keskiviikko 1. helmikuuta 2012

Kirjallisuus       

Suomenkieliset kirjat      

Aalto, T., Anttila, R., Mikrofilmaus, KR-kirjat, Kouvola 1978
Ahmavaara, Y., Minkkinen, S., Nordenstreng, K., Rand, M., Starck, M., Joukkotiedotus yhteiskunnassa, Tammi, Helsinki 1972
Ahola, A., Arvoisa kaukainen asiakas, Suoran Koulutus ja Kustannus, Gummerus, Jyväskylä 1997
Ahola, E., Franssila, Y., Salonen, J., Suomen Teknillisen Seuran Graafinen kerho 25 vuotta, Weilin + Göös, Espoo 1983
Ahonen, S. (toim.), Työ ja tulevaisuus Graafinen teollisuus, Työvoimaministeriö, Valtion painatuskeskus, Helsinki 1981
Alaketola-Tuominen, M., Jokapojan amerikanperintö,  Gaudeamus, Painokaari, Helsinki 1989
An., Aakkosellinen tietokirja Neuvostoliitto, Otava, Keuruu 1967
An., Ammattiluokitus 1980, Käsikirjoja N:o 14, Tilastokeskus, Helsinki 1981
An., Arvi A Karisto Oy 1900-1925, Arvi A Kariston Kirjapaino, Hämeenlinna 1925
An., Asiakkaan opas, Valtion painatuskeskus, Helsinki 1976
An., Biblia. Se on: Coco Pyhä Ramattu suomexi, ... Anno 1642, WSOY, Porvoo 1985
An., G.A. Serlachius Tako, Tampereen Kirjapaino, Tampere 1966
An., Gummerus 100 vuotta, Gummerus, Jyväskylä 1972
An., Juhlajulkaisu, Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys 1869-1919, Työväen kirjapaino, Helsinki 1919
An., Kirjan kansainvälinen standardinumero ISBN, Helsingin yliopiston kirjasto, Valtion painatuskeskus, Helsinki 1972
An., Kirjapainoalalleko?, Helsingin kaupungin ammatinvalintakomitean julkaisuja, SKSK, Helsinki 1948
An., Kirjapainokaskuja, Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Tekstinvalmistajain kerho, KK:n Graafiset laitokset, Helsinki 1983
An., Latomissäännöt, Helsinki 1927
An., Lehti luukussa?, Liikenneministeriö, Valtion painatuskeskus, Helsinki 1989
An., Lehtimiehet Yhtymä 1957-1982, Hämeen Kirjapaino, Tampere 1982
An., Maaseudun Tulevaisuuden taipaleelta, Vuodet 1917-1954, Sanoma, Helsinki 1954
An., Neljä vuosikymmentä sosialidemokraattisen lehden valistustyötä Satakunnassa, Uuden Ajan edeltäjä, Sosialidemokraatti, alkoi ilmestyä Porissa 5 p:nä huhtikuuta 1906, Kehityksen Kirjapaino, Pori 1946
An,  Painavat tarinat, Kymin Paperiteollisuus, Rakennuspaino, ei painovuotta
An., Painettu sana ajatuksen ase, Suomen kirjapainotaidon 300-vuotismuistojulkaisu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino, Helsinki 1942
An., Popol Vuh, Like, Helsinki 1996
An., Päivälehden muisto 1889-1929, Helsingin Uusi Kirjapaino, Helsinki 1929
An., Ryhtyisinkö kirjaltajaksi, Frenckellin Kirjapaino, Helsinki 1963
An., Suomen graafillisen teollisuuden harjoittajain liitto 1906-1916, Lilius & Hertzberg, Helsinki 1916
An., Suomen graafillisen teollisuuden harjoittajain liitto 1907-1932, K.F. Puromiehen Kirjapaino, Helsinki 1932
An., Suomen Pankin setelipaino 1885-1985, Otava, Keuruu 1985
An., Suomen äänitemarkkinoiden kehitys vuoteen 1985, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus, ei painajaa, Helsinki 1986
An., Taistelu lukijasta, 4. Pohjoismainen myynti- ja jakelukonferenssi 1980, Forssan Kirjapaino, Forssa 1981
An., Tervakoski O.Y., F. Tilgmann, Helsinki 1935
An., Tieto ja kirja, Suomen tietokirjailijat ry, Gummerus, Jyväskylä 2001
An., Tietoja maanpuolustuksesta, Länsi-Savon Kirjapaino, Mikkeli 1973
An., Tilgmann 100 vuotta, Tilgmann, Helsinki 1969
An., Typografinen muistolehti 1642-1892, Helsinki 1892
An., Uusi viestintä, Viestinnän uudet tuotteet ja palvelut, Osa 1: Tekniikka, SITRA, Sarja A nro 94, Kyriiri, Helsinki 1989
An., Uusi viestintä, Viestinnän uudet tuotteet ja palvelut, Osa 2: Markkinat, SITRA, Sarja A nro 95, Kyriiri, Helsinki 1989
An., Uusi viestintä, Viestinnän uudet tuotteet ja palvelut, Osa 3: Viestintäinnovaatiot, SITRA, Sarja A nro 96, Kyriiri, Helsinki 1990
An., Uusi viestintä, Viestinnän uudet tuotteet ja palvelut, Viestinnän kokonaiskehitys, SITRA, 107, Gummerus, Jyväskylä 1990
An., Viisikielinen lehdistötekninen sanasto, NATS, Ljungberg, Södertälje 1983
An., Vuosisatamme kronikka, Gummerus ja Atena Kustannus, Fabrieken Brepols, Turnhout 1989
An., Werner Söderström Osakeyhtiö kuvina, WSOY, Porvoo 1953
An., 50 vuotta suomalaista kirjataidetta, Suomen kirjataiteen komitea, Finnreklama 1996
Anhava, J., Maailman kielet ja kielikunnat, Gaudeamus, Tammer-Paino, Tampere 1998
Arajärvi, K., Aamulehti I 1881-1914, Tampereen Kirjapaino, Tampere 1956
Arajärvi, K., Aamulehti II 1914-1961, Tampereen Kirjapaino, Tampere 1961
Aromäki, J. et al. (toim.), Pro libri. Juhlakirja Cecil Hagelstamin täyttäessä 50 vuotta, Ajatus, Helsinki 1999
Autio, K., Lapin Kansa, osa lappilaista elämää, Sevenprint, Rovaniemi 1988
Bagh, P. von, Elokuvan historia, Weilin+Göös, Tapiola 1975
Bagh, P. von, Elokuvan historia, Otava, Keuruu 2001
Bagh, P. von, Tammi, E., Timonen, L., ja Toiviainen, S. (toim.), Filmihullu vuodet 1968-1978, Like, Otava, Keuruu 2008
Barber, B., Jihad vs. McMaailma, Like, Otava, Keuruu 2003
Birket-Smith, K., Kulttuurin tiet 1-3, WSOY, Porvoo 1972
Blomqvist, J., Kuvaus, kehitys ja hämmästys, Lehtikuva historian peilinä, Otava, Keuruu 2005
Boggs, C., Pollard, T., Hollywoodin sotakone, Like, Otava, Keuruu 2007
Brown, D., Haudatkaa sydämeni Wounded Kneehen, Otava, Keuruu 2004
Buick, J., Jevtic, Z., Kyberavaruus, Jalava, Karprint, Huhmari 1996
Chomsky, N., Mediakontrolli, Sammakko, Otava, Keuruu 2003
Cotterell, A., Maailman myytit ja tarut, WSOY, Italia 1996
Ekholm, K., Haavoittuneet kirjastot libricide, BTJ Kirjastopalvelu, Gummerus, Jyväskylä 2004
Ellilä, E.J., Elävä kirjain, WSOY, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino, Helsinki 1947
