Lanka 33 julkaisee Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtajan Jussi K Niemelä haastattelun.  Hän pitää yhdistystään hörhölahkona: "Se liitto on pahin hörhölahko, johon olen elämäni aikana ajautunut".  (Vaikuttaa siltä, ettei Niemelä hallitse elämäänsä. HaKa)
2009:  Markkinointi & Mainonta haastattelee Helsingin Sanomien HS markkinointijohtajaa Caroline Lilius.  HS täyttää 120 vuotta ja juhlan kunniaksi lehti uudistuu.  HSn levikki on kahdeksassa vuodessa pienentynyt 34 000 ja on nyt 412 000.  Sanoma News koettaa tehostamisohjelmallaan saada säästöjä, joista puolet henkilöstökuluista (kiertoilmaisu irtisanomisille, HaKa).  HSn brändinrakentamisessa touhuavat mainostoimistot Hasan & Partners ja Family.  Luovuutta pitää löytyä, sillä HSn on näytettävä esimerkkiä.  Lisäksi mainonta tuo parempaa tulosta.  Mainostajat ovat ottaneet ilmoitusliitteet, HS.fin ja uudistuneen Nyt-liitteen hyvin vastaan.  Valtakunnan ykköslehden imago kaipaa Liliuksen mukaan selkeämpää roolia vastuullisena toimijana, tämän ajan isojen asioiden pitää näkyä.  Tulee seurata ja ennakoida, mitkä ovat vallitsevat arvot ja asenteet ja toimia sen mukaisesti.  Läheisyys on yksi HS-brändin perusarvo.  HS pyrkii lähestymään ihmisten arkea kaikilla tasoilla.  HS-brändin slogan on "näkökulmia tästä elämästä".  Koko kansan lehden on oltava mielipidepeesaaja ja siksi HS vihertää yleisen mielipiteen mukana.  HSlla on hyvä brändimielikuva nuorten keskuudessa.  Alle 18-vuotiaiden lukijoiden määrä on pysynyt vuosia ennallaan.  Lukijatyytyväisyys on suurinta alle 35-vuotiaiden keskuudessa (HS on muutettu lasten ja nuorten lehdeksi, Aku Ankasta tehtiin aikuisten lehti, HaKa).  Laatusisältö ja journalismi täytyy osata paketoida nuorille.  Kulttuuriosaston tarjonta on nuorentunut.  Kuukausiliite kerää eniten nuoria lukijoita.  Nyt-liite on profiloitu nuorille.
2009:  Le Monde diplomatique alkaa ilmestyä kurdiksi sekä kurmandzin että soranîn murteilla.  Diploa julkaistaan 26 kielellä 73 painoksena.  Mainokset kattavat neljä prosenttia Diplon tuloista, kun ranskalaisten lehtien tuloista mainosten osuus on keskimäärin 44 prosenttia.
2009:  Vapaa Ajattelijassa 4 on palsta Ja me vaparit nauroimme niin.  K: Kuinka monta vapaa-ajattelijaa tarvitaan vaihtamaan sähkölamppu?  V: Kaksi.  Yksi vaihtaa lampun ja toinen videoi, jotta fundamentalistit eivät voi väittää, että jumala teki sen.  -Hautausmaalla kummittelee; vapaa-ajattelijoiden haamut haluavat lepoon siunaamattomaan maahan...