Engeström, Y., Koulutus luokkayhteiskunnassa, Gummerus, Jyväskylä 1970
Enävaara, R., Sanomalehti Uusimaa 1894-1969, Uusimaa, Porvoo 1969
Eriksson, O., Graafisen tyylin perusteet, Otava, Keuruu 1974
Eskola, K., Suomalaiset kirjanlukijoina, Tammi, KK kirjapaino, Helsinki 1979
Evans, C. (päätoim.), Värikäs maailman historia, WSOY, Italia 1997
Fagerlund, B., Larres, M., (toim.), Mainonnan tietokirja, WSOY, Porvoo 1964
Fält, O.K., Japanin ja Kiinan kulttuurihistoriaa, Turun yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus, Painosalama, Turku 1992
Fält, O.K., Nieminen, K., Tuovinen, A., Vesterinen, I., Japanin kulttuuri, Otava, Keuruu 1994
Galeano, E.H., Tulen muistot I, Loki-Kirjat, Like, Helsinki 1992
Galeano, E.H., Tulen muistot II, Loki-Kirjat, Gummerus, Jyväskylä 1994
Galeano, E.H., Tulen muistot III, Loki-Kirjat, Like, Helsinki 1997
Gardberg, C.-R., Kirjapainotaito Suomessa I, Helsingin Graafillinen Klubi, Frenckell, Helsinki 1949
Gardberg, C.-R., Kirjapainotaito Suomessa II, Helsingin Graafinen Klubi, Frenckell, Helsinki 1957
Gardberg, C.-R., Kirjapainotaito Suomessa III, Helsingin Graafinen Klubi, WSOY, Porvoo 1973
Gothóni, R., Niinimäki, M. (toim.), Buddhalaista viisautta, Gaudeamus, Hakapaino, Helsinki 1987
Gronow, P., Saunio, I., Äänilevytieto,  WSOY, Porvoo 1970
Guttorm, I. et al., Davvin I, Gummerus, Jyväskylä 1984
Gyllenberg, G., Stenberg, A.W., Suomen kirjakauppiaita, Suomen Kirjakaupan Keskusjärjestö, WSOY, Porvoo 1923
Haikara, K., Ajatus vapaa - sana kahleissa, Like, Hakapaino, Helsinki 1998
Hakulinen, L., Suomen kielen rakenne ja kehitys, Otava, Keuruu 1968
Hapan (Raoul Palmgren), Hapanta, kustantaja Jörn Donner, Lahden Työväen Kirjapaino, Lahti 1953
Happonen, E.E., Käsikirja latojaoppilaille, Helsinki 1927
Harms, J., Rand, M., Savolainen, K., Sarjafilmien maailmat, Otava, Helsinki 1970
Harviainen, T., Illman, KJ., (toim.), Juutalainen kulttuuri, Otava, Keuruu 1998
Hashek, J., Kunnon sotamies Shvejkin seikkailut maailmansodassa, Kansankulttuuri, Yhteistyö, Helsinki 1979
Haug, W.F., Mainonta ja kulutus, Vastapaino, Gummerus, Jyväskylä 1982
Havumäki, U., Hämeen Sanomat 1879-1954, Hämeen Sanomain Kirjapaino, Hämeenlinna 1953
Heikkinen, E.A., Lappeenranta kirjapainokaupunkina 1888-1955, Kansalliskirjapaino, Lappeenranta 1957
Heinonen, M., Tunturi, J. (toim.), Pahan tiedon puu, Gaudeamus, Tammer-paino, Tampere 2003
Hellemann, J., Kirjalliset liikemiehet, Kustantajakuvia, Otava, Keuruu 2002
Helme, J., Latomissäännöt, Osuuskunta Kirjapainotaito, Lilius & Hertzberg 1908
Helo, L., Miten kirja syntyi, Valtion Kustannusliike Kirja, Leningrad 1933
Helsingin Kirjatyöntekijäin yhdistys 80 vuotta, Sanoma, Helsinki 1949
Hemánus, P., Propaganda sanomalehdissä, Otava, Keuruu 1975
Hemánus, P., Tervonen, I., Objektiivinen joukkotiedotus, Otava, Keuruu 1980
Hendell, L., Vuorio, V.A., Kirja ja kirjapainotaito, Otava, Kolmas uusittu painos, Helsinki 1957
Henriksson, M., Alkuperäiset amerikkalaiset, Gaudeamus, Gummerus, Jyväskylä 1986
Henriksson, M., Toinen aalto, eurooppalaiset rosvo- ja löytöretket Amerikoissa, Gaudeamus, Tammer-Paino, Tampere 1997
Hirn, S., Kuvat elävät, Suomen Elokuva-arkisto, Valtion painatuskeskus, Helsinki 1991
Hirn, S., Kuvat kulkevat, Suomen elokuvasäätiö, julkaisusarja n:o 11, Hyvinkään kirjapaino, Hyvinkää 1981
Hirn, Y., Akateeminen Kirjakauppa 1843-1943, Tilgmann, Helsinki 1943
Holodkovski, V., Suomen työväen vallankumous 1918, Kustannusliike Edistys, Moskova 1978
Holthoer, R., Muinaisen Egyptin kulttuuri, Otava, Keuruu 1994
Honkanen, H., Placatista julisteeksi, Otava, Keuruu 1983
Hovi, P., Mainoskuva Suomessa: Kehitys ja vaikutteet 1890-luvulta 1930-luvun alkuun, väitöskirja, Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A, Helsinki 1990
Hujanen, T. (toim.), Lukutaito, kehitys, omaehtoinen viestintä, Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja no 41, Yliopistopaino, Helsinki 1988
Huotari, T.-O., Seppälä, P., Kiinan kulttuuri, Otava, Keuruu 1990
Hurskainen, A., Siiriäinen, A., Afrikan kulttuurin juuret, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Tammer-Paino, Tampere 1995
Häkli, E. (toim.), Kirja Suomessa, Helsingin yliopiston kirjasto, Yliopistopaino, Helsinki 1988
Häkli, E., Tiedon taika, Otava, Keuruu 1981
Hämäläinen, E., Kuvanvalmistuksen tekniikka, Otava, Keuruu 1979
Hänninen, H., Kinosaurus, Otava, Keuruu 1997
Iljin, M., Mustalla valkoiselle. Kertomuksia kirjoista, Valtion Kustannusliike Kirja, Petroskoi 1936
Ilmonen, K., Nikulin, H., Uusi viestintätekniikka, Tampereen yliopiston Tiedotusopin laitos, Opetusmoniste sarja D 38, Tampereen yliopisto, Jäljennepalvelu, Tampere 1986
Isomäki, V., Hämeen Voima - Hämeen Kansa 1906-1956, Hämeen Kansan Kirjapaino, Hämeenlinna 1956
Isotalo, K., Konrad Lehtimäki, hehkurinta, Karisto, Hämeenlinna 1986
Jalas, A., Keinottelu maailman herrana 1. Valtiokirkko, Kustannusliike Tarmo, Tampereen Työväen Kirjapaino, Tampere 1912
Jalava, A., Kirjapainosta, Helsinki 1879
Jauhiainen, M., Holtari, T. (toim.), Postin potretti, Postipankki, Hämeen Kirjapaino, Tampere 1973
Jerofejev, N., Mitä on historia, Kansankulttuuri, Savon Sana, Kuopio 1979
Johnstone, D., Jugoslavia ja NATO narrien ristiretki, Suomen Rauhanpuolustajat ja Like, Gummerus, Jyväskylä 2007
Jäntti, Y.A., Kirjakaupan ja kustannustoiminnan historia, WSOY, Porvoo 1950
Jäntti, Y.A., Kirjapainotaidon historia, WSOY, Porvoo 1940
Jäntti, Y.A., Werner Söderström Osakeyhtiö. Viisikymmenvuotinen kustannustoiminta 1878-1928 1-3, WSOY, Porvoo 1928
Kalaja, T-E., Kirja elää, Bibliofiilien Seuran julkaisuja n:o 3, Riihimäen Kirjapaino, Riihimäki 1992
Kangaspuro, M., Neuvosto-Karjalan taistelu itsehallinnosta, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Bibliotheca historica 60, Hakapaino, Helsinki 2000
Kannila, H., Kirjastonhoidon opas, Otava, Helsinki 1941
Karikoski, V.A.M., Kannel, T.K., Lavonius, K.A. (toim.), Suomen teollisuus, Kivi, SKSK, Helsinki 1951
Karttunen, K., Färding, L., Nieminen, K. (toim.), Idän viisautta, WSOY, Porvoo 1977
Kaukoranta, H., Kemppinen, J., Sarjakuvat, Otava, Keuruu 1982
Kautto, H., Uuden tekniikan soveltaminen graafisessa teollisuudessa.  Teoksessa Uuden tekniikan yhteiskunnalliset vaikutukset, Tutkijaliitto, Nurmijärven Sanomat Oy:n kirjapaino, Nurmijärvi 1980
Kautto, H., TKKA kaksi vuosikymmentä, Teknillisen korkeakoulun assistentit, Kyriiri, Helsinki 1988
Kinos, M., Exlibris, Pohjoinen, Kaleva, Oulu 1989
Kinsky, G., Musiikin historia kuvissa, Karisto, Hämeenlinna 1932
Kiparsky, V., Suomi Venäjän kirjallisuudessa, Suomen Kirja, Sanoma, Helsingin Uusi Kirjapaino 1945
Kivikuru, U., Vieraita lehtiä, Yliopistopaino, Helsinki 1996
Kivikäs, P., Kalliomaalaukset, muinainen kuva-arkisto, Atena, Gummerus, Jyväskylä 1995
Klein, N., Tuhokapitalismin nousu, WSOY, Juva 2008
Korhonen, F., Stereotypian opas, Helsinki 1938
Korolainen, A. (koonnut), Viittavälit, Poimintoja Savon vaiheilta ja kannanotoista 1878-1968, Kirjapaino Savo, Kuopio 1968
Koskimies, Otavan historia 1: 1890-1918, Otava, Helsinki 1946
Kratshkovski, I., Arabialaisten käsikirjoitusten äärellä, Suomen itämaisen seuran suomenkielisiä julkaisuja n:o 19, Offset, Helsinki 1985
Kuisma, J., Maaseudun elämäntavan muutos ja sen suhde joukkoviestintään, Sarja B 8/1989, Yleisradio, Hakapaino, Helsinki 1990
Kuitunen, K., Näkymätön sensuuri ja muita kirjoitelmia, C. Hagelstamin antikvaarinen kirjakauppa, Kaivopuiston kirjapaino, Helsinki 1996
Kuitunen, K., Kirjahulluja, C. Hagelstamin antikvaarinen kirjakauppa, Kaivopuiston kirjapaino, Helsinki 1998
Kukkonen, J., Vuorenmaa, T-J., Hinkka, J., Valokuvan taide, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Frenckellin Kirjapaino, Helsinki 1992
Kukkonen, O., Kainuun Sanomat 1918-1968, Kainuun Sanomain Kirjapaino, Kajaani 1968
Kulka, T., Taide ja kitsch, Taifuuni, Like, Helsinki 1997
Kuotola, U., Tshokkinen, A., Vartio, E., Suomen näkövammaisten ja näkövammaistyön historia, Näkövammaisten Keskusliitto, Painokaari, Helsinki 1988
Kähäri, M., Sanomalehti Länsi-Uusimaa 1915-1965, Lohjan Sanomalehti- ja Kirjapaino, Lohja 1965
Könni, K.E., Vaasa 1903-1953, Vaasan Kirjapaino, Vaasa 1953
Könni, K.E., Vaasa 1953-1963, Vaasan Kirjapaino, Vaasa 1963
Laaksovirta, T., Lahtinen, V., Wickström, F.E. (toimituskunta), HAKA 1909-1939, Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Käsinlatojainosaston 30 vuotisjulkaisu, SKSK, Helsinki 1940
Laine, T. (toim.), Kirjahistoria, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vammalan Kirjapaino, Vammala 1996
Landa, D. de, Kertomus Jukatanin asioista, Like, Limes, Helsinki 1997
Landgren, L., Kirjapainotaito itsenäisessä Suomessa, Helsingin Graafinen Klubi, Valtion painatuskeskus, Helsinki 1992
Lappalainen, A., Oppikirjan historia, WSOY, Porvoo 1992
Lassila, I.K.T., Floman, J. (toim.), Suomen teollisuus ja kauppa, SKSK, Helsinki 1922
Lassila, P., Otavan historia 3: 1941-1975, Otava, Helsinki 1990
Leino-Kaukiainen, P., Kirja koko elämä, Gummeruksen kustannustoiminnan historia, Gummerus, Jyväskylä 1990
Leppo, J., Propaganda ratkaiseva ase, Otava, Helsinki 1939
Lindell, I., Sähkötekniikan historia, Otatieto, Tammer-Paino, Tampere 1994
Lindfors, J., Rislakki, J., CIA, Love Kirjat, Kirjapaino Kursiivi, Helsinki 1978
Littunen, Y., Sinkko, R. (toim.), Yhteiskunnallinen tieto ja tiedotustutkimus, Weilin+Göös, Tapiola 1975
Liukko, A., Itä-Savo, Savonlinnan kirjapaino, Savonlinna 1957
London, J., Rautakorko, Love Kustannus, Savonlinnan Kirjapaino, Savonlinna 1977
Luostarinen, H., Perivihollinen, Vastapaino, Gummerus, Jyväskylä 1986
Magnusson, A., Paperin parissa vuodesta 1916, Keskuslaboratorio 80 vuotta, Finnreklama, Sulkava 1996
Manni-Loukkola, S., Nyysti, A., Siivonen, T., Uuden tekniikan vaikutukset, Suomen Faktoriliitto, Lahden Kirjapaino ja Sanomalehti, Lahti 1988
Mattelart, A., Informaatioyhteiskunnan historia, Vastapaino, Gummerus Kirjapaino, Jyväskylä 2003
Merisalo, O., Sarasti-Wilenius, R. (ed.), Mare Balticum - mare nostrum, Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia sarja B nide 274. Gummerus, Jyväskylä 1994
Miettinen, J.O., Intia, Otava, Keuruu 1991
Miettinen, J., Tietoja sanomalehtien lukemisesta, Sanomalehtien liitto, Forssan Kirjapaino, Forssa 1981
Mikkonen, J., Sanomalehti Etelä-Saimaa 1885-1960, Kansalliskirjapaino, Lappeenranta 1961
Monni, O., Sanomalehtien uusi tekniikka, Sanomalehtien Liitto, Valtion painatuskeskus, Helsinki 1988
Muikku, J., Musiikkia kaikkiruokaisille, Gaudeamus, Tammer-Paino, Tampere 2001
Mäkinen, I., "Nötvändighet af LainaKirjasto": Modernin lukuhalun tulo Suomeen ja lukemisen instituutiot, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 668, Gummerus, Jyväskylä 1997
Mällinen, T. (toim.), Kaleva 1899-1979, Kirjapaino Kaleva, Oulu 1981
Määttänen, S., Tapaus Jakobson, Weilin + Göös, Tapiola 1973
Niemi, J., Isänmaan ja kansanvallan puolesta, Lahti-lehti, Lahden Kirjapaino- ja Sanomalehti O.Y. 1905-1955, Lahden Kirjapaino, Lahti 1957
Nieminen, M., Suomen Kirjatyöntekijäin Liiton historia 1, Gummerus, Jyväskylä 1977
Nohrström, H., Suomen kustannustoiminta I, Helsinki 1933
Nordenstreng, K., Wiio, O.A. (toim.), Suomen mediamaisema, WSOY, Tummavuoren Kirjapaino, Vantaa 2001
Närhi, P., Osa Kärkkäälää historian kuvastimessa, Osuuskunta Kärkäs, Gummerus, Jyväskylä 2000
Onnela, S., Akkanen, L., Esan Kirjapaino Oy ja Etelä-Suomen Sanomat 1914-1964, Esan Kirjapaino, Lahti 1968
Ossa, M., Suomen postimerkkien väärenteitä, Lauri Peltonen, Tammisaaren kirjapaino 1977
Paavolainen, E., Sanomalehti Karjalan kohtaloita 1904-1954, Lahden Kirjapaino- ja Sanomalehti-Oy, Lahti 1954
Paavolainen, J. (toim.), Karjalainen elämäkerrasto, WSOY, Porvoo 1961
Pakkasvirta, J., Teivainen, T., (toim.), Kenen Amerikka?, Gaudeamus, Gummerus, Jyväskylä 1992
Palmgren, M-L., Vankilapäiväkirja, Pohjoinen, Gummerus Kirjapaino, Jyväskylä 1997
Palmgren, R., Täällä toimitus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Gummerus, Jyväskylä 1994
Palva, H., Perho, I. (toim.), Islamilainen kulttuuri, Otava, Keuruu 1998
Parpola, A. (toim.), Intian kulttuuri, Otava, Keuruu 2005
Parviainen, H., Radio- ja televisiohistorian alkuajan tapahtumia Suomessa, www.lahdenmuseot.fi , 2007
Peltola, J., Agitaattoreista toimittajiksi, Yleinen lehtimiesliitto, Helsinki 1988
Pietarinen, S., Saksalais=suomalainen graafillinen sanakirja, jakaja: Suomalainen Kirjakauppa, J. Simelius'en Perillisten Kirjapaino, Helsinki 1934
Pietilä, K., Sondermann, K., Sanomalehden yhteiskunta, Vastapaino, Gummerus, Jyväskylä 1994
Pietiäinen, J-P., Postia kaikille, Edita, Helsinki 1998
Pitkäranta, I. (toim.), Eurooppalainen ja suomalainen Pietari, Helsingin yliopiston kirjasto, Kansalliskirjaston Gallerian julkaisuja nro 4, Trio-Offset, Helsinki 2003
Pitkäranta, I. (toim.), Kirjoituksen lumo, Helsingin yliopiston kirjasto, Kansalliskirjaston Gallerian julkaisuja nro 3, Yliopistopaino, Helsinki 2003
Plehanov, G., Taide ja kirjallisuus, Edistys, Moskova 1976
Polttila, B., Hertta Kuusinen - ihmisen tie, Tammi, KK:n kirjapaino, Helsinki 1975
Porkka, I. (päätoimittaja), Teollisuusautomaation vuosikymmeniltä, Suomen Automaatioseura, Saarijärven Offset, Saarijärvi 2001
Proskurjakov, V.A., Johan Gutenberg, Valtion Kustannusliike Kirja, Leningrad 1934
Pulakka, P. (toim.), Itsenäisyyden vuosikymmenet Keski-Pohjanmaalla 1917-1967, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino, Kokkola 1967
Putkonen, V., Paperia!, Otatieto, Tammer-Paino, Tampere 1997
Radishtshev, A., Matka Pietarista Moskovaan, Gaudeamus, Tammer-Paino, Tampere 2007
Reunala, A., Tikkanen, I., Åsvik, E. (toimituskunta), Vihreä valtakunta, Suomen metsäklusteri, Otava, Keuruu 1998
Rislakki, J., Erittäin salainen, vakoilu Suomessa, Love Kirjat, Vaasa Oy:n kirjapaino, Vaasa 1982
Rislakki, J., Maan alla, Love Kirjat, Uusimaan kirjapaino, Porvoo 1985
Rossi, M. (toim.), Ihmisen tie, Love Kirjat, WSOY, Juva 1983
Ruusunen, A. (toim.), Media muuttuu, Gaudeamus, Yliopistopaino, Helsinki 2002
Räsänen, A.K. (toim.), Punainen grafiikka, Kansankulttuuri, Yhteistyö, Helsinki 1974
Räsänen, A.K. (toim.), Tapio Tapiovaaran grafiikkaa, Kansankulttuuri, Yhteistyö, Helsinki 1977
Saari, M., Haavikko-niminen mies, Otava, Keuruu 2009
Salmenperä, E., Sata vuotta satakuntalaista sanomalehteä, Satakunnan Kirjateollisuus, Pori 1972
Salminen, E. (toim.), Sanomalehdistö Suomessa, Weilin + Göös, Espoo 1981
Salonen, A., Persian muinaisuus ja kulttuuri, Otava, Keuruu 1967
Salonen, A., Sumeri ja sen henkinen perintö, Otava, Keuruu 1962
Salovaara, A., Helavaara, R., Jokinen, J., Suomen Teknillisen Seuran Graafinen kerho 35 vuotta, ei painopaikkaa 1993
Santonen, P., Harvapuheisesta moniääniseksi. Pyhäjokiseudun Kustannusosakeyhtiö ja Kirjapaino-osakeyhtiö 1964-1979, Pyhäjokiseudun Kirjapaino, Oulainen 1979
Santonen, P., Paikallislehden sisältö, 75-vuotias Tyrvään Sanomat ympäristönsä kuvastimena, Tyrvään Sanomat, Tyrvää 1968
Saraste, L., Valokuva pakenevan todellisuuden kuvajainen, Kirjayhtymä, Painosilta, Lahti 1980
Sarmio, O., Turun Kirjatyöntekijäin Yhdistys 1890-1940, Turku 1941
Sarola, L., Sanomalehti-ilmoitus viestintäkeinona, Sanomalehtien Liitto, SASApaino, Salo 1977
Saure, H., ZEN ja kirjapainon siirtämisen taito, otteita J.K. Ihalaisen elämästä, Sammakko, Siuronkosken Paino, Nokia 2003
Sedergren, J., Taistelu elokuvasensuurista, Valtiollisen elokuvatarkastuksen historia 1946-2006, Tammer-Paino, Tampere 2006
Seppänen, J., Elektroniikka ja puolijohdetekniikka, Teknillinen korkeakoulu, Hakapaino, Helsinki 1995
Seppänen, J., Lasku- ja tietokoneiden kehitys, Teknillinen korkeakoulu, Hakapaino, Helsinki 1995
Seppänen, J., Logiikan oppihistoriaa ja käsitteitä, Teknillinen korkeakoulu, Hakapaino, Helsinki 1995
Seppänen, J., Loogiset kaaviot ja koneet, Teknillinen korkeakoulu, Hakapaino, Helsinki 1995
Seppänen, J., Loogiset piirit ja digitaalitekniikka, Teknillinen korkeakoulu, Hakapaino, Helsinki 1995
Seppänen, J., (toim.), Symboliikka 87: Grafiikka ja tietotekniikka, Teknillisen korkeakoulun Kielikeskuksen toimituksia, vol. 1, Otaniemi 1987
Seppänen, J., (toim.), Symboliikka 87: Kielet ja kirjoitusjärjestelmät, Teknillisen korkeakoulun Kielikeskuksen toimituksia, vol. 2, Otaniemi 1987
Seppänen, J., Viestintä, tiedonvälitys ja tietoverkot, Teknillinen korkeakoulu, Espoo 1998
Siikala, I., Pohjolan Sanomat 1915-1965, Pohjolan Sanomat, Kemi 1970
Siivonen, T., ABC-kirja kirjapainosta, Frenckellin Kirjapaino, Helsinki 1998
Sillanpää, F.E., Muistoja painotuotteista, Otava, Helsinki 1943
Siltala, J., Lapuan liike ja kyyditykset 1930, Otava, Keuruu 1985
Siltala, J., Sisällissodan psykohistoria, Otava, Keuruu 2009
Soini, V., Kirjasinten alalta, Typografinen Muistolehti, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino, Helsinki 1892
Steinby, T., Suomen sanomalehdistö, WSOY, Porvoo 1963
Stenberg, A.W., Kirjakauppoja ja kirjakauppiaita, Otava, Mercator, Helsinki 1943
Stenberg, A.W., Suomen ensimmäisiä kirjakauppiaita, Tammi, KK:n kirjapaino, Helsinki 1962
Stoltzenberg, O., Mainonnan vaikuttajia, Kirjayhtymä, Gummerus, Jyväskylä 1982
Strengell, G., En Bok om Boken - Kirja Kirjasta, Tilgmann, Helsinki 1932
Suonoja, K., Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys 1869-1969, Sanomapaino, Helsinki 1969
Suonoja, K., Suomen Kirjatyöntekijäin Liiton historia 2, Gummerus, Jyväskylä 1977
Suova, E., Sanomalehtien kuvituksen historiaa, Kirjapaino Lause, Helsinki 1944
Säisä, E., Ylä-Savon asialla, Oy Iisalmen Sanomat, Iisalmi 1975
Takala, A., Värin keitosta teolliseen valmistukseen, Painoväriyhdistys, Karisto, Hämeenlinna 1998
Talvitie, J.K., Ilmonen, A., Sulkakäärme ja jaguaarijumala, Tampereen taidemuseon julkaisuja 73, Forssan Kirjapaino, Forssa 1997
Tammita-Delgoda, SR., Matkaopas historiaan Intia, Puijo, Gummerus, Jyväskylä 1996
Tapiola, H., Porvoon kirjantekijät 1896-1971, Porvoon Kirjatyöntekijäin Yhdistys, WSOY, Porvoo 1971
Tarkka, P., Otavan historia 2: 1918-1940, Otava, Helsinki 1980
Teräskivi, E., Suominen, O. (toim.), Suomen kirjapainotaidon historiaa 1900-1942, Helsingin Graafillinen Klubi, Helsingin Uusi Kirjapaino, Helsinki 1942
Tommila, P. (päätoim.), Suomen lehdistön historia 1, Kustannuskiila, SSK, Kuopio 1988
Tommila, P. (päätoim.), Suomen lehdistön historia 2, Kustannuskiila, SSK, Kuopio 1987
Tommila, P. (päätoim.), Suomen lehdistön historia 3, Kustannuskiila, Gummerus, Jyväskylä 1988
Tommila, P. (päätoim.), Suomen lehdistön historia 4, Kustannuskiila, SSK, Kuopio 1985
Tommila, P. (päätoim.), Suomen lehdistön historia 5, Kustannuskiila, Gummerus, Jyväskylä 1988
Tommila, P. (päätoim.), Suomen lehdistön historia 6, Kustannuskiila, Gummerus, Jyväskylä 1988
Tommila, P. (päätoim.), Suomen lehdistön historia 7, Kustannuskiila, Gummerus, Jyväskylä 1988
Tommila, P. (päätoim.), Suomen lehdistön historia 8, Kustannuskiila, Gummerus, Jyväskylä 1991
Tommila, P. (päätoim.), Suomen lehdistön historia 9, Kustannuskiila, Gummerus, Jyväskylä 1991
Tommila, P. (päätoim.), Suomen lehdistön historia 10, Kustannuskiila, Gummerus, Jyväskylä 1992
Torvinen, T., Ulkomaisen sanomalehdistön historia, Weilin+Göös, Espoo 1982
Tshubarjan, O.S., Yleinen kirjastotiede, Suomen kirjastoseura, Sisälähetysseuran kirjapaino Raamattutalo, Pieksämäki 1979
Tulppo, P. (toim.), Radioamatööreistä tajuntateollisuuteen, Tampereen yliopiston Tiedotusopin laitoksen julkaisuja n:o 31/1976, WSOY, Porvoo 1976
Tuomisto, A., Uusikylä, H. (toim.), Kuva, teksti ja kulttuurinen näkeminen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Gummerus, Jyväskylä 1995
Turja, H.A., Helsingin kirjansitojain ammattikunta, Puromiehen Kirjapaino, Helsinki 1936
Turunen, H., Mattila, R. (toim.), Lähelle ihmistä, Kaupunkilehtien Liitto, ProPrint Raahen Kirjapaino, Raahe 1999
Tuusvuori, J.S., Kulttuurilehti 1771-2007, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2007
Unger, A.W., Kirjan synty, WSOY, Porvoo 1911
Urpelainen, K., Kohopainanta, Graafisen alan koulutustoimikunnan oppikirjat 6, Graafinen Keskusliitto, K.J. Gummerus, Jyväskylä 1969
Urpelainen, K., Ristimäki, S. (toim.), Painotuotteen jälkikäsittely, Graafinen Keskusliitto, Vaasa, Vaasa 1981
Utrio, K., Eevan tyttäret, Tammi, Mondadori, Verona 1984
Uusitalo, K., Suomalaisen elokuvan vuosikymmenet, Otava, Keuruu-Helsinki 1965
Vaarnas, K., Filatelian taito, Otava, Helsinki 1969
Vainio, M. (toim.), Taisteleva postikortti, Sipuli 14, Gummerus, Jyväskylä 1973
Valkama, E-V., Työrauhaa rakentamassa, Graafisen teollisuuden työnantajat 1900-1975, Graafisen Teollisuuden Työnantajaliitto, Frenckellin Kirjapaino, Helsinki 1975
Vallinkoski, J., Pousar, J. (toim.), Suomen kirjansitojamestarit, Helsingin yliopiston kirjasto, YT-Print, Helsinki 1992
Valpasvuo, K., Painotuotteen ostajan käytännön opas, Suomen Markkinointiliitto, Frenckellin Kirjapaino, Helsinki 1985
Viherjuuri, H.J., Painettu sana ajatuksen ase, Suomen kirjapainotaidon 300-vuotisjuhlan keskustoimikunta, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino, Helsinki 1942
Virusmäki, P. (toim.), Graafinen tietokirja, WSOY, Porvoo 1960
Vuorio, V.A., Kirja tyylihistorian valossa, Otava, Helsinki 1946
Vuortama, T., Hyvä lehtimiestapa, Kustannus-Mäkelä, Karkkilan Kirjapaino, Karkkila 1976
Wasastjerna, H.R., Valtioneuvoston kirjapainon historiaa, Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1959
Whitrow, G.J., Ajan historia, Art House, Fälth & Hässler, Ruotsi 2000
Widell, K., Verdad y justicia - Totuus ja oikeus, Suomen Rauhanpuolustajat ja Like, Karisto, Hämeenlinna 2004
Wiio, O.A., Oy Weilin + Göös Ab 1872-1972, Weilin + Göös, Tapiola 1972
Wuorinen, J.H., Suomalaisuuden historia, WSOY, Porvoo 1935
Ylikangas, H., Tie Tampereelle, WSOY, Porvoo 1993
Östgaard, E. (toim.), Lehdistö Pohjoismaissa, WSOY, Juva 1982

Vieraskieliset kirjat

Adams, J.M., Faux, D.D., Rieber, L.J., Printing Technology, Delmar Publishers, Albany, New York 1996
Allen, E.M., Harper's Dictionary of the Graphic Arts, Harper & Row, New York 1963
An., 500 Jahre Buchstadt Leipzig, VEB Fachbuchverlag Leipzig, Interdruck, Leipzig 1981
An., A Dictionary of Printing Terms, Linotype & Machinery, London 1962
An., Beiträge zur Geschichte von Technik und technischer Bildung in der Polygrafie, 1. Leupold-Kolloquium aus Anlass der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern vor 550 Jahren, Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft, Leipzig 1990
An., Chronik der graphischen Kunst, Druckerei Corbaz, Montreux 2000
An., Glossary of Packaging Terms, British Standards Institution, Waterlow & Sons, London 1959
An., Glossary of Terms Used in Offset Lithographic Printing, British Standards Institution, Gaylard & Son, London 1968
An., Handbuch der Reproduktionstechnik, Band I, Polygraph Verlag, Frankfurt am Main 1958
An., Handbuch der Reproduktionstechnik, Band II, Polygraph Verlag, Frankfurt am Main 1966
An., Liturgisch nach Zeichnungen von Otto Hupp, Klingspor, Offenbach am Main 1909
An., Råd og vink, Tekniske bestemmelser for annonsemateriell til dagspressen, Norske Avisers Landsforbund, J. Petlitaz Boktrykkeri, Oslo ei painovuotta
An., The Printing and Banking Museum Lyons, Audin-Tixier, ei painopaikkaa eikä aikaa
Anderson, A., Hufvudstadsbladet och Nya Pressen, Mercators Tryckeri, Helsingfors 1953
Annus, E., Häkli, E., Den estniska boken genom seklerna, Helsingfors Universitetsbibliotek, Vammalan Kirjapaino, Vammala 1995
Atabekov, N.A., Slovar-spravotshnik illjustratora nautshno-tehnitsheskoi knigi, Izdatelstvo "Kniga", Moskva 1974.
Attius Sohlman, M., Bokstavens makt över slaviska själar, Carlssons, Daleke Grafiska, Stockholm 1994
Baker, E.F., Displacement of Men by Machines. Effects of Technological Change in Commercial Printing, Columbia University Press, New York 1933.  Uusi painos Arno Press, New York 1977.
Barber, G., Fabian, B. (ed.), Buch und Buchhandel in Europa im achtzehnten Jahrhundert, Fünftes Wolfenbütteler Symposium von 1. bis 3. November 1977, Dr. Ernst Hauswedell&Co, Himmelheber, Hamburg 1981
Bargilliat, A., L’Imprimerie au XXe siècle, Presses Universitaires de France, Paris 1967
Bartmuss, A., Farbätzung, Verlag Wilhelm Knapp, Halle 1952
Benzinger, I., Hebräische Archäologie, JCB Mohr (Paul Siebeck), H Laupp jr, Tübingen 1907
Berry, W.T., Poole, H.E., Annals of Printing, Blandford Press, W.&J. Mackay, Chatham, Kent 1966
Biegeleisen, J.I., Silk Screen Printing Production, Dover Publications, New York 1963
Blackwell, L., Twentieth-century type, Laurence King, Toppan, Singapore 1992
Bluhm, A., Photosetting, Pergamon Press, A. Wheaton & Co, Exeter 1968
Bohse, H., Eckardt, H., Weyl, P., Die industrielle Buchbinderei, Fachbuchverlag, B. G. Teubner, Leipzig 1955
Brack, O.M., Jr (Edited by), Writers, Books, and Trade, AMS Press, New York 1994
Brenni, V.J., Bookbinding, A Guide to the Literature, Greenwood Press, Westport, Connecticut 1982
Burius, A., Ömhet om friheten, Studier i frihetstidens censurpolitik, Uppsala University, Skrifter NR 5, Uppsala 1984
Carlsson, G.E., Grafisk teknik, Almqvist & Wicksell, Uppsala 1967
Carlsson, G.E., Grafisk teknik, Grafiska Forskningslaboratoriet, Stockholm 1963
Carter, J., Publisher's Cloth, R.R. Bowker, New York 1935
Cartwright, H.M., Ilford Graphic Arts Manual, Volume I, Percy Lund, Humphries & Co., London 1962
Casals, R., IARIGAI Documentalists, Dictionary of Electronic Composition and Publishing, IARIGAI, Du Pont-Howson, Barcelona 1990
Castleman, R., Prints of the Twentieth Century, Thames and Hudson, Artes Graficas Toledo, Toledo 1988
Chambers, E., Photolitho-offset, Ernest Benn, London 1967
Chartier, R., The Order of Books, Polity Press, Biddles, Guildford and Kings Lynn 1994
Chibbett, D., The History of Japanese Printing and Book Illustration, Kodansha International, Tokyo 1977
Clair, C., A History of European Printing, London 1976
Colin, C., A Chronology of Printing, Cassell, Camelot Press, London 1969
Collander, B., Tryckerier i Wasa 1776-1918, Examensarbete för bibliotekslinjen vid Svenska social- och kommunalhögskolan, 1974
Comparato, F.E., Books for the Millions, The Stackpole Company, The Book Press, Brattleboro 1971
Crowley, D., Heyer, P., Communication in History, Longman Publishers, New York 1995
Croy, O., Retusche von heute, Wilhelm Knapp, Düsseldorf 1968
Cruz (de Lemos), V. De la, Las luchas sociales en Costa Rica, Editorial de la Universidad de Costa Rica, tercera reimpresión, San José 1984
Darley, L. S., Bookbinding then and now, Faber and Faber, Westerham Press, Kent 1959
Darnton, R., The Literary Underground of the Old Regime, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1982
Davies, N., The Ancient Kingdoms of Mexico, Penguin Books, Clays, St Ives 1990
Eisenstein, E.L., Grub Street Abroad, Clarendon Press, Bookraft, Midsomer Norton, Bath 1992
Eisenstein, E.L., The Printing Revolution in Early Modern Europe, Cambridge University Press, New York 1983
Engelmann, A., Schwend, K., Der Offsetdruck, Otto Blersch Verlag, Stuttgart 1962
Feather, J., A History of British Publishing, Routledge, T.J. Press, Padstow Cornwall 1991
Febvre, L., Martin, H-J., The Coming of the Book, Verso, Biddles, Guildford and King's Lynn 1993
Field, G.G., Color Scanning and Imaging Systems, Graphic Arts Technical Foundation, Pittsburgh 1990
Field, J.N., Graphic Arts Manual, Musarts, Arno Press, New York 1980
Fischer, E., Bokbandets historia, P. A. Norstedt & Söners, Stockholm 1922
Friedl, F., Ott, N., Stein, B., Typography, Könemann, Amilcare Pizzi, Milano 1998
Grönroos, H., Nyman, A.C., Boken i Finland, Svenska litteratursällskapet i Finland, Miktor, Helsingfors 1996
Gygax, A.F., Moderne Chemigraphie in Theorie und Praxis, Polygraph Verlag, Frankfurt am Main 1956
Gålmark, Per., Trycksaksboken, Svenska Boktryckareföreningen, Almqvist & Wiksell, Uppsala 1964
Haarmann, H., Universalgeschichte der Schrift, Campus Verlag, Frankfurt 1990
Harthan, J., The History of the Illustrated Book, Thames&Hudson, C&C Offset, Hong Kong 1997
Heath, L.G., Faux, I., A Manual for Phototypesetting, Lithographic Training Services, Trade and Technical Press, Morden 1978
Heine, A., Ombrytningsregler, Yrkesnämnden för typografutbildning, Skolan för bokhantverk, Stockholm 1962
Henningsen, T., Das Handbuch für den Buchbinder, Rudolf Hostettler Verlag, Zollikofer, St. Gallen 1969
Herzfelde, W., John Heartfield Leben und Werk, VEB Verlag der Kunst, Offizin Andersen Nexö, Leipzig 1971
Hinckley, C.T., A Day at the Bookbindery of Lippincott, Grambo, & Co., Oak Knoll Books, New Castle 1988
Hollis, R., Graphic Design, Thames and Hudson, Mladinska Knjiga, Slovenia 1994
Horder, A. (ed.), The Ilford Manual of Photography, Percy Lund, Humphries and Co, London 1968
Hostettler, R., Technical terms of the printing industry, Third revised edition, Zollikofer, St. Gallen 1959
Ivins, M.W., Jr., How Prints Look, Beacon Press, Boston 1987
Janzin, M., Güntner, J., Das Buch vom Buch, Schlütersche Druckerei 1995
Kapr, A., Johannes Gutenberg, Urania-Verlag, Grafische Werke Zwickau, Zwickau 1986
Kinane, V., A Brief History of Printing and Publishing in Ireland, National Print Museum, T.S. Connolly, Dublin 2002
Kipphan, H. (Ed.), Handbook of Print Media, Springer, Zechner Datenservice und Druck, Speyer 2001
Klemming, G.E., Nordin, J.G., Svensk boktryckeri-historia, Nordstedt, Stockholm 1883, facsimile 1983
Kohlbeck, R., Rädda Bilden!, Fotografiska Museet, Tryckerigruppen, Malmö 1974
Kollecker, E., Matuschke, W., Der moderne Druck, Hammerich & Lesser, Universitätsdruckerei H Stürtz, Würzburg 1958
Kolling, F., Dussler, S., Moderne Setzerei, Ullstein, Berlin 1967
Krummel, D.W., Sadie, S., Music Printing and Publishing, Macmillan Press, Hong Kong 1990
Kurian, G.T.(ed.), World Press Encyclopedia I-II, Mansell Publishing, London, Printed in the USA 1982.
Langford, M.J., Basic Photography, Focal Press, Thomas Nelson, Edinburgh 1965
Langford, M.J., The Story of Photography, Focal Press, Thomson Litho, East Kilbride 1980
Latham, C.W., Lithographic Offset Press Operating, Graphic Arts Technical Foundation, Pittsburgh 1964
Levine, S.W., Electronic Color Scanning and Engraving, TAGA 1957
Lilien, O.M., Die Frühgeschichte des Tiefdruckes bis zur Jahrhundertwende, Druckhaus Pabel, Rastatt 1968
Lilien, O.M., Die Geschichte des Tiefdrucks von 1900-1920, Laupenmühlen & Dierichs, Bochum 1968
Lilien, O.M., The Daily Telegraph Magazine guide to gravure printing, Eric Bemrose, Liverpool 1968
Lindberg, S.G., Boktryckare och banbrytare, Bokvännens bibliotek 107, Risbergs Tryckeri, Uddevalla 1994
Ljungberg, H., Typografisk ordlista, Bröderna Lagerström, Stockholm 1948
Lott, M., Möldre, A., A Brief History of Estonian Book, National Library of Estonia 1993
Lyman, R., Binding and Finishing, Graphic Arts Technical Foundation, Edwards Brothers, Pittsburgh 1993
Marker, G., Publishing, Printing, and the Origins of Intellectual Life in Russia, 1700-1800, Princeton University Press, Princeton 1985
Martin, H.-J., The History and Power of Writing, The University of Chicago Press, Chicago 1994
Martin, W., Kleines Fremdwörterbuch des Buch- und Schriftwesens, VEB Otto Harrassowitz, VEB Landesdruckerei Sachsen, Dresden 1959
Mertle, J.S., Monsen, G.L., Photomechanics and Printing, Mertle Publishing, Chicago 1957
Mikkelsen, E., Elementaer grafik og avis-teknik, Institut for Presseforskning og Samtidshistorie, ei painopaikkaa 1971
Moll, H., Das Setzmaschinenbuch, Otto Blersch Verlag, Stuttgart 1960
Mort, J., The Anatomy of Xerography, McFarland, Jefferson, North Carolina 1989
Mutter, E., Kompendium der Photographie, Verlag für Radio-Foto-Kinotechnik, Berlin 1972
Newhall, B., The History of Photography, Secker&Warburg, New York 1982
Nickell, J., Pen, Ink, & Evidence, Oak Knoll Press, New Castle, Delaware 2000
Niemela, B. (Leitung), Papier wirkt, Deutscher Drucker, Druck: Papierproduzenten und Papierhandelsunternehmen 2003
Nohrström, H., Boktryckarmärken I Finland, Frenckellska Tryckeri, Helsingfors 1925
Nordström, W.E., En frisinnad röst, glimtar ur Västra Nylands historia, I, Ekenäs Tryckeri, Ekenäs 1951
Nordström, W.E., En frisinnad röst, glimtar ur Västra Nylands historia, II, Ekenäs Tryckeri, Ekenäs 1956
Nygård-Nilssen, A., Forlagsbind, Centraltrykkeriet, Oslo 1937
Phillips, A., Computer Peripherals and Typesetting, Her Majesty's Stationery Office, Harrow 1968
Piltz, G., Geschichte der europäischen Karikatur, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1980
Prakke, H., Lerg, W.B. und Schmolke, M., Handbuch der Weltpresse 1-2, Westdeutscher Verlag, Druckerei Dr Friedrich Middelhauve, Opladen 1970
Rennel, J., Future of Paper in the Telematic World, Jaakko Pöyry Oy, Frenckell, Helsinki 1984
Rhodes, B., Streeter, W.W., Before Photocopying, Oak Knoll Press & Heraldry Bindery, Thomson-Shore, Dexter, Michigan 1999
Rosner, C., The Growth of the Book-Jacket, Sylvan Press, Printed in Germany 1954
Scheer, H.G., Siebdruck-Handbuch, Dräger Druck, Lübeck 1999
Schneider, C., Das Narrenschiff, Gutenberg-Museum, Universitätsdruckerei H Schmidt, Mainz 2004
Schwieger, H.G., Papier-Praktikum, PR-Verlag, Wiesbaden 1973
Sikorskij, N.M. (glavnyi redaktor), Knigovedenije, Izdatelstvo "Sovjetskaja entsiklopedija", Moskva 1982.
Smith, A., The Newspaper, Thames and Hudson, Jarrold and Sons, Norwich 1979
Smith, P., New Directions in Bookbinding, Studio Vista, Shenval Press, London 1974
Spawn, W., Bookbinding in America 1680-1910, Science Press, Ephrata, Pennsylvania 1983
Staikos, K.S., The Great Libraries, Oak Knoll Press, Epiphania, Athens 2000
Steinberg, S.H., Five Hundred Years of Printing, Penguin Books, Richard Clay, Bungay, Suffolk 1974
Stephen, G.A., Commercial Bookbinding, W. John Stonhill and Co., London 1910
Sterne, H.E., Catalogue of Nineteenth Century Bindery Equipment, Ye Olde Printery, S. Rosenthal, Cincinnati, Ohio 1978
Stiebner, E.D., Bruckmann's Handbuch der Drucktechnik, Bruckmann, München 1981
Strauss, V., The Printing Industry, Printing Industries of America, Mack Printing, Easton, Pennsylvania 1967
Sullivan, P., Newspaper Graphics, IFRA, Darmstadt 1987
Tidcombe, M., The Doves Bindery, Oak Knoll Books, BAS Printers, Over Wallop, Hampshire 1991
Tidcombe, M., Women Bookbinders 1880-1920, Oak Knoll Press, Cambridge University Press, Cambridge 1996
Treving, N.B., Vedin, B-A., Nya media, Ingenjörsförlaget, Hallandspostens boktryckeri, Halmstad 1970
Twyman, M., Lithography 1800-1850, Oxford University Press, Oxford 1970
Twyman, M., Printing 1770-1970, Henry Ling, The Dorset Press, Dorchester 1998
Wahlström, L., Bokbinderiboken, Sveriges Bokbinderiidkareförening, Almqvist & Wiksell, Uppsala 1967
Wallis, F.G., Cannon, R.V. (edited), The Hunter-Penrose-Littlejohn Graphic Arts Technicians Handbook, Fifth Edition, London 1964
Wallraff, G., Journalistik som människojakt, Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980
Whetton, H., Practical Printing and Binding, Odhams Press, Long Acre, London 1946
Wijnekus, F.J.M., Wijnekus E.F.P.H., Elsevier's Dictionary of the Printing and Allied Industries, Elsevier, Amsterdam 1983
Winston, B., Media Technology and Society, Routledge, London 1988
Wolf, H., Geschichte der graphischen Verfahren, Historia, Dornstadt 1990
Wolf, H., Geschichte der Typographie, Historia, Dornstadt 1999
Wolf, H., Schwarze Kunst, Historia, Dornstadt 1988
Wolontis, B., Det moderna affärslivet, Söderström & C:o, Åbo Tidnings och Tryckeri, Åbo 1934
Wächter, W., Buchrestaurierung, VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1983

Suomenkieliset aikakausjulkaisut

Galeano, E., Muurit, Rauhan Puolesta (2010)5, 20
Galeano, E., Tulen kutsu, Kehitystyön kumppani (1992)2, 15
Graafikko (1935-64)
Gutenberg (1893-1900)
Helsingin Sanomat, Maailma vuosina 1000-2000, Kuukausiliite tammikuu 1999
Kirjaltaja (1899-1903)
Kirjapainolehti (1889-90)
Kirjapainotaito (1907-57)
Kurki, E., ...ja alussa oli liike, Filmihullu (1995)3, 4
Palmgren, R., Feodaalien kohtaus, Soihtu (1937)15
Pylkkö, M., Sanomalehtien sivunvalmistusjärjestelmien kehitys, Julkaisujärjestelmät '88
Shearer, W., Eurooppalaiset oppivat Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoilta, Kehitystyön kumppani (1992)1, 21
Sillanpää, K.J., Kirjansitojien historiallisia tunnuksia, Kirjatyö (1995)13, 7
Suomen Graafillisen Teollisuuden Harjoittajain Liiton Tiedonantoja (1908-34)
Suomen Kirjapainolehti (1891-1894)
Tuusvuori, J.S., Monipuolinen tietosanakirja, Yliopisto (1997)14, 14
Vuorenmaa, T-J., Kuvan painaminen, Musta taide (1992)10, 5

Vieraskieliset aikakausjulkaisut

Alin, M., Nilsson, N., Bokkulturen i Lund, Kulturen 1995, en årsbok till medlemmarna av Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige, BTJ Tryck, Lund 1995
An., A Century of Colour Photography and Printing, Reprorama (1969)33, 14
An., Bayer und Agfa, Agfa Repro-Mitteilungen 11(1963)17, 40
An., Kurzübersicht über die Entwicklung der Druckindustrie, Typografische Monatsblätter 94(1975)4, 260
An., The fount of the Plantin printing works in the 16:th century, Reprorama (1973)37, 10
Austin, R., Pomeroy, C., Early Japanese printing and technique in Ukiyo-e, The Penrose Annual 62(1969), 225
Björkbom, C., Ritningar av Lionardo da Vinci föreställande boktryckarpressar, Nordisk boktryckarekonst 32(1931)11, 426
Blätzinger, K., Die maschinelle Satzherstellung, Der Druckspiegel 25(1970)1, 2
Bürgner, H.H., Verbotene Plakate, Das Plakat 5(1914), 15
Condon, R.G., The history and development of arctic photography, Arctic Anthropology 26(1989)1, 46
Doebler, P., Interest high in new bindery technology, Publishers' Weekly 206(1974)Sep 2, 26
Downie, R.A., Languages of the World, The Monotype Recorder, 42(1963)4
Epperlein, J., 50 Jahre Farbfilm, Bild und Ton 39(1986)9, 264
Florez, P. de, A review of new developments in bindery equipment, Publishers' Weekly 173(1958)Apr 14, 78
Helbig, J., Handschriften und Skriptorien vor Gutenberg, Papier und Druck 39(1990)12, 556
Kahn, A., Significant progress in printing technology, Eesti töötervishoid (1998)1, 21
Lagerström, H., Boktryckarevapnet genom tiderna, Svensk Grafisk Årsbok, Bröderna Lagerströms, Stockholm 1939
Lindberg, S.G., Bokens historia I bokens ord, Svensk grafisk årsbok 1969-70       
Lodewijks, L.J., Vochtwerken voor offsetpersen, IGT-nieuws 35(1982)2, 29
Löhnert, P., Mustroph, H., Gill, M., Die Gründung und der Aufbau der Filmfabrik in Wolfen, Bild und Ton 42(1989)8, 229
Myrick, F.B., Some new advances in bindery technology, Publishers' Weekly 193(1968) Jan. 1, 50
Pokrovskii, N.N., Western Siberian scriptoria and binderies, The Book Collector 20(1971), 19
Radcliffe, P.A.B., Progress towards automatic fullpage composition, Printing Technology 18(1974)4, 19
Rhein, A., Die frühen Verlagseinbände, Gutenberg Jahrbuch (1962), 519-32
Samorodov, B., Letopis otetshestvennogo knigopetshatanija - (Venäjän) Kirjapainotaidon historia, Poligrafija (1983)7, 33-36; 8, 34-36; 9, 34-37; 10, 36-38; 11, 35-37 ja 12, 5-9
Voet, L., Social aspects of the Officina Plantiniana, Reprorama (1974)41, 1
Wesner, J.W., Screen patterns used in reproduction of continuous-tone graphics, Applied Optics 13(1974)7, 1703
Wolpe, B., The Printing Historical Society, The Penrose Annual 62(1969), 235

Verkkosivut


 Muuta

Olen kerännyt tiedonjyviä kirjoista, sanomalehdistä, aikakauslehdistä, julisteista, pakkauksista, muista painotuotteista, museoista, näyttelyistä, radiosta, televisiosta ja verkosta.  Näitä kaikkia ei ole mainittu kirjallisuudessa.  Osa lähteistä on mainittu tekstissä